Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JAK MOŻLIWA JEST FILOZOFIA ORGANIZACJI
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000028755
Tytuł oryginału: Czynniki i miary skłonno¶ci do podejmowania ryzyka finansowego w jednostkach służby zdrowia.
Autorzy: Małgorzata Nadziakiewicz.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 281-287, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: służba zdrowia ; ryzyko finansowe ; kredyt
Słowa kluczowe angielskie: health service ; financial risk ; credit
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/18
Nr opisu: 0000028754
Tytuł oryginału: Ewolucja organizacji w odniesieniu do dwóch zmiennych - techniki i kultury.
Autorzy: Anna Kochmańska.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 275-280, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: filozofia organizacji ; model organizacyjny
Słowa kluczowe angielskie: organization philosophy ; organizational model
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/18
Nr opisu: 0000028744
Tytuł oryginału: Filozofia organizacji - perspektywa etyczna.
Autorzy: Aleksandra Kuzior.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 96-107, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: filozofia organizacji ; etyka biznesu
Słowa kluczowe angielskie: organization philosophy ; business ethics
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/18
Nr opisu: 0000028743
Tytuł oryginału: Globalizacja, podmiotowo¶ć, wiedza. Uwagi o filozofii organizacji.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 44-51, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe polskie: filozofia organizacji ; globalizacja
Słowa kluczowe angielskie: organization philosophy ; globalization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/18
Nr opisu: 0000028725
Tytuł oryginału: Jak istnieje wiedza o organizacji?.
Autorzy: Józef Piotr Ober.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 90-95, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; kultura organizacji
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; organizational culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/18
Nr opisu: 0000028748
Tytuł oryginału: Jak możliwa jest teoria negocjacji?.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 164-175
Słowa kluczowe polskie: negocjacje ; filozofia organizacji
Słowa kluczowe angielskie: negotiation ; organization philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/18
Nr opisu: 0000028747
Tytuł oryginału: Kultura organizacji.
Autorzy: Jan* Róg.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 141-163, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacji ; organizacja społeczna
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; social organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/18
Nr opisu: 0000028749
Tytuł oryginału: Narzędzia analityczne wspomagaj±ce metody badania struktur organizacyjnych.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 176-181
Słowa kluczowe polskie: struktura organizacyjna ; teoria organizacji
Słowa kluczowe angielskie: organizational structure ; organization theory
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/18
Nr opisu: 0000028750
Tytuł oryginału: Narzędzia budowania wizerunku pomocne w przekazywaniu filozofii organizacji jej otoczeniu.
Autorzy: Dominika* Leszczyńska.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 182-200, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: wizerunek firmy ; filozofia organizacji
Słowa kluczowe angielskie: company image ; organization philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/18
Nr opisu: 0000028757
Tytuł oryginału: O filozofii grup literackich.
Autorzy: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 308-312, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; grupa literacka
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; literary group
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/18
Nr opisu: 0000028746
Tytuł oryginału: Prakseologia a ogólna teoria organizacji.
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 121-128
Słowa kluczowe polskie: filozofia organizacji ; Kotarbiński Tadeusz ; prakseologia
Słowa kluczowe angielskie: organization philosophy ; Kotarbiński Tadeusz ; praxeology
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/18
Nr opisu: 0000028745
Tytuł oryginału: Prakseologia Tadeusza Kotarbińskiego jako filozofia organizacji.
Autorzy: Jerzy** Broda.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 116-120
Słowa kluczowe polskie: filozofia organizacji ; prakseologia ; Kotarbiński Tadeusz
Słowa kluczowe angielskie: organization philosophy ; praxeology ; Kotarbiński Tadeusz
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/18
Nr opisu: 0000028751
Tytuł oryginału: Społeczne struktury po¶rednicz±ce. Studium przypadku organizacji pozarz±dowej.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 201-215, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: organizacja pozarz±dowa ; studium przypadku
Słowa kluczowe angielskie: non-governmental organization ; case study
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/18
Nr opisu: 0000028752
Tytuł oryginału: Stosunki pracy i kontrakt psychologiczny jako wyraz filozofii organizacji w obszarze zasobów ludzkich.
Autorzy: Ewa* Janiszewska-Poszwa.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 257-265, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: filozofia organizacji ; zasoby ludzkie ; stosunki międzyludzkie
Słowa kluczowe angielskie: organization philosophy ; human resources ; human relations
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/18
Nr opisu: 0000075966
Tytuł oryginału: Technika współczesna według Neila Postmana.
Autorzy: Hanna Pluskiewicz.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 313-318, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: Postman Neil ; technokracja ; technopol
Słowa kluczowe angielskie: Postman Neil ; technocracy ; technopol
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/18
Nr opisu: 0000028753
Tytuł oryginału: Współczesne podej¶cie do realizacji funkcji personalnej w organizacji.
Autorzy: Agata* Hilarowicz.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 266-274, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: organizacja ucz±ca się ; zarz±dzanie zasobami ludzkimi ; kapitał intelektualny
Słowa kluczowe angielskie: learning organization ; human resources management ; intellectual capital
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/18
Nr opisu: 0000028742
Tytuł oryginału: Zamiast wstępu czyli o potrzebie filozofii organizacji.
Autorzy: Jacek** R±b.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 7-15
Słowa kluczowe polskie: filozofia organizacji ; zarz±dzanie
Słowa kluczowe angielskie: organization philosophy ; management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/18
Nr opisu: 0000028756
Tytuł oryginału: Zespół wirtualny jako przykład zmiany sposobu realizacji zadań pracowniczych.
Autorzy: Anita* Pollak.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 288-297, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe polskie: zespół wirtualny ; organizacja wirtualna ; organizacja sieciowa ; organizacja pracy
Słowa kluczowe angielskie: virtual team ; virtual organization ; network organization ; work organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie