Wynik wyszukiwania
Zapytanie: THEOR APPL INFORMAT
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/43
Nr opisu: 0000115910
Tytuł oryginału: Secure gateway for Internet of Things
Autorzy: Dominik Samociuk, Błażej Adamczyk.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2016 vol. 28 no. 3, s. 17-35, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1896-5334
e-ISSN: 2300-889X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: Internet Rzeczy ; bezpieczeństwo ; mechanizm AAA
Słowa kluczowe angielskie: Internet of Things ; security ; AAA mechanism
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/43
Nr opisu: 0000105807
Tytuł oryginału: A modern approach to the asynchronous sequential circuit synthesis
Tytuł w wersji polskiej: Nowe podej¶cie do syntezy asynchronicznych sekwencyjnych układów cyfrowych
Autorzy: Piotr Czekalski, Krzysztof Tokarz, Bolesław Pochopień.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2014 vol. 26 no. 1/2, s. 25-37, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1896-5334
e-ISSN: 2300-889X
Słowa kluczowe polskie: układ logiczny ; sterowanie automatyczne ; usługi sieciowe
Słowa kluczowe angielskie: logic circuit ; automatic control ; Web service
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


3/43
Nr opisu: 0000110968
Tytuł oryginału: Designing human-computer interaction for mobile devices with the FMX application platform
Tytuł w wersji polskiej: Projektowanie interakcji człowiek-komputer dla urz±dzeń mobilnych z wykorzystaniem platformy FMX
Autorzy: Zdzisław Sroczyński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2014 vol. 26 no. 1/2, s. 87-104, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1896-5334
e-ISSN: 2300-889X
Słowa kluczowe polskie: HCI ; urz±dzenie mobilne ; aplikacja wieloplatformowa
Słowa kluczowe angielskie: HCI ; mobile device ; multi-platform application
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


4/43
Nr opisu: 0000113728
Tytuł oryginału: Integration of ultrasonic and inertial methods in indoor navigation system
Tytuł w wersji polskiej: Integracja metody ultradĽwiękowej i inercyjnej w systemie nawigacji wewn±trz budynku
Autorzy: Krzysztof Tokarz, Piotr Czekalski, W. Sieczkowski.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2014 vol. 26 no. 3/4, s. 107-117, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1896-5334
e-ISSN: 2300-889X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: nawigacja ultradĽwiękowa ; nawigacja inercyjna ; nawigacja zliczeniowa ; pomiar położenia
Słowa kluczowe angielskie: ultrasonic navigation ; inertial navigation ; dead reckoning ; position measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/43
Nr opisu: 0000087074
Tytuł oryginału: Analysis of CHoKe-family active queue management
Tytuł w wersji polskiej: Analiza różnych wariantów mechanizmu CHOKe
Autorzy: Adam Domański, J. Domańska, Jerzy** Klamka.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2013 vol. 25 no. 1, s. 49-66, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1896-5334
e-ISSN: 2300-889X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: sieć komputerowa ; aktywne zarz±dzanie kolejk± ; algorytm CHOKe
Słowa kluczowe angielskie: computer network ; active queue management ; CHOKe algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/43
Nr opisu: 0000089023
Tytuł oryginału: GPU-Accelerated fluid flow approximation of the active queues management algorithms
Tytuł w wersji polskiej: Aproksymacja płynnna algorytmów AQM - wspomagana przez GPU
Autorzy: Adam Domański, J. Domańska, Tadeusz** Czachórski.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2013 vol. 25 no. 2, s. 93-104, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1896-5334
e-ISSN: 2300-889X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: sieć komputerowa ; aktywne zarz±dzanie kolejk± ; CUDA ; algorytm AQM
Słowa kluczowe angielskie: computer network ; active queue management ; CUDA ; AQM algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


7/43
Nr opisu: 0000087073
Tytuł oryginału: SAMEE - the nonlinear adaptive method for predicting work effort of information systems development
Tytuł w wersji polskiej: SAMEE - nieliniowa adaptacyjna metoda predykcji pracochłonno¶ci wytworzenia systemów informatycznych
Autorzy: Dariusz Augustyn, Łukasz* Warchał.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2013 vol. 25 no. 1, s. 3-15, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1896-5334
e-ISSN: 2300-889X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: system informatyczny ; analiza oprogramowania ; wielomian modelu szacowania ; SAMEE ; prosta adaptacyjna metoda szacowania pracochłonno¶ci ; Enterprise Architect
Słowa kluczowe angielskie: information system ; software analysis ; polynomial estimation model ; SAMEE ; Simple Adaptive Method for Effort Estimation ; Enterprise Architect
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


8/43
Nr opisu: 0000076623
Tytuł oryginału: Adaptive threads co-operation schemes in a parallel heuristic algorithm for the vehicle routing problem with time windows
Tytuł w wersji polskiej: Adaptacyjne schematy kooperacji w±tków w równoległym heurystycznym algorytmie dla problemu trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Autorzy: Jakub Nalepa, Zbigniew** Czech.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 3, s. 191-203, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: VRPTW ; algorytm równoległy ; interfejs OpenMP
Słowa kluczowe angielskie: VRPTW ; parallel algorithm ; OpenMP interface ; co-operation frequency
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


9/43
Nr opisu: 0000083083
Tytuł oryginału: Analysis of new method of initialisation of neuro-fuzzy systems with support vector machines
Autorzy: Krzysztof Simiński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 3, s. 243-254, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: Maszyna Wektorów No¶nych ; system neuronowo-rozmyty ; klasyfikacja ; regresja
Słowa kluczowe angielskie: Support Vector Machine ; neuro-fuzzy system ; classification ; regression
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


10/43
Nr opisu: 0000071612
Tytuł oryginału: Asymptotically error-optimal shape of sampling zone for query selectivity estimation method based on discrete cosine transform
Tytuł w wersji polskiej: Asymptotycznie optymalny kształt sfery próbkowania w metodzie szacowania selektywno¶ci zapytań, opartej na dyskretnej transformacie kosinusowej
Autorzy: Dariusz Augustyn.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 1, s. 3-22, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: estymacja selektywno¶ci zapytań ; dyskretna transformata kosinusowa ; rachunek wariacyjny ; funkcja gęsto¶ci prawdopodobieństwa ; problem izoperymetryczny
Słowa kluczowe angielskie: query selectivity estimation ; discrete cosine transform ; calculus of variations ; probability density function ; isoperimetric problem
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


11/43
Nr opisu: 0000079498
Tytuł oryginału: Clustering in fuzzy subspaces
Tytuł w wersji polskiej: Grupowanie danych w rozmytych podprzestrzeniach
Autorzy: Krzysztof Simiński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 4, s. 313-326, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: podprzestrzeń rozmyta ; ważony atrybut ; grupowanie rozmyte
Słowa kluczowe angielskie: fuzzy subspace ; weighted attribute ; fuzzy clustering
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


12/43
Nr opisu: 0000073124
Tytuł oryginału: Introduction to quantum entanglement
Tytuł w wersji polskiej: Wprowadzenie do kwantowego spl±tania
Autorzy: Dariusz* Kurzyk.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 2, s. 135-150, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: spl±tanie kwantowe ; entropia von Neumanna
Słowa kluczowe angielskie: quantum entanglement ; Neumann entropy
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


13/43
Nr opisu: 0000081535
Tytuł oryginału: On the optimization of the inter-flow fairness in the Internet
Tytuł w wersji polskiej: O poprawie sprawiedliwo¶ci podziału pasma pomiędzy przepływy w Internecie
Autorzy: Błażej Adamczyk, Andrzej Chydziński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 3, s. 205-224, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: aktywne zarz±dzanie kolejk± ; kontrola przeci±żenia ; sprawiedliwo¶ć
Słowa kluczowe angielskie: active queue management ; congestion control ; fairness
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


14/43
Nr opisu: 0000073123
Tytuł oryginału: Representation of direct product of permutation groups as symmetry groups of boolean functions
Tytuł w wersji polskiej: Reprezentacja produktu prostego grup permutacji za pomoc± grup symetrii funkcji boolowskich
Autorzy: Paweł* Jasionowski.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 2, s. 119-133, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: funkcja boolowska ; permutacja
Słowa kluczowe angielskie: Boolean function ; permutation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


15/43
Nr opisu: 0000071607
Tytuł oryginału: Merging of fuzzy models for neuro-fuzzy systems
Tytuł w wersji polskiej: Scalanie modeli rozmytych w systemach neuronowo-rozmytych
Autorzy: Krzysztof Simiński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2011 vol. 23 no. 2, s. 107-126, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: system neuronowo-rozmyty ; zbiór rozmyty ; scalanie reguł ; podobieństwo ; ANNBFIS
Słowa kluczowe angielskie: neuro-fuzzy system ; fuzzy set ; rule merging ; similarity ; ANNBFIS
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


16/43
Nr opisu: 0000066310
Tytuł oryginału: On the search of efficient AQM for large delay networks
Tytuł w wersji polskiej: Algorytm AQM dla sieci z dużymi opóĽnieniami
Autorzy: Agnieszka Brachman, Łukasz* Chróst.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2011 vol. 23 no. 1, s. 3-20, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: aktywne zarz±dzanie kolejk± ; układ opóĽniaj±cy ; przepustowo¶ć ; algorytm LINDROP
Słowa kluczowe angielskie: active queue management ; large delay network ; throughput ; LINDROP algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


17/43
Nr opisu: 0000068107
Tytuł oryginału: Security of the quantum direct communication based on pairs of completly entangled qudits
Tytuł w wersji polskiej: Ocena bezpieczeństwa bezpo¶redniej komunikacji kwantowej wykorzystuj±cej pary całkowicie spl±tanych quditów
Autorzy: Piotr Zawadzki.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2011 vol. 23 no. 2, s. 85-95, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1896-5334
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kryptografia kwantowa ; protokół ping-pong ; komunikacja kwantowa
Słowa kluczowe angielskie: quantum cryptography ; ping-pong protocol ; quantum communication
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


18/43
Nr opisu: 0000063684
Tytuł oryginału: A comparison of various types of TNC controllers
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie różnych typów kontrolerów TNC
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2010 vol. 22 no. 3, s. 187-202, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: kontroler TNC ; TNC ; sieć Packet Radio ; protokół AX.25
Słowa kluczowe angielskie: TNC controller ; Packet Radio network ; AX.25 protocol
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


19/43
Nr opisu: 0000057452
Tytuł oryginału: Numerical estimation of the quantum factorization effectiveness
Tytuł w wersji polskiej: Numeryczna ocena skuteczno¶ci algorytmu kwantowej faktoryzacji
Autorzy: Piotr Zawadzki.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2010 vol. 22 no. 1, s. 63-72, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: algorytm probabilistyczny ; faktoryzacja kwantowa ; algorytm Shora
Słowa kluczowe angielskie: probabilistic algorithm ; quantum factorization ; Shor's algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


20/43
Nr opisu: 0000063683
Tytuł oryginału: Priority levels and heuristic rules in the structural recognition of mathematical formulae
Tytuł w wersji polskiej: Rola priorytetów i reguł heurystycznych w rozpoznawaniu struktury wzorów matematycznych
Autorzy: Zdzisław Sroczyński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2010 vol. 22 no. 4, s. 273-289, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: gramatyka grafowa ; wzór matematyczny ; heurystyka
Słowa kluczowe angielskie: graph grammar ; mathematical formula ; heuristics
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


21/43
Nr opisu: 0000063682
Tytuł oryginału: Structures of molecules and of molecular systems of informatics
Tytuł w wersji polskiej: Struktury molekuł i molekularnych systemów informatyki
Autorzy: Stefan** Węgrzyn.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2010 vol. 22 no. 4, s. 227-245, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: struktura atomu ; struktura molekuł ; molekuły wody ; DNA
Słowa kluczowe angielskie: atom structure ; molecules structure ; water molecules ; DNA
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


22/43
Nr opisu: 0000057451
Tytuł oryginału: What results from applying conventional controllers to MATLAB Neural Network Demos
Tytuł w wersji polskiej: Co wynika z zastosowania konwencjonalnych regulatorów do przykładów MATLABA z sieci neuronowych
Autorzy: Ryszard** Gessing.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2010 vol. 22 no. 1, s. 3-17, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: regulator konwencjonalny ; sieć neuronowa ; Matlab
Słowa kluczowe angielskie: conventional controller ; neural network ; Matlab
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


23/43
Nr opisu: 0000051795
Tytuł oryginału: A word about dr hab. Adam Mrózek, Professor of the Silesian Technical University at the 10th anniversary of his death
Tytuł w wersji polskiej: Słowo o doc. dr hab. inż. Adamie Mrózku Profesorze Politechniki ¦l±skiej w dziesięciolecie ¶mierci
Autorzy: Stefan** Węgrzyn.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 1, s. 3-4
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: Mrózek Adam ; biografia ; działalno¶ć naukowa ; informatyka
Słowa kluczowe angielskie: Mrózek Adam ; biography ; scientific activity ; informatics
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


24/43
Nr opisu: 0000051796
Tytuł oryginału: An analytical model of TNC controller
Tytuł w wersji polskiej: Model analityczny kontrolera TNC
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 1, s. 7-22, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: sieć Packet Radio ; kontroler TNC ; szacowanie efektywno¶ci ; protokół AX.25
Słowa kluczowe angielskie: Packet Radio network ; TNC controller ; efficiency estimation ; AX.25 protocol
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


25/43
Nr opisu: 0000056732
Tytuł oryginału: Modeling the IEEE 802.11 networks MAC Layer using diffusion approximation
Tytuł w wersji polskiej: Aproksymacja dyfuzyjna w modelowaniu dostępu do ł±cza w sieciach bezprzewodowych zgodnych ze standardem IEEE 802.11
Autorzy: Tadeusz** Czachórski, K. Grochla, Tomasz* Nycz, F. Pekergin.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 3/4, s. 205-223, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: aproksymacja dyfuzyjna ; model kolejkowy ; CSMA/CA ; protokół IEEE 802.11 ; sieć bezprzewodowa
Słowa kluczowe angielskie: diffusion approximation ; queueing model ; CSMA/CA ; IEEE 802.11 protocol ; wireless network
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


26/43
Nr opisu: 0000056730
Tytuł oryginału: On some variants of the longest increasing subsequence problem
Tytuł w wersji polskiej: O pewnych wariantach problemu wyznaczania najdłuższego rosn±cego podci±gu
Autorzy: Sebastian Deorowicz.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 3/4, s. 135-148, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: najdłuższy rosn±cy podci±g ; LIS ; przetwarzanie ci±gu
Słowa kluczowe angielskie: longest increasing subsequence ; LIS ; sequence processing
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


27/43
Nr opisu: 0000051797
Tytuł oryginału: On the use of Ring LFSR based BIST for detection, identification and localization of static and dynamic faults in interconnects
Tytuł w wersji polskiej: Użycie testera wbudowanego BIST wykorzystuj±cego pier¶cieniowe rejestry LFSR do detekcji, lokalizacji i identyfikacji statycznych i dynamicznych uszkodzeń w poł±czeniach
Autorzy: Andrzej** Hławiczka, Krzysztof* Gucwa, Tomasz Garbolino.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 1, s. 23-36, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: testowanie poł±czeń ; BIST ; analiza sygnaturowa ; LFSR ; liniowy rejestr pier¶cieniowy ; diagnostyka uszkodzeń
Słowa kluczowe angielskie: interconnection testing ; BIST ; signature analysis ; LFSR ; Ring Linear Feedback Shift Register ; fault diagnosis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


28/43
Nr opisu: 0000056733
Tytuł oryginału: Performance evaluation of various implementations of AX.25 protocol
Tytuł w wersji polskiej: Ocena wydajno¶ci różnych implementacji protokołu AX.25
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 3/4, s. 225-237, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: protokół AX.25 ; kontroler TNC ; wydajno¶ć protokołu
Słowa kluczowe angielskie: AX.25 protocol ; TNC controller ; protocol performance
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


29/43
Nr opisu: 0000056731
Tytuł oryginału: Simulation models of fair scheduling for the TCP and UDP streams
Tytuł w wersji polskiej: Model symulacyjny równomiernego kolejkowania strumieni TCP i UDP
Autorzy: S. Nowak, J. Domańska, Adam Domański.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 3/4, s. 193-204, bibliogr. 37 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: system kolejkowy ; aktywne zarz±dzanie kolejk± ; kontrola przeci±żenia
Słowa kluczowe angielskie: queueing system ; active queue management ; congestion control
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


30/43
Nr opisu: 0000049601
Tytuł oryginału: AQM in Linux based routers - comparing with analytical and simulation results
Tytuł w wersji polskiej: Wybrane problemy wdrażania elektronicznych rekordów medycznych
Autorzy: J. Domańska, Adam Domański.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2008 vol. 20 no. 4, s. 277-292, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: aktywne zarz±dzanie kolejk± ; RED ; SRED ; Linux
Słowa kluczowe angielskie: active queue management ; RED ; SRED ; Linux
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


31/43
Nr opisu: 0000046704
Tytuł oryginału: Diffusion model parallel servers - transient state analysis
Tytuł w wersji polskiej: Analiza stanów nieustalonych w pracy równoległych stanowisk obsługi - wykorzystanie aproksymacji dyfuzyjnej
Autorzy: Tadeusz** Czachórski, J.-M. Fourneau, Tomasz* Nycz, F. Pekergin.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2008 vol. 20 no. 3, s. 179-198, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: aproksymacja dyfuzyjna ; stan nieustalony ; model kolejkowy
Słowa kluczowe angielskie: diffusion approximation ; transient state ; queueing model
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


32/43
Nr opisu: 0000046705
Tytuł oryginału: Efficiency estimation of AX.25 protocol
Tytuł w wersji polskiej: Ocena wydajno¶ci protokołu AX.25
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2008 vol. 20 no. 3, s. 199-214, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: sieć Packet Radio ; protokół AX.25 ; szacowanie efektywno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: Packet Radio network ; AX.25 protocol ; efficiency estimation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


33/43
Nr opisu: 0000046698
Tytuł oryginału: Priority preemptive queues - transient state models
Tytuł w wersji polskiej: Wydajno¶ć mechanizmu protekcji segmentowej w sieci GMPLS
Autorzy: Tadeusz** Czachórski, Tomasz* Nycz, F. Pekergin.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2008 vol. 20 no. 2, s. 99-115, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: aproksymacja dyfuzyjna ; ocena efektywno¶ci ; model priorytetowy
Słowa kluczowe angielskie: diffusion approximation ; performance evaluation ; priority model
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


34/43
Nr opisu: 0000028978
Tytuł oryginału: Channel utilisation for contention MAC protocols using control frames exchange
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie wydajno¶ci rywalizacyjnych protokołów dostępu do ł±cza, wykorzystuj±cych wymianę ramek steruj±cych
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2007 vol. 19 no. 1, s. 71-85, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: protokół MAC ; sieć bezprzewodowa
Słowa kluczowe angielskie: MAC protocol ; wireless network
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


35/43
Nr opisu: 0000036695
Tytuł oryginału: Fast algorithm for the constrained longest common subsequence problem
Tytuł w wersji angielskiej: Szybki algorytm dla znalezienia najdłuższego kluczowego wspólnego podci±gu
Autorzy: Sebastian Deorowicz.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2007 vol. 19 no. 2, s. 91-102, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: najdłuższy wspólny podci±g ; najdłuższy wymuszony wspólny podci±g ; algorytm łańcuchowy
Słowa kluczowe angielskie: longest common subsequence ; constrained longest common subsequence ; string algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


36/43
Nr opisu: 0000036696
Tytuł oryginału: Parallelization of an adaptive compression algorithm using the reduced model update frequency method
Tytuł w wersji polskiej: Zrównoleglenie adaptacyjnego algorytmu kompresji z użyciem metody zmniejszonej często¶ci aktualizacji modelu danych
Autorzy: Roman Starosolski.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2007 vol. 19 no. 2, s. 103-115, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: przetwarzanie równoległe ; równoległo¶ć ; modelowanie adaptacyjne ; kompresja danych ; kompresja obrazu
Słowa kluczowe angielskie: parallel processing ; parallelism ; adaptive modelling ; data compression ; image compression
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


37/43
Nr opisu: 0000028977
Tytuł oryginału: Test pattern generator for delay faults
Autorzy: Tomasz Rudnicki, Andrzej** Hławiczka.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2007 vol. 19 no. 1, s. 19-36, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: uszkodzenie opóĽnieniowe ; pary testowe ; MISR ; pamięć tylko do odczytu ; generator obrazu kontrolnego ; generator par testowych
Słowa kluczowe angielskie: delay fault ; test pairs ; MISR ; Read-Only Memory ; test pattern generator ; ROM
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


38/43
Nr opisu: 0000022162
Tytuł oryginału: Application of resampling methods to estimate the number of clusters in gene expression data
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie metod próbkuj±cych do oszacowania liczby grup w danych stanowi±cych poziomy ekspresji genów
Autorzy: Katarzyna St±por.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2006 vol. 18 no. 2, s. 109-122, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: clustering ; walidacja ; poziom ekspresji genów
Słowa kluczowe angielskie: clustering ; validation ; gene expression data
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


39/43
Nr opisu: 0000032799
Tytuł oryginału: Configuration and conformation in the informatic molecular technology
Tytuł w wersji polskiej: Konfiguracja i konformacja w informatycznej technologii molekularnej
Autorzy: Lech** Znamirowski.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2006 vol. 18 no. 1, s. 15-28, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: konformacja ; konfiguracja ; technologie informatyczne ; nanoprodukcja ; nanosystem informatyki ; zwijanie białka
Słowa kluczowe angielskie: conformation ; configuration ; informatic technology ; nanofabrication ; nanosystem of informatics ; protein folding
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


40/43
Nr opisu: 0000020837
Tytuł oryginału: Contention wireless MAC protocols using carrier detection
Tytuł w wersji polskiej: Rywalizacyjne protokoły dostępu do ł±cza bezprzewodowego wykorzystuj±ce wykrywanie no¶nej
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2006 vol. 18 no. 1, s. 75-87, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: sieć bezprzewodowa ; protokół MAC
Słowa kluczowe angielskie: wireless network ; MAC protocol
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


41/43
Nr opisu: 0000025738
Tytuł oryginału: Estimating of quality of ciphers using the visualisation method
Tytuł w wersji polskiej: Ocena jako¶ci szyfrów z wykorzystaniem metod wizualizacji
Autorzy: Katarzyna* Trybicka-Francik.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2006 vol. 18 no. 4, s. 311-321, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: kryptoanaliza ; oprogramowanie ; wizualizacja ; DES ; klucz
Słowa kluczowe angielskie: cryptanalysis ; software ; visualization ; DES ; key
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


42/43
Nr opisu: 0000020836
Tytuł oryginału: Hybrid data exploration methods to prediction tasks solving
Tytuł w wersji polskiej: Hybrydowe metody eksploracji danych w rozwi±zywaniu zadań predykcyjnych
Autorzy: Marek Sikora, Michał Kozielski.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2006 vol. 18 no. 1, s. 57-74, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: algorytm genetyczny ; eksploracja danych
Słowa kluczowe angielskie: genetic algorithm ; data exploration
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


43/43
Nr opisu: 0000032798
Tytuł oryginału: Systems of informatics of the direct materials production
Tytuł w wersji polskiej: Systemy informatyki bezpo¶redniego wytwarzania materiałów
Autorzy: Stefan** Węgrzyn, S. Nowak, Jerzy** Klamka, Lech** Znamirowski.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2006 vol. 18 no. 1, s. 3-14, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: lepka matryca ; technologie informatyczne ; technologia produkcji ; nanoprodukcja ; system informatyczny ; samoorganizacja ; samoreplikacja
Słowa kluczowe angielskie: gluey matrix ; informatic technology ; manufacturing technology ; nanofabrication ; nanosystem of informatics ; self-organization ; self-replication
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405
Dostęp on-line:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie