Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INŻ I BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 330Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/330
Nr opisu: 0000134300
Tytuł oryginału: O tematyce wykładów XXXV ogólnopolskiej konferencji "Warsztat pracy projektanta konstrukcji" w Wi¶le w marcu 2020 r.
Autorzy: J. Zamorowski, Grzegorz Gremza.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2020 R. 76 nr 1/2, s. 112-114, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: projektowanie konstrukcji ; konstrukcja stalowa ; konstrukcja zespolona ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: constructional design ; steel structure ; composite structure ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


2/330
Nr opisu: 0000136948
Tytuł oryginału: Upamiętnienie Profesora Włodzimierza Burzyńskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Commemoration of Professor Włodzimierz Burzyński
Autorzy: Radosław Jasiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2020 R. 76 nr 9, s. 449-451
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Burzyński Włodzimierz ; wspomnienia ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: Burzyński Włodzimierz ; memories ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


3/330
Nr opisu: 0000129452
Tytuł oryginału: Badania skrępowanych murów z otworem poddanych obci±żeniom pionowym
Tytuł w wersji angielskiej: Tests of confined masonry walls with an opening subjected to vertical loads
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 5, s. 240-245, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: mur skrępowany ; obci±żenie pionowe ; siła niszcz±ca ; siła rysuj±ca ; badanie w skali naturalnej
Słowa kluczowe angielskie: confined masonry ; vertical load ; destructive force ; drawing force ; full scale measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


4/330
Nr opisu: 0000131818
Tytuł oryginału: IX Międzynarodowa Konferencja Mostowców InfraMOST 2019 Visegrad Group
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 10, s. 491-492
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: sprawozdanie konferencyjne ; InfraMOST ; konstrukcja mostowa
Słowa kluczowe angielskie: conference report ; InfraMOST ; bridge structure
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


5/330
Nr opisu: 0000128286
Tytuł oryginału: Międzynarodowa konferencja InfraBIM 2018 "BIM w infrastrukturze transportowej"
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 2, s. 91-92
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: sprawozdanie konferencyjne ; BIM ; infrastruktura transportowa
Słowa kluczowe angielskie: conference report ; BIM ; transport infrastructure
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


6/330
Nr opisu: 0000133450
Tytuł oryginału: O równomiernym podnoszeniu konstrukcji budynków istniej±cych
Tytuł w wersji angielskiej: About uniform lifting up constructions of existing buildings
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 12, s. 551-554, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: podnoszenie konstrukcji ; pionowe przemieszczenie konstrukcji ; konstrukcja budynku
Słowa kluczowe angielskie: lifting the structure ; vertical displacement of the structure ; building structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


7/330
Nr opisu: 0000128284
Tytuł oryginału: Podstawowe badania chemiczne betonu w ocenie przydatno¶ci konstrukcji przemysłowych do remontu
Tytuł w wersji angielskiej: Basic chemical examinations of concrete during the assessment of industrial structure suitability for an overhaul
Autorzy: Jacek Hulimka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 2, s. 75-78, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; badania chemiczne ; remont
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; chemical examinations ; overhaul
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


8/330
Nr opisu: 0000133448
Tytuł oryginału: Projektowa trwało¶ć konstrukcji żelbetowych w ¶rodowisku zawieraj±cym chlorki
Tytuł w wersji angielskiej: Design durability of reinforced concrete structures in the environment containing chlorides
Autorzy: Adam** Zybura, Andrzej ¦liwka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 12, s. 543-550, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; chlorki ; trwało¶ć konstrukcji
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; chlorides ; structure durability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


9/330
Nr opisu: 0000133451
Tytuł oryginału: Projektowanie strefy podporowej belek strunobetonowych według PN-EN 1992-1-1:2008, Model Code 2010 i ACI 318M-14
Tytuł w wersji angielskiej: End region design for pretensioned concrete beams to PN-EN 1992-1-1:2008, Model Code 2010, and ACI 318M-14
Autorzy: Vadzim Parkhats, Jan Kubica.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 12, s. 571-579, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: strefa podporowa ; belka strunobetonowa ; PN-EN 1992-1-1:2008 ; Model Code 2010 ; ACI 318M-14
Słowa kluczowe angielskie: support zone ; pretensioned beam ; PN-EN 1992-1-1:2008 ; Model Code 2010 ; ACI 318M-14
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


10/330
Nr opisu: 0000129227
Tytuł oryginału: Propozycje nowych rozwi±zań dwubelkowego mostu ci±głego w złożonych warunkach urbanistycznych
Tytuł w wersji angielskiej: The new design solution of two-beam bridges for restrained urban conditions
Autorzy: Roman* Zapotochnyi, Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 4, s. 185-187, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most dwubelkowy ; obszar zurbanizowany ; ustrój no¶ny
Słowa kluczowe angielskie: two-beam bridge ; urbanized area ; load-carrying structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


11/330
Nr opisu: 0000131201
Tytuł oryginału: Współczesne możliwo¶ci nieniszcz±cych badań lokalizacji zbrojenia i wad wewnętrznych w konstrukcjach żelbetowych
Tytuł w wersji angielskiej: Modern possibilities of non-destructive testing used to the reinforcement location and internal defects location in reinforced concrete structures
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 9, s. 400-403, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; badania nieniszcz±ce ; wada wewnętrzna ; lokalizacja zbrojenia
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; non-destructive testing ; internal defect ; reinforcement location
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


12/330
Nr opisu: 0000124642
Tytuł oryginału: Aktualne problemy ochrony konstrukcji żelbetowych zagrożonych karbonatyzacj± betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Current problems of protection of reinforced concrete structures endangered by carbonation of concrete
Autorzy: Adam** Zybura, Andrzej ¦liwka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 7/8, s. 407-410, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; karbonatyzacja betonu ; ochrona przed korozj±
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; concrete carbonation ; corrosion protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


13/330
Nr opisu: 0000123082
Tytuł oryginału: Badania betonu zbrojonego włóknami ze zużytych opon samochodowych
Tytuł w wersji angielskiej: Research on concrete reinforced with fibers from end-of life tires
Autorzy: Małgorzata Paj±k.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 5, a. 267-270, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: beton zbrojony ; kord stalowy ; zużyte opony
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete ; steel cord ; scrap tire rubber
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


14/330
Nr opisu: 0000123063
Tytuł oryginału: Beton w konstrukcji typowych dachowych dĽwigarów kablobetonowych
Tytuł w wersji angielskiej: Concrete in the construction of typical post-tensioned concrete roof girders
Autorzy: Jacek Hulimka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 5, s. 249-252, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: dĽwigar kablobetonowy ; kablobeton ; wytrzymało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: post-tensioned girder ; post-tensioned concrete ; concrete strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


15/330
Nr opisu: 0000122129
Tytuł oryginału: Błędy w projektowaniu, realizacji i użytkowaniu wielkopowierzchniowych podłóg z betonu zbrojonego
Tytuł w wersji angielskiej: Errors in design, construction and utilization of large-area reinforced concrete floors
Autorzy: Jacek Hulimka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 3, s. 122-126
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: obiekt wielkopowierzchniowy ; beton zbrojony ; podłoga betonowa ; błędy projektowe ; błędy wykonawcze
Słowa kluczowe angielskie: large-scale object ; reinforced concrete ; concrete floor ; design errors ; execution errors
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


16/330
Nr opisu: 0000122131
Tytuł oryginału: O zastosowaniu dwukierunkowo zbrojonych murowanych ¶cian wypełniaj±cych w budynku wysoko¶ciowym
Tytuł w wersji angielskiej: The use of two direction reinforced masonry filling walls in a high building
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 3, s. 148-151, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: ¶ciana murowana ; budynek wysoki ; ¶ciana wypełniaj±ca ; no¶no¶ć ¶ciany
Słowa kluczowe angielskie: masonry wall ; high building ; infill wall ; wall load capacity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


17/330
Nr opisu: 0000124644
Tytuł oryginału: Stan obecny i perspektywy rozwoju konstrukcji murowych
Tytuł w wersji angielskiej: Current status and prospects for the development of masonry structures
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 7/8, s. 417-419, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja murowa ; nowe technologie ; badania naukowe
Słowa kluczowe angielskie: masonry structure ; new technologies ; scientific research
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


18/330
Nr opisu: 0000122130
Tytuł oryginału: Uproszczone metody oceny ryzyka powstania wczesnych rys termiczno-skurczowych w ¶cianach żelbetowych
Tytuł w wersji angielskiej: Simplified methods for assessing the risk of early thermal shrinkage cracking in reinforced concrete walls
Autorzy: Barbara Klemczak, Aneta Żmij.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 3, s. 127-133, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: rysa termiczno-skurczowa ; ¶ciana żelbetowa ; ocena ryzyka
Słowa kluczowe angielskie: thermal-shrinkage crack ; reinforced concrete wall ; risk assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


19/330
Nr opisu: 0000123544
Tytuł oryginału: Uszkodzenia budynków w s±siedztwie wykopów zabezpieczonych ¶cianami szczelinowymi
Tytuł w wersji angielskiej: Damage of buildings located in the vicinity of excavations supported by diaphragm walls
Autorzy: Z. Paj±k, Jerzy** Sękowski, Sławomir Kwiecień, Mirosław Wieczorek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 6, s. 281-285, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: uszkodzenie budynku ; głęboki wykop ; zabezpieczenie budynku ; ¶ciana szczelinowa
Słowa kluczowe angielskie: building damage ; deep excavation ; building protection ; diaphragm wall
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


20/330
Nr opisu: 0000123081
Tytuł oryginału: Wpływ prefabrykowanego zbrojenia stalowego na zachowanie się ¶cinanych konstrukcji z bloczków z betonu komórkowego
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of prefabricated steel reinforcement on the behaviour of new erecting walls made of ACC blocks and subjected to shearing
Autorzy: Marta Kałuża, Jan Kubica.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 5, s. 257-261, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: autoklawizowany beton komórkowy ; zbrojenie stalowe ; bloczek z betonu komórkowego
Słowa kluczowe angielskie: autoclaved cellular concrete ; steel reinforcement ; ACC block
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


21/330
Nr opisu: 0000112303
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza znormalizowanych spektrów wzorcowych na przykładzie konstrukcji wieży szybowej na terenie Górnego ¦l±ska
Tytuł w wersji angielskiej: The comparative analysis of the elastic response spectra - the case of the gallows frame located in the Upper Silesia
Autorzy: Leszek Szojda, Małgorzata Krystek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2017 R. 73 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: wieża wyci±gowa ; analiza modalna ; metoda spektrum odpowiedzi ; model numeryczny
Słowa kluczowe angielskie: headframe ; modal analysis ; response spectrum method ; numerical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


22/330
Nr opisu: 0000120426
Tytuł oryginału: O zagrożeniu awari± szesnastowiecznej drewnianej wieży dzwonnicy
Autorzy: Jacek Hulimka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2017 R. 73 nr 12, s. 627-630, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: dzwonnica ; konstrukcja drewniana ; zabytek ; awaria ; naprawa
Słowa kluczowe angielskie: bell tower ; wooden structure ; monument ; failure ; repair
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


23/330
Nr opisu: 0000121995
Tytuł oryginału: Sesja z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego w Politechnice ¦l±skiej
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2017 R. 73 nr 10, s. II okł.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: geoinżynieria ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: geoengineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


24/330
Nr opisu: 0000120427
Tytuł oryginału: Wpływ podatno¶ci węzłów na przemieszczenia blachownic o ¶rodniku falistym
Autorzy: Witold Basiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2017 R. 73 nr 12, s. 655-660, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: dĽwigar SIN ; ¶rodnik falisty ; doczołowe poł±czenie podatne ; przemieszczenie ; sztywno¶ć obrotowa
Słowa kluczowe angielskie: SIN girder ; corrugated web ; semirigid end-plate connection ; displacement ; rotational stiffness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


25/330
Nr opisu: 0000104931
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć naprawy muru przez zszycie rys
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 3, s. 123-125, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: zszywanie ; naprawa muru ; zarysowanie ; stal zbrojeniowa ; próba rozci±gania ; zaprawa
Słowa kluczowe angielskie: stitching ; masonry repair ; scratch ; reinforcing steel ; tensile test ; mortar
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


26/330
Nr opisu: 0000103686
Tytuł oryginału: Odbudowa dachu katedry w Sosnowcu po pożarze
Tytuł w wersji angielskiej: Reconstruction of the cathedral roof destroyed by the fire
Autorzy: Łukasz Drobiec, Zbigniew** Paj±k.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 1, s. 3-6, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: obiekt sakralny ; zniszczenie ; pożar ; więĽba dachowa ; konstrukcja drewniana ; ko¶ciół zabytkowy ; naprawa
Słowa kluczowe angielskie: sacral object ; destruction ; fire ; rafter framing ; wooden construction ; historic church ; repair
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


27/330
Nr opisu: 0000108488
Tytuł oryginału: Okre¶lanie wczesnych naprężeń termiczno-skurczowych i ryzyka zarysowania w masywnych płytach fundamentowych
Tytuł w wersji angielskiej: Determination of early age thermal-shrinkage stresses and cracking risk in massive foundation slabs
Autorzy: K. Flaga, Barbara Klemczak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 6, s. 366-371
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: płyta fundamentowa ; naprężenie termiczno-skurczowe ; zarysowanie ; obliczenia analityczne
Słowa kluczowe angielskie: foundation slab ; thermal shrinkage stress ; scratch ; analytical calculations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


28/330
Nr opisu: 0000104934
Tytuł oryginału: Specyfika projektowania sprężenia kablami bez przyczepno¶ci
Autorzy: Rafał Krzywoń, Marek Węglorz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 3, s. 138-141, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja sprężona ; cięgno sprężaj±ce ; sprężanie ; no¶no¶ć konstrukcji
Słowa kluczowe angielskie: prestressed construction ; prestressing tendon ; prestressing ; load capacity of the construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


29/330
Nr opisu: 0000108345
Tytuł oryginału: XVI konferencja naukowa doktorantów Wydziałów Budownictwa Gliwice, 5-6 maja 2016 r.
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 7, s. III okł.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


30/330
Nr opisu: 0000108927
Tytuł oryginału: XX jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2016
Autorzy: Adam** Zybura, Ireneusz JóĽwiak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 10, s. 570-571
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


31/330
Nr opisu: 0000126654
Tytuł oryginału: Badania do¶wiadczalne dwubelkowych ci±głych przęseł mostów z betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Experimental investigation of two beams spans concrete bridges
Autorzy: B. Hnidec, Roman* Zapotochnyi.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 9, s. 484-487, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most betonowy ; przęsło dwubelkowe ; odkształcalno¶ć ; badanie do¶wiadczalne
Słowa kluczowe angielskie: concrete bridge ; two beams span ; deformability ; experimental study
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


32/330
Nr opisu: 0000101021
Tytuł oryginału: Badania do¶wiadczalne i analizy numeryczne wpływu cementów wieloskładnikowych na temperaturę twardnienia betonu konstrukcji masywnej
Tytuł w wersji angielskiej: Experimental and numerical study of the influence of blended cements of the curing temperature of massive concrete structures
Autorzy: Barbara Klemczak, Maciej* Batog.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 8, s. 408-413, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: betonowa konstrukcja masywna ; temperatura twardnienia ; cement wieloskładnikowy ; ciepło hydratacji ; twardnienie betonu
Słowa kluczowe angielskie: massive concrete structure ; hardening temperature ; composite cement ; hydration heat ; hardening of concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


33/330
Nr opisu: 0000098513
Tytuł oryginału: O problemach geotechnicznych w przypadku drewnianych obiektów sakralnych
Tytuł w wersji angielskiej: The geotechnical problems in the case of footbridges
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Magdalena Gawlik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 4, s. 197-200, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: obiekt sakralny ; budynek drewniany ; architektura sakralna ; posadowienie
Słowa kluczowe angielskie: sacral object ; wood building ; sacral architecture ; foundation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


34/330
Nr opisu: 0000100661
Tytuł oryginału: Oddziaływanie wiatru na obiekt o nietypowym kształcie
Tytuł w wersji angielskiej: Wind actions on a nontypical shape project
Autorzy: Agnieszka Padewska, Piotr Szczepaniak, Andrzej** Wawrzynek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 7, s. 381-385, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: obiekt budowlany ; konstrukcja nietypowa ; siła aerodynamiczna ; wzór matematyczny ; MES ; MOS
Słowa kluczowe angielskie: building object ; atypical construction ; aerodynamic force ; mathematical formula ; FEM ; FVM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


35/330
Nr opisu: 0000097420
Tytuł oryginału: Przewidywanie wczesnych wytrzymało¶ci betonów na cementach wieloskładnikowych według Eurokodu 2
Tytuł w wersji angielskiej: Prediction of early age strength of concrete made of blended cements according to Eurocode 2
Autorzy: Barbara Klemczak, Maciej* Batog.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 3, s. 142-145, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: wytrzymało¶ć betonu ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie ; cement wieloskładnikowy ; cement portlandzki ; przewidywanie ; Eurokod 2 ; badanie betonu ; porównanie
Słowa kluczowe angielskie: concrete strength ; compressive strength ; composite cement ; Portland cement ; prediction ; Eurocode 2 ; concrete testing ; comparison
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


36/330
Nr opisu: 0000101022
Tytuł oryginału: ¦cieżki równowagi statycznej dĽwigarów o falistym ¶rodniku ze wzmocnionymi skrajnymi żebrami podporowymi
Tytuł w wersji angielskiej: Load-displacement path beams with corrugated web with external strengthening support ribs
Autorzy: Witold Basiński, Z. Kowal.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 4, s. 439-442, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: ¶rodnik falisty ; dĽwigar ; równowaga statyczna ; stanowisko badawcze
Słowa kluczowe angielskie: corrugated web ; girder ; static balance ; test stand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


37/330
Nr opisu: 0000104134
Tytuł oryginału: ¦p. doc. dr inż. Mieczysław Le¶ko (1933-2015)
Autorzy: Joanna Bzówka, Mirosław Kotasiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 12, s. 677
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Le¶ko Mieczysław ; biografia ; inżynier ; Wydział Budownictwa ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: Le¶ko Mieczysław ; biography ; engineer ; Faculty of Civil Engineering ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


38/330
Nr opisu: 0000101210
Tytuł oryginału: XV konferencja naukowa doktorantów wydziałów budownictwa
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 8, s. 443
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


39/330
Nr opisu: 0000092651
Tytuł oryginału: O potrzebie standaryzacji badań odbiorczych obiektów mostowych pod próbnym obci±żeniem dynamicznym
Tytuł w wersji angielskiej: About the necessity of standarization in acceptance of the dynamic load tests of bridges
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 7, s. 376-380, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: obci±żenie dynamiczne ; obiekt mostowy ; odbiór techniczny ; standaryzacja ; przepisy budowlane
Słowa kluczowe angielskie: dynamic load ; bridge ; acceptance ; standardization ; building regulations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


40/330
Nr opisu: 0000092627
Tytuł oryginału: O wła¶ciwe rozumienie roli i wyników badań dynamicznych w czasie obci±żeń próbnych
Tytuł w wersji angielskiej: To the proper understanding the role and results of the dynamic load tests
Autorzy: Jerzy** Weseli.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 7, s. 372-376, bibliogr. 1 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: obiekt mostowy ; próba dynamiczna ; obci±żenie próbne ; wnioskowanie ; bł±d
Słowa kluczowe angielskie: bridge ; dynamic test ; test load ; inference ; fault
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


41/330
Nr opisu: 0000094512
Tytuł oryginału: Obiekty mostowe na liniach kolejowych dużych prędko¶ci - studium przypadku
Tytuł w wersji angielskiej: Bridges for high speed railways - case study
Autorzy: Grzegorz Poprawa, Stefan Pradelok, Piotr Łaziński, Adam* Rudzik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 11, 636-640, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: linia kolejowa dużych prędko¶ci ; obiekt mostowy ; analiza dynamiczna ; model obliczeniowy
Słowa kluczowe angielskie: high speed railway ; bridge ; dynamical analysis ; calculation model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


42/330
Nr opisu: 0000090211
Tytuł oryginału: Okre¶lenie trwało¶ci konstrukcji żelbetowych na podstawie badań migracji chlorków w polu elektrycznym
Tytuł w wersji angielskiej: Determination the durability of concrete structures based on the migration test of chloride ions
Autorzy: Zofia Szweda, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 3, s. 123-128, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; migracja chlorków ; pole elektryczne ; dyfuzja chlorków ; otulina betonowa
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; chloride migration ; electric field ; chloride diffusion ; concrete cover
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


43/330
Nr opisu: 0000094513
Tytuł oryginału: ¦p. Profesor Bogdan Kawalec (1938-2014)
Autorzy: Joanna Bzówka, J. Kozula.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 11, s. 657
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: wspomnienie po¶miertne ; Kawalec Bogdan
Słowa kluczowe angielskie: obituary ; Kawalec Bogdan
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


44/330
Nr opisu: 0000093588
Tytuł oryginału: XIV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 9, s. 535-536
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


45/330
Nr opisu: 0000115099
Tytuł oryginału: XXIX Ogólnopolska konferencja "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - WPPK-2014
Autorzy: Ireneusz JóĽwiak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 7, s. 403-404
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: budownictwo ; projektowanie konstrukcji ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: building engineering ; constructional design ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


46/330
Nr opisu: 0000078764
Tytuł oryginału: Analiza stateczno¶ci zrekultywowanych skarp składowiska odpadów
Autorzy: S. Ponikiewski, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 3, s. 161-162, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: składowisko odpadów ; skarpa ; rekultywacja ; stateczno¶ć skarpy
Słowa kluczowe angielskie: waste landfill ; slope ; recultivation ; slope stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


47/330
Nr opisu: 0000089164
Tytuł oryginału: Analizy numeryczne filtracji i stateczno¶ci wałów przeciwpowodziowych
Autorzy: P. Milian, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 6, s. 321-323, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: wał przeciwpowodziowy ; filtracja ; analiza numeryczna ; analiza stateczno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: flood bank ; filtration ; numerical analysis ; stability analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


48/330
Nr opisu: 0000078158
Tytuł oryginału: Autostradowy most przez rzekę San
Autorzy: A. Kulawik, A. Kaczmarek, S. Srokol, Andrzej** Radziecki.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 2, s. 63-66, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most autostradowy ; konstrukcja mostu ; analiza statyczna
Słowa kluczowe angielskie: motorway bridge ; bridge construction ; static analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


49/330
Nr opisu: 0000084060
Tytuł oryginału: Metody obliczeniowe przewidywania ryzyka zarysowania ¶cian przyczółków mostowych
Autorzy: K. Flaga, Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 5, s. 271-276, bibliogr. 15 pz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: przyczółek mostowy ; zarysowanie ; rysa skurczowa ; rysa termiczna ; konstrukcja betonowa
Słowa kluczowe angielskie: bridgehead ; scratch ; shrinkage crack ; thermal crack ; concrete construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


50/330
Nr opisu: 0000086640
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty budowy mostów na terenach górniczych
Autorzy: Jerzy** Weseli, Stefan Pradelok, Andrzej** Radziecki.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 7/8, s. 408-412, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; most ; ustrój no¶ny ; podpora wiaduktu ; deformacja terenu
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; bridge ; load-carrying structure ; viaduct support ; ground deformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


51/330
Nr opisu: 0000078627
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 2, 3 s. okł.
Praca recenzowana: Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego / S. Pisarczyk. Warszawa 2012
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: budownictwo wodne ; fundamentowanie ; posadowienie ; wzmocnienie gruntu ; budowla hydrotechniczna ; budowla specjalna
Słowa kluczowe angielskie: hydroengineering ; foundation engineering ; foundation ; soil strengthening ; hydraulic structure ; special building
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


52/330
Nr opisu: 0000081195
Tytuł oryginału: Wczesne rysy termiczno-skurczowe w ¶cianach przyczółków mostowych
Autorzy: K. Flaga, Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 4, s. 197-200, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: rysa termiczna ; rysa skurczowa ; przyczółek mostowy ; konstrukcja betonowa
Słowa kluczowe angielskie: thermal crack ; shrinkage crack ; bridgehead ; concrete construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


53/330
Nr opisu: 0000086637
Tytuł oryginału: Wiadukty łukowe z rur stalowych wypełnionych betonem nad autostrad±
Autorzy: M. Kręzel, M. Kręzel, Andrzej** Radziecki.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 7/8, s. 377-382, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: wiadukt autostradowy ; ustrój no¶ny ; posadowienie ; podpora wiaduktu ; estetyka wiaduktu
Słowa kluczowe angielskie: motorway viaduct ; load-carrying structure ; foundation ; viaduct support ; aesthetic of viaduct
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


54/330
Nr opisu: 0000089173
Tytuł oryginału: XIII Konferencja naukowa doktorantów wydziałów budownictwa
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2013 nr 6, s. III okł.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Wydział Budownictwa ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: Faculty of Civil Engineering ; building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


55/330
Nr opisu: 0000074399
Tytuł oryginału: Analiza dynamiczna wiaduktu na węĽle Murckowska w Katowicach
Tytuł w wersji angielskiej: Dynamic analysis of a viaduct at Murckowska road junction in Katowice
Autorzy: Stefan Pradelok.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 529-532, bibliogr. 1 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: wiadukt ; węzeł Murckowska ; analiza dynamiczna ; obci±żenie próbne
Słowa kluczowe angielskie: viaduct ; Murckowska road junction ; dynamic analysis ; test load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


56/330
Nr opisu: 0000074400
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza osiadań kolumn formowanych w gruncie
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison analysis of columns settlements creater in the subsoil
Autorzy: K. Zielińska, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 535-537, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: osiadanie kolumn ; zamek krzyżacki w Giżycku ; wzmocnienie gruntu
Słowa kluczowe angielskie: columns settlement ; teutonic castle Giżycko ; soil strengthening
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


57/330
Nr opisu: 0000074402
Tytuł oryginału: Dr hab. inż. Paweł Łukowski laureatem nagrody im. prof. Władysława Danileckiego
Autorzy: Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 561
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Łukowski Paweł ; Nagroda im. prof. Władysława Danileckiego
Słowa kluczowe angielskie: Łukowski Paweł ; Danilecki Władysław Award
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


58/330
Nr opisu: 0000072361
Tytuł oryginału: No¶no¶ć poł±czeń zakładkowych z ł±cznikami mechanicznymi typu BOM
Tytuł w wersji angielskiej: The carrying capacity of lap-joints with BOM type bolts
Autorzy: Kamil Słowiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 7, s. 380-383, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: poł±czenie zakładkowe ; ł±cznik typu BOM ; no¶no¶ć
Słowa kluczowe angielskie: lap-joint ; BOM type bolt ; capacity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


59/330
Nr opisu: 0000069762
Tytuł oryginału: Oszacowanie parametrów wytrzymało¶ciowych gruntu na podstawie analizy wstecznej stateczno¶ci skarpy
Tytuł w wersji angielskiej: The assessment of soil strength parameters based on back analysis of slope stability
Autorzy: Lidia* Wanik, Maciej* Gryczmański.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 1, s. 39-40, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: stateczno¶ć skarpy ; wytrzymało¶ć gruntu ; skarpa
Słowa kluczowe angielskie: slope stability ; soil strength ; slope
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


60/330
Nr opisu: 0000070455
Tytuł oryginału: Projektowanie żeber usztywniaj±cych w blachownicach
Tytuł w wersji angielskiej: Transverse stiffeners in plated structural elements
Autorzy: Jan** Zamorowski, Bernard Kowolik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 3, s. 123-129, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: blachownica ; żebro usztywniaj±ce ; no¶no¶ć
Słowa kluczowe angielskie: plate girder ; stiffening rib ; load capacity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


61/330
Nr opisu: 0000081179
Tytuł oryginału: XII konferencja naukowa doktorantów Wydziałów Budownictwa
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 557
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: budownictwo ; konferencja
Słowa kluczowe angielskie: building engineering ; conference
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


62/330
Nr opisu: 0000074401
Tytuł oryginału: XVIII konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2012 "Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±"
Autorzy: Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 559-560
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konferencja ; Kontra 2012 ; trwało¶ć budowli ; korozja ; sprawozdanie
Słowa kluczowe angielskie: conference ; Kontra 2012 ; buildings sustainability ; corrosion ; report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


63/330
Nr opisu: 0000067241
Tytuł oryginału: Budowa mostu autostradowego MA-91 przez Wisłę koło Grudzi±dza
Autorzy: S. Cebo, Teresa** Matuszkiewicz, P. Wanecki.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 7/8, s. 399-402
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most autostradowy ; autostrada A1 ; most belkowy
Słowa kluczowe angielskie: motorway bridge ; A1 motorway ; beam bridge
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


64/330
Nr opisu: 0000068528
Tytuł oryginału: Nieliniowy model pręta ¶ciskanego wzmocnionego nakładkami
Autorzy: Ryszard Walentyński, Kamil Słowiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 10, s. 547-549, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: pręt ¶ciskany ; obci±żenie ; kratownica
Słowa kluczowe angielskie: strut ; load ; truss
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


65/330
Nr opisu: 0000067224
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2011 nr 2, s. 120
Praca recenzowana: Nietypowe autorskie konstrukcje budowalne. Stadion piłkarski na Euro 2012 w Gdańsku i inne obiekty / R. Wojak. Gdańsk 2011
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja budowlana ; stadion piłkarski
Słowa kluczowe angielskie: building structure ; football stadium
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


66/330
Nr opisu: 0000080340
Tytuł oryginału: Wpływ prędko¶ci obrotowej żerdzi na parametry kolumn iniekcyjnych
Autorzy: Joanna Bzówka, Z. Urbanek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 4, s. 221-222, bibliogr. 2 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: podłoże gruntowe ; kolumna iniekcyjna ; system iniekcji
Słowa kluczowe angielskie: subsoil ; jet grouting column ; injection system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


67/330
Nr opisu: 0000080341
Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody georadarowej w badaniach podtorza kolejowego
Autorzy: K. Stelmach, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 1, s. 24-26, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: podtorze ; metoda georadarowa ; GPR ; linia kolejowa
Słowa kluczowe angielskie: railway subgrade ; georadar method ; GPR ; railway line
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


68/330
Nr opisu: 0000081177
Tytuł oryginału: XI konferencja naukowa doktorantów Wydziałów Budownictwa
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 9, s. 512-513
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: budownictwo ; konferencja
Słowa kluczowe angielskie: building engineering ; conference
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


69/330
Nr opisu: 0000068895
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody składnikowej według PN-EN 1993-1-8 do oceny sztywno¶ci poł±czeń zakładkowych
Autorzy: Jan** Zamorowski, Szymon Swierczyna, Walter** Wuwer.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 11, s. 602-606, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: poł±czenie zakładkowe ; sztywno¶ć ; konstrukcja stalowa ; PN-EN 1993-1-8
Słowa kluczowe angielskie: lap joint ; stiffness ; steel structure ; PN-EN 1993-1-8
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


70/330
Nr opisu: 0000065605
Tytuł oryginału: Zastosowanie prefabrykacji z poł±czeniami doczołowymi w łukach betonowych wiaduktu w Rytrze
Autorzy: M. Kręzel, Andrzej** Radziecki.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 4, s. 206-208
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: prefabrykacja ; łuk betonowy ; wiadukt
Słowa kluczowe angielskie: prefabrication ; concrete arch ; viaduct
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


71/330
Nr opisu: 0000067304
Tytuł oryginału: 25 lat konferencji inżynierskiej "Warsztat pracy projektanta konstrukcji"
Autorzy: Z. Kałkowski, J. Krasnowski, H. Raszka, Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 115
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konferencja ; projektowanie konstrukcji
Słowa kluczowe angielskie: conference ; constructional design
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


72/330
Nr opisu: 0000057160
Tytuł oryginału: 65 lat Wydziału Budownictwa Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 241-244
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Budownictwa
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Civil Engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


73/330
Nr opisu: 0000057673
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna modelu konstrukcji nietypowego budynku wysokiego
Autorzy: Kamil Słowiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 7, s. 390-394, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: analiza numeryczna ; budynek wysoki
Słowa kluczowe angielskie: numerical analysis ; high building
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


74/330
Nr opisu: 0000061582
Tytuł oryginału: Analiza obliczeniowa posadowienia nasypu autostradowego na słabym podłożu gruntowym
Autorzy: K. Knapik, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 11, s. 637-639, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: nasyp autostradowy ; podłoże gruntowe ; grunt słaby ; wzmocnienie gruntu ; kolumna iniekcyjna ; kolumna kamienna
Słowa kluczowe angielskie: highway embankment ; ground surface ; weak subsoil ; soil strengthening ; jet grouting column ; stone column
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


75/330
Nr opisu: 0000057174
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza podstawowych rodzajów parasejsmicznych wymuszeń kinematycznych w Polkowicach
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 311-314, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: analiza porównawcza ; wstrz±s górniczy ; wymuszenie kinematyczne ; obci±żenie dynamiczne
Słowa kluczowe angielskie: comparative analysis ; mining tremor ; kinematic excitation ; dynamic load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


76/330
Nr opisu: 0000056314
Tytuł oryginału: Analiza przyczyn oderwania się fakturowej warstwy betonowej ¶ciany wielkopłytowej
Autorzy: Zbigniew** Paj±k.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 126-128, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: ¶ciana wielkopłytowa ; warstwa fakturowa ; warstwa betonowa ; oderwanie
Słowa kluczowe angielskie: large panel wall ; external layer ; concrete layer ; separation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


77/330
Nr opisu: 0000057170
Tytuł oryginału: Badania do¶wiadczalne kolumn iniekcyjnych
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 292-295, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: kolumna iniekcyjna ; obci±żenie próbne
Słowa kluczowe angielskie: jet grouting column ; load test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


78/330
Nr opisu: 0000056315
Tytuł oryginału: Badania głównych elementów konstrukcji dworca PKP w Katowicach
Autorzy: Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk, I. Galman.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 129-134, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: dworzec kolejowy ; beton ; stal ; Katowice
Słowa kluczowe angielskie: railway station ; concrete ; steel ; Katowice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


79/330
Nr opisu: 0000057162
Tytuł oryginału: Badania korozyjnego zagrożenia zbrojenia kielichowej konstrukcji budynku dworca kolejowego w Katowicach
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Tomasz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 249-253, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie korozj± ; korozja zbrojenia ; szybko¶ć korozji ; konstrukcja kielichowa ; dworzec kolejowy ; Katowice
Słowa kluczowe angielskie: corrosion risk ; corrosion of reinforcement ; corrosion rate ; goblet construction ; railway station ; Katowice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


80/330
Nr opisu: 0000057179
Tytuł oryginału: Badania procesów transportu ciepła i wilgoci w warstwowych przegrodach budowlanych
Autorzy: Bożena Orlik-Kożdoń.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 336-339, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: transport ciepła ; transport wilgoci ; przegroda warstwowa ; przegroda izolowana
Słowa kluczowe angielskie: heat transportation ; dampness transportation ; layered partition ; insulated partition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


81/330
Nr opisu: 0000057175
Tytuł oryginału: Badania ¶cian z cegły w różnych stanach obci±żenia
Autorzy: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk, Iwona Galman.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 315-322, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: ¶ciana murowana ; ¶ciana ceglana ; obci±żenie cykliczne
Słowa kluczowe angielskie: masonry wall ; brick wall ; cyclic load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


82/330
Nr opisu: 0000057169
Tytuł oryginału: Budownictwo komunikacyjne na terenach górniczych
Autorzy: Kazimierz** Kłosek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 288-291, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: budownictwo komunikacyjne ; teren górniczy ; naprężenie ; odkształcenie
Słowa kluczowe angielskie: road engineering ; mining area ; stress ; deformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


83/330
Nr opisu: 0000057166
Tytuł oryginału: Cementy z dodatkami mineralnymi składnikiem trwałego betonu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 275-279, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; beton
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


84/330
Nr opisu: 0000055357
Tytuł oryginału: Dobór deskowań systemowych do wykonywania konstrukcji z betonu samozagęszczonego
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Michał* Drewniok.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 1, s. 23-26, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: deskowanie systemowe ; beton samozagęszczalny ; wła¶ciwo¶ci reologiczne
Słowa kluczowe angielskie: system formwork ; self-compacting concrete ; rheological properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


85/330
Nr opisu: 0000057161
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia w kształceniu na Wydziale Budownictwa Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Barbara Kliszczewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 244-248
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Budownictwa
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Civil Engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


86/330
Nr opisu: 0000057165
Tytuł oryginału: Kształtowanie urabialno¶ci mieszanek betonów nowej generacji
Autorzy: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 268-275, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; beton nowej generacji ; wła¶ciwo¶ci reologiczne
Słowa kluczowe angielskie: concrete mix ; new generation concrete ; rheological properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


87/330
Nr opisu: 0000057168
Tytuł oryginału: Modelowanie numeryczne i analiza współdziałania fundamentu chłodni kominowej z podłożem gruntowym
Autorzy: Mariusz Biały, Maciej* Gryczmański.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 284-287, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: modelowanie numeryczne ; fundament ; podłoże gruntowe
Słowa kluczowe angielskie: numerical modelling ; foundation ; cooling tower ; ground surface
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


88/330
Nr opisu: 0000068675
Tytuł oryginału: Mrozoodporno¶ć betonów wysokowarto¶ciowych samozagęszczonych
Tytuł w wersji angielskiej: The frost-resistance of high performance self-compacting concrete
Autorzy: Beata ŁaĽniewska-Piekarczyk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 156-158, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: beton wysokowarto¶ciowy ; beton samozagęszczalny ; mrozoodporno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: high performance concrete ; self-compacting concrete ; freeze resistance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


89/330
Nr opisu: 0000057171
Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na prognozowanie i obserwacje terenów górniczych na potrzeby budownictwa mostowego
Autorzy: Jerzy** Weseli, Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 296-300, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; budownictwo mostowe
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; bridge structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


90/330
Nr opisu: 0000057178
Tytuł oryginału: Numeryczna analiza dynamiczna wstępnie uszkodzonych konstrukcji murowych
Autorzy: Andrzej** Wawrzynek, Magdalena Mrozek, Dawid Mrozek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 332-335, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: analiza numeryczna ; analiza nieliniowa ; analiza dynamiczna ; konstrukcja murowa ; model sprężysto-plastyczny
Słowa kluczowe angielskie: numerical analysis ; nonlinear analysis ; dynamic analysis ; masonry structure ; elastic-plastic model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


91/330
Nr opisu: 0000057176
Tytuł oryginału: Numeryczna analiza wpływu eksploatacji górniczej na podatne ruroci±gi podziemne
Autorzy: Barbara Kliszczewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 323-325, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


92/330
Nr opisu: 0000057172
Tytuł oryginału: O badaniach mostów pod próbnym obci±żeniem
Autorzy: Piotr Łaziński, Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 300-303, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most ; obci±żenie dynamiczne ; obci±żenie statyczne ; obci±żenie próbne
Słowa kluczowe angielskie: bridge ; dynamic load ; static load ; test load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


93/330
Nr opisu: 0000056313
Tytuł oryginału: O interpretacji warunków ¶rodowiskowych przy okre¶laniu klasy ekspozycji w projektach konstrukcji żelbetowych
Autorzy: Adam** Zybura, Andrzej ¦liwka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 116-120, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; klasa ekspozycji ; warunki ¶rodowiskowe
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; exposure class ; environmental conditions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


94/330
Nr opisu: 0000059661
Tytuł oryginału: O trwało¶ci, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych
Autorzy: Adam** Zybura, Mariusz Ja¶niok, Tomasz Ja¶niok.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 519-525, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; Eurokod 2 ; beton ; korozja zbrojenia ; metoda polaryzacyjna
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; Eurocode 2 ; concrete ; corrosion of reinforcement ; polarization method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


95/330
Nr opisu: 0000057177
Tytuł oryginału: Podatno¶ć poł±czeń zakładkowych w konstrukcjach stalowych z kształtowników giętych
Autorzy: Kamil Słowiński, Szymon Swierczyna, Walter** Wuwer, Jan** Zamorowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 327-331, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: poł±czenie zakładkowe ; poł±czenie sworzniowe ; konstrukcja stalowa ; kształtownik gięty
Słowa kluczowe angielskie: lap joint ; pin joint ; steel structure ; sheet metal section
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


96/330
Nr opisu: 0000056317
Tytuł oryginału: Posadownienie pomocniczych konstrukcji budowlanych w ¶wietle Eurokodów
Autorzy: A. Rawska-Skotniczny, Maciej* Gryczmański.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 2, s. 63-67, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja budowlana ; Eurokod
Słowa kluczowe angielskie: building structure ; Eurocode
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


97/330
Nr opisu: 0000058991
Tytuł oryginału: Przyczyny nadmiernych deformacji konstrukcji przekrycia hali stalowej
Autorzy: Lesław Niewiadomski, Kamil Słowiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 485-488, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: deformacja ; dach bezpłatwiowy ; hala stalowa ; błędy projektowe ; bł±d montażu
Słowa kluczowe angielskie: deformation ; non-purlin roof ; steel hall ; design errors ; assembly error
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


98/330
Nr opisu: 0000058990
Tytuł oryginału: Rektyfikacja i wzmocnienie konstrukcji wiaty na terenach poddanych eksploatacji górniczej
Autorzy: Jan Kubica, Witold Basiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 480-484, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: rektyfikacja ; konstrukcja stalowa ; wiata ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: rectification ; steel structure ; umbrella roof ; mining area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


99/330
Nr opisu: 0000067632
Tytuł oryginału: Równoważenie sił podłużnego ¶cinania w zespoleniu żelbetowych stropów deskowych obci±żonych statycznie
Tytuł w wersji angielskiej: Longitudinal shearing balancing in joint surface of composite concrete slabs
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 141-147, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: strop żelbetowy ; ¶cinanie podłużne ; obci±żenie statyczne
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete floor ; longitudinal shear ; static load ; equivalently forces
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


100/330
Nr opisu: 0000057164
Tytuł oryginału: Specyfika wzmacniania konstrukcji betonowych i murowych materiałami kompozytowymi
Autorzy: Jan Kubica, Jacek Hulimka, Marta Kałuża.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 260-267, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja betonowa ; konstrukcja murowa ; materiały kompozytowe ; FRP
Słowa kluczowe angielskie: concrete structure ; masonry structure ; composite materials ; FRP
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


101/330
Nr opisu: 0000057163
Tytuł oryginału: ¦cinanie sprężonych płyt kanałowych w ocenie badawczej i w nowych zaleceniach normowych
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 254-259, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: ¶cinanie ; płyta sprężona ; płyta kanałowa
Słowa kluczowe angielskie: shear ; prestressed slab ; hollow-core slab
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


102/330
Nr opisu: 0000057167
Tytuł oryginału: Wbijane kolumny kamienne - praktyka projektowa na tle współczesnych do¶wiadczeń
Autorzy: Sławomir Kwiecień, Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 280-284, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: kolumna kamienna ; kolumna wbijana ; metoda projektowania
Słowa kluczowe angielskie: stone column ; driven column ; design method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


103/330
Nr opisu: 0000056316
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na no¶no¶ć zakotwienia strzemion w konstrukcjach żelbetowych
Autorzy: Radosław Kupczyk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 147-151, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; zakotwienie ; strzemię ; no¶no¶ć
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; anchorage ; clamp ; capacity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


104/330
Nr opisu: 0000080929
Tytuł oryginału: Współpraca Gliwickiego Oddziału PZITB z Wydziałem Budownictwa Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Radosław Jasiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 339
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Wydział Budownictwa ; Politechnika ¦l±ska ; PZITB
Słowa kluczowe angielskie: Faculty of Civil Engineering ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


105/330
Nr opisu: 0000059662
Tytuł oryginału: Wybrane metody geofizyczne w geologii inżynierskiej i geotechnice
Autorzy: K. Stelmach, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 545-548, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: metoda geofizyczna ; geologia inżynierska ; geotechnika
Słowa kluczowe angielskie: geophysical method ; engineering geology ; geotechnics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


106/330
Nr opisu: 0000057173
Tytuł oryginału: Wykorzystanie złożonych modeli materiałowych w analizie konstrukcji budowlanych w przestrzennych stanach naprężenia
Autorzy: Stanisław** Majewski, Barbara Klemczak, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 304-311, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: model materiałowy ; analiza nieliniowa ; model sprężysto-plastyczny ; analiza konstrukcji ; analiza numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: material model ; nonlinear analysis ; elastic-plastic model ; construction analysis ; numerical analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


107/330
Nr opisu: 0000080931
Tytuł oryginału: XL konkurs o nagrodę im. Prof. Stanisława Brzozowskiego
Autorzy: Radosław Jasiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 340
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konkurs architektoniczny ; Brzozowski Stanisław
Słowa kluczowe angielskie: architectural design ; Brzozowski Stanisław
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


108/330
Nr opisu: 0000059663
Tytuł oryginału: XVII konferencja naukowo-techniczna Kontra 2010 "Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±"
Autorzy: Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 567
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: ochrona antykorozyjna ; trwało¶ć budowli ; Kontra 2010
Słowa kluczowe angielskie: corrosion resistance ; buildings sustainability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


109/330
Nr opisu: 0000080926
Tytuł oryginału: XXV jubileuszowe "Warsztaty pracy projektanta konstrukcji" - WPPK - Szczyrk 2010
Autorzy: Radosław Jasiński, Ireneusz JóĽwiak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 341-342
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: projektant konstrukcji ; warsztaty projektowe
Słowa kluczowe angielskie: construction designer ; design workshop
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


110/330
Nr opisu: 0000051505
Tytuł oryginału: Analiza obliczeniowa w ocenie stanu awaryjnego konstrukcji żelbetowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 9, s. 512-519, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; analiza obliczeniowa ; stan awaryjny
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete construction ; calculation analysis ; damage condition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


111/330
Nr opisu: 0000050548
Tytuł oryginału: Awaria stalowych zbiorników etanolu w fazie obci±żeń próbnych
Autorzy: Zbigniew* Mendera.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 7, s. 361-363, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: zbiornik stalowy ; próba wodna ; próba próżniowa ; próba obci±żeniowa ; stateczno¶ć ; obliczenia statyczne
Słowa kluczowe angielskie: steel tank ; water test ; vacuum test ; loading test ; stability ; static calculations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


112/330
Nr opisu: 0000054351
Tytuł oryginału: Badania żelbetowych poł±czeń płyta-słup w stadium awaryjnym
Autorzy: Radosław Jasiński, Radosław Kupczyk, Włodzimierz** Starosolski, Mirosław Wieczorek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 11, s. 595-600, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: poł±czenie płyta-słup ; zbrojenie ; konstrukcja żelbetowa ; awaria ; analiza obliczeniowa
Słowa kluczowe angielskie: slab-column connection ; reinforcement ; reinforced concrete construction ; failure ; calculation analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


113/330
Nr opisu: 0000049863
Tytuł oryginału: O obliczaniu płyt jednokierunkowo pracuj±cych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 6, s. 319-320
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: strop ; belka stropowa ; płyta jednokierunkowo pracuj±ca ; obliczenia numeryczne
Słowa kluczowe angielskie: floor ; floor beam ; reinforced concrete multispan plate ; numerical calculations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


114/330
Nr opisu: 0000051504
Tytuł oryginału: Stateczno¶ć ¶ciskanych pasów stalowych mostów otwartych
Autorzy: Zbigniew* Mendera.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 9, s. 500-504, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most kratowy ; kładka ; most otwarty ; stateczno¶ć ; ¶ciskanie ; długo¶ć wyboczeniowa
Słowa kluczowe angielskie: truss-girder bridge ; footbridge ; open cross-section bridge ; stability ; compression ; buckling length
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


115/330
Nr opisu: 0000047920
Tytuł oryginału: Uwagi o obliczaniu fundamentów na podatnym podłożu
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 3, s. 140-143, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: płyta fundamentowa ; ława fundamentowa ; przemieszczenie podłoża ; moment zginaj±cy ; warstwa sprężysta
Słowa kluczowe angielskie: foundation slab ; strip foundation ; ground displacement ; bending moment ; elastic layer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


116/330
Nr opisu: 0000075547
Tytuł oryginału: V Konferencja na temat konstrukcji i wyposażenia mostów
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 4, s. 216-217
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most ; konstrukcja mostu ; wzmocnienie konstrukcji ; bezpieczeństwo konstrukcji
Słowa kluczowe angielskie: bridge ; bridge construction ; strengthening of construction ; construction safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 512


117/330
Nr opisu: 0000049011
Tytuł oryginału: Zarys dokonań Profesora Bohdana Lewickiego doktora honoris causa Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 5, s. 292-293
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Lewicki Bohdan ; doktor honoris causa ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: Lewicki Bohdan ; doctor honoris causa ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


118/330
Nr opisu: 0000036650
Tytuł oryginału: Analiza wisz±cego mostu pieszo-rowerowego z pomostem wstęgowym
Autorzy: Sławomir* Chrapek, Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 1/2, s. 63-68, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most wisz±cy ; kładka dla pieszych ; deformacja ; obci±żenie mostu ; konstrukcja mostu ; pomost wstęgowy ; lina no¶na
Słowa kluczowe angielskie: suspension bridge ; footbridge ; deformation ; bridge load ; bridge construction ; ribbon bridge ; head rope
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


119/330
Nr opisu: 0000041767
Tytuł oryginału: O modelowaniu belek w stropach płytowo-żebrowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 10, s. 550-553, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: strop płytowo-żebrowy ; belka ; modelowanie
Słowa kluczowe angielskie: floor ribbed slab ; beam ; modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


120/330
Nr opisu: 0000036659
Tytuł oryginału: O niektórych przyczynach katastrofy stalowej konstrukcji przekrycia pawilonu handlowego
Autorzy: Szymon Swierczyna, Walter** Wuwer.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 3, s. 146-149, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja stalowa ; hala targowa ; obci±żenie konstrukcji ; dach ; deformacja ; awaria
Słowa kluczowe angielskie: steel structure ; market hall ; construction load ; roof ; deformation ; failure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


121/330
Nr opisu: 0000040220
Tytuł oryginału: O pewnej metodzie kontroli naci±gu cięgien mostów podwieszonych
Autorzy: Piotr Bętkowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 8, s. 450-452, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most podwieszony ; niepewno¶ć pomiaru ; naprężenie
Słowa kluczowe angielskie: cable-stayed bridge ; measurement uncertainty ; stress
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


122/330
Nr opisu: 0000041769
Tytuł oryginału: O polskiej normalizacji projektowania konstrukcji żelbetowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 10, s. 561-562, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja budowlana ; konstrukcja żelbetowa ; promieniowanie konstrukcji ; normalizacja
Słowa kluczowe angielskie: building structure ; reinforcement structure ; constructional design ; standardization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


123/330
Nr opisu: 0000037566
Tytuł oryginału: O postaciowej no¶no¶ci dĽwigarów z falistym ¶rodnikiem
Autorzy: Z. Kowal, Witold Basiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 4, s. 197-200, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: ¶rodnik falisty ; dĽwigar ; belka ; no¶no¶ć
Słowa kluczowe angielskie: corrugated web ; girder ; beam ; load capacity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


124/330
Nr opisu: 0000037565
Tytuł oryginału: O rozmieszczaniu obci±żeń zmiennych w stropach krzyżowo zbrojonych i płytowo-słupowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 4, s. 177-180, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: strop ; konstrukcja żelbetowa ; obci±żenie konstrukcji ; modelowanie
Słowa kluczowe angielskie: floor ; reinforced concrete structure ; construction load ; modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


125/330
Nr opisu: 0000036649
Tytuł oryginału: Uszkodzenie i naprawa kratowego mostu kolejowego
Autorzy: Piotr Bętkowski, Stefan Pradelok.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 1/2, s. 60-62, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most kolejowy ; deformacja ; awaria ; uszkodzenie ; obci±żenie statyczne
Słowa kluczowe angielskie: railway bridge ; deformation ; failure ; damage ; static load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


126/330
Nr opisu: 0000041768
Tytuł oryginału: Uwagi dotycz±ce projektowania i wykonywania ¶cian szczelinowych
Autorzy: Jacek** Pieczyrak, Magdalena* Czopowska-Lewandowicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 10, s. 554-555, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: ¶ciana szczelinowa ; mieszanka betonowa ; bentonit ; betonowanie ; projektowanie ; wykonywanie
Słowa kluczowe angielskie: diaphragm wall ; concrete mix ; bentonite ; concreting ; designing ; performance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


127/330
Nr opisu: 0000037567
Tytuł oryginału: V Międzynarodowa konferencja na temat tendencji w projektowaniu, budowie i zarz±dzaniu mostami
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 4, s. 211-213
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: most ; konferencja międzynarodowa ; sprawozdanie
Słowa kluczowe angielskie: bridge ; international conference ; report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


128/330
Nr opisu: 0000043024
Tytuł oryginału: Warunki no¶no¶ci i sztywno¶ci stalowych powłok walcowych w ¶wietle Eurokodów
Autorzy: Zbigniew* Mendera, M. Boryczko.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 12, s. 672-677, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja stalowa ; powłoka walcowa ; komin stalowy ; Eurokod ; stateczno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: steel structure ; cylindrical shell ; steel chimney ; Eurocode ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


129/330
Nr opisu: 0000040222
Tytuł oryginału: Wyznaczanie sztywno¶ci obrotowej doczołowych poł±czeń podatnych na podstawie pomiaru drgań
Autorzy: Z. Kowal, Witold Basiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 8, s. 457-461, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: sztywno¶ć obrotowa ; dĽwigar stalowy ; belka ; poł±czenie podatne ; poł±czenie doczołowe ; drgania
Słowa kluczowe angielskie: rotational rigidity ; steel girder ; beam ; flexible joint ; butt joint ; vibrations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


130/330
Nr opisu: 0000036704
Tytuł oryginału: 50 lat działalno¶ci Komitetu Nauki PZITB
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 9, s. 449-453, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa ; budownictwo ; historia
Słowa kluczowe angielskie: Polish Union of Civil Engineers and Technicians ; civil engineering ; history
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


131/330
Nr opisu: 0000031574
Tytuł oryginału: Diagnostyka stalowego zbiornika wieżowego
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Józef** Gł±bik, Marian* Kazek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 10, s. 508-511, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: zbiornik na wodę ; zbiornik wieżowy ; zbiornik stalowy ; zakład przemysłowy
Słowa kluczowe angielskie: water tank ; elevated tank ; steel tank ; industrial plant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


132/330
Nr opisu: 0000031575
Tytuł oryginału: O wytrzymało¶ci muru zbrojeniem w spoinach wspornych
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 10, s. 533-535, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: mur zbrojony ; spoina wsporna ; wytrzymało¶ć
Słowa kluczowe angielskie: reinforced masonry ; bed joint ; strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


133/330
Nr opisu: 0000028141
Tytuł oryginału: Płaskie stropy sprężone kablami bez przyczepno¶ci - specyfika projektowania
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, K. Golonka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 6, s. 300-309, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: strop płaski ; sprężanie ; złamanie ; zarysowanie ; ugięcie
Słowa kluczowe angielskie: flat ceiling ; prestressing ; fracture ; scratch ; deflection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


134/330
Nr opisu: 0000023645
Tytuł oryginału: Problemy projektowania i nadzoru technologicznego nad realizacj± wielkiej płyty fundamentowej
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 1, s. 3-9
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: nadzór ; wielka płyta ; płyta fundamentowa
Słowa kluczowe angielskie: surveillance ; slab ; foundation slab
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


135/330
Nr opisu: 0000023646
Tytuł oryginału: Prostowanie 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wychylonego z pionu
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 1, s. 10-14, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: budynek mieszkalny ; rektyfikacja budynku ; rektyfikacja ; podno¶nik membranowy
Słowa kluczowe angielskie: residential building ; building rectification ; rectification ; hydraulic jack
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


136/330
Nr opisu: 0000028394
Tytuł oryginału: Sympozjum IABSE w Budapeszcie
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 2, s. 115-116
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Symposium IABSE ; most ; wiadukt
Słowa kluczowe angielskie: IABSE Symposium ; bridge ; viaduct
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


137/330
Nr opisu: 0000028365
Tytuł oryginału: Wizualizacja i autoreklama projektu na przykładzie estakady w Nanterre we Francji
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 4, s. 194-195, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: reklama ; autoreklama ; wizualizacja ; promocja projektu ; estakada
Słowa kluczowe angielskie: advertisement ; self-advertisement ; visualization ; project promotion ; bridge
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


138/330
Nr opisu: 0000023647
Tytuł oryginału: Zależno¶ć σ - ε w młodym betonie w ¶wietle badań do¶wiadczalnych i modeli analitycznych
Autorzy: Barbara Klemczak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 1, s. 39-42, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: młody beton ; odkształcalno¶ć ; naprężenie ; odkształcenie
Słowa kluczowe angielskie: early age concrete ; formability ; stress ; deformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


139/330
Nr opisu: 0000025354
Tytuł oryginału: Zmiana zasad projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych według wymagań ogólnych EN 50341-1
Autorzy: Zbigniew* Mendera.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 3, s. 138-143, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: linia elektroenergetyczna ; linia napowietrzna ; projektowanie ; norma EN 50341-1:2012
Słowa kluczowe angielskie: power line ; overhead line ; designing ; standard EN 50341-1:2012
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


140/330
Nr opisu: 0000031025
Tytuł oryginału: IV Konferencja "Konstrukcja i wyposażenie mostów - Wisła 2005"
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 2, s. 107-108
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konferencja naukowa ; konstrukcja mostu
Słowa kluczowe angielskie: conference ; bridge construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


141/330
Nr opisu: 0000019843
Tytuł oryginału: O metodach eliminowania wychyleń obiektów budowlanych
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 6, s. 302-307, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: wychylenie budynku ; deformacja terenu górniczego ; podnoszenie budynku
Słowa kluczowe angielskie: deflection of building ; mining surface deformation ; lift the building
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


142/330
Nr opisu: 0000018983
Tytuł oryginału: O wpływie warunków prowadzenia robót betonowych na temperatury twardnienia betonu w konstrukcjach masywnych
Autorzy: Barbara Klemczak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 4, s. 203-205, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: betonowanie ; konstrukcja masywna ; temperatura twardnienia
Słowa kluczowe angielskie: concreting ; massive structure ; hardening temperature
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


143/330
Nr opisu: 0000020834
Tytuł oryginału: Pale Franki - KPRM - modernizacja znanej technologii
Autorzy: Jacek** Pieczyrak, Marek* Wazowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 7/8, s. 425-426, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: pal Franki ; wykonywanie
Słowa kluczowe angielskie: Franki pile ; designing ; performance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


144/330
Nr opisu: 0000019029
Tytuł oryginału: Wpływ inhibitorów migruj±cych na stopień ograniczenia korozji zbrojenia w elementach zarysowanych
Autorzy: Tomasz Ja¶niok, Andrzej ¦liwka, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 4, s. 219-223, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: inhibitor migruj±cy ; korozja zbrojenia
Słowa kluczowe angielskie: migrating inhibitor ; reinforcement corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


145/330
Nr opisu: 0000019951
Tytuł oryginału: Wpływ nadmiernych imprefekcji geometrycznych na no¶no¶ć stalowych dĽwigarów dachowych budowanej hali
Autorzy: Lesław Niewiadomski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 5, s. 242-244, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: imperfekcja geometryczna ; dĽwigar stalowy ; dĽwigar dachowy
Słowa kluczowe angielskie: geometric imperfection ; steel girder ; roof girder
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


146/330
Nr opisu: 0000011373
Tytuł oryginału: Badania i symulacje komputerowe procesu twardnienia betonu w niskich temperaturach
Tytuł w wersji angielskiej: Experimental and numerical tests of concrete setting process in low temperatures
Autorzy: Barbara Klemczak, Paweł Krause.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 2, s. 65-68, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: element betonowy ; izolacja termiczna ; rozkład temperatury ; twardnienie betonu ; niska temperatura ; symulacja komputerowa
Słowa kluczowe angielskie: concrete element ; thermal insulation ; temperature distribution ; hardening of concrete ; low temperature ; computer simulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


147/330
Nr opisu: 0000011212
Tytuł oryginału: Badanie stopnia ograniczenia korozji zbrojenia w wyniku realkalizacji betonu
Tytuł w wersji angielskiej: The limitation degree research of reinforcing steel corrosion as a result of concrete realkalisation
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 1, s. 31-35, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: korozja zbrojenia ; realkalizacja betonu ; badanie elektrochemiczne ; ciecz porowa betonu ; pomiar pH ; ekstrakcja próżniowa
Słowa kluczowe angielskie: reinforcement corrosion ; realkalization of concrete ; electrochemical test ; concrete pore solution ; pH measurement ; vacuum extraction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


148/330
Nr opisu: 0000011369
Tytuł oryginału: Kolumny iniekcyjne dużych ¶rednic
Tytuł w wersji angielskiej: The large diameter injection columns
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 3, s. 126-128, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: wysokoci¶nieniowa iniekcja strumieniowa ; kolumna iniekcyjna ; jet grouting ; formowanie kolumny
Słowa kluczowe angielskie: high-pressure jet injection ; injection column ; jet grouting ; column formation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


149/330
Nr opisu: 0000011367
Tytuł oryginału: O pewnym rozwi±zaniu lekkiego stropodachu wentylowanego
Tytuł w wersji angielskiej: On some false conception of light, ventilated flat roofing
Autorzy: Henryk** Krause.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 2, s. 69-71, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: stropodach ; konstrukcja drewniana ; remont ; ochrona cieplna ; zawilgocenie ; błędy projektowe ; błędy wykonawcze
Słowa kluczowe angielskie: slab roof ; wooden construction ; renovation ; thermal protection ; moistness ; design errors ; execution errors
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


150/330
Nr opisu: 0000011370
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 3, s. 171-172
Praca recenzowana: Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz. Warszawa 2004
Słowa kluczowe polskie: norma EN 206-1 ; norma europejska ; beton
Słowa kluczowe angielskie: PN-EN 206-1 standard ; European standard ; concrete
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


151/330
Nr opisu: 0000011372
Tytuł oryginału: Sprawdzanie geometrii torów zjeżdżalni wodnych ze względu na bezpieczeństwo użytkowania
Tytuł w wersji angielskiej: Safety evaluation of slides in water parks by analysis of user motion parameters
Autorzy: Ryszard Walentyński, Piotr Szczepaniak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 1, s. 10-12, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: zjeżdżalnia wodna ; ocena bezpieczeństwa ; geometria ; modelowanie ruchu
Słowa kluczowe angielskie: water slide ; safety assessment ; geometry ; traffic modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


152/330
Nr opisu: 0000011977
Tytuł oryginału: Sto dwadzie¶cia lat Katedry Budowy Mostów Lwów (1885-1945) - Gliwice, Lwów (1945-2005)
Autorzy: Józef** Głomb, B. Hnidec, W. Kwasza, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 4, s. 223-228
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Politechnika Lwowska ; Katedra Budowy Mostów ; historia nauki
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Lvov University of Technology ; Bridges Construction Department ; history of science
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


153/330
Nr opisu: 0000008644
Tytuł oryginału: Badanie no¶no¶ci kotwi wklejanych w pobliżu krawędzi elementów z betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Shear capacity of the adhesive bonded anchor bolts located near the edge of concrete members
Autorzy: Zbigniew** Paj±k.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 5, s. 259-262, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: zakotwienie ; element betonowy ; siła poprzeczna ; badanie no¶no¶ci ; EOTA
Słowa kluczowe angielskie: anchorage ; concrete element ; transverse force ; load capacity test ; EOTA
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


154/330
Nr opisu: 0000086061
Tytuł oryginału: Kreatywno¶ć w konstrukcjach betonowych - sympozjum fib w Awinionie
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 9, s. 511-512
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego ; fib ; sympozjum
Słowa kluczowe angielskie: International Federation for Structural Concrete ; fib ; symposium
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


155/330
Nr opisu: 0000010570
Tytuł oryginału: Naprężenia przyczepno¶ci a długo¶ć zakotwienia prętów zbrojeniowych
Tytuł w wersji angielskiej: Adhesion strength and anchorage length of reinforcing bars
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 12, s. 643-649, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: pręt zbrojeniowy ; zakotwienie zbrojenia ; przyczepno¶ć zbrojenia ; naprężenie ; no¶no¶ć
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete bar ; reinforcement anchorage ; adhesion of reinforcement ; stress ; load capacity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


156/330
Nr opisu: 0000007761
Tytuł oryginału: O elektrochemicznych metodach zwiększania trwało¶ci konstrukcji żelbetowej
Autorzy: Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 3, s. 134-139, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: metoda elektrochemiczna ; konstrukcja żelbetowa ; ochrona katodowa ; ekstrakcja chlorków ; realkalizacja elektrochemiczna
Słowa kluczowe angielskie: electrochemical method ; reinforced concrete structure ; cathodic protection ; chloride extraction ; electrochemical realkalization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


157/330
Nr opisu: 0000007759
Tytuł oryginału: O projekcie mostu przez Odrę w Krzyżanowicach
Autorzy: Jerzy** ¦liwka, B. Burcek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 1/2, s. 29-32, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: budowa mostów ; betonowanie nawisowe ; projekt mostu
Słowa kluczowe angielskie: bridge construction ; overhanging concreting ; bridge design
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


158/330
Nr opisu: 0000008446
Tytuł oryginału: O przyczynach pęknięcia dolnego węzła gałęzi wieży kratowej
Tytuł w wersji angielskiej: Reasons that caused cracking branches of lattice tower on the bottom truss joint
Autorzy: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 4, s. 184-187, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: stalowa wieża kratowa ; pęknięcie ; uszkodzenie konstrukcji ; spoina ; wzmocnienie konstrukcji ; metoda radiologiczna ; obliczenia statyczne ; obliczenia wytrzymało¶ciowe
Słowa kluczowe angielskie: steel lattice tower ; crack ; structural damage ; weld ; strengthening of construction ; radiological method ; static calculations ; strength calculations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


159/330
Nr opisu: 0000009865
Tytuł oryginału: O zasadach ustawiania łożysk mostowych w celu zapewnienia swobody dylatacji
Tytuł w wersji angielskiej: On concpet of bridge bearings location, safeguarding free expansion joints of the deck
Autorzy: Jerzy** Weseli.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 10, s. 538-540, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: łożysko mostowe ; dylatacja ; łożyskowanie ; most uko¶ny ; most łukowy
Słowa kluczowe angielskie: bridge bearing ; dilatation ; bearing mounting ; skew bridge ; arch bridge
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


160/330
Nr opisu: 0000009339
Tytuł oryginału: Okre¶lenie szybko¶ci korozji zbrojenia w betonie na podstawie badań polaryzacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Determining corrosion rate of reinforcing bars in concrete using polarization techniques
Autorzy: Tomasz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 8, s. 428-433, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: zbrojenie betonu ; zagrożenie korozj± ; korozja metali ; gęsto¶ć pr±du korozyjnego ; opór polaryzacji ; badanie polaryzacyjne
Słowa kluczowe angielskie: concrete reinforcement ; corrosion risk ; corrosion test ; corrosion current density ; polarization resistance ; polarization research
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


161/330
Nr opisu: 0000086062
Tytuł oryginału: Przegl±d ¶wiatowych dokonań młodych badaczy w budownictwie
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 10, s. 560-562
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego ; fib ; sympozjum
Słowa kluczowe angielskie: International Federation for Structural Concrete ; fib ; symposium
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


162/330
Nr opisu: 0000007760
Tytuł oryginału: Stan zagrożenia stalowej konstrukcji auli szkolnej
Autorzy: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 3, s. 126-129, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja stalowa ; budynek użyteczno¶ci publicznej ; teren górniczy ; stan przedawaryjny ; uszkodzenie ; przekrycie dachowe ; badanie ultradĽwiękowe ; zł±cze spawane
Słowa kluczowe angielskie: steel construction ; public building ; mining area ; imminent failure condition ; damage ; roof cover ; ultrasonic testing ; welded joint
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


163/330
Nr opisu: 0000007762
Tytuł oryginału: Uroczysto¶ci jubileuszowe 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego w Politechnice ¦l±skiej
Autorzy: Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 3, s. 168-169
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: Starosolski Włodzimierz ; budownictwo ; jubileusz
Słowa kluczowe angielskie: Starosolski Wlodzimierz ; building engineering ; jubilee
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


164/330
Nr opisu: 0000018600
Tytuł oryginału: W sprawie strunobetonowych płyt dwużebrowych
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 7, s. 394
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: płyta strunobetonowa ; płyta żebrowa ; artykuł recenzyjny
Słowa kluczowe angielskie: pre-tensioned slab ; ribbed slab ; scientific review
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


165/330
Nr opisu: 0000006344
Tytuł oryginału: 70-lecie urodzin Profesora Włodzimierza Starosolskiego
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 11, s. 646-648
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


166/330
Nr opisu: 0000001517
Tytuł oryginału: Analiza sił w stropie zespolonym 2K w strefie poł±czenia prefabrykatów na obszarze działania momentów ujemnych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 1, s. 99-102, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


167/330
Nr opisu: 0000004280
Tytuł oryginału: Badanie zespolonego stropu deskowego w skali naturalnej
Autorzy: Krzysztof Gromysz, Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 9, s. 522-526, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


168/330
Nr opisu: 0000001519
Tytuł oryginału: Koncepcja nowej normy wzorcowej konstrukcji betonowych fib-Model Code 2005
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 1, s. 6-8, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


169/330
Nr opisu: 0000012394
Tytuł oryginału: O cenach Polskich Norm
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 8, s. 468
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


170/330
Nr opisu: 0000001518
Tytuł oryginału: O obliczaniu ¶cian usztywniaj±cych budynków murowych na terenach górniczych
Autorzy: Jan Kubica.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 1, s. 20-26, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


171/330
Nr opisu: 0000005750
Tytuł oryginału: Ocena zagrożenia niskiej zabudowy mieszkalnej w rejonie Polkowic oddziaływaniami parasejsmicznymi
Autorzy: Andrzej** Wawrzynek, Zbigniew** Lipski, Jerzy* Pil¶niak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 10, s. 570-573, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


172/330
Nr opisu: 0000001551
Tytuł oryginału: Podstawowe zasady projektowania budynków jednorodzinnych zagrożonych oddziaływaniem wstrz±sów górniczych
Autorzy: Andrzej** Wawrzynek, Jan Kubica, Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 3, s. 132-134, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


173/330
Nr opisu: 0000002716
Tytuł oryginału: Wpływ efektu P-delta na wytężenie prętów w kratowej konstrukcji podpory kanałów spalin
Autorzy: Jan** Zamorowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 6, s. 347-350, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


174/330
Nr opisu: 0000002715
Tytuł oryginału: Współpraca zewnętrznych ¶cian murowych z cegły ze stropami
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 6, s. 335-340, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


175/330
Nr opisu: 0000001552
Tytuł oryginału: Wzmacnianie podłoża wbijanymi kolumnami kamiennymi Przegl±d do¶wiadczeń ¶l±skich
Autorzy: Maciej* Gryczmański.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 3, s. 123-126, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


176/330
Nr opisu: 0000005749
Tytuł oryginału: Zastosowanie pali CFA do posadowienia obiektu na dawnym wysypisku ¶mieci
Autorzy: Joanna Bzówka, Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 10, s. 567-569, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


177/330
Nr opisu: 0000000539
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna konstrukcji murowej
Autorzy: Stanisław** Majewski, Leszek Szojda.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 10, s. 578-581, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


178/330
Nr opisu: 0000000545
Tytuł oryginału: Badania i ocena cech dynamicznych podwieszonej kładki dla pieszych usytuowanej w s±siedztwie stadionu sportowego
Autorzy: Jerzy** Weseli, Andrzej** Radziecki, Marek Salamak, Adam* Silarski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 3/4, s. 188-192, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


179/330
Nr opisu: 0000000543
Tytuł oryginału: Beton a ¶rodowisko - ważny aspekt zrównoważonego rozwoju
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 1, s. 22-25, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


180/330
Nr opisu: 0000086064
Tytuł oryginału: Konstrukcje betonowe w XXI wieku - kongres fib, Osaka'2002
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 12, s. 704-706
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


181/330
Nr opisu: 0000000547
Tytuł oryginału: O błędach w rozwi±zaniu stalowej konstrukcji budynku szkieletowego
Autorzy: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 5, s. 235-237, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


182/330
Nr opisu: 0000000544
Tytuł oryginału: Porównanie technicznych metod wymiarowania płyt krzyżowo zbrojonych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 2, s. 97-100, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


183/330
Nr opisu: 0000000540
Tytuł oryginału: Próba oceny podatno¶ci węzłów w systemach konstrukcyjnych z kształtowników giętych
Autorzy: Walter** Wuwer.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 10, s. 573-577, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


184/330
Nr opisu: 0000000541
Tytuł oryginału: Sprężone pręty drewniane - badania i koncepcje zastosowań konstrukcyjnych
Autorzy: Andrzej** Malczyk, Marek** Właszczuk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 11, s. 647-651, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


185/330
Nr opisu: 0000000546
Tytuł oryginału: Stany graniczne użytkowalno¶ci ustrojów płytowych w ¶wietle PN-B-03264:1999 i PN-84/B-03264
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 5, s. 250-254, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


186/330
Nr opisu: 0000000542
Tytuł oryginału: Wpływ niektórych współczynników materiałowych młodego betonu na temperatury twardnienia konstrukcji masywnych
Autorzy: Barbara Klemczak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 11, s. 641-644, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


187/330
Nr opisu: 0000002368
Tytuł oryginału: Badania przebicia żelbetowych płyt zbrojonych balcami
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski, Z. Paj±k, Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 2, s. 101-106, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


188/330
Nr opisu: 0000001567
Tytuł oryginału: Konstrukcje drewniane w¶ród priorytetów działalno¶ci IABSE
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 10, s. 608-610, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


189/330
Nr opisu: 0000002365
Tytuł oryginału: Nowe inicjatywy fib na szczeblu międzynarodowym i krajowym
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 1, s. 20-21
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


190/330
Nr opisu: 0000001573
Tytuł oryginału: O konstrukcji hełmów na wieżach trzech ko¶ciołów zabytkowych
Autorzy: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 10, s. 561-564
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


191/330
Nr opisu: 0000002123
Tytuł oryginału: O niektórych aspektach zagrożenia bezpieczeństwa budynków wysokich na terenach górniczych
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 6, s. 301-305, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


192/330
Nr opisu: 0000002035
Tytuł oryginału: O obliczaniu podatnych poł±czeń zakładowych na wkręty samowierc±ce
Autorzy: Walter** Wuwer.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 7, s. 415-419, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


193/330
Nr opisu: 0000001898
Tytuł oryginału: PN-B-03340:1999 - nowa norma projektowania murowych konstrukcji zbrojonych
Autorzy: Jan Kubica, B. Lewicki.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 9, s. 521-527, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


194/330
Nr opisu: 0000002307
Tytuł oryginału: Problemy oceny wytężenia konstrukcji budynków jednorodzinnych na terenach górniczych
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, Andrzej Cińcio.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 3, s. 168-170, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


195/330
Nr opisu: 0000002031
Tytuł oryginału: Rozwój współpracy międzynarodowych stowarzyszeń działaj±cych w inżynierii budowlanej
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 7, s. 395-397, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


196/330
Nr opisu: 0000002033
Tytuł oryginału: Transformacje systemu studiów na niektórych wydziałach budownictwa w ramach programu Tempus
Autorzy: E. Urbańska-Galewska, Stanisław** Majewski, W. Nowak, Z. Rusin.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 7, s. 398-401, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


197/330
Nr opisu: 0000002369
Tytuł oryginału: Współczesne kierunki badań i zastosowań betonów wysokowarto¶ciowych
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 2, s. 67-74, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


198/330
Nr opisu: 0000002366
Tytuł oryginału: Wybrane problemy prezentacji graficznej prętów zbrojeniowych w programach CAD na przykładzie aplikacji BeStCAD
Autorzy: Marek Salamak, Adam* Silarski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 2, s. 122-123, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


199/330
Nr opisu: 0000001570
Tytuł oryginału: Zgrzewanie oporowe garbowe zł±czy krzyżowych prętów zbrojeniowych ze stali St3S i 18G2A oraz ocena jako¶ci zł±czy
Autorzy: Andrzej Klimpel, Aleksander Lisiecki, Artur Czupryński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 10, s. 583-586, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


200/330
Nr opisu: 0000002024
Tytuł oryginału: Badania dynamiczne nowego mostu przez Sołę w Żywcu z wykorzystaniem komputerowej rejestracji wyników
Autorzy: Jerzy** Weseli, Andrzej** Radziecki, Marek Salamak, Zbigniew Opilski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 9, s. 514-517, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


201/330
Nr opisu: 0000005551
Tytuł oryginału: Badania laboratoryjne wpływu ¶ciskania na no¶no¶ć i odkształcalno¶ć ¶cian betonowych gęsto perforowanych poddanych ¶cinaniu
Autorzy: Ireneusz JóĽwiak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 12, s. 678-679, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


202/330
Nr opisu: 0000005453
Tytuł oryginału: Badanie skuteczno¶ci elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 1, s. 30-34, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


203/330
Nr opisu: 0000005552
Tytuł oryginału: Badanie wpływu naprężeń rozci±gaj±cych na intensywno¶ć procesów korozji stali zbrojeniowej
Autorzy: P. Falewicz, M. Klakocar-Ciepacz, S. Kuczkowska, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 12, s. 674-677, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


204/330
Nr opisu: 0000002065
Tytuł oryginału: Efekty modyfikacji matrycy spoiwowej w betonach żwirowych
Autorzy: P. Stawiarski, Jan ¦lusarek.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 8, s. 448-451, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


205/330
Nr opisu: 0000002034
Tytuł oryginału: Inżynierska ocena górniczej skały płonnej
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 6, s. 314-316, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


206/330
Nr opisu: 0000005452
Tytuł oryginału: No¶no¶ć i odkształcalno¶ć ¶cian betonowych gęsto perforowanych pod obci±żeniem ¶ciskaj±cym - badania laboratoryjne
Autorzy: Ireneusz JóĽwiak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 1, s. 37-42, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


207/330
Nr opisu: 0000002030
Tytuł oryginału: Nowa norma projektowania konstrukcji murowych PN-B-03002:1999
Autorzy: B. Lewicki, Jan Kubica.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 9, s. 485-491, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


208/330
Nr opisu: 0000002026
Tytuł oryginału: Ogólna ocena odporno¶ci budynków jednorodzinnych na wstrz±sy górnicze
Autorzy: Andrzej** Wawrzynek, Zbigniew** Lipski, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 8, s. 422-426, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


209/330
Nr opisu: 0000002032
Tytuł oryginału: Projekty badawcze KBN w dziedzinie budownictwa zakończone w 1999 roku
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 8, s. 413-415
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


210/330
Nr opisu: 0000005489
Tytuł oryginału: Renowacja pokrycia Hali Widowiskowo-Sportowej w Katowicach
Autorzy: Jan** Zamorowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 3, s. 141-144, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


211/330
Nr opisu: 0000005451
Tytuł oryginału: Skomputeryzowane stanowisko do badań no¶no¶ci i odkształcalno¶ci elementów konstrukcji
Autorzy: Marianna** Glenszczyk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 1, s. 46-48, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


212/330
Nr opisu: 0000005550
Tytuł oryginału: Sztywno¶ć zginanych zakładkowych poł±czeń elementów cienko¶ciennych na ł±czniki mechaniczne
Autorzy: Walter** Wuwer.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 12, s. 683-688, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


213/330
Nr opisu: 0000005488
Tytuł oryginału: Wpływ dodatków chemicznych i domieszek mineralnych na wybrane wła¶ciwo¶ci mechaniczne betonów
Autorzy: Jan ¦lusarek, P. Stawiarski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 3, s. 163-165, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


214/330
Nr opisu: 0000005487
Tytuł oryginału: Zastosowanie urz±dzenia DYZAG do wzmacniania podłoża metod± ciężkiego ubijania
Autorzy: Maciej* Gryczmański.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 3, s. 174-175, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


215/330
Nr opisu: 0000005163
Tytuł oryginału: EUROKODY - jak inni radz± sobie z tym problemem
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 7/8, s. 394-395, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


216/330
Nr opisu: 0000004980
Tytuł oryginału: O wzmacnianiu żelbetowych konstrukcji elementami stalowymi
Autorzy: Zbigniew** Paj±k, Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 2, s. 81-84, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


217/330
Nr opisu: 0000005161
Tytuł oryginału: O zabezpieczaniu zagrożonych korozj± konstrukcji żelbetowych metod± elektrochemicznej realkalizacji
Autorzy: Mariusz Ja¶niok, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 7/8, s. 434-437, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


218/330
Nr opisu: 0000004972
Tytuł oryginału: Obci±żenia termiczne jako przyczyna uszkodzeń w budynkach ¶cianowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 1, s. 32-36, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


219/330
Nr opisu: 0000004979
Tytuł oryginału: Praca zespolonych stropów deskowych w kierunku poprzecznym
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 2, s. 103-108, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


220/330
Nr opisu: 0000005162
Tytuł oryginału: Racjonalne użytkowanie energii w budynkach i systemach komunalnych Informacja o międzynarodowym programie badawczym IEA - ECB&CS
Autorzy: Stanisław** Mierzwiński.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 7/8, s. 403-405
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


221/330
Nr opisu: 0000008501
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 1, s. 54
Praca recenzowana: Structural analysis. A unified classical and matrix approach / [Aut.]: A. Ghali, A. M. Neville. London 1997
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


222/330
Nr opisu: 0000005243
Tytuł oryginału: Wybrane problemy naprawy posadzek antyelektrostatycznych
Autorzy: Marianna** Glenszczyk, H. Bobkiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 10, s. 559-562, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


223/330
Nr opisu: 0000005048
Tytuł oryginału: Zmienno¶ć parametrów fizycznych styropianu a stan wilgotno¶ciowy wybranych przegród
Autorzy: Jan ¦lusarek, H. Garbalińska.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 5, s. 284-286, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


224/330
Nr opisu: 0000024441
Tytuł oryginału: 40 lat Komitetu Nauki PZITB
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1998 nr 9, s. 452
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


225/330
Nr opisu: 0000024440
Tytuł oryginału: Konstrukcyjne betony cementowe nowych generacji
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1998 nr 9, s. 496-502, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


226/330
Nr opisu: 0000024496
Tytuł oryginału: Mieszanina żużlowo-piaskowa jako podłoże gruntowe budowli
Autorzy: Andrzej** Soczawa.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1998 nr 11, s. 644-646, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


227/330
Nr opisu: 0000024313
Tytuł oryginału: Obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomoc± doraĽnego drenażu pionowego
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1998 nr 3, s. 160-164, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


228/330
Nr opisu: 0000024301
Tytuł oryginału: Projekty badawcze KBN z zakresu budownictwa "własne" i "promotorskie" zakończone w 1997 roku
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1998 nr 3, s. 138-139
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


229/330
Nr opisu: 0000024497
Tytuł oryginału: Uwagi praktyczne dotycz±ce doraĽnego obniżenia zwierciadła wody gruntowej
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1998 nr 11, s. 638-643, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


230/330
Nr opisu: 0000024300
Tytuł oryginału: Uwarunkowania materiałowo-konstrukcyjne rozwi±zań ruroci±gów na terenach górniczych
Autorzy: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1998 nr 3, s. 148-150, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


231/330
Nr opisu: 0000026457
Tytuł oryginału: Geotechniczne problemy odwadniania wykopów
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1997 nr 4, s. 206-209, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


232/330
Nr opisu: 0000026363
Tytuł oryginału: Hydrologia wód gruntowych
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1997 nr 1, s. 38-43, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.675


233/330
Nr opisu: 0000026355
Tytuł oryginału: O nowe podej¶cie do stanów granicznych obiektów budowlanych na terenach górniczych
Autorzy: M. Kawulok, Zdzisław* Sulimowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1997 nr 2, s. 94-99, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


234/330
Nr opisu: 0000026438
Tytuł oryginału: Obliczenia statyczno-wytrzymało¶ciowe mostów z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego
Autorzy: Andrzej** Radziecki, Marek Salamak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1997 R. 53 nr 6, s. 297-302, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


235/330
Nr opisu: 0000026445
Tytuł oryginału: Temperatury twardnienia betonu wysokowarto¶ciowego
Autorzy: W. Kiernożycki, Jan ¦lusarek, P. Freidenberg.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1997 nr 5, s. 221-223, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


236/330
Nr opisu: 0000026364
Tytuł oryginału: Współpraca w kierunku poprzecznym deskowych stropów zespolonych typu 2k
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1997 nr 1, s. 32-37, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


237/330
Nr opisu: 0000035068
Tytuł oryginału: Jednostronne siły kontaktowe ławy fundamentowej i wygiętego podłoża górniczego
Autorzy: Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 R. 52 [wła¶c. 53] nr 7, s. 423-426, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


238/330
Nr opisu: 0000086063
Tytuł oryginału: Kotwy sprężone jako tymczasowe wzmocnienia budynków i podłoży w przej¶ciowych stanach obci±żenia
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 R. 53 nr 4, s. 219-223
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


239/330
Nr opisu: 0000035119
Tytuł oryginału: O niektórych u¶ci¶leniach obliczania płyt krzyżowo zbrojonych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 nr 10, s. 582
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


240/330
Nr opisu: 0000035070
Tytuł oryginału: O potrzebie uwzględniania wpływu nagrzania słonecznego w projektowaniu wielopolowych płyt żelbetowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 R. 52 [wła¶ć. 53] nr 7, s. 405-407, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.511


241/330
Nr opisu: 0000034833
Tytuł oryginału: Płyty z betonu żywicznego na dna dyszowe filtrów po¶piesznych
Autorzy: Ryszard* Maćkowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 R. 53 nr 2, s. 119-121, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.519


242/330
Nr opisu: 0000034940
Tytuł oryginału: Projekty badawcze KBN zakończone w 1995 roku
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 R. 53 nr 6, s. 370-373
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


243/330
Nr opisu: 0000035071
Tytuł oryginału: Redukcja sił sejsmicznych wynikaj±ca z dwufazowej współpracy kocioł-konstrukcja no¶na
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 R. 52 [wła¶c. 53] nr 7, s. 413-414, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.519


244/330
Nr opisu: 0000035095
Tytuł oryginału: Stany graniczne użytkowania konstrukcji żelbetowych w ujęciu komputerowym
Autorzy: Zdzisław* Sulimowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 nr 8, s. 470-474, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.519


245/330
Nr opisu: 0000035096
Tytuł oryginału: Wybrane problemy geotechniczne zwi±zane z budow± autostrad na obszarze GOP
Autorzy: Bogdan** Kawalec, Jacek Kawalec.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1996 nr 9, s. 534-538, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.511


246/330
Nr opisu: 0000033027
Tytuł oryginału: Badania odporno¶ci betonu na zarysowania skurczowe
Autorzy: Wiesław** Zamorowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 7/8, s. 417-420
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.519


247/330
Nr opisu: 0000032881
Tytuł oryginału: Modele podłoża gruntowego i ich ocena
Autorzy: Maciej* Gryczmański, P. Jurczyk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 2, s. 98-104, bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


248/330
Nr opisu: 0000032879
Tytuł oryginału: No¶no¶ć żelbetowych elementów ¶ciskanych i przekrojów uko¶nych w ujęciu komputerowym
Autorzy: Zdzisław* Sulimowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 2, s. 110-112, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


249/330
Nr opisu: 0000032882
Tytuł oryginału: Nowa edycja programu ABC Płyta do projektowania stropów żelbetowych i fundamentów
Autorzy: K. Grajek, Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 2, s. 77-80, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


250/330
Nr opisu: 0000032880
Tytuł oryginału: O badaniach i ocenie podłoża gruntowego
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 2, s. 107-109, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


251/330
Nr opisu: 0000033026
Tytuł oryginału: O ograniczeniu hałasu od urz±dzeń chłodniczych w budynku mieszkalnym
Autorzy: Tadeusz** Zakrzewski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 7/8, s. 386-390, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


252/330
Nr opisu: 0000032967
Tytuł oryginału: O roli KPRM w rozwoju mostownictwa w Polsce
Autorzy: Józef** Głomb.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 4, s. 196-198, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


253/330
Nr opisu: 0000033162
Tytuł oryginału: Płyta osiowo symetryczna w kontakcie z półprzestrzeni± sprężyst± za po¶rednictwem jednostronnych więzów
Autorzy: Feliks** Andermann, Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 11, s. 594-596, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


254/330
Nr opisu: 0000033106
Tytuł oryginału: Przykłady zastosowań kabli swobodnych do odnowy i modernizacji przęseł mostów betonowych
Autorzy: J. Biliszczuk, Cz. Machelski, J Onysyk, Jerzy** ¦liwka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 10, s. 540-543, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


255/330
Nr opisu: 0000032948
Tytuł oryginału: Szczególne aspekty diagnostyki dachowych dĽwigarów kablobetonowych
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Jacek Hulimka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 3, s. 163-167, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.519


256/330
Nr opisu: 0000043487
Tytuł oryginału: Badania rygli systemu SBD
Autorzy: Zbigniew** Paj±k, Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 10, s. 455-458, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


257/330
Nr opisu: 0000043251
Tytuł oryginału: No¶no¶ć żelbetowych przekrojów prostopadłych w ujęciu komputerowym
Autorzy: Zdzisław* Sulimowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 1/2, s. 28-35, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


258/330
Nr opisu: 0000043252
Tytuł oryginału: O niektórych aspektach obliczeń stropów za pomoc± programów komputerowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 1/2, s. 41-45, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


259/330
Nr opisu: 0000043310
Tytuł oryginału: O wła¶ciw± interpretację pojęcia obci±żeń stałych w normie obci±żeń obiektów mostowych
Autorzy: Jerzy** Weseli, Andrzej** Radziecki.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 4, s. 171-173, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


260/330
Nr opisu: 0000043452
Tytuł oryginału: O wymiarowaniu poduszek żwirowo-piaskowych
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 8, s. 380-382, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


261/330
Nr opisu: 0000043453
Tytuł oryginału: Odkształcalno¶ć odpadów górnictwa węgla kamiennego
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 8, s. 377-380, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


262/330
Nr opisu: 0000043420
Tytuł oryginału: Prefabrykowane strunobetonowe płyty stropowe PRE-SOL
Autorzy: J. F. Jullien, Andrzej** Malczyk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 7, s. 324-325, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


263/330
Nr opisu: 0000043253
Tytuł oryginału: Projektowanie zabezpieczeń ław fundamentowych od wpływów poziomych deformacji podłoża górniczego
Autorzy: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 1/2, s. 46-50, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


264/330
Nr opisu: 0000043486
Tytuł oryginału: ¦p. dr inż. Mieczysław Węgrzyn
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 10, s. 490
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


265/330
Nr opisu: 0000043365
Tytuł oryginału: ¦p. Prof. dr inż. Stefan Kaufman (1894-1994)
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 5, s. 238-239
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


266/330
Nr opisu: 0000043454
Tytuł oryginału: Współczesne kierunki rozwoju geotechniki w Polsce
Autorzy: Maciej* Gryczmański.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 8, s. 339-347, bibliogr. 59 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


267/330
Nr opisu: 0000044923
Tytuł oryginału: Analiza osiadań - metoda odkształceń
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 2, s. 70-74, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


268/330
Nr opisu: 0000044918
Tytuł oryginału: Analiza wpływu skurczu betonu i zmian temperatury na stan naprężenia i odkształcenia w ¶cianach budynków wysokich z betonu lekkiego
Autorzy: Stanisław** Majewski, H. Raszka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 1, s. 22-25, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


269/330
Nr opisu: 0000045071
Tytuł oryginału: Moduł odkształcenia gruntu
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 10, s. 432-435, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


270/330
Nr opisu: 0000044919
Tytuł oryginału: Program do obliczania wpływu wymuszenia kinematycznego na budynki o konstrukcji ¶cianowej
Autorzy: Zdzisław** Trojan.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 1, s. 13-14, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


271/330
Nr opisu: 0000045015
Tytuł oryginału: Sympozjum na temat zastosowania betonów wysokiej wytrzymało¶ci
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 9, s. 388-389
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


272/330
Nr opisu: 0000045070
Tytuł oryginału: Zależno¶ci korelacyjne cech plastyczno¶ci gruntów spoistych
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 10, s. 435-436, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


273/330
Nr opisu: 0000045014
Tytuł oryginału: Zastosowanie betonów wysokiej wytrzymało¶ci w konstrukcjach szkieletowych
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 9, s. 363-366, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


274/330
Nr opisu: 0000052369
Tytuł oryginału: Analiza osiadań - metod± naprężeń
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 302-304, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 512


275/330
Nr opisu: 0000052333
Tytuł oryginału: Analiza przyczyn katastrofy masztu w Gabinie
Autorzy: Jerzy** Niewiadomski, Józef** Gł±bik, Ireneusz** Grochowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 9, s. 349-352
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 512


276/330
Nr opisu: 0000052342
Tytuł oryginału: Analiza ustroju no¶nego skrzydła zachodniego Zamku ¦redniego w Malborku
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Jacek Hulimka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 276-279, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 512


277/330
Nr opisu: 0000052344
Tytuł oryginału: Czynniki decyduj±ce o dokładno¶ci oceny osiadań fundamentu
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 3, s. 87-89, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


278/330
Nr opisu: 0000052373
Tytuł oryginału: Dobór zbrojenia elementów rozci±ganych osiowo z warunku szeroko¶ci rozwarcia rys.
Autorzy: Zdzisław* Sulimowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 4, s. 118-120, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 512


279/330
Nr opisu: 0000052371
Tytuł oryginału: Drgania żelbetowych wież wyci±gowych
Autorzy: Mieczysław** Węgrzyn.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 7, s. 230-233, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4203


280/330
Nr opisu: 0000052339
Tytuł oryginału: Numeryczna analiza współdziałania budynku z podłożem poddanym działaniu poziomych odkształceń górniczych
Autorzy: Stanisław** Majewski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 288-293, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


281/330
Nr opisu: 0000052337
Tytuł oryginału: O inne spojrzenia na projektowanie płyt żelbetowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 494-497
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


282/330
Nr opisu: 0000052366
Tytuł oryginału: O niezmienno¶ci kształtu rusztu fundamentowego na podłożu poddanym działaniu poziomych odkształceń górniczych
Autorzy: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 286-288, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


283/330
Nr opisu: 0000052374
Tytuł oryginału: O powstaniu Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i działalno¶ci w latach 1952-1957
Autorzy: Stefan** Kaufman.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 9, s. 358-360
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


284/330
Nr opisu: 0000052340
Tytuł oryginału: O stalowych chłodniach kominowych
Autorzy: Jan** Zamorowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 283-285, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


285/330
Nr opisu: 0000052341
Tytuł oryginału: Ocena konstrukcyjna koncepcji zabezpieczeń zachodniej ¶ciany Zamku ¦redniego w Malborku
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 280-282, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


286/330
Nr opisu: 0000052370
Tytuł oryginału: Pomnik Górnikom Kopalni "Wujek" w Katowicach
Autorzy: Andrzej* Grzybowski, J. Polak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 7, s. 227-230
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


287/330
Nr opisu: 0000052335
Tytuł oryginału: Program ABC-Płyta
Autorzy: K. Grajek, Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 487-489
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


288/330
Nr opisu: 0000052336
Tytuł oryginału: Program wspomagaj±cy kształtowanie mostów betonowych wykonywanych na łukach trasy metod± nasuwania podłużnego
Autorzy: Jerzy** Weseli.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 490-492, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


289/330
Nr opisu: 0000052368
Tytuł oryginału: Propagacja rysy w betonie pod wpływem obci±żenia cyklicznego
Autorzy: Andrzej** Malczyk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 297-299, bibliogr 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


290/330
Nr opisu: 0000052367
Tytuł oryginału: Przestrzenna praca statyczna budynków ¶cianowych posadowionych na osiadaj±cym terenie górniczym
Autorzy: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 293-296, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


291/330
Nr opisu: 0000052338
Tytuł oryginału: Przykłady programów komputerowych
Autorzy: Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 500, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


292/330
Nr opisu: 0000052372
Tytuł oryginału: Uszkodzenia i naprawy żelbetowych wież wyci±gowych
Autorzy: Mieczysław** Węgrzyn.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 4, s. 107-109, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


293/330
Nr opisu: 0000052343
Tytuł oryginału: Zasady projektowania hal stalowych na terenach górniczych
Autorzy: Marian* Kazek, Jerzy** Niewiadomski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 272-276, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


294/330
Nr opisu: 0000052334
Tytuł oryginału: Zestaw programów profesjonalno-badawczych do obliczeń budynków o konstrukcji ¶cianowej na terenach górniczych
Autorzy: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 484-486, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


295/330
Nr opisu: 0000053567
Tytuł oryginału: Analiza stanów granicznych no¶no¶ci zespolonych żelbetowych elementów zginanych
Autorzy: Andrzej** Malczyk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 2, s. 62-66, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


296/330
Nr opisu: 0000053564
Tytuł oryginału: Badania zakotwienia metalowej czę¶ci osłony bezpieczeństwa reaktora j±drowego
Autorzy: Andrzej** Malczyk.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 1, s. 35-37, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


297/330
Nr opisu: 0000053573
Tytuł oryginału: O obliczaniu zakotwień w betonie
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 3, s. 90-99, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


298/330
Nr opisu: 0000053604
Tytuł oryginału: O twórczym poszukiwaniu współczesnej koncepcji architektury sakralnej w Polsce (na przykładzie ko¶cioła w Zakopanem-Olczy)
Autorzy: Józef* Gawłowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 4/5, s. 133-138
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


299/330
Nr opisu: 0000053581
Tytuł oryginału: Projekt i realizacja mostu granicznego przez dolinę Olzy w Cieszynie
Autorzy: Józef** Głomb, Jerzy** Weseli, Andrzej** Radziecki, Jerzy** ¦liwka.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 9, s. 331-335, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


300/330
Nr opisu: 0000053566
Tytuł oryginału: Projektowanie konstrukcji z wykorzystaniem programów systemu MAPRET
Autorzy: Stanisław** Majewski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 1, s. 12-15
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


301/330
Nr opisu: 0000053583
Tytuł oryginału: Rola inżyniera w nowej rzeczywisto¶ci gospodarczej
Autorzy: Józef** Głomb.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 12, s. 463-465
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


302/330
Nr opisu: 0000053568
Tytuł oryginału: Stateczno¶ć trzonu masztu z odci±gami
Autorzy: Ireneusz** Grochowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 2, s. 60-62, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


303/330
Nr opisu: 0000053572
Tytuł oryginału: Uszkodzenia i naprawa basenu k±pielowego na terenie górniczym
Autorzy: Mariusz* Węgrzyn.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 3, s. 100-102, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


304/330
Nr opisu: 0000053582
Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w projektowaniu mostów z betonu
Autorzy: Józef** Głomb.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 7, s. 253-255, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


305/330
Nr opisu: 0000067311
Tytuł oryginału: Zastosowanie podkładek elastycznych w konstrukcjach prefabrykowanych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski, Ireneusz JóĽwiak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 8, s. 296-301
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


306/330
Nr opisu: 0000053565
Tytuł oryginału: Zmiana zasad obliczania płyt żelbetowych na przebicie Nowe przepisy CEP-FIP MC90 i ich geneza
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 1, s. 17-21, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


307/330
Nr opisu: 0000059847
Tytuł oryginału: Budowa mostu przez Sołę w O¶więcimiu
Autorzy: Józef** Głomb.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 4/5, s. 134-137, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


308/330
Nr opisu: 0000059848
Tytuł oryginału: Budownictwo na ¦l±sku w międzywojennym dwudziestoleciu Polski
Autorzy: Stefan** Kaufman.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 4/5, s. 116-122, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


309/330
Nr opisu: 0000059992
Tytuł oryginału: Jeszcze raz o uszkodzeniach strunobetonowych dzwigarów dachowych typu SBS
Autorzy: Mieczysław** Węgrzyn.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 10, s. 379-382, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


310/330
Nr opisu: 0000059846
Tytuł oryginału: Przyspieszeniowe spektra odpowiedzi parasejsmicznego oddziaływania górniczego
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 4/5, s. 146-147
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


311/330
Nr opisu: 0000060155
Tytuł oryginału: Stefan Kaufman - 96 lat Historia życia, historia stulecia
Autorzy: Józef** Głomb.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 4/5, s. 115-116
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


312/330
Nr opisu: 0000059989
Tytuł oryginału: Wzmacnianie prętów stalowych obci±żonych osiowo
Autorzy: Ireneusz** Grochowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 10, s. 354-357, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


313/330
Nr opisu: 0000060483
Tytuł oryginału: Badania po¶rednie w mechanice konstrukcji żelbetowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 19-24, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 512


314/330
Nr opisu: 0000060485
Tytuł oryginału: Geotechniczne problemy rekonstrukcji budynków
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 9, s. 343-345, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 512


315/330
Nr opisu: 0000060492
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji budowlanych
Autorzy: Stanisław** Majewski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 10/12, s. 387-389
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 512


316/330
Nr opisu: 0000060481
Tytuł oryginału: No¶no¶ć i podatno¶ć poł±czeń warstw w ¶cianach trójwarstwowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 9, s. 320-323, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


317/330
Nr opisu: 0000060482
Tytuł oryginału: O obliczaniu stalowych tężnikow słupów
Autorzy: Ireneusz** Grochowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 34-39, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


318/330
Nr opisu: 0000060486
Tytuł oryginału: Obliczenie dylatacji podziemnych budowli liniowych na terenach górniczych
Autorzy: H. Pierzchała, Adam** Nowakowski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 9, s. 338-342, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


319/330
Nr opisu: 0000060484
Tytuł oryginału: Odpowiedzialno¶ć projektanta w rozpoznawaniu podłoża budowli
Autorzy: Marian** Bella, Z. D±browski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 10-12
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


320/330
Nr opisu: 0000061100
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Adam* Król.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 3 okł.
Praca recenzowana: Bauen in Bergschadengebieten / J. A. Ledwoń. Berlin 1987
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


321/330
Nr opisu: 0000060487
Tytuł oryginału: XXXIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 40-42
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


322/330
Nr opisu: 0000064276
Tytuł oryginału: Analiza obliczeniowa wybranych budynków wielkopłytowych poddanych wpływom wstrz±sów górniczych w LGOM
Autorzy: Zbigniew** Lipski, Zdzisław** Trojan, K. Dratwa.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 10, s. 374-376, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


323/330
Nr opisu: 0000064278
Tytuł oryginału: Aspekty trwało¶ci w projektowaniu mostów z betonu
Autorzy: Józef** Głomb.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 7/8, s. 279-282, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


324/330
Nr opisu: 0000064279
Tytuł oryginału: Badanie żelbetowych elementów przestrzennych
Autorzy: Zbigniew** Paj±k, Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 6, s. 215-219, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


325/330
Nr opisu: 0000064282
Tytuł oryginału: Przykłady awarii i uszkodzeń silosów aluminiowych
Autorzy: Józef** Gł±bik, Mieczysław** Węgrzyn.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 3, s. 101-104, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


326/330
Nr opisu: 0000064681
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 7/8, s. 301
Praca recenzowana: Stahlbetonbrucken / Ch. Menn. Wien - New York 1986
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


327/330
Nr opisu: 0000064283
Tytuł oryginału: Skala oceny odporno¶ci istniej±cych budynków na wpływ wstrz±sów górniczych
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 3, s. 95-98, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


328/330
Nr opisu: 0000064277
Tytuł oryginału: Uszkodzenia dĽwigarów strunobetonowych SBS-90/18 systemu FF
Autorzy: Mieczysław** Węgrzyn.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 10, s. 367-368, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


329/330
Nr opisu: 0000064281
Tytuł oryginału: Wzmacnianie bloków fundamentów młotów przez sprężenie
Autorzy: Mieczysław** Węgrzyn.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 4, s. 121-122, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


330/330
Nr opisu: 0000064280
Tytuł oryginału: XXXIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 4, s. 153-155
p-ISSN: 0021-0315
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie