Wynik wyszukiwania
Zapytanie: UTOPIA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000137015
Tytuł oryginału: Social utopias and engineering design.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Social Sciences. Pt. 2. Ed. Katarzyna Midor. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 570-583, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-66675-02-5978-83-66675-03-2
Seria: (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
DOI:
Słowa kluczowe polskie: globalizacja ; projekt ; utopia ; prawdopodobny ¶wiat społeczny
Słowa kluczowe angielskie: globalization ; design ; utopia ; possible sobial world ; technoevolution
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O2 151877
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


2/16
Nr opisu: 0000133038
Tytuł oryginału: Filozofia pieni±dza a utopie
Tytuł w wersji angielskiej: Philosophy of money and utopias
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Ethos 2018 R. 31 nr 1, s. 103-120
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: pieni±dz ; filozofia pieni±dza ; utopia ; utopizm ; życie społeczne ; dematerializacja pieni±dza ; bimetalizm ; system waluty złotej ; pieni±dz papierowy ; pieni±dz elektroniczny ; cyrkulacja pieni±dza
Słowa kluczowe angielskie: money ; philosophy of money ; utopia ; utopianism ; social life ; dematerialization of money ; bimetallism ; Gold Standard ; paper money ; electronic money ; circulation of money
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/16
Nr opisu: 0000125627
Tytuł oryginału: Homo hierarchicus w nowoczesnej utopii (na przykładzie "Roku potopu" Margaret Atwood i "Atlasu chmur" Davida Mitchella)
Autorzy: Maria Bana¶.
¬ródło: -Er(r)go 2018 nr 36, s. 151-165
Uwagi: Tytuł numeru: Utopie. Iluzje. Pragnienia
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1508-6305
e-ISSN: 2544-3186
Słowa kluczowe polskie: utopia ; model społeczeństwa ; hierarchia ; homo hierarchicus
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; society model ; hierarchy ; homo hierarchicus
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/16
Nr opisu: 0000125440
Tytuł oryginału: Niezno¶na utopijno¶ć utopizmu
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Er(r)go 2018 nr 36, s. 27-36
Uwagi: Tytuł numeru: Utopie. Iluzje. Pragnienia
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1508-6305
e-ISSN: 2544-3186
Słowa kluczowe polskie: utopia ; utopizm ; ekotopia ; inżynieria cz±stkowa
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; utopia ; utopianism ; ekotopia ; piecemeal social engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/16
Nr opisu: 0000133040
Tytuł oryginału: Uwagi o Marksie i (jego) utopiach
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Prz. Filoz. Nowa Ser. 2018 R. 27 nr 4, s. 141-170, bibliogr. 49 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1230-1493
DOI:
Słowa kluczowe polskie: utopia ; materializm historyczny ; problem globalny ; odpowiedzialno¶ć za przyszło¶ć
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; historical materialism ; global problem ; responsibility for the future
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/16
Nr opisu: 0000121828
Tytuł oryginału: Kategoria utopii jako narzędzie teorii społecznej
Tytuł w wersji angielskiej: The category of the utopia as an instrument of social theory
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Górno¶l. Stud. Socjol., Seria Nowa 2017 t. 8, s. 72-93, bibliogr. 35 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0072-5013
e-ISSN: 2353-9658
Słowa kluczowe polskie: utopia ; utopia retrospektywna
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; retrospective utopia ; prospective utopia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/16
Nr opisu: 0000110796
Tytuł oryginału: Milenijne cele rozwoju w perspektywie historiozoficznej.
Tytuł w wersji angielskiej: Millenium development goals in a historiosophical perspective
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2016, s. 19-29, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-945539-0-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: trend historyczny ; podmiotowo¶ć zbiorowa ; utopia
Słowa kluczowe angielskie: historical trend ; collective subjectivity ; utopia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146810


8/16
Nr opisu: 0000101764
Tytuł oryginału: Uwaga o ontologii i aksjologii innowacji
Tytuł w wersji angielskiej: Some remarks on ontology and axiology of innovations
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 87-105, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: ontologia ; aksjologia ; innowacja ; postęp ; utopia
Słowa kluczowe angielskie: ontology ; axiology ; innovation ; progress ; utopia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


9/16
Nr opisu: 0000101851
Tytuł oryginału: Uwagi o ontologii i aksjologii innowacji.
Tytuł w wersji angielskiej: Some remarks on ontology and axiology of innovations
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 51
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: ontologia ; aksjologia ; innowacja ; postęp ; utopia
Słowa kluczowe angielskie: ontology ; axiology ; innovation ; progress ; utopia
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/16
Nr opisu: 0000095613
Tytuł oryginału: Utopian projects: yesterday and today
Autorzy: Ewa* Odyjas.
¬ródło: -ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 4, s. 5-10, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1899-0142
Słowa kluczowe polskie: utopia ; utopia przestrzenna ; ujęcie historyczne
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; spatial utopia ; historical approach
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


11/16
Nr opisu: 0000083872
Tytuł oryginału: Aspekty przestrzenne w rozwoju utopii.
Tytuł w wersji angielskiej: Spatial aspects of the development of utopia
Autorzy: Ewa* Odyjas.
¬ródło: W: Aktualne badania i analizy z inżynierii l±dowej. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2013, s. 331-340, bibliogr. 22 poz.
ISBN: 978-83-7880-058-3
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 448)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: aspekt przestrzenny ; utopia ; architektura
Słowa kluczowe angielskie: spatial aspect ; utopia ; architecture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


12/16
Nr opisu: 0000091289
Tytuł oryginału: Identyfikacja współczesnych utopii o charakterze przestrzennym w kontek¶cie zarz±dzania ryzykiem.
Autorzy: Ewa* Odyjas.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze 7. Integracja - identyfikacja - innowacja, Tychy 2013 = Modernity in architecture 7. Integration - identification - innovation, Tychy 2013. Monografia. Praca zbiorowa. T. 2, Identyfikacja. Pod red. Małgorzaty Balcer-Zgrai. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2013, s. 89-96, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-63849-64-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ryzykiem ; utopia ; przestrzeń architektoniczna
Słowa kluczowe angielskie: risk management ; utopia ; architectural space
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/16
Nr opisu: 0000028790
Tytuł oryginału: Etyczno¶ć i racjonalno¶ć w my¶leniu utopijnym.
Autorzy: Jerzy** Broda.
¬ródło: W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 104-108
Słowa kluczowe polskie: utopia ; organizacja
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/16
Nr opisu: 0000028787
Tytuł oryginału: Modele utopijne - sens ich tworzenia oraz celowo¶ć stosowania jako ¶rodka komunikacyjnego w społeczeństwie.
Autorzy: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
¬ródło: W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 55-72, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe polskie: utopia ; filozofia ; architektura ; literatura
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; philosophy ; architecture ; literature
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/16
Nr opisu: 0000028788
Tytuł oryginału: O pożytkach z utopii i niebezpieczeństwach utopizmu.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 73-91, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: utopia
Słowa kluczowe angielskie: utopia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/16
Nr opisu: 0000028794
Tytuł oryginału: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b.
Adres wydawniczy: Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004
Słowa kluczowe polskie: utopia ; organizacja ; zarz±dzanie ; organizacja ucz±ca się ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; organization ; management ; learning organization ; education
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie