Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ORGAN I KIER
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000130518
Tytuł oryginału: Zwinno¶ć koordynacji w sieciach zarz±dzania bezpieczeństwem publicznym
Tytuł w wersji angielskiej: Coordination agility in the public safety management networks
Autorzy: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2018 nr 2, s. 107-118, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: zwinno¶ć ; determinanty ; koordynacja ; zarz±dzanie bezpieczeństwem publicznym ; sieci publiczne
Słowa kluczowe angielskie: agility ; determinants ; coordination ; public safety management ; public networks
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/23
Nr opisu: 0000110475
Tytuł oryginału: Innowacje usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych - jak unikn±ć "paradoksu usług"
Tytuł w wersji angielskiej: Service innovation in manufacturing enterprises - hov to avoid service paradox
Autorzy: Mirosław Matusek.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2016 nr 2, s. 87-103, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; usługi ; konfiguracja zasobów ; metoda DEMATEL
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; services ; resources configuration ; DEMATEL method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


3/23
Nr opisu: 0000108330
Tytuł oryginału: Uwarunkowania procesu adaptacji innowacji w polskich organizacjach
Autorzy: Magdalena Pichlak.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2015 nr 2, s. 37-49, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: adaptacja innowacji ; organizacja ; metoda delficka
Słowa kluczowe angielskie: adaptation of innovations ; organization ; Delphi method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


4/23
Nr opisu: 0000108355
Tytuł oryginału: Principles for responsible management education: a pathway to management education for integrity
Tytuł w wersji angielskiej: Zasady społeczne odpowiedzialnego nauczania (principles for responsible management education - prime) drog± ku prawo¶ci w szkolnictwie wyższym
Autorzy: Ch. Wankel, Agata Stachowicz-Stanusch.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2014 nr 1B, s. 37-59, bibliogr. 102 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: PRIME ; szkolnictwo wyższe ; zarz±dzanie ; szkoła biznesu ; prawo¶ć
Słowa kluczowe angielskie: PRIME ; higher education ; management ; business school ; integrity
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/23
Nr opisu: 0000098595
Tytuł oryginału: Ryzyko reputacji jako wyzwanie dla menedżerów w erze globalizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Reputation risk as a challenge for managers in globalization era
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2014 nr 4, s. 141-156, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; ryzyko reputacji ; interesariusz ; zarz±dzanie ryzykiem
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputational risk ; stakeholder ; risk management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/23
Nr opisu: 0000089644
Tytuł oryginału: Zbiory rozmyte w ocenie innowacyjno¶ci europejskich grup telekomunikacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Fuzzy sets in the assessment of innovativeness of the European telecommunications groups
Autorzy: Tomasz Nawrocki, Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2013 nr 5, s. 91-108, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: analiza innowacyjno¶ci ; innowacyjno¶ć potencjalna ; logika rozmyta
Słowa kluczowe angielskie: analysis of innovativeness ; potential innovativeness ; fuzzy logic
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:
Dostęp BCP¦:


7/23
Nr opisu: 0000085180
Tytuł oryginału: Konfiguracyjne podej¶cie do zrozumienie roli twórczo¶ci w rozwoju organizacji
Autorzy: Mariusz* Bratnicki.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2012 nr 1A, s. 245-252, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


8/23
Nr opisu: 0000076249
Tytuł oryginału: Kultura górnicza jako szczególny rodzaj kultury organizacyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Mining culture as a special kind of organizational culture
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2012 nr 4, s. 59-69, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacyjna ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; mining
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


9/23
Nr opisu: 0000076253
Tytuł oryginału: Ocena systemów zarz±dzania kosztami w ujęciu sektorowym
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of cost management systems - sectorial approach
Autorzy: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 137-149, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania ; zarz±dzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: management system ; cost management ; mining company
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


10/23
Nr opisu: 0000077150
Tytuł oryginału: Sieci logistyczne i klastry - problem dynamicznej alokacji zasobów
Autorzy: Marzena Kramarz.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2012 nr 1A, s. 141-152
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/23
Nr opisu: 0000076252
Tytuł oryginału: Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych sieci wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Communication behavior of core members of virtual knowledge networks
Autorzy: Jacek* Bendkowski.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 63-77, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: sieć wiedzy ; wirtualna wspólnota działań ; kreowanie wiedzy ; dyfuzja wiedzy ; zachowania komunikacyjne ; grupowe uczenie się
Słowa kluczowe angielskie: knowledge network ; virtual community of practice ; knowledge creation ; knowledge diffusion ; communication behavior ; group learning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


12/23
Nr opisu: 0000074271
Tytuł oryginału: Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych wspólnot działań
Autorzy: Jacek* Bendkowski.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 5-20, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: zachowania komunikacyjne
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


13/23
Nr opisu: 0000074897
Tytuł oryginału: Anti-corruption practices and implementation mechanisms of the fortune global 500 as an answer for an ethical values crisis - research results
Autorzy: Agata Stachowicz-Stanusch, Ch. Wankel.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2011 nr 5, s. 139-155, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/23
Nr opisu: 0000082035
Tytuł oryginału: Analiza historyczna układów funkcji menedżerskich jako zbioru zadań menedżera organizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Historical analysis of system of managerial functions as the set of jobs of the manager of an organization
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2010 nr 5, s. 47-63, bibliogr. 32 poz.
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: menedżer ; funkcja menedżerska ; zarz±dzanie ; XX wiek
Słowa kluczowe angielskie: manager ; managerial function ; management ; XX century
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


15/23
Nr opisu: 0000058706
Tytuł oryginału: Corruption immunity based on positive organizational scholarship towards theoretical framework
Autorzy: Agata Stachowicz-Stanusch.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2010 nr 1, s. 83-103, bibliogr.
p-ISSN: 0137-5466
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


16/23
Nr opisu: 0000067600
Tytuł oryginału: Fayol i Mintzberg Zderzenie paradygmatów badawczych, czyli poszukiwania w kierunku metateorii zarz±dzania
Tytuł w wersji angielskiej: Fayol and Mintzberg Research paradigms collision and explorations toward metatheory of management
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2010 nr 3, s. 93-112, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; menedżer ; Fayol ; Mintzberg
Słowa kluczowe angielskie: management ; manager ; Fayol ; Mintzberg
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


17/23
Nr opisu: 0000069761
Tytuł oryginału: Rozwój Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej a proces restrukturyzacji przemysłu i regionu
Tytuł w wersji angielskiej: The development of the Faculty of Organisation and Management of the Silesian University of Technology in view of restructuring of the industry and region
Autorzy: Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2011 nr 2, s. 123-132
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja przemysłu ; zarz±dzanie zmianami ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Organizacji i Zarz±dzania ; przedsiębiorczo¶ć
Słowa kluczowe angielskie: industry restructuring ; changes management ; Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; entrepreneurship
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


18/23
Nr opisu: 0000085100
Tytuł oryginału: Zarys kontekstualnej teorii przedsiębiorczo¶ci organizacyjnej
Autorzy: Mariusz* Bratnicki.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2008 nr 2, s. 7-20, bibliogr. 40 poz.
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorczo¶ć ; kultura organizacji ; teoria organizacji ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; zarz±dzanie strategiczne
Słowa kluczowe angielskie: entrepreneurship ; corporate culture ; organization theory ; enterprise management ; strategic management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


19/23
Nr opisu: 0000085851
Tytuł oryginału: Ważony wykres Ishikawy jako narzędzie zarz±dzania
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2005 nr 3, s. 57-69, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: wykres Ishikawy ; system zarz±dzania jako¶ci± ; planowanie
Słowa kluczowe angielskie: Ishikawa diagram ; quality management system ; planning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


20/23
Nr opisu: 0000015616
Tytuł oryginału: Tożsamo¶ć społeczna aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw: wyniki badań empirycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Social identity of strategic alliances of Poland enterprises: outcomes of empirical investigations
Autorzy: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2004 nr 3, s. 21-32, bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: alians strategiczny ; tożsamo¶ć społeczna ; kapitał społeczny przedsiębiorstwa ; strategia przedsiębiorstwa ; badania empiryczne
Słowa kluczowe angielskie: strategic alliance ; social identity ; social capital of the company ; enterprise strategy ; empirical studies
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


21/23
Nr opisu: 0000018154
Tytuł oryginału: Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach ucz±cych się
Autorzy: Anna** Kijewska.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2003 nr 3, s. 53-65, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: wiedza ; organizacja ucz±ca się ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: knowledge ; learning organization ; company
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


22/23
Nr opisu: 0000128424
Tytuł oryginału: Zaufanie a proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa
Autorzy: Piotr Kordel.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2003 nr 2, s. 77-89
p-ISSN: 0137-5466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


23/23
Nr opisu: 0000033443
Tytuł oryginału: Symulacja komputerowa dla wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie przemysłowym o produkcji ci±głej Nowe kierunki badań
Autorzy: Elżbieta* Kasperska.
¬ródło: -Organ. i Kier. 1995 nr 2, s. 65-70, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0137-5466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie