Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCHITEKTURA SAKRALNA
Liczba odnalezionych rekordów: 65Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/65
Nr opisu: 0000138507
Tytuł oryginału: Ko¶ciół ¶w. Leonarda w Lipnicy Murowanej - analiza substancji zabytkowej Wybrane zagadnienia
Tytuł w wersji angielskiej: Church of St. Leonard in Lipnica Murowana - analysis of historic substance Selected issues
Autorzy: M. Budziakowski, N. Piotrowska, Marzena Kłusek.
¬ródło: -Wiad. Konserw. 2020 nr 62, s. 136-147, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0860-2395
e-ISSN: 2544-8870
DOI:
Słowa kluczowe polskie: Lipnica Murowana ; Unesco ; architektura drewniana ; architektura sakralna ; dendrochronologia
Słowa kluczowe angielskie: Lipnica Murowana ; Unesco ; wooden architecture ; religious architecture ; dendrochronology
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/65
Nr opisu: 0000129710
Tytuł oryginału: Zabytkowy ko¶ciół pw. ¦w. Trójcy w Koszęcinie przykładem typowych rozwi±zań architektoniczno-konstrukcyjnych drewnianej architektury sakralnej Górnego ¦l±ska.
Tytuł w wersji angielskiej: The antique church of Saint Trinity in Koszęcin is a typical example of architectural and constructional features in wooden sacred architecture of the Upper Silesia Voivodeship
Autorzy: Magda* Tunkel.
¬ródło: W: Ujęcie aktualnych problemów inżynierii l±dowej. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Karoliny Knapik-Jajkiewicz i Krzysztofa Gromysza. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 131-138, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-7880-637-0
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 793)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: ko¶ciół zabytkowy ; ko¶ciół pw. ¦więtej Trójcy w Koszęcinie ; architektura sakralna ; architektura drewniana ; Górny ¦l±sk
Słowa kluczowe angielskie: historic church ; church of Saint Trinity in Koszęcin ; sacral architecture ; wooden architecture ; Upper Silesia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


3/65
Nr opisu: 0000129711
Tytuł oryginału: Zachowane ko¶cioły drewniane powiatu gliwickiego zbiorem różnych rozwi±zań architektoniczno-konstrukcyjnych typowych dla architektury Górnego ¦l±ska.
Tytuł w wersji angielskiej: The historic church dedicated to Saint Trinity is the typical architectural and constructions solutions for wooden sacral architecture of Upper Silesia
Autorzy: Magda* Tunkel.
¬ródło: W: Ujęcie aktualnych problemów inżynierii l±dowej. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Karoliny Knapik-Jajkiewicz i Krzysztofa Gromysza. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 139-146, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-7880-637-0
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 793)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: zabytkowy ko¶ciół drewniany ; architektura sakralna ; powiat gliwicki ; Górny ¦l±sk
Słowa kluczowe angielskie: historic wooden church ; sacral architecture ; Gliwice district ; Upper Silesia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/65
Nr opisu: 0000132240
Tytuł oryginału: The sacred in beauty of the building space for meditation, prayer and liturgy
Tytuł w wersji polskiej: Sacrum w pięknie przestrzeni budowanej dla medytacji, modlitwy i liturgii
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: -Roczn. Teol. Katol. 2017 vol. 16 nr 3, s. 261-273, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1644-8855
DOI:
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; sacrum ; piękno ; ¶wiatło ; kolor
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; the sacred ; beauty ; light ; colour
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_REPOSITORY
Dostęp on-line:


5/65
Nr opisu: 0000132246
Tytuł oryginału: Wpływy modernizmu na architekture sakralna na ¦l±sku w latach 1918-1939.
Autorzy: Jan Rabiej, B. Uherek-Bradecka.
¬ródło: W: Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie. Red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch. Gdynia : Urz±d Miasta Gdyni, 2017, s. 129-134
ISBN: 978-83-932299-9-4
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; modernizm ; architektura ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; modernism ; Silesian architecture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/65
Nr opisu: 0000132241
Tytuł oryginału: Sacrum w pięknie przestrzeni budowlanej dla medytacji, modlitwy, liturgii.
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: Piękno w sacrum. Międzynarodowa konferencja naukowa, 14-16.04.2016. Red.: Małgorzata Dolistowska, Radosław Kimsza. Białystok : Wydaw. Buk, 2016, s. 134
ISBN: 978-83-64922-49-7
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; piękno ; religia
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; beauty ; religion
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/65
Nr opisu: 0000114391
Tytuł oryginału: ¦redniowieczne ko¶cioły drewniane w Polsce wyrazem geniuszu człowieka i obecno¶ci Boga
Tytuł w wersji angielskiej: Medieval wooden churches in Poland as an expression of human genius and the presence of God
Autorzy: Rafał Radziewicz-Winnicki.
¬ródło: -Archit. Artibus 2016 vol. 8 nr 4, s. 35-42, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2080-9638
Słowa kluczowe polskie: historia architektury ; architektura sakralna ; budownictwo drewniane ; zrównoważone budownictwo
Słowa kluczowe angielskie: history of architecture ; sacral architecture ; wood building ; sustainable construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


8/65
Nr opisu: 0000104641
Tytuł oryginału: Architektoniczne aspekty adaptacji ko¶ciołów w Europie. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Martyna* Wojtuszek.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2015
Opis fizyczny: , 304 s., bibliogr. 104 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Architektury.
Promotor: dr hab. inż. arch. Jan** Pallado
Słowa kluczowe polskie: adaptacja budynku ; architektura sakralna ; konserwacja ; adaptacja ko¶ciołów
Słowa kluczowe angielskie: adaptation of building ; sacral architecture ; conservation ; adaptation of churches
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. cz.Ab. R-5249 + CD
Dostęp BCP¦:


9/65
Nr opisu: 0000098513
Tytuł oryginału: O problemach geotechnicznych w przypadku drewnianych obiektów sakralnych
Tytuł w wersji angielskiej: The geotechnical problems in the case of footbridges
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Magdalena Gawlik.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 4, s. 197-200, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: obiekt sakralny ; budynek drewniany ; architektura sakralna ; posadowienie
Słowa kluczowe angielskie: sacral object ; wood building ; sacral architecture ; foundation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


10/65
Nr opisu: 0000101612
Tytuł oryginału: Stan zachowania zabytkowych drewnianych ko¶ciołów na Górnym ¦l±sku.
Tytuł w wersji angielskiej: Condition of historical wooden churches in the region of Upper Silesia
Autorzy: Zbigniew** Paj±k.
¬ródło: W: Problemy współczesnej architektury i budownictwa "ARCHBUD 2015". Materiały VII konferencji naukowej, Zakopane, 15-18 wrze¶nia 2015. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Oficyna Wydaw. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarz±dzania, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 217-230, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-62057-06-1
Organizator: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarz±dzania
Seria: (Materiały Konferencyjne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarz±dzania ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: Górny ¦l±sk ; architektura sakralna ; ko¶ciół drewniany ; stan techniczny budynku ; wzmocnienie budynku
Słowa kluczowe angielskie: Upper Silesia ; sacral architecture ; wooden church ; building technical state ; strengthening of building
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/65
Nr opisu: 0000090523
Tytuł oryginału: Analiza założenia karmelitów bosych pw. ¶w. ¶w. Michała Archanioła i Józefa w ¶wietle regulaminu budowlanego zakonu i reguły
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis discalced carmelite's foundation dedicated to SS. Michael and Joseph in the light of buildings regulations of order and rule
Autorzy: Łukasz* Szatanek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 161-166, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: Zakon Karmelitów Bosych ; architektura sakralna ; przepisy budowlane ; reguła zakonna ; architektura klasztorów
Słowa kluczowe angielskie: Discalced Carmelites Monastery ; sacral architecture ; building regulations ; monastic rule ; monasteries architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


12/65
Nr opisu: 0000095623
Tytuł oryginału: Architecture of Tbilisi - on the borderline of two worlds Pt. 1
Autorzy: Kinga* Palus, Joanna Zabawa-Krzypkowska.
¬ródło: -ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 4, s. 11-20, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1899-0142
Słowa kluczowe polskie: sztuka gruzińska ; Tbilisi ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: Georgian art ; Tbilisi ; sacral architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


13/65
Nr opisu: 0000091550
Tytuł oryginału: Nieużytkowana architektura sakralna w XXI wieku w Polsce - zagrożenia i perspektywy.
Tytuł w wersji angielskiej: Abandoned sacral architecture in 21st century in Poland - threats and opportunities
Autorzy: Martyna* Wojtuszek.
¬ródło: W: Wiedza i eksperymenty w budownictwie. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2014, s. 499-506, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-83-7880-191-7
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 519)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,4
Słowa kluczowe polskie: obiekt sakralny ; adaptacja obiektu sakralnego ; ko¶ciół ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: sacral building ; adaptation of sacral building ; church ; sacral architecture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


14/65
Nr opisu: 0000090531
Tytuł oryginału: Zależno¶ci pomiędzy nauk± i praktyk± architektoniczn± na przykładzie rozwoju teorii adaptacji ko¶ciołów w Niemczech
Tytuł w wersji angielskiej: Correlation between science and practice on the basis of the process of development of the theory in church adaptations in Germany
Autorzy: Martyna* Wojtuszek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 173-180, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: adaptacja budynku ; ko¶ciół ; badanie naukowe ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: adaptation of building ; church ; scientific research ; sacral architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


15/65
Nr opisu: 0000099117
Tytuł oryginału: Współczesna architektura sakralna chrze¶cijaństwa ¶rodowiskiem ekumenicznej jedno¶ci wiary
Tytuł w wersji angielskiej: The contemporary sacral architecture of the Christianity as an environment of an ecumenical unity of faith
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: -Stud. Oecum. 2013 t. 13, s. 91-100
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1643-2762
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; ko¶ciół ; ekumenizm ; jedno¶ć wiary ; liturgia
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; church ; ecumenism ; unity of faith ; liturgy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


16/65
Nr opisu: 0000079688
Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w adaptowaniu obiektów sakralnych w Europie
Autorzy: Martyna* Wojtuszek.
¬ródło: -Prz. Bud. 2013 nr 3, s. 141-144, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0033-2038
Słowa kluczowe polskie: obiekt sakralny ; architektura sakralna ; adaptacja budynku ; ko¶ciół
Słowa kluczowe angielskie: sacral object ; sacral architecture ; adaptation of building ; church
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.675
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


17/65
Nr opisu: 0000074540
Tytuł oryginału: Architektura klasztorów na ¦l±sku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku.
Tytuł w wersji angielskiej: Architecture of the monasteries in Taschen Silesia and Duchy of Toppau till year 1939
Autorzy: Barbara* Uherek-Bradecka.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012
Opis fizyczny: , 261 s., bibliogr. 361 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 359)
Słowa kluczowe polskie: architektura klasztorów ; historia architektury ; ¦l±sk Cieszyński ; Księstwo Opawskie ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: history of architecture ; monasteries architecture ; Cieszyn Silesia ; Duchy of Opava ; sacral architecture
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


18/65
Nr opisu: 0000072274
Tytuł oryginału: Przepisy budowlane Karmelitów Bosych i Trzewiczkowych.
Tytuł w wersji angielskiej: The Discalced and Calced Carmelites building regulations
Autorzy: Łukasz* Szatanek.
¬ródło: W: Badania do¶wiadczalne i teoretyczne w budownictwie. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 427-436, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 385)
Słowa kluczowe polskie: przepisy budowlane ; architektura sakralna ; zakon
Słowa kluczowe angielskie: building regulations ; sacral architecture ; order
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


19/65
Nr opisu: 0000081718
Tytuł oryginału: Przmysł i sacrum - transformacje architektury.
Autorzy: Martyna* Wojtuszek.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze. Transformacja - Technologia - Tożsamo¶ć = Modernity in architecture. Transformation - Technology - Identity. Monografia. Praca zbiorowa. T. 6/4. Pod red. Tomasza Wagnera. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2012, s. 9-15, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; architektura przemysłowa ; przekształcenia ; miasto
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; industrial architecture ; transformation ; city
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


20/65
Nr opisu: 0000068767
Tytuł oryginału: Archetyp Bramy Nieba w ujęciu starożytnym i ¶redniowiecznym.
Tytuł w wersji angielskiej: Archetype of a Gate of Heaven in ancient and medieval approach
Autorzy: Piotr* Stachurski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011
Opis fizyczny: , 175 s., bibliogr. 140 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 300)
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; sztuka ¶redniowieczna ; ¶wi±tynia starożytna ; ko¶ciół ¶redniowieczny ; brama wej¶ciowa
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; medieval art ; ancient temple ; medieval church ; entrance gate
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


21/65
Nr opisu: 0000070778
Tytuł oryginału: Architektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i nowoczesno¶ć.
Autorzy: Kinga* Palus.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011
Opis fizyczny: , 181 s. [6] k. tabl., bibliogr. 219 poz.
Słowa kluczowe polskie: dziedzictwo kulturowe ; tradycja ; współczesno¶ć ; architektura sakralna ; region kulturowy ; region architektoniczny ; Podhale
Słowa kluczowe angielskie: cultural heritage ; tradition ; contemporaneity ; sacral architecture ; cultural region ; architectural region ; Podhale
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


22/65
Nr opisu: 0000078718
Tytuł oryginału: Tradycja we współczesnej architekturze sakralnej regionu Podhala.
Tytuł w wersji angielskiej: The tradition in the modern sacral architecture of region Podhala
Autorzy: Kinga* Palus.
¬ródło: W: Architektura ziem górskich. Wczoraj - dzi¶ - jutro. Międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, 12-13 grudnia 2008. Red. M. Ponikiewska-Arct. Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011, s. 67-76, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: Podhale ; architektura sakralna ; tradycja ; region architektoniczny ; region kulturowy
Słowa kluczowe angielskie: Podhale ; sacral architecture ; tradition ; architectural region ; cultural region
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/65
Nr opisu: 0000056785
Tytuł oryginału: Architektura sakralna. Projekty i realizacje.
Autorzy: Adam** Lisik.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2010
Opis fizyczny: , 219 s., bibliogr. 17 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 243)
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; budowla sakralna
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; sacred structure
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


24/65
Nr opisu: 0000078713
Tytuł oryginału: Budownictwo ziem górskich w regionie Podhala na przykładzie architektury sakralnej XX w.
Autorzy: Kinga* Palus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WST Katow., Archit. Urban. 2010 nr 1 s. 41-47, biblioge. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: Podhale ; architektura sakralna ; region kulturowy ; dziedzictwo kulturowe
Słowa kluczowe angielskie: Podhale ; sacral architecture ; cultural region ; cultural heritage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/65
Nr opisu: 0000067890
Tytuł oryginału: Stan subtelnej równowagi
Autorzy: Magdalena Żmudzińska-Nowak.
¬ródło: -Archivolta 2010 nr 3, s. 68-70
p-ISSN: 1506-5928
Słowa kluczowe polskie: budowla sakralna ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: sacred structure ; sacral architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4612


26/65
Nr opisu: 0000063853
Tytuł oryginału: The architecture of timber-structured eastern-rite churches of Zamo¶ć region
Autorzy: Teresa Adamczyk-Bomersbach.
¬ródło: -ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2010 vol. 3 no. 4, s. 5-18, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1899-0142
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; cerkiew ; ¶wi±tynia greko-katolicka ; architektura drewniana
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Russian orthodox church ; Greek Catholic church ; wooden architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


27/65
Nr opisu: 0000058838
Tytuł oryginału: Ko¶ciół pw. Podwyższenia Krzyża ¦w. Brzeg. Monografia. Cz.1. Red. Stanisław Majewski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki ¦l±skiej, 2009
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; budowla sakralna ; obiekt zabytkowy ; Brzeg
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; sacred structure ; historical object ; Brzeg
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


28/65
Nr opisu: 0000049376
Tytuł oryginału: Research into Christ the King Church's archives in Gliwice view of the future development of this church
Autorzy: Beata Komar.
¬ródło: -ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 1, s. 11-20, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1899-0142
Słowa kluczowe polskie: ko¶ciół ; architektura sakralna ; forma architektoniczna ; wnętrze ; wieża ; badanie archiwalne
Słowa kluczowe angielskie: church ; sacral architecture ; architectural form ; interior ; tower ; archival research
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


29/65
Nr opisu: 0000049381
Tytuł oryginału: Structural faults of historic st. George's church in Gliwice Ostropa - analysis and strengthening methods
Autorzy: Jacek Hulimka.
¬ródło: -ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 1, s. 81-88, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1899-0142
Słowa kluczowe polskie: ko¶ciół ; architektura sakralna ; konstrukcja drewniana ; konstrukcja murowa ; analiza przestrzenna ; sztywno¶ć ; pękanie ; wzmocnienie konstrukcji
Słowa kluczowe angielskie: church ; sacral architecture ; wooden construction ; masonry structure ; spatial analysis ; rigidity ; cracking ; strengthening of construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


30/65
Nr opisu: 0000047498
Tytuł oryginału: Destrukcyjny wpływ czynników biotycznych na drewnian± konstrukcję zabytkowego ko¶cioła pw. ¶w. Jerzego w Ostropie.
Autorzy: Jan Rubin, S. Jasiulek.
¬ródło: W: Ko¶ciół pw. ¶w. Jerzego w Ostropie. Monografia. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 69-76, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 1(II) 1898-7168)
Słowa kluczowe polskie: czynnik biotyczny ; drewno ; ko¶ciół ; architektura sakralna ; konstrukcja drewniana ; konserwacja zabytków
Słowa kluczowe angielskie: biotic factor ; wood ; church ; sacral architecture ; wooden construction ; preservation of monuments
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


31/65
Nr opisu: 0000041084
Tytuł oryginału: Historia uszkodzeń konstrukcji budowli kompleksu klasztornego w Bołszowcach.
Autorzy: Marcin Górski.
¬ródło: W: Zespół klasztorny Bołszowce. Monografia. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 45-53, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 1 1898-7168)
Słowa kluczowe polskie: uszkodzenie budynku ; konstrukcja budowlana ; remont ; obiekt zabytkowy ; architektura klasztorów ; architektura sakralna ; ko¶ciół ; Zespół Klasztorny oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Bołszowcach
Słowa kluczowe angielskie: building damage ; building structure ; overhaul ; historic building ; monasteries architecture ; sacral architecture ; church ; Former Carmelite Monastery Complex in Bolszowce
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


32/65
Nr opisu: 0000051225
Tytuł oryginału: Ko¶ciół pw. Chrystusa Króla w Gliwicach Kontynuacja dzieła Karla Mayra
Autorzy: Beata Komar, Ryszard Nakonieczny.
¬ródło: -Archivolta 2008 nr 2, s. 88-90, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1506-5928
Słowa kluczowe polskie: architektura Górnego ¦l±ska ; okres międzywojenny ; architektura sakralna ; Ko¶ciół pw. Chrystusa Króla w Gliwicach
Słowa kluczowe angielskie: architecture of Upper Silesia ; interwar period ; sacral architecture ; Christ the King's Church in Gliwice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4612


33/65
Nr opisu: 0000051036
Tytuł oryginału: Nadbudowa wież ko¶cioła pw. ¶w. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
Autorzy: Tomasz** Taczewski.
¬ródło: -Archivolta 2008 nr 4, s. 42-46
p-ISSN: 1506-5928
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; Ko¶ciół pw. ¶w. Tomasza Apostoła w Sosnowcu ; wieża
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; St. Thomas the Apostle Church in Sosnowiec ; tower
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4612


34/65
Nr opisu: 0000051030
Tytuł oryginału: Nowa wieża ko¶cioła Chrystusa Króla w Gliwicach Finał konkursu studenckiego
Autorzy: Beata Komar, Ryszard Nakonieczny.
¬ródło: -Archivolta 2008 nr 3, s. 80-83
p-ISSN: 1506-5928
Słowa kluczowe polskie: architektura Górnego ¦l±ska ; architektura sakralna ; Ko¶ciół pw. Chrystusa Króla w Gliwicach ; wieża ; konkurs architektoniczny
Słowa kluczowe angielskie: architecture of Upper Silesia ; sacral architecture ; Christ the King's Church in Gliwice ; tower ; architectural competition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4612


35/65
Nr opisu: 0000051189
Tytuł oryginału: Posoborowa ekspozycja i jej historyczny kontekst jako Ľródło nowoczesno¶ci w architekturze sacrum.
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze. Zabrze - scalanie przestrzeni miejskiej . Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 79-85
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; ko¶ciół ; ołtarz ; obiekt sakralny
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; church ; altar ; sacral object
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 125817


36/65
Nr opisu: 0000051025
Tytuł oryginału: Sacrum na zakończeniu drogi miejskiej
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: -Drogi L±d. Powietrzne Wod. 2008 nr 7, s. 79-85
p-ISSN: 1899-0150
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; ko¶ciół ; droga miasta ; urbanistyka ; miasto
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; church ; urban road ; urbanism ; city
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


37/65
Nr opisu: 0000051039
Tytuł oryginału: Sacrum współczesno¶ć - kontekst
Autorzy: Tomasz Wagner.
¬ródło: -Archivolta 2008 nr 2, s. 36-39
p-ISSN: 1506-5928
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; Górny ¦l±sk ; współczesno¶ć ; symbolizm
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Upper Silesia ; contemporaneity ; symbolism
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4612


38/65
Nr opisu: 0000048050
Tytuł oryginału: Stropy w zabytkowych ko¶ciołach typu ¶l±skiego.
Autorzy: Piotr Dudzik.
¬ródło: W: Ko¶ciół pw. ¶w. Jerzego w Ostropie. Monografia. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 59-67, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 1(II) 1898-7168)
Słowa kluczowe polskie: strop ; budownictwo drewniane ; ko¶ciół ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: floor ; wood building ; church ; sacral architecture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


39/65
Nr opisu: 0000076139
Tytuł oryginału: "Metaobraz" - kryterium kształtowania współczesnej architektury sakralnej.
Tytuł w wersji angielskiej: "Metaimage" - criteria for contemporary sacral architecture
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: Ko¶ciół potrzebuje sztuki. VI Międzynarodowa konferencja o architekturze i sztuce sakralnej z cyklu "Ko¶cioły naszych czasów", Kielce, [18.06.2007 r.]. SacroExpo 2007 = The church needs arts. VI International conference devoted to sacral architecture and art "Contemporary churches". SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział Kielce, Targi Kielce. Kielce : SARP o/Kielce, 2007, s. 77-84
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; metaobraz ; sztuka ; ko¶ciół
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; metaimage ; art ; church
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/65
Nr opisu: 0000038376
Tytuł oryginału: Architektura ¶wi±tyń ewangelickich na ¦l±sku Cieszyńskim - geneza i rozwój oraz uwarunkowania funkjonalne i formalne. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Agnieszka* Młotkowska.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2007
Opis fizyczny: , 383 k., bibliogr. 75 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Architektury.
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek** Radziewicz-Winnicki
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; ¦l±sk Cieszyński ; protestancki zbór ewangelicki ; Reformacja ; historia
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Cieszyn Silesia ; protestant evangelical church ; Reformation ; history
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4413
Dostęp BCP¦:


41/65
Nr opisu: 0000037591
Tytuł oryginału: Tradycja i nowoczesno¶ć w architekturze sakralnej regionu Podhala. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Kinga* Palus.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2007
Opis fizyczny: , 245 k., bibliogr. 177 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Architektury.
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Adam** Lisik
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; Podhale ; architektura drewniana ; ko¶ciół ; styl zakopiański ; architektura murowana ; dziedzictwo kulturowe
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Podhale ; wooden architecture ; church ; Zakopianian style ; brick architecture ; cultural heritage
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4331
Dostęp BCP¦:


42/65
Nr opisu: 0000076126
Tytuł oryginału: Uniwersalizacja sacrum - architektura kultury metafizycznej.
Tytuł w wersji angielskiej: Universality of the sacred - architecture of the metaphysical culture
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: Architektura. Bezgło¶ny przekaz gło¶nych emocji. Integracyjna rola miejsc duchowych dla mieszkańców miast XXI wieku. III Międzynarodowa konferencja PR UIA "Miejsca duchowe", Warszawa, 6 paĽdziernika 2007 roku = Architecture. The mute transmitter of the outspoken emotions. The integrating role of the spiritual places for the XXI century city dwellers. Warszawa : Agencja Kanon, 2007, s. 63-69
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
Słowa kluczowe polskie: kultura pragmatyczna ; kultura metafizyczna ; architektura ; religia ; psychoterapia ; architektura sakralna ; sacrum
Słowa kluczowe angielskie: pragmatic culture ; metaphysical culture ; architecture ; religion ; psychotherapy ; sacral architecture ; sacred
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/65
Nr opisu: 0000077866
Tytuł oryginału: Zespół sakralno-parafialny w Zabrzu.
Autorzy: Jan Kubec, M. Gilner, Paweł* Maryńczuk, Damian Radwański.
¬ródło: W: Galeria jednego projektu. Architektura polska pocz±tku XXI wieku. Red. Urszula Gołota. Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2007, s. 36-37
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; Zabrze ; projekt architektoniczny
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Zabrze ; architectural design
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/65
Nr opisu: 0000076074
Tytuł oryginału: Architektura sakralna chrze¶cijaństwa - między partykularyzmem a uniwersalizmem.
Tytuł w wersji angielskiej: The sacral architecture of christianity - between particularism and unversalism
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: Architektura sakralna w kształtowaniu tożsamo¶ci kulturowej miejsca = Sacred architecture in shaping the identity of place. Praca zbiorowa. Pod red. Elżbiety Przesmyckiej. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2006, s. 320-330, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; chrze¶cijaństwo ; globalizacja ; inkulturacja ; ko¶ciół
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Christianity ; globalization ; inculturation ; church
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/65
Nr opisu: 0000036644
Tytuł oryginału: Architektura sakralna gotyku - współczesne odwzorowania.
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: ¦wi±tynia jest ¶więta. Sympozjum po¶więcone architekturze i sztuce sakralnej, Gliwice, 28 paĽdziernika 2006 r.. Red. Anna Szadkowska. [Gliwice] : [Kuria Diecezjalna w Gliwicach], 2006, s. 57-74
Organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach, Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Słowa kluczowe polskie: gotyk ; architektura sakralna ; katedra
Słowa kluczowe angielskie: Gothic ; sacral architecture ; cathedral
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 120189


46/65
Nr opisu: 0000036645
Tytuł oryginału: Autorska prezentacja obiektów sakralnych.
Autorzy: Adam** Lisik.
¬ródło: W: ¦wi±tynia jest ¶więta. Sympozjum po¶więcone architekturze i sztuce sakralnej, Gliwice, 28 paĽdziernika 2006 r.. Red. Anna Szadkowska. [Gliwice] : [Kuria Diecezjalna w Gliwicach], 2006, s. 75-92, bibliogr. 16 poz.
Organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach, Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; obiekt sakralny ; projekt architektoniczny
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; sacral object ; architectural design
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 120189


47/65
Nr opisu: 0000028341
Tytuł oryginału: Kształtowanie architektury sakralnej lat 80. XX w. w regionie Podhala
Tytuł w wersji angielskiej: The inspiration of the tradition in the sacral architecture of Podhale
Autorzy: Kinga* Palus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2006 z. 44, s. 155-162, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; Podhale ; budowla sakralna ; forma architektoniczna
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Podhale ; sacral building ; architectural form
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


48/65
Nr opisu: 0000036624
Tytuł oryginału: Symbolika prezbiterium gotyckiego a odnowa liturgiczna Soboru Trydenckiego i Vaticanum II.
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: W: ¦wi±tynia jest ¶więta. Sympozjum po¶więcone architekturze i sztuce sakralnej, Gliwice, 28 paĽdziernika 2006 r.. Red. Anna Szadkowska. [Gliwice] : [Kuria Diecezjalna w Gliwicach], 2006, s. 27-42, bibliogr. 10 poz.
Organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach, Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Słowa kluczowe polskie: gotyk ; architektura sakralna ; prezbiterium
Słowa kluczowe angielskie: Gothic ; sacral architecture ; presbytery
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 120189


49/65
Nr opisu: 0000021996
Tytuł oryginału: Architektura sakralna chrze¶cijaństwa w wymiarach funkcji pozaliturgicznych.
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: ¦rodowisko zbudowane w służbie człowieka. Człowiek, potrzeby, ¶rodowisko. Materiały jubileuszowego sympozjum naukowego, Katowice,16 listopad 2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 213-225
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; klasztor ; funkcja budynku
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; monastery ; function of building
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 115726


50/65
Nr opisu: 0000079914
Tytuł oryginału: Architektura sakralna chrze¶cijaństwa w wymiarach funkcji pozaliturgicznych.
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: ¦rodowisko zbudowane w służbie człowieka. Człowiek, potrzeby, ¶rodowisko. Materiały jubileuszowego sympozjum naukowego, Katowice,16 listopad 2005. Uczestnicy i streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 43-45
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; chrze¶cijaństwo ; ko¶ciół
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Christianity ; church
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/65
Nr opisu: 0000019857
Tytuł oryginału: Bitwa o katedry. Londyn i Katowice - rewaloryzacja przestrzeni miejskiej: Paternoster Square i ¦l±skie Forum Sacrum.
Tytuł w wersji angielskiej: Battle for cathedrals. London and Katowice regeneration of urban space. Paternoster Square and Silesian Sacred Forum
Autorzy: Ryszard Nakonieczny.
¬ródło: W: ULAR. Odnowa krajobrazu miejskiego. Pomysły, programy, projekty. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Kongresu Nauki z okazji jubileuszu 60 rocznicy powstania Politechniki ¦l±skiej, Gliwice, 02-04 czerwca 2005. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2005, s. 413-430
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; Katowice ; Londyn ; rewaloryzacja
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Katowice ; London ; revalorisation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 114263


52/65
Nr opisu: 0000079860
Tytuł oryginału: Oryginalne ko¶cioły neostylowe autorstwa znanych architektów na terenie dzisiejszej Rudy ¦l±skiej.
Autorzy: Iwona Benek, H. Mercik.
¬ródło: W: Sztuka sakralna Rudy ¦l±skiej. Red. B. Szczypka-Gwiazda, M. Lubina. Ruda ¦l±ska : Muzeum Miejskie im. Maksymilana Chroboka, 2005, s. 43-60, bibliogr. 16 poz.
Seria: (Ruda ¦l±ska- tradycja i teraĽniejszo¶ć dla przyszło¶ci ; )
Słowa kluczowe polskie: ko¶ciół ; Ruda ¦l±ska ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: church ; Ruda ¦l±ska ; sacral architecture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/65
Nr opisu: 0000080437
Tytuł oryginału: ¦lady dawnej ¶wietno¶ci
Autorzy: Aleksander* Niedzielski, A. Szadkowska.
¬ródło: -Go¶ć Niedzielny 2005 R. 82 nr 26, s. 30-31
p-ISSN: 0137-7604
e-ISSN: 1689-2836
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; architektura drewniana ; diecezja gliwicka ; ko¶ciół
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; wooden architecture ; diocese of Gliwice ; church
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/65
Nr opisu: 0000076133
Tytuł oryginału: Wymiar społeczny współczesnych ko¶ciołów.
Tytuł w wersji angielskiej: The social meaning of contemporary churches
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: Sacroexpo Kielce 2005. Międzynarodowa wystawa budownictwa i wyposażenia ko¶ciołów, sztuki sakralnej i dewocjonaliów. IV Międzynarodowa konferencja o architekturze i sztuce sakralnej "Ko¶cioły naszych czasów - zespół sakralny w mie¶cie", Kielce, [13-15.06.2005 r.] = IV International conference devoted to sacral architecture and art "Contemporary churches - sacral unit in town". SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział Kielce, Targi Kielce. Kielce : SARP o/Kielce, 2005, s. 119-131
Słowa kluczowe polskie: ko¶ciół ; architektura sakralna ; przestrzeń miejska ; postmodernizm ; sacrum
Słowa kluczowe angielskie: church ; sacral architecture ; urban space ; postmodernism ; sacred
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/65
Nr opisu: 0000076121
Tytuł oryginału: Architektura - przestrzeni± afirmacji kultur.
Tytuł w wersji angielskiej: The architecture - the space of culture affirmation
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: Poszerzona Unia Europejska. Szanse i zagrożenia dla mniejszo¶ci narodowo-etnicznych. Red. Stanisław Rabiej. Opole : Redakcja Wydaw. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2004, s. 97-103, 1 k. tabl., bibliogr. 10 poz.
Seria: (Ekumenizm i Integracja ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracj± nr 11)
Słowa kluczowe polskie: architektura ; architektura sakralna ; inkulturacja ; chrze¶cijaństwo
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; sacral architecture ; inculturation ; Christianity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/65
Nr opisu: 0000011469
Tytuł oryginału: Cechy proekologiczne w architekturze sakralnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Pro-ecological features of sacral architecture
Autorzy: Grażyna* Lasek.
¬ródło: W: Perspektywy architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego w XXI wieku w pracach doktorskich. [Konferencja, Szczyrk, 17-18 marca 2004 r.]. Zeszyt pod red. Krzysztofa Gasidło. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 109-114, bibliogr. 13 poz.
Organizator: [Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1653 Architektura ; z. 43)
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; proekologia ; rozwój przestrzenny
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; proecology ; spatial development
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


57/65
Nr opisu: 0000080364
Tytuł oryginału: Socjalna zabudowa sakralna Zespół Sakralno-Parafialny p.w. Bożego Ciała w Zabrzu
Autorzy: Jan Kubec.
¬ródło: -Archivolta 2004 nr 3, s. 34-37
p-ISSN: 1506-5928
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; ko¶ciół ; Zabrze
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; church ; Zabrze
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4612


58/65
Nr opisu: 0000010330
Tytuł oryginału: Drewniana architektura sakralna na wsiach Górnego ¦l±ska.
Autorzy: Szymon Opania.
¬ródło: W: IV Forum Architektury Kajobrazu. Krajobraz jako wizerunek tożsamo¶ci regionalnej (zagrożenia, ochrona i kształtowanie), Katowice - Jaworze, 4-6.X.2001, Katowice, 22.II.2002. Materiały pokonferencyjne. Pod red. Jacka Rybarkiewicza. Fundacja Przestrzeni Górnego ¦l±ska. Katowice, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki ¦l±skiej. Gliwice. Katowice : Fundacja Przestrzeni Górnego ¦l±ska, 2002, s. 141-148
ISBN: 83-905184-0-8
Słowa kluczowe polskie: architektura drewniana ; architektura sakralna ; ko¶ciół drewniany ; ko¶ciół zabytkowy ; powiat gliwicki ; powiat tarnogórski ; powiat rybnicki ; powiat mikołowski
Słowa kluczowe angielskie: wooden construction ; sacral architecture ; wooden church ; historic church ; Gliwice district ; Tarnowskie Góry district ; Rybnik district ; Mikołów district
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 78314


59/65
Nr opisu: 0000088221
Tytuł oryginału: Modernizacja żelbetowej konstrukcji schodów głównych Katedry w Katowicach.
Tytuł w wersji angielskiej: The modernization of reinforced concrete construction of main stairs cathedral in Katowice
Autorzy: Jan Rubin, Barbara** Rubińska-Jonczy, F. Rubin.
¬ródło: W: Procesy budowlane 2000. Realizacja procesów i obiektów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice - Kokotek, 28.09-1.10.2000. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 179-184, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 83-88000-37-3
Organizator: Katedra Procesów Budowlanych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Sekcja Organizacji i Zarz±dzania w Budownictwie Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; Katedra Chrystusa Króla w Katowicach ; modernizacja schodów ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete construction ; Chrystus Król Cathedral in Katowice ; stairs modernization ; sacral architecture
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/65
Nr opisu: 0000072444
Tytuł oryginału: Drewniana architektura sakralna na wsiach Górnego ¦l±ska.
Autorzy: Zbigniew Kamiński, Szymon Opania.
¬ródło: W: Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi. VIII Konferencja naukowa, Białystok - Hołny Meyera, 22-24 maja 1998 r. Katedra Architektury Wsi i Przemysłu. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Białystok : Fundacja Ekonomistów ¦rodowiska i Zasobów Naturalnych, 1998, s. 54-62
Słowa kluczowe polskie: architektura Górnego ¦l±ska ; architektura sakralna ; architektura drewniana
Słowa kluczowe angielskie: architecture of Upper Silesia ; sacral architecture ; wooden architecture
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/65
Nr opisu: 0000076120
Tytuł oryginału: Europa katedr.
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: W: Duchowe dziedzictwo Europy. Księga dedykowana biskupowi gliwickiemu Janowi Wieczorkowi z okazji 40-lecia ¶więceń kapłańskich. Red. Stanisław Rabiej. Opole : Wydział Teologiczny Uniwersytetu opolskiego, 1998, s. 35-48
Seria: (Sympozja ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny nr 25)
Słowa kluczowe polskie: chrze¶cijaństwo ; katedra ; Europa ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: Christianity ; cathedral ; Europe ; sacral architecture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/65
Nr opisu: 0000080493
Tytuł oryginału: Ko¶ciół w Szczejkowicach - historia i architektura
Autorzy: Jarosław* Figaszewski.
¬ródło: -Kurier 1996 nr 64, s. 7
p-ISSN: 1232-8707
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; Szczejkowice ; ko¶ciół
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Szczejkowice ; church
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


63/65
Nr opisu: 0000080522
Tytuł oryginału: Od kaplicy do ko¶cioła
Autorzy: Jarosław* Figaszewski.
¬ródło: -Kurier 1996 nr 67, s. 7
p-ISSN: 1232-8707
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; ko¶ciół ; Przegędza
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; church ; Przegędza
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/65
Nr opisu: 0000080524
Tytuł oryginału: Perła ¶l±skiej sztuki sakralnej
Autorzy: Jarosław* Figaszewski.
¬ródło: -Kurier 1996 nr 73, s. 7
p-ISSN: 1232-8707
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; architektura drewniana ; obiekt zabytkowy ; Palowice ; ko¶ciół
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; wooden architecture ; historic building ; Palowice ; church
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/65
Nr opisu: 0000080525
Tytuł oryginału: W nawi±zaniu do tradycji
Autorzy: Jarosław* Figaszewski.
¬ródło: -Kurier 1996 nr 71, s. 7
p-ISSN: 1232-8707
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; ko¶ciół ; Czerwionka
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; church ; Czerwionka
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie