Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOKS
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000053554
Tytuł oryginału: Katalityczna dealkilacja zasad pirydynowych
Autorzy: Zygmunt** Specjał, Halina* Łabiak, Zbigniew** Pruszowski, Wiesława** Specjał.
¬ródło: -Koks 1991 R. 36 nr 4, s. 98-101, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


2/20
Nr opisu: 0000053555
Tytuł oryginału: Konwersja policyklicznych węglowodorów aromatycznych do węglowodorów jednopier¶cieniowych i ich alkilowych pochodnych
Autorzy: Jerzy** Szuba, Janusz* Lasota, Anna** Tokarska, Andrzej** Musialski, Lech** Michalik, J. Grzechowiak, J. R. Grzechowiak.
¬ródło: -Koks 1991 R. 36 nr 2, s. 41-47, bibliogr. 43 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


3/20
Nr opisu: 0000053553
Tytuł oryginału: Kształtowanie się pola gradientów temperatury we wsadzie odgazowywanego paliwa stałego
Autorzy: Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Koks 1991 R. 36 nr 6, s. 131-134, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


4/20
Nr opisu: 0000053556
Tytuł oryginału: Racjonalizacja użytkowania węgla w zintegrowanych układach produkcji energii
Autorzy: G. Kaczmarczyk, H. Zieliński, M. ¦ci±żko, J. Rychły, Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -Koks 1991 R. 36 nr 1, s. 3-7
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


5/20
Nr opisu: 0000059991
Tytuł oryginału: Analiza parametrów odgazowania paliwa stałego w aspekcie własno¶ci mechanicznych pozyskiwanego koksu
Autorzy: Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 9, s. 199-202, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


6/20
Nr opisu: 0000059852
Tytuł oryginału: Analiza wpływu rodzaju wypełnienia na skuteczno¶ć oczyszczania gazu koksowniczego z benzolu
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 5, s. 111-113, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


7/20
Nr opisu: 0000059851
Tytuł oryginału: Charakterystyka oleju ¶redniego z bezpo¶redniego uwodornienia węgla oraz jego przemiany w procesie wodorowego uszlachetnienia
Autorzy: Janusz* Lasota, Jerzy** Szuba, Anna** Tokarska, Andrzej** Musialski.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 7, s. 157-162, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


8/20
Nr opisu: 0000059854
Tytuł oryginału: Kompozycja schudzaj±ca mieszankę węglow± złożon± z pyłu koksowego i węgla semikoksowego
Autorzy: Andrzej** Mianowski, Piotr* Wasilewski, P. Dybała, A. Kornecka.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 3, s. 51-58, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


9/20
Nr opisu: 0000059990
Tytuł oryginału: Węgiel i energia Miedzynarodowe sympozjum
Autorzy: Z. Stompel, Janusz Kotowicz, Zbigniew** Rataj.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 11, s. 239-241
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


10/20
Nr opisu: 0000059853
Tytuł oryginału: Wpływ niskotemperaturowej utleniaj±cej obróbki węgla kamiennego na dystrybucje powierzchniowych grup funkcyjnych
Autorzy: J. Jastrzębski, K. Kubica, Z. Stompel, M. Szczepanik-Wasik, Andrzej* Deńca.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 3, s. 59-64, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


11/20
Nr opisu: 0000059994
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów termodynamicznych na sprawno¶ć układu parowo-gazowego
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak, Janusz Kotowicz.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 12, s. 280-284, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


12/20
Nr opisu: 0000059856
Tytuł oryginału: Wpływ zawarto¶ci wilgoci węgla wsadowego na przebieg procesu odgazowania paliwa stałego
Autorzy: Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 1, s. 8-11, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


13/20
Nr opisu: 0000059855
Tytuł oryginału: Wydzielanie zasad pirydynowych metod± tworzenia kompleksów z chlorkami metali
Autorzy: Zygmunt** Specjał, Halina* Łabiak, Wiesława** Specjał.
¬ródło: -Koks 1990 R. 35 nr 1, s. 11-13, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


14/20
Nr opisu: 0000060411
Tytuł oryginału: Charakterystyki dynamiczne fluidalnego reaktora zgazowania karbonizatu
Autorzy: Lech* Dobrowolski, Lesław* Mleczko, Andrzej** Puszer.
¬ródło: -Koks 1989 R. 34 nr 9, s. 210-213, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


15/20
Nr opisu: 0000060410
Tytuł oryginału: Charakterystyki statyczne fluidalnego reaktora zgazowania karbonizatu
Autorzy: Lech* Dobrowolski, Lesław* Mleczko, Andrzej** Puszer.
¬ródło: -Koks 1989 R. 34 nr 5, s. 115-119, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


16/20
Nr opisu: 0000060493
Tytuł oryginału: O możliwo¶ci współbieżnej realizacji procesu koksowania i spalania węgla w kotłach rusztowych typu WR
Autorzy: Andrzej** Mianowski, Piotr* Wasilewski, W. Białończyk, G. Purszke, M. Winiarczyk.
¬ródło: -Koks 1989 R. 34 nr 11/12, s. 272-276, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


17/20
Nr opisu: 0000060412
Tytuł oryginału: Spektroskopowe badania podatno¶ci polskich węgli kamiennych na niskotemperaturowe utlenianie
Autorzy: Andrzej* Deńca, Jerzy** Strojek.
¬ródło: -Koks 1989 R. 34 nr 1, s. 8-13, bibliogr. 45 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


18/20
Nr opisu: 0000060413
Tytuł oryginału: Uzyskiwanie surowców do uwodornienia poprzez szybk± pirolizę SNC i zwolnione koksowanie gudronu oraz jego mieszaniny ze smoł± koksownicz±
Autorzy: Anna** Tokarska, Janusz* Lasota, Lech** Michalik, Jerzy** Szuba.
¬ródło: -Koks 1989 R. 34 nr 10, s. 243-247, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


19/20
Nr opisu: 0000064307
Tytuł oryginału: Koncepcja eksperymentalnego recyrkulacyjnego fluidalnego reaktora odgazowania węgla o wydajno¶ci 1 t węgla/h
Autorzy: Jerzy** Tomeczek, Lech* Dobrowolski, Andrzej** Puszer, W. Granowski.
¬ródło: -Koks 1988 R. 33 nr 10, s. 221-225, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


20/20
Nr opisu: 0000064306
Tytuł oryginału: Parametry i kryteria porównawcze przebiegu procesu koksowania węgla
Autorzy: Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Koks 1988 R. 33 nr 9, s. 190-193, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0023-2823
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie