Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LEARNING ORGANIZATION
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/35
Nr opisu: 0000134819
Tytuł oryginału: Funkcjonowanie organizacji inteligentnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Functioning of an intelligent organization
Autorzy: Anna Horzela, S. Ambrochowicz.
Źródło: W: Inżynieria Przyszłości 2019. V Międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa. Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, 29-30.05.2019. Księga abstraktów. Future Engineering 2019. 5th International Science and Business Conference. Technical and organizational innovations for industry. Book of abstracts. Radom : "Diament" Oficyna Wydaw.-ReklamowaInstytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 95
ISBN: 978-83-7789-572-6
Słowa kluczowe polskie: organizacja inteligentna ; organizacja ucząca się ; zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe angielskie: intelligent organization ; learning organization ; knowledge management
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K


2/35
Nr opisu: 0000134394
Tytuł oryginału: Learning organization
Autorzy: Marek Roszak.
Źródło: -Quality 2017 nr 1, s. 18-19
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucząca się ; ISO 9001:2015 ; zarządzanie jakością
Słowa kluczowe angielskie: learning organization ; ISO 9001:2015 ; quality management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/35
Nr opisu: 0000105636
Tytuł oryginału: Learning organization at higher education institutions in the EU: proposal for implementing philosophy of learning organization - results from research
Tytuł w wersji polskiej: Organizacja ucząca się w instytucjach szkolnictwa wyższego w UE: propozycja wdrażania filozofii organizacji uczącej się - wyniki badań
Autorzy: H. Cierna, E. Sujova, Patrycja Hąbek, Z. Kapsdorferova.
Źródło: -Qual. Quant. 2017 vol. 51 iss. 3, s. 1305-1320, bibliogr. 33 poz.
Impact Factor: 1.072
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 0033-5177
e-ISSN: 1573-7845
DOI:
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucząca się ; implementacja ; system ; samoocena
Słowa kluczowe angielskie: learning organization ; implementation ; system ; self-evaluation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


4/35
Nr opisu: 0000119165
Tytuł oryginału: Organìzacìjna struktura: tipologìâ ta prikladi stereotipnih pìdhodìv do ïï poâsnennâ.
Tytuł w wersji polskiej: Struktura organizacyjna - typologia, przykłady stereotypowego podejścia do tego zagadnienia
Autorzy: Anna Kochmańska.
Źródło: W: Social'ni tehnologii. Aktual'ni problemi teorii ta praktiki. Klasičnij Privatnij Unìversitet. Zaporižžâ : Klasičnij Privatnij Unìversitet, 2017, s. 74-80, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Zbirnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 75)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: struktura organizacyjna ; rodzaje struktur organizacyjnych ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: organizational structure ; types of organizational structures ; learning organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/35
Nr opisu: 0000104953
Tytuł oryginału: Koncepcja inteligentnego rozwoju w przemyśle - wprowadzenie teoretyczne.
Autorzy: Radosław Wolniak.
Źródło: W: Górnictwo węgla kamiennego. Inteligentne rozwiązania. Monografia. Red. Katarzyna Midor, Krzysztof Michalski. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 9-16, bibliogr. 27 poz.
ISBN: 978-83-65265-02-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0.59
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucząca się ; organizacja inteligentna ; inteligentny rozwój
Słowa kluczowe angielskie: learning organization ; intelligent organization ; intelligent development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/35
Nr opisu: 0000100075
Tytuł oryginału: Miasto jako organizacja ucząca się O znaczeniu idei inteligentnego miasta (obywatela) w społeczeństwie informacyjnym
Tytuł w wersji angielskiej: City as a learning organization About the importance of smart city (citizen) concept in the information society
Autorzy: Barbara Rożałowska, Marta Macełko.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 271-283, bibliogr. 37 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: miasto inteligentne ; inteligentny obywatel ; sieć społeczna ; partycypacja społeczna ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: smart city ; smart citizen ; social network ; social participation ; learning organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


7/35
Nr opisu: 0000101890
Tytuł oryginału: Organizacje w czasie transformacji - przykład izraelskiego kibucu.
Tytuł w wersji angielskiej: Organizations during transformation - example of the Israeli kibbutz
Autorzy: Karolina Rąb.
Źródło: W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 97
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: kibuc ; wspólnota ; komuna ; reforma ; zarządzanie ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; pokolenie Y ; millenialsi ; pokolenie 50 plus ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: kibbutz ; commune ; community ; reform ; management ; human resources management ; generation Y ; millenials ; generation 50 plus ; learning organization
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


8/35
Nr opisu: 0000101624
Tytuł oryginału: Organizations during transformation - example of the Israeli kibbutz
Tytuł w wersji polskiej: Organizacje w czasie transformacji - przykład izraelskiego kibucu
Autorzy: Karolina Rąb.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 84, s. 177-185, bibliogr. 46 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: kibuc ; wspólnota ; komuna ; reforma ; zarządzanie ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; pokolenie Y ; millenialsi ; pokolenie 50 plus ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: kibbutz ; community ; commune ; reform ; management ; human resources management ; generation Y ; millenials ; generation 50 plus ; learning organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


9/35
Nr opisu: 0000091667
Tytuł oryginału: Wykorzystanie coachingu do szkolenia pracowników Etyczny wymiar pracy coacha
Tytuł w wersji angielskiej: The use of coaching to employees' training The ethical bases of the coach's performance
Autorzy: Anna Kochmańska.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 69, s. 29-38, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: coaching ; organizacja ucząca się ; coach ; kodek s etyczny ; zasady ety czne
Słowa kluczowe angielskie: coaching ; learning organization ; coach ; ethical code ; ethical rules
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


10/35
Nr opisu: 0000077361
Tytuł oryginału: Wrażliwość społeczna, kaprys czy pożądana cecha przełożonego?.
Autorzy: Henryk** Przybyła.
Źródło: W: Geotechnika - Geotechnics 2012. XV Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 23-26 października 2012. Materiały naukowe. Cz. 1, Polska. Red.: Mirosław Chudek, Irena Skrzyniarz, Marek Jendryś, Janusz Konior, Marian Michałek. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2012, s. 65-69, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach [i in.]
Słowa kluczowe polskie: organizacja oparta na wiedzy ; zarządzanie pracą ; kapitał intelektualny ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: knowledge based organization ; work management ; intellectual capital ; learning organization
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/35
Nr opisu: 0000069754
Tytuł oryginału: Procesy innowacyjne w organizacji a koncepcja systemów informacyjnych Karla Weicka
Tytuł w wersji angielskiej: The innovation processes in organization and Karl Weick's information system theory
Autorzy: Grażyna Osika.
Źródło: -Organ. i Zarz. 2011 nr 1, s. 121-134, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: kapitalizm kognitywny ; organizacja ucząca się ; Weick Karl ; innowacyjność
Słowa kluczowe angielskie: cognitive capitalism ; learning organization ; Weick Karl ; innovation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


12/35
Nr opisu: 0000090737
Tytuł oryginału: Wdrożenie benchmarkingu konkurencyjnego jako element strategii przekształcenia przedsiębiorstwa górniczego w organizację uczącą się.
Autorzy: Anna** Kijewska, Henryk** Przybyła.
Źródło: W: Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu, Gliwice, 15.06.2011. [Dokument elektroniczny]. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; organizacja ucząca się ; benchmarking
Słowa kluczowe angielskie: mining enterprise ; learning organization ; benchmarking
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


13/35
Nr opisu: 0000068760
Tytuł oryginału: Wdrożenie benchmarkingu konkurencyjnego jako elementu strategii przekształcenia przedsiębiorstwa górniczego w organizację uczącą się
Tytuł w wersji angielskiej: Deployment of competitive benchmarking as an element of a strategy of transformation of a mining company into a learning organization
Autorzy: Anna** Kijewska, Henryk** Przybyła.
Źródło: -Wiad. Gór. 2011 R. 62 nr 11, s. 618-625, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0043-5120
Słowa kluczowe polskie: benchmarking ; organizacja ucząca się ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: benchmarking ; learning organization ; mining company
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.923


14/35
Nr opisu: 0000073344
Tytuł oryginału: Company values in the process of changes resulting from the economic crisis.
Autorzy: Anna Kochmańska.
Źródło: W: Social'ni technologii. Aktual'ni problemi teorii ta praktiki. Kiivs'kij Nacional'nij Universitet im. Tarasa Ševčenka, Nacional'nij Pedagogičnij Universitet im. M. Dragomanova, Odes'kij Nacional'nij Universitet im. I. I. Mečnikova Klasičnij Privatnij Universitet. Zaporižžâ : Vidav. Klasičnogo Privatnogo Universitetu, 2010, s. 40-48, bibliogr. 17 poz.
Seria: (Zbirnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 45)
Słowa kluczowe polskie: pracownik ; pracodawca ; wartość firmy ; kryzys ekonomiczny ; kultura korporacji ; program szkolenia ; organizacja ucząca się ; solidarność pracowników
Słowa kluczowe angielskie: worker ; employer ; company value ; economic crisis ; corporate culture ; training program ; learning organization ; employees solidarity
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


15/35
Nr opisu: 0000059459
Tytuł oryginału: Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi.
Autorzy: Piotr Kordel.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010
Opis fizyczny: , 253 s., bibliogr. 212 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 268)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Słowa kluczowe polskie: sieć międzyorganizacyjna ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja ucząca się ; planowanie strategiczne
Słowa kluczowe angielskie: inter-organizational network ; enterprise management ; learning organization ; strategic planning
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Dostęp BCPŚ:


16/35
Nr opisu: 0000103900
Tytuł oryginału: Empiryczne wymiary organizacyjnego uczenia się w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Autorzy: Anna Michna.
Źródło: W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 139-147, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-7246-482-8
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Słowa kluczowe polskie: uczenie się ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; badania empiryczne ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: learning ; small and medium enterprises ; empirical research ; learning organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


17/35
Nr opisu: 0000049209
Tytuł oryginału: Różnice w przebiegu organizacyjnego uczenia się w obrębie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Autorzy: Anna Michna.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 111-131, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja ucząca się ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; learning organization ; small enterprise ; medium enterprise
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


18/35
Nr opisu: 0000056945
Tytuł oryginału: The relationship between organizational learning and SME performance in Poland
Autorzy: Anna Michna.
Źródło: -J. Eur. Ind. Train. 2009 vol. 33 iss. 4, s. 356-370, bibliogr. 44 poz.
p-ISSN: 0309-0590
DOI:
Słowa kluczowe polskie: wydajność ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: performance ; small enterprise ; medium enterprise ; learning organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


19/35
Nr opisu: 0000046235
Tytuł oryginału: Między IQ a empatią - dobry bibliotekarz to jaki?. XI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008
Seria: (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 1)
Słowa kluczowe polskie: empatia ; iloraz inteligencji ; bibliotekarz ; zarządzanie wiedzą ; organizacja ucząca się ; motywacja ; komunikacja interpersonalna ; broker informacji
Słowa kluczowe angielskie: empathy ; intelligence quotient (IQ) ; librarian ; knowledge management ; learning organization ; motivation ; interpersonal communication ; information broker
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


20/35
Nr opisu: 0000037785
Tytuł oryginału: Postawy liderów w organizacji uczącej się w świetle przeprowadzonych badań empirycznych w sektorze MSP.
Autorzy: Anna Michna.
Źródło: W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 155-161, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)
Słowa kluczowe polskie: małe i średnie przedsiębiorstwa ; organizacja ucząca się ; efektywność przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: small and medium enterprises ; learning organization ; effectiveness of enterprise
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


21/35
Nr opisu: 0000043196
Tytuł oryginału: Zarządzanie wiedzą w organizacjach uczących się.
Autorzy: Józef Piotr Ober.
Źródło: W: Między IQ a empatią - dobry bibliotekarz to jaki?. XI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Pod red. Krzysztofa Zioło. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 15-25, bibliogr. 22 poz.
Seria: (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 1 1899-6515)
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; zarządzanie wiedzą ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: information management ; knowledge management ; learning organization
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


22/35
Nr opisu: 0000028289
Tytuł oryginału: Koncepcja organizacji uczącej się - wybrane problemy
Tytuł w wersji angielskiej: Conception of learning organization - same(!) problems
Autorzy: Anna Michna.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 235-243, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucząca się ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; efektywność
Słowa kluczowe angielskie: learning organization ; small and medium enterprises ; enterprise management ; effectiveness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


23/35
Nr opisu: 0000022165
Tytuł oryginału: Baza wiedzy jako narzędzie wspomagające oragnizację uczącą się.
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge base as a tool for assisted learning organization
Autorzy: Arkadiusz* Kapusta.
Źródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 49-56 bibliogr. 4 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu. Politechnika Śląska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)
Słowa kluczowe polskie: baza wiedzy ; organizacja ucząca się ; zarządzanie wiedzą ; pętla uczenia się
Słowa kluczowe angielskie: knowledge base ; learning organization ; knowledge management ; loop learning
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


24/35
Nr opisu: 0000020657
Tytuł oryginału: Benchmarking - nowoczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem.
Tytuł w wersji angielskiej: Benchmarking - a modern tool of managing a company
Autorzy: Agnieszka* Boryczka, Agnieszka* Kurp.
Źródło: W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XIV seminarium naukowego, Katowice, 19 maja 2006. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], 2006, s. 181-184, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe polskie: benchmarking ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja ucząca się ; doskonalenie przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: benchmarking ; enterprise management ; learning organization ; organizational development
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. MgCzO 116283


25/35
Nr opisu: 0000022153
Tytuł oryginału: Istota zarządzania wiedzą w organizacji samouczącej się.
Tytuł w wersji angielskiej: The essence of knowledge management
Autorzy: Krzysztof** Wiaterek.
Źródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 209-216 bibliogr. 13 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu. Politechnika Śląska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie wiedzą ; organizacja ucząca się ; efektywność przedsiębiorstwa ; gospodarka rynkowa
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; learning organization ; efficiency of enterprise ; market economy
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


26/35
Nr opisu: 0000029648
Tytuł oryginału: Miejsce i rola szkoły wyższej w rozwoju kapitału społecznego.
Tytuł w wersji angielskiej: A university place and its part in the social capital development
Autorzy: Anna** Kijewska, Henryk** Przybyła.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 356-367, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 83-85587-18-7
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucząca się ; uczelnia wyższa ; kapitał intelektualny ; kapitał społeczny ; przepływ wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: learning organization ; university ; intellectual capital ; social capital ; knowledge flow
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.02 119579


27/35
Nr opisu: 0000023252
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Bożena Gajdzik.
Źródło: -Hutnik 2006 R. 73 nr 12, s. 563-564
Praca recenzowana: Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk / Ch. E. Bogan, M. J. English. Gliwice 2006
Słowa kluczowe polskie: benchmarking ; zarządzanie ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: benchmarking ; management ; learning organization
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.499
Dostęp on-line:


28/35
Nr opisu: 0000028753
Tytuł oryginału: Współczesne podejście do realizacji funkcji personalnej w organizacji.
Autorzy: Agata* Hilarowicz.
Źródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 266-274, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucząca się ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; kapitał intelektualny
Słowa kluczowe angielskie: learning organization ; human resources management ; intellectual capital
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


29/35
Nr opisu: 0000022146
Tytuł oryginału: Zarządzanie kompetencjami organizacji uczącej się - wybrane problemy.
Tytuł w wersji angielskiej: Managing the competences of a learning organization -selected issues
Autorzy: Anna Michna.
Źródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 85-92 bibliogr. 14 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu. Politechnika Śląska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucząca się ; zarządzanie kompetencjami ; kompetencje organizacyjne
Słowa kluczowe angielskie: learning organization ; competences management ; organizational competencies
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


30/35
Nr opisu: 0000020579
Tytuł oryginału: Zarządzanie oparte na wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Management based on knowledge
Autorzy: Krzysztof** Wiaterek.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 227-238, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie wiedzą ; organizacja ucząca się ; społeczeństwo wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; learning organization ; knowledge society
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


31/35
Nr opisu: 0000012296
Tytuł oryginału: Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie zmian zachodzących w przedsiębiorstwie
Tytuł w wersji angielskiej: Management of human resources in the process changing taking place in a company
Autorzy: Henryk Dźwigoł.
Źródło: -Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 5, s. 237-240, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0043-5120
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie zmianami ; organizacja ucząca się ; zmiana organizacyjna ; menedżer ; przedsiębiorstwo przyszłości ; kapitał ludzki
Słowa kluczowe angielskie: change management ; learning organization ; organizational change ; manager ; future enterprise ; human capital
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.923


32/35
Nr opisu: 0000028794
Tytuł oryginału: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb.
Adres wydawniczy: Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004
Słowa kluczowe polskie: utopia ; organizacja ; zarządzanie ; organizacja ucząca się ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; organization ; management ; learning organization ; education
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


33/35
Nr opisu: 0000028728
Tytuł oryginału: Organizacje uczące się - dążenie do doskonałości.
Autorzy: Józef Piotr Ober.
Źródło: W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 156-160
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: learning organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


34/35
Nr opisu: 0000017647
Tytuł oryginału: Społeczne i dynamiczne aspekty zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie uczącym się. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Józef Piotr Ober.
Miejsce i rok obrony: Zabrze, 2004
Opis fizyczny: , 247 s., bibliogr. 212 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania.
Promotor: dr hab. Jacek** Rąb
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja ucząca się ; nowe technologie
Słowa kluczowe angielskie: information management ; enterprise management ; learning organization ; new technologies
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.Ab. R-3995
Dostęp BCPŚ:


35/35
Nr opisu: 0000018154
Tytuł oryginału: Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się
Autorzy: Anna** Kijewska.
Źródło: -Organ. i Kier. 2003 nr 3, s. 53-65, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: wiedza ; organizacja ucząca się ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: knowledge ; learning organization ; company
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.3920


stosując format:
Nowe wyszukiwanie