Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L ENERG
Liczba odnalezionych rekordów: 146Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/146
Nr opisu: 0000033140
Tytuł oryginału: Zastosowanie pyłu węglowego jako paliwa zastępczego w wielkim piecu
Autorzy: Andrzej** Ziębik, W. Stanek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 121-142, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683
Dostęp BCP¦:


2/146
Nr opisu: 0000006574
Tytuł oryginału: Analiza procesu stygnięcia wirnika turbiny na podstawie pomiaru temperatury metalu
Tytuł w wersji angielskiej: Turbine rotor cooling process analysis based on metal temperature measurement
Autorzy: Gerard** Kosman.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 207-216, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: stygnięcie ; wirnik ; turbina ; pomiar temperatury
Słowa kluczowe angielskie: cooling ; rotor ; turbine ; temperature measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


3/146
Nr opisu: 0000006579
Tytuł oryginału: Analiza sposobów oceny niedokładno¶ci wzorcowania przepływomierzy wody metod± wagow±
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis valuation accuracy of flowmeter calibration using weighing method, measurement of liquid flow in closed conduits
Autorzy: G. Wiciak, Włodzimierz* Ogulewicz, Michał** Ferenc.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 241-252, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: przepływomierz ; metoda wagowa ; pomiar strumienia
Słowa kluczowe angielskie: flowmeter ; weight-method ; flux measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


4/146
Nr opisu: 0000006581
Tytuł oryginału: Eksperymentalne i numeryczne badania nieustalonego przepływu w osiowym niskoobrotowym stopniu sprężaj±cym
Tytuł w wersji angielskiej: Experimental and numerical investigation of the unsteady flow in axial flow low compressor stage
Autorzy: Andrzej** Witkowski, Michał** Strozik, Mirosław Majkut, J. Żukowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 253-265, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: symulacja przepływu ; przepływ nieustalony ; badania eksperymentalne
Słowa kluczowe angielskie: flow simulation ; unsteady flow ; experimental measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


5/146
Nr opisu: 0000006587
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci poprawy efektywno¶ci pracy silnika spalinowego poprzez zmniejszenie pracy wymiany ładunku
Tytuł w wersji angielskiej: Possibilities of improving of internal combustion engine efficiency by diminishing of its load exchange work
Autorzy: Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 299-310, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: wymiana ładunku ; silnik spalinowy ; efektywno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: charge exchange ; combustion engine ; efficiency
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


6/146
Nr opisu: 0000006590
Tytuł oryginału: Niskoemisyjne techniki spalania w Zakładzie Techniki Spalania i Silników Spalinowych Zagadnienia wybrane
Tytuł w wersji angielskiej: Low-emission combustion in combustion and engines division. Problems
Autorzy: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Antoni** Zajdel, Andrzej* Ksi±dz, K. Malczyk, T. Misztal.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 337-346, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: spalanie ; silnik spalinowy ; spalanie węgla
Słowa kluczowe angielskie: combustion ; combustion engine ; coal combustion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


7/146
Nr opisu: 0000006572
Tytuł oryginału: Nowe technologie energetyczne Zakres badań
Tytuł w wersji angielskiej: New power engineering technologies
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 193-205, bibliogr. 33 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: technologia energetyczna ; energetyka
Słowa kluczowe angielskie: energy technology ; power engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


8/146
Nr opisu: 0000006586
Tytuł oryginału: Pozatechniczne uwarunkowania energetyki komunalnej
Tytuł w wersji angielskiej: Non-technical specifications of the comunal energy policy tasks
Autorzy: Joachim** Kozioł.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 289-298, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: energetyka komunalna ; społeczeństwo ; uwarunkowania ekonomiczne
Słowa kluczowe angielskie: municipal energetics ; society ; economic conditions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


9/146
Nr opisu: 0000006592
Tytuł oryginału: Przegl±d efektów energetycznych i ekologicznych różnych sposobów realizacji gospodarki skojarzonej cieplno-elektrycznej
Autorzy: Andrzej** Ziębik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 347-360, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


10/146
Nr opisu: 0000006582
Tytuł oryginału: Przepływy dwufazowe w układach łopatkowych turbin parowych
Tytuł w wersji angielskiej: Two-phase flows in stem turbine cascades
Autorzy: Włodzimierz Wróblewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 267-276, bibliogr. 21 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: przepływ dwufazowy ; turbina parowa ; układ łopatkowy
Słowa kluczowe angielskie: two-phase flow ; steam turbine ; blade system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


11/146
Nr opisu: 0000006588
Tytuł oryginału: Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania kogeneracji w układach gazowych
Tytuł w wersji angielskiej: Technical, ecological and economic aspects of cogeneration in gas supplied chp systems
Autorzy: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, Edward** Kostowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 311-322, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: CHP ; układ kogeneracyjny ; produkcja energii
Słowa kluczowe angielskie: CHP ; cogeneration system ; energy production
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


12/146
Nr opisu: 0000006584
Tytuł oryginału: Układy z pompami grzejnymi wykorzystuj±ce zakumulowan± w gruncie energię promieniowania słonecznego
Tytuł w wersji angielskiej: Heat pump systems utilizing solar energy accumulated in ground
Autorzy: Adam** Fic, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 277-288, bibliogr. 31 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: energia słoneczna ; grunt ; promieniowanie słoneczne ; pompa grzejna
Słowa kluczowe angielskie: solar energy ; soil ; solar radiation ; heat pump
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


13/146
Nr opisu: 0000006576
Tytuł oryginału: Wpływ struktury elektrowni gazowo-parowej na charakterystyki sprawno¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of the structure of a gas-and-steam power station on the characteristics of efficiency
Autorzy: Janusz Kotowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 217-230, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: elektrownia gazowo-parowa ; kocioł jednoci¶nieniowy ; turbina gazowa
Słowa kluczowe angielskie: combined cycle power plant ; single pressure steam generator ; gas turbine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


14/146
Nr opisu: 0000006589
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty energetyczne i ekologiczne stosowania niskotemperaturowych układów grzewczych
Tytuł w wersji angielskiej: Selected technical and ecological aspects of low temperature heating systems
Autorzy: Janusz** Skorek, R. Kruppa, Henryk** Foit, Piotr Lubina.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 323-336, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: układ grzewczy ; ogrzewanie budynku ; zużycie energii ; ciepło
Słowa kluczowe angielskie: heating system ; building heating ; energy consumption ; heat
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


15/146
Nr opisu: 0000006577
Tytuł oryginału: Wybrane problemy badawcze w technice kotłowej
Tytuł w wersji angielskiej: Selected investigation issues in boiler technology
Autorzy: Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 231-240, bibliogr. 30 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48
p-ISSN: 0372-9796
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; problemy badawcze ; kocioł
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; research problems ; boiler
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


16/146
Nr opisu: 0000003541
Tytuł oryginału: Analiza skuteczno¶ci regulacji przegrzewacza pary w układzie kaskadowym
Autorzy: Michał** Ferenc.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 33-38, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


17/146
Nr opisu: 0000003536
Tytuł oryginału: Analiza zjawisk nieustalonych oraz zanikania ¶ladu pozałopatkowego w przepływie za kołem wirnikowym osiowego niskoobrotowego stopnia sprężaj±cego
Autorzy: Andrzej** Witkowski, J. Żukowski, Michał** Strozik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 190-125, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


18/146
Nr opisu: 0000003543
Tytuł oryginału: Cykle paliwowe w termicznych reaktorach j±drowych
Autorzy: Tomasz Bury, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 5-20, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


19/146
Nr opisu: 0000003542
Tytuł oryginału: Ekonomiczna efektywno¶ć sterowania strumieniem czynnika podgrzewanego w krzyżowopr±dowym wymienniku ciepła
Autorzy: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 21-31, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


20/146
Nr opisu: 0000003537
Tytuł oryginału: Numeryczne wyznaczanie współczynników wnikania ciepła w wymiennikach ożebrowanych
Autorzy: Robert* Pi±tek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 85-97, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


21/146
Nr opisu: 0000003540
Tytuł oryginału: Obliczanie obci±żeń granicznych zespołu pr±dotwórczego do awaryjnego zasilania elektrowni j±drowej
Autorzy: Michał** Ferenc.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 39-48, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


22/146
Nr opisu: 0000003535
Tytuł oryginału: Wpływ upustów regulowanych na parametry pracy bloku elektrowni kondensacyjnej
Autorzy: Jan** Składzień, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, R. Kiełbiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 99-108, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


23/146
Nr opisu: 0000003539
Tytuł oryginału: Wyznaczanie przewodno¶ci cieplnej i ciepła wła¶ciwego materiałów stałych z wykorzystaniem szeregów Fouriera i metod optymalizacji
Autorzy: Stanisław** Kucypera.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 61-72, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


24/146
Nr opisu: 0000003538
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody bilansów elementarnych i rachunku wyrównawczego do rozwi±zywania odwrotnych zagadnień współczynnikowych przewodzenia ciepła
Tytuł w wersji angielskiej: The application of the control volume method and the generalised least squares method to solve inverse parameter problems
Autorzy: Stanisław** Kucypera.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 73-83, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


25/146
Nr opisu: 0000003139
Tytuł oryginału: Analiza egzergetyczna procesów i systemów cieplnych
Autorzy: Jan** Szargut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 157-171, bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


26/146
Nr opisu: 0000003152
Tytuł oryginału: Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelniowej w układzie z reaktorem wodnym ci¶nieniowym
Autorzy: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 65-79, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


27/146
Nr opisu: 0000003149
Tytuł oryginału: Koncepcja systemu wspomagania decyzji eksploatacyjnych i remontowych w zakresie trwało¶ci turbin
Autorzy: Gerard** Kosman, Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 87-105, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


28/146
Nr opisu: 0000003148
Tytuł oryginału: Model gazu szarego i model pasmowy promieniowania gazu
Autorzy: Edward** Kostowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 107-125, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


29/146
Nr opisu: 0000003138
Tytuł oryginału: Ochrona ¶rodowiska w energetyce
Autorzy: Ryszard* Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 173-188, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


30/146
Nr opisu: 0000003156
Tytuł oryginału: Prof. zw. dr inż. Stanisław Ochęduszko 1899-1969
Autorzy: Jan** Szargut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 13-16
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


31/146
Nr opisu: 0000003137
Tytuł oryginału: Systemy kontroli bilansów substancji i energii w elektrowniach i elektrociepłowniach
Autorzy: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 189-200, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


32/146
Nr opisu: 0000003154
Tytuł oryginału: ¦l±ska szkoła termodynamiki i energetyki cieplnej kontynuacja tradycji Politechniki Lwowskiej
Autorzy: Andrzej** Ziębik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 25-34
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


33/146
Nr opisu: 0000003153
Tytuł oryginału: Turbina gazowa - ważny silnik energetyczny
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 53-64, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


34/146
Nr opisu: 0000003146
Tytuł oryginału: Uwarunkowania oraz kierunki rozwoju jednostek napędowych pojazdów samochodowych
Autorzy: Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 127-144, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


35/146
Nr opisu: 0000003141
Tytuł oryginału: Wpływ konstrukcji rurowego podgrzewacza powietrza na dopuszczaln± temperaturę spalin wylotowych
Autorzy: Marek Pronobis, Robert Wejkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 154-156, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


36/146
Nr opisu: 0000024630
Tytuł oryginału: Identyfikacja rozkładu temperatury podczas spawania za pomoc± metody filtracji dynamicznej
Autorzy: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1998 z. 130, s. 5-15, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


37/146
Nr opisu: 0000024629
Tytuł oryginału: Krzyżowopr±dowy wymiennik ciepła z modelowanym rozdziałem strumienia czynnika podgrzewanego
Autorzy: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1998 z. 130, s. 47-63, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


38/146
Nr opisu: 0000024627
Tytuł oryginału: Modelowanie stanów cieplnych elementów turbin dla potrzeb systemu nadzoru diagnostycznego
Autorzy: Maciej* Roskosz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1998 z. 130, s. 117-133, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


39/146
Nr opisu: 0000024628
Tytuł oryginału: Ocena prawdopodobieństwa wyst±pienia naprężeń niebezpiecznych w zaworze szybkozamykaj±cym turbiny 13K215
Autorzy: Andrzej Rusin, Łukasz* Daciuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1998 z. 130, s. 101-116, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


40/146
Nr opisu: 0000033138
Tytuł oryginału: Analityczno-różnicowa metoda wyznaczania rozkładów temperatury przy przepływie gazu przez złoze materiału ziarnistego
Autorzy: Tadeusz Kruczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 173-183, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


41/146
Nr opisu: 0000033141
Tytuł oryginału: Analiza cieplna procesu ochładzania górotworu przy uwzględnieniu ruchu wód podziemnych
Autorzy: Adam** Fic, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 105-119, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


42/146
Nr opisu: 0000033117
Tytuł oryginału: Analiza warunków pracy wentylatorów w układach odsiarczania spalin (UOS)
Autorzy: Joachim** Otte.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 261-282, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


43/146
Nr opisu: 0000033118
Tytuł oryginału: Badania łożyska osiowego z wahliwie podpartym pier¶cieniem wiruj±cym
Autorzy: Andrzej** Korczak, J. Paszek, A. Krysta, R. Jałowiecki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 237-260, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349


44/146
Nr opisu: 0000033119
Tytuł oryginału: Badania modelowe wymiany ciepła i oporów przepływu w powierzchniach ogrzewanych z ożebrowaniem diagonalnym
Autorzy: Jan** Czepelak, Julian* Gaiński, Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 219-228, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


45/146
Nr opisu: 0000033132
Tytuł oryginału: Badania porównawcze aeratorów zatapialnych typu AZ-50
Autorzy: Bogusław* Hupa, Jan** Rduch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 327-341, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


46/146
Nr opisu: 0000033126
Tytuł oryginału: Badania przepływów w stanach różnego obci±żenia układów łopatkowych
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 107-131, bibliogr. 7 poz., 9 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


47/146
Nr opisu: 0000033143
Tytuł oryginału: Badanie emisyjno¶ci płomieni olejowych
Autorzy: Jan** Nadziakiewicz, Antoni** Zajdel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 79-86, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


48/146
Nr opisu: 0000033133
Tytuł oryginału: Charakterystyka emisji substancji szkodliwych silników spalinowych
Autorzy: Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 221-235, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


49/146
Nr opisu: 0000033136
Tytuł oryginału: Charakterystyka energetyczna amoniakalnej ziębiarki absorpcyjnej
Autorzy: Joachim** Kozioł, Wiesław Gazda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 197-207, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


50/146
Nr opisu: 0000033139
Tytuł oryginału: Efekty energetyczne wykorzystania gazu wielkopiecowego zawracanego do procesu
Autorzy: Marcin Szega.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 157-172, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


51/146
Nr opisu: 0000033129
Tytuł oryginału: Kierunki badań w zakresie kotłów i wytwornic pary
Autorzy: Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 53-65, bibliogr. 59 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


52/146
Nr opisu: 0000033130
Tytuł oryginału: Kierunki badań w zakresie maszyn i urz±dzeń hydraulicznych
Autorzy: Maciej* Zarzycki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 33-52, bibliogr. 46 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


53/146
Nr opisu: 0000033128
Tytuł oryginału: Kierunki badań w zakresie miernictwa i automatyki procesów energetycznych
Autorzy: Michał** Ferenc.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 67-78, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


54/146
Nr opisu: 0000033127
Tytuł oryginału: Kierunki badań w zakresie podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn energetycznych
Autorzy: Gerard** Kosman.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 79-105, bibliogr. 60 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


55/146
Nr opisu: 0000033131
Tytuł oryginału: Kierunki badań w zakresie teorii i konstrukcji cieplnych maszyn przepływowych
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 9-32, bibliogr. 52 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


56/146
Nr opisu: 0000033114
Tytuł oryginału: Model matematyczny regulatora stałego przepływu
Autorzy: Włodzimierz* Ogulewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 315-325, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


57/146
Nr opisu: 0000033124
Tytuł oryginału: Modelowanie nadzwyczajnych stanów termicznych turbin parowych
Autorzy: Gerard** Kosman, Andrzej Rusin, Henryk** Łukowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 149-162
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


58/146
Nr opisu: 0000033134
Tytuł oryginału: Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła i ciepła wła¶ciwego metod± stanu uporz±dkowanego
Autorzy: Stanisław** Kucypera, Jan** Nadziakiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 143-156, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


59/146
Nr opisu: 0000033135
Tytuł oryginału: Strata energii spowodowana nieszczelno¶ci± ruroci±gu sprężonego powietrza
Autorzy: Joachim** Kozioł.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 209-220, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


60/146
Nr opisu: 0000033123
Tytuł oryginału: Turbulence and unsteadiness measurements dewnstream of a rotor blade row of an axial low pressure compressor stage
Autorzy: Andrzej** Witkowski, Michał** Strozik, M. Mirski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 163-184, 4 tabl., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


61/146
Nr opisu: 0000033125
Tytuł oryginału: Wpływ cech geometrycznych bieżni miażdż±cej na wydajno¶ć młyna pier¶cieniowo-kulowego - wyniki badań eksperymentalnych
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak, Józef** Czepiel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 133-147, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


62/146
Nr opisu: 0000033142
Tytuł oryginału: Wpływ charakterystycznych parametrów eksploatacji układów MHD na efektywno¶ć ciepln± pracy elektrowni MHD-parowej
Autorzy: Krzysztof* Wilk, Jan** Składzień, Kazimierz** Kurpisz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 87-104, bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


63/146
Nr opisu: 0000033137
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów pracy nagrzewnic wielkopiecowych na wskaĽniki zużycia energii chemicznej paliw
Autorzy: Henryk Rusinowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 185-195, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


64/146
Nr opisu: 0000033121
Tytuł oryginału: Wpływ szczelno¶ci komory paleniskowej kotła na skuteczno¶ć pierwotnych metod denitracji spalin
Autorzy: Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 193-198, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


65/146
Nr opisu: 0000033144
Tytuł oryginału: Wyznaczanie współczynników narostu promieniowania gamma dla osłon dwuwarstwowych i trzywarstwowych
Autorzy: Władysław** Łukaszek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 73-78, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


66/146
Nr opisu: 0000033116
Tytuł oryginału: Zagadnienie wyboru i doboru wentylatorów i dmuchaw przemysłowych
Autorzy: Joachim** Otte.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 283-303, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


67/146
Nr opisu: 0000033145
Tytuł oryginału: Zastosowanie MES do analizy cieplnej procesu zamrażania górotworu przy różnej konfiguracji rur mrożeniowych
Autorzy: Jan** Składzień, Adam** Fic.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 21-43, bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


68/146
Nr opisu: 0000033120
Tytuł oryginału: Zastosowanie wskaĽnika bezpieczeństwa w obliczeniach wytrzymało¶ciowych kół zębatych
Autorzy: Zdzisław** Jaskóła, Michał** Ploch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 199-217, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


69/146
Nr opisu: 0000033115
Tytuł oryginału: Zastosowanie, konstrukcja i badania regulatora stałego przepływu
Autorzy: Jan** Około-Kułak, Włodzimierz* Ogulewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 305-313, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


70/146
Nr opisu: 0000033122
Tytuł oryginału: Zespoły pr±dotwórcze do awaryjnego zasilania elektrowni j±drowych - obliczanie dopuszczalnych obci±żeń
Autorzy: Michał** Ferenc.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 185-192, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


71/146
Nr opisu: 0000045224
Tytuł oryginału: Analiza awaryjnych przebiegów ci¶nienia w układzie lokalizacji awarii reaktora WWER-440
Autorzy: Adam** Fic, Janusz** Skorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 7-23, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


72/146
Nr opisu: 0000086493
Tytuł oryginału: Badania przepływowe wentylatorów przeznaczonych do pracy przy czynniku wysokozapalnym
Autorzy: Joachim** Otte, Jarosław Dziuba.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 118, s. 151-161, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


73/146
Nr opisu: 0000045232
Tytuł oryginału: Dokładno¶ć obliczeń radiacyjnej wymiany ciepła od spalin do powierzchni rur kotłowych pęczków konwekcyjnych
Autorzy: Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 11-29, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


74/146
Nr opisu: 0000045230
Tytuł oryginału: Komputerowa symulacja układu sterowania procesem odzysku ciepła ze ¶cieków w przemy¶le włókienniczym
Autorzy: Michał** Ferenc, J. Sochański, Stanisław Wideł.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 61-85, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


75/146
Nr opisu: 0000045228
Tytuł oryginału: Krzyżowopr±dowy wymiennik ciepła z nierównomiernym przepływem czynników
Autorzy: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 105-127, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


76/146
Nr opisu: 0000045222
Tytuł oryginału: Matematyczne modelowanie wymiany ciepła w przyrz±dach półprzewodnikowych chłodzonych cieczami
Autorzy: Stanisław** Kucypera.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 39-47, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


77/146
Nr opisu: 0000045225
Tytuł oryginału: Obliczenia parametrów pracy pompy ciepła
Autorzy: Jan** Nadziakiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 161-175, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


78/146
Nr opisu: 0000045231
Tytuł oryginału: Optymalizacja kotłowych pęczków konwekcyjnych
Autorzy: Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 31-59, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


79/146
Nr opisu: 0000045226
Tytuł oryginału: Problemy obliczeniowe wyznaczania składu równowagowego roztworu gazów półdoskonalych
Autorzy: Kazimierz** Kurpisz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 143-159, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: PSl. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


80/146
Nr opisu: 0000045221
Tytuł oryginału: Temperatura dyfuzyjnego płomienia gazowego i olejowego
Autorzy: Antoni** Zajdel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 49-61, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


81/146
Nr opisu: 0000045220
Tytuł oryginału: Warunki wymiany ciepła w stopniu komorowym przy różnych stanach obci±żenia
Autorzy: Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 63-93, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


82/146
Nr opisu: 0000086494
Tytuł oryginału: Wentylatory - rozwoj badań i konstrukcji
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak, Joachim** Otte.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 118, s. 345-370
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


83/146
Nr opisu: 0000045218
Tytuł oryginału: Wspomnienie o St. wykł. mgr inż. Henryku Górniaku
Autorzy: Jan** Szargut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 5-6
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


84/146
Nr opisu: 0000045219
Tytuł oryginału: Wyznaczanie pola temperatury w układzie osłonnym reaktora j±drowego
Autorzy: Ryszard Białecki, Władysław** Łukaszek, Andrzej Józef Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 109-127, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


85/146
Nr opisu: 0000045223
Tytuł oryginału: Wyznaczanie współczynników narostu promieniowania gamma metod± Monte Carlo
Autorzy: Władysław** Łukaszek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 25-37, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


86/146
Nr opisu: 0000045229
Tytuł oryginału: Zależno¶ć wydajno¶ci młyna pier¶cieniowo-kulowego od prędko¶ci obrotowej układu miel±cego - model teoretyczny
Autorzy: Józef** Czepiel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 87-104, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


87/146
Nr opisu: 0000045227
Tytuł oryginału: Zasada wzajemno¶ci przenikania promieniowania j±drowego przez o¶rodki warstwowe
Autorzy: Władysław** Łukaszek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 129-141, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


88/146
Nr opisu: 0000053371
Tytuł oryginału: Analiza odpływu ciepła od zewnętrznych powierzchni układów scalonych do otoczenia
Autorzy: Stanisław** Kucypera, Edward** Kostowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 173-180, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


89/146
Nr opisu: 0000053384
Tytuł oryginału: Badania wpływu sypkich osadów popiołu na opory przepływu w pęczkach konwekcyjnych kotłów
Autorzy: Julian* Gaiński, Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 110, s. 113-123, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


90/146
Nr opisu: 0000053373
Tytuł oryginału: Bilanse energii i egzergii dla typowych przemysłowych instalacji do wytwarzania wodoru
Autorzy: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 113-124, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


91/146
Nr opisu: 0000053374
Tytuł oryginału: Ekologiczne aspekty eksploatacji siłowni opalanych paliwami konwencjonalnymi i siłowni j±drowych
Autorzy: Jan* Uruski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 110, s. 143-159, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


92/146
Nr opisu: 0000053366
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie projektowania osiowych wieńców sprężaj±cych z merydionalnym przy¶pieszeniem strumienia
Autorzy: Andrzej** Witkowski, M. Mirski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 53-68, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


93/146
Nr opisu: 0000053375
Tytuł oryginału: Konwekcyjne i radiacyjne współczynniki wnikania ciepła od spalin do zanieczyszczonych rur kotłowych
Autorzy: Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 110, s. 125-141, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


94/146
Nr opisu: 0000053370
Tytuł oryginału: Metodyka wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła materiałów stosowanych w przyrz±dach półprzewodnikowych
Autorzy: Stanisław** Kucypera.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 181-187, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


95/146
Nr opisu: 0000053365
Tytuł oryginału: Modernizacja układu przepływowego wielostopniowej dmuchawy promieniowej do biologicznych oczyszczalni ¶cieków
Autorzy: Andrzej** Witkowski, Z. Biernacik, M. Mirski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 69-79, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


96/146
Nr opisu: 0000053367
Tytuł oryginału: Numerical solution of 2-D transonic flow through an axial turbine stage
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 37-51, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


97/146
Nr opisu: 0000053369
Tytuł oryginału: Projektowanie, badania modelowe i wdrożeniowe pompy typu OWH-250
Autorzy: Andrzej** Korczak, Janusz** Lamboj.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 189-198, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


98/146
Nr opisu: 0000053368
Tytuł oryginału: Sformułowanie zagadnienia optymalnego sterowania procesem mrożenia górotworu
Autorzy: Ryszard** Bartnik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 199-209, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


99/146
Nr opisu: 0000053363
Tytuł oryginału: Thermal effectiveness of the three-fluid convective spiral U-type recuperator
Autorzy: Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 97-112, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


100/146
Nr opisu: 0000053385
Tytuł oryginału: Wpływ akumulacji ciepła podczas uruchamiania kotła na bezpieczeństwo przegrzewaczy pary
Autorzy: Ludwik* Cwynar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 110, s. 21-36, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


101/146
Nr opisu: 0000053372
Tytuł oryginału: Wpływ ci¶nienia na rozkład naprężeń w wirnikach maszyn przepływowych w warunkach pełzania
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 157-171, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


102/146
Nr opisu: 0000053364
Tytuł oryginału: Wpływ składu węgla na parametry spalin w wysokotemperaturowej komorze spalania generatora MHD
Autorzy: Jan** Składzień, Krzysztof* Wilk, Kazimierz** Kurpisz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 81-96, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4300
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


103/146
Nr opisu: 0000059747
Tytuł oryginału: Analiza wpływu wybranych parametrów na sprawno¶ć elektrowni zasilanej par± nasycon±
Autorzy: Małgorzata Hanuszkiewicz, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 103-118, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


104/146
Nr opisu: 0000059740
Tytuł oryginału: Badania przepływu ciepła w rzeczywistych osadach popiołowych
Autorzy: Julian* Gaiński, Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 171-178, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


105/146
Nr opisu: 0000059745
Tytuł oryginału: Badania wła¶ciwo¶ci fizycznych węgla kamiennego - dane wej¶ciowe do modelowania procesu przemiału
Autorzy: Józef** Czepiel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 11-29, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


106/146
Nr opisu: 0000059753
Tytuł oryginału: Efekty ekologiczne oszczędzania energii
Autorzy: Jan** Szargut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 15-25, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


107/146
Nr opisu: 0000059739
Tytuł oryginału: Metodyka komputerowego wspomagania projektowania gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego
Autorzy: Andrzej** Ziębik, K. Presz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 179-204, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


108/146
Nr opisu: 0000059749
Tytuł oryginału: Modelowanie kanałów oraz parametry przepływu materii w obszarze złoża usypanego
Autorzy: Stefan** Postrzednik, K. Tiamiyu.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 81-92, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


109/146
Nr opisu: 0000059748
Tytuł oryginału: Niskotemperaturowe utlenianie węgla kamiennego
Autorzy: Ewald** Wystemp.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 93-102, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


110/146
Nr opisu: 0000059742
Tytuł oryginału: Numeryczna metoda rozwi±zywania pewnej klasy odwrotnych zadań przewodzenia ciepła
Autorzy: Kazimierz** Kurpisz, Janusz** Skorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 99-124, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


111/146
Nr opisu: 0000059738
Tytuł oryginału: Obliczenia aerodynamiczne kotłowych pęczków konwekcyjnych z rur ożebrowanych
Autorzy: Jan** Czepelak, Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 243-253, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


112/146
Nr opisu: 0000059744
Tytuł oryginału: Obliczeniowa metoda wyznaczania całkowitej stałej spalania kropli pyłowo-olejowej
Autorzy: Ryszard* Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 43-60, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


113/146
Nr opisu: 0000059996
Tytuł oryginału: Podej¶cie systemowe w procesie doboru nominalnych mocy i wydajno¶ci urz±dzeń przemysłowej gospodarki energetycznej
Autorzy: Andrzej** Ziębik, K. Presz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 93-126, 1 tabl., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¶l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


114/146
Nr opisu: 0000059754
Tytuł oryginału: Rzut okiem wstecz
Autorzy: Stanisław** Ochęduszko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 9-13
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


115/146
Nr opisu: 0000059999
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć płomienia olejowego
Autorzy: Antoni** Zajdel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 21-29, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


116/146
Nr opisu: 0000059998
Tytuł oryginału: Temperatura zapłonu rozpylonej strugi paliwa płynnego
Autorzy: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 9-19, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


117/146
Nr opisu: 0000060002
Tytuł oryginału: Uogólniona metoda bilansów elementarnych rozwi±zywania zagadnień brzegowych przewodzenia ciepła
Autorzy: Janusz** Skorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 41-47, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


118/146
Nr opisu: 0000060001
Tytuł oryginału: Uproszczona metoda rozwi±zywania dwuwymiarowych odwrotnych zadań przewodzenia ciepła
Autorzy: Kazimierz** Kurpisz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 31-40, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


119/146
Nr opisu: 0000059752
Tytuł oryginału: Wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego
Autorzy: Józef** Folwarczny, Henryk** Górniak, Józef** Szymczyk, Ewald** Wystemp.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 33-45, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


120/146
Nr opisu: 0000059751
Tytuł oryginału: Wpływ warunków odgazowania na ilo¶ć ciekłych produktów rozkładu węgla
Autorzy: Jerzy** Tomeczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 47-52, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


121/146
Nr opisu: 0000059750
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych składników wysokotemperaturowych zjonizowanych spalin na ich entalpie i entropie
Autorzy: Kazimierz** Kurpisz, Jan** Składzień, Krzysztof* Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 67-80, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


122/146
Nr opisu: 0000059741
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty stosowania metody u¶rednień całkowych do rozwi±zywania zagadnień Stefana
Autorzy: Adam** Fic.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 157-169, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


123/146
Nr opisu: 0000059743
Tytuł oryginału: Wybrane problemy numeryczne różniczkowania funkcji zadanej niedokładnie
Autorzy: Kazimierz** Kurpisz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 85-97, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


124/146
Nr opisu: 0000059746
Tytuł oryginału: Zastosowanie strumienicy do recyrkulacji spalin w silnikach z zapłonem iskrowym
Autorzy: Adam** Ciesiołkiewicz, G. Mosz, Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 119-136, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


125/146
Nr opisu: 0000064077
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza różnych stopni uproszczeń modelu wytrzymało¶ciowego elementów ci¶nieniowych
Autorzy: Jan** Czepelak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 115-132, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


126/146
Nr opisu: 0000064074
Tytuł oryginału: Analiza pracy kotła przy obniżonych parametrach pary
Autorzy: Ludwik* Cwynar, Mirosław* Krupa, Wacław* Wojnar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 41-56, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349


127/146
Nr opisu: 0000064068
Tytuł oryginału: Analiza termodynamiczna procesu napełniania zbiornika
Autorzy: Henryk** Górniak, Józef** Szymczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 17-25, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


128/146
Nr opisu: 0000064075
Tytuł oryginału: Badania do¶wiadczalne oporów przepływu układów pęczkowych bimetalowych rur ożebrowanych
Autorzy: Andrzej** Walewski, Jan** Czepelak, Stanisław** Pękala, Wacław* Wojnar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 101-112, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349


129/146
Nr opisu: 0000064076
Tytuł oryginału: Badania modelowe układu miel±cego młyna pier¶cieniowo-kulowego Cz. 1: Przyjęte założenia, opis stanowiska do¶wiadczalnego, metodyka badań
Autorzy: Józef** Czepiel, Kazimierz Mroczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 113-126, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349


130/146
Nr opisu: 0000065341
Tytuł oryginału: Badania modelowe układu miel±cego młyna pier¶cieniowo-kulowego Cz. 2: Wpływ prędko¶ci k±towej układu miel±cego na jego wydajno¶ć i zużycie energii na przemiał
Autorzy: Józef** Czepiel, Kazimierz Mroczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 127-138, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3349


131/146
Nr opisu: 0000064082
Tytuł oryginału: Liniowe radiacyjne Ľródło ciepła
Autorzy: Jan** Nadziakiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 33-40, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


132/146
Nr opisu: 0000064084
Tytuł oryginału: Metoda wyznaczania rozkładu strumienia spalin w okresie wytopu w piecu martenowskim
Autorzy: Eugeniusz* Majza.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 7-23, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


133/146
Nr opisu: 0000064078
Tytuł oryginału: Możliwo¶ć okre¶lenia grubo¶ci i położenia szczelin powietrznych powstaj±cych przy montażu układów scalonych przez badanie charakterystyki temperaturowej zł±cza półprzewodnikowego
Autorzy: Stanisław** Kucypera.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 103-113, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


134/146
Nr opisu: 0000064057
Tytuł oryginału: Nowa generacja bezpiecznych reaktorów j±drowych
Autorzy: Jan* Uruski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 139-155, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349


135/146
Nr opisu: 0000064073
Tytuł oryginału: Porównanie kotłowych podgrzewaczy wody w wersji przestawnej i korytarzowej
Autorzy: Marek Pronobis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 121-128, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


136/146
Nr opisu: 0000064079
Tytuł oryginału: Porównanie metod wyznaczania naprężeń w wiruj±cych tarczach w warunkach pełzania
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 87-102, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


137/146
Nr opisu: 0000064072
Tytuł oryginału: Porównawcza analiza cieplna konwekcyjnych równoległopr±dowych spiralnych pętlicowych wymienników ciepła
Autorzy: Ryszard** Bartnik, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 105-119, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


138/146
Nr opisu: 0000064083
Tytuł oryginału: Probabilistyczna metoda kompozycji wykresów uporz±dkowanych
Autorzy: Eugeniusz* Majza.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 25-32, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


139/146
Nr opisu: 0000064070
Tytuł oryginału: Proces samozagrzewania się paliw stałych Przegl±d literatury oraz propozycje badań
Autorzy: Stefan** Postrzednik, Ryszard Białecki, Andrzej Józef Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 37-70, bibliogr. 94 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


140/146
Nr opisu: 0000064080
Tytuł oryginału: Prognozowanie pyłowej erozji wirników wentylatorów promieniowych
Autorzy: Janusz Kotowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 73-85, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


141/146
Nr opisu: 0000064071
Tytuł oryginału: Równania empiryczne ujmuj±ce wpływ ci¶nienia w gardzieli wielkiego pieca na skład i temperaturę gazu wielkopiecowego
Autorzy: Tadeusz Kruczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 71-93, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


142/146
Nr opisu: 0000064067
Tytuł oryginału: Tablice funkcji pomocniczej do obliczeń termodynamicznych procesu wypływu gazu ze zbiornika
Autorzy: Henryk** Górniak, Józef** Szymczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 7-16, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


143/146
Nr opisu: 0000065595
Tytuł oryginału: Trwało¶ć i efektywno¶ć pracy urz±dzeń cieplnych siłowni po obniżeniu pocz±tkowych parametrów pary
Autorzy: Gerard** Kosman.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 57-77, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349


144/146
Nr opisu: 0000065607
Tytuł oryginału: Wpływ zmiennych warunków pracy bloku energetycznego na sprawno¶ć obiegu i moc turbiny
Autorzy: Gerard** Kosman, Andrzej** Misiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 79-99, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349


145/146
Nr opisu: 0000064069
Tytuł oryginału: Wstępne badania eksploatacyjne wybranych parametrów pracy prototypowego górniczego urz±dzenia chłodniczego o działaniu po¶rednim
Autorzy: Jan** Składzień, Kazimierz** Kurpisz, Adam** Fic.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 27-35, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


146/146
Nr opisu: 0000064081
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody uproszczonych ekwiwalentów do rozwi±zywania zagadnień cieplnych w przyrz±dach półprzewodnikowych
Autorzy: Stanisław** Kucypera, Edward** Kostowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 57-72, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3349
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie