Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INŻ CHEM PROCES
Liczba odnalezionych rekordów: 121Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/121
Nr opisu: 0000032499
Tytuł oryginału: Ignition delay and cobustion time of methane in hot compressed air
Tytuł w wersji polskiej: OpóĽnienie zapłonu i czas spalania metanu w gor±cym sprężonym powietrzu
Autorzy: Andrzej Szlęk.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 4, s. 1547-1554, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.098
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: opóĽnienie zapłonu ; metan ; sprężone powietrze ; HTAC
Słowa kluczowe angielskie: ignition delay ; methane ; compressed air ; HTAC
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


2/121
Nr opisu: 0000021101
Tytuł oryginału: Materiały o hierarchicznej, multimodalnej strukturze porów
Tytuł w wersji angielskiej: Materials with multimodal hierarchical porosity
Autorzy: Wojciech Pudło, Wojciech* Gawlik, J. Mrowiec-Białoń, Teresa** Buczek, J. Malinowski, Andrzej* Jarzębski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 1, s. 177-185, bibliogr. 18 poz.
Impact Factor: 0.098
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: struktura porów ; struktura hierarchiczna ; struktura multimodalna ; monolit krzemionkowy
Słowa kluczowe angielskie: pore structure ; hierarchical structure ; multimodal structure ; silica monolith
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


3/121
Nr opisu: 0000030918
Tytuł oryginału: Numerical modelling of aerodynamic noise with the use of URANS and Euler methods
Autorzy: Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 3/1, s. 685-694
Impact Factor: 0.098
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/121
Nr opisu: 0000032500
Tytuł oryginału: Precipitation of barium ions with solid ammonium sulfate in a continuous DTM crystallizer with a liquid jet pump of ascending suspension flow in a mixing chamber
Tytuł w wersji polskiej: Str±canie siarczanu baru stałym siarczanem amonu w krystalizatorze ciagłego działania typu DTM ze strumienic± cieczow± o wstępuj±cym ruchu zawiesiny w komorze mieszania
Autorzy: J. Koralewska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski, B. Wierzbowska.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 4, s. 1555-1579, bibliogr. 40 poz.
Impact Factor: 0.098
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: siarczan baru ; siarczan amonu ; krystalizator DTM ; strumienica cieczowa
Słowa kluczowe angielskie: barium sulphate ; ammonium sulphate ; DTM crystallizer ; liquid jet pump
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


5/121
Nr opisu: 0000021091
Tytuł oryginału: Thermodynamic analysis of the compressed-air energy storage systems operation
Tytuł w wersji polskiej: Termodynamiczna analiza pracy układów magazynowania energii za pomoc± sprężonego powietrza
Autorzy: Janusz** Skorek, Krzysztof* Banasiak.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 1, s. 187-200, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.098
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: analiza termodynamiczna ; sprężone powietrze ; magazynowanie energii elektrycznej
Słowa kluczowe angielskie: thermodynamic analysis ; compressed air ; electricity storage
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


6/121
Nr opisu: 0000021089
Tytuł oryginału: Wpływ składu mieszaniny oleju rzepakowego i opałowego na przebieg zjawiska zapłonu kropli
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of composition of rapeseed oil-fuel oil mixture on droplet ignition
Autorzy: Dorota* JóĽwiak, Andrzej Szlęk.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 2, s. 495-505, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.098
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: olej rzepakowy ; olej opałowy ; zapłon kropli ; biopaliwo ciekłe
Słowa kluczowe angielskie: rape oil ; waste oil ; ignition of droplet ; liquid biofuel
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


7/121
Nr opisu: 0000030929
Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiarowych charakterystyk przepływowych uszkodzeń gazoci±gów w symulacji sieci gazowych
Tytuł w wersji angielskiej: Application of experimental flow characteristics of pipeline ruptures in gas network simulation
Autorzy: Wojciech Kostowski, Janusz** Skorek.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 2, s. 579-596, bibliogr. 10 poz.
Impact Factor: 0.098
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: charakterystyka przepływowa ; uszkodzenie gazoci±gu ; sieć gazowa ; symulacja komputerowa
Słowa kluczowe angielskie: flow characteristics ; pipeline failure ; gas network ; computer simulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


8/121
Nr opisu: 0000021085
Tytuł oryginału: Analiza wytężenia wirnika turbiny gazowej w nieustalonych stanach eksploatacji
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of rotor stresses in a gas turbine under unsteady operational conditions
Autorzy: Andrzej Rusin, Henryk** Łukowicz, Marian* Lipka, Wojciech Kosman.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 875-887, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.087
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: turbina gazowa ; wirnik turbiny ; eksploatacja ; stan nieustalony ; wymiana ciepła ; rozruch turbiny ; wytrzymało¶ć
Słowa kluczowe angielskie: gas turbine ; turbine rotor ; exploitation ; transient state ; heat transfer ; turbine start-up ; strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


9/121
Nr opisu: 0000021084
Tytuł oryginału: Moduł diagnostyczny do oceny procesów cieplnych w turbinach gazowych
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostic module to monitor thermal processes in gas turbines
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak, Wojciech Kosman.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 859-873, bibliogr. 9 poz.
Impact Factor: 0.087
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: turbina gazowa ; badanie diagnostyczne ; pomiar cieplny ; diagnostyka okresowa ; diagnostyka bież±ca ; moduł symulacyjny ; ocena eksploatacyjna
Słowa kluczowe angielskie: gas turbine ; diagnostic test ; thermal measurement ; periodical diagnostics ; on-line diagnostics ; simulation module ; exploitation assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


10/121
Nr opisu: 0000021086
Tytuł oryginału: Optymalizacja techniczna i ekonomiczna nadbudowy węglowej ciepłowni komunalnej turbin± gazow±
Tytuł w wersji angielskiej: Technical and economic optimization of the repowering of a coal fuelled municipal heating plant by a gas turbine
Autorzy: Janusz** Skorek, M. Tańczuk.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 889-905, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.087
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: ciepłownia komunalna ; CHP ; turbina gazowa ; kocioł odzyskowy ; kocioł wodny ; optymalizacja ekonomiczna ; optymalizacja energetyczna
Słowa kluczowe angielskie: municipal heating plant ; CHP ; gas turbine ; heat recovery steam generator ; water boiler ; economic optimization ; energy optimization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


11/121
Nr opisu: 0000021082
Tytuł oryginału: Wpływ ilo¶ci oraz rozdziału powietrza na stężenie NO2 podczas spalania gazu ziemnego
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of the amount of air and air distribution on nitrogen dioxide formation during natural gas combustion
Autorzy: Ryszard* Wilk, Tomasz* Odlanicki-Poczobut.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 847-858, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 0.087
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: gaz ziemny ; NO2 ; NO ; rozdział powietrza ; spalanie gazu
Słowa kluczowe angielskie: natural gas ; NO2 ; NO ; air distribution ; gas combustion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


12/121
Nr opisu: 0000021088
Tytuł oryginału: Wpływ temperatury otoczenia i strumieni ciepła grzewczego na charakterystyki termodynamiczne elektrociepłowni gazowo-parowej
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of the ambient temperature and the heat of fluxes on the thermodynamic characteristics of a CHP plant
Autorzy: Janusz Kotowicz, Sebastian Lepszy.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 907-922, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 0.087
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: elektrociepłownia gazowo-parowa ; charakterystyka termodynamiczna ; wpływ temperatury ; temperatura otoczenia ; układ gazowo-parowy ; wymiennik ciepła
Słowa kluczowe angielskie: gas-steam power plant ; thermodynamic characteristic ; temperature influence ; ambient temperature ; gas-steam system ; heat exchanger
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


13/121
Nr opisu: 0000021081
Tytuł oryginału: Występowanie sadzy w płomieniu olejowym oraz efekty cieplne tego zjawiska
Tytuł w wersji angielskiej: Soot in fuel-oil flame occurence and its thermal effects
Autorzy: Antoni** Zajdel.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 787-799, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.087
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: olej opałowy ; paliwo ciekłe ; spalanie olejów ; płomień ; sadza
Słowa kluczowe angielskie: heating oil ; liquid fuel ; combustion of oils ; flame ; soot
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


14/121
Nr opisu: 0000008582
Tytuł oryginału: Agregacja i rozpad cz±stek ciała stałego w mieszalnikach
Tytuł w wersji angielskiej: Aggregation and breakage of solid particles in mixers
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 1, s. 123-141, bibliogr. 44 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: agregacja ; ciało stałe ; cz±stka ; mieszalnik ; równanie bilansu populacji ; Turbo Pascal
Słowa kluczowe angielskie: aggregation ; solid body ; particle ; mixer ; population balance equation ; Turbo Pascal
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


15/121
Nr opisu: 0000010994
Tytuł oryginału: Badania intensywno¶ci erozji popiołowej w wybranych powierzchniach konwekcyjnych kotłów
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations of ash erosion rate in selected convective tube banks of boilers
Autorzy: Robert Wejkowski, Marek Pronobis.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 4, s. 2403-2410, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: erozja popiołowa ; powierzchnia konwekcyjna ; kocioł ; pęczek konwekcyjny ; rura trójżebrowa ; rura gładka ; symulacja numeryczna ; Fluent 6.1
Słowa kluczowe angielskie: ash erosion ; convective surface ; boiler ; convective bank ; triple-finned tuce ; smooth pipe ; numerical simulation ; Fluent 6.1
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


16/121
Nr opisu: 0000011009
Tytuł oryginału: Badania kinetyki procesów agregacji i rozpadu cz±stek kredy w mieszalniku dla różnych typów mieszadeł
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations of kinetics of the aggregation and breakage of cahlk particles in a stirred vessel for the different mixer types
Autorzy: Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki, Jacek Kocurek.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 843-848, bibliogr. 4 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: mieszalnik zbiornikowy ; agregacja ; rozpad ; ¶rednica Sautera ; cz±stki kredy ; kinetyka
Słowa kluczowe angielskie: container mixer ; aggregation ; breakage ; Sauter mean diameter ; chalk particles ; kinetics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


17/121
Nr opisu: 0000015234
Tytuł oryginału: Badania strefy nieustalonego ruchu cz±stek w transporcie pneumatycznym
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations of unstable particles motion zone in the pneumatic conveying
Autorzy: Jerzy** Raczek, Grzegorz Dzido.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1569-1574, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: poziomo-pionowy transport pneumatyczny ; nieustalony ruch cz±stek ; strumień dwufazowy ; granica całkowania
Słowa kluczowe angielskie: horizontal and vertical pneumatic conveying ; particles unstable movement zone ; two phase flow ; limit of integration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


18/121
Nr opisu: 0000015238
Tytuł oryginału: Cienkie hybrydowe powłoki o wła¶ciwo¶ciach kwasowych otrzymywane metod± zol-żel
Tytuł w wersji angielskiej: The hybrid films with acidic properties prepared by the sol-gel method
Autorzy: L. Więcław-Solny, Andrzej* Jarzębski, A. Kudła, J. Mrowiec-Białoń.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1777-1782, bibliogr. 3 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: powłoka hybrydowa ; powłoka katalityczna ; powłoka cienka ; wła¶ciwo¶ci kwasowe ; technika zanurzeniowa ; metoda zol-żel
Słowa kluczowe angielskie: hybrid coating ; catalytic coating ; thin coating ; acidic properties ; dip coating method ; sol-gel method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


19/121
Nr opisu: 0000010996
Tytuł oryginału: Dynamika biodegradacji butanolu na złożu naturalnym z kory sosnowej
Tytuł w wersji angielskiej: Dynamics of butanol biodegradation in the bed of natural pine tree bark
Autorzy: Klaudia* Chmiel, A. Konieczny, Michał** Palica, Andrzej* Jarzębski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 2, s. 473-480, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: butanol ; biodegradacja ; kora sosnowa ; dynamika ; model dwufazowy ; odory
Słowa kluczowe angielskie: butanol ; biodegradation ; pine tree bark ; dynamics ; two-phase model ; odors
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


20/121
Nr opisu: 0000010997
Tytuł oryginału: Dynamika heterogenicznych chemicznych reaktorów rurowych z cieplnym sprzężeniem zwrotnym realizowanym w zewnętrznym wymienniku rurowym
Tytuł w wersji angielskiej: Relationship between a fractal dimension of dynamical model solusions of tubular chemical reactor with mass recycle and parameters
Autorzy: Marek* Berezowski, A. Grabski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 697-702, bibliogr. 2 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: reaktor rurowy ; reaktor chemiczny ; reaktor nieadiabatyczny ; reaktor heterogeniczny ; sprzężenie zwrotne ; wymiennik ciepła ; faza stała ; oscylacja
Słowa kluczowe angielskie: tubular reactor ; chemical reactor ; nonadiabatic reactor ; heterogenous reactor ; feedback ; heat exchanger ; solid phase ; oscillation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


21/121
Nr opisu: 0000011011
Tytuł oryginału: Flokulacja i rozpad agregatów fraktalnych w mieszalnikach
Tytuł w wersji angielskiej: Floculation and breakage of fractal aggregates in mixers
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 883-888, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: ewolucja populacja agregatów ciała stałego ; ciecz ; flokulacja ; mieszanie ; model matematyczny ; równanie bilansu populacji
Słowa kluczowe angielskie: evolution of solid aggregates ; liquid ; flocculation ; mixing ; mathematical model ; population balance equation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


22/121
Nr opisu: 0000114741
Tytuł oryginału: Funkcjonalizowane piankowe katalizatory Otrzymywanie i wła¶ciwo¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Functionalized cellular foam catalysts Preparation and properties
Autorzy: Julita Mrowiec-Białoń, Katarzyna Szymańska, K. Maresz.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 2/3, s. 1367-1372, bibliogr. 3 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: katalizator ; pianka mezoporowata ; MCF
Słowa kluczowe angielskie: catalyst ; mesoporous foam ; MCF
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


23/121
Nr opisu: 0000015229
Tytuł oryginału: Hybrydowe mikrocz±stki krzemionka - substancja biologicznie czynna otrzymywane metod± zol-żel i suszenia rozpyłowego
Tytuł w wersji angielskiej: Hybrid silica microparticles containing biologically active substance obtained by the sol-gel and spray drying method
Autorzy: A. Lachowski, Jerzy** Raczek, M. Sosada, B. Pasker, Andrzej* Jarzębski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/2, s. 1256-1260, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: mikrocz±stki hybrydowe ; mikrocz±stki krzemionka-ibuprofen ; metoda zol-żel ; suszenie rozpyłowe
Słowa kluczowe angielskie: hybrid microparticles ; microparticles silica-ibuprofen ; sol-gel method ; spray drying
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


24/121
Nr opisu: 0000010995
Tytuł oryginału: Materiały nanostrukturalne otrzymywane metod± zol-żel
Tytuł w wersji angielskiej: Nanostructured materials prepared using the sol-gel method
Autorzy: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, M. Kargol, L. Więcław-Solny.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 2, s. 239-249, bibliogr. 25 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: materiał nanostrukturalny ; wła¶ciwo¶ci ; metoda zol-żel ; synteza ; zwi±zki powierzchniowo czynne ; mikroemulsja
Słowa kluczowe angielskie: nanostructural material ; properties ; sol-gel method ; synthesis ; surface active substances ; microemulsion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


25/121
Nr opisu: 0000015236
Tytuł oryginału: Metoda przyspieszenia osi±gania cyklicznych stanów ustalonych w reaktorach z rewersj± przepływu czynnika
Tytuł w wersji angielskiej: Method of speeding up achievement of cycling steady state in RFR
Autorzy: Jan* Thullie, Monika* Kurpas.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1711-1716, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: cykliczny stan ustalony ; CSU ; reaktor rewersyjny ; mieszanina reakcyjna ; RFR
Słowa kluczowe angielskie: cycle steady state ; CSS ; flow-reversal reactor ; reaction mixture ; RFR
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


26/121
Nr opisu: 0000015233
Tytuł oryginału: Modelowanie procesu filtracji ci¶nieniowej zawiesin pogalwanicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Modelling of pressure filtration of postgalvanic suspension
Autorzy: Michał** Palica, Jan* Thullie, Jacek Kocurek, G. Zacharski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1443-1448, bibliogr. 4 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: zawiesina pogalwaniczna ; filtracja ci¶nieniowa ; modelowanie matematyczne ; modelowanie procesów
Słowa kluczowe angielskie: post-galvanized suspension ; pressure filtration ; mathematical modelling ; process modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


27/121
Nr opisu: 0000015240
Tytuł oryginału: Modelowanie rozkładu czasów przebywania kryształów w krystalizatorze fluidalnym
Tytuł w wersji angielskiej: Modelling of crystal time distribution in the fluidized-bed crystallizer
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1819-1824, bibliogr. 12 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: kryształ ; rozkład czasu przebywania ; krystalizator fluidalny ; prędko¶ć roztworu
Słowa kluczowe angielskie: crystal ; residence time distribution ; fluidal crystallizer ; solution velocity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


28/121
Nr opisu: 0000016209
Tytuł oryginału: Numeryczna analiza układów reaktorów z dzielonym recyklem
Tytuł w wersji angielskiej: Numerical analysis of the reactor systems with a divided recirculation stream
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, R. Pelka.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 nr 3/1, s. 679-684, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: reaktor zbiornikowy ; reaktor rurowy ; kaskada ; diagram Feigenbauma ; przekrój Poincarego ; portret fazowy ; przebieg czasowy ; analiza numeryczna modelu ; modelowanie matematyczne
Słowa kluczowe angielskie: tank reactor ; tubular reactor ; cascade ; Feigenbaum diagram ; Poincare map ; phase portrait ; time plot ; numerical model analysis ; mathematical modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


29/121
Nr opisu: 0000015231
Tytuł oryginału: Odsiarczanie spalin w reaktorze pneumatycznym z recyrkulacj± sorbentu Weryfikacja modelu
Tytuł w wersji angielskiej: Flue gases desulphurisation in the pneumatic reactor with the absorbent circulation Model verification
Autorzy: Wojciech Mokrosz.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/2, s. 1327-1331, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: odsiarczanie spalin ; reaktor pneumatyczny ; sorbent ; recyrkulacja spalin ; model CFBA
Słowa kluczowe angielskie: flue gas desulphurisation ; pneumatic reactor ; sorbent ; exhaust gas recirculation ; CFBA model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


30/121
Nr opisu: 0000010993
Tytuł oryginału: Program do oceny wpływu parametrów pracy kotła na erozję konwekcyjnych powierzchni ogrzewalnych
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostic code for calculating the influence of boiler's operating parameters in the erosion of convection surfaces
Autorzy: Marek Pronobis, A. Pronobis.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 4, s. 2275-2281, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: pęczek konwekcyjny ; kocioł ; erozja popiołowa ; diagnostyka ; program komputerowy
Słowa kluczowe angielskie: convective bank ; boiler ; ash erosion ; diagnostics ; computer program
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


31/121
Nr opisu: 0000015223
Tytuł oryginału: Rozdrabnianie i mieszanie zawiesiny pigmentu tytanowego w dissolverze z mieszadłem dyskowym płaskim
Tytuł w wersji angielskiej: Griding and mixing of titanium pigment carried on by means of dissolver with disk agitator
Autorzy: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik, R. Adamek, Maciej* Jodkowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/2, s. 975-980, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: rozdrabnianie ; mieszanie ; dyskowe mieszadło płaskie ; pigment tytanowy ; zawiesina ; wła¶ciwo¶ci reologiczne ; kinetyka ; bilans populacji
Słowa kluczowe angielskie: grinding ; mixing ; dissolver with disk agitator ; titanium pigment ; slurry ; rheological properties ; kinetics ; population balance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


32/121
Nr opisu: 0000010992
Tytuł oryginału: Rozwi±zanie odwrotnego współczynnikowego zagadnienia przewodzenia ciepła w przegrodzie warstwowej z wykorzystaniem metod uproszczonych ekwiwalentów i algorytmów ewolucyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Solution inverse coefficient heat conduction problem in the composite wall using the methods of simplified equivalents and evolutionary algorithms
Autorzy: Stanisław** Kucypera.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 4, s. 2199-2206, bibliogr. 4 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: przegroda warstwowa ; parametry termofizyczne ; identyfikacja parametrów ; algorytm ewolucyjny ; metoda uproszczonych ekwiwalentów ; odwrotne zagadnienie przewodzenia ciepła
Słowa kluczowe angielskie: baffle layer ; thermophysical parameters ; parameter identification ; evolutionary algorithm ; simplified equivalents method ; inverse heat conduction problem
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


33/121
Nr opisu: 0000010999
Tytuł oryginału: Separacja zwiesin w osadniku płytowym o przepływie krzyżowym
Tytuł w wersji angielskiej: Suspension separation in a lamella settler with cross flow
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, E. Kujawska, Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 739-744, bibliogr. 25poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: zawiesina ; ciało stałe ; separacja cz±stek ; osadnik lamelowy ; przepływ krzyżowy ; rozkład prędko¶ci ; model frakcyjny
Słowa kluczowe angielskie: slurry ; solid body ; particles separation ; lamella settler ; cross flow ; velocity distribution ; fractional model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


34/121
Nr opisu: 0000015226
Tytuł oryginału: Standaryzacja gazów technologicznych w aparatach kolumnowych
Tytuł w wersji angielskiej: Standarization of technological gasses in column apparatus
Autorzy: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik, J. Węgrzyn-Jodkowska.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/2, s. 981-986, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: aparat kolumnowy ; wypełnienie komórkowe ; gaz technologiczny ; chłodzenie ; nawilżanie ; odpylanie ; absorpcja ; chemisorpcja ; standaryzacja
Słowa kluczowe angielskie: column apparatus ; cellular packing ; process gas ; cooling ; wetting ; dedusting ; absorption ; chemisorption ; standardization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


35/121
Nr opisu: 0000011002
Tytuł oryginału: Symulacja biodegradacji lotnych substancji organicznych Porównanie predykacji sieci neuronowych i modelu deterministycznego
Tytuł w wersji angielskiej: Simulation of vocs biodegradation Comparison of neural network and conventional modelling approaches
Autorzy: Klaudia* Chmiel, Krzysztof Piotrowski, Michał** Palica, Andrzej* Jarzębski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 783-788, bibliogr. 4 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: biofiltracja ; złoże ; lotne zwi±zki organiczne ; biodegradacja ; symulacja ; sztuczna sieć neuronowa ; reaktor rurowy ; bilans masy ; faza gazowa ; faza stała ; predykcja ; porównanie
Słowa kluczowe angielskie: biofiltration ; deposit ; volatile organic compounds ; biodegradation ; simulation ; artificial neural network ; tubular reactor ; mass balance ; gas phase ; solid phase ; prediction ; comparison
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


36/121
Nr opisu: 0000011001
Tytuł oryginału: Symulacja dynamiki biodegradacji metyloetyloketonu na złożu naturalnym
Tytuł w wersji angielskiej: Simulation of transient of biodegradation methyl ethyl ketone on the natural bed
Autorzy: Klaudia* Chmiel, Michał** Palica, Andrzej* Jarzębski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 777-782, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: metyloetyloketon ; biodegradacja ; dynamika ; model dwufazowy ; lotne zwi±zki organiczne
Słowa kluczowe angielskie: methyl ethyl ketone ; biodegradation ; two-phase model ; volatile organic compounds
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


37/121
Nr opisu: 0000015230
Tytuł oryginału: Szybko¶ć wzrostu kryształów hydroksyapatytu zależna od ich rozmiarów w procesie ci±głej krystalizacji str±ceniowej
Tytuł w wersji angielskiej: Size-dependent growth rate of hydroxyapatite crystals in the continuous reaction crystallization process
Autorzy: A. Matynia, J. Koralewska, Krzysztof Piotrowski, B. Wierzbowska.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/2, s. 1309-1314, bibliogr. 12 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: jony wapnia ; str±canie chemiczne ; roztwór diwodorofosforanu(V) amonu ; ¶rodowisko alkaliczne ; kinetyka krystalizacji ; krystalizator DTB MSMPR ; model hiperboliczny Rojkowskiego
Słowa kluczowe angielskie: calcium ions ; chemical precipitation ; dihydrogenphosphate solution ; alkaline conditions ; crystallization kinetics ; DTB MSMPR crystallizer ; Rojkowski hyperbolic SDG model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


38/121
Nr opisu: 0000015239
Tytuł oryginału: Wpływ składu gazu syntezowego na kinetykę topochemicznych reakcji redukcji Fe2O3 - FeO
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of syngas composition on Fe2O3 - FeO topochemical reaction reduction kinetics
Autorzy: T. Wiltowski, Krzysztof Piotrowski, H. Lorethova, L. Stonawski, K. Mondal, T. Szymański.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1789-1794, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: redukcja Fe2O3 - FeO ; reakcja topochemiczna ; kinetyka reakcji ; gaz syntezowy ; metoda Hancocka-Sharpa ; równanie Johnsona-Mehla-Avramiego-Erofeeva ; sztuczna sieć neuronowa
Słowa kluczowe angielskie: Fe2O3 - FeO reduction ; topochemical reaction ; reaction kinetics ; syngas ; Hancock-Sharp method ; Johnson-Mehl-Avrami-Erofeev equation ; artificial neural network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


39/121
Nr opisu: 0000011000
Tytuł oryginału: Współkrystalizacja siarczanu i węglanu wapnia
Tytuł w wersji angielskiej: Co-crystallization of calcium sulphate and calcium carbonate
Autorzy: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 763-768, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: siarczan wapnia ; węglan wapnia ; współkrystalizacja ; odpady ; roztwór chemiczny ; chlorek sodu ; gips ; kalcyt
Słowa kluczowe angielskie: calcium sulphate ; calcium carbonate ; co-crystallization ; waste ; chemical solution ; sodium chloride ; gypsum ; calcite
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


40/121
Nr opisu: 0000015237
Tytuł oryginału: Wyrównanie gradientów temperaturowych w reaktorach rewersyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Smoothening of the temperature gradients in RFR
Autorzy: Jan* Thullie, Monika* Kurpas.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1717-1722, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: reaktor rewersyjny ; mieszanina reakcyjna ; wtrysk zimnego gazu ; gradient temperatury
Słowa kluczowe angielskie: flow-reversal reactor ; reaction mixture ; cold gas injection ; temperature gradient
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


41/121
Nr opisu: 0000010991
Tytuł oryginału: Wyznaczanie parametrów cieplnych materiałów anizotropowych z wykorzystaniem odwrotnego wewnętrznego zagadnienia przewodzenia ciepła
Autorzy: Stanisław** Kucypera.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 4, s. 2191-2198, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


42/121
Nr opisu: 0000010998
Tytuł oryginału: Zależno¶ć wymiaru fraktalnego rozwi±zań dynamicznych modelu rurowego reaktora chemicznego z recyrkulacj± masy od parametrów układu
Tytuł w wersji angielskiej: Relationship between a fractal dimension of dynamical model solusions of tubular chemical reactor with mass recycle and parameters
Autorzy: Marek* Berezowski, J. Smuła.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 703-708, bibliogr. 2 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: reaktor chemiczny z recyrkulacj± ; reaktor rurowy ; recyrkulacja masy ; wymiar fraktalny ; parametr ruchu ; model matematyczny
Słowa kluczowe angielskie: chemical reactor with recycle ; tubular reactor ; mass recycle ; fractal dimension ; motion parameter ; mathematical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


43/121
Nr opisu: 0000015235
Tytuł oryginału: Zastosowanie cyrkuluj±cej strefy reakcyjnej w reaktorze dwuzłożowym
Tytuł w wersji angielskiej: Circulating reaction zone in a double-bed chemical reactor
Autorzy: Jan* Thullie, Mariola* Bodzek.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1703-1709, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: reaktor dwuzłożowy ; cyrkulacyjna strefa reakcyjna ; DBCR ; CSU ; model matematyczny
Słowa kluczowe angielskie: double-bed reactor ; circulating reaction zone ; DBCR ; CSS ; mathematical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


44/121
Nr opisu: 0000011428
Tytuł oryginału: Złożona struktura stanów oscylacyjnych układu reaktorów zbiornikowych poł±czonych równolegle
Tytuł w wersji angielskiej: Structure of complex periodic solutions of a set of parallel tank reactors
Autorzy: Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 1, s. 15-26, bibliogr. 10 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Słowa kluczowe polskie: reaktor zbiornikowy ; reaktor przepływowy ; reaktor nieadiabatyczny ; układ złożony ; system dynamiczny ; poł±czenie równoległe ; oscylacja
Słowa kluczowe angielskie: tank reactor ; continuous reactor ; nonadiabatic reactor ; complex system ; dynamic system ; parallel connection ; oscillation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


45/121
Nr opisu: 0000011326
Tytuł oryginału: Analiza procesu biofiltracji butanolu na złożu naturalnym z kory sosnowej
Autorzy: Klaudia* Chmiel, Michał** Palica, Andrzej* Jarzębski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2004 t. 24 z. 4, s. 677-684, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


46/121
Nr opisu: 0000003140
Tytuł oryginału: Dynamika chaotyczna kaskady reaktorów zbiornikowych z rozdziałem strumienia recyrkulowanego
Autorzy: Henryk** Merta, A. Węgrzyńska.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2003 t. 24 z. 1, s. 81-92, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.110
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


47/121
Nr opisu: 0000011328
Tytuł oryginału: Wpływ warunków hydrodynamicznych w krystalizatorze na proces str±cania węglanu wapnia i siarczanu wapnia
Autorzy: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2003 t. 24 z. 4, s. 685-700, bibliogr. 14 poz.
Impact Factor: 0.337
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


48/121
Nr opisu: 0000000536
Tytuł oryginału: Eksperymentalna weryfikacja teoretycznego opisu procesu separacji w dwusegmentowym selektywnym separatorze pneumatycznym
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2002 t. 23 z. 3, s. 369-381, bibliogr. 9 poz.
Impact Factor: 0.051
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


49/121
Nr opisu: 0000000537
Tytuł oryginału: Wpływ pojedynczego wtrysku zimnego surowca na pracę reaktora rewersyjnego
Autorzy: Jan* Thullie, Monika* Kurpas.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2002 t. 23 z. 3, s. 309-324, bibliogr. 14 poz.
Impact Factor: 0.051
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


50/121
Nr opisu: 0000011427
Tytuł oryginału: Złożona struktura stanów stacjonarnych układu równolegle poł±czonych reaktorów zbiornikowych
Autorzy: Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2002 t. 23 z. 4, s. 415-423
Impact Factor: 0.051
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


51/121
Nr opisu: 0000001708
Tytuł oryginału: Absorpcja dwutlenku siarki w reaktorze pneumatycznym za pomoc± wodorotlenku wapnia (II)
Autorzy: Wojciech Mokrosz.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3D, s. 959-964, bibliogr. 2 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


52/121
Nr opisu: 0000011422
Tytuł oryginału: Approximate characteristics of a moving temperature front in fixed-bed catalytic reactor The case of vanishing thermal front propagation velocity
Autorzy: A. Burghardt, Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22, s. 3-21
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


53/121
Nr opisu: 0000001719
Tytuł oryginału: Badania odpylacza typu cyklonowego z wiruj±c± przegrod± separacyjn± w skali przemysłowej
Autorzy: T. Chmielniak, Andrzej** Bryczkowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3B, s. 325-330, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


54/121
Nr opisu: 0000001715
Tytuł oryginału: Badania procesu destylacyjnego rozdziału mieszanin w kolumnie z wypełnieniem strukturalnym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Bernard* Marcinkiewicz.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 525-530, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


55/121
Nr opisu: 0000001721
Tytuł oryginału: Badania procesu sedymentacji w osadnikach lamelowych o przepływie współ- i przeciwpr±dowym
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, Jan** Hehlmann, E. Kujawska.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3B, s. 283-288, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


56/121
Nr opisu: 0000001711
Tytuł oryginału: Badania procesu suszenia złóż kompozytowych z przepływem czynnika susz±cego przez złoże
Autorzy: Jan** Hehlmann, E. Pietrasik.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 531-536, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


57/121
Nr opisu: 0000001714
Tytuł oryginału: Badania reologii wodnej zawiesiny cz±stek kalcynatu tytanowego, poddawanych rozdrabnianiu w mieszalniku z mieszadłem dyskowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, R. Adamek.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 513-518, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


58/121
Nr opisu: 0000001712
Tytuł oryginału: Badanie mokrego odpylania w aparacie z wypełnieniem komórkowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 519-524, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


59/121
Nr opisu: 0000001706
Tytuł oryginału: Badanie przesycenia maksymalnego roztworu metod± chłodzenia naturalnego
Autorzy: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3D, s. 887-892, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


60/121
Nr opisu: 0000001705
Tytuł oryginału: Biofiltracja butanolu na frakcjonowanym złożu z kory sosnowej na odcinku niestabilnej pracy złoża
Autorzy: Michał** Palica, K. Chmiel.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3D, s. 1091-1096, bibliogr. 3 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


61/121
Nr opisu: 0000011426
Tytuł oryginału: Chaos w reaktorach chemicznych
Autorzy: Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3A, s. 15-24
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


62/121
Nr opisu: 0000001702
Tytuł oryginału: Dyspersja wzdłużna w krystalizatorze fluidalnym
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3E, s. 1513-1518, bibliogr. 9 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


63/121
Nr opisu: 0000001710
Tytuł oryginału: Mezoporowate sita molekularne SiO2-TiO2 Otrzymywanie i wła¶ciwo¶ci
Autorzy: M. Kargol, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, L. Paj±k.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 669-674, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


64/121
Nr opisu: 0000001699
Tytuł oryginału: Modelowanie procesu ¶cierania kryształów w krystalizatorze typu DTM
Autorzy: Piotr Synowiec, Janusz Wójcik, J. Koniak.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3E, s. 1333-1338, bibliogr. 4 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


65/121
Nr opisu: 0000001703
Tytuł oryginału: Nowe możliwo¶ci rozwi±zań reaktorów rewersyjnych
Autorzy: Jan* Thullie, Mariola* Bodzek, Monika* Kurpas.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3E, s. 1393-1398, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


66/121
Nr opisu: 0000001717
Tytuł oryginału: Obliczenia charakterystyki pionowego transportu pneumatycznego dla krótkich odcinków transportowych
Autorzy: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek, Michał** Palica, Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3B, s. 385-396, bibliogr. 4 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


67/121
Nr opisu: 0000001722
Tytuł oryginału: Selektywny separator dwusegmentowy
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3B, s. 277-282, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


68/121
Nr opisu: 0000001566
Tytuł oryginału: Tendencje w inżynierii materiałów mezoporowatych Implikacje dla inżynierii procesowej
Autorzy: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3A, s. 55-63, bibliogr. 11 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


69/121
Nr opisu: 0000011424
Tytuł oryginału: Wpływ czasu przepływu strumienia produktów przez pętlę zwrotn± na generację chaosu w reaktorze autotermicznym
Autorzy: Marek* Berezowski, A. Grabski, J. Iwanowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3B, s. 241-246
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


70/121
Nr opisu: 0000002130
Tytuł oryginału: Wpływ warunków krystalizacji na stopień rozdziału kryształów jednowodnego siarczanu żelaza (II) w roztworze kwasu siarkowego
Autorzy: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 1, s. 123-134, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


71/121
Nr opisu: 0000001701
Tytuł oryginału: Wpływ wtrysku dodatkowych strumieni substratów na pracę reaktora rewersyjnego
Autorzy: Jan* Thullie, Monika* Kurpas, Mariola* Bodzek.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3E, s. 1405-1410, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


72/121
Nr opisu: 0000001723
Tytuł oryginału: Wymuszone oscylacje temperaturowe w reaktorach rewersyjnych
Autorzy: Jan* Thullie, Alicja Kocur.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 4, s. 717-730, bibliogr. 11 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


73/121
Nr opisu: 0000011423
Tytuł oryginału: Wysoki stopień przereagowania uzyskiwany w wyniku samowzbudnych oscylacji zwi±zanych ze stanem stacjonarnym reaktora o bardzo niskim przereagowaniu
Autorzy: Marek* Berezowski, E. Jacobsen, R. Grzywacz.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3B, s. 235-240
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


74/121
Nr opisu: 0000001720
Tytuł oryginału: Wysokosprawny odpylacz od¶rodkowy z zamkniętym, ¶rubowym kanałem
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, R. Kubica.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3B, s. 289-294, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


75/121
Nr opisu: 0000001704
Tytuł oryginału: Wysoko¶ć strefy nieustalonego ruchu cz±stek w pionowym transporcie pneumatycznym
Autorzy: Jerzy** Raczek, Grzegorz Dzido, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3E, s. 1207-1212, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


76/121
Nr opisu: 0000011425
Tytuł oryginału: Zasięg przewidywań chaotycznej dynamiki autotermicznego reaktora rurowego
Autorzy: Z. Koszorz, Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 759-764
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


77/121
Nr opisu: 0000001709
Tytuł oryginału: Zastosowanie modelu matematycznego do okre¶lania parametrów filtracyjnych zawiesin
Autorzy: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 735-740, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


78/121
Nr opisu: 0000001700
Tytuł oryginału: Zastosowanie oscylacji temperaturowych w reaktorach rewersyjnych
Autorzy: Jan* Thullie, Alicja Kocur.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3E, s. 1399-1404, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


79/121
Nr opisu: 0000011417
Tytuł oryginału: Analiza teoretyczna zjawisk statycznych i dynamicznych występuj±cych w systemach opartych na kaskadzie reaktorów zbiornikowych
Autorzy: Marek* Berezowski, P. Ptaszek, R. Grzywacz, W. Żukowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1999 t. 20 z. 2, s. 185-207
Impact Factor: 0.192
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


80/121
Nr opisu: 0000011419
Tytuł oryginału: Approximate characteristics of a moving temperature front in a fixed-bed catalytic reactor based on a heterogeneous reactor model
Autorzy: A. Burghardt, Marek* Berezowski, E. Jacobsen.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1999 t. 20 z. 4, s. 523-548
Impact Factor: 0.192
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


81/121
Nr opisu: 0000005141
Tytuł oryginału: Badanie zjawiska zawieszenia cz±stek ciała stałego w cieczy w mieszalnikach wibracyjnych
Autorzy: Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1999 t. 20 z.1, s. 23-29, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.192
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


82/121
Nr opisu: 0000005284
Tytuł oryginału: Preliminary experimental investigation into scale-up of agglomerative precipitation of calcium carbonate crystals
Autorzy: Janusz Wójcik, A. Jones.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1999 t. 20 z. 3, s. 395-408, bibliogr. 29 poz.
Impact Factor: 0.192
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


83/121
Nr opisu: 0000011421
Tytuł oryginału: Uproszczony model dyfuzji wewnętrzej w katalitycznej konwersji metanu do gazu syntezowego
Autorzy: K. Gosiewski, M. Moszczyński, U. Bartman, Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1999 t. 20, s. 503-522
Impact Factor: 0.192
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


84/121
Nr opisu: 0000011416
Tytuł oryginału: Chaos w reaktorze rurowym z recyrkulacj± Wpływ temperatury czynnika chłodz±cego
Autorzy: Marek* Berezowski, E. Jacobsen.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1998 t. 19 z. 4, s. 823-840
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


85/121
Nr opisu: 0000024578
Tytuł oryginału: Characteristics of the SiO2-CaCl2 nanocomposite adsorbents of water vapour
Autorzy: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, A. Lachowski, J. Malinowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1998 t. 19 z. 4, s. 739-745, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


86/121
Nr opisu: 0000097459
Tytuł oryginału: Okre¶lanie stałej równowagi reakcji wykazuj±cych nagły wzrost szybko¶ci po skokowym zast±pieniu dopływu substartu inertem
Tytuł w wersji angielskiej: Rate constant estimation for the reactions with a stop-effect
Autorzy: Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1998 t. 19 z. 4, s. 905-913, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


87/121
Nr opisu: 0000024492
Tytuł oryginału: Selektywny klasyfikator pneumatyczny
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1998 t. 19 z. 3, s. 667-683, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


88/121
Nr opisu: 0000026846
Tytuł oryginału: Bilans populacji w krystalizatorze fluidalnym z idealn± klasyfikacj±
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1997 t. 18 z. 3, s. 411-426, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


89/121
Nr opisu: 0000011415
Tytuł oryginału: General analysis of the dynamics of processes occuring in a porous catalyst pellet
Autorzy: A. Burghardt, Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1997 t. 18, s. 543-563
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


90/121
Nr opisu: 0000026588
Tytuł oryginału: Liniowa szybko¶ć ¶cierania kryształów w krystalizatorach z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1997 t. 18 z. 1, s. 143-159, bibliogr. 32 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


91/121
Nr opisu: 0000026845
Tytuł oryginału: Parametry wpływajace na efektywno¶ć hydrauliczn± krystalizatora z wewnętrzna cyrkulacj± zawiesiny
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1997 t. 18 z. 2, s. 225-242, bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


92/121
Nr opisu: 0000026844
Tytuł oryginału: Przyczyny powstawania zjawiska wtórnej nukleacji w krystalizatorach z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1997 t. 18 z. 2, s. 243-267, bibliogr. 42 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


93/121
Nr opisu: 0000035349
Tytuł oryginału: Badania odwodnienia zawiesiny tworz±cej osad o szerokiej strefie kompresji
Autorzy: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1996 t. 17 z. 4, s. 589-597, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


94/121
Nr opisu: 0000035348
Tytuł oryginału: Mechaniczne odwadnianie gipsów powstaj±cych podczas neutralizacji SO2 metod± wapniakow±
Autorzy: Michał** Palica, A. Bogus, A. Kubańska.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1996 t. 17 z. 4, s. 573-588, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


95/121
Nr opisu: 0000034945
Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i ocena stanów instalacji technologicznej za pomoc± sieci neuronowej
Autorzy: K. Gosiewski, Zbigniew Ogonowski, J. Paradowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1996 t. 17 z. 1, s. 61-77, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


96/121
Nr opisu: 0000011414
Tytuł oryginału: Separacja stanów stacjonarnych adiabatycznego homogenicznego reaktora zbiornikowego
Autorzy: Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1996 t. 17 z. 1, s. 151-158
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


97/121
Nr opisu: 0000033379
Tytuł oryginału: Hydraulika aparatów kolumnowych z wybranym wypełnieniem
Autorzy: Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1995 t. 16 z. 4, s. 507-517, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


98/121
Nr opisu: 0000033378
Tytuł oryginału: Sedymentacja w krystalizatorze fluidalnym
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1995 t. 16 z. 3, s. 441-455, bibliogr. 41 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


99/121
Nr opisu: 0000043499
Tytuł oryginału: Analiza metod obliczania powierzchni sedymentacji ci±głej na podstawie testu sedymentacyjnego zawiesiny [Cz.] 2. Badania do¶wiadczalne
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1994 t. 15 z. 1, s. 37-48, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


100/121
Nr opisu: 0000043498
Tytuł oryginału: Ekspansja fluidyzowanych cz±stek ciała stałego grupy B/D według klasyfikacji Geldarta
Autorzy: M. ¦ci±żko, B. Mathews, Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1994 t. 15 z. 1, s. 115-133, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


101/121
Nr opisu: 0000043915
Tytuł oryginału: Wpływ wła¶ciwo¶ci fizycznych kryształów na liniow± szybko¶ć abrazji w krystalizatorach typu DTM
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1994 t. 15 z. 4, s. 567-576, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


102/121
Nr opisu: 0000045191
Tytuł oryginału: Analiza metod obliczania powierzchni sedymentacji ci±głej na podstawie testu sedymentacyjnego zawiesiny [Cz.] 1: Teoria procesu
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1993 t. 14 z. 4, s. 555-568, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


103/121
Nr opisu: 0000011412
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć reaktora chemicznego z recyklem
Autorzy: Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1993 t. 14 z. 2, s. 147-171
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


104/121
Nr opisu: 0000045192
Tytuł oryginału: Untersuchungen zum Gasdurchsatz bei der mechanischen Entfeuchtung des Filterkuchens
Autorzy: Janusz Wójcik, I. Nicolau, W. Stahl.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1993 t. 14 z. 3, s. 347-357, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


105/121
Nr opisu: 0000052576
Tytuł oryginału: Analiza cieplna wieloczynnikowych rurowych równoległopr±dowych wymienników ciepła
Autorzy: Jan** Składzień.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1992 t. 13 z. 3, s. 417-432, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


106/121
Nr opisu: 0000052326
Tytuł oryginału: Moc pompowania w krystalizatorach z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1992 t. 13 z. 1, s. 3-17, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


107/121
Nr opisu: 0000052332
Tytuł oryginału: Wydajno¶ć pompowania w krystalizatorach z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny [Cz.] 1: Rozkład lokalnych prędko¶ci osiowych w przepływie jednorodnych cieczy
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1992 t. 13 z. 2, s. 215-228, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


108/121
Nr opisu: 0000052577
Tytuł oryginału: Wydajno¶ć pompowania w krystalizatorach z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny [Cz.] 2: Wydajno¶ć pompowania dla przepływu czystych cieczy i zawiesin
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1992 t. 13 z. 3, s. 387-404, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


109/121
Nr opisu: 0000097487
Tytuł oryginału: Przybliżona metoda okre¶lania parametrów reaktora z przerzutem gazu
Tytuł w wersji angielskiej: A method of predicting flow-reversal reactors parameters
Autorzy: Jan* Thullie, A. Burghardt.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1991 t. 12 z. 2, s. 171-185, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


110/121
Nr opisu: 0000060110
Tytuł oryginału: Transport masy w wieloskładnikowych mieszaninach płynów rzeczywistych [Cz.] 2: Algorytmy metod i ich weryfikacja
Autorzy: A. Kubaczka, Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1991 t. 12 z. 1, s. 81-112, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


111/121
Nr opisu: 0000053694
Tytuł oryginału: Własno¶ci dynamiki reaktora syntezy mocznika
Autorzy: Józef** Szarawara, J. Starzycki.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1991 t. 12 z. 3, s. 435-454, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


112/121
Nr opisu: 0000060081
Tytuł oryginału: O beziteracyjnych metodach obliczania transportu masy w wieloskładnikowych mieszaninach płynów rzeczywistych
Autorzy: A. Kubaczka, Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1990 t. 11 z. 3, s. 537-551, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


113/121
Nr opisu: 0000059958
Tytuł oryginału: Transport masy w wieloskładnikowych mieszaninach płynów rzeczywistych [Cz.] 1: Wyprowadzenie metod obliczeniowych
Autorzy: A. Kubaczka, Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1990 t. 11 z. 4, s. 781-796, bibliogr. 59 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


114/121
Nr opisu: 0000060691
Tytuł oryginału: Badanie procesu chłodzenia wody na wypelnieniu komórkowym
Autorzy: Jerzy** Pikoń, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1989 t. 10 z. 1, s. 75-91, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


115/121
Nr opisu: 0000060692
Tytuł oryginału: Optymalizacja wielostopniowych adiabatycznych reaktorów chemicznych chłodzonych wtryskami międzystopniowymi dla układów reakcji złożonych Cz. 2: Analiza zagadnień optymalizacyjnych dla układów dwureakcyjnych przy zastosowaniu dyskretnej zasady maksimum
Autorzy: D. Serafin, J. Skrzypek, M. Grzesik.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1989 t. 10 z. 4, s. 641-653, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


116/121
Nr opisu: 0000060693
Tytuł oryginału: Optymalizacja wielostopniowych adiabatycznych reaktorów chemicznych chłodzonych wtryskami międzystopniowymi dla układów reakcji złożonych Cz. 1: Wprowadzenie do zastosowań dyskretnej zasady maksimum w problemie na przykładzie pojedynczej reakcji chemicznej
Autorzy: D. Serafin, J. Skrzypek, M. Grzesik.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1989 t. 10 z. 3, s. 389-403, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


117/121
Nr opisu: 0000097489
Tytuł oryginału: Praca reaktora syntezy metanolu w systemie z przerzutem gazu
Tytuł w wersji angielskiej: Methanol synthesis in a flow reversal reactor
Autorzy: Jan* Thullie, A. Burghardt.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1989 t. 10 z. 2, s. 175-188, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


118/121
Nr opisu: 0000011411
Tytuł oryginału: Analiza struktury stanów stacjonarnych porowatego ziarna katalizatora Cz. 1: Okre¶lenie obszarów parametrów o różnych postaciach diagramów bifurkacyjnych
Autorzy: A. Burghardt, Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1988 t. 9 z. 2, s. 175-202
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


119/121
Nr opisu: 0000011413
Tytuł oryginału: Analiza struktury stanów stacjonarnych porowatego ziarna katalizatora Cz. 2: Metody wyznaczania zbiorów katastroficznych
Autorzy: A. Burghardt, Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1988 t. 9 z. 3, s. 405-426
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


120/121
Nr opisu: 0000011409
Tytuł oryginału: Modelowanie reaktora fluidyzacyjnego do procesów zgazowania węgla Cz. 1: Model dwufazowy
Autorzy: A. Gawdzik, K. German, Marek* Berezowski, L. Rakowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1988 t. 9 z. 2, s. 231-250
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


121/121
Nr opisu: 0000011410
Tytuł oryginału: Modelowanie reaktora fluidyzacyjnego do procesów zgazowania węgla Cz. 2: Model trójfazowy
Autorzy: A. Gawdzik, K. German, Marek* Berezowski, L. Rakowski.
¬ródło: -Inż. Chem. Proces. 1988 t. 9 z. 3, s. 461-473
p-ISSN: 0208-6425
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie