Wynik wyszukiwania
Zapytanie: START
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000073614
Tytuł oryginału: Innowacyjność i transfer technologii jako kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Autorzy: Jan Kaźmierczak.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 9-20, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: innowacyjność ; transfer technologii ; przedsiębiorczość ; gospodarka ; Polska
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; technology transfer ; entrepreneurship ; economy ; Poland
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/16
Nr opisu: 0000073707
Tytuł oryginału: Instrumenty doskonalenia pomysłów biznesowych.
Autorzy: Jan Brzóska.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 153-158, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: outsourcing ; Strategiczna Karta Wyników ; benchmarking
Słowa kluczowe angielskie: outsourcing ; Balanced Scorecard ; benchmarking
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/16
Nr opisu: 0000073697
Tytuł oryginału: Istota i funkcje zarządzania.
Autorzy: Jan Brzóska.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 50-55, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie funkcjonalne ; zarządzanie projektem ; podział pracy ; zarządzanie procesowe
Słowa kluczowe angielskie: functional management ; project management ; division of labour ; process management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


4/16
Nr opisu: 0000073695
Tytuł oryginału: Komunikacja interpersonalna.
Autorzy: Małgorzata Rąb, Zofia** Sroga.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 30-41, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: informacja ; komunikacja interpersonalna ; komunikacja werbalna ; komunikacja perswazyjna ; konwersacja ; konflikt ; asertywność ; komunikacja niewerbalna
Słowa kluczowe angielskie: information ; interpersonal communication ; verbal communication ; persuasive communication ; conversation ; conflict ; assertiveness ; non-verbal communication
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/16
Nr opisu: 0000073711
Tytuł oryginału: Motywowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Autorzy: Jacek** Rąb.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 170-178, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: motywowanie pracowników ; psychologia zarządzania ; dwuczynnikowa teoria Herzberga ; teoria ERG Claytona Alderfera ; teoria wzmocnień Skinnera ; teoria satysfakcji z pracy ; teorie McGregora ; teoria oczekiwań Vrooma
Słowa kluczowe angielskie: employees motivation ; management psychology ; Herzberg's two-factor theory ; Alderfer's ERG theory ; Skinner's reinforcement theory ; job satisfaction theory ; McGregor's theories ; Vroom's expectancy theory
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/16
Nr opisu: 0000073720
Tytuł oryginału: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 215-224, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: płynność finansowa ; zadłużenie ; obroty ; rentowność
Słowa kluczowe angielskie: financial liquidity ; liabilities ; turnover ; profitability
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


7/16
Nr opisu: 0000073719
Tytuł oryginału: Ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej.
Autorzy: Piotr* Stec.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 206-214, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: własność intelektualna ; ochrona własności intelektualnej ; ochrona danych
Słowa kluczowe angielskie: intellectual property ; intellectual property protection ; data protection
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


8/16
Nr opisu: 0000073716
Tytuł oryginału: Opodatkowanie dochodu przedsiębiorców.
Autorzy: Agata* Pradela.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 188-196, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: podatek na zasadach ogólnych ; podatek liniowy ; ryczałt od dochodów ewidencjonowanych ; karta podatkowa
Słowa kluczowe angielskie: income tax ; flat tax ; lump sum tax ; tax card
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/16
Nr opisu: 0000073706
Tytuł oryginału: Plan finansowy.
Autorzy: Jan Brzóska.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 142-152, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: plan finansowy ; przychód ; koszty ; obroty ; rentowność
Słowa kluczowe angielskie: financial plan ; income ; costs ; turnover ; profitability
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/16
Nr opisu: 0000073703
Tytuł oryginału: Plan marketingowy.
Autorzy: Jan Brzóska.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 125-131, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: rynek ; klient ; konkurencyjność ; dostawca ; cena ; promocja ; dystrybucja ; plan sprzedaży
Słowa kluczowe angielskie: market ; client ; competitiveness ; supplier ; price ; promotion ; distribution ; sales planning
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/16
Nr opisu: 0000073709
Tytuł oryginału: Prowadzenie negocjacji.
Autorzy: Marek Krannich.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 161-169, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: negocjacje ; techniki negocjacji ; konflikt
Słowa kluczowe angielskie: negotiation ; negotiation techniques ; conflict
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/16
Nr opisu: 0000073712
Tytuł oryginału: Public relations i marketing w praktyce.
Autorzy: Dorota Dolińska.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 179-187, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: marketing ; public relations ; wizerunek firmy
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; public relations ; company image
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


13/16
Nr opisu: 0000073701
Tytuł oryginału: Struktura i harmonogram planu biznesu.
Autorzy: Marek Krannich, Jan Brzóska.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 67-79, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: plan biznesu ; misja przedsiębiorstwa ; cel strategiczny ; produkt ; usługi ; zarządzanie ; personel ; rynek ; marketing ; proces produkcyjny ; finanse ; analiza SWOT
Słowa kluczowe angielskie: business plan ; company mission ; strategic goal ; product ; services ; management ; personnel ; market ; marketing ; production process ; finance ; SWOT analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


14/16
Nr opisu: 0000073699
Tytuł oryginału: System rachunkowości przedsiębiorstwa.
Autorzy: Alina Gorczyńska.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 56-64, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: rachunkowość ; rachunkowość zarządcza ; rachunkowość finansowa ; sprawozdawczość finansowa
Słowa kluczowe angielskie: accountancy ; management accounting ; financial accounting ; financial reporting
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


15/16
Nr opisu: 0000073717
Tytuł oryginału: Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym.
Autorzy: Piotr* Horosz.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, 197-205, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: weksel ; gwarancja ; poręczenie ; hipoteka ; zastaw ; kaucja
Słowa kluczowe angielskie: bill of exchange ; guarantee ; warranty ; mortgage ; pledge ; bail
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


16/16
Nr opisu: 0000073705
Tytuł oryginału: Zarządzanie pracownikami.
Autorzy: Agata* Pradela.
Źródło: W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 132-141, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie personelem ; zatrudnienie ; rekrutacja pracowników ; doskonalenie kadr ; ocena pracownika
Słowa kluczowe angielskie: personnel management ; employment ; recruitment ; staff improvement ; employee assessment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie