Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MONATSH CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000097266
Tytuł oryginału: Study on the synthesis of novel 5-substituted 2-[2-(pyridyl)ethenyl]-1,3,4-oxadiazoles and their acid-base interactions
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, K. Ejsmont.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2015 vol. 146 iss. 2, s. 303-311, bibliogr. 70 poz.
Impact Factor: 1.131
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zwi±zki heterocykliczne ; zasadowo¶ć ; cyklizacja ; 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasu 3-pirydyloakrylowego ; stała jonizacji pKa
Słowa kluczowe angielskie: heterocycles ; basicity ; cyclization ; 1,3,4-oxadiazoles ; 3-(pyridyl)acrylohydrazides ; pKa ionisation constant
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


2/20
Nr opisu: 0000071036
Tytuł oryginału: Oxidation of 2-methoxy-6-(1-methylethyl)naphthalene with oxygen
Autorzy: Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2012 vol. 143 iss. 2, s. 295-301, bibliogr. 36 poz.
Impact Factor: 1.629
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: utlenianie ; N-hydroksyftalimid ; kataliza homogeniczna ; zwi±zki metali przej¶ciowych ; naproksen
Słowa kluczowe angielskie: oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; homogeneous catalysis ; transition metal compounds ; naproxen
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


3/20
Nr opisu: 0000072003
Tytuł oryginału: Aldimines of 5-aminouracil as reagents in 1,3-dipolar cycloaddition reaction
Autorzy: Dominika* Jakubiec, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2011 vol. 142 iss. 11, s. 1155-1161, bibliogr. 20 poz.
Impact Factor: 1.532
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cykloaddycja ; chlorowanie ; zwi±zki heterocykliczne ; tlenek nitrylu ; nukleozydy ; zasada Schiffa
Słowa kluczowe angielskie: cycloaddition ; chlorination ; heterocycles ; nitrile oxide ; nucleosides ; Schiff base
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


4/20
Nr opisu: 0000071542
Tytuł oryginału: Synthesis and thermal properties of asymmetrical azo-peresters
Autorzy: Barbara* Hefczyc, Jan** Zawadiak, H. Janeczek, M. Kowalczuk, Beata Orlińska.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2011 vol. 142 iss. 3, s. 271-276, bibliogr. 9 poz.
Impact Factor: 1.532
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: różnicowa kalorymetria skaningowa ; spektroskopia NMR ; nadtlenki ; zwi±zki diazowe
Słowa kluczowe angielskie: Differential Scanning Calorimetry ; NMR spectroscopy ; peroxides ; diazo compounds
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


5/20
Nr opisu: 0000063715
Tytuł oryginału: ESI-MS study of copper chloride/phase-transfer catalytic systems for oxidation of cumene with 1-methyl-1-phenylethyl hydroperoxide
Autorzy: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, J. Kurczewska, G. Schroeder, Beata Orlińska.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2010 vol. 141 iss. 2, s. 143-147, bibliogr. 22 poz.
Impact Factor: 1.356
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: chlorek miedzi ; eter koronowy ; układ katalityczny ; ESI-MS ; utlenianie ; nadtlenek
Słowa kluczowe angielskie: copper chloride ; crown ether ; catalytic system ; ESI-MS ; oxidation ; peroxide
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


6/20
Nr opisu: 0000056405
Tytuł oryginału: Studies on the mechanism of decomposition of 1-methyl-1-(1-naphthyl)ethyl hydroperoxides to 2-(1-naphthyloxy)propenes
Autorzy: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, Zbigniew** Stec, H. Koroniak.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2009 vol. 140 iss. 12, s. 1459-1563, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: mechanizm reakcji ; utlenianie ; nadtlenek ; rozkład termiczny
Słowa kluczowe angielskie: reaction mechanism ; oxidation ; peroxide ; thermal decomposition
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


7/20
Nr opisu: 0000056763
Tytuł oryginału: Synthesis and thermal properties of azo-peroxyesters
Autorzy: Jan** Zawadiak, Barbara* Hefczyc, H. Janeczek, M. Kowalczuk.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2009 vol. 140 iss. 3, s. 303-308, bibliogr. 18 poz.
Impact Factor: 1.312
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zwi±zki diazowe ; kalorymetria ; spektroskopia NMR ; rozkład termiczny
Słowa kluczowe angielskie: diazo compounds ; calorimetry ; NMR spectroscopy ; thermal decomposition ; bifunctional initiator
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


8/20
Nr opisu: 0000012102
Tytuł oryginału: N-acyl-α-triphenylphosphonioglycinates in the synthesis of α,β-dehydro-α-amino acid derivatives
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, A. KuĽnik, Mirosława Grymel, Nikodem KuĽnik.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2004 vol. 135 iss. 7, s. 807-815, bibliogr. 25 poz.
Impact Factor: 0.904
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


9/20
Nr opisu: 0000011219
Tytuł oryginału: Three new in situ syntheses of N-acyl-alpha-triphenylphosphonioglycinates
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, A. Kuznik.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2004 vol. 135 iss. 7, s. 799-806, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 0.904
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: podstawienie nukleofilowe
Słowa kluczowe angielskie: nucleophilic substitution ; cationic glycine equivalent
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


10/20
Nr opisu: 0000008335
Tytuł oryginału: On the synthesis and basicity of 1,3-diaminoisoquinolines
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2003 vol. 134 iss. 3, s. 403-409, bibliogr. 17 poz.
Impact Factor: 0.886
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: spektroskopia UV-Vis ; metoda spektroskopowa
Słowa kluczowe angielskie: UV-Vis spectroscopy ; spectroscopic method
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


11/20
Nr opisu: 0000007307
Tytuł oryginału: Reaction of N-acyl-alpha-triphenylphosphonio-alpha-amino acid esters with organic bases Mechanism of the base-catalyzed nucleophilic substitution of the triphenylphosphonium group
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2002 vol. 133 iss. 9, s. 1197-1204, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.813
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


12/20
Nr opisu: 0000007166
Tytuł oryginału: Synthesis of new primary-tertiary alkyl bisperoxides br reaction of tertiary hydroperoxides with bromoalkanes in a PTC system
Autorzy: Jan** Zawadiak, M. Danch, M. Pigulla.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2001 vol. 132 iss. 7, s. 821-824, bibliogr. 10 poz.
Impact Factor: 0.821
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


13/20
Nr opisu: 0000017653
Tytuł oryginału: Concerning the basicity of 4-dimethylaminoquinazoline derivatives
Tytuł w wersji polskiej: Rozważania nad zasadowo¶ci± pochodnych 4-dimetyloaminochinazoliny
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2000 vol. 131 iss. 7, s. 773-738, bibliogr. 14 poz.
Impact Factor: 0.783
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


14/20
Nr opisu: 0000017654
Tytuł oryginału: Synthesis and basicity of 4-amino-2-phenylquinazolines
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i zasadowo¶ć 4-amino-2-fenylochinazolin
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2000 vol. 131 iss. 8, s. 895-899, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.783
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


15/20
Nr opisu: 0000007728
Tytuł oryginału: N-acyl-alpha-triphenylphosphonioglycinates: a novel cationic glycine equivalent and its reactions with heteroatom nucleophiles
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 1999 vol. 130 iss. 4, s. 597-604, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.678
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


16/20
Nr opisu: 0000026843
Tytuł oryginału: 4-phosphoranylidene-5(4H)-oxazolones. [Cz] 2: Reactions with alkylating agents
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 1997 vol. 128 iss. 8/9, s. 893-900, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


17/20
Nr opisu: 0000035380
Tytuł oryginału: 4-Phosphoranylidene-5(4H)-oxazolones - a novel synthesis and properties
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 1996 vol. 127 iss. 2, s. 219-225, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


18/20
Nr opisu: 0000035371
Tytuł oryginału: Basicity of 4-aminopyrimidine and 2,4-diaminopyrimidine derivatives
Autorzy: Monika* Mazik, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 1996 vol. 127 iss. 6/7, s. 587-591, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


19/20
Nr opisu: 0000035415
Tytuł oryginału: Synthesis of pyridinyl-4-pyrinidinamine derivatives
Autorzy: Monika* Mazik, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 1996 vol. 127 iss. 11, s. 1161-1165, bibiogr. 5 poz.
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


20/20
Nr opisu: 0000044953
Tytuł oryginału: Synthesis of 2-acetoxy- and 2-hydroxy-2,3-dihydronaphtho [1,8-bc] pyran
Autorzy: Zbigniew** Stec.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 1993 vol. 124 iss. 3, s. 331-332, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie