Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000077071
Tytuł oryginału: Efekty synergii w działalno¶ci przedsiębiorstwa.
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: W: Efektywno¶ć - rozważania nad istot± i pomiarem. Red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007, s. 117-133
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1183 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/17
Nr opisu: 0000030767
Tytuł oryginału: Kompleksowe zarz±dzanie jako¶ci± na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.
Autorzy: Krzysztof Skowron.
¬ródło: W: Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osi±gnięcia sukcesu. Pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 145-152
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1103 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/17
Nr opisu: 0000030261
Tytuł oryginału: Koncepcje i modele konsolidacji a efektywno¶ć w polskiej energetyce.
Autorzy: Jan Brzóska, J. Pyka.
¬ródło: W: Nowe kierunki w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem. Celowo¶ć, skuteczno¶ć, efektywno¶ć. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 419
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1104 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/17
Nr opisu: 0000021741
Tytuł oryginału: Dokumentacja cen transferowych a strategie przedsiębiorstw.
Autorzy: Aleksandra* Sulik-Górecka.
¬ródło: W: Rachunkowo¶ć zarz±dcza i controlling a strategie przedsiębiorstw. Red. E. Nowak. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 415-421
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1080 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/17
Nr opisu: 0000021269
Tytuł oryginału: Koncepcja systemu przedsiębiorstwa handlowego w łańcuchu dostaw.
Autorzy: Monika Odlanicka-Poczobutt.
¬ródło: W: Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Pod red. J. Witkowskiego. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 253
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1078 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp BCP¦:


6/17
Nr opisu: 0000015409
Tytuł oryginału: Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego.
Autorzy: Jacek* Bendkowski, Anna Michna.
¬ródło: W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjno¶ć organizacji. Red. Jan Skalik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004, s. 321-328
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1045 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/17
Nr opisu: 0000015343
Tytuł oryginału: Kierunki reorientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw energetycznych.
Autorzy: Jan Brzóska, J. Pyka.
¬ródło: W: Nowe kierunki w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem. Między teori± i praktyk±. Red.: Henryk Jagoda, Jan Lichtarski. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004, s. 591-603
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1014 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/17
Nr opisu: 0000015932
Tytuł oryginału: Zrównoważona technologia galwanicznej obróbki metali.
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Monika Spilka.
¬ródło: W: Zielona chemia. Red. Romuald Bogoczek. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004, s. 123-128, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1041 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/17
Nr opisu: 0000018334
Tytuł oryginału: Modelowanie w systemie CATIA z użyciem wiedzy.
Autorzy: Marek Wyleżoł.
¬ródło: W: Pozyskiwanie wiedzy i zarz±dzanie wiedz±. XI Konferencja, Turawa, 16-18.05.2003. Red. Małgorzata Nycz, Mieczysław L. Owoc. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2003, s. 468-477
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 975 0324-8445)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/17
Nr opisu: 0000117877
Tytuł oryginału: Porównawcze aspekty definicji inwestycji oraz ich ujęcia w sprawozdawczo¶ci finansowej w Ukrainie i w Polsce.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Inwestycje w rachunkowo¶ci. Red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotku¶. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002, s. 155-162
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 961 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


11/17
Nr opisu: 0000065782
Tytuł oryginału: Pozyskiwanie sekwencji charakterystycznych od specjalistów w dziedzinie eksploatacji maszyn.
Autorzy: Marek Wyleżoł.
¬ródło: W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na 11 konferencję naukow±, Turawa, 16-18 maja 2002. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002, s. 225-232
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 931 0324-8445)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/17
Nr opisu: 0000086101
Tytuł oryginału: Ryzyko dawcy i biorcy kapitału w procesie finansowania wielkich inwestycji.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami firm: teoria i praktyka. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002, s. 615-626
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 965 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/17
Nr opisu: 0000128469
Tytuł oryginału: Budowanie zaufania w celu przezwyciężenia poczucia zagrożenia wobec zmian organizacyjnych.
Autorzy: Piotr Kordel, Mariusz* Bratnicki.
¬ródło: W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarz±dzanie przełomu wieków. Materiały na IV Ogólnopolsk± Konferencję Naukow± zorganizowan± przez Katedrę Projektowania Systemów Zarz±dzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000. Red. Jan Skalik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 61-70
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 879 0324-8445)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/17
Nr opisu: 0000084437
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± jako czynnik sukcesu restukturyzowanego przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge management as a factor of successful company restructuring
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof* Pałucha.
¬ródło: W: ¬ródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Materiały na międzynarodow± konferencję naukow± zorganizowan± przez Katedrę Zarz±dzania Strategicznego oraz Katedrę Zarz±dzania Strategicznego i Logistyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Karpacz, 18-20 paĽdziernika 2000. Red. Barbara Olszewska. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 363-369, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 870 0324-8445)
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo energetyczne ; zarz±dzanie wiedz±
Słowa kluczowe angielskie: enterprise restructuring ; energetic enterprise ; knowledge management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/17
Nr opisu: 0000006254
Tytuł oryginału: Zastosowanie programu PDWP do pozyskiwania proceduralnej wiedzy diagnostycznej od specjalistów.
Autorzy: Marek Wyleżoł.
¬ródło: W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na konferencję zorganizowan± przez Katedrę Systemów Sztucznej Inteligencji Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Turawa, 19-21 maja 2000 r. Red. nauk. A. Baborski. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 232-237, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 850 0324-8445)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/17
Nr opisu: 0000065779
Tytuł oryginału: Koncepcja metody reprezentacji diagnostycznej wiedzy proceduralnej w postaci wielowarstwowych schematów blokowych.
Autorzy: Marek Wyleżoł.
¬ródło: W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na konferencję naukow±, Szklarska Poręba, 14-16 maja 1999. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999, s. 145-148
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 815 0324-8445)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/17
Nr opisu: 0000024885
Tytuł oryginału: Zastosowanie formularza elektronicznego do wspomagania procesu pozyskiwania wiedzy diagnostycznej.
Autorzy: Marek Wyleżoł.
¬ródło: W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na konferencję naukow± zorganizowan± przez Katedrę Systemów Komputerowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Rzeczka, 8-10 maja 1998. Materiały konferencyjne. Red. A. Baborski. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998, s. 98-106, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 787 0324-8445)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie