Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WÓJCIK JULIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/22
Nr opisu: 0000135500
Tytuł oryginału: Badanie skuteczno¶ci metod rozwi±zywania układów równań nieliniowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Study on the effectivness of methods for solving nonlinear equations
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Wybrane problemy współczesnej inżynierii produkcji. Red. Jarosław Brodny, Andrzej Wieczorek. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 187-210, bibliogr.
ISBN: 978-83-7880-678-3978-83-7880-679-0
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: równanie nieliniowe
Słowa kluczowe angielskie: nonlinear equation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/22
Nr opisu: 0000135501
Tytuł oryginału: Charakterystyki energetyczne i emisyjne kotła z paleniskiem retortowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Energy and emission characteristics of a boiler with a retortion fireplace
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Wybrane problemy współczesnej inżynierii produkcji. Red. Jarosław Brodny, Andrzej Wieczorek. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 211-234, bibliogr.
ISBN: 978-83-7880-678-3978-83-7880-679-0
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: palenisko retortowe ; charakterystyka energetyczna ; charakterystyka emisyjna
Słowa kluczowe angielskie: retort furnace ; energy characteristic ; emission characteristics
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/22
Nr opisu: 0000135502
Tytuł oryginału: Dobór paliwa stałego do urz±dzeń grzewczych.
Tytuł w wersji angielskiej: Selection of solid fuel for heating equipment
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Wybrane problemy współczesnej inżynierii produkcji. Red. Jarosław Brodny, Andrzej Wieczorek. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 235-250, bibliogr.
ISBN: 978-83-7880-678-3978-83-7880-679-0
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: paliwo stałe ; dobór ; urz±dzenie grzewcze
Słowa kluczowe angielskie: solid fuel ; selection ; heating device
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/22
Nr opisu: 0000087823
Tytuł oryginału: Motivation and control in technical systems.
Tytuł w wersji polskiej: Motywacje i sterowanie w systemach technicznych
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan KaĽmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 163-184, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: motywacja ; sterowanie ; system techniczny
Słowa kluczowe angielskie: motivation ; control ; technical system
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


5/22
Nr opisu: 0000088454
Tytuł oryginału: The effectiveness of selected methods of solving nonlinear equations.
Tytuł w wersji polskiej: Skuteczno¶ć wybranych metod rozwi±zywania układu równań nieliniowych
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 22. seminare, Horni Lomna, 3.6.-5.6.2013. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava, Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie VSB-TU Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2013, s. 203-215, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-80-248-3233-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/22
Nr opisu: 0000088512
Tytuł oryginału: The effectiveness of selected methods of solving nonlinear equations.
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Modern mathematical methods in engineering. Czech-Polish colloquium (3mi). Proceedings of the 22nd colloquium, Horni Lomna, June 3-5, 2013. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2013, s. 158-170, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-80-248-3234-0
Uwagi: Toż na CD-ROM
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/22
Nr opisu: 0000073762
Tytuł oryginału: Civilizations and production methods.
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan KaĽmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 250-266, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/22
Nr opisu: 0000077310
Tytuł oryginału: Influence of fuel quality on boiler work with retort furance
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. AM Szczecin 2012 nr 32, z. 1, s. 126-130, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1733-8670
Słowa kluczowe polskie: przemysł energetyczny ; energetyka ; kocioł ; wła¶ciwo¶ci węgla ; konwersja energii
Słowa kluczowe angielskie: power industry ; power engineering ; boiler ; coal properties ; energy conversion
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


9/22
Nr opisu: 0000074256
Tytuł oryginału: Diagnostyka wybranych palenisk retortowych
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Tech. Diagn. 2011 R. 20 z. 1, s. 69
Uwagi: Pełny tekst na CD-ROM
p-ISSN: 1210-311X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/22
Nr opisu: 0000074174
Tytuł oryginału: The grate furnace with top-dawn burning
Tytuł w wersji polskiej: Palenisko rusztowe z odgórnym spalaniem
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. AM Szczecin 2011 nr 27, z. 2, s. 105-110, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1733-8670
Słowa kluczowe polskie: przemysł energetyczny ; kocioł ; konwersja energii
Słowa kluczowe angielskie: power industry ; boiler ; energy conversion
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/22
Nr opisu: 0000067964
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie informacj± przez systemy techniczne
Tytuł w wersji angielskiej: Information management by technical systems
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedz± 2011 T. 40, s. 344-355, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1732-324X
Słowa kluczowe polskie: informacja ; cybernetyka ; zarz±dzanie informacj± ; własno¶ci informacji
Słowa kluczowe angielskie: information ; cybernetics ; information management ; information attribute
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


12/22
Nr opisu: 0000059392
Tytuł oryginału: Gospodarka energetyczna w gminach.
Tytuł w wersji angielskiej: Economy of energy in gminas
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Systemy wspomagania w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 wrze¶nia 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarz±dzania w Przemy¶le "ORGMASZ", 2010, s. 91
Organizator: Instytut Inżynierii Produkcji. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach
Seria: (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Uwagi: Toż w jęz. ang., s. 91
Słowa kluczowe polskie: gospodarka energetyczna ; gmina ; Ľródła energii
Słowa kluczowe angielskie: energy management ; community ; energy sources
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.411


13/22
Nr opisu: 0000043052
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo energetyczne
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2008 nr 12, s. 28-32, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo energetyczne ; no¶nik energii ; energia elektryczna ; ciepło ; rynek energii ; polityka energetyczna
Słowa kluczowe angielskie: energy security ; energy carrier ; electricity ; heat ; energy market ; energy policy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


14/22
Nr opisu: 0000015957
Tytuł oryginału: Wybrane zastosowania rachunku aktualizacji
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2005 nr 11, s. 33-36, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: kredyt ; oscylator ; projektowanie inżynierskie
Słowa kluczowe angielskie: credit ; oscillator ; engineering design
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


15/22
Nr opisu: 0000017612
Tytuł oryginału: Perspektywy gospodarowania energi± w małych i ¶rednich firmach.
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług 2000. [XXII ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 415-428, bibliogr. 11 poz.
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/22
Nr opisu: 0000085856
Tytuł oryginału: Model matematyczny spalania ziarna paliwa stałego.
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: XV Zjazd Termodynamików, Gliwice-Kokotek, wrzesień 1993. Materiały konferencyjne. T. 2. Red. Z. Rudnicki, I. Szczygieł. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. Instytut Techniki Cieplnej, 1993, s. 743-751, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/22
Nr opisu: 0000052864
Tytuł oryginału: Układ formowania impulsów przeł±cznika analogowego.
Twórcy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: Patent. Polska, nr 155 791. Int. Cl. H03K 5/12, H03K 6/04. Politechnika ¦l±ska, Polska
Zgłosz. nr 269 725 z 23.12.1987. Opubl. 31.01.1992, 4 s. 2 tabl.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


18/22
Nr opisu: 0000085859
Tytuł oryginału: A method of direct measurement of solid fuel particle ignition temperature
Tytuł w wersji polskiej: Metoda bezpo¶redniego pomiaru temperatury zapłonu cz±stki paliwa stałego
Autorzy: Jerzy** Tomeczek, Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Symp. Int. Combust. 1991 vol. 23 iss. 1, s. 1163-1167, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0082-0784
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/22
Nr opisu: 0000043197
Tytuł oryginału: Badanie mechanizmu zapłonu ziarna paliwa stałego. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Juliusz Wójcik.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 1991
Opis fizyczny: , 199 s., bibliogr. 99 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Energetyczny.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy** Tomeczek
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-2883
Dostęp BCP¦:


20/22
Nr opisu: 0000085882
Tytuł oryginału: Układ grzania i pomiaru temperatury ciała na zł±czu termopary.
Twórcy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: Patent. Polska, nr 152 747. Int. Cl. G01K 7/10, G05D 23/22, G05D 23/32. Politechnika ¦l±ska, Polska
Zgłosz. nr 259 683 z 23.05.1986. Opubl. 28.06.1991, 4 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. N/Pt
Dostęp on-line:


21/22
Nr opisu: 0000085887
Tytuł oryginału: Investigations of ignition conditions of coal and char particles.
Tytuł w wersji polskiej: Badanie warunków zapłonu cz±stki węglowej i karbonizatu
Autorzy: Jerzy** Tomeczek, Juliusz Wójcik.
¬ródło: W: XIth International Symposium on Combustion Processes, Międzyzdroje, Poland, September 27th - October 1st, 1989. Abstracts. Polish Academy of Sciences. Division of Combustion Problems of the Commitee for Thermodynamics and Combustion, Technical University of Szczecin. Division of Heat Technology. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 75
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn Mg 97705, Mg 94951


22/22
Nr opisu: 0000085881
Tytuł oryginału: Układ do pomiaru warto¶ci ekstremalnych sygnału elektrycznego.
Twórcy: H. Kruczek, Juliusz Wójcik, M. Zembrzuski.
¬ródło: Patent. Polska, nr 143 332. Int. Cl. G01R 19/30, G01R 19/04. Politechnika Wrocławska, Polska
Zgłosz. nr 257 980 z. 14.02.1986. Opubl. 31.10.1988, 7 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. N/Pt
Dostęp on-line:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie