Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROBL EKOL
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/50
Nr opisu: 0000057897
Tytuł oryginału: Ekoprojektowanie Holistyczne podej¶cie do projektowania
Autorzy: Dorota Burchart-Korol.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2010 vol. 14 nr 3, s. 116-120, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: ekoprojektowanie ; ocena cyklu życia ; LCA ; PKN-ISO/TR 14062:2004 ; dyrektywa 2009/125/WE
Słowa kluczowe angielskie: ecodesign ; life cycle assessment ; LCA ; PKN-ISO/TR 14062:2004 ; directive 2009/125/EC
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


2/50
Nr opisu: 0000056114
Tytuł oryginału: Podstawowe założenia sytemu zarz±dzania emisjami w Polsce- w ¶wietle nowej ustawy o systemie zarz±dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2010 vol. 14 nr 1, s. 9-12, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania emisjami ; ochrona ¶rodowiska
Słowa kluczowe angielskie: emission management system ; environmental protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


3/50
Nr opisu: 0000054608
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza stanu i ochrony ¶rodowiska na przykładzie podregionów województwa ¶l±skiego wprowadzeniem do benchmarkingu ekologicznego
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 6, s. 306-312, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: benchmarking ekologiczny ; analiza ¶rodowiskowa ; województwo ¶l±skie
Słowa kluczowe angielskie: ecological benchmarking ; environmental analysis ; Silesian Voivodeship
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/50
Nr opisu: 0000051239
Tytuł oryginału: Budowanie ¶wiadomo¶ci pracowniczej w systemach zarz±dzania ¶rodowiskowego
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 4, s. 177-180, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ¶rodowiskowe ; ¶wiadomo¶ć ¶rodowiskowa ; kultura organizacji
Słowa kluczowe angielskie: environmental management ; environmental awareness ; organizational culture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


5/50
Nr opisu: 0000058758
Tytuł oryginału: Elektroniczny urz±d czyli upowszechnianie informacji o ¶rodowisku i jego ochronie drog± elektroniczn±
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 1, s. 11-13, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: informacja o ¶rodowisku ; e-administracja ; ochrona ¶rodowiska
Słowa kluczowe angielskie: environment information ; e-government ; environmental protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4621


6/50
Nr opisu: 0000051240
Tytuł oryginału: Ograniczanie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) z procesów przemysłowych
Autorzy: Dorota Burchart-Korol.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 4, s. 181-184, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: trwałe zanieczyszczenia organiczne ; TZO ; Konwencja Sztokholmska ; najlepsze dostępne techniki ; BAT ; scenariusz emisji
Słowa kluczowe angielskie: persistant organic pollutants ; POPs ; Stockholm Convention ; best available techniques ; BAT (standard) ; scenario for emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/50
Nr opisu: 0000048767
Tytuł oryginału: Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na ¶rodowisko (OO¦) w działalno¶ci inwestycyjnej w ¶wietle nowych wymagań prawnych
Autorzy: Bożena Gajdzik, J. Pałasz.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 2, s. 61-67, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: ocena oddziaływania na ¶rodowisko ; procedura OO¦ ; zarz±dzanie ¶rodowiskiem
Słowa kluczowe angielskie: environmental impact assessment ; EIA procedure ; environmental management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/50
Nr opisu: 0000058759
Tytuł oryginału: Wybrane problemy identyfikacji aspektów ¶rodowiskowych w warsztacie samochodowym
Autorzy: Robert Wieszała, Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 1, s. 21-24, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: identyfikacja aspektów ¶rodowiskowych ; warsztat samochodowy ; odpady ; system zarz±dzania ¶rodowiskowego
Słowa kluczowe angielskie: Identifying Environmental Aspects ; garage ; waste ; environmental management system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4621


9/50
Nr opisu: 0000054607
Tytuł oryginału: Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w analizie procesów przemysłowych
Autorzy: Dorota Burchart-Korol.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 6, s. 300-305, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: ocena cyklu życia ; LCA ; ocena wpływu cyklu życia ; LCIA ; projekt ULCOS
Słowa kluczowe angielskie: life cycle assessment ; LCA ; life cycle impact assessment ; LCIA ; ULCOS project
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/50
Nr opisu: 0000043084
Tytuł oryginału: Analiza publicznej percepcji zagrożeń zwi±zanych z energetyk± j±drow± na podstawie badań przeprowadzonych na Słowacji i w Polsce
Autorzy: R. Michalikowa, Barbara* Białecka.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 6, s. 301-305, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: energetyka j±drowa ; bezpieczeństwo j±drowe ; badanie ankietowe
Słowa kluczowe angielskie: nuclear power engineering ; nuclear safety ; survey
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


11/50
Nr opisu: 0000050042
Tytuł oryginału: Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w Polsce i województwie ¶l±skim
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 3, s. 163-166, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia przemysłowe ; zanieczyszczenie pyłem ; zanieczyszczenie gazowe ; tlenek azotu ; województwo ¶l±skie
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; industrial pollution ; dust pollution ; gas pollution ; nitrogen oxide ; Silesian Voivodeship
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


12/50
Nr opisu: 0000037381
Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami z przemysłu rolno-spożywczego w województwie
Autorzy: Barbara* Białecka.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 1, s. 28-32, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: gospodarka odpadami ; województwo ¶l±skie ; przemysł rolno-spożywczy
Słowa kluczowe angielskie: waste management ; Silesian Voivodeship ; agri-food industry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/50
Nr opisu: 0000051035
Tytuł oryginału: Natura modelowania - kształtowanie krajobrazu terenu poprzemysłowego w zaawansowanym stanie sukcesji
Autorzy: Krzysztof Marek Rostański.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 2, s. 84-86, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: teren poprzemysłowy ; waloryzacja przyrodnicza ; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Słowa kluczowe angielskie: post-industrial area ; natural valorization ; post-industrial land development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


14/50
Nr opisu: 0000037382
Tytuł oryginału: Opracowanie raportu z wykonania lokalnego programu ochrony ¶rodowiska
Autorzy: Bożena Gajdzik, J. Pałasz.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 1, s. 25-28, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: raport ekologiczny ; ochrona ¶rodowiska ; informacja o ¶rodowisku
Słowa kluczowe angielskie: ecological report ; environmental protection ; environment information
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


15/50
Nr opisu: 0000051027
Tytuł oryginału: Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 2, s. 76-80, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: teren poprzemysłowy ; przekształcanie terenów poprzemysłowych
Słowa kluczowe angielskie: post-industrial area ; post-industrial area revitalization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


16/50
Nr opisu: 0000068216
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Aleksandra Kuzior.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 R.12 nr 4, s. 222-223
Praca recenzowana: Zrównoważony rozwój w Polsce i w Niemczech. Rolnictwo - turystyka - kształcenie / Red. G. Banse, A. Kiepas. Berlin 2007
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; współpraca międzynarodowa ; rolnictwo ; turystyka ; edukacja ekologiczna
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; international cooperation ; agriculture ; tourism ; ecological education
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4621


17/50
Nr opisu: 0000040225
Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody QFD do projektowania proekologicznych produktów i usług
Autorzy: Radosław Wolniak, Anna* Sędek.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 4, 179-182, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: QFD ; Rozwinięcie Funkcji Jako¶ci ; zarz±dzanie jako¶ci±
Słowa kluczowe angielskie: QFD ; Quality Function Deployment ; quality management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


18/50
Nr opisu: 0000040226
Tytuł oryginału: Wymagania stawiane systemowi zarz±dzania ¶rodowiskowego w samorz±dach terytorialnych
Autorzy: Bożena Gajdzik, J. Pałasz.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 4, s. 187-191, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ¶rodowiskowe ; samorz±d terytorialny
Słowa kluczowe angielskie: environmental management ; local government
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


19/50
Nr opisu: 0000050001
Tytuł oryginału: Zastosowanie procedury minimalizacji odpadów w przedsiębiorstwie
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 6, s. 290-293, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: minimalizacja odpadów ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; przedsiębiorstwo hutnicze
Słowa kluczowe angielskie: waste reduction ; manufacturing company ; metallurgical enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


20/50
Nr opisu: 0000041709
Tytuł oryginału: Gospodarka opakowaniami - analiza danych o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań na przykładzie wybranych miast województwa ¶l±skiego
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2007 vol. 11 nr 2, s. 108-112, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: gospodarka odpadami ; opakowanie ; składowisko odpadów ; utylizacja opakowań
Słowa kluczowe angielskie: waste management ; package ; waste landfil ; packaging disposal
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


21/50
Nr opisu: 0000041711
Tytuł oryginału: Mapa kluczowych problemów w zarz±dzaniu ¶rodowiskowym w samorz±dach terytorialnych
Autorzy: Bożena Gajdzik, J. Pałasz.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2007 vol. 11 nr 3, s. 131-138, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ¶rodowiskowe ; samorz±d lokalny ; ochrona ¶rodowiska ; prawo
Słowa kluczowe angielskie: environmental management ; local self-government ; environmental protection ; law
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


22/50
Nr opisu: 0000030483
Tytuł oryginału: Strategia Czystszej Produkcji w przedsiębiorstwie hutniczym
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2007 vol. 11 nr 4, s. 184-187, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo hutnicze ; Czystsza Produkcja ; Ferrum S.A. ; ekologia
Słowa kluczowe angielskie: metallurgical enterprise ; Cleaner Production ; Ferrum S.A. ; ecology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


23/50
Nr opisu: 0000023083
Tytuł oryginału: Dostęp społeczeństwa do informacji o ¶rodowisku - teoria
Tytuł w wersji angielskiej: Public acces to environmetal information - theory
Autorzy: Iwona* Jaros, Barbara* Białecka.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 6, s. 307-312, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo ; informacja publiczna ; prawo ochrony ¶rodowiska ; sieć teleinformatyczna
Słowa kluczowe angielskie: society ; public information ; environmental protection law ; teleinformatic network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


24/50
Nr opisu: 0000021649
Tytuł oryginału: Gminne i powiatowe programy ochrony ¶rodowiska - uwagi do ich formy, struktury, tre¶ci i wykonania
Tytuł w wersji angielskiej: Municipal and county environmental protection action plans: some comments to their form, structure, content and implementation
Autorzy: Jan** Pałasz.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 4, s. 199-205, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: ochrona ¶rodowiska ; program ochrony ¶rodowiska ; gmina ; zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe angielskie: environmental protection ; environmental protection program ; community ; sustainable development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


25/50
Nr opisu: 0000030262
Tytuł oryginału: Instrumenty wspierania ekoefektywno¶ci gospodarki narodowej - wytyczne wynikaj±ce z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Tools for supporting the eco-efficiency of the national economy - implications from Poland's membership in the European Union
Autorzy: Krystyna Czaplicka-Kolarz, M. Mayer.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 5, s. 240-246, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: gospodarka narodowa ; Unia Europejska ; ekoefektywno¶ć ; polityka ekologiczna
Słowa kluczowe angielskie: European Union ; eco-efficiency ; environmental policy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


26/50
Nr opisu: 0000019452
Tytuł oryginału: O organizacji przestrzennej centralnego obszaru Aglomeracji Górno¶l±skiej
Tytuł w wersji angielskiej: Spatial organization of the central area of the Upper Silesian Agglomeration
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 3, s. 143-150, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: Aglomeracja Górno¶l±ska ; organizacja przestrzenna ; Górno¶l±ski Obszar Metropolitalny
Słowa kluczowe angielskie: Upper Silesian Agglomeration ; spatial organization ; Upper-Silesian Metropolitan Area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


27/50
Nr opisu: 0000018497
Tytuł oryginału: Recykling i refabrykacja wkładów do drukarek, faksów i kserokopiarek w ¶wietle przepisów Unii Europejskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Recycling and refabrication of printer, fax, and copy machine cartridges in the aspect of the EU regulations
Autorzy: Tomasz* Trejderowski.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 2, s. 99-101, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: recykling ; refabrykacja ; drukarka ; faks ; kserokopiarka
Słowa kluczowe angielskie: recycling ; refabrication ; printer ; fax ; copy machine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


28/50
Nr opisu: 0000012435
Tytuł oryginału: Niektóre elementy oceny Systemów Zarz±dzania ¦rodowiskowego
Tytuł w wersji angielskiej: Some elements of Environmental Management Systems assessment
Autorzy: M. Jabłoński, A. Jabłoński, Magdalena Jabłońska, Grzegorz** Niewielski.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2005 vol. 9 nr 3, s. 122-126, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania ¶rodowiskowego ; ochrona ¶rodowiska ; prawo
Słowa kluczowe angielskie: environmental management system ; environmental protection ; law
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


29/50
Nr opisu: 0000011979
Tytuł oryginału: Ocena możliwo¶ci remediacji ¶rodowiska gruntowo-wodnego na terenie poprzemysłowym
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of the remediation potential of the soil-water environment at a post-industrial site
Autorzy: Marek** Pozzi.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2005 vol. 9 nr 2, s. 109-112, 3 okł., bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko gruntowo-wodne ; remediacja ; teren poprzemysłowy ; technologia PRB
Słowa kluczowe angielskie: ground-water environment ; remediation ; post-industrial area ; PRB technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


30/50
Nr opisu: 0000015289
Tytuł oryginału: Program rewitalizacji gmin i możliwo¶ci ich dofinansowania
Tytuł w wersji angielskiej: Programs for revitalisation of municipalities and their co-financing opportunities
Autorzy: Jan** Pałasz.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2005 vol. 9 nr 5, s. 253-258, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: rewitalizacja ; gmina ; fundusz unijny
Słowa kluczowe angielskie: revitalization ; commune ; european fund
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


31/50
Nr opisu: 0000072917
Tytuł oryginału: Model rozwoju mieszkalnictwa w Mikołowie
Autorzy: Jan** Pallado.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2004 vol. 8 nr 2, s. 70-74, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/50
Nr opisu: 0000013908
Tytuł oryginału: Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2004 vol. 8 nr 2, s. 63-69, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/50
Nr opisu: 0000012431
Tytuł oryginału: Wykorzystanie analizy specjacyjnej w badaniu biodostępno¶ci metali w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego
Autorzy: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2003 vol. 7 nr 2, s. 69-74, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/50
Nr opisu: 0000016265
Tytuł oryginału: Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego w rozwoju miast i regionów
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2003 nr 6, s. 271-275, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/50
Nr opisu: 0000012432
Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie arsenem osadu dennego Zbiornika Rybnickiego
Autorzy: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2003 vol. 7 nr 1, s. 29-32, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/50
Nr opisu: 0000048225
Tytuł oryginału: Negocjacje Polski z Uni± Europejsk± w obszarze ¶rodowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i korzy¶ci
Autorzy: Lilianna* Wojtynek, Andrzej Wyci¶lik, Remigiusz** Sosnowski.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2002 R. 6 nr 1, s. 9-15, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


37/50
Nr opisu: 0000016266
Tytuł oryginału: Zastosowanie pojęć ekologicznych do opisu przekształceń terenów poprzemysłowych
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2002 nr 3, s. 111-114, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/50
Nr opisu: 0000077209
Tytuł oryginału: Duński model gospodarki odpadami
Autorzy: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2001 nr 5, s. 189-193, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: gospodarka odpadami ; Dania ; WASTE 21
Słowa kluczowe angielskie: waste management ; Denmark ; WASTE 21
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/50
Nr opisu: 0000017236
Tytuł oryginału: Analiza kosztów eksploatacyjnych i społecznych funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Autorzy: Janusz** Wandrasz, Krzysztof Gaska.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1998 nr 3, s. 83-86
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/50
Nr opisu: 0000048867
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1998 nr 1, s. 2
Praca recenzowana: Katalog norm branżowych. Warszawa 1997
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/50
Nr opisu: 0000049066
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1998 nr 1, s. 2
Praca recenzowana: Podstawy ekotoksykologii / P. Rejmer. Lublin 1997
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/50
Nr opisu: 0000049232
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1998 nr 1, s. 33
Praca recenzowana: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaĽników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. I i II / S. Witczak, A. Adamczyk. Warszawa 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/50
Nr opisu: 0000031973
Tytuł oryginału: Występowanie objawów astmy oskrzelowej u dzieci a wielko¶ć narażenia na aerozole pyłowe, bakteryjne i grzybowe w pomieszczeniach mieszkalnych Sosnowca
Autorzy: Józef Pastuszka, J. Zejda, A. Wlazło, D. Lis, I. Maliszewska.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1998 R. 2 nr 5, s. 171-173, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


44/50
Nr opisu: 0000026567
Tytuł oryginału: Czystsza produkcja - strategia ochrony ¶rodowiska XXI wieku Cz. 2: Czystsza Produkcja (CP) - metody - procedury - projektowanie
Autorzy: Zygfryd** Nowak.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1997 nr 3, s. 103-106
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


45/50
Nr opisu: 0000036717
Tytuł oryginału: Metody oszczędno¶ci pierwotnych no¶ników energii
Autorzy: E. Orszulik, Zbigniew** Rataj.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1997 nr 2, s. 59-64
p-ISSN: 1427-3381
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/50
Nr opisu: 0000048840
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1997 nr 4, s. 129
Praca recenzowana: Metale ciężkie w ¶rodowisku i ich analiza / W. Wolak, R. Leboda, Z. Hudicki. Chełm 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/50
Nr opisu: 0000048842
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1997 nr 4, s. 134
Praca recenzowana: Waste analysis, EPA guidance manual for facilities that generate, treat, store and dispose of hazardous wastes. Maryland 1994
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/50
Nr opisu: 0000048843
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1997 nr 4, s. 129
Praca recenzowana: Prawo Ochrony ¦rodowiska / R. Paczulski 1994
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/50
Nr opisu: 0000048850
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1997 nr 5, s. 159
Praca recenzowana: Mała encyklopedia pierwiastków / J. Ciba, J. Trojanowska, M. Zołotajkin
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/50
Nr opisu: 0000049062
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Probl. Ekol. 1997 nr 6, s. 203
Praca recenzowana: Interdyscyplinarne podstawy ochrony ¶rodowiska przyrodniczego. Kompendium do nauczania i studiowania / [Red.]: B. Prandecka. Wrocław 1993
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie