Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SUCHON ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000134495
Tytuł oryginału: Motherhood is not so "temporary" Replacement and temporary guardians - true emotions
Tytuł w wersji polskiej: Macierzyństwo nie takie "tymczasowe" Rola zastępcza i tymczasowa - emocje prawdziwe
Autorzy: Anna Suchon, Anna Potyka.
Źródło: -J. Hum. Dignity Wellbeing 2019 no. 7, s. 40-52, bibliogr. 17 poz.
Uwagi: Tytuł numeru: Woman in different walks of life
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2451-3520
Słowa kluczowe polskie: piecza zastępcza ; strata ; więź ; przywiązanie
Słowa kluczowe angielskie: foster care ; loss ; bond ; attachment
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/15
Nr opisu: 0000133364
Tytuł oryginału: Piecza zastępcza - identyfikacja specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Foster care - identification of special educational needs
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019, s. 235-253, bibliogr.
ISBN: 978-83-7638-978-3
Seria: (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 3)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: rodzina ; opieka zastępcza ; instytucje wspomagające funkcjonowanie rodziny
Słowa kluczowe angielskie: family ; foster care ; family support institutions
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/15
Nr opisu: 0000115975
Tytuł oryginału: Der Platz von Menschen mit mäßiger geistiger Behinderung in der polnischen Gesellschaft.
Autorzy: J. Kruk-Lasocka, Anna Suchon.
Źródło: W: Respekt - Relevanz - Ressourcen. Sonderpädagogischer Kongress 2016, Weimar, Germany, 21-23.04.2016. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-19, bibliogr. 15 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: RK
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


4/15
Nr opisu: 0000099376
Tytuł oryginału: Kompetencje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: W: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I. Medzinárodna konferencia PF KU, Ružomberok, 10.-11.3.2015. [Dokument elektroniczny]. Emil Turiak. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Ružomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 203-209, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-80-561-0221-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Słowa kluczowe polskie: funkcjonowanie w społeczeństwie ; niepełnosprawność intelektualna ; osoba niepełnosprawna
Słowa kluczowe angielskie: functioning in society ; intellectual disability ; disabled person
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/15
Nr opisu: 0000098022
Tytuł oryginału: Niesamodzielność nabyta i co dalej?. Jak wspomagać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu kompetencji do samostanowienia?.
Autorzy: J. Kruk-Lasocka, Anna Suchon.
Źródło: W: Projekt Zrobimy to sami.... W drodze do samostanowienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Red.: Joanna Kruk-Lasocka, Maria Flanczewska-Wolny, Dariusz Dziuba, Jerzy Wolny. Katowice : Wydaw. STAPIS, 2013, s. 15-22, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-61050-90-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawność umysłowa ; edukacja ; adekwatność osobowa
Słowa kluczowe angielskie: mental disability ; education ; personal adequacy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:
Dostęp BCPŚ:


6/15
Nr opisu: 0000096997
Tytuł oryginału: Pedagog specjalny w pracy z uczniem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - kilka uwag na podstawie badań własnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Special education teacher of students with severe intellectual disability - basic remarks according to the author's research
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: W: Wychowanie - mądrość - kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej = Education - wisdom - culture. Problems of contemporary education from the socratic perspective. Pod red. Bogusławy Jodłowskiej i Marii Flanczewskiej-Wolny. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011, s. 153-158, bibliogr. 8 poz.
ISBN: 978-83-7308-442-1
Seria: (Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach ; Integracja - Nauczyciel - Wychowanie ; t. 4)
Słowa kluczowe polskie: pedagog specjalny ; nauczyciel ; niepełnosprawność umysłowa
Słowa kluczowe angielskie: special education teacher ; teacher ; mental disability
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


7/15
Nr opisu: 0000098742
Tytuł oryginału: Lokalne inicjatywy społeczne i ich rola w budowaniu przestrzeni dla uczestnictwa w kulturze osób z upośledzeniem umysłowym.
Autorzy: Maria Flanczewska-Wolny, Anna Suchon.
Źródło: W: Specialne vzdelavacie potreby = Specjalne potrzeby edukacyjne. T. 2, Vybrane aspekty fungovania osob zo zdravotnym postihnutim = Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Praca zbiorowa. Pod red. Adama Stankowskiego. Katolicka univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka fakulta. Ruzomberok : Katolicka univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka faculta, 2009, s. 203-207, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-80-8084-503-2
Słowa kluczowe polskie: działania kulturalne ; społeczność lokalna ; aktywizacja osób niepełnosprawnych ; Śląski Nieprzetarty Szlak
Słowa kluczowe angielskie: cultural activities ; local community ; activation of disabled persons ; Śląski Nieprzetarty Szlak
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


8/15
Nr opisu: 0000097041
Tytuł oryginału: Poziom kompetencji społecznych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Polsce i Niemczech.
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: W: Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska. Uniwersytet Szczeciński. Zakład Pedagogiki Specjalnej. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Katedra Pedagogiki Specjalnej, 2009, s. 619-623
ISBN: 978-83-7518-129-6
Seria: (Pedagogika Specjalna - Koncepcje i Rzeczywistość ; t. 4 1897-1857)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


9/15
Nr opisu: 0000097032
Tytuł oryginału: Rodzina zastępcza dziecka niepełnosprawnego - życie "z" i "obok".
Autorzy: Maria Flanczewska-Wolny, Anna Suchon.
Źródło: W: Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie. Red. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński, Marzenna Zaorska. Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, s. 349-354
ISBN: 978-83-231-2436-8
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


10/15
Nr opisu: 0000096987
Tytuł oryginału: Praca z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w opinii słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego oraz nauczycieli - analiza wyników badań własnych.
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: W: Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008, s. 107-113, bibliogr. 1 poz.
ISBN: 978-83-7308-998-3
Seria: (Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach ; Integracja - Nauczyciel - Wychowanie ; t. 3)
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawność umysłowa ; szkoła specjalna ; nauczyciel
Słowa kluczowe angielskie: mental disability ; special school ; teacher
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


11/15
Nr opisu: 0000096989
Tytuł oryginału: Samodzielność osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako wspólne wyzwanie szkoły i domu.
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: W: Jakość życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość. Pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007, s. 119-124, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-7308-442-1
Seria: (Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach ; Integracja - Nauczyciel - Wychowanie ; t. 2)
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawność umysłowa ; osoba niepełnosprawna ; samodzielność ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: mental disability ; disabled person ; independence ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


12/15
Nr opisu: 0000098544
Tytuł oryginału: Der länderübergreifende Dialog als Ausgangspunkt methodisch-struktureller Innovationen in einer Sonderschule in Polen [online].
Autorzy: H. Schafer, Anna Suchon.
Adres wydawniczy: Hamburg : Verband Sonderpädagogik e.V, 2005 [dostęp 17 kwietnia 2015]
Opis fizyczny: , (plik pdf) 24 s., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: M
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


13/15
Nr opisu: 0000097042
Tytuł oryginału: Kształcenie kadry pedagogicznej dla szkół specjalnych w Niemczech
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: -Konspekt [online] 2004 nr 18, s. 1-2
p-ISSN: 1509-6726
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel ; pedagog specjalny ; kształcenie kadry pedagogicznej
Słowa kluczowe angielskie: teacher ; special education teacher ; pedagogical staff training
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Dostęp on-line:


14/15
Nr opisu: 0000097043
Tytuł oryginału: Sonderpadagogik in Polen
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: -Z. Heilpadagog. 2003 nr 3, s. 105-109
p-ISSN: 0513-9066
Typ publikacji: A
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z


15/15
Nr opisu: 0000097040
Tytuł oryginału: System kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Niemczech na przykładzie Nadrenii Palatynatu (Rheinland-Pfalz).
Autorzy: Anna Suchon.
Źródło: W: Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich. Praca zbiorowa. Red. Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 2003, s. 29-40
ISBN: 83-88410-15-6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Dostęp BCPŚ:


stosując format:
Nowe wyszukiwanie