Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HOMO CHEMICUS
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/45
Nr opisu: 0000043982
Tytuł oryginału: Analiza materiałów biologicznych z obszaru Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego na zawarto¶ć metali ciężkich.
Autorzy: Irena** Baranowska.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 K-7
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/45
Nr opisu: 0000043992
Tytuł oryginału: Analiza polarograficzna (DPV) materiałów podsadzkowych na zawarto¶ć metali ciężkich.
Autorzy: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-70
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/45
Nr opisu: 0000043998
Tytuł oryginału: Badania nad syntez± cynamonianu glicydylu do modyfikacji żywic poliestrowych.
Autorzy: Mirosław* Kluczka, Jan** Łukaszczyk, Elżbieta** Motnyk.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-9 P-75
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/45
Nr opisu: 0000043999
Tytuł oryginału: Badania nad utlenianiem dimeru metakreleiny wobec polimerycznych katalizatorów.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Arkadiusz* Macionga, Roman Turczyn.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-9 P-27
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/45
Nr opisu: 0000043983
Tytuł oryginału: Badania nad wydzielaniem ¶ladowych zanieczyszczeń z roztworów azotanu magnezu metod± ekstrakcji.
Autorzy: Antonina** Dębska-Horecka.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/45
Nr opisu: 0000044011
Tytuł oryginału: Badania procesu sorpcji SO2 w obecno¶ci tlenu i pary wodnej na sorbencie węglowym SWS-6 w reaktorze ze stałym złożem.
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b, Józef** Szarawara.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-35
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/45
Nr opisu: 0000043991
Tytuł oryginału: Badanie własno¶ci termicznych wybranych organicznych kompleksów palladu i rutenu.
Autorzy: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-2 P-20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/45
Nr opisu: 0000043984
Tytuł oryginału: Cienkowarstwowa chromatografia adsorpcyjna i podziałowa (RP) azyn i diazyn.
Autorzy: Irena** Baranowska, Sabina* ¦wierczek.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/45
Nr opisu: 0000044000
Tytuł oryginału: Copoly (N-bromosuccinimide - styrene) in reaction of isomerization and oxidation.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, M. Nour, Arkadiusz* Macionga.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-9 P-28
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/45
Nr opisu: 0000044004
Tytuł oryginału: Elektrochemiczne wydzielanie metali ciężkich z kompostowanych odpadów komunalnych.
Autorzy: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-7
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/45
Nr opisu: 0000044017
Tytuł oryginału: Elektrodialityczne odsalanie wody dla elektrociepłowni.
Autorzy: Julita Mrowiec-Białoń, Marian Turek, Witold** Gnot.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-6
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/45
Nr opisu: 0000044021
Tytuł oryginału: Elektrosorpcja KEtX na utleniaj±cej się powierzchni chalkopirytu.
Autorzy: T. Chmielewski, Janusz Lekki.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 P-39
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/45
Nr opisu: 0000044022
Tytuł oryginału: Filtracja żelowa w ocenie jako¶ci oczyszczonych i zatężonych w procesie ultrafiltracji preparatów enzymatycznych.
Autorzy: Jolanta* Bohdziewicz.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-23
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/45
Nr opisu: 0000044005
Tytuł oryginału: Kompleksowa metoda badania przydatno¶ci solanek odpadowych zawieraj±cych substancje organiczne do elektrolitycznej produkcji chloru i wodorotlenku sodu metod± diafragramow±.
Autorzy: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 K-23
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/45
Nr opisu: 0000044006
Tytuł oryginału: Kształtowanie własno¶ci stopu bazaltowego w technologii produkcji włókien krzemianowych.
Autorzy: Teresa** Buczek, Izabela** Glińska.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-44
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/45
Nr opisu: 0000043997
Tytuł oryginału: Migracja wi±zania podwójnego w funkcyjnie podstawionych propenach katalizowania kompleksami rutenu i rodu.
Autorzy: Stanisław* Krompiec.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-12 P-38
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/45
Nr opisu: 0000044023
Tytuł oryginału: Modelowanie ultrafiltracji ¶cieków zawieraj±cych substancje koloidalne.
Autorzy: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/45
Nr opisu: 0000044015
Tytuł oryginału: Nowe drogi syntezy glikofuranozydów.
Autorzy: J. Bogusiak, Ilona Wandzik.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-1 P-8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/45
Nr opisu: 0000043995
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci granulowanego azotanu amonowego do produkcji materiałów wybuchowych typu ANFO.
Autorzy: Andrzej** Wojewódka, Małgorzata* Turczyn.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-37
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/45
Nr opisu: 0000044012
Tytuł oryginału: Optymalizacja warunków wytwarzania filmu rtęciowego na minielektrodzie z węgla szklistego do oznaczania metali ciężkich metod± ASV.
Autorzy: Jerzy** Strojek, Krystyna** Raszka, Klaudia* Dziuba.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-6
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/45
Nr opisu: 0000044119
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń podczas krystalizacji MnSO4.5H2O.
Autorzy: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/45
Nr opisu: 0000043989
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń podczas krystalizacji ZnSo4.7H2O.
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-19
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/45
Nr opisu: 0000044014
Tytuł oryginału: Polikrystaliczny film z diamentu dotowanego borem jako nowy materiał na elektrody.
Autorzy: Klaudia* Dziuba, Krystyna** Raszka, Jerzy** Strojek, G. Swain.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 K-10
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/45
Nr opisu: 0000043993
Tytuł oryginału: Potencjometryczna metoda oznaczania tiocyjanianów z zastosowaniem cyjankowego czujnika systemu "Air-Gap".
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-69
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/45
Nr opisu: 0000043996
Tytuł oryginału: Produkty utleniania węglowodorów nasyconych jako kwasowe substraty półsyntetyczne olejów smarowych.
Autorzy: Urszula** Szałajko, Stefania** Fiszer, K. Jasiulek, Alina* Szaton.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 K-5
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/45
Nr opisu: 0000044020
Tytuł oryginału: Próby utylizacji odpadowego ługu czerwonego z przemysłu celulozowego metod± ultrafiltracji.
Autorzy: Ignacy** Tanistra, Michał** Bodzek.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/45
Nr opisu: 0000043981
Tytuł oryginału: Przemysłowa analiza chemiczna.
Autorzy: Zbigniew** Gregorowicz.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 R-8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/45
Nr opisu: 0000044001
Tytuł oryginału: Przenoszenie efektów elektronowych poprzez układ izochinoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Krawczyk, Monika* Mazik.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-8 K-8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/45
Nr opisu: 0000044010
Tytuł oryginału: Równowagi chemiczne i fazowe w technologii odsiarczania gazu metod± amoniakaln±.
Autorzy: Jadwiga** Krop.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-36
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/45
Nr opisu: 0000043994
Tytuł oryginału: Równowagi chemiczne w procesie Solvay'a.
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-42
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/45
Nr opisu: 0000044003
Tytuł oryginału: Równowagi jonowe w procesie absorpcji alkalicznej resztkowych tlenków azotu.
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-43
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/45
Nr opisu: 0000044019
Tytuł oryginału: Rurowe membrany z poliamidu-6.
Autorzy: Michał** Bodzek, Irena Korus.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/45
Nr opisu: 0000043969
Tytuł oryginału: Selektywno¶ć przenikania wybranych dwuskładnikowych mieszanin gazowych przez membrany z polieteroimidu ULTEM 1000.
Autorzy: Jacek Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-12
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/45
Nr opisu: 0000043987
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczna metoda oznaczania chloru w węglach oraz półproduktach i produktach przerobu ropy naftowej.
Autorzy: Teresa** Suwińska.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-61
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/45
Nr opisu: 0000044016
Tytuł oryginału: Synteza glikozydów i oligasacharydów.
Autorzy: Wiesław** Szeja.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-1 R-6
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/45
Nr opisu: 0000044018
Tytuł oryginału: Wielko¶ci efektywne w transporcie masy przez membrany.
Autorzy: Zbigniew Grzywna.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 R-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/45
Nr opisu: 0000044007
Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju modyfikatora na wła¶ciwo¶ci anizotropowych diafragm azbestowych.
Autorzy: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, P. Kropiwnicki.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-45
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/45
Nr opisu: 0000043988
Tytuł oryginału: Wpływ stężenia anionów domieszkuj±cych na wła¶ciwo¶ci spektroelektrochemiczne polianiliny.
Autorzy: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 P-35
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/45
Nr opisu: 0000044013
Tytuł oryginału: Wpływ stężenia jonów kadmu na zmiany potencjału cynku w procesie cementacji z roztworów siarczanu cynku.
Autorzy: Witold** Gnot, Joachim* Bednorz.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 K-16
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/45
Nr opisu: 0000044008
Tytuł oryginału: Wydzielanie zanieczyszczeń z olejów silnikowych po eksploatacji.
Autorzy: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-60
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/45
Nr opisu: 0000043990
Tytuł oryginału: Wytr±canie wodorotlenku magnezu z roztworem o dużym stężeniu chlorku sodu.
Autorzy: Marian Turek.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-18
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/45
Nr opisu: 0000043985
Tytuł oryginału: Zastosowanie 2'2-bichinoksalilu w analizie chemicznej. [Cz.] 1: Amplifikacyjna metoda oznaczania fosforu.
Autorzy: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-48
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/45
Nr opisu: 0000043986
Tytuł oryginału: Zastosowanie 2'2-bichinoksalilu w analizie chemicznej. [Cz.] 2: Spektrofotometryczne oznaczanie ceru.
Autorzy: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-49
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/45
Nr opisu: 0000044002
Tytuł oryginału: Zmiany form występowania chromu w trakcie kompostowania odpadów komunalnych z odpadami chromowymi.
Autorzy: Jan** Cebula, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-53
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/45
Nr opisu: 0000044009
Tytuł oryginału: Zmiany form występowania ołowiu w trakcie kompostowania odpadów komunalnych.
Autorzy: Jerzy** Ciba, Jan** Cebula, Maria** Zołotajkin.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie