Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KONCENTRACJA WYDOBYCIA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/10
Nr opisu: 0000051498
Tytuł oryginału: Ryzyko zakłócenia procesu wydobycia w warunkach ¶cian o wysokiej koncentracji produkcji
Autorzy: Henryk** Przybyła.
¬ródło: -Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 9, s. 103-106, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; koncentracja wydobycia ; zarz±dzanie ryzykiem ; zakłócenie procesu wydobycia
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; concentration of coal extraction ; risk management ; mining process disruption
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


2/10
Nr opisu: 0000025748
Tytuł oryginału: Koncentracja produkcji w procesie restrukturyzacji technicznej w kopalniach
Autorzy: Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 3, s. 13-22, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja kopalni ; organizacja produkcji ; koncentracja wydobycia
Słowa kluczowe angielskie: mining restructuring ; production organization ; concentration of coal extraction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


3/10
Nr opisu: 0000025410
Tytuł oryginału: WskaĽnik koncentracji wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego
Autorzy: Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 2, s. 34-43, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja kopalni ; wyrobisko korytarzowe ; koncentracja wydobycia
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; mine restructuring ; dog heading ; concentration of coal extraction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


4/10
Nr opisu: 0000069225
Tytuł oryginału: Wpływ czynników techniczno-organizacyjnych na uzyskanie wysokiej koncentracji wydobycia w przodkach ¶cianowych. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Jan Kania.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2006
Opis fizyczny: , 197 k., bibliogr. 157 poz. + zał.: 197 k.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii.
Promotor: dr hab. inż. Marek Jaszczuk
Słowa kluczowe polskie: koncentracja wydobycia ; model ekonomiczny ; model ekonometryczny ; koszty wydobycia węgla
Słowa kluczowe angielskie: concentration of coal extraction ; economic model ; econometric model ; costs of coal mining
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4240, R-4241
Dostęp BCP¦:


5/10
Nr opisu: 0000018633
Tytuł oryginału: Uwarunkowania dalszego rozwoju techniki i technologii wyrobisk ¶cianowych
Autorzy: Włodzimierz** Sikora.
¬ródło: -Masz. Gór. 2005 R. 23 nr 4, s. 33-38, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0209-3693
Słowa kluczowe polskie: wyrobisko ¶cianowe ; węgiel kamienny ; koszt produkcji ; koncentracja wydobycia ; technologia wydobycia ; innowacja
Słowa kluczowe angielskie: longwall excavation ; hard coal ; production cost ; concentration of coal extraction ; mining technology ; innovation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4426
Dostęp on-line:


6/10
Nr opisu: 0000008608
Tytuł oryginału: Ocena wypadkowo¶ci w kopalniach węgla kamiennego w uwarunkowaniach postępuj±cej koncentracji wydobycia w okresie restrukturyzacji.
Tytuł w wersji angielskiej: The assessment of accidents rate in coal mines under conditions of advacing concentration of production in the period of restructuring processes
Autorzy: Józef Władysław** Parchański.
¬ródło: W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23-27 lutego 2004. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi±, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2004, s. 313-322, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Sympozja i Konferencje ; nr 61 2081-0237)
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; koncentracja wydobycia ; bezpieczeństwo pracy ; wypadkowo¶ć
Słowa kluczowe angielskie: mining ; concentration of coal extraction ; work safety ; accident rate
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 110617


7/10
Nr opisu: 0000010632
Tytuł oryginału: Koncentracja produkcji w odniesieniu do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych
Autorzy: Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 6, s. 260-266, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0043-5120
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa ; koncentracja wydobycia
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; mining restructuring ; concentration of coal extraction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


8/10
Nr opisu: 0000001415
Tytuł oryginału: Rozwój przeno¶ników ta¶mowych i ich systemów do roku 2010 odpowiadaj±cy zwiększonej koncentracji wydobycia
Tytuł w wersji angielskiej: Development of belt conveyors and their forms up to the year 2010 to satisfy the increased output concentration
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 1, s. 5-12, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeno¶nik ta¶mowy ; koncentracja wydobycia ; odstawa urobku
Słowa kluczowe angielskie: belt conveyor ; concentration of coal extraction ; run-of-mine transport
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


9/10
Nr opisu: 0000069286
Tytuł oryginału: Ergonomia w aspekcie mechanizacji i eksploatacji pokładów cienkich.
Autorzy: J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania.
¬ródło: W: Zespoły maszyn i urz±dzeń do wysokiej koncentracji wydobycia węgla kamiennego ze ¶cian eksploatowanych w pokładach cienkich. Sympozjum, Czerwionka - Leszczyny, listopad 1997. Gliwicka Spółka Węglowa S. A. w Gliwicach, KWK Dębieńsko w Czerwionce - Leszczynach, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 1-5
Słowa kluczowe polskie: ergonomia ; koncentracja wydobycia ; pokład cienki
Słowa kluczowe angielskie: ergonomics ; concentration of coal extraction ; thin coal layer
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


10/10
Nr opisu: 0000069293
Tytuł oryginału: Mechanizacja ¶cian w pokładach cienkich w aspekcie wzrostu koncentracji produkcji, w warunkach kopalni "Dębieńsko".
Autorzy: Jan Kania.
¬ródło: W: Międzynarodowa konferencja n.t. Mechanizacja ¶cian w cienkich pokładach, w aspekcie wzrostu koncentracji wydobycia, Czerwionka - Leszczyny, 11 kwietnia 1995 roku. Gliwicka Spółka Węglowa S.A. w Gliwicach, KWK "Dębieńsko" w Czerwionce - Leszczynach. [B.m.] : [b.w.], [1995], s. 1-24
Słowa kluczowe polskie: Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko ; koncentracja wydobycia ; pokład cienki
Słowa kluczowe angielskie: Dębieńsko Hard Coal Mine ; concentration of coal extraction ; thin coal layer
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie