Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STERNIK KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/56
Nr opisu: 0000137255
Tytuł oryginału: Identification of pavement model parameters in the area of discontinuous surface deformation based on FWD tests
Autorzy: Marcin Grygierek, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Int. J. Civ. Eng. 2020, s. 1-18, bibliogr. 31 poz.
Impact Factor: 1.446
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1735-0522
e-ISSN: 2383-3874
DOI:
Słowa kluczowe polskie: nawierzchnia ; teren górniczy ; ugięciomierz dynamiczny ; analiza wstecz ; MES
Słowa kluczowe angielskie: pavement ; mining area ; falling weight deflectometer ; back calculation ; FEM
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: BEFORE_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/56
Nr opisu: 0000123106
Tytuł oryginału: Identyfikacja parametrów modelu nawierzchni drogowej w obszarze nieci±głych deformacji górniczych - badania wstępne
Tytuł w wersji angielskiej: Identification of parameters of the road pavement model in an area of discontinuous mining deformations - a preliminary research
Autorzy: Marcin Grygierek, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2018 nr 5, s. 32-37, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: deformacja nieci±gła ; deformacja górnicza ; model sprężysty ; model sprężysto-plastyczny ; model nawierzchni
Słowa kluczowe angielskie: discontinuous deformation ; mining deformation ; elastic model ; elastic-plastic model ; pavement model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn P.4691
Dostęp on-line:


3/56
Nr opisu: 0000124314
Tytuł oryginału: Pullout capacity of cylindrical block embedded in sand
Autorzy: Krzysztof Sternik, K. Dołżyk-Szypcio.
¬ródło: -Stud. Geot. Mech. 2018 vol. 40 iss. 1, s. 30-37, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0137-6365
e-ISSN: 2083-831X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kotwice blokowe ; zdolno¶ć wyci±gania ; analiza MES ; analiza granicy plastyczno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: block anchors ; pullout capacity ; FEM analysis ; plastic limit analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/56
Nr opisu: 0000115042
Tytuł oryginału: Elasto-plastic constitutive model for overconsolidated clays
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Int. J. Civ. Eng. 2017 vol. 15 iss. 3, s. 431-440, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1735-0522
e-ISSN: 2383-3874
DOI:
Słowa kluczowe polskie: sztywno¶ć w zakresie małych odkształceń ; modelowanie konstytutywne ; grunt spoisty
Słowa kluczowe angielskie: small strain stiffness ; constitutive modelling ; cohesive soil
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: BEFORE_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/56
Nr opisu: 0000118969
Tytuł oryginału: Identyfikacja warto¶ci parametrów modelu nawierzchni w obszarze liniowej nieci±głej deformacji powierzchni na podstawie pomiarów z użyciem ugięciomierza FWD.
Autorzy: Marcin Grygierek, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-29 wrze¶nia 2017. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 20
Organizator: Główny Instytut Górnictwa, Komisja Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, ¦l±ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe polskie: sztywno¶ć podłoża ; nawierzchnia drogowa ; deformacja nieci±gła liniowa ; ugięciomierz dynamiczny ; pomiar
Słowa kluczowe angielskie: subsoil stiffness ; road pavement ; linear discontinuous deformation ; falling weight deflectometer ; measurement
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/56
Nr opisu: 0000114756
Tytuł oryginału: Kryterium Hilla w analizie stateczno¶ci nasypu w warunkach zmiennego poziomu zwierciadła wody.
Tytuł w wersji angielskiej: Hill's criterion in stability analysis of embankment subjected to changing water level
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Analizy i do¶wiadczenia w geoinżynierii. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki i Mariana Łupieżowca. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2017, s. 495-512, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-7880-446-8
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 651)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: zniszczenie ; niestateczno¶ć materiałowa ; analiza stateczno¶ci ; kryterium Hilla ; nasyp
Słowa kluczowe angielskie: destruction ; material instability ; stability analysis ; Hill's criterion ; embankment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/56
Nr opisu: 0000115002
Tytuł oryginału: Rola pomiarów w zarz±dzaniu ryzykiem osuwiskowym Rozm. Maria Szruba
Tytuł w wersji angielskiej: Role of measurements in landslide risk management
Autorzy: Krzysztof Sternik, M. Szruba.
¬ródło: -Nowocz. Bud. Inż. 2016 R. 11 nr 5, s. 80-81
p-ISSN: 1734-6681
Słowa kluczowe polskie: osuwisko ; stateczno¶ć skarpy ; pomiary ; zarz±dzanie ryzykiem osuwiskowym
Słowa kluczowe angielskie: landslide ; slope stability ; measurements ; landslide risk management
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


8/56
Nr opisu: 0000106169
Tytuł oryginału: Numerical analysis of consolidation of embankment subsoil reinforced with dynamic replacement stone columns
Tytuł w wersji polskiej: Analiza konsolidacji podłoża wzmocnionego metod± wymiany dynamicznej pod nasypem drogowym
Autorzy: Piotr* Kanty, Krzysztof Sternik, Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Czas. Tech., ¦ 2015 R. 112 z. 2-¦, s. 79-100, bibliogr. 36 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0011-4561
DOI:
Słowa kluczowe polskie: wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; analiza numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: dynamic replacement ; stone column ; numerical analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


9/56
Nr opisu: 0000101911
Tytuł oryginału: Wykorzystanie kryterium stateczno¶ci Hilla w analizie deformacji nasypu na podłożu górniczym
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 266-271, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/56
Nr opisu: 0000092862
Tytuł oryginału: Application of mircopiles to the stabilization of a deflected old tenement house.
Autorzy: Krzysztof Sternik, T. Blejarski.
¬ródło: W: The 12th International Workshop on Micropiles, Kraków, Poland, June 11-14, 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, pamięć USB (PenDrive) s. 1-13, bibliogr. 10 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 2
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/56
Nr opisu: 0000097706
Tytuł oryginału: Technical note Prediction of static liquefaction by Nor Sand constitutive model
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Stud. Geot. Mech. 2014 vol. 36 nr 3, s. 75-83, bibliogr. 36 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0137-6365
DOI:
Słowa kluczowe polskie: upłynnianie statyczne ; Nor Sand ; test elementu symulacji
Słowa kluczowe angielskie: static liquefaction ; Nor Sand ; element test simulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


12/56
Nr opisu: 0000097874
Tytuł oryginału: Comparison of slope stability predictions by gravity increase and shear strength reduction methods
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie prognoz stateczno¶ci skarpy metodami rosn±cej grawitacji i redukcji wytrzymało¶ci
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Czas. Tech., ¦ 2013 R. 110 z. 1-¦, s. 121-130, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0011-4561
Słowa kluczowe polskie: metoda elementów skończonych ; metoda równowagi granicznej ; stateczno¶ć skarpy
Słowa kluczowe angielskie: finite element method ; limit equilibrium method ; slope stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


13/56
Nr opisu: 0000087840
Tytuł oryginału: Koszt realizacji jako kryterium wyboru sposobu posadowienia budynku
Tytuł w wersji angielskiej: Costs of foundation construction as the selection criterion for the choice of foundation type
Autorzy: Krzysztof Sternik, Sz. Kita.
¬ródło: -Bud. Inż. ¦rod. 2013 vol. 4 no. 3, s. 225-236, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-3279
Słowa kluczowe polskie: analiza kosztów ; posadowienie ; zadaszenie łukowe hali
Słowa kluczowe angielskie: cost analysis ; foundation ; hall with vaulted roof
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


14/56
Nr opisu: 0000086365
Tytuł oryginału: Podbicie fundamentów jako sposób na stabilizację wychylonego budynku.
Tytuł w wersji angielskiej: Underpinning as a way for stabilization of a deflected building
Autorzy: Krzysztof Sternik, Krzysztof Gromysz.
¬ródło: W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXVI Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 21-24 maja 2013. Oprac. red. Maria Kaszyńska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 425-432, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-766-151-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: fundament ; kolumna iniekcyjna ; mikropal ; stabilizacja ; wychylenie budynku
Słowa kluczowe angielskie: foundation ; jet grouting column ; micropile ; stability ; deflection of building
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


15/56
Nr opisu: 0000087846
Tytuł oryginału: Posadowienie nasypu drogi ekspresowej na gruntach organicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Foundation of the expressway embankment on organic subsoil
Autorzy: Krzysztof Sternik, Piotr* Kanty.
¬ródło: -Bud. Inż. ¦rod. 2013 vol. 4 no. 4, s. 309-319, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-3279
Słowa kluczowe polskie: stateczno¶ć nasypu ; MES ; metoda Bishopa ; konsolidacja
Słowa kluczowe angielskie: stability of the embankment ; FEM ; Bishop method ; consolidation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


16/56
Nr opisu: 0000073051
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna przemieszczeń przyczółka mostu wspornikowego posadowionego na palach
Autorzy: Piotr* Kanty, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Prz. Komun. 2012 R. 67 nr 9, s. 40-45, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0033-2232
Słowa kluczowe polskie: przyczółek mostowy ; pal ; most wspornikowy ; analiza numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: bridgehead ; pile ; cantilever bridge ; numerical analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.689


17/56
Nr opisu: 0000089310
Tytuł oryginału: Stateczno¶ć obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych w ¶wietle analizy numerycznej
Tytuł w wersji angielskiej: Stability of the liquid mine wastes settler's embankment in light of numerical analysis
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Czas. Tech., ¦ 2012 R. 109 z. 3-¦, s. 103-114, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1897-6336
Słowa kluczowe polskie: stateczno¶ć skarpy ; MES ; wytrzymało¶ć na ¶cinanie ; metoda redukcji wytrzymało¶ci na ¶cinanie
Słowa kluczowe angielskie: slope stability ; FEM ; shear strength ; shear strength reduction method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


18/56
Nr opisu: 0000080405
Tytuł oryginału: Analiza stateczno¶ci skarpy tymczasowego wykopu w s±siedztwie istniej±cej zabudowy
Tytuł w wersji angielskiej: Stability analysis of temporary excavation in vicinity of existing building
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. ¦rod. 2011 z. 58, s. 63-70, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0209-2646
Słowa kluczowe polskie: stateczno¶ć skarpy ; obudowa wykopu ; MES
Słowa kluczowe angielskie: slope stability ; excavation wall ; FEM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4302


19/56
Nr opisu: 0000076534
Tytuł oryginału: Awaria obiektu handlowego w wyniku przekroczenia no¶no¶ci podłoża.
Tytuł w wersji angielskiej: Failure of a structure of a shop due to ground overloading
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 24-27 maja 2011. T. 2. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011, s. 721-728
Organizator: Komitet Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN [i in.]
Słowa kluczowe polskie: obiekt handlowy ; uszkodzenie budynku ; podłoże gruntowe ; osiadanie gruntu
Słowa kluczowe angielskie: shopping center ; building damage ; subsoil ; ground settlement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


20/56
Nr opisu: 0000082428
Tytuł oryginału: Wpływ degradacji parametrów mechanicznych odpadów kopalnianych na stateczno¶ć skarpy głębokiego wykopu
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of degradation of mechanical parameters of mining waste on slope stability of deep excavation
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Czas. Tech., ¦ 2011 R. 108 z. 3-¦, s. 165-180, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1897-6336
Słowa kluczowe polskie: stateczno¶ć skarpy ; metoda elementów skończonych ; metoda redukcji wytrzymało¶ci na ¶cinanie
Słowa kluczowe angielskie: slope stability ; finite element method ; shear strength reduction method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


21/56
Nr opisu: 0000071059
Tytuł oryginału: Zabezpieczenie skarpy tymczasowego wykopu w s±siedztwie istniej±cej zabudowy
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2011 nr 11, s. 54-58, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: skarpa ; stateczno¶ć skarpy ; metoda elementów skończonych
Słowa kluczowe angielskie: slope ; slope stability ; finite element method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


22/56
Nr opisu: 0000067870
Tytuł oryginału: The analysis of stresses and displacements beneath strip foundations in terms of FEM
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Found. Civil Environ. Eng. 2010 nr 13, s. 79-89, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1642-9303
Słowa kluczowe polskie: podatno¶ć gruntu ; analiza MES ; naprężenie
Słowa kluczowe angielskie: soil plasticity ; FEM analysis ; stress
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


23/56
Nr opisu: 0000082426
Tytuł oryginału: Analiza stateczno¶ci skarpy kotwionej poddanej działaniu wody z wykorzystaniem MES.
Autorzy: Krzysztof Sternik, T. Costa.
¬ródło: W: Nowoczesne metody stabilizacji podłoża pod nawierzchnie drogowe i kolejowe. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna , Żmigród - Węgrowo, 22-23.10.2009 r. Materiały konferencyjne. Wrocław : EUROSYSTEM, 2009, s. 127-136, bibliogr. 7 poz.
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP - Oddział we Wrocławiu [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/56
Nr opisu: 0000058051
Tytuł oryginału: Analiza wpływu parametrów strefy kontaktowej na współpracę fundamentu palowego z podłożem gruntowym.
Autorzy: Krzysztof Sternik, D. Kwasecka.
¬ródło: W: Problemy geotechniczne i ¶rodowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Pod red. Eugeniusza Dembickiego, Macieja K. Kumora, Zbigniewa Lechowicza. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009, s. 83-90
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/56
Nr opisu: 0000051624
Tytuł oryginału: Zabezpieczenie skarpy drogowej w rejonie osuwiska we fliszu karpackim
Autorzy: Krzysztof Sternik, Marcin Grygierek.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2009 nr 10, s. 138-145, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: skarpa ; osuwisko ; flisz karpacki ; kotew bierna
Słowa kluczowe angielskie: escarpment ; landslide ; Carpathian flysch ; passive anchor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


26/56
Nr opisu: 0000080568
Tytuł oryginału: Zastosowanie kotew gruntowych do stabilizacji niestatecznych skarp głębokich wykopów.
Tytuł w wersji angielskiej: Application of ground anchors to stabilization of deep excavation slopes
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2009, s. 313-320, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: skarpa ; wykop ; stabilizacja ; kotwa gruntowa ; osuwisko
Słowa kluczowe angielskie: slope ; excavation ; stability ; ground anchor ; landslide
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


27/56
Nr opisu: 0000082424
Tytuł oryginału: Constitutive models for predicting liquefaction of soils
Autorzy: Krzysztof Sternik, F. Darve.
¬ródło: -Stud. Geot. Mech. 2008 vol. 30 nr 1/2, s. 123-130, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-6365
Słowa kluczowe polskie: model matematyczny ; upłynnienie gruntu ; piasek ; ci¶nienie ; plastyczno¶ć ; układ nieliniowy
Słowa kluczowe angielskie: mathematical model ; soil liquefaction ; sand ; pressure ; plasticity ; nonlinear system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


28/56
Nr opisu: 0000040847
Tytuł oryginału: Zastosowanie kotew gruntowych do zabezpieczenia wykopu w rejonie osuwiska
Autorzy: M. Derlacz, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Gór. i Geoinż., AGH 2008 R. 32 z. 2, s. 89-98, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Zawiera materiały z XXXI Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Krynica Zdrój, 9-14 marca 2008
p-ISSN: 1732-6702
Słowa kluczowe polskie: kotew gruntowa ; osuwisko ; skarpa
Słowa kluczowe angielskie: soil anchor ; landscape ; escarpment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3980
Dostęp on-line:


29/56
Nr opisu: 0000030098
Tytuł oryginału: Analiza stateczno¶ci gwoĽdziowanej skarpy w ujęciu metody elementów skończonych.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 383-390, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Katedra Geotechniki. Wydział Budownictwa. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach, Polski Komitet Geotechniki. Oddział ¦l±ski
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)
Słowa kluczowe polskie: MES ; skarpa ; model numeryczny
Słowa kluczowe angielskie: FEM ; slope ; numerical model
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


30/56
Nr opisu: 0000061273
Tytuł oryginału: Symulacje badań elementowych piasku opisanego prawem przyrostowo nieliniowym
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Czas. Tech., ¦ 2007 R. 104 z. 1-¦, s. 129-140, bibliogr.6 poz.
p-ISSN: 1897-6336
Słowa kluczowe polskie: grunt ; model konstytutywny ; upłynnianie ; piasek luĽny ; ¶ciskanie
Słowa kluczowe angielskie: soil ; constitutive model ; liquefaction ; loose sand ; compression
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


31/56
Nr opisu: 0000028526
Tytuł oryginału: Uszkodzenia budynku mieszkalnego w następstwie błędów w jego posadowieniu.
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s. 473-480
Organizator: Komitet Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN [i in.]
Słowa kluczowe polskie: budynek wielorodzinny ; uszkodzenie ; osiadanie budynku ; posadowienie ; podłoże gruntowe ; badanie geotechniczne
Słowa kluczowe angielskie: multifamily building ; damage ; building subsidence ; foundation ; subsoil ; geotechnical investigation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


32/56
Nr opisu: 0000082419
Tytuł oryginału: Analiza stateczno¶ci skarpy w oparciu o kryterium Hilla.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Metody numeryczne w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. Materiały XVIII konferencji naukowej, Kraków-Korbielów 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 113-126
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/56
Nr opisu: 0000020389
Tytuł oryginału: Awaria wysokiego nasypu autostrady A-4 między węzłami "Wirek" - "Batorego".
Autorzy: Maciej* Gryczmański, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 17-20 maja 2005. Oprac. Maria Kaszyńska. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2005, s. 545-552, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Komitet Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN [i in.]
Słowa kluczowe polskie: nasyp autostradowy ; autostrada A4 ; teren górniczy ; deformacja terenu
Słowa kluczowe angielskie: highway embankment ; A4 motorway ; mining area ; area deformation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 113302+CD


34/56
Nr opisu: 0000059560
Tytuł oryginału: FEM analysis of road embankment on consolidating subsoil influenced by mining deformation.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. [16 ICSMGE, Osaka, Japan, 12-16 September 2005]. Vol. 3. Rotterdam : Millpress, 2005, s. 1925-1928
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/56
Nr opisu: 0000015937
Tytuł oryginału: Podłogi wykonywane bezpo¶rednio na gruncie
Autorzy: Zbigniew** Paj±k, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Mater. Bud. 2005 nr 11, s. 25-27
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: podłoga na gruncie ; uszkodzenie ; geotechnika ; błędy wykonawcze
Słowa kluczowe angielskie: floor on the ground ; damage ; geotechnics ; execution errors
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


36/56
Nr opisu: 0000013910
Tytuł oryginału: Application of elasto-plastic model with anisotropic hardening to analysis of cyclic loading of cohesive soil.
Autorzy: Małgorzata Jastrzębska, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Cyclic behaviour of soils and liquefaction phenomena. Proceedings of the International Conference on Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, Bochum, Germany, 31 March-02 April, 2004. Ed. Th. Triantafyllidis. Leiden : A. A. Balkema, 2004, s. 41-46
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/56
Nr opisu: 0000013565
Tytuł oryginału: Model gruntu z siln± nieliniowo¶ci± w obszarze prekonsolidacji w analizie osiadań.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym. II Problemowa Konferencja Geotechniki, Białowieża, 17-18 czerwca 2004 r.. T. 2: Modele gruntów i podłoża, specjalne konstrukcje geotechniczne oraz zagadnienia geoinżynierii. Białystok : Politechnika Białostocka, 2004, s. 157-168
Organizator: Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego Politechniki Białostockiej, Polski Komitet Geotechniki
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/56
Nr opisu: 0000013156
Tytuł oryginału: Analiza efektywno¶ci i numeryczna implementacja jednopowierzchniowego sprężysto-plastycznego modelu gruntu o silnie nieliniowym wzmocnieniu anizotropowym. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2003
Opis fizyczny: , 146 s., bibliogr. 151 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Maciej* Gryczmański
Słowa kluczowe polskie: mechanika gruntów ; grunt spoisty ; obci±żenie ; model sprężysto-plastyczny ; wzmocnienie anizotropowe ; implantacja numeryczna ; model NAHOS
Słowa kluczowe angielskie: soil mechanics ; cohesive soil ; load ; elasto-plastic model ; anisotropic reinforcement ; numerical implantation ; NAHOS model
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-3744
Dostęp BCP¦:


39/56
Nr opisu: 0000089303
Tytuł oryginału: Prosty niejednorodny model gruntu zależny od ¶cieżek naprężenia.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 05-08 marca 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2001, s. 183-192
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/56
Nr opisu: 0000020173
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza geotechnicznych programów komputerowych - problem deformacji górniczych.
Autorzy: Joanna Bzówka, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 06-09 marca 2000 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział], 2000, s. 3-8
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/56
Nr opisu: 0000020166
Tytuł oryginału: Wpływ oddziaływań górniczych na deformacje nasypu drogowego na podstawie analiz numerycznych.
Autorzy: Joanna Bzówka, Stanisław** Chmielniak, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 23-32, .
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/56
Nr opisu: 0000020201
Tytuł oryginału: Wzmocnienie podłoża nasypu drogowego poduszk± zbrojon± geosiatkami - koncepcje, badania numeryczne i weryfikacja do¶wiadczalna.
Autorzy: J. Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 59-68
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/56
Nr opisu: 0000020116
Tytuł oryginału: Consolidation of soft soils in terms of finite element modelling.
Autorzy: J. Dłużewski, P. Popielski, Krzysztof Sternik, Maciej* Gryczmański.
¬ródło: W: Numerical models in geomechanics. NUMOG VII. Proceedings of the Seventh International Symposium on Numerical Models in Geomechanics, Graz, Austria, 1-3 September 1999. Eds: G. N. Pande, S. Pietruszczak, H. F. Schweiger. Rotterdam : A. A. Balkema, 1999, s. 569-572
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/56
Nr opisu: 0000089297
Tytuł oryginału: Implementacja numeryczna sprężysto-plastycznego modelu gruntu Modified Cam-clay do przyrostowo-iteracyjnej procedury MES.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Metody numeryczne w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XI Konferencja naukowa, Kraków - Korbielów, 1-3 marca 1999. Materiały pokonferencyjne. Kraków : Politechnika Krakowska, 1999, s. 105-114
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/56
Nr opisu: 0000089308
Tytuł oryginału: The statics of reinforced grit cushions under embankments in mining areas.
Autorzy: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Sbornik prispevku XI. mezinarodni vedecke konference, konane pri prilezitosti 100. vyroci zalozeni Ceske Vysoke Skoly Technicke v Brne a zahajeni vyuky v odboru stavebniho inzenyrstvi, 18.-20. rijen 1999. Sekce c. 5: Geotechnika. Brno : CERM, 1999, s. 99-102
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/56
Nr opisu: 0000020134
Tytuł oryginału: Zapadlisko w jezdni na drogowej trasie ¶rednicowej w Katowicach.
Autorzy: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Awarie budowlane. XIX Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 19-22 maja 1999. Referaty. T. 1. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 113-120, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 104980


47/56
Nr opisu: 0000089306
Tytuł oryginału: Modelowanie wybranych problemów geotechnicznych metod± elementów skończonych z wykorzystaniem programu obliczeniowego CRISP'93
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 1998 nr 3, s. 122-126
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/56
Nr opisu: 0000080410
Tytuł oryginału: Wpływ plastyczno¶ci na zależno¶ć osiadań od kształtu i zagłebienia sztywnego fundamentu.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of plasticity on settlement - shape and settlement -depth of foundation relations for rigid foundations
Autorzy: Joanna Bzówka, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym. I Problemowa Konferencja Geotechniki, Białystok - Wigry, 18-20 czerwca 1998 r. Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Białostockiej, Polski Komitet Geotechniki. Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1998, s. 19-28, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: fundament sztywny ; podłoże gruntowe ; wła¶ciwo¶ci plastyczne ; osiadanie fundamentu
Słowa kluczowe angielskie: rigid foundation ; subsoil ; plastic properties ; foundation settlement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/56
Nr opisu: 0000024274
Tytuł oryginału: Wzmocnienie podłoża drogowego metod± konsolidacji dynamicznej
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Drogownictwo 1998 R. 53 nr 1, s. 28-29
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


50/56
Nr opisu: 0000089296
Tytuł oryginału: Wzmocnienie słabego podłoża nasypowego odcinka Drogowej Trasy ¦rednicowej GOP.
Tytuł w wersji angielskiej: Improvement of weak fill soil at diametral road route of Upper Silesian industrial region
Autorzy: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = IV International conference durable and safete road pavements. Proceedings. T. 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 39-48, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: DT¦ ; Aglomeracja ¦l±ska ; grunt nasypowy ; wzmocnienie gruntu
Słowa kluczowe angielskie: DT¦ ; Silesian Agglomeration ; made ground ; ground improvement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/56
Nr opisu: 0000089301
Tytuł oryginału: Anizotropowy model ¶cieżek naprężenia w analizie współdziałania fundamentu z podłożem.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 8: Geotechnika. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 93-100
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/56
Nr opisu: 0000080421
Tytuł oryginału: Wpływ historii obci±żenia i geometrii fundamentu na osiadania i pionowe naprężenia kontaktowe.
Autorzy: Joanna Bzówka, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Geotechnika w budownictwie i transporcie. XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gdańsk, 25-27 czerwca 1997. T. 2. Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska. Katedra Geotechniki, 1997, s. 205-210, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: podłoże gruntowe ; naprężenie kontaktowe ; fundament ; analiza numeryczna ; osiadanie fundamentu
Słowa kluczowe angielskie: subsoil ; contact stress ; foundation ; numerical analysis ; foundation settlement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/56
Nr opisu: 0000089298
Tytuł oryginału: Próba zastosowania metody ¶cieżek naprężenia w analizie deformacji ziemnej budowli hydrotechnicznej.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: VII/VIII Konferencja naukowa nt. Metody numeryczne do projektowania i analizy konstrukcji hydrotechnicznych, Korbielów, 1995 i 1996. Referaty. Samodzielna Katedra Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych Politechniki Krakowskiej, Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 50-54
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/56
Nr opisu: 0000037068
Tytuł oryginału: Model Modified Cam-Clay z nieliniowo¶ci± w zakresie małych odkształceń.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Geotechnika w O¶rodku Gliwickim. Konferencja ¦rodowiskowa Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał oraz Fundamentowania Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN, Gliwice, 8-9 czerwiec 1995. Komunikaty naukowe. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1995, s. 24-28
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/56
Nr opisu: 0000078553
Tytuł oryginału: Wpływ plastycznych deformacji gruntu na osiadania i siły wewnętrzne w fundamencie pasmowym.
Autorzy: Joanna Bzówka, Maciej* Gryczmański, Małgorzata Jastrzębska, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 1995", Kraków - Krynica, 1995. T. 8: Geotechnika. Kraków : RADAMSA, 1995, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/56
Nr opisu: 0000089295
Tytuł oryginału: Model numeryczny podłoża zależny od historii naprężenia.
Tytuł w wersji angielskiej: A numerical stress-history dependent model for a subsoil
Autorzy: Maciej* Gryczmański, P. Jurczyk, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Geotechnika w inżynierii wodnej i l±dowej. Materiały jubileuszowej sesji naukowej po¶więconej 40-leciu pracy naukowej i 65-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego, Gdańsk, 2 grudnia 1994. Katedra Geotechniki. Wydział Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Gdańsk : IMOGEOR, 1994, 165-177, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe polskie: model numeryczny ; MES ; naprężenie ; podłoże gruntowe
Słowa kluczowe angielskie: numerical model ; FEM ; stress ; subsoil
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie