Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHEM INŻ EKOL
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000032045
Tytuł oryginału: Wpływ mechanicznego obci±żenia wybranych złóż naturalnych na ich wła¶ciwo¶ci hydrauliczne
Autorzy: Klaudia* Chmiel, Ł. Kurowski.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2007 t. 14 nr S3, s. 367-377, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: złoże naturalne ; opór przepływu ; wła¶ciwo¶ci hydrauliczne ; obci±żenie mechaniczne
Słowa kluczowe angielskie: natural deposit ; flow resistance ; hydraulic properties ; mechanical load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


2/34
Nr opisu: 0000020189
Tytuł oryginału: Okre¶lenie parametrów modelu i obliczenia numeryczne filtracji ci¶nieniowej z towarzysz±c± kompresj± osadu zawiesiny pogalwanicznej
Autorzy: Michał** Palica, G. Zacharski, Jan* Thullie.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2006 t. 13 nr S1, s. 85-99, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: filtracja ci¶nieniowa ; zneutralizowana zawiesina pogalwaniczna
Słowa kluczowe angielskie: pressure filtration ; neutralized post-galvanic suspension
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


3/34
Nr opisu: 0000025504
Tytuł oryginału: Pervaporative separation of multicomponent mixtures using filled and unfilled polyether-block-amide (PEBA) membranes
Tytuł w wersji polskiej: Perwaporacyjny rozdział mieszanin wieloskładnikowych z zastosowaniem wypełnionych i niewypełnionych membran polietero-b-poliamidowych (PEBA)
Autorzy: Dorota* Panek, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2006 t. 13 nr 10, s. 1095-1103, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: perwaporacja ; membrana wypełniona ; zwi±zki lotne ; PEBA ; membrana polietero-b-poliamidowa
Słowa kluczowe angielskie: pervaporation ; filled membrane ; volatile organic ; PEBA ; polyether-b-polyamide membrane
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


4/34
Nr opisu: 0000025503
Tytuł oryginału: Use of sorbents to mercury separation from the concentrated sodium chloride solutions
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie sorbentów do wydzielania rtęci ze stężonych roztworów chlorku sodu
Autorzy: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Agata Jakóbik-Kolon.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2006 t. 13 nr 10, s. 1081-1087, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: rtęć ; kompleksy chlorkowe rtęci ; solanka elektrolityczna ; adsorpcja ; węgiel aktywny ; celuloza modyfikowana
Słowa kluczowe angielskie: mercury ; mercury chloride complex ions ; electrolytic brine ; adsorption ; activated carbon ; modified celluloselntroduction
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


5/34
Nr opisu: 0000018515
Tytuł oryginału: Investigations on the process of anodic decomposition of urea
Tytuł w wersji polskiej: Badania procesu anodowego rozkładu mocznika
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Wojciech Simka, Agnieszka Krz±kała.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2005 t. 12 nr 11, s. 1259-1265, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


6/34
Nr opisu: 0000017850
Tytuł oryginału: Removal of steroidal sex hormones and related synthetic compounds considered as endocrine disrupting chemicals (EDCs) by ultrafiltration
Tytuł w wersji polskiej: Usuwanie steroidowych hormonów płciowych i ich syntetycznych odpowiedników uważanych za zwi±zki z grupy endocrine disrupting chemicals w procesie ultrafiltracji
Autorzy: Michał** Bodzek, Mariusz Dudziak.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2005 t. 12 nr 9, s. 965-975, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


7/34
Nr opisu: 0000018513
Tytuł oryginału: Separation of the mixtures toulene/water by means of pervaporation using polydimethylsiloxane membranes (PDMS) and polyethero-B-amide membranes (PEBA)
Tytuł w wersji polskiej: Rozdział mieszanin toluen/woda za pomoc± perwaporacji przy użyciu membran polidimetylosiloksanowych (PDMS) i polietero-B-amidowych (PEBA)
Autorzy: Dorota* Panek, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2005 t. 12 nr 11, s. 1245-1258, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


8/34
Nr opisu: 0000018516
Tytuł oryginału: Ultrafiltracja wspomagana koagulacj± jako nowa metoda uzdatniania wody do picia i na potrzeby gospodarcze - przegl±d pi¶miennictwa
Autorzy: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2005 t. 12 nr S3, s. 335-354, bibliogr. 50 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


9/34
Nr opisu: 0000010042
Tytuł oryginału: Formy chemiczne cynku w organicznej frakcji odpadów komunalnych oraz ich zmiany podczas fermentacji metanowej
Autorzy: K. Ćwiklak, Jan** Cebula.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2004 t. 11 nr S2, s. 181-188, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/34
Nr opisu: 0000011814
Tytuł oryginału: Size-dependent growth rate of hydroxyapatite and struvite crystals in the continous reaction crystallization process from diluted solution
Tytuł w wersji polskiej: Szybko¶ć wzrostu kryształów hydroksyapatytu i struwitu zależna od ich rozmiarów w procesie ci±głej krystalizacji str±ceniowej z roztworów rozcieńczonych
Autorzy: A. Matynia, J. Koralewska, Krzysztof Piotrowski, B. Wierzbowska.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2004 t. 11 nr 9, s. 935-947, bibliogr. 38 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


11/34
Nr opisu: 0000008074
Tytuł oryginału: Analiza możliwo¶ci recyklingu ciekłych odpadowych rozpuszczalników
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of possibility of recycling of liquid waste solvents
Autorzy: Jacek** Majewski, Krzysztof** Skutil, Wiesława** Specjał.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S2, s. 295-303, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: odpady chemiczne ; rozpuszczalnik organiczny ; recykling ; gospodarka odpadami
Słowa kluczowe angielskie: chemical waste ; organic solvent ; recycling ; waste management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


12/34
Nr opisu: 0000008072
Tytuł oryginału: Badania procesu elektrochemicznego utleniania mocznika na elektrodzie Ti/Pt
Tytuł w wersji angielskiej: Study on the process of the electrochemical urea oxidation using the Ti/Pt electrode
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Wojciech Simka, A. Koszałka.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S1, s. 131-137, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: oczyszczanie ¶cieków ; utlenianie elektrochemiczne ; mocznik
Słowa kluczowe angielskie: wastewater treatment ; electrochemical oxidation ; urea
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/34
Nr opisu: 0000008071
Tytuł oryginału: Badanie kinetyki procesu hydrolizy mocznika
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation of the kinetics of the urea hydrolysis process
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, A. Koszałka, Wojciech Simka.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S1, s. 123-130, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: hydroliza ; mocznik ; kinetyka chemiczna ; ¶cieki przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: hydrolysis ; urea ; chemical kinetics ; industrial waste
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


14/34
Nr opisu: 0000008069
Tytuł oryginału: Heavy metals in arable soils of the Suszec commune
Tytuł w wersji polskiej: Metale ciężkie w glebach gruntów ornych gminy Suszec
Autorzy: Jerzy** Ciba, Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar, E. Surowiec, B. Wyżgolik.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr 9, s. 865-873, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: metale ciężkie ; zanieczyszczenie gleby ; użytkowanie gruntów ; województwo ¶l±skie ; gmina Suszec
Słowa kluczowe angielskie: heavy metals ; soil pollution ; land use ; Silesian Voivodeship ; commune of Suszec
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


15/34
Nr opisu: 0000011632
Tytuł oryginału: Nucleation and growth kinetics of barium sulphate crystals in the used quenching salts processing technology
Tytuł w wersji polskiej: Zarodkowanie i wzrost kryształów siarczanu baru w technologii przerobu soli pohartowniczych
Autorzy: A. Matynia, Krzysztof Piotrowski, J. Koralewska, B. Wierzbowska.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr 8, s. 751-762, bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: siarczan baru ; kinetyka krystalizacji ; szybko¶ć wzrostu kryształów ; szybko¶ć wzrostu zależna od rozmiarów kryształów ; sole pohartownicze
Słowa kluczowe angielskie: barium sulphate ; crystallization kinetics ; crystals growth rate ; size-dependent growth ; used quenching salts
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


16/34
Nr opisu: 0000008070
Tytuł oryginału: Ultrafiltracja w usuwaniu toksycznych mikrozanieczyszczeń organicznych z wód naturalnych
Tytuł w wersji angielskiej: Ultrafiltration in removing toxic organic micropollutants from natural waters
Autorzy: Mariusz Dudziak, K. Luks-Betlej, A. Waniek, Michał** Bodzek.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S1, s. 61-71, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: toksyczno¶ć ¶cieków ; mikrozanieczyszczenia organiczne ; ultrafiltracja ; wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne ; WWA ; trihalometany ; THM ; ftalan ; techniki membranowe
Słowa kluczowe angielskie: wastewater toxicity ; organic micropollutants ; ultrafiltration ; polycyclic aromatic hydrocarbons ; PAH ; trihalomethanes ; THM ; phthalate ; membrane techniques
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


17/34
Nr opisu: 0000008073
Tytuł oryginału: Usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych z wody w procesie nanofiltracji
Tytuł w wersji angielskiej: Separation of organic micro-pollutants from water by the nanofiltration process
Autorzy: Mariusz Dudziak, Michał** Bodzek, K. Luks-Betlej.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S2, s. 253-259, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: nanofiltracja ; usuwanie mikrozanieczyszczeń ; retencja ; ftalan ; estrogeny ; permeacja ; wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne ; WWA
Słowa kluczowe angielskie: nanofiltration ; micropollutants removal ; impoundment ; phthalate ; estrogens ; permeation ; polycyclic aromatic hydrocarbons ; PAH
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


18/34
Nr opisu: 0000008076
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody elektrochemicznej do usuwania mocznika z roztworów wodnych
Tytuł w wersji angielskiej: Electrochemical method of urea removing from water solutions
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Wojciech Simka, J. Schlesinger.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S2, s. 327-334, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: utlenianie elektrochemiczne ; mocznik ; ¶cieki przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: electrochemical oxidation ; urea ; industrial wastewater
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


19/34
Nr opisu: 0000000398
Tytuł oryginału: Ozonowanie wybranych zwi±zków złowonnych w fazie gazowej
Autorzy: J. Walu¶, P. Tatoj, Michał** Palica, T. Kaczyńska, K. Chmiel.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2002 t. 9 nr 7, s. 779-788, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


20/34
Nr opisu: 0000001825
Tytuł oryginału: Badania nad usuwaniem mocznika z roztworów wodnych metod± adsorpcyjn±
Autorzy: A. Robak, Jerzy** Piotrowski.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2001 t. 8 nr 10, s. 1063-1067, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


21/34
Nr opisu: 0000001826
Tytuł oryginału: Metody oceny wła¶ciwo¶ci sorbentów węglowych pod względem przydatno¶ci do przemysłowego oczyszczania spalin
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2001 t. 8 nr 10, s. 1043-1046, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


22/34
Nr opisu: 0000001762
Tytuł oryginału: System eliminacji odpadów chemicznych powstaj±cych w laboratoriach wydziałów chemicznych
Autorzy: Jacek** Majewski, Grzegorz Dzido, Jan** Zawadiak, Janusz Wójcik, Andrzej** Rajca.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2001 t. 8 nr 11, s. 1147-1154, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


23/34
Nr opisu: 0000001775
Tytuł oryginału: Wpływ nawilżenia złóż naturalnych na opory przepływu
Autorzy: K. Chmiel, Michał** Palica.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2001 t. 8 nr 2/3, s. 207-221, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


24/34
Nr opisu: 0000078793
Tytuł oryginału: Wpływ amoniaku na rozpuszczalno¶ć kwa¶nych zanieczyszczeń gazowych w wodzie atmosferycznej
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of ammonia on solubility of acid gaseous pollutants in atmospheric water
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2000 t. 7 nr 1/2, s. 87-96, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: chemia atmosfery ; równowaga gaz-ciecz ; amoniak ; dwutlenek siarki ; dwutlenek węgla ; kwas azotowy ; kwas siarkowy
Słowa kluczowe angielskie: atmospheric chemistry ; gas-liquid equilibrium ; ammonia ; sulphur dioxide ; carbon dioxide ; nitric acid ; sulphuric acid
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/34
Nr opisu: 0000006809
Tytuł oryginału: Degradacja zapachowa wybranych olejków aromatycznych metod± ozonowania
Autorzy: Michał** Palica, K. Chmiel, T. Kaczyńska, P. Tatoj.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1999 t. 6 nr 4, s. 369-380, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


26/34
Nr opisu: 0000036552
Tytuł oryginału: Filtracja wirowa zawiesiny gipsu po hydrocyklonie
Autorzy: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, Władysław** Mróz.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1999 t. 6 nr 2/3, s. 239-246, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/34
Nr opisu: 0000006755
Tytuł oryginału: Koszty ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem pyłem i szkodliwymi gazami
Autorzy: Jan** Konieczyński, Agata Malina.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1999 t. 6 nr 4, s. 319-328, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


28/34
Nr opisu: 0000016335
Tytuł oryginału: Zastosowanie odczynnika Fentona do destabilizacji emulsji olejowych
Autorzy: Krzysztof Barbusiński, Helena** Ko¶cielniak.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1999 t. 6 nr 10, s. 969-977
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/34
Nr opisu: 0000005424
Tytuł oryginału: Zmiany wła¶ciwo¶ci osadu czynnego podczas kondycjonowania nadtlenkiem wodoru oraz odczynnikiem Fentona
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1999 t. 6 nr 4, s. 319-328, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


30/34
Nr opisu: 0000036540
Tytuł oryginału: Badanie procesu dezodoryzacji powietrza zawieraj±cego trietyloaminę przy użyciu złoża kompostowego
Autorzy: Michał** Palica, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1997 t. 4 nr 5, s. 753-762, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/34
Nr opisu: 0000026583
Tytuł oryginału: Rozkład zanieczyszczeń przemysłowych za pomoc± reakcji Fentona
Autorzy: Krzysztof Barbusiński, Helena** Ko¶cielniak.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1997 t. 4 nr 2, s. 153-162, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/34
Nr opisu: 0000036557
Tytuł oryginału: Testy filtracji ci¶nieniowej wybranych szlamów odpadowych
Autorzy: Michał** Palica, A. Kubańska, S. Szczepanik.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1997 t. 4 nr 5, s. 763-777, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


33/34
Nr opisu: 0000026947
Tytuł oryginału: Wysokoefektywne oczyszczanie ¶cieków opornych na biodegradację z zastosowaniem odczynnika Fentona
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1997 t. 4 nr 5, s. 665-673, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/34
Nr opisu: 0000035423
Tytuł oryginału: Biologiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ¶cieków z przemysłu mięsnego
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 1996 t. 3 nr 3, s. 395-401, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4585


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie