Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LOJALNOŚĆ KLIENTA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000136388
Tytuł oryginału: Use of customer satisfaction survey in analytical marketing of a research institute
Autorzy: J. Dulewski, Izabela Jonek-Kowalska.
Źródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 89-100, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: marketing analityczny ; instytut badawczy ; badanie satysfakcji klienta ; relacje z klientem ; lojalność klienta
Słowa kluczowe angielskie: analytical marketing ; research institute ; customer satisfaction surveys ; customer relationship ; customer loyalty
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/15
Nr opisu: 0000111518
Tytuł oryginału: Corporate reputation and customer loyalty as the measures of competitive enterprise position - empirical analyses on the example of Polish banking sector
Autorzy: Danuta Szwajca.
Źródło: -Oecon. Copernicana 2016 vol. 7 nr 1, s. 91-106, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 2083-1277
e-ISSN: 2353-1827
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja ; lojalność klienta ; pozycja konkurencyjna ; sektor bankowości
Słowa kluczowe angielskie: reputation ; customer loyalty ; competitive position ; banking sector
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-ND
Dostęp on-line:


3/15
Nr opisu: 0000106181
Tytuł oryginału: Wybrane czynniki demograficzne jako determinanta lojalności klientów
Tytuł w wersji angielskiej: The selected demographic factors as a determinant of customer loyality
Autorzy: Wiesława* Caputa.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 29-38, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: lojalność klienta ; kapitał klienta ; czynnik demograficzny ; postawa klienta
Słowa kluczowe angielskie: customer loyalty ; customer capital ; demographic factor ; customer attitude
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


4/15
Nr opisu: 0000088486
Tytuł oryginału: Customer loyalty to the brand and company image.
Autorzy: Józef Piotr Ober.
Źródło: W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2013. Zbornik vedeckych prac. Aut.: S. Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydatel'stvo EKONOM, 2013, s. 420-425, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-80-225-3636-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: tożsamość marki ; lojalność klienta ; wizerunek firmy
Słowa kluczowe angielskie: brand identity ; customer loyalty ; company image
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


5/15
Nr opisu: 0000089277
Tytuł oryginału: Total loyalty marketing - how to build the true customer loyalty.
Autorzy: Danuta Szwajca.
Źródło: W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 144-147, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-80-554-0737-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: lojalność klienta ; lojalność pracownika ; Total Loyalty Marketing ; TLM
Słowa kluczowe angielskie: customer loyalty ; employee loyalty ; Total Loyalty Marketing ; TLM
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/15
Nr opisu: 0000080289
Tytuł oryginału: Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Klient i otoczenie.
Autorzy: Anna* Piekacz, Piotr Weryński.
Źródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 37-49
Słowa kluczowe polskie: potrzeby klienta ; pozyskiwanie klientów ; lojalność klienta
Słowa kluczowe angielskie: customer needs ; customer acquisition ; customer loyalty
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


7/15
Nr opisu: 0000075045
Tytuł oryginału: Zintegrowane zarządzanie lojalnością jako koncepcja budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Integrated loyalty management as a concept of competitive advantage of the enterprise
Autorzy: Danuta Szwajca.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 430-438, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie przedsiębiorstwem ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; zintegrowane zarządzanie lojalnością ; lojalność klienta ; lojalność pracownika ; lider lojalności
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; enterprises competitiveness ; integrated loyalty management ; customer loyalty ; employee loyalty ; leader of loyalty
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. 150884
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCPŚ:


8/15
Nr opisu: 0000074795
Tytuł oryginału: Wartość dla klienta jako fundament kreowania lojalności klientów
Tytuł w wersji angielskiej: The value for a customer as foundation of customer loyalty creation
Autorzy: Wiesława* Caputa.
Źródło: -Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 17-31, bibliogr.
p-ISSN: 1428-474X
Słowa kluczowe polskie: wartość klienta ; lojalność klienta ; kapitał klienta
Słowa kluczowe angielskie: customer value ; customer loyalty ; customer capital
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


9/15
Nr opisu: 0000078565
Tytuł oryginału: Market resources as a competitive advantage source of the contemporary enterprise.
Autorzy: Danuta Szwajca.
Źródło: W: Organizácia založená na vedomostiach v obdobi globalizácie a internacionalizácie. Zbornik prispevkov z I. ročnika vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast'ou dňa 22. a 23. aprila 2009. Katolicka Univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka Fakulta. Katedra Manazmentu a Marketingu. Katedra Ekonomiky a Cestovneho Ruchu. Katedra Spoloecenskych Vied a Socialnej Nauky Cirkvi. Ruzomberok : [Pedagogicka Fakulta Katolickiej Univerzity v Ruzomberku], 2009, s. 243-249, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: przewaga konkurencyjna ; zasoby rynkowe ; marka ; lojalność klienta ; reputacja firmy
Słowa kluczowe angielskie: competitive advantage ; market resources ; brand ; customer loyalty ; corporate reputation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/15
Nr opisu: 0000058238
Tytuł oryginału: Measuring customer loyalty - methods and indices
Autorzy: Danuta Szwajca.
Źródło: -Forum. Stat. Slovacum 2009 nr 4, s. 93-98, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1336-7420
Słowa kluczowe polskie: lojalność klienta ; aktywa firmy ; badanie lojalności klienta
Słowa kluczowe angielskie: customer loyalty ; assets of business ; measuring customer loyalty
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


11/15
Nr opisu: 0000085203
Tytuł oryginału: Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające marketing lojalnościowy.
Tytuł w wersji angielskiej: Modern informatics support for loyalty marketing
Autorzy: Joanna Herczakowska.
Źródło: W: Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania. Praca zbiorowa. Pod red. A. Jastriebowa. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2008, s. 208-211, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Monografia ; Politechnika Radomska nr 118 1642-5278)
Słowa kluczowe polskie: narzędzia informatyczne ; marketing lojalnościowy ; lojalność klienta ; mobilność
Słowa kluczowe angielskie: information tools ; loyalty marketing ; customer loyalty ; mobility
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/15
Nr opisu: 0000032408
Tytuł oryginału: Zadowolenie i lojalność klienta jako miary pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 519-528, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: przewaga konkurencyjna ; satysfakcja klienta ; lojalność klienta ; pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: competitive advantage ; customer satisfaction ; customer loyalty ; competitive enterprise position
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.01 120082


13/15
Nr opisu: 0000078465
Tytuł oryginału: Uwarunkowania lojalności klientów.
Autorzy: Danuta Szwajca.
Źródło: W: Zmiany zachowań podmiotów rynkowych. Cz. 1: Zmiany zachowań konsumentów indywidualnych i ich wykorzystanie w firmach. Pod red. R. Milic-Czerniak. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2006, s. 71-79
Słowa kluczowe polskie: klient ; lojalność klienta
Słowa kluczowe angielskie: client ; customer loyalty
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


14/15
Nr opisu: 0000047794
Tytuł oryginału: Lojalność klienta jako źródło konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Customer loyalty as a source of competitive advantage for contemporary enterprise
Autorzy: Danuta Szwajca.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 481-491, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 83-85587-17-9
Słowa kluczowe polskie: klient ; strategia przedsiębiorstwa ; satysfakcja klienta ; lojalność klienta ; konkurencyjność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: customer ; enterprise strategy ; customer satisfaction ; customer loyalty ; enterprises competitiveness
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.02 119582


15/15
Nr opisu: 0000073474
Tytuł oryginału: Przesłanki relacji z partnerem handlowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Aspects of relationship with trading partner
Autorzy: Izabela* Grzanka.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 122-130, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe polskie: partner handlowy ; lojalność klienta ; wpływ społeczny
Słowa kluczowe angielskie: trading partner ; customer loyalty ; social impact
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie