Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TWÓJ PRZ STOMATOL
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000058792
Tytuł oryginału: Badania modelowe zachowania implantoprotezy osiadaj±cej
Autorzy: Jerzy Margielewicz, Wiesław** Chladek, T. Lipski, M. Lipski.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2009 wyd. spec., s. 59-62
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/17
Nr opisu: 0000058793
Tytuł oryginału: Badanie rozpuszczalno¶ci polimeru Molloplast B
Autorzy: Grzegorz Chladek, Jan** Łukaszczyk, Izabela Barszczewska-Rybarek, C. Krawczyk.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2009 wyd. spec., s. 25-29
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/17
Nr opisu: 0000084835
Tytuł oryginału: Ocena obci±żeń pojedynczego implantu utrzymuj±cego doln± protezę nakładow± overdenture
Autorzy: Jarosław Żmudzki, Wiesław** Chladek.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2009 wyd. spec., s. 128-132
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/17
Nr opisu: 0000084833
Tytuł oryginału: Zastosowanie standardowych programów komputerowego wspomagania projektowania CAD w planowaniu implantów
Autorzy: Jarosław Żmudzki, Ł. M±czka.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2009 wyd. spec., s. 133-136
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/17
Nr opisu: 0000050649
Tytuł oryginału: Analiza obci±żeń zł±czy mocuj±cych całkowite dolne protezy do dwóch implantów
Autorzy: Jarosław Żmudzki, Wiesław** Chladek.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 249-255
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/17
Nr opisu: 0000050663
Tytuł oryginału: Badania powłok hydroksypatytowych natryskiwanych plazmowo na stopie Ti6Al4V
Autorzy: Aleksander Iwaniak.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 80
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/17
Nr opisu: 0000050650
Tytuł oryginału: Biocybernetyczna identyfikacja sił mię¶ni żwaczowych w zwarciu centrycznym
Autorzy: Jerzy Margielewicz, Wiesław** Chladek.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 142-148
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/17
Nr opisu: 0000050651
Tytuł oryginału: Charakterystyka rozwi±zań zł±czy samodzielnych w protezach nakładowych podpartych ¶luzówkowo a utrzymywanych na implantach
Autorzy: Jarosław Żmudzki, P. Kujawa.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 235-242
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/17
Nr opisu: 0000050652
Tytuł oryginału: Identyfikacja wła¶ciwo¶ci mechanicznych membrany silikonowej podczas cyklicznego obci±żania w zł±czu implantologicznym elastomer-tytan
Autorzy: Grzegorz Chladek, Jerzy Margielewicz, C. Krawczyk.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 60-66
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/17
Nr opisu: 0000050653
Tytuł oryginału: Modelowa analiza MES wpływu pod¶cieleń na ryzyko powstawania urazów tkanek miękkich podłoża protetycznego
Autorzy: Jarosław Żmudzki.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 262-265
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/17
Nr opisu: 0000050654
Tytuł oryginału: Możliwo¶ć zastosowania dyskretnej transformaty Fouriera w diagnostyce układu stomatognatycznego
Autorzy: Jerzy Margielewicz, Wiesław** Chladek, E. Kijak, B. Fr±czak.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 149-156
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/17
Nr opisu: 0000050152
Tytuł oryginału: Odporno¶ć korozyjna biomateriałów metalowych stosowanych na łuki ortodontyczne
Autorzy: Anna Ziębowicz, A. Barucha-Kępka.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 223-226
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/17
Nr opisu: 0000050655
Tytuł oryginału: Techniczno-ekonomiczne aspekty użytkowania zł±czy samodzielnych w protezach nakładowych
Autorzy: Jarosław Żmudzki, P. Kujawa.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 243-248
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/17
Nr opisu: 0000050153
Tytuł oryginału: Własno¶ci fizykochemiczne tytanowych wszczepów filarowych
Autorzy: Anna Ziębowicz, Witold Walke, Jan** Marciniak, M. Rybicki.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 217-222
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/17
Nr opisu: 0000050656
Tytuł oryginału: Wpływ kształtu próbki na charakterystki naprężeniowo-odkształceniowe i sztywno¶ć wybranych tworzyw polimerowych
Autorzy: Wiesław** Chladek, Jerzy Margielewicz, C. Krawczyk.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 45-50
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/17
Nr opisu: 0000050658
Tytuł oryginału: Wrażliwo¶ć numerycznych modeli MES do oceny obci±żeń ko¶ci wokół implantów zębowych na gęsto¶ć siatki elementów skończonych
Autorzy: Jarosław Żmudzki, Witold Walke, Wiesław** Chladek.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 256-261
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/17
Nr opisu: 0000050659
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych w identyfikacji sił mię¶ni żwaczowych
Autorzy: Jerzy Margielewicz, Wiesław** Chladek.
¬ródło: -Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 133-141
p-ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie