Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TAŃCZYK M
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000028619
Tytuł oryginału: A simplified method for determination of characteristical band parameters in Edwards - Balakrishnan gas-band model and its application.
Autorzy: Edward** Kostowski, Stanisław** Kucypera, M. Tańczyk.
¬ródło: W: Nowe koncepcje w energetyce. Energetyka a ochrona ¶rodowiska. Materiały warsztatów na temat..., Zakopane - Gliwice, 16-21 czerwca 1997. Red. R. A. Białecki, Z. Rudnicki. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 57-62, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Tempus Structural Joint European Project S JEP-07397-94
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 102967


2/7
Nr opisu: 0000042125
Tytuł oryginału: Model pasmowy promieniowania gazów i model gazu szarego w obliczeniach pieców komorowych.
Autorzy: Edward** Kostowski, Stanisław** Kucypera, M. Tańczyk.
¬ródło: W: Modelowanie w mechanice. XXXV Sympozjon, [Wisła, 13.02-17.02.1996]. T. 2. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Technicznej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Technicznej, 1996, s. 115-120, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki PAN, Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Technicznej
Seria: (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej ; Politechnika ¦l±ska nr 2)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 103480


3/7
Nr opisu: 0000086463
Tytuł oryginału: Wyznaczanie radiacyjnych strumieni ciepła za pomoc± modelu pasmowego promieniowania gazów.
Autorzy: Edward** Kostowski, Stanisław** Kucypera, M. Tańczyk.
¬ródło: W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin 1996. Materiały konferencyjne. T. 1. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Kołobrzeg : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 541-548
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/7
Nr opisu: 0000047164
Tytuł oryginału: Okre¶lanie emisyjno¶ci gazów szarych na podstawie danych modelu pasmowego.
Autorzy: Edward** Kostowski, M. Tańczyk.
¬ródło: W: Wymiana ciepła i odnawialne Ľródła energii. V Międzynarodowe sympozjum. Referaty. Politechnika Szczecińska. Katedra Techniki Cieplnej. Szczecin : Politechnika Szczecińska, 1994, s. 149-152, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/7
Nr opisu: 0000044624
Tytuł oryginału: Uproszczony sposób okre¶lania wielko¶ci charakteryzuj±cych model pasmowy Edwardsa-Balakrishnana promieniuj±cych gazów.
Autorzy: Edward** Kostowski, M. Tańczyk.
¬ródło: W: Wymiana ciepła i odnawialne Ľródła energii. V Międzynarodowe sympozjum. Referaty. Politechnika Szczecińska. Katedra Techniki Cieplnej. Szczecin : Politechnika Szczecińska, 1994, s. 153-162, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/7
Nr opisu: 0000075997
Tytuł oryginału: Uproszczona metoda okre¶lania parametrów pasm emisji CO2 i H2O.
Autorzy: Edward** Kostowski, M. Tańczyk.
¬ródło: W: Wymiana ciepła i masy. Referaty VIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Białowieża 1992 = Heat and mass transfer. Proceedings of the Eighth Symposium on Heat and Mass Transfer. Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 277-284, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. Sekcja Termodynamiki, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Mg 98424


7/7
Nr opisu: 0000061786
Tytuł oryginału: Modelowanie żebra kwadratowego umieszczonego na rurze okr±głej.
Autorzy: Edward** Kostowski, M. Tańczyk.
¬ródło: W: Modelowanie w mechanice. XXIX Sympozjon, Beskid ¦l±ski, 1990. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 183-186, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1057 Mechanika ; z. 99)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Dostęp BCP¦:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie