Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MANUFACTURING 2010
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000062892
Tytuł oryginału: Attempt to verify the method of parameters selection for digitization of free form surface for reverse engineering in Catia v5.
Tytuł w wersji polskiej: Próba weryfikacji metody doboru parametrów digitalizacji powierzchni swobodnej dla celów inżynierii odwrotnej w systemie Catia v5
Autorzy: Dominik* Hylewski.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 83
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


2/12
Nr opisu: 0000062901
Tytuł oryginału: Comparative analysis of methods pertaining to static stiffness determination of machine tools.
Tytuł w wersji polskiej: Analiza porównawcza metod wyznaczania sztywności statycznej obrabiarek
Autorzy: Janusz Śliwka, Maciej Kaźmierczak.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 193
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


3/12
Nr opisu: 0000062895
Tytuł oryginału: Comparison of genetic operators in optimization of machine tool frames.
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie operatorów genetycznych w zadaniach optymzalizacji korpusów obrabiarek
Autorzy: Jan Kosmol, Piotr Wilk.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 106
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


4/12
Nr opisu: 0000062875
Tytuł oryginału: Diagnostics of machine tool and cutting process with fuzzy logic systems.
Tytuł w wersji polskiej: Diagnostyka obrabiarki i procesu skrawania z zastosowaniem systemów wnioskowania rozmytego
Autorzy: Tomasz* Czyszpak, Andrzej Sokołowski.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 47
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


5/12
Nr opisu: 0000062899
Tytuł oryginału: FEM cutting modeling of aluminum alloy.
Tytuł w wersji polskiej: Modelowanie skrawania aluminium metodą elementów skończonych
Autorzy: Wojciech* Mieszczak.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 135
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


6/12
Nr opisu: 0000062891
Tytuł oryginału: Investigation on quality of rapid prototyping FDM method.
Tytuł w wersji polskiej: Badania wstępne oceny jakości elementów wytwarzanych w technologii FDM
Autorzy: Grzegorz Dyrbuś.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 55
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


7/12
Nr opisu: 0000062894
Tytuł oryginału: Machine tools in the future.
Tytuł w wersji polskiej: Obrabiarki jutra
Autorzy: Jan Kosmol.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 14
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


8/12
Nr opisu: 0000062893
Tytuł oryginału: Methodology proposed for static stiffness research of heavy machine tools, conducted in industrial environment.
Tytuł w wersji polskiej: Propozycja metodyki badań sztywności statycznej obrabiarek ciężkich, realizowanych w warunkach przemysłowych
Autorzy: Maciej Kaźmierczak, Andrzej Sokołowski, Jan Kosmol.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 97
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


9/12
Nr opisu: 0000062896
Tytuł oryginału: Selected applications of artificial immune systems in machine tool diagnostics.
Tytuł w wersji polskiej: Wybrane zastosowania sztucznych systemów immunologicznych w diagnostyce obrabiarek
Autorzy: Małgorzata* Kuchta, Andrzej Sokołowski.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 110
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


10/12
Nr opisu: 0000062900
Tytuł oryginału: Selected aspects of technological approach during the AWJ cutting method. The predictive cutting conditions model.
Tytuł w wersji polskiej: Wybrane aspekty technologiczne obróbki metodą cięcia wodno-ściernego Model predykcyjny warunków cięcia
Autorzy: Tomasz Wala, Jan Kosmol.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 196
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


11/12
Nr opisu: 0000062897
Tytuł oryginału: Simulation research of large size heavy machine tools.
Tytuł w wersji polskiej: Badania modelowe wielkogabarytowych obrabiarek ciężkich
Autorzy: Krzysztof Lehrich, Jan Kosmol.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 120
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


12/12
Nr opisu: 0000062898
Tytuł oryginału: Thermovision method application for temperture identification in the cutting zone during the drilling process.
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie metod termowizyjnych do identyfikacji temperatury w strefie skrawania podczas wiercenia
Autorzy: Krzysztof Lis, Jan Kosmol.
Źródło: W: Manufacturing 2010. Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Polska, 24-26.11.2010. Książka abstraktów. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 123
Organizator: Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Instytut Technologii Mechanicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: Toż. w jęz. pol.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie