Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ROCZ INŻ BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/50
Nr opisu: 0000127127
Tytuł oryginału: Modelowanie czasu inicjacji korozji zbrojenia z zastosowaniem arytmetyki przedziałowej
Tytuł w wersji angielskiej: Modeling of time of reinforcement corrosion initiation with the application of interval arithmetic
Autorzy: Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2017 z. 17, s. 43-52, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: arytmetyka przedziałowa ; chlorki ; dyfuzja ; korozja zbrojenia
Słowa kluczowe angielskie: interval arithmetic ; chlorides ; diffusion ; reinforcement corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/50
Nr opisu: 0000120756
Tytuł oryginału: Działanie chlorków na ulegaj±cy dekalcyfikacji zaczyn cementowy
Tytuł w wersji angielskiej: Chloride ions action on decalcifing cement paste
Autorzy: Barbara Słomka-Słupik, Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2016 z. 16, s. 5-16, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: dekalcyfikacja ; chlorki ; korozja betonu ; trwało¶ć ; faza ; mikrostruktura
Słowa kluczowe angielskie: decalcification ; chlorides ; concrete corrosion ; durability ; phase ; microstructure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/50
Nr opisu: 0000129074
Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju cementu na trwało¶ć konstrukcji żelbetowych
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of cement type on durability of reinforced concrete structures
Autorzy: Zofia Szweda.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2016 z. 16, s. 79-86, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: migracja ; dyfuzja jonów chlorkowych ; trwało¶ć konstrukcji żelbetowych
Słowa kluczowe angielskie: migration ; diffusion of chloride ions ; durability of reinforced concrete structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/50
Nr opisu: 0000110426
Tytuł oryginału: Analiza no¶no¶ci pali FDP na podstawie wyników próbnych obci±żeń statycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of bearing capacity of FDP piles based on static load testing
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Ł. Janosz.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2015 z. 15, s. 59-66, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: pal FDP ; no¶no¶ć pala ; próbne obci±żenie statyczne
Słowa kluczowe angielskie: FDP pile ; bearing capacity of pile ; static load test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/50
Nr opisu: 0000110425
Tytuł oryginału: Badania impedancyjne wpływu alkalicznego odczynu cieczy porowej betonu na cynkow± powłokę ochronn± stali zbrojeniowej
Tytuł w wersji angielskiej: Impedance test of an influence of alkaline reaction of concrete pore liquid on zinc coating of reinforcing steel
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Jacek Kołodziej.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2015 z. 15, s. 37-42, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja betonowa ; stal zbrojeniowa ; korozja ; powłoka ochronna ; ogniowa powłoka cynkowa ; elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna ; EIS ; syntetyczna ciecz porowa betonu
Słowa kluczowe angielskie: concrete construction ; reinforcing steel ; corrosion ; protective coating ; hot dip zinc coating ; electrochemical impedance spectroscopy ; EIS ; synthetic concrete pore solution
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/50
Nr opisu: 0000110427
Tytuł oryginału: Sposób zabezpieczenia zabytkowego muru oporowego
Tytuł w wersji angielskiej: Protection method for a historical retaining wall
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Bartosz* Piotrowicz.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2015 z. 15, s. 85-95, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: wzgórze ; skarpa ; mur oporowy ; stateczno¶ć ; zabezpieczenie ; pal CFA
Słowa kluczowe angielskie: hill ; slope ; retaining wall ; stability ; protection ; CFA pile
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


7/50
Nr opisu: 0000110424
Tytuł oryginału: Trasowanie ¶cieżek pr±dowych w betonie między przeciwelektrod± i elektrod± badan± w pomiarach impedancyjnych zbrojenia
Tytuł w wersji angielskiej: Routing of electrical conductivity paths in concrete between a counter electrode and a working electrode in impedance measurements of the reinforcement
Autorzy: Mariusz Ja¶niok.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2015 z. 15, s. 5-10, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: beton ; stal zbrojeniowa ; polaryzacja ; elektroda badana ; przeciwelektroda ; spektroskopia impedancyjna ; EIS ; modelowanie
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; reinforcing steel ; working electrode ; counter electrode ; impedance spectroscopy ; EIS ; modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


8/50
Nr opisu: 0000098275
Tytuł oryginału: No¶no¶ć zarysowanej otuliny na wyłamanie
Tytuł w wersji angielskiej: Capacity of the crack concrete cover on breaking
Autorzy: Radosław Kupczyk.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2013 z. 13, s. 41-44, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: otulina betonowa ; no¶no¶ć ; wyłamanie
Słowa kluczowe angielskie: concrete cover ; load capacity ; breaking
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


9/50
Nr opisu: 0000098310
Tytuł oryginału: Sze¶cioskładnikowy model degradacji żelbetu w warunkach korozji chlorkowej
Tytuł w wersji angielskiej: Six component model of reinforced concrete degradation in the case of chloride corrosion
Autorzy: Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2013 z. 13, s. 67-70, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: żelbet ; korozja chlorkowa ; otulina betonowa
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete ; chloride corrosion ; concrete cover
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/50
Nr opisu: 0000098274
Tytuł oryginału: Wpływ dodatku do betonu popiołów z kotłów fluidalnych na przebieg procesów korozyjnych stali zgrojeniowej
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of fluidized bed boiler ash additive to concrete on the course of corrosion process of reinforcing steel
Autorzy: Katarzyna* Domagała, Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2013 z. 13, s. 33-36, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: stal zbrojeniowa ; korozja ; dodatek do betonu
Słowa kluczowe angielskie: reinforcing steel ; corrosion ; additive to concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


11/50
Nr opisu: 0000098276
Tytuł oryginału: Wyznaczanie współczynnika dyfuzji chlorków w betonie na podstawie pomiarów w polu elektrycznym
Tytuł w wersji angielskiej: Determination of the diffusivity of chloride ions in concrete based on tests in electric field
Autorzy: Zofia Szweda, Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2013 z. 13, s. 51-56, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: dyfuzja chlorków ; migracja chlorków ; beton
Słowa kluczowe angielskie: chloride diffusion ; chloride migration ; concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


12/50
Nr opisu: 0000082158
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć prętów lepkosprężystych z mikrouszkodzeniami
Tytuł w wersji angielskiej: The stability of viscoelastic rod with microdamages
Autorzy: Rafał Domagała.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2011 z.11, s. 49-52, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: słup żelbetowy ; konstrukcja warstwowa ; pręt ; mikrouszkodzenie ; stabilno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: ferroconcrete column ; layered structure ; bar ; microdamage ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


13/50
Nr opisu: 0000076966
Tytuł oryginału: Podstawowe równania modelu degradacji otuliny w wyniku korozji zbrojenia
Tytuł w wersji angielskiej: Basic equations of concrete cover degradation model
Autorzy: Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2010 z. 11, s. 81-84, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: otulina betonowa ; degradacja ; korozja zbrojenia
Słowa kluczowe angielskie: concrete cover ; degradation ; reinforcement corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/50
Nr opisu: 0000079185
Tytuł oryginału: Analogie równań opisuj±cych proces termodyfuzji w o¶rodku ci±głym i mikropolarnym
Tytuł w wersji angielskiej: Analogy between equations of thermodiffusion process in the continuous medium and the micropolar medium
Autorzy: Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, s. 93-96, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: termodyfuzja ; o¶rodek ci±gły ; o¶rodek mikropolarny
Słowa kluczowe angielskie: thermodiffusion ; continuum medium ; micropolar body
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/50
Nr opisu: 0000075800
Tytuł oryginału: Konsolidacja podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi - badania laboratoryjne
Tytuł w wersji angielskiej: Consolidation of subsoil reinforced with dynamic stone columns - laboratory tests
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Bartłomiej Grzesik.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, 67-70, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: konsolidacja gruntu ; kolumna kamienna ; badanie modelowe
Słowa kluczowe angielskie: subsoil consolidation ; stone column ; model test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


16/50
Nr opisu: 0000076236
Tytuł oryginału: Model układu stal-beton do pomiaru korozji zbrojenia metod± spektroskopii impedancyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Model of steel-concrete system in corrosion measurements of the reinforcement by impedance spectroscopy method
Autorzy: Mariusz Ja¶niok.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, s. 27-30, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; korozja zbrojenia ; polaryzacja
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; reinforcement corrosion ; polarisation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


17/50
Nr opisu: 0000082154
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć słupów zespolonych przy zmiennych obci±żeniach
Tytuł w wersji angielskiej: The stability of composite columns under changing loading
Autorzy: Rafał Domagała, Jan** Kubik.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, s. 15-20, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja zespolona ; konstrukcja warstwowa ; pręt ; obci±żenie ; stabilno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: composite construction ; layered structure ; bar ; load ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


18/50
Nr opisu: 0000073351
Tytuł oryginału: Wpływ dodatków popiołów z kotłów fluidalnych na wła¶ciwo¶ci ochronne betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of ash from coal combustion in a fluidized bed addition on the protective properties of concrete
Autorzy: Katarzyna* Domagała, Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, 11-14, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: kocioł fluidalny ; popiół ; beton konstrukcyjny ; korozja zbrojenia
Słowa kluczowe angielskie: fluidized bed ; ash ; structural concrete ; reinforcement corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


19/50
Nr opisu: 0000039991
Tytuł oryginału: Analiza zużycia i sposób naprawy żelbetowej konstrukcji słupowej
Autorzy: Jan ¦lusarek, Aleksandra Kostrzanowska.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-4, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja słupowa ; konstrukcja żelbetowa ; analiza zużycia ; trwało¶ć konstrukcji
Słowa kluczowe angielskie: columnar structures ; reinforced concrete structure ; wear analysis ; structure durability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


20/50
Nr opisu: 0000072503
Tytuł oryginału: Analiza zużycia i sposób naprawy żelbetowej konstrukcji słupowej
Autorzy: Jan ¦lusarek, Aleksandra Kostrzanowska.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, 109-112
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/50
Nr opisu: 0000039926
Tytuł oryginału: Badania no¶no¶ci betonu na przecinanie
Autorzy: Grzegorz Gremza.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-4, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: beton ; ¶cinanie ; no¶no¶ć ; model sprężysto-plastyczny
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; shear ; load capacity ; elastic-plastic model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


22/50
Nr opisu: 0000039989
Tytuł oryginału: Rozwi±zania fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego stacjonarnej termodyfuzji w o¶rodku sprężystym o wła¶ciwo¶ciach mikropolarnych
Autorzy: Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-6, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: termodyfuzja sprężysta ; o¶rodek sprężysty ; wła¶ciwo¶ci mikropolarne
Słowa kluczowe angielskie: elastic thermodiffusion ; elastic medium ; micropolar properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


23/50
Nr opisu: 0000039938
Tytuł oryginału: Sprzężenie przepływu cieplno-dyfuzyjnego w ujęciu numerycznym
Autorzy: Jerzy* Pil¶niak, Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-4, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: termodyfuzja ; przepływ ciepła ; przepływ masy ; przemiana fazowa
Słowa kluczowe angielskie: thermodiffusion ; heat flow ; mass flow ; phase transition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


24/50
Nr opisu: 0000039995
Tytuł oryginału: Tensory Greena-Lagrange'a i Pioli-Kirchhoffa w płaskim elemencie belkowym
Autorzy: Jan** Zamorowski.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-4, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: płaski element belkowy ; tensor naprężenia ; tensor odkształcenia
Słowa kluczowe angielskie: flat beam element ; stress tensor ; strain tensor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


25/50
Nr opisu: 0000030542
Tytuł oryginału: Analiza stabilno¶ci wybranych układów prętowych z uwzględnieniem pełzania
Autorzy: Jerzy* Pil¶niak.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 113-116, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/50
Nr opisu: 0000039237
Tytuł oryginału: Analiza stabilno¶ci wybranych układów prętowych z uwzględnieniem pełzania
Autorzy: Jerzy* Pil¶niak.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 113-116
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/50
Nr opisu: 0000030545
Tytuł oryginału: Badanie działania inhibitora migruj±cego w warunkach rozwiniętej korozji zbrojenia
Autorzy: Adam** Zybura, Andrzej ¦liwka.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 161-164, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/50
Nr opisu: 0000030544
Tytuł oryginału: Komputerowe obliczanie dwukierunkowo ¶ciskanych i rozci±ganych mimo¶rodowo przekrojów żelbetowych
Autorzy: Mirosław Wieczorek.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 153-156, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/50
Nr opisu: 0000030541
Tytuł oryginału: O termodyfuzji w polu elektrycznym
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 41-45, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/50
Nr opisu: 0000085747
Tytuł oryginału: Sztywno¶ć naroża w ramie z kształtowników giętych
Autorzy: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 5, s. 84-87
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/50
Nr opisu: 0000030540
Tytuł oryginału: Wpływ spasywowanej powierzchni zbrojenia na rozkład pr±dów polaryzacji podczas pomiarów impedancyjnych
Autorzy: Mariusz Ja¶niok.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 33-36, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/50
Nr opisu: 0000030543
Tytuł oryginału: Zależno¶ci między współczynnikami sprzęgaj±cymi w procesie termodyfuzji w o¶rodku o własno¶ciach mikropolarnych
Autorzy: Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 149-152, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/50
Nr opisu: 0000059554
Tytuł oryginału: Migracja chlorków w betonie
Autorzy: Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 189-192
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/50
Nr opisu: 0000059553
Tytuł oryginału: Polarisation range tests of the reinforcement under uniform corrosion conditions using impedance spectroscopy method
Tytuł w wersji polskiej: Badania zasięgu polaryzacji zbrojenia w warunkach korozji równomiernej metod± spektroskopii impedancyjnej
Autorzy: Mariusz Ja¶niok.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 53-56
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/50
Nr opisu: 0000029733
Tytuł oryginału: Przepływ masy i degradacja struktury w materiałach typu Voigta
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik, Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 61-64
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/50
Nr opisu: 0000029732
Tytuł oryginału: Termodynamiczny model degradacji prętów zbrojeniowych
Autorzy: Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 81-84
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/50
Nr opisu: 0000059555
Tytuł oryginału: Using two counter electrodes in DC electrochemical tests for estimating of corrosion rate of reinforcing bars
Tytuł w wersji angielskiej: Zastosowanie dwóch elektrod pomocniczych do szacowania zasięgu polaryzacji w badaniach korozyjnych betonu
Autorzy: Tomasz Ja¶niok.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 57-60
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/50
Nr opisu: 0000059556
Tytuł oryginału: Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno-porowatym materiale budowlanym na przykładzie gładzi gipsowej
Autorzy: Katarzyna* G±siorek.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 37-40
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/50
Nr opisu: 0000014106
Tytuł oryginału: Analiza statyczna konstrukcji stalowych poddanych działaniu wysokich temperatur
Autorzy: Tomasz Krykowski, Bernard Kowolik.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2004 z. 4, s. 9-16
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/50
Nr opisu: 0000076235
Tytuł oryginału: Elektrochemiczne badania korozji zbrojenia uwzględnieniem wilgotno¶ci betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Electrochemical tests of reinforcement corrosion with taking into consideration concrete humidity
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Tomasz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2004 z. 4, s. 125-132, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/50
Nr opisu: 0000014132
Tytuł oryginału: Variational theorem for theory of thermopiezoelectricity with damage
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2004 z. 4, s. 189-192
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/50
Nr opisu: 0000076233
Tytuł oryginału: Analiza migracji jonów w otulinie zbrojenia podczas realkalizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of ions migrations in cover of the reinforcement during realkalization
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2003 z. 3, s. 13-20, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/50
Nr opisu: 0000076234
Tytuł oryginału: Teoretyczny opis i badania eksperymentalne procesu realkalizacji skarbonatyzowanego betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Theoretical description and experimental tests of carbonatized concrete realkalization process
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2003 z. 3, s. 27-34, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/50
Nr opisu: 0000076338
Tytuł oryginału: Efekty II rzędu w obliczeniach kratowej wieży
Tytuł w wersji angielskiej: Second order effects in the structural analysis of the latticed framework
Autorzy: Jan** Zamorowski.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 199-208, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: teoria drugiego rzędu ; wieża kratowa ; kratownica
Słowa kluczowe angielskie: second order theory ; lattice tower ; truss
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/50
Nr opisu: 0000076334
Tytuł oryginału: Komputerowa metoda analizy prętów o niejednorodnym przekroju i złożonej geometrii
Tytuł w wersji angielskiej: Computer method of the analysis of the beams with nonhomogenous cross section and complex geometry
Autorzy: Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 103-114, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: analiza komputerowa ; kompozyt polimerowy ; pręt ; skręcanie
Słowa kluczowe angielskie: computer analysis ; polymer composite ; bar ; torsion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/50
Nr opisu: 0000076231
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci zabiegu elektrochemicznej realkalizacji betonu
Tytuł w wersji angielskiej: The essessment of concrete electrochemical realkalisation efficiency
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 33-44, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: realkalizacja betonu ; karbonatyzacja ; korozja zbrojenia ; polaryzacja liniowa
Słowa kluczowe angielskie: realkalization of concrete ; carbonatization ; reinforcement corrosion ; linear polarization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/50
Nr opisu: 0000076333
Tytuł oryginału: Termomechanika przepływów jonowych
Tytuł w wersji angielskiej: The thermodynamics of ionic flows
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 45-52, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: przepływ jonowy ; sieć kapilar ; termomechanika
Słowa kluczowe angielskie: ionic flow ; capillary network ; thermomechanics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/50
Nr opisu: 0000076336
Tytuł oryginału: Wpływ podatno¶ci węzłów na pracę statyczn± ramy wykonanej z elementów cienko¶ciennych
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of semi-rigid nodes on the static behaviour of a frame constructed of thin-walled elements
Autorzy: Walter** Wuwer.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 183-192, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: element cienko¶cienny ; poł±czenie zakładkowe ; obliczenia statyczne
Słowa kluczowe angielskie: thin-walled element ; lap joint ; static calculations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/50
Nr opisu: 0000076335
Tytuł oryginału: Wpływ sił tn±cych na oszacowanie wytężenia konstrukcji stalowych w czasie pożaru
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of the shearing forces on estimation of the condition of the steel work in fire
Autorzy: Michał* Matheja.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 125-132, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-8425
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja stalowa ; pożar ; siła tn±ca
Słowa kluczowe angielskie: steel structure ; fire ; shearing force
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/50
Nr opisu: 0000085746
Tytuł oryginału: Półsztywne poł±czenia zakładkowe w zastosowaniu do elementów z profili giętych na zimno
Autorzy: Walter** Wuwer.
¬ródło: -Rocz. Inż. Bud. 2000 z. 1, s. 89-102
p-ISSN: 1505-8425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie