Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZARZ FINANS
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/10
Nr opisu: 0000132405
Tytuł oryginału: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw niefinansowych w obliczu procesów finansjalizacji
Autorzy: Alina Rydzewska.
Źródło: -Zarz. Finans. 2018 R. 16 nr 4, cz. 1, s. 179-192
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: wartość przedsiębiorstwa ; finansjalizacja ; przedsiębiorstwo niefinansowe
Słowa kluczowe angielskie: enterprise value ; financialization ; non-financial enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


2/10
Nr opisu: 0000099050
Tytuł oryginału: Analiza efektywności sądów apelacyjnych w Polsce jako element kreowania wartości organizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Efficiency analysis of courts of appeal in Poland as an element of the value creation of the organization
Autorzy: Monika Odlanicka-Poczobutt, K. Warzecha.
Źródło: -Zarz. Finans. 2014 R. 12 nr 3, cz. 1, s. 259-274, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: sąd apelacyjny ; kreowanie wartości organizacji ; metoda Warda ; metoda k-średnich ; odległość euklidesowa ; wskaźnik efektywności
Słowa kluczowe angielskie: court of appeal ; creation value of the organization ; Ward's method ; k-means method ; Euclidean distance ; effectiveness indicator
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:
Dostęp BCPŚ:


3/10
Nr opisu: 0000089768
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo energetyczne a racjonalność ekonomiczna w sektorze węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Energetic safety and economic rationality in the sector of hard coal mining
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska.
Źródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 3, s. 183-196, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo energetyczne ; przedsiębiorstwo górnicze ; polityka energetyczna
Słowa kluczowe angielskie: energy security ; mining enterprise ; energy policy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:
Dostęp BCPŚ:


4/10
Nr opisu: 0000099979
Tytuł oryginału: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego
Tytuł w wersji angielskiej: The determinants small and medium-sized enterprises of construction industry
Autorzy: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna, Anna** Męczyńska.
Źródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 2, s. 67-79, bibliogr. 38 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: małe i średnie przedsiębiorstwa ; branża budowlana ; rozwój przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: small and medium enterprises ; construction industry ; enterprise development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/10
Nr opisu: 0000085376
Tytuł oryginału: Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach Zarys problematyki
Autorzy: Seweryn Spałek.
Źródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 1, cz. 2, s. 305-314, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie wiedzą ; zarządzanie projektem
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; project management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/10
Nr opisu: 0000087538
Tytuł oryginału: Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy projektowej w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Gathering and application of the projects' knowledge in machinery industry companies in Poland
Autorzy: Seweryn Spałek.
Źródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 1, s. 303-316, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie projektem ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo ; przemysł maszynowy ; badanie
Słowa kluczowe angielskie: project management ; knowledge management ; enterprise ; machine building industry ; investigation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


7/10
Nr opisu: 0000104371
Tytuł oryginału: Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorczości akademickiej
Tytuł w wersji angielskiej: Key success factors of academic entrepreneurship
Autorzy: Anna Kwiotkowska.
Źródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 1, s. 139-148, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorczość akademicka ; transfer technologii ; proces komercjalizacji ; umowa licencyjna ; firma odpryskowa
Słowa kluczowe angielskie: academic entrepreneurship ; technology transfer ; commercialization process ; licensing agreements ; spin-off firm
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


8/10
Nr opisu: 0000099407
Tytuł oryginału: Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
Tytuł w wersji angielskiej: IT tools supportin knowledge management in the engineering industry companies
Autorzy: Mirosław Matusek, Wojciech* Zoleński.
Źródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 3, s. 313-334
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: system ekspertowy ; sieciowy system wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo budowy maszyn
Słowa kluczowe angielskie: expert system ; network management system knowledge ; knowledge management ; mechanical engineering enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:
Dostęp BCPŚ:


9/10
Nr opisu: 0000091225
Tytuł oryginału: Stategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Strategies of financing enterprises in the capital-consuming industries on the basis of Polish and foreign mining enterprises
Autorzy: Aneta Michalak.
Źródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 1, cz. 4, s. 391-346, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: finansowanie ; górnictwo ; struktura kapitału
Słowa kluczowe angielskie: financing ; mining ; capital structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


10/10
Nr opisu: 0000089597
Tytuł oryginału: Wykorzystanie Systemu Zarządzania Obiektami Wiedzy do wspomagania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge Objects Management System as a tool for supporting risk management in a machine-building industry enterprise
Autorzy: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński.
Źródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 3, s. 93-109, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie ryzykiem ; przemysł budowy maszyn ; zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe angielskie: risk management ; machine building industry ; knowledge management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


stosując format:
Nowe wyszukiwanie