Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INŻ APAR CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 199Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/199
Nr opisu: 0000101008
Tytuł oryginału: Analysis of the pressure drop calculation method impact on the accuracy of the experimental results in the Koflo static mixer
Tytuł w wersji polskiej: Analiza wpływu metody obliczeń spadku ci¶nienia w mieszalniku statycznym Koflo na dokładno¶ć odwzorowania wyników do¶wiadczeń
Autorzy: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 4, s. 201-203, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: mieszalnik statyczny ; spadek ci¶nienia ; CFD
Słowa kluczowe angielskie: static mixer ; pressure drop ; CFD
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


2/199
Nr opisu: 0000096784
Tytuł oryginału: Drag reduction in the flow of CuO based nanofluid
Tytuł w wersji polskiej: Redukcja oporów przepływu w nanopłynie zawieraj±cym cz±stki CuO
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Michał* Drzazga, Marcin Lemanowicz, Grzegorz Dzido.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 1, s. 8-9, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: opór przepływu ; nanopłyn ; CuO ; CTAC ; NaSal ; redukcja oporów przepływu
Słowa kluczowe angielskie: flow resistance ; nanofluid ; CuO ; CTAC ; NaSal ; drag reduction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


3/199
Nr opisu: 0000098553
Tytuł oryginału: Impact of the ultrasonic preconditioning onto sedimentation process
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ ultradĽwiękowego prekondycjonowania zawiesiny na proces sedymentacji
Autorzy: R. Sancewicz, Marcin Lemanowicz, Andrzej Gierczycki, Mateusz* Garbulowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 2, s. 46-47, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: sedymentacja ; prekondycjonowanie ; agregacja ; ultradĽwięki ; polimer termoczuły ; flokulacja
Słowa kluczowe angielskie: sedimentation ; preconditioning ; aggregation ; ultrasounds ; thermosensitive polymer ; flocculation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


4/199
Nr opisu: 0000098559
Tytuł oryginału: Numerical method effect on pressure drop estimation in the Koflo static mixer
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ metody numerycznej na estymację spadków ci¶nienia w mieszalniku statycznym typu Koflo
Autorzy: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 2, s. 48-50, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: mieszalnik statyczny ; spadek ci¶nienia ; Koflo ; przepływ burzliwy
Słowa kluczowe angielskie: static mixer ; pressure drop ; Koflo ; turbulent flow
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/199
Nr opisu: 0000101001
Tytuł oryginału: Rozkład wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych za pomoc± sztucznych mokradeł
Tytuł w wersji angielskiej: Removal of selected organic micropollutants by means of constructed wetlands
Autorzy: Ewa Felis, Adam Sochacki, Monika* Nowrotek, Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 4, s. 154-156, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: farmaceutyki ; inhibitor korozji ; sztuczne mokradło
Słowa kluczowe angielskie: pharmaceuticals ; corrosion inhibitor ; artificial wetlands
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/199
Nr opisu: 0000100662
Tytuł oryginału: Toksykologiczna ocena procesu fotolitycznego oczyszczania strumieni wodnych zawieraj±cych wybrane substancje priorytetowe oraz zwi±zki farmaceutyczne
Tytuł w wersji angielskiej: Toxicological evaluation of treatment process of water streams containing selected priority substances and pharmaceutical compounds
Autorzy: Jolanta* Bohdziewicz, Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek, Gabriela Kamińska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 3, s. 67-68, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: mikrozanieczyszczenia organiczne ; fotoliza ; test MICROTOX
Słowa kluczowe angielskie: organic micropollutants ; photolysis ; MICROTOX test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


7/199
Nr opisu: 0000107842
Tytuł oryginału: Wspomnienie - Doc. dr inż. Jerzy Wojciechowski - w 20-t± rocznicę ¶mierci
Autorzy: Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 5, s. 227
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: Wojciechowski Jerzy ; inżynieria chemiczna ; wspomnienie po¶miertne
Słowa kluczowe angielskie: Wojciechowski Jerzy ; chemical engineering ; obituary
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


8/199
Nr opisu: 0000100664
Tytuł oryginału: Wstępne badania hydrauliki współpr±dowego, półkowego absorbera z pian± dynamiczn±
Tytuł w wersji angielskiej: Initial experimental research on the hydraulics of froth co-current column
Autorzy: P. Sarre, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 3, s. 117-118, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: kolumna półkowa ; piana dynamiczna ; powierzchnia międzyfazowa ; opory przepływu ; wymiana masy
Słowa kluczowe angielskie: shelf column ; dynamic froth ; interfacial area ; pressure drop ; mass transfer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


9/199
Nr opisu: 0000100663
Tytuł oryginału: Wykorzystanie sztucznego ¶wiatła słonecznego do usuwania wybranych farmaceutyków ze ¶rodowiska wodnego
Tytuł w wersji angielskiej: Application of artificial sunlight in the removal of selected pharmaceuticals from the aquatic environment
Autorzy: Korneliusz** Miksch, Ewa Felis.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 3, s. 109-110, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: diklofenak ; sulfametoksazol ; rozkład fotolityczny ; system Solarbox
Słowa kluczowe angielskie: diclofenac ; sulfamethoxazole ; photolytic degradation ; Solarbox system ; removal ; usuwanie
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


10/199
Nr opisu: 0000107843
Tytuł oryginału: Z żałobnej karty W dniu 5 czerwca 2014 r. zmarł Prof. dr hab. inż. Michał Palica
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2014 R. 53 nr 4, s. 213-214
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: Palica Michał ; inżynieria chemiczna ; wspomnienie po¶miertne
Słowa kluczowe angielskie: Palica Michał ; chemical engineering ; obituary
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


11/199
Nr opisu: 0000088911
Tytuł oryginału: Numerical simulation of nanofluid flow in small diameter pipe
Tytuł w wersji angielskiej: Numeryczna symulacja przepływu nanopłynu przez kanał o małej ¶rednicy
Autorzy: Marcin Lemanowicz, Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki, M. Witkowski, Michał* Drzazga.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2013 R. 52 nr 6, s. 541-542, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: nanopłyny ; spadek ci¶nienia ; CFD
Słowa kluczowe angielskie: nanofluids ; pressure drop ; CFD
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


12/199
Nr opisu: 0000088095
Tytuł oryginału: Wytwarzanie nanocz±stek srebra i miedzi w elektromagnetycznym polu mikrofalowym
Tytuł w wersji angielskiej: Fabrication of Ag and Cu nanoparticles in electromagnetic microwave field
Autorzy: Grzegorz Dzido, Andrzej* Jarzębski, Mateusz* Korpy¶, Piotr Markowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2013 R. 52 nr 5, s. 415-416, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: nanocz±stki ; pole mikrofalowe ; nanocz±stka srebra ; nanocz±stka miedzi
Słowa kluczowe angielskie: nanoparticles ; microwave field ; silver nanoparticle ; copper nanoparticle
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


13/199
Nr opisu: 0000070103
Tytuł oryginału: Badania filtracji ci¶nieniowej i wirowej zawiesiny flotokoncentratu węglowego po dodaniu flokulantu i jego sonifikacji
Tytuł w wersji angielskiej: Research into pressure and centrifugal filtration of coal flotoconcentrate suspension after flocculant addition and its sonication
Autorzy: Michał** Palica, N. Obrochta, B. Rozmus, A. Tlałka.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2012 R. 51 nr 1, s. 4-7, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: filtracja ci¶nieniowa ; flotokoncentrat ; sonifikacja ; filtracja wirowa ; flokulant
Słowa kluczowe angielskie: pressure filtration ; flotoconcentrate ; sonication ; centrifugal filtration ; flocculant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


14/199
Nr opisu: 0000072093
Tytuł oryginału: Impact of flocculant dose onto fractal dimension of titanium white, kaolin clay and chalk aggregates
Autorzy: Marcin Lemanowicz, M. Lapczyk, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2012 R. 51 nr 1, s. 8-9, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: wymiar fraktalny ; flokulacja ; rozkład ziarnowy ; agregacja ; HarFA
Słowa kluczowe angielskie: fractal dimension ; flocculation ; particle size distribution ; aggregation ; HarFA
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


15/199
Nr opisu: 0000074642
Tytuł oryginału: Preparation of metal oxide-water nanofluids by two-step method
Tytuł w wersji polskiej: Otrzymywanie nanopłynów tlenków metali w wodzie metod± dwustopniow±
Autorzy: Michał* Drzazga, Marcin Lemanowicz, Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2012 R. 51 nr 5, s. 213-215, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: nanopłyny ; rozkład ziarnowy ; potencjał zeta
Słowa kluczowe angielskie: nanofluids ; particle size distribution ; zeta potential
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


16/199
Nr opisu: 0000067754
Tytuł oryginału: Model neuronowy wpływu jonów fluorkowych i fluorokrzemianowych na skład ziarnowy struwitu wytwarzanego w sposób ci±gły na drodze krystalizacji z reakcj± chemiczn± w krystalizatorze DT MSMPR
Autorzy: Krzysztof Piotrowski, N. Hutnik, A. Matynia.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2011 R. 50 nr 5, s. 88-89, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: jony fosforanowe ; struwit ; krystalizacja ; oczyszczanie ¶cieków
Słowa kluczowe angielskie: phosphate ions ; struvite ; crystallization ; wastewater treatment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


17/199
Nr opisu: 0000067749
Tytuł oryginału: Rozwi±zanie technologiczno-aparaturowe do odzyskiwania fosforanów (V) ze ¶cieku z przemysłu nawozowego na drodze ci±głej krystalizacji z reakcj± chemiczn±
Autorzy: A. Matynia, B. Wierzbowska, M. Hutnik, A. Mazieńczuk, A. Kozik, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2011 R. 50 nr 5, s. 72-73, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: przemysł nawozowy ; krystalizacja ; struwit ; ¶cieki przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: fertilizer industry ; crystallization ; struvite ; industrial wastewater
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


18/199
Nr opisu: 0000070518
Tytuł oryginału: Charakterystyka przewodnictwa cieplnego nanopłynów zawieraj±cych cz±stki Al2O3
Tytuł w wersji angielskiej: Thermal conductivity characteristic of nanofluids with Al2O3 particles
Autorzy: J. Bakalarz, Jan* Thullie, Łukasz* Kurowski, T. Wi¶niowski, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 6, s. 21-23, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: współczynnik przewodzenia ciepła ; estymacja ; nanopłyny ; nanocz±stki ; Al2O3
Słowa kluczowe angielskie: thermal conductivity coefficient ; estimation ; nanofluids ; nanoparticles ; Al2O3
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


19/199
Nr opisu: 0000058439
Tytuł oryginału: Kryterium wyst±pienia oscylacji temperaturowo-stężeniowych w reaktorach chemicznych
Autorzy: Marek* Berezowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 4, s. 16-19, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: samowzbudne oscylacje ; kaskada ; reaktor zbiornikowy ; reaktor rurowy ; złoże stałe
Słowa kluczowe angielskie: self-excited oscillations ; cascade ; tank reactor ; tube reactor ; fixed bed
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


20/199
Nr opisu: 0000062664
Tytuł oryginału: Okre¶lenie efektywnego współczynnika przewodnictwa cieplnego nanopłynów za pomoc± wzorów analitycznych
Autorzy: M. Stanek, Michał* Drzazga, Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 6, s. 24-27, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: przewodnictwo cieplne ; wzór analityczny
Słowa kluczowe angielskie: thermal conductivity ; analytical formula
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


21/199
Nr opisu: 0000056756
Tytuł oryginału: Wpływ mechanizmu agregacji na położenie "okna flokulacji" w procesach spagirycznych prowadzonych w zbiorniku z mieszadłem turbinowym
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Marcin Lemanowicz.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1, s. 43-44, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: flokulacja ; agregacja ; proces spagiryczny
Słowa kluczowe angielskie: flocculation ; aggregation ; turbine stirrer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


22/199
Nr opisu: 0000049596
Tytuł oryginału: Badania wpływu mieszania na rozmiary agregatów ciała stałego zawieszonych w cieczy
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Marcin Lemanowicz.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 3, s. 135-137, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: mieszalnik obrotowy ; jednostkowa moc mieszania ; agregat z kulek lateksu ; flokulant polimerowy ; ¶rednia Sautera
Słowa kluczowe angielskie: rotary mixer ; unit mixing power ; latex spheres aggregate ; polymer flocculant ; Sauter mean diameter
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


23/199
Nr opisu: 0000049598
Tytuł oryginału: Charakterystyki czasowe przesycenia w roztworach wodnych i wodno-alkoholowych witaminy C podczas procesu izohydrycznej krystalizacji okresowej
Autorzy: B. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski, N. Hutnik, A. Matynia.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 3, s. 161-165, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: witamina C ; przesycenie ; etanol ; metanol ; krystalizator okresowego działania
Słowa kluczowe angielskie: vitamin C ; supersaturation ; ethanol ; methanol ; batch cooling crystallizer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


24/199
Nr opisu: 0000049597
Tytuł oryginału: Destylacja reaktywna - stosowane modele procesowe i rozwi±zania aparaturowe
Autorzy: Jan** Hehlmann, Maksymilian* G±dek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 3, s. 138-145, bibliogr. 50 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: destylacja reaktywna ; model matematyczny ; aparatura ; zastosowanie
Słowa kluczowe angielskie: reactive distillation ; mathematical model ; apparatus ; application
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


25/199
Nr opisu: 0000050919
Tytuł oryginału: Str±canie i krystalizacja struwitu z rozcieńczonych roztworów wodnych w krystalizatorze typu DTM o działaniu ci±głym ze strumienic± zasilan± sprężonym powietrzem
Autorzy: A. Matynia, R. Liszka, T. Ciesielski, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 4, s. 83-84, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: struwit ; str±canie ; krystalizacja ; strumienica ; sprężone powietrze
Słowa kluczowe angielskie: struvite ; precipitation ; crystallization ; jet pump ; compressed air
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


26/199
Nr opisu: 0000051241
Tytuł oryginału: Wpływ jonów cynku na jako¶ć kryształów struwitu wydzielanego z wodnych roztworów rozcieńczonych w procesie ci±głej krystalizacji str±ceniowej
Autorzy: M. Hutnik, B. Wierzbowska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 5, s. 38-39, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: struwit ; ci±gła krystalizacja str±ceniowa ; jony cynku
Słowa kluczowe angielskie: struvite ; continuous reaction crystallization ; zinc (II) ions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


27/199
Nr opisu: 0000050918
Tytuł oryginału: Wpływ jonów potasu na jako¶ć kryształów struwitu wydzielanego w procesie ci±głej krystalizacji str±ceniowej
Autorzy: N. Hutnik, B. Wierzbowska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 4, s. 54-55, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: struwit ; ci±gła krystalizacja str±ceniowa ; jony potasu
Słowa kluczowe angielskie: struvite ; continuous reaction crystallization ; potassium ions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


28/199
Nr opisu: 0000050920
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów procesowych ci±głej krystalizacji masowej na rozkład rozmiarów produktu w układzie witamina C - etanol - woda
Autorzy: B. Wierzbowska, N. Hutnik, J. Koralewska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 4, s. 132-133, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: witamina C ; etanol ; krystalizator DT MSMPR ; rozkład rozmiarów kryształów
Słowa kluczowe angielskie: vitamin C ; ethanol ; DT MSMPR crystallizer ; crystal size distribution (CSD)
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


29/199
Nr opisu: 0000051242
Tytuł oryginału: Zastosowanie krystalizatora o działaniu ciagłym ze strumienic± zasilan± sprężonym powietrzem do odzyskiwania jonów fosforanowych z roztworów rozcieńczonych
Autorzy: A. Matynia, R. Liszka, T. Ciesielski, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 5, s. 75-76, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: struwit ; krystalizator ; strumienica ; str±canie ; sprężone powietrze ; jony fosforanowe
Słowa kluczowe angielskie: struvite ; crystallizer ; jet pump ; precipitation ; compressed air ; phosphate ions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


30/199
Nr opisu: 0000049595
Tytuł oryginału: Zmiany biochemicznych wła¶ciwo¶ci osadu czynnego pod wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Autorzy: Ewa Felis, S. Ledakowicz, Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 3, s. 42-43, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: diklofenak ; ibuprofen ; naproksen ; aktywno¶ć dehydrogenazy ; EC50 ; osad czynny
Słowa kluczowe angielskie: diclofenac ; ibuprofen ; naproxen ; dehydrogenase activity ; EC50 ; activated sludge
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015
Dostęp on-line:


31/199
Nr opisu: 0000036676
Tytuł oryginału: Przybliżona formuła analityczna okre¶laj±ca przewodnictwo cieplne nanopłynów
Autorzy: Jan* Thullie, Łukasz* Kurowski, Klaudia* Chmiel-Kurowska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 1, s. 13-15, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: nanopłyny ; nanocz±stki ; współczynnik przewodzenia ciepła
Słowa kluczowe angielskie: nanofluids ; nanoparticles ; thermal conductivity coefficient
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


32/199
Nr opisu: 0000031619
Tytuł oryginału: Badania procesu chłodzenia wody i hydrauliki dwustopniowej chłodni wody obiegowej
Autorzy: Jan** Hehlmann, Dominik* Bania.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2007 R. 46 nr 4/5, s. 65-68, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: chłodnia dwustopniowa ; woda obiegowa ; efektywno¶ć procesu chłodzenia ; hydraulika ; wymiana masy
Słowa kluczowe angielskie: two-stage cooling tower ; circulation water ; cooling process effectivenes ; hydraulics ; mass transfer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


33/199
Nr opisu: 0000028638
Tytuł oryginału: Redukcja oporów przepływu cieczy w rurach
Autorzy: Ewa* Kostrzewa, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2007 R. 46 nr 3, s. 14-17, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: przepływ cieczy w rurach ; redukcja oporów przepływu ; substancje redukuj±ce opory przepływu ; DRA
Słowa kluczowe angielskie: liquid flow in pipes ; drag reduction ; drag reducting agents ; DRA
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


34/199
Nr opisu: 0000023434
Tytuł oryginału: Badania zjawiska osiadania cz±stek w poziomym transporcie pneumatycznym
Autorzy: Jerzy** Raczek, K. Płaneta, A. Sokół.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 6, s. 18-21, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: transport pneumatyczny ; sedymentacja cz±stek ; transport poziomy
Słowa kluczowe angielskie: pneumatic transport ; particle sedimentation ; horizontal transport
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


35/199
Nr opisu: 0000021023
Tytuł oryginału: Ci±gła metoda otrzymywania estrów kwasów tłuszczowych
Autorzy: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, F. Wołosiuk, M. Glados.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 21-24, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: estry ; estryfikacja ; transestryfikacja
Słowa kluczowe angielskie: esters ; esterification ; transesterification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


36/199
Nr opisu: 0000036560
Tytuł oryginału: Gliwicka szkoła inżynierii chemicznej - wspomnienie osobiste
Autorzy: Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 5, s. 29-33
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; inżynieria chemiczna ; wspomnienia ; Hobler Tadeusz
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; chemical engineering ; memories ; Hobler Tadeusz
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


37/199
Nr opisu: 0000032640
Tytuł oryginału: Krystalizacja z reakcj± chemiczn± str±cania hydroksyapatytu w krystalizatorze DTM ze strumienic± o wstępuj±cym ruchu zawiesiny w komorze mieszania
Autorzy: J. Koralewska, K. Matynia, K. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4s, s. 87
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/199
Nr opisu: 0000032644
Tytuł oryginału: Modelowanie składu ziarnowego struwitu otrzymywanego w procesie ci±głej krystalizacji str±ceniowej za pomoc± sztucznych sieci neuronowych
Autorzy: Krzysztof Piotrowski, J. Koralewska, K. Matynia, B. Wierzbowska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 5s, s. 115
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/199
Nr opisu: 0000032643
Tytuł oryginału: Odzyskiwanie jonów fosforanowych przez str±canie i krystalizację struwitu w krystalizatorze DTM ze strumienic± o wstępuj±cym ruchu zawiesiny w komorze mieszania
Autorzy: J. Koralewska, K. Matynia, B. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 5s, s. 67
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/199
Nr opisu: 0000021022
Tytuł oryginału: Otrzymywanie estrów alkilowych wyższych kwasów tłuszczowych
Autorzy: Wiesław** Szeja, Jan** Hehlmann, M. Glados, F. Wołosiuk.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 16-20, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: estry ; wyższe kwasy tłuszczowe ; transestryfikacja ; biopaliwo
Słowa kluczowe angielskie: esters ; long chain fatty acids ; transesterification ; biofuel
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


41/199
Nr opisu: 0000023430
Tytuł oryginału: Pocz±tki inżynierii chemicznej na Politechnice ¦l±skiej w Gliwicach
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 5, s. 17-18
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Chemiczny ; inżynieria chemiczna
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Chemistry ; chemical engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


42/199
Nr opisu: 0000023431
Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. inż. Jan Bandrowski (1928-2006)
Autorzy: Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 6, s. 3-5
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: Bandrowski Jan ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Chemiczny ; wspomnienie po¶miertne
Słowa kluczowe angielskie: Bandrowski Jan ; Silesian University of Technology ; Faculty of Chemistry ; obituary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


43/199
Nr opisu: 0000032641
Tytuł oryginału: Próby oszacowania szybko¶ci wzrostu kryształów witaminy C
Autorzy: B. Wierzbowska, J. Koralewska, K. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4s, s. 152
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/199
Nr opisu: 0000023433
Tytuł oryginału: Przegl±d metod chłodzenia procesorów komputerowych
Autorzy: Marcin Lemanowicz, Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 6, s. 10-15, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: procesor komputerowy ; odbiór ciepła ; chłodzenie powietrzem ; obieg cieczy ; ciepłowód
Słowa kluczowe angielskie: computer processor ; heat removal ; air cooling ; liquid circuit ; heatpipe
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


45/199
Nr opisu: 0000036558
Tytuł oryginału: W dniu 9 stycznia 2006 zmarł w wieku 82 lat prof. zw. dr had. inż. Józef Zabłocki
Autorzy: Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 1/2, s. 10-11
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: Zabłocki Józef ; wspomnienie po¶miertne ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Chemiczny
Słowa kluczowe angielskie: Zabłocki Józef ; obituary ; Silesian University of Technology ; Faculty of Chemistry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


46/199
Nr opisu: 0000021021
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów geometrycznych mieszalnika na czas makro mieszania
Autorzy: Tomasz Gmerek, Piotr Synowiec, Joanna* Bigda.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 11-15, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: parametry geometryczne ; mieszalnik ; makromieszanie
Słowa kluczowe angielskie: geometrical parameters ; mixing tank ; macromixing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


47/199
Nr opisu: 0000032642
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na jednostkow± moc strugi zasilaj±cej w krystalizatorze DTM o wstępuj±cym ruchu zawiesiny w komorze mieszania
Autorzy: Z. Bechtold, M. Małasińska, K. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4s, s. 13
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/199
Nr opisu: 0000023432
Tytuł oryginału: Zastosowanie elementów nauczania dystansowego w nauczaniu inżynierii chemicznej
Autorzy: Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 6, s. 6-9, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: nauczanie na odległo¶ć ; inżynieria chemiczna ; platforma zdalnej edukacji
Słowa kluczowe angielskie: distance learning ; chemical engineering ; remote education platform
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


49/199
Nr opisu: 0000021020
Tytuł oryginału: Zastosowanie fal ultradĽwiękowych w procesach inżynierii chemicznej
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 7-10, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: fala ultradĽwiękowa ; inżynieria chemiczna ; koagulacja ; agregat ciała stałego
Słowa kluczowe angielskie: ultrasonic wave ; chemical engineering ; coagulation ; solid aggregate
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


50/199
Nr opisu: 0000018505
Tytuł oryginału: Badania procesów powstawania i rozpadu agregatów ciała stałego w mieszalnikach
Autorzy: Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2005 R. 44 nr 5s, s. 22-
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/199
Nr opisu: 0000014126
Tytuł oryginału: Dekantacja wirowa zawiesin pogalwanicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Rotating decantation of post-galvanized suspensions
Autorzy: Michał** Palica, Wojciech Pudło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2005 R. 44 nr 4, s. 20-21, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: dekantacja wirowa ; zawiesina pogalwaniczna ; wilgotno¶ć osadu
Słowa kluczowe angielskie: centrifugal decantation ; post-galvanized suspension ; sediment moisture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


52/199
Nr opisu: 0000014128
Tytuł oryginału: Modelowanie odwodnienia zawiesiny flotokoncentratu węglowego na drodze filtracji ci¶nieniowej
Tytuł w wersji angielskiej: Dewatering modelling of flotation-concentrate suspension using pressure filtration
Autorzy: Michał** Palica, Wojciech Pudło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2005 R. 44 nr 4, s. 22-23, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: filtracja ci¶nieniowa ; flotokoncentrat węglowy ; modelowanie
Słowa kluczowe angielskie: pressure filtration ; coal flotation concentrate ; modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


53/199
Nr opisu: 0000015089
Tytuł oryginału: Absorpcja w kolumnie o sterowanym prze¶wicie
Autorzy: Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 54-55, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/199
Nr opisu: 0000015094
Tytuł oryginału: Autotermiczne poł±czenie reakcji egzo- i endotermicznych
Autorzy: Alicja Kocur.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 79-80, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/199
Nr opisu: 0000015105
Tytuł oryginału: Badania charakterystycznych parametrów i oporów przepływu czynnika gazowego przez złoże kompozytowe
Autorzy: Jan** Hehlmann, E. Pietrasik, Dominik* Bania.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 60-61, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/199
Nr opisu: 0000015107
Tytuł oryginału: Badania spadków ci¶nienia w łuku złożonego transportu pneumatycznego
Autorzy: Jerzy** Raczek, Grzegorz Dzido.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 131-132, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/199
Nr opisu: 0000009362
Tytuł oryginału: Czas przebywania kryształów w krystalizatorze fluidalnym z idealn± klasyfikacj±
Tytuł w wersji angielskiej: Residence time of crystals within the fluidised-bed crystallizer with ideal classification
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 50-51, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: krystalizacja fluidalna ; czas przebywania
Słowa kluczowe angielskie: fluidized bed crystallization ; residence time
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


58/199
Nr opisu: 0000015108
Tytuł oryginału: Destylacja w kolumnie z wypełnieniem komórkowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga, Bernard* Marcinkiewicz.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 56-57, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/199
Nr opisu: 0000015109
Tytuł oryginału: Hydraulika kolumny z półkami o regulowanym prze¶wicie
Autorzy: Krzysztof Kiraga, Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 77-78, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/199
Nr opisu: 0000015110
Tytuł oryginału: Mieszanie gazów w mieszalniku statycznym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Bogusław* S±siadek, Edyta* Kujawska, J. Zasępa.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 64-65, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/199
Nr opisu: 0000009359
Tytuł oryginału: Otrzymywanie struwitu w procesie ci±głej krystalizacji str±ceniowej
Tytuł w wersji angielskiej: Production of struvite in the continuous reaction crystallization process
Autorzy: A. Matynia, J. Koralewska, B. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 34-36, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: struwit ; str±canie ; krystalizacja ; kinetyka ; krystalizator DTB MSMPR
Słowa kluczowe angielskie: struvite ; precipitation ; crystallization ; kinetics ; DTB MSMPR crystallizer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


62/199
Nr opisu: 0000009360
Tytuł oryginału: Oznaczanie metod± CFD rozkł±du prędko¶ci w krystalizatorach typu DTM
Tytuł w wersji angielskiej: Velocity distribution determination by the CFD method in the DTM crystallizers
Autorzy: Piotr Synowiec, J. Bigda.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 43-44, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: mieszalnik ; prędko¶ć osiowa ; pompowanie ; wydajno¶ć ; CFD
Słowa kluczowe angielskie: mixer ; axial velocity ; pumping ; productivity ; CFD
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


63/199
Nr opisu: 0000015113
Tytuł oryginału: Procesy absorpcyjne w kolumnach z wypełnieniem komórkowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga, Wojciech Mokrosz, Edyta* Kujawska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 58-59, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/199
Nr opisu: 0000009358
Tytuł oryginału: Przesycenie roztworów w procesie str±cania soli trudno rozpuszczalnych
Tytuł w wersji angielskiej: Supersaturation in the precipitation process of sparingly soluble salts
Autorzy: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 19-20, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: str±canie ; współczynnik aktywno¶ci ; współczynnik osmotyczny ; dihydrat siarczanu(VI) wapnia ; odpady
Słowa kluczowe angielskie: precipitation ; activity coefficient ; osmotic coefficient ; calcium sulphate dihydrate ; wastes
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


65/199
Nr opisu: 0000008447
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej** Mianowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 2, s. 26-27
Praca recenzowana: Wstęp do chemii materiałów / H. Bala. Warszawa 2003
Słowa kluczowe polskie: chemia ; materiałoznawstwo ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: chemistry ; materials science ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


66/199
Nr opisu: 0000015115
Tytuł oryginału: Specyficzne złoża kompozytowe - badania konwekcyjnego suszenia surogatów paliwowych
Autorzy: Jan** Hehlmann, E. Pietrasik, Dominik* Bania.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 62-63, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


67/199
Nr opisu: 0000009361
Tytuł oryginału: Uwarunkowania krystalizacji próżniowej trioksanu
Tytuł w wersji angielskiej: Conditions of the vacuum trioxane crystallization
Autorzy: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, K. Makal.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 45-47, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: krystalizacja próżniowa ; trioksan ; koszt wytwarzania
Słowa kluczowe angielskie: vacuum crystallization ; trioxane ; total costs
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


68/199
Nr opisu: 0000015116
Tytuł oryginału: Wielokrotne cykliczne stany ustalone w RFR przy wymuszonych oscylacjach temperaturowych
Autorzy: Alicja Kocur, Jan* Thullie, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 81-82, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/199
Nr opisu: 0000015117
Tytuł oryginału: Wnikanie ciepła w pier¶cieniowym koncentrycznym wymienniku ciepła
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, Jan** Hehlmann, J. Węgrzyn-Jodkowska, Maciej* Jodkowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 21-22, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


70/199
Nr opisu: 0000015118
Tytuł oryginału: Wysokosprawny odpylacz od¶rodkowy z ¶rubowym kanałem separacyjnym
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 23-24, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/199
Nr opisu: 0000001521
Tytuł oryginału: Badania sorpcyjno-sedymentacyjnych wła¶ciwo¶ci haloizytowych substancji mineralnych
Autorzy: Henryk** Merta, M. Stechman.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 1, s. 23-24, bibliogr.10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


72/199
Nr opisu: 0000001520
Tytuł oryginału: Intensyfikacja mechanicznego odwadniania zawiesin fosfogipsu
Autorzy: Michał** Palica, Jacek Kocurek, Grzegorz Dzido.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 1, s. 27-28, bibliogr.12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


73/199
Nr opisu: 0000001522
Tytuł oryginału: Modelowanie rozdziału zawiesin tworz±cych ¶ci¶liwe osady o różnej podatno¶ci na ci¶nienie
Autorzy: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


74/199
Nr opisu: 0000018863
Tytuł oryginału: Modyfikacja równania Kyncha dla zawiesin haloizytu w wodzie
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, M. Stechman, Stanisław** Sulwiński.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 5s, s. 14-15, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


75/199
Nr opisu: 0000001545
Tytuł oryginału: Nowe rodzaje mezoporowatych sit molekularnych Otrzymywanie i wła¶ciwo¶ci
Autorzy: R. Buhl, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 2, s. 10-13, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


76/199
Nr opisu: 0000002641
Tytuł oryginału: Obliczenia zmian ci¶nienia statycznego gazu w strefie nieustalonego ruchu cz±stek poziomego transportu pneumatycznego
Autorzy: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek, Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 4, s. 20-22, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


77/199
Nr opisu: 0000003193
Tytuł oryginału: Porównanie biologicznych i konwencjonalnych metod oczyszczania powietrza
Autorzy: Jan* Thullie, Alicja Kocur, K. Chmiel, Michał** Palica, P. Tatoj.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 3, s. 9-13, bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


78/199
Nr opisu: 0000002640
Tytuł oryginału: Współczynnik dyfuzji w fazie gazowej Porównanie wybranych korelacji
Autorzy: Jan* Thullie, Mariola* Bodzek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 4, s. 12-15, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


79/199
Nr opisu: 0000000529
Tytuł oryginału: Badania hydrauliki odpylacza z zamkniętym, ¶rubowym kanałem separacyjnym
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, R. Kubica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 4, s. 14-19, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


80/199
Nr opisu: 0000028703
Tytuł oryginału: Badania mieszalnika wibracyjnego
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 4s, s. 47-48, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


81/199
Nr opisu: 0000003943
Tytuł oryginału: Intensywne odwadnianie zneutralizowanej zawiesiny pogalwanicznej Cz. 1: Dekantacja wirowa
Autorzy: Michał** Palica, P. Skiba, A. Tatarczuk.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 5, s. 10-13, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


82/199
Nr opisu: 0000003934
Tytuł oryginału: Intensywne odwadnianie zneutralizowanej zawiesiny pogalwanicznej Cz. 2: Filtracja ci¶nieniowa
Autorzy: Michał** Palica, P. Skiba, A. Tatarczuk.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 6, s. 15-19, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


83/199
Nr opisu: 0000004599
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 2, s. 26-27
Praca recenzowana: Wybrane zagadnienia teorii filtracji i kompresji osadów / M. Palica, J. Kocurek. Gliwice 2001
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


84/199
Nr opisu: 0000004600
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 2, s. 25-26
Praca recenzowana: Mechanika płynów w inżynierii ¶rodowiska / Z. Orzechowski, J. Trywer, R. Zarzycki. Warszawa 2001
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


85/199
Nr opisu: 0000000531
Tytuł oryginału: Wpływ zmian temperatury mieszaniny reakcyjnej na pracę reaktora rewersyjnego
Autorzy: Jan* Thullie, Alicja Kocur.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 3, s. 18-24, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


86/199
Nr opisu: 0000000533
Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod CFD w okre¶laniu warunków hydraulicznych pracy krystalizatora
Autorzy: Piotr Synowiec, J. Bigda, Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 3, s. 9-12, bibliogr.14 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


87/199
Nr opisu: 0000000530
Tytuł oryginału: Wykorzystanie modelu przepływu jednorodnego w obliczeniach charakterystyki pionowego transportu pneumatycznego w strefie nieustalonego ruchu cz±stek
Autorzy: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek, Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 4, s. 10-14, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


88/199
Nr opisu: 0000003945
Tytuł oryginału: Wykorzystanie pakietu gPROMS do modelowania wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Autorzy: K. Chmiel, E. Sobierska, Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 5, s. 18-22, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


89/199
Nr opisu: 0000000532
Tytuł oryginału: Wysokosprawny odpylacz od¶rodkowy z zamkniętym kanałem ¶rubowym - prognoza sprawno¶ci odpylania - ujęcia alternatywne
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, R. Kubica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 3, s. 13-17, bibliogr.12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


90/199
Nr opisu: 0000002056
Tytuł oryginału: Badania nad powiększeniem skali reaktora do prowadzenia redukcji tlenków azotu na sorbencie węglowym AKP
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b, Józef** Szarawara.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 3, s. 5-9, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


91/199
Nr opisu: 0000002245
Tytuł oryginału: Badanie stopnia zmieszania w krystalizatorze zbiornikowym o działaniu ci±głym
Autorzy: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski, Katarzyna* Słuszniak.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 5-9, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


92/199
Nr opisu: 0000002357
Tytuł oryginału: Komputerowe narzędzia inżynierii ochrony ¶rodowiska
Autorzy: Jan* Thullie, Monika* Kurpas, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 1, s. 3-17, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


93/199
Nr opisu: 0000002246
Tytuł oryginału: Krystalizacja - nowe możliwo¶ci przemysłowego wykorzystania
Autorzy: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 17-23, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


94/199
Nr opisu: 0000001861
Tytuł oryginału: Podstawowe wskaĽniki projektowe krystalizacji fluidalnej
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 33-34, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


95/199
Nr opisu: 0000002060
Tytuł oryginału: Prof. dr inż. Władysław Mróz
Autorzy: Karol** Machej.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 3, s. 3-4
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


96/199
Nr opisu: 0000001864
Tytuł oryginału: Przegl±d i ocena równań kinetycznych dla celów obliczeniowo-projektowych procesu krystalizacji masowej
Autorzy: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 17-18, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


97/199
Nr opisu: 0000004582
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 27-28
Praca recenzowana: Gospodarka odpadami medycznymi / J. W. Wandrasz. Poznań 2000
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


98/199
Nr opisu: 0000004584
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 6, s. III okł., 28
Praca recenzowana: Sedymentacja zawiesin. Zasady i projektowanie / J. Bandrowski, H. Merta, J. Zioło. Gliwice 2001
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


99/199
Nr opisu: 0000001862
Tytuł oryginału: Utylizacja ciekłych odpadów przemysłowych na drodze krystalizacji
Autorzy: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 31-32, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


100/199
Nr opisu: 0000011480
Tytuł oryginału: Wielokrotne stany stacjonarne w układzie cieplnie sprzężonych heterogenicznych przeciwpr±dowych reaktorów rurowych
Autorzy: Marek* Berezowski, A. Grabski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 3, s. 13
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


101/199
Nr opisu: 0000001866
Tytuł oryginału: Wprowadzenie do VII Sympozjum "Krystalizacja Przemysłowa"
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 5-6
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


102/199
Nr opisu: 0000001863
Tytuł oryginału: Współkrystalizacja ¶ladowych ilo¶ci jonów metali z siarczanem potasu
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 27-28, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


103/199
Nr opisu: 0000001865
Tytuł oryginału: Wstępne przygotowanie roztworów dla procesów wyparnego zatężenia i krystalizacji
Autorzy: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 13-14, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


104/199
Nr opisu: 0000002054
Tytuł oryginału: Wyznaczanie ¶rednie zastępczych kryształów sedymentuj±cych w wodnych roztworach nasyconych
Autorzy: Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 3, s. 9-12, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


105/199
Nr opisu: 0000002008
Tytuł oryginału: Zachowanie się zawiesin ciało stałe - ciecz w mieszalnikach wibracyjnych
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Jan* Thullie.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 4, s. 24-26, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


106/199
Nr opisu: 0000005640
Tytuł oryginału: Badanie dynamiki procesu adsorpcji mocznika na złożu jonitowym
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, A. Robak, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 4/5, s. 10-13, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


107/199
Nr opisu: 0000005639
Tytuł oryginału: Heat and mass transfer bibliography - Polish works (1998-1999)
Autorzy: Jan** Bandrowski, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 4/5, s. 21-25
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


108/199
Nr opisu: 0000002076
Tytuł oryginału: Komputerowa inżynieria procesowa - aspekty edukacyjne
Autorzy: Jan* Thullie, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3, s. 3-6, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


109/199
Nr opisu: 0000005568
Tytuł oryginału: Modelowanie kinetyki złożonych procesów chemicznych z użyciem sztucznych sieci neuronowych
Autorzy: Krzysztof Piotrowski, Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 6, s. 12-15, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


110/199
Nr opisu: 0000005567
Tytuł oryginału: Numeryczna symulacja rozdziału zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji i kompresji osadu
Autorzy: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 6, s. 19-24, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


111/199
Nr opisu: 0000002077
Tytuł oryginału: Pomiar szeroko¶ci strefy metastabilnej wodnych roztworów soli za pomoc± chłodzenia naturalnego
Autorzy: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski, Katarzyna* Słuszniak.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3, s. 10-14, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


112/199
Nr opisu: 0000008525
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Stefan** Baj.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3, s. 25
Praca recenzowana: Technologia podstawowych syntez organicznych / [Aut.]: E. Grzywa, J. Molenda. Warszawa 2000
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


113/199
Nr opisu: 0000005507
Tytuł oryginału: Rozkład ci¶nienia statycznego w strefie nieustalonego ruchu cz±stek w pionowym transporcie pneumatycznym
Autorzy: Jerzy** Raczek, Grzegorz Dzido, Jan* Thullie, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 2, s. 13-16, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


114/199
Nr opisu: 0000005569
Tytuł oryginału: Usuwanie dwutlenku siarki i chlorowodoru z gazów spalinowych w trójczynnikowym złożu fluidalnym
Autorzy: Wojciech* Olczyk, Janusz** Wandrasz.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 6, s. 9-12, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


115/199
Nr opisu: 0000036554
Tytuł oryginału: Wpływ nawilżenia złóż naturalnych na opory przepływu
Autorzy: Michał** Palica, Klaudia* Chmiel.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3s, s. 102-103, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


116/199
Nr opisu: 0000005508
Tytuł oryginału: Wysokosprawny odpylacz od¶rodkowy z zamkniętym kanałem ¶rubowym
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, R. Kubica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 2, s. 9-13, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


117/199
Nr opisu: 0000005130
Tytuł oryginału: Algorytm projektowania osadników z wypełnieniem na bazie badań do¶wiadczalnych
Autorzy: Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 4, s. 6-9, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


118/199
Nr opisu: 0000005016
Tytuł oryginału: Charakterystyka pionowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich o szerokim spektrum uziarnienia
Autorzy: Jerzy** Raczek, Michał** Palica, Grzegorz Dzido, M. Goł±b.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 2, s. 20-23, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


119/199
Nr opisu: 0000005018
Tytuł oryginału: Dyspergowanie pigmentów w dissolverach - mieszalnikach rozdrabniaj±cych
Autorzy: Jan** Hehlmann, R. Adamek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 2, s. 8-12, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


120/199
Nr opisu: 0000005294
Tytuł oryginału: Europejski projekt promuj±cy nowoczesne narzędzia komputerowe - CAPE.NET
Autorzy: T. Perris, Jan* Thullie, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 6, s. 3-6, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


121/199
Nr opisu: 0000005017
Tytuł oryginału: Ocena możliwo¶ci rozdziału zawiesin bimodalnych w procesie sedymentacji konwencjonalnej i cienkowarstwowej
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 2, s. 13-16, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


122/199
Nr opisu: 0000011418
Tytuł oryginału: Problemy modelowania reaktorów rurowych kaskad± reaktorów zbiornikowych
Autorzy: Marek* Berezowski, P. Ptaszek, A. Ptaszek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 3, s. 11-13
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4185


123/199
Nr opisu: 0000005131
Tytuł oryginału: Prof. zw. dr inż. Stanisław Ochęduszko 1899-1969
Autorzy: Jan** Szargut.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 4, s. 3-4
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


124/199
Nr opisu: 0000005201
Tytuł oryginału: PURE - nowy projekt sieciowy Unii Europejskiej
Autorzy: Jan* Thullie, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 5, s. 5-12, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


125/199
Nr opisu: 0000008503
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 1, s. 28
Praca recenzowana: Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura / [Aut.]: J. Warych. Warszawa 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


126/199
Nr opisu: 0000005129
Tytuł oryginału: Testy filtracji ci¶nieniowej wybranych nadaw odpadowych z dodatkiem flokulantu CARBAFLOCK F-106
Autorzy: Michał** Palica, Helena** Smyczek, L. Więcław-Solny, I. Zielińska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 4, s. 18-24, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


127/199
Nr opisu: 0000005074
Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody Nyvlta do pomiaru współczynnika przenikania ciepła
Autorzy: Karol** Machej, Helena** Smyczek, Katarzyna* Słuszniak.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 3, s. 7-10, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


128/199
Nr opisu: 0000004981
Tytuł oryginału: Wyrównanie profilu prędko¶ci w aparatach przemysłowych
Autorzy: Jan** Hehlmann, Bernard* Marcinkiewicz.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 1, s. 16-21, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


129/199
Nr opisu: 0000077028
Tytuł oryginału: Zachowanie się gazów kopalnianych w procesie permeacji przez membranę płask± z poliamidu 6 i moduł kapilarny z polimetylopentenu
Autorzy: A. Pilch-Kowalczyk, Barbara* Białecka, J. Kulawski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 3, s. 14-20, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Słowa kluczowe polskie: membrana ; gaz kopalniany ; wzbogacanie ; metan ; permeacja gazowa
Słowa kluczowe angielskie: membrane ; mine gas ; enrichment ; methane ; gas permeation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


130/199
Nr opisu: 0000024266
Tytuł oryginału: Dezorganizacja trietyloaminy przy użyciu złoża filtracyjnego ze zrębów drzewnych
Autorzy: Michał** Palica, J. Walu¶.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 1, s. 8-10, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


131/199
Nr opisu: 0000024460
Tytuł oryginału: Konstrukcja i projektowanie odpylacza cyklonowego z wiruj±c± przegrod± separacyjn± i dolnym odbiorem gazu oczyszczonego
Autorzy: T. Chmielniak, Andrzej** Bryczkowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 5, s. 14-17, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


132/199
Nr opisu: 0000024510
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci zastosowania laserowej analizy ziarnowej dla celów badawczych i przemysłowych
Autorzy: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik, Katarzyna* Słuszniak.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 6, s. 19-23, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


133/199
Nr opisu: 0000024459
Tytuł oryginału: Przetwarzanie danych pomiarowych za pomoc± sztucznych sieci neuronowych
Autorzy: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 5, s. 6-10, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3015


134/199
Nr opisu: 0000024461
Tytuł oryginału: Uproszczony sposób okre¶lania składu ziarnowego produktu z krystalizatora fluidalnego
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 5, s. 18-20, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3015


135/199
Nr opisu: 0000024381
Tytuł oryginału: Wytwarzanie ¶redniokrystalicznego chlorku sodu w krystalizatorze typu DDT
Autorzy: Piotr Synowiec, D. Łuczkowska.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 3, s. 27-31, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


136/199
Nr opisu: 0000026365
Tytuł oryginału: Opracowanie metody optymalnego doboru wysokosprawnych osadników z wypełnieniem na podstawie do¶wiadczalnych badań osadników
Autorzy: Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 1, s. 3-8, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


137/199
Nr opisu: 0000026449
Tytuł oryginału: Podział zawiesin ze względu na możliwo¶ć zagęszczania w osadnikach z wypełnieniem oraz analiza czynników wpływaj±cych na proces sedymentacji cienkowarstwowej
Autorzy: Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 3, s. 3-7, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


138/199
Nr opisu: 0000026510
Tytuł oryginału: Rury poliestrowo-szklane dla przemysłu chemicznego
Autorzy: Kazimierz* Walczak, Henryk* Rydarowski, K. Czaplicka.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 4, s. 27-30, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


139/199
Nr opisu: 0000026392
Tytuł oryginału: Wirówki dla potrzeb krystalizacji masowej z roztworu
Autorzy: D. Łuczkowska, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 2, s. 14-20, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


140/199
Nr opisu: 0000026566
Tytuł oryginału: Wpływ nieustalonego ruchu cz±stek na położenie charakterystyki pionowego transportu pneumatycznego
Autorzy: Jerzy** Raczek, Grzegorz Dzido, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 5, s. 21-24, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


141/199
Nr opisu: 0000026511
Tytuł oryginału: Wykorzystanie sieci neuronowych do opracowania danych pomiarowych w krystalizacji masowej
Autorzy: Karol** Machej.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 4, s. 7-11, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


142/199
Nr opisu: 0000034899
Tytuł oryginału: Badania skuteczno¶ci odsiarczania metod± mokr± z zastosowaniem współpr±dowej kolumny z wypełnieniem komórkowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1996 R. 35 nr 3, s. 3-8, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


143/199
Nr opisu: 0000034863
Tytuł oryginału: Projektowanie osadników z wypełnieniem Cz. 1: Parametry projektowe i technologiczne osadników płytowych i rurowych oraz ich klasyfikacja
Autorzy: Henryk** Merta.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1996 R. 35 nr 2, s. 3-10, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


144/199
Nr opisu: 0000035122
Tytuł oryginału: Ultrafiltracja emulsji lateksowych
Autorzy: Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1996 R. 35 nr 6, s. 12-19, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


145/199
Nr opisu: 0000034815
Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody Mersmanna do empirycznego wyznaczania przybliżonej zależno¶ci
Autorzy: Karol** Machej, Katarzyna* Słuszniak.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1996 R. 35 nr 1, s. 9-11, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


146/199
Nr opisu: 0000032857
Tytuł oryginału: Absorpcja tlenków siarki w procesach spalania fluidalnego
Autorzy: Adam* Łucko¶.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 1, s. 13-18, bibliogr. 53 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


147/199
Nr opisu: 0000033153
Tytuł oryginału: Analiza modeli osadników z wypełnieniem
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 6, s. 9-18, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


148/199
Nr opisu: 0000032961
Tytuł oryginału: Badania filtrowalno¶ci drobnoziarnistej zawiesiny bieli tytanowej w wodzie
Autorzy: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 3, s. 23-27, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


149/199
Nr opisu: 0000032962
Tytuł oryginału: Emisja zwiazków chloru w procesie spalania węgla w kotłach pyłowych i fluidalnych
Autorzy: Adam* Łucko¶.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 3, s. 10-15, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


150/199
Nr opisu: 0000033053
Tytuł oryginału: Filtracja wirowa periodyczna zawiesin gipsu technicznego w skali laboratoryjnej
Autorzy: Michał** Palica, A. Dynda, Grzegorz Dzido.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 5, s. 19-23, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


151/199
Nr opisu: 0000032856
Tytuł oryginału: Problemy przenoszenia skali przy projektowaniu krystalizatorów z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 1, s. 22-24, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


152/199
Nr opisu: 0000043451
Tytuł oryginału: Badania i zastosowanie przemysłowe hybrydowego urz±dzenia do oczyszczania gazów przemysłowych
Autorzy: Jan** Hehlmann, Kazimierz* Nakonieczny.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 5, s. 8-14, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


153/199
Nr opisu: 0000043389
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci modernizacji kolumn absorpcyjnych na podstawie procesów przemysłu sodowego
Autorzy: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 4, s. 9-13, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


154/199
Nr opisu: 0000043390
Tytuł oryginału: Skomputeryzowane stanowisko pomiarowe do wyznaczania pełnych charakterystyk filtracji ci¶nieniowej
Autorzy: Michał** Palica, A. Dynda, Grzegorz Dzido, Andrzej** Falecki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 4, s. 21-22, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


155/199
Nr opisu: 0000043233
Tytuł oryginału: Testowanie wybranych tkanin do filtracji zneutralizowanych ¶cieków potrawiennych
Autorzy: Michał** Palica, Jerzy** Raczek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 1, s. 15-18, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


156/199
Nr opisu: 0000043450
Tytuł oryginału: Uproszczona metoda projektowania krystalizatora fluidalnego z idealn± klasyfikacj±
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 5, s. 14-16, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


157/199
Nr opisu: 0000043360
Tytuł oryginału: Uszczelki elastomerowe nowej generacji w budowie aparatów i instalacji przemysłowych
Autorzy: Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 3, s. 22-24, biliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


158/199
Nr opisu: 0000044996
Tytuł oryginału: Badania procesu odsiarczania gazów metod± wapienn± z zastosowaniem kolumny z wypełnieniem komórkowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 2, s. 15-20, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


159/199
Nr opisu: 0000044987
Tytuł oryginału: Ludwik Sobolewski (1909-1993)
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 3, s. 27-28
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


160/199
Nr opisu: 0000044994
Tytuł oryginału: Nowa generacja pomp dla przemysłu chemicznego
Autorzy: Jan** Hehlmann, K. Jedele, J. Olszewski, M. Rosiński.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 2, s. 32-35, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


161/199
Nr opisu: 0000045117
Tytuł oryginału: Proces chłodzenia wody przemysłowej we współpr±dowej chłodni dyspersyjnej
Autorzy: Jan** Hehlmann, Dariusz* Legierski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 4, s. 7-12, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


162/199
Nr opisu: 0000045127
Tytuł oryginału: Przegl±d przemysłowych wypełnień kolumnowych
Autorzy: Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 4, s. 20-24, bibliogr. 52 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


163/199
Nr opisu: 0000044983
Tytuł oryginału: Rozwi±zania konstrukcyjne krystalizatorów fluidalnych
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 3, s. 23-26, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


164/199
Nr opisu: 0000044995
Tytuł oryginału: Wzrost zawilgocenia placków pofiltracyjnych w strefie oddmuchu dla niektórych zawiesin
Autorzy: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 2, s. 29-32, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


165/199
Nr opisu: 0000052327
Tytuł oryginału: Korelacje do okre¶lania własno¶ci fizykochemicznych ciekłych frakcji węglowodorów
Autorzy: E. Jędrysik, Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 1, s. 14, 31-34, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


166/199
Nr opisu: 0000052331
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci stosowania testowego filtru ci¶nieniowego w badaniach współczynnika ¶ci¶liwo¶ci placka
Autorzy: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 4, s. 17-21, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


167/199
Nr opisu: 0000052330
Tytuł oryginału: Obliczanie powierzchni sedymentacji ci±głej na podstawie teoretycznej prędko¶ci opadania Cz. 1: Zawiesiny monodyspersyjne
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 4, s. 25-29, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


168/199
Nr opisu: 0000052329
Tytuł oryginału: Okre¶lanie hydraulicznych warunków pracy w krystalizatorach z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 3, s. 7-12, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


169/199
Nr opisu: 0000052966
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 2, s. 40
Praca recenzowana: Optymalizacja w inżynierii procesowej / S. Sieniutycz. Warszawa 1991
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


170/199
Nr opisu: 0000052967
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 3, s. 35-36
Praca recenzowana: Badania znacznikowe w inżynierii procesowej / E. Iller. Warszawa 1992
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


171/199
Nr opisu: 0000052968
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 4, s. 40
Praca recenzowana: Krystalizacja i krystalizatory / Z. Rojkowski, J. Synowiec. Warszawa 1992
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


172/199
Nr opisu: 0000052328
Tytuł oryginału: Wpływ ci¶nienia oddmuchu na wtórne zawilgocenie placka uzyskiwanego podczas filtracji próżniowej ci±głej zawiesin gipsów
Autorzy: Jacek Kocurek, Władysław** Mróz, Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 3, s. 16-18, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


173/199
Nr opisu: 0000053563
Tytuł oryginału: Badania zintegrowanego mieszalnika statycznego i jego technologiczna aplikacja
Autorzy: Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1991 R. 30 nr 2/3, s. 22-27, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


174/199
Nr opisu: 0000053562
Tytuł oryginału: Chłodnia z wypełnieniem komórkowym do intensywnego chłodzenia wód przemysłowych Badania i aplikacja
Autorzy: Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1991 R. 30 nr 1, s. 7-14, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


175/199
Nr opisu: 0000053561
Tytuł oryginału: Unieszkodliwianie merkaptanu metod± ozonowania i absorpcji w roztworze kwasu siarkowego
Autorzy: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, Jerzy** Raczek, T. Kaczyńska, P. Tatoj, J. Walu¶.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1991 R. 30 nr 1, s. 15-18, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


176/199
Nr opisu: 0000060083
Tytuł oryginału: Badania sedymentacji i filtracji zawiesin gipsów zanieczyszczonych sadz±
Autorzy: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Józef** Zabłocki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 5/6, s. 18-22, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


177/199
Nr opisu: 0000059957
Tytuł oryginału: Badanie filtrowalno¶ci zawiesin niedotlenionych oraz dotlenionych powstaj±cych przy absorpcji SO2 metod± MOWAP
Autorzy: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Józef** Zabłocki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 4, s. 19-23, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


178/199
Nr opisu: 0000060087
Tytuł oryginału: Badanie oporów przepływu gazu w kolumnie wypełnionej
Autorzy: Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 1, s. 22-24, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


179/199
Nr opisu: 0000060085
Tytuł oryginału: Prędko¶ć sedymentacji w krystalizatorze fluidalnym
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 2/3, s. 27-29, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


180/199
Nr opisu: 0000060318
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 4, s. 3 okł.
Praca recenzowana: Przepływy dwufazowe - jednowymiarowe, ustalone, adiabatyczne / Z. Orzechowski. Warszawa 1990
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


181/199
Nr opisu: 0000059956
Tytuł oryginału: Suszenie polimerów w złożu fluidalnym
Autorzy: Jan** Bandrowski, I. Długaj, M. Dumin, M. ¦ci±żko.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 4, s. 11-18, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


182/199
Nr opisu: 0000060086
Tytuł oryginału: Symulacja procesu krystalizacji masowej na elektronicznej maszynie cyfrowej
Autorzy: Karol** Machej.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 2/3, s. 19-22, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


183/199
Nr opisu: 0000060084
Tytuł oryginału: Wpływ kształtu i lokalizacji rury cyrkulacyjnej na minimaln± liczbę obrotów mieszadła w krystalizatorze z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 2/3, s. 29-33, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


184/199
Nr opisu: 0000060088
Tytuł oryginału: Współczynnik wywiewania materiału sypkiego ze złoża fluidalnego
Autorzy: Jan** Bandrowski, Jerzy** Raczek, M. ¦ci±żko.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


185/199
Nr opisu: 0000060082
Tytuł oryginału: Zmodyfikowane urz±dzenia testowe do badań filtracji ci¶nieniowej
Autorzy: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Józef** Zabłocki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 5/6, s. 23-27, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


186/199
Nr opisu: 0000060537
Tytuł oryginału: Badania filtracji wirowej zawiesin odpadowych powstaj±cych przy produkcji płyt pokryciowych
Autorzy: Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 4, s. 21-24, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3015


187/199
Nr opisu: 0000060538
Tytuł oryginału: Badania filtracji wirowej zawiesin odpadowych powstaj±cych przy produkcji płyt pokryciowych Cz.2
Autorzy: Michał** Palica.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 5, s. 20-24, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3015


188/199
Nr opisu: 0000060526
Tytuł oryginału: Badania procesu suszenia ziaren kukurydzy w suszarce laboratoryjnej
Autorzy: Jerzy** Pikoń, Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 nr 6, s. 23-25, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3015


189/199
Nr opisu: 0000060431
Tytuł oryginału: Graficzna metoda wyznaczania parametrów pracy układów osadników
Autorzy: Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 4, s. 24-26, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3015


190/199
Nr opisu: 0000060429
Tytuł oryginału: Metoda obliczeń cieplnych równoległopr±dowego spiralnego rekuperatora pętlicowego
Autorzy: Ryszard** Bartnik, Jan** Składzień.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 4, s. 8-12, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


191/199
Nr opisu: 0000060434
Tytuł oryginału: Niskotemperaturowa synteza lekkich j±der w reakcji Fleischmanna-Ponsa
Autorzy: Jerzy** Żak.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 5, s. 3-4, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


192/199
Nr opisu: 0000060430
Tytuł oryginału: Obliczanie powierzchni osadników radialnych
Autorzy: Karol** Machej, Janusz Wójcik.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 2, s. 12-15, bibliogr. 40 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


193/199
Nr opisu: 0000061096
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 4, s. 36
Praca recenzowana: Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej (tłum. z j. ros.) / K. F. Pavlov, P. G. Romankov, A. A. Noskov. Warszawa 1988
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


194/199
Nr opisu: 0000060527
Tytuł oryginału: Wyznaczanie współczynnika ¶ci¶liwo¶ci placka przy użyciu testowego filtru ci¶nieniowego
Autorzy: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Józef** Zabłocki.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 nr 6, s. 13-16, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


195/199
Nr opisu: 0000060433
Tytuł oryginału: Zastosowanie osadników lamelowych w przemysłowych liniach technologicznych
Autorzy: Jerzy** Pikoń, Jan** Hehlmann.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 5, s. 10-15, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


196/199
Nr opisu: 0000064200
Tytuł oryginału: Jak przeciwdziałać unosowi kropel w krystalizatorach pracuj±cych pod próżni±
Autorzy: J. Synowiec, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1988 R. 27 nr 1, s. 6-10, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


197/199
Nr opisu: 0000064363
Tytuł oryginału: Projektowanie aparatów z mieszadłem ¶migłowym w rurze cyrkulacyjnej
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1988 R. 27 nr 5/6, s. 16-21, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


198/199
Nr opisu: 0000096210
Tytuł oryginału: Rozdzielacze gazu dla aparatów ze złożem fluidalnym
Autorzy: A. Kaziszyn, M. ¦ci±żko, Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1987 R. 26 nr 5/6, s. 3-8, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


199/199
Nr opisu: 0000096204
Tytuł oryginału: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Inż. Apar. Chem. 1987 R. 26 nr 1, s. 31-32, III okł.
p-ISSN: 0368-0827
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3015


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie