Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POSTĘPY W LABORATORYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ SYNTEZIE ORGANICZNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000022423
Tytuł oryginału: Alliloksyalkohole - selektywne transformacje do układów cyklicznych lub eterów 1-propenylowych katalizowane kompleksami rodu i rutenu.
Autorzy: Nikodem KuĽnik, M. Urbala, Stanisław* Krompiec.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 36, bibliogr. 3 poz,
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/18
Nr opisu: 0000022406
Tytuł oryginału: Badania nad syntez± zwi±zków nadtlenowych wobec immobilizowanych katalizatorów przeniesienia międzyfazowego.
Autorzy: Stefan** Baj, Agnieszka Siewniak.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 27, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/18
Nr opisu: 0000022421
Tytuł oryginału: Badania procesu otrzymywania 2-acetylonaftalenu na drodze katalitycznego utleniania technicznego 2-izopropylonaftalenu.
Autorzy: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Bartłomiej* Jakubowski, P. Polański.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 33, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/18
Nr opisu: 0000022430
Tytuł oryginału: Nowa metoda syntezy α,β-dehydro-α-aminokwasów z N-acylo-α-trifenylo-fosfonioglicynianów w reakcji Wittiga.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, A. Pawlas, Mirosława Grymel.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 41, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/18
Nr opisu: 0000022409
Tytuł oryginału: Nowe metody syntezy N-acylo-α-trifenylofosfonioglicynianów i ich zastosowanie w syntezie α-aminokwasów.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, A. Pawlas.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 30, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/18
Nr opisu: 0000022413
Tytuł oryginału: Regioselective hydroxyalkylation of heterocyclic systems.
Autorzy: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 31, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/18
Nr opisu: 0000022362
Tytuł oryginału: Stereoselektywna synteza α (1-6)-D-gluko trisacharydu.
Autorzy: Gabriela Pastuch-Gawołek, Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 39
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/18
Nr opisu: 0000022426
Tytuł oryginału: Stereoselektywna synteza kompleksowych glikozydów.
Autorzy: Anna Kasprzycka, Wiesław** Szeja.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 38
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/18
Nr opisu: 0000022407
Tytuł oryginału: Synteza i zasadowo¶ć pochodnych 1,3-diaminoizochinoliny.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 28
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/18
Nr opisu: 0000022434
Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of three isomeric 1,3-diethoxy-2,6-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl] benzenes.
Autorzy: R. Gabański, Jerzy** Suwiński, K. Waszkiewicz.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 52, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/18
Nr opisu: 0000022419
Tytuł oryginału: Utlenianie alkoholi układem KCl - OXONE (2KHSO5 KHSO4 K2SO4) w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego.
Autorzy: Andrzej** Skibiński, P. Bujak.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 32
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/18
Nr opisu: 0000022425
Tytuł oryginału: Wodoronadtlenek 1-metylo-1-(1-naftylo) etylowy promotorem inhibitorów reakcji wolnorodnikowych.
Autorzy: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, Zbigniew** Stec, S. Kowalczyk.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 37, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/18
Nr opisu: 0000022428
Tytuł oryginału: Wpływ budowy na reaktywno¶ć nadtlenków organicznych.
Autorzy: Stefan** Baj, T. Krawczyk.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 40, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/18
Nr opisu: 0000022403
Tytuł oryginału: Współczesne mezoporowate tlenkowe no¶niki katalizatorów.
Autorzy: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/18
Nr opisu: 0000022432
Tytuł oryginału: Zastosowanie bis(2,4-pentanodioniano) palladu (II) kompleksowanego trifenylofosfin± jako katalizatora rekacji winylowania wybranych zwi±zków aromatycznych funkcjonalizowanymi alkenami.
Autorzy: Jacek** Majewski.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 49
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/18
Nr opisu: 0000083018
Tytuł oryginału: Novel 4-nitroimidazole isonucleosides.
Autorzy: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. II Konferencja, Ustroń, 11-14 listopada 2001. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 1
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/18
Nr opisu: 0000017672
Tytuł oryginału: Synteza i zasadowo¶ć wybranych aminowych pochodnych chinazoliny i izochinoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. II Konferencja, Ustroń, 11-14 listopada 2001. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 22
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/18
Nr opisu: 0000078222
Tytuł oryginału: Zastosowanie katalizy przeniesienia międzyfazowego w reakcjach substytucji nukleofilowej zwi±zków wielofunkcyjnych.
Autorzy: Anna Kasprzycka, A. Niemiec, Gabriela Pastuch, Ilona Wandzik, A. ¦lusarczyk, Wiesław** Szeja.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. II Konferencja, Ustroń, 11-14 listopada 2001. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 1
Słowa kluczowe polskie: zwi±zki wielofunkcyjne ; alkilowanie ; estryfikacja ; glikozydacja
Słowa kluczowe angielskie: multifunctional compounds ; alkylation ; esterification ; glycosidation
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie