Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WERYŃSKI PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 84Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/84
Nr opisu: 0000137137
Tytuł oryginału: Bariery w innowacjach społecznych. Przypadek ¶l±skich senioralnych NGOs.
Tytuł w wersji angielskiej: Barriers in social innovations The case of Silesian senior NGOs
Autorzy: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Współczesne problemy i dylematy. 12. Red. Aleksandra Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2020, s. 371-390, bibliogr. 31 poz.
ISBN: 978-83-7880-722-3
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 858)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: innowacja społeczna ; organizacja pozarz±dowa ; mechanizm resentymentu ; efekt resentymentu ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; analiza jako¶ciowa FGI
Słowa kluczowe angielskie: social innovation ; non-governmental organization ; ressentimental mechanism ; ressentimental effect ; morphogenetic root cause analysis ; FGI qualitative analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/84
Nr opisu: 0000139106
Tytuł oryginału: Polska sfera publiczna jako kontekst i efekt resentymentalny. Założenia teoretyczne i metodologiczne badań oraz empiryczne ilustracje.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty. Praca zbiorowa. Red. Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2020, s. 175-198, bibliogr. 43 poz.
ISBN: 978-83-7689-363-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: sfera publiczna ; resentyment ; badanie empiryczne
Słowa kluczowe angielskie: public sphere ; resentment ; empirical research
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/84
Nr opisu: 0000138419
Tytuł oryginału: Sprawstwo zobiektywizowane i ¶wiadomo¶ciowe. Konceptualizacje i ramy analizy badań innowacji społecznych.
Tytuł w wersji angielskiej: Objectivized and conscious agency Conceptualizations and research framework for the analysis of social innovation
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Prawne i organizacyjne aspekty zarz±dzania w organizacjach. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2020, s. 127-137, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-66033-88-7
Seria: (Studia i Monografie ; z. 545 1429-6063)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: sprawstwo zobiektywizowane ; sprawstwo ¶wiadomo¶ciowe ; innowacja społeczna ; organizacja pozarz±dowa ; morfogentyczna analiza przyczynowa
Słowa kluczowe angielskie: objectivized agency ; conscious agency ; social innovation ; non-governmental organization ; morphogenetic root cause analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/84
Nr opisu: 0000137462
Tytuł oryginału: The value of innovative brands of enterprises from the MSME sector.
Autorzy: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Innovation and entrepreneurship. Theory and practice. Eds. Marcin Lis, Michał Szyszka. Berlin : Logos Verlag, 2020, s. 19-29, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-3-8325-5043-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: marka ; marka innowacyjna ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: brand ; innovative brand ; innovation management
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/84
Nr opisu: 0000135057
Tytuł oryginału: Analysis of the emergence of barriers to development of social innovations. The case of senior NGOs
Autorzy: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 139, s. 587-606, bibliogr. 33 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacja społeczna ; organizacja pozarz±dowa ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; zogniskowany wywiad grupowy ; analiza jako¶ciowa ; mechanizm resentymentu
Słowa kluczowe angielskie: social innovation ; non-governmental organization ; morphogenetic causal analysis ; focus group interview ; qualitative analysis ; ressentimental mechanism
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/84
Nr opisu: 0000135083
Tytuł oryginału: Innovation as a remedy to group ressentiments inside an organization Report from focus group interview
Autorzy: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 140, s. 49-61, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; resentyment grupowy ; morfostaza ; morfogeneza ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; analiza jako¶ciowa
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; small and medium-sized enterprises ; group ressentiment ; morphostasis ; morphogenesis ; morphogenetic causal analysis ; qualitative analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


7/84
Nr opisu: 0000131872
Tytuł oryginału: Innowacje jako remedium na resentymenty grupowe wewn±trz organizacji. Czy to możliwe?.
Tytuł w wersji angielskiej: Innovation as a remedy for group ressentiments within the organization Is it possible?
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 151
ISBN: 978-83-945539-8-2
Słowa kluczowe polskie: innowacje ; analiza przyczynowa ; bariera rozwoju
Słowa kluczowe angielskie: innovations ; casual analysis ; barrier to development
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/84
Nr opisu: 0000128781
Tytuł oryginału: Konteksty resentymentalne jako otoczenie innowacji
Tytuł w wersji angielskiej: Resentment-like contexts as an environment of innovation
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Prz. Organ. 2018 nr 12, s. 41-49, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacje ; ekosystem innowacji ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; konteksty resentymentalne
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; innovation ecosystem ; morphogenetic causal analysis ; resentimental contexts
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


9/84
Nr opisu: 0000126156
Tytuł oryginału: Systemowe uwarunkowania resentymentalne jako bariery rozwoju ekosystemów innowacji.
Tytuł w wersji angielskiej: Resentmental conditions of the system as barriers to the development of innovation ecosystems
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 wrze¶nia 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2018, s. 121
ISBN: 978-83-945539-6-8
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Katedra Etyki i Etyki Stosowanej. Wydział Filozoficzny. Uniwersytet Mateja Bela
Słowa kluczowe polskie: resentyment ; ekosystem innowacji
Słowa kluczowe angielskie: resentment ; innovation ecosystem
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/84
Nr opisu: 0000127749
Tytuł oryginału: Uwarunkowania resentymentalne jako bariery rozwoju innowacji w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Ressentimental conditions as barriers to the development of innovation in Poland
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 571-583, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: konteksty resentymentalne ; efekty resentymentalne ; ekosystem innowacji ; morfogentyczna analiza przyczynowa
Słowa kluczowe angielskie: resentimental contexts ; resentimental effects ; innovation ecosystem ; morphogenetic causal analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


11/84
Nr opisu: 0000122835
Tytuł oryginału: Interests and resentments of the Polish intelligentsia as the objects of morphogenetic analysis.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: 13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe: Capitalism, solidarities, subjectivities. ESA 2017, Athens, 29.08 - 01.09. Abstract book. Paris : European Sociological Association, 2017, s. 891
Seria: (Abstract book ; European Sociological Association 2522-2562)
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/84
Nr opisu: 0000122827
Tytuł oryginału: Morfostaza Resentymentalne uwarunkowania sprawstwa w polskiej sferze publicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Morphostasis Resentmental conditioning of agency in Polish public sphere
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Uniw. Czas. Socjol. 2017 nr 19, s. 27-37, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
p-ISSN: 2544-3062
e-ISSN: 2299-2367
Słowa kluczowe polskie: resentyment ; morfostaza ; sfera publiczna ; struktura ; sprawstwo ; analiza przyczynowa
Słowa kluczowe angielskie: resentment ; morphostasis ; public sphere ; structure ; agency ; causal analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


13/84
Nr opisu: 0000119156
Tytuł oryginału: Resentyment grupowy jako czynnik warunkuj±cy polsk± morfostazę strukturalno-kulturow±.
Tytuł w wersji angielskiej: Group resentment as a conditioning factor of Polish structural-cultural morphostasis
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 wrze¶nia 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 120
ISBN: 978-83-945539-3-7
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: morfostaza ; resentyment grupowy ; mechanizmy resentymentalne ; sfera publiczna ; historyczna analiza przyczynowa
Słowa kluczowe angielskie: morphostasis ; resentment group ; resentment mechanismus ; public sphere ; historical causal analysis
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/84
Nr opisu: 0000120627
Tytuł oryginału: Resentyment grupowy jako czynnik warunkuj±cy polsk± morfostazę strukturalno-kulturow±
Tytuł w wersji angielskiej: Group resentment as a conditioning factor of Polish structural-cultural morphostasis
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 405-416, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: morfostaza ; resentyment grupowy ; mechanizmy resentymentalne ; sfera publiczna ; historyczna analiza przyczynowa
Słowa kluczowe angielskie: morphostasis ; resentment group ; resentment mechanismus ; public sphere ; historical causal analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


15/84
Nr opisu: 0000122823
Tytuł oryginału: Sfera publiczna trwale warunkowana Studium przypadku powiatowej debaty publicznej w ujęciu morfogentycznym
Tytuł w wersji angielskiej: The public sphere as permanently conditioned Case study of a local public debate in morphogenetic terms
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Prz. Socjol. 2017 t. 66 z. 3, s. 73-96, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 15.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
p-ISSN: 0033-2356
e-ISSN: 2450-9361
DOI:
Słowa kluczowe polskie: sfera publiczna ; obserwacja uczestnicz±ca ; wzór aktywnego obywatelstwa ; morfostaza ; zbiorowy podmiot działania
Słowa kluczowe angielskie: public sphere ; participant observation ; pattern of active citizenship ; morphostasis ; collective action entity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


16/84
Nr opisu: 0000112301
Tytuł oryginału: Aksjologiczne bariery w rozwoju sfery publicznej Studium lokalnego dyskursu publicznego
Tytuł w wersji angielskiej: Axiological barriers to development of public sphere Study of local public discourse
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 193-210, bibliogr. 31 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: sfera publiczna ; dyskurs ; analiza ; aktywne obywatelstwo ; morfogeneza ; zbiorowy podmiot działania
Słowa kluczowe angielskie: public sphere ; discourse ; analysis ; active citizenship ; morphogenesis ; collective action actor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


17/84
Nr opisu: 0000113137
Tytuł oryginału: Emergent levels of Polish public sphere and agency Conceptualization of research project
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Soc. Komun. 2016 t. 2, s. 28-34, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2524-0471
Słowa kluczowe polskie: sfera publiczna ; morfogeneza ; realizm krytyczny ; emergentne poziomy rzeczywisto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: public sphere ; morphogenesis ; critical realism ; emergent levels of reality
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/84
Nr opisu: 0000113143
Tytuł oryginału: Emergentne poziomy i przestrzenie w badaniach aktywnego obywatelstwa Analiza morfogenetyczna
Tytuł w wersji angielskiej: Emergent levels and spaces in studies of active citizenship A morphogenetic analysis
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Zarz. Publiczne. Public Gov. 2016 nr 3, s. 80-92, bibliogr. 51 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1898-3529
DOI:
Słowa kluczowe polskie: morfogeneza ; sprawczo¶ć ; emergentne poziomy rzeczywisto¶ci ; sfera publiczna ; wzory uczestnictwa obywatelskiego
Słowa kluczowe angielskie: morphogenesis ; agency ; emergent levels of reality ; public sphere ; patterns of civil activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


19/84
Nr opisu: 0000120072
Tytuł oryginału: Interesy i resentymenty inteligenckie jako emergentne wła¶ciwo¶ci strukturalne i kulturowe.
Tytuł w wersji angielskiej: The interests and resentments of the intelligentsia as emergent properties - structural and cultural
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 wrze¶nia 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 118
ISBN: 978-83-945539-1-3
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: inteligencja ; sfera publiczna ; morfogeneza
Słowa kluczowe angielskie: intelligence ; public sphere ; morphogenesis
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/84
Nr opisu: 0000111255
Tytuł oryginału: Percepcja innowacji w¶ród przedsiębiorców z sektora M¦P w województwie ¶l±skim
Tytuł w wersji angielskiej: Perception of innovation among enterpreneurs from the SMEs sector in Silesian region
Autorzy: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 103-117, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; percepcja ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; perception ; innovation management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


21/84
Nr opisu: 0000102308
Tytuł oryginału: Emergent levels of the environment as the structural conditions of innovative (agency)behaviors.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: E-społeczeństwo w Europie ¦rodkowej i Wschodniej. TeraĽniejszo¶ć i perspektywy rozwoju. Pod red. Sławomira Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015, s. 404-413, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-8061-046-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/84
Nr opisu: 0000101811
Tytuł oryginału: Morfogeneza zbiorowych podmiotów działania Metodologia badania polskiego sprawstwa obywatelskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Morfogenesis(!) of collective action actors Research methodology of Polish civil agency
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 587-598, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: pierwotny podmiot działania ; zbiorowy podmiot działania ; emergencja ; morfogeneza ; emergentne poziomy rzeczywisto¶ci ; sprawstwo obywatelskie
Słowa kluczowe angielskie: primary action actor ; collective action actor ; emergence ; morphogenesis ; emergent levels of reality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


23/84
Nr opisu: 0000101902
Tytuł oryginału: Morfogeneza zbiorowych podmiotów działania. Metodologia badania polskiego sprawstwa obywatelskiego.
Tytuł w wersji angielskiej: Morfogenesis of collective action actors Research methodology of Polish civil agency
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 114
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: pierwotny podmiot działania ; zbiorowy podmiot działania ; emergencja ; morfogeneza ; emergentne poziomy rzeczywisto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: primary action actor ; collective action actor ; emergence ; morphogenesis ; emergent levels of reality
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


24/84
Nr opisu: 0000100083
Tytuł oryginału: Pomiar innowacyjno¶ci w sektorze M¦P Metodologia testowania narzędzia
Tytuł w wersji angielskiej: Measurement of innovation in the SMEs Methodology of testing tools
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 337-355, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zachowania innowacyjne ; triangulacja teoretyczna ; pragmatyzm ; badanie w działaniu ; plan eksperymentalny ; podej¶cie triangulacyjne
Słowa kluczowe angielskie: innovative behaviour ; theoretical triangulation ; pragmatism ; action research ; experimental plan ; triangulative approach
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


25/84
Nr opisu: 0000102346
Tytuł oryginału: Procedura triangulacyjna w badaniach aktywno¶ci obywatelskiej oraz action research.
Tytuł w wersji angielskiej: The triangulation procedure in the research of civil activity and action research
Autorzy: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 114
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: aktywno¶ć obywatelska ; badanie w działaniu ; triangulacyjna procedura badawcza ; triangulacja perspektyw poznawczych ; triangulacja poziomów analizy ; metodologia mieszana
Słowa kluczowe angielskie: civil activity ; action research ; triangulation research procedure ; cognitive perspectives triangulation ; levels of analysis triangulation ; mixed methodology
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


26/84
Nr opisu: 0000101835
Tytuł oryginału: Public sphere in chosen theoretical approaches comparative analysis and methodological consequences.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Humanistyka. Księga pami±tkowa po¶więcona pamięci Profesora Jacka R±ba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 176-184, bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-62023-38-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


27/84
Nr opisu: 0000102306
Tytuł oryginału: Research methodology of innovative behaviour.
Autorzy: Piotr Weryński.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2015
Opis fizyczny: , 153 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7930-950-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Słowa kluczowe polskie: zachowania innowacyjne ; innowacja marketingowa ; matryca potrzeb marketingowych ; przedsiębiorca ; klient ; sektor MM¦P ; budowanie marki
Słowa kluczowe angielskie: innovative behaviour ; marketing innovation ; matrix of marketing needs ; entrepreneur ; customer ; MSME sector ; brand building
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


28/84
Nr opisu: 0000101631
Tytuł oryginału: The triangulation procedure in the research of civil activity and action research
Tytuł w wersji polskiej: Procedura triangulacyjna w badaniach aktywno¶ci obywatelskiej oraz action research
Autorzy: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 84, s. 231-245, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: aktywno¶ć obywatelska ; badanie w działaniu ; triangulacyjna procedura badawcza ; triangulacja perspektyw poznawczych ; metodologia mieszana
Słowa kluczowe angielskie: civil activity ; action research ; triangulation research procedure ; cognitive perspectives triangulation ; mixed methodology
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


29/84
Nr opisu: 0000093353
Tytuł oryginału: Innowacyjne podej¶cie do budowania relacji z klientem w opinii przedstawicieli ¶l±skich MM¦P
Tytuł w wersji angielskiej: Innovative approach to building customer relations in the opinion of MSME representatives
Autorzy: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 72, s. 31-50, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: klient ; zarz±dzanie relacjami z klientami ; CRM ; matryca potrzeb marketingowych ; marketing innowacji ; sektor MM¦P
Słowa kluczowe angielskie: customer ; Customer Relationship Management ; CRM ; Matrix Marketing Needs ; marketing of innovation ; MSME sector
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


30/84
Nr opisu: 0000094943
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie innowacjami w sektorze M¦P.
Tytuł w wersji angielskiej: Innovation management in SME sector
Autorzy: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska, Joanna* Tokar.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2014
Opis fizyczny: , 169 s., bibliogr. 147 poz.
ISBN: 978-83-7930-404-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; otoczenie przedsiębiorstwa ; klient ; budowanie marki ; kompetencje ; małe i ¶rednie przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; business environment ; customer ; brand building ; competences ; small and medium enterprises
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O2 142820


31/84
Nr opisu: 0000092547
Tytuł oryginału: Marketing self-diagnostic tool for SMEs - assumptions of the project
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -J. Positive Manage. 2013 vol. 4 no. 1, s. 92-109, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-103X
e-ISSN: 2392-1412
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; marketing ; potrzeby marketingowe ; relacje biznesowe ; społeczno¶ć naukowa ; ¶wiadomo¶ć marki ; strategia marketingowa
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; marketing ; marketing needs ; business relationships ; scientific community ; branding awareness ; marketing strategy
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-ND
Dostęp on-line:


32/84
Nr opisu: 0000089274
Tytuł oryginału: Matrix marketing needs - the tool for the small and medium sized enterprises.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 63-65, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-80-554-0737-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: innowacyjna marka ; wizerunek ; e-komunikacja ; matryca potrzeb marketingowych
Słowa kluczowe angielskie: innovative brand ; image ; e-communication ; matrix of marketing needs
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/84
Nr opisu: 0000089459
Tytuł oryginału: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2013
Opis fizyczny: , 201 s.
Liczba arkuszy wydawniczych: 9
Słowa kluczowe polskie: małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; matryca potrzeb marketingowych ; badanie marketnigowe ; innowacyjno¶ć ; promocja
Słowa kluczowe angielskie: small and medium enterprises ; matrix of marketing needs ; marketing research ; innovation ; promotion
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


34/84
Nr opisu: 0000089461
Tytuł oryginału: Metodologia i procedura badawcza etapu testowania MPM.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 11-22, bibliogr.
ISBN: 978-83-7641-045-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: matryca potrzeb marketingowych ; metody badawcze ; testowanie ; quasi-eksperyment
Słowa kluczowe angielskie: matrix of marketing needs ; research methods ; testing ; quasi-experiment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


35/84
Nr opisu: 0000089473
Tytuł oryginału: Rezultaty zastosowanego planu quasi-eksperymantalnego i ewaluacji - relacja.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 79-92, bibliogr.
ISBN: 978-83-7641-945-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; ewaluacja
Słowa kluczowe angielskie: matrix of marketing needs ; quality assessment ; evaluation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


36/84
Nr opisu: 0000089466
Tytuł oryginału: Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego.
Autorzy: Anna* Piekacz, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 23-33, bibliogr.
ISBN: 978-83-7641-945-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; zogniskowany wywiad grupowy
Słowa kluczowe angielskie: matrix of marketing needs ; quality assessment ; focus group interview
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


37/84
Nr opisu: 0000089481
Tytuł oryginału: Słownik terminów innowacyjnego przedsiębiorcy.
Autorzy: Piotr Weryński, Aneta Aleksander, Dorota Dolińska-Weryńska, Joanna* Tokar.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 168-189, bibliogr.
ISBN: 978-83-7641-945-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; przedsiębiorstwo ; marketing ; rozwój przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; enterprise ; marketing ; enterprise development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


38/84
Nr opisu: 0000090081
Tytuł oryginału: The self-diagnostic tool for SMEs - theoretical and methodological assumptions of the project.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Contemporary developmental challenges. Ed. Aleksandra Kuzior. Banska Bystrica : Belianum Matej Bel University Press, 2013, s. 149-178, bibliogr. 27 poz.
ISBN: 978-80-557-0609-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


39/84
Nr opisu: 0000080298
Tytuł oryginału: Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Klient.
Autorzy: M. Huchrak, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 94-110
Słowa kluczowe polskie: potrzeby klienta ; pozyskiwanie klientów ; relacje z klientem
Słowa kluczowe angielskie: customer needs ; customer acquisition ; relationships with customer
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


40/84
Nr opisu: 0000080304
Tytuł oryginału: Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Marka.
Autorzy: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 117-136
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie mark± ; promotion-mix ; kreowanie wizerunku
Słowa kluczowe angielskie: brand management ; promotion-mix ; image creation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


41/84
Nr opisu: 0000080297
Tytuł oryginału: Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Metodologia badań i charakterystyka grupy badawczej.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 83-94
Słowa kluczowe polskie: metodologia badań ; profil społeczno-ekonomiczny
Słowa kluczowe angielskie: methodology of research ; socio-economic profile
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


42/84
Nr opisu: 0000080301
Tytuł oryginału: Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Otoczenie.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 110-117
Słowa kluczowe polskie: konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; otoczenie przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: enterprises competitiveness ; business environment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


43/84
Nr opisu: 0000080309
Tytuł oryginału: Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Wnioski z badań diagnostycznych ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 166-171
Słowa kluczowe polskie: marka ; strategia ; klient ; kompetencje
Słowa kluczowe angielskie: brand ; strategy ; client ; competences
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


44/84
Nr opisu: 0000080289
Tytuł oryginału: Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Klient i otoczenie.
Autorzy: Anna* Piekacz, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 37-49
Słowa kluczowe polskie: potrzeby klienta ; pozyskiwanie klientów ; lojalno¶ć klienta
Słowa kluczowe angielskie: customer needs ; customer acquisition ; customer loyalty
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


45/84
Nr opisu: 0000074751
Tytuł oryginału: Kooperacja czy konkurencja?. Relacja instytucji samorz±du i trzeciego sektora w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Analiza porównawcza Zabrza i Rybnika.
Autorzy: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 195-217, bibliogr.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 329)
Słowa kluczowe polskie: organizacja pozarz±dowa ; samorz±d regionalny ; wykluczenie społeczne ; Zabrze ; Rybnik ; analiza porównawcza
Słowa kluczowe angielskie: non-governmental organization ; local government ; social exclusion ; Zabrze ; Rybnik ; comparative analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


46/84
Nr opisu: 0000080201
Tytuł oryginału: Matryca potrzeb marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2012
Słowa kluczowe polskie: małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; matryca potrzeb marketingowych ; innowacyjno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: small and medium-sized enterprises ; matrix of marketing needs ; innovativeness
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


47/84
Nr opisu: 0000080206
Tytuł oryginału: O projekcie - założenia strategii.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 9-36
Słowa kluczowe polskie: innowacyjna gospodarka ; kwalifikacje absolwenta ; przedsiębiorczo¶ć akademicka ; matryca potrzeb marketingowych
Słowa kluczowe angielskie: innovative economy ; graduate qualifications ; academic entrepreneurship ; matrix of marketing needs
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


48/84
Nr opisu: 0000086191
Tytuł oryginału: Resentymenty grupowe Ľródłem polskich wzorów uczestnictwa obywatelskiego.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Warto¶ci w ¶wiecie polityki. Red. Joanna Miluska. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2012, s. 179-193
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo ; partycypacja obywatelska ; resentyment
Słowa kluczowe angielskie: society ; civil participation ; resentment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/84
Nr opisu: 0000074469
Tytuł oryginału: Sfera publiczna w wybranych ujęciach teoretycznych. Analiza porównawcza oraz jej konsekwencje metodologiczne.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 wrze¶nia 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka R±ba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 413-414
Organizator: Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Katedra Stosowanych Nauk Społecznych [i in.]
Słowa kluczowe polskie: strefa publiczna ; społeczeństwo obywatelskie
Słowa kluczowe angielskie: public zone ; civil society
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/84
Nr opisu: 0000083238
Tytuł oryginału: Budowanie wizerunku Fiat Auto Poland S.A. w otoczeniu społecznym.
Autorzy: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Public relations we współczesnym ¶wiecie. Między służb± organizacji i społeczeństwu. Wybór i red. nauk. Jerzy Olędzki. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2011, s. 233-259, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: public relations ; Fiat Auto Poland S.A. ; wizerunek firmy
Słowa kluczowe angielskie: public relations ; Fiat Auto Poland S.A. ; company image
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/84
Nr opisu: 0000080315
Tytuł oryginału: Procedura triangulacyjna w badaniach aktywno¶ci obywatelskiej
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Animacja Życia Publicznego 2011 nr 2, s. 20-24, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 2082-7792
Słowa kluczowe polskie: triangulacja danych ; triangulacja badacza ; triangulacja teoretyczna ; triangulacja w±skometodologiczna ; triangulacja perspektyw poznawczych ; triangulacja poziomów analizy
Słowa kluczowe angielskie: data triangulation ; investigator triangulation ; theoretical triangulation ; narrow-methodological triangulation ; cognitive perspectives triangulation ; levels of analysis triangulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


52/84
Nr opisu: 0000083232
Tytuł oryginału: Typy kapitałów społecznych a wzory uczestnictwa obywatelskiego.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego. Praca zbiorowa. Pod red. W. Misztala, A. Ko¶ciańskiego. Warszawa : Wydaw. IFIS PAN, 2011, s. 73-92, bibliogr.
Seria: (Biblioteka Pożytku Publicznego ; )
Słowa kluczowe polskie: kapitał społeczny ; partycypacja obywatelska ; społeczeństwo obywatelskie
Słowa kluczowe angielskie: social capital ; civil participation ; civil society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/84
Nr opisu: 0000068186
Tytuł oryginału: Zinstytucjonalizowany konflikt w polskiej sferze publicznej - studium przypadku kampanii politycznej.
Autorzy: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 291-303
Słowa kluczowe polskie: sfera publiczna ; kampania polityczna ; konflikt
Słowa kluczowe angielskie: public sphere ; political campaign ; conflict
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. 01 133638


54/84
Nr opisu: 0000069927
Tytuł oryginału: O dwóch habitusach w polskiej lokalnej sferze publicznej.
Autorzy: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie ¦rodkowej i Wschodniej. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, s. 430-442
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/84
Nr opisu: 0000069924
Tytuł oryginału: Polska solidarna kontra Polska liberalna. Analiza w ujęciu paradygmatu konfliktowego.
Autorzy: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
¬ródło: W: My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce. Pod red. A. Kasińskiej-Metryki, R. Miernika. Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, s. 293-303
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/84
Nr opisu: 0000068253
Tytuł oryginału: Problem doboru wskaĽników uczestnictwa w sferze publicznej w Polsce i Europie.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. "Omnes homines aequales sunt". Praca zbiorowa. T. 2. Pod red.: Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2010, s. 98-108
Słowa kluczowe polskie: sfera publiczna ; kapitał społeczny
Słowa kluczowe angielskie: public sphere ; social capital
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/84
Nr opisu: 0000069971
Tytuł oryginału: Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków.
Autorzy: Piotr Weryński.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010
Opis fizyczny: , 355 s.
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/84
Nr opisu: 0000069961
Tytuł oryginału: Zasoby obywatelskie ¦l±ska Opolskiego - relacje z badań 2.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Red. K. Postrzednik-Lotko, P. Weryński. Opole : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2010, s. 55-110
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/84
Nr opisu: 0000058511
Tytuł oryginału: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny R±b, Aldony Musiał.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Homini, 2009
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/84
Nr opisu: 0000058502
Tytuł oryginału: Jak współcze¶nie konceptualizować pojęcie społeczeństwa obywatelskiego?.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny R±b, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 23-40, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo obywatelskie ; demokracja
Słowa kluczowe angielskie: civil society ; democracy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/84
Nr opisu: 0000058514
Tytuł oryginału: Polityka jako dyskurs publiczny. O metodologii i rezultatach badań nad kapitałem społecznym.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Polityka i politycy : diagnozy - oceny - do¶wiadczenia. Red. J. Miluska. Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009, s. 41-57
Seria: (Badania Interdyscyplinarne ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 17 1895-376X)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/84
Nr opisu: 0000058519
Tytuł oryginału: Prawa czy obowi±zki?. Uwag kilka o liberalnej i republikańskiej wizji porz±dku społecznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Rights or obligations? A few remarks on liberal and republican vision of social order
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 83-92
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 222)
Słowa kluczowe polskie: porz±dek społeczny ; liberalizm ; republikanizm ; prawa człowieka ; obowi±zki obywatela
Słowa kluczowe angielskie: social order ; liberalism ; republicanism ; human rights ; citizen obligations
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. Cz.02 127534


63/84
Nr opisu: 0000058491
Tytuł oryginału: Społeczny wizerunek organizacji na przykładzie zakładu Fiat Auto Poland w Tychach.
Autorzy: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Public relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce. Praca zbiorowa. Pod red. R. Maćkowskiej, H. Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 183-194
Seria: (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/84
Nr opisu: 0000074432
Tytuł oryginału: Triangulation methods in qualitative research of public sphere.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Gromadâns'ke suspil'stvo ta problemi stanovlennâ osobistosti. Zbirka naukovih prac' = A civil society and some aspects of becoming of human personality. Vip. 4. Krivij Rig : Vidavnicij Dim, 2009, s. 244-247, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/84
Nr opisu: 0000039909
Tytuł oryginału: O społecznej odpowiedzialno¶ci kapitału. Wizerunek Fiat Auto Poland w otoczeniu społecznym. Raport z badań.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Fenomenologia autostrady. Aspekt socjologiczny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 77-101
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


66/84
Nr opisu: 0000041254
Tytuł oryginału: Obszary sfery publicznej w wymiarze lokalnym - studium przypadku Rybnika
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 215-238, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: społeczno¶ć lokalna ; organizacja pozarz±dowa ; samorz±d terytorialny ; marginalizacja społeczna ; analiza funkcjonalna ; Rybnik
Słowa kluczowe angielskie: local community ; non-governmental organization ; local government ; social marginalisation ; functional analysis ; Rybnik
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


67/84
Nr opisu: 0000083235
Tytuł oryginału: Polskie wzory uczestnictwa w sferze publicznej. Próba typologizacji postaw.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Społeczeństwo obywatelskie. Między ide± a praktyk±. Praca zbiorowa. Pod red. A. Ko¶ciańskiego, W. Misztala. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Warszawa : Wydaw. IFIS PAN, 2008, s. 136-150, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: partycypacja obywatelska ; społeczeństwo ; demokracja ; społeczeństwo obywatelskie
Słowa kluczowe angielskie: civil participation ; society ; democracy ; civil society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


68/84
Nr opisu: 0000040414
Tytuł oryginału: Resentyment polski wobec Holokaustu jako faktu społecznego.
Autorzy: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Holokaust a teodycea. Pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny R±b, Iwony Sobieraj. Kraków : Wydaw. Homini, 2008, s. 305-320
Uwagi: Zawiera referaty z konferencji "Holokaust a teodycea", Szczyrk, 28-30 wrze¶nia 2007 r.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/84
Nr opisu: 0000040075
Tytuł oryginału: Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Pod red. H. Podedwornej, P. Ruszkowskiego. Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2008, s. 167-182
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


70/84
Nr opisu: 0000051520
Tytuł oryginału: Współpraca instytucji samorz±dowych z oragnizacjami pozarz±dowymi w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania marginalizacji społecznej.
Autorzy: J. Kozioł, Adam* Lech, Jarosław* Mikołajec, Piotr Weryński.
¬ródło: W: Partnerstwo instytucji przeciw wykluczeniu społecznemu. Analiza badawcza. Red. P. Gogolok. Rybnik : Administrator Projektu Partnerstwo na Rzecz Edukacji Zawodowej "Odziedzicz pracę", 2008, s. 145-212, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe polskie: marginalizacja społeczna ; wykluczenie społeczne ; organizacja pozarz±dowa ; samorz±d lokalny
Słowa kluczowe angielskie: social marginalisation ; social exclusion ; non-governmental organization ; local self-government
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/84
Nr opisu: 0000051392
Tytuł oryginału: Współpraca instytucji samorz±dowych z trzecim sektorem w obszarze przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Studium przypadku.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Społeczne konsekwencje restrukturyzacji regionów górniczych na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Seminarium. [Red. T. Odlanicki-Poczobut]. Rybnik : Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych. Centrum Kształcenia Inżynierów. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 81-90
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


72/84
Nr opisu: 0000068282
Tytuł oryginału: Wzory uczestnictwa obywatelskiego liderów lokalnych. Aplikacja koncepcji zasobów lokalnych.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 75-90, bibliogr. 15 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: lider lokalny ; sfera publiczna ; społeczno¶ć lokalna
Słowa kluczowe angielskie: local leader ; public sphere ; local community
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


73/84
Nr opisu: 0000051373
Tytuł oryginału: Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Aplikacja teorii.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Europa wielu wymiarów. Praca zbiorowa. Pod red. P. Stachowiaka. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008, s. 7-15
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


74/84
Nr opisu: 0000040019
Tytuł oryginału: Lokalna wspólnota obywatelska jako system. Uwagi o metodologii pomiaru aktywno¶ci w sferze publicznej.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Jak badać działanie społeczne?. Poznań : Garmond, 2007, s. 78-83
Organizator: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Galeria Miejska "Arsenał"
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/84
Nr opisu: 0000028766
Tytuł oryginału: O społeczeństwie organizacji. ¬ródła i zastosowania koncepcji trzeciego sektora P.F. Druckera.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 85-96, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe polskie: Drucker Peter Ferdinand ; organizacja pozarz±dowa
Słowa kluczowe angielskie: Drucker Peter Ferdinand ; non-governmental organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/84
Nr opisu: 0000040434
Tytuł oryginału: O trzech typach partycypacji obywatelskiej. Wzory a rzeczywisto¶ć.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Czy upadek demokracji?. Idee i warto¶ci. Praca zbiorowa. Red. A. Stelmach. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007, s. 55-69
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/84
Nr opisu: 0000030809
Tytuł oryginału: Kapitał społeczny a partycypacja obywatelska Polaków.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005. Pod red. A. Bronowickiej. Uniwersytet Opolski. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006, s. 37-48
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/84
Nr opisu: 0000031336
Tytuł oryginału: Sektor organizacji pozarz±dowych Wybrane teorie i fakty
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Visn. Miznar. Dosl. Centru "Ljudina: mova, kul'tura, piznannja" 2006 nr 8, s. 7-13
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


79/84
Nr opisu: 0000028751
Tytuł oryginału: Społeczne struktury po¶rednicz±ce. Studium przypadku organizacji pozarz±dowej.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 201-215, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: organizacja pozarz±dowa ; studium przypadku
Słowa kluczowe angielskie: non-governmental organization ; case study
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/84
Nr opisu: 0000021120
Tytuł oryginału: Obywatele ojczyzny prywatnej czyli opolskie społeczeństwo obywatelskie.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelsko¶ć, polityka, lokalno¶ć. Pod red. A. Gawkowskiej, P. Glińskiego, A. Ko¶ciańskiego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2005, s. 260-279
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/84
Nr opisu: 0000015747
Tytuł oryginału: Zaufanie - imperatyw funkcjonowania mezostrukturalnej sfery publicznej.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 241-258, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe polskie: zaufanie ; kultura ; społeczeństwo obywatelskie ; województwo opolskie
Słowa kluczowe angielskie: trust ; culture ; civil society ; Opole Voivodeship
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 113542


82/84
Nr opisu: 0000015326
Tytuł oryginału: Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze regionalnym.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Samorz±d ponadgminny w Polsce. Tradycja - odrodzenie - do¶wiadczenia. Praca zbiorowa. Pod red. Bogdana Nawrota i Jacka Pokładeckiego. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004, s. 179-193
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/84
Nr opisu: 0000092554
Tytuł oryginału: ¦wiadomo¶ć obywatelska elit ¦l±ska Opolskiego.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: ¦l±sk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Wykorzystywanie wspólnych szans = Opolske a opavske Slezsko ve smeru evropskych standardu. Vyuziti spolecnych sanci. Universytet Opolski. Instytut Nauk Społecznych, Slezska univerzita v Opave. Filozoficko-prirodovedecka fakulta. Ustav spolecenskych ved. Opava : Slezska Univerzita, 2002, s. 192-204
ISBN: 80-7248-168-1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


84/84
Nr opisu: 0000083234
Tytuł oryginału: Komunikat z badań nad społecznym odbiorem działalno¶ci władz samorz±dowych miasta Opola.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Samorz±d gminny w Polsce. Do¶wiadczenia i perspektywy. Praca zbiorowa. Pod red. B. Nawrota, J. Pokładeckiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1999, s. 269-274
Słowa kluczowe polskie: samorz±d gminy ; Opole ; zaufanie ; społeczeństwo
Słowa kluczowe angielskie: local government ; Opole ; trust ; society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie