Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000073603
Tytuł oryginału: Badania topografii i grubo¶ci warstw pasywnych na utlenianym anodowo stopie Ti6Al4V.
Autorzy: Janusz Szewczenko, J. Jaglarz, Marcin Basiaga, E. Skoczek.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 wrze¶nia 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 203-205
Słowa kluczowe polskie: stop Ti6Al4V ; warstwa pasywna ; biomateriał metalowy ; topografia
Słowa kluczowe angielskie: Ti6Al4V alloy ; passive layer ; metallic biomaterial ; topography
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/32
Nr opisu: 0000082599
Tytuł oryginału: Technika motion capture jako Ľródło danych dla identyfikacji osób na podstawie chodu.
Autorzy: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, A. Michalczuk, Konrad** Wojciechowski.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 wrze¶nia 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 115-117, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: chód ; identyfikacja osób ; algorytm MPCA ; mocap ; biometria
Słowa kluczowe angielskie: gait ; human identification ; MPCA algorithm ; mocap ; biometrics
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


3/32
Nr opisu: 0000073605
Tytuł oryginału: Zastosowanie EIS do oceny własno¶ci fizykochemicznych drutów stosowanych na prowadniki kardiologiczne.
Autorzy: Witold Walke, Joanna** Przondziono.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 wrze¶nia 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 229-231
Słowa kluczowe polskie: EIS ; własno¶ci fizyko-chemiczne ; prowadnik kardiologiczny
Słowa kluczowe angielskie: EIS ; physico-chemical properties ; cardiological leader
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/32
Nr opisu: 0000073604
Tytuł oryginału: Zastosowanie EIS do oceny własno¶ci fizykochemicznych modyfikowanego powierzchniowo stopu Ti-6Al-4V ELI.
Autorzy: Marta Kiel, Janusz Szewczenko, Witold Walke, Jan** Marciniak.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 wrze¶nia 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 121-122
Słowa kluczowe polskie: stop Ti-6Al-4V- ELI ; własno¶ci fizyko-chemiczne ; EIS
Słowa kluczowe angielskie: Ti-6Al-4V- ELI alloy ; physico-chemical properties ; EIS
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/32
Nr opisu: 0000068810
Tytuł oryginału: Badania własno¶ci elektrochemicznych warstw węglowych stosowanych na wyrobach medycznych.
Autorzy: Marcin Basiaga, Zbigniew Paszenda, Witold Walke.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXI Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Lubliniec, 5- 8 czerwca 2011. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2011, s. 31-33
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/32
Nr opisu: 0000068809
Tytuł oryginału: Ocena własno¶ci elektrochemicznych zmodyfikowanego powierzchniowo stopu Ti-6Al-4V ELI.
Autorzy: Janusz Szewczenko, Magdalena* Pochrz±st, Witold Walke.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXI Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Lubliniec, 5- 8 czerwca 2011 r. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2011, s. 223-224
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/32
Nr opisu: 0000068811
Tytuł oryginału: Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do oceny odporno¶ci korozyjnej stopu Ni-Ti.
Autorzy: Marcin Kaczmarek, Witold Walke, Zbigniew Paszenda.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXI Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Lubliniec, 5- 8 czerwca 2011. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2011, s. 108-109
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/32
Nr opisu: 0000063359
Tytuł oryginału: Badania odporno¶ci stopu NiTi na korozję wżerow± oraz szczelinow± z wykorzystaniem metod elektrochemicznych.
Autorzy: Marcin Kaczmarek.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 59-60
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/32
Nr opisu: 0000063366
Tytuł oryginału: Klasyfikator j±drowej wersji maszyny wektorów podpieraj±cych wspomagaj±cy diagnostykę obszarów nowotworowych w wielospektralnym obrazowaniu endoskopowym.
Autorzy: Adam ¦witoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Konrad** Wojciechowski.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 183-184, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


10/32
Nr opisu: 0000063367
Tytuł oryginału: Metody Lagrange'a i Newtona-Eulera w formułowaniu równań dynamiki systemów pozycjonowania głowic HDD.
Autorzy: Tomasz Trawiński.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 185-186, bibliogr. 7 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/32
Nr opisu: 0000063358
Tytuł oryginału: Moduł szynowy hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym - obliczenia elektromechaniczne.
Autorzy: Jarosław Domin, Roman* Kroczek.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 33-34, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/32
Nr opisu: 0000063364
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody lokalizacji ludzi w podziemnych tunelach terenowych i przemysłowych.
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 181
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/32
Nr opisu: 0000063363
Tytuł oryginału: Odporno¶ć korozyjna stopu Ti6Al4V po różnych zabiegach obróbki powierzchniowej.
Autorzy: Janusz Szewczenko, Katarzyna Nowińska, Jan** Marciniak.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 177-179
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/32
Nr opisu: 0000063368
Tytuł oryginału: Symulacyjne badania wybranych aspektów procesu endoskopowego obrazowania wielospektralnego.
Autorzy: Andrzej* Zacher, Adam ¦witoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Konrad** Wojciechowski.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 199-200, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


15/32
Nr opisu: 0000063362
Tytuł oryginału: Wpływ sprzężeń prędko¶ciowych na rozkłady pola w silniku indukcyjnym obrotowo-liniowym.
Autorzy: Marcin Szczygieł.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 175-176, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/32
Nr opisu: 0000063361
Tytuł oryginału: Wykorzystanie pakietu Matlab/Simulink do badań realizowalno¶ci regulacji układów napędowych w zamkniętej przez sieć Internet pętli sprzężenia zwrotnego.
Autorzy: Paweł Kielan.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 69-70, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/32
Nr opisu: 0000058746
Tytuł oryginału: Koncepcja układu sterowania i zasilania reluktancyjnego generatora drgań skrętnych.
Autorzy: Tomasz Trawiński, Paweł Kielan, Wojciech Burlikowski.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XIX Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 165-168
Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/32
Nr opisu: 0000058752
Tytuł oryginału: Modelowanie stanowiska badawczego dla przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody ruchu.
Autorzy: Marcin Szczygieł, Tomasz Trawiński, Zbigniew* Pilch, Krzysztof** Kluszczyński.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XIX Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 161-164
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/32
Nr opisu: 0000058747
Tytuł oryginału: Wpływ zmian konstrukcyjnych na przebieg k±towy momentu elektromagnetycznego reluktancyjnego wzbudnika drgań.
Autorzy: Wojciech Burlikowski.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XIX Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 41-42
Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/32
Nr opisu: 0000055901
Tytuł oryginału: Badanie wpływu opóĽnień w sieci TCP/IP/Ethernet na układ regulacji.
Autorzy: Paweł Kielan.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVIII Sympozjum ¶rodowiskowe, Zamo¶ć, 1-4 czerwca 2008. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2008, s. 45-47, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/32
Nr opisu: 0000037981
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo elektrostymulacji zrostu kostnego w aspekcie rozwoju korozji implantów.
Autorzy: Janusz Szewczenko.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVII Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Rydzyna, 18-20 czerwca 2007. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2007, s. 127-129
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/32
Nr opisu: 0000068211
Tytuł oryginału: Porównanie różnych metod realizacji modelu symulacyjnego silnika reluktancyjnego wykorzystuj±cego wyniki otrzymane metodami polowymi.
Autorzy: Wojciech Burlikowski.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVI Sympozjum ¶rodowiskowe, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2006. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2006, s. 63-67
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/32
Nr opisu: 0000055897
Tytuł oryginału: Stanowisko do badania napędów o ruchu obrotowo-liniowym. Aspekty obliczeniowe i liniowe.
Autorzy: Krzysztof** Kluszczyński, Paweł Kowol, Marcin Szczygieł, Zbigniew* Pilch.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVI Sympozjum ¶rodowiskowe, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2006. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2006, s. 123-126, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/32
Nr opisu: 0000055898
Tytuł oryginału: System pomiaru prędko¶ci w przetwornikach elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody mechanicznej.
Autorzy: Marcin Szczygieł, Paweł Kowol, Zbigniew* Pilch, Tomasz Trawiński.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVI Sympozjum ¶rodowiskowe, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2006. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2006, s. 197-199, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/32
Nr opisu: 0000055899
Tytuł oryginału: Zastosowanie silników VCM jako napęd bezpo¶redni manipulatora.
Autorzy: Paweł Kielan, Tomasz Trawiński.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVI Sympozjum ¶rodowiskowe, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2006. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2006, s. 117-120, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/32
Nr opisu: 0000022802
Tytuł oryginału: Electrical phenomena in bone.
Autorzy: Janusz Szewczenko.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum ¶rodowiskowe, Ciechocinek, 1-3 wrze¶nia 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 185-187
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/32
Nr opisu: 0000021128
Tytuł oryginału: Modyfikacja konstrukcji magnetoreologicznego hamulaca obrotowo-liniowego na podstawie obliczeń polowych.
Autorzy: Paweł Kowol.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum ¶rodowiskowe, Ciechocinek, 1-3 wrze¶nia 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 101-104
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/32
Nr opisu: 0000021126
Tytuł oryginału: Prototyp robota z wirtualn± projekcj± ruchu.
Autorzy: Paweł Kielan.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum ¶rodowiskowe, Ciechocinek, 1-3 wrze¶nia 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 87-90
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/32
Nr opisu: 0000021127
Tytuł oryginału: Zagadnienie kompleksowego tłumienia pasożytniczych momentów przemiennych w indukcyjnych silnikach klatkowych.
Autorzy: Krzysztof** Kluszczyński, Grzegorz Kłapyta.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum ¶rodowiskowe, Ciechocinek, 1-3 wrze¶nia 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 93-96
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/32
Nr opisu: 0000021129
Tytuł oryginału: Zastosowanie obliczeń polowych w procesie projektowania silnika indukcyjnego o dwóch stopniach swobody mechanicznej.
Autorzy: Marcin Szczygieł.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum ¶rodowiskowe, Ciechocinek, 1-3 wrze¶nia 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 181-184
Organizator: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/32
Nr opisu: 0000055561
Tytuł oryginału: Zastosowanie analitycznego modelu polowego do wyznaczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego o dwóch stopniach swobody.
Autorzy: Paweł Kowol, Krzysztof** Kluszczyński.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XI] Sympozjum ¦rodowiskowe PTZE, Wenecja, 25-27 czerwca 2001. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2001, s. 71-74, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/32
Nr opisu: 0000055041
Tytuł oryginału: Obliczenia weryfikacji metody wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych pól wiruj±cych w maszynach indukcyjnych.
Autorzy: Andrzej** Cioska.
¬ródło: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. PTZE '99. IX Sympozjum ¶rodowiskowe, Dobieszków, 27-30 czerwca 1999. [ŁodĽ] : [b.w.], 1999, s. 57-58
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie