Wynik wyszukiwania
Zapytanie: XLIX ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO I STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TEC
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000081501
Tytuł oryginału: Badania elektrochemiczne i fotochemiczne pochodnych 2,5-bis[2-(tien-2-yl)etyleno]benzenu i ich polimerów.
Autorzy: Krzysztof* Waśkiewicz, Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak, Jerzy** Suwiński.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 136, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: badanie elektrochemiczne ; badanie fotochemiczne ; polimer
Słowa kluczowe angielskie: electrochemical research ; photochemical research ; polymer
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/20
Nr opisu: 0000081503
Tytuł oryginału: Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych pochodnych trimeru tiofenu podstawionych grupą fenowinylową.
Autorzy: Małgorzata Jadamiec, Mieczysław Łapkowski, D. L. Officer, P. Wagner.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 142
Słowa kluczowe polskie: właściwości elektrochemiczne ; właściwości spektroelektrochemiczne ; trimer tiofenu ; grupa fenylowinylowa
Słowa kluczowe angielskie: electrochemical properties ; spectroelectrochemical properties ; thiophene trimer ; phenylvinyl group
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/20
Nr opisu: 0000081504
Tytuł oryginału: Badanie elektrochemicznych właściwości pochodnych 3,7-bis(tiofeno)fenotiazyny.
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, Sylwia* Plewa, J. Sołoducho, J. Doskocz, J. Cabaj, A. Chyla.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 146
Słowa kluczowe polskie: właściwości elektrochemiczne ; polimer przewodzący ; politiofen
Słowa kluczowe angielskie: electrochemical properties ; conducting polymer ; polythiophene
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


4/20
Nr opisu: 0000078647
Tytuł oryginału: Badanie podziału hafnu i cyrkonu w wodnych dwufazowych układach sól-woda-glikol polietylenowy.
Autorzy: Marek** Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, M. Porański.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 95, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: współczynnik podziału ; hafn ; cyrkon
Słowa kluczowe angielskie: distribution coefficient ; hafnium ; zirconium
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/20
Nr opisu: 0000081513
Tytuł oryginału: Elektrochemiczne otrzymywanie i właściwości fotoluminescencyjnych polimerów skoniugowanych.
Autorzy: Mieczysław Łapkowski.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 247
Słowa kluczowe polskie: polimer skoniugowany ; polimer fotoluminescencyjny ; właściwości elektrochemiczne
Słowa kluczowe angielskie: conjugated polymer ; photoluminescent polymer ; electrochemical properties
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/20
Nr opisu: 0000030747
Tytuł oryginału: Glikokoniugaty - nowy kierunek poszukiwań związków biologicznie aktywnych.
Autorzy: Wiesław** Szeja, Tadeusz Bieg, M. Gawlik, Anna Kasprzycka, Gabriela Pastuch, Ilona Wandzik, Jadwiga* Zawisza.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 37, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: glikokoniugat ; związek biologicznie aktywny
Słowa kluczowe angielskie: glycoconjugate ; biologically active compound
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


7/20
Nr opisu: 0000081510
Tytuł oryginału: HPLC w analizie wybranych próbek klinicznych.
Autorzy: Irena** Baranowska.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 179
Słowa kluczowe polskie: HPLC ; próbka kliniczna
Słowa kluczowe angielskie: HPLC ; clinical sample
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


8/20
Nr opisu: 0000081506
Tytuł oryginału: Kompozyty polipirolu i platyny: właściwości fizykochemiczne i katalityczne.
Autorzy: Wincenty** Turek, Agnieszka* Śniechota, M. Hasik, A. Nyczyk.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 164, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: polipirol ; kompozyty ; platyna ; właściwości fizykochemiczne ; właściwości katalityczne
Słowa kluczowe angielskie: polypyrrole ; composites ; platinum ; physico-chemical properties ; catalytic properties
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/20
Nr opisu: 0000081492
Tytuł oryginału: N1-akrylowanie 5-podstawionych pochodnych uracylu.
Autorzy: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 55, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: pochodne uracylu
Słowa kluczowe angielskie: uracil derivatives
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/20
Nr opisu: 0000051070
Tytuł oryginału: Oznaczanie hafnu w związkach cyrkonu metodą ICP-AES.
Autorzy: Marek** Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, M. Porański.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 203
Słowa kluczowe polskie: hafn ; związki cyrkonu ; oznaczanie hafnu
Słowa kluczowe angielskie: hafnium ; zirconium compounds ; hafnium determination
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/20
Nr opisu: 0000081511
Tytuł oryginału: Oznaczanie kadmu i ołowiu w wybranych próbkach biologicznych techniką ET AAS, metodą dozowania zawiesin.
Autorzy: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Marzena* Chorążewska, Monika* Skwira.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 199
Słowa kluczowe polskie: kadm ; ołów ; próbka biologiczna ; ET AAS ; metoda dozowania zawiesin
Słowa kluczowe angielskie: cadmium ; lead ; biological sample ; ET AAS ; method of dosing suspensions
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/20
Nr opisu: 0000081472
Tytuł oryginału: Oznaczanie metyloksantyn obok wybranych leków w moczu.
Autorzy: Irena** Baranowska, Joanna Płonka, J. Baranowski.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 220
Słowa kluczowe polskie: metyloksantyny ; leki ; mocz
Słowa kluczowe angielskie: methylxanthines ; drug ; urine
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


13/20
Nr opisu: 0000081497
Tytuł oryginału: Pochodne metylo α-d-glukopiranozydu oraz metylo α-d-galaktopiranozydu - synteza i charakterystyka spektroskopowa.
Autorzy: M. Gawlik, Wiesław** Szeja, A. Gamian, E. Chełmecka, K. Pasterny.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 69, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: pochodne węglowodanów
Słowa kluczowe angielskie: carbohydrate derivatives
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


14/20
Nr opisu: 0000079090
Tytuł oryginału: Reakcje 3-metylo-1,4-dinitropirazolu z fenylohydrazynami.
Autorzy: Rafał Jędrysiak, Jerzy** Suwiński.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 57, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


15/20
Nr opisu: 0000081500
Tytuł oryginału: Synteza kopolimerów blokowych węglanu trimetylenu i ε-kaprolaktonu metodą sprzęgania odpowiednich poliestrodioli.
Autorzy: Jan** Łukaszczyk, Piotr Edward* Jelonek.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 124
Słowa kluczowe polskie: kopolimer blokowy ; poliestrodiol
Słowa kluczowe angielskie: block copolymer ; polyesterdiol
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


16/20
Nr opisu: 0000081498
Tytuł oryginału: Synteza poliacetali pochodnych D-(+) trehalozy.
Autorzy: Sylwia Kukowka, Jolanta** Maślińska-Solich.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 112, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: trehaloza ; disacharydy
Słowa kluczowe angielskie: trehalose ; disaccharides
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


17/20
Nr opisu: 0000081490
Tytuł oryginału: Wpływ czynnika deprotonującego na regioselektywność addycji pochodnych uracylu do wybranych akceptorów Michaela.
Autorzy: Sławomir Boncel, Krzysztof Walczak.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 50, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: regioselektywność ; pochodne uracylu ; addycja typu Michaela
Słowa kluczowe angielskie: regioselectivity ; uracil derivatives ; Michael-type addition
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


18/20
Nr opisu: 0000078646
Tytuł oryginału: Współkrystalizacja śladowych ilości jonów metali M2+ z Ca(CH3COO)2.H2O.
Autorzy: Marek** Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, P. Kalinowski, Łukasz* Siepietowski, M. Janusz.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 95, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe polskie: współczynnik podziału ; współczynnik Hendersona-Kracka ; jony metali
Słowa kluczowe angielskie: distribution coefficient ; Henderson-Kracek's coefficient ; metal ions
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


19/20
Nr opisu: 0000051072
Tytuł oryginału: Zastosowanie sorbentów do wydzielania rtęci ze stężonych roztworów chlorku sodu.
Autorzy: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Agata Jakóbik-Kolon.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 203
Słowa kluczowe polskie: rtęć ; wydzielanie rtęci ; roztwór NaCl
Słowa kluczowe angielskie: mercury ; mercury separation ; NaCl solution
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


20/20
Nr opisu: 0000081512
Tytuł oryginału: Zastosowanie XRF w analizie materiału roślinnego.
Autorzy: Barbara** Kot.
Źródło: W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 208
Słowa kluczowe polskie: metoda XRF ; materiał roślinny
Słowa kluczowe angielskie: XRF method ; plant material
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie