Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAWEŁCZYK E
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000050699
Tytuł oryginału: Wpływ szybko¶ci chłodzenia na strukturę, własno¶ci mechaniczne i krystalizację odlewniczego stopu MC MgAl6Zn1.
Autorzy: E. Pawełczyk, Mariusz Król.
¬ródło: W: Sesja Okoliczno¶ciowa Studenckich Kół Naukowych "CO-KÓŁ'09". Impreza towarzysz±ca ¶wiatowemu kongresowi COMMENT 2009, Gliwice, 19 maja 2009 r.. Red.: Aleksandra Drygała, Bogusław Ziębowicz. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences World Press, 2009, s. 87-96, bibliogr. 15 poz.
Seria: (Prace Studenckich Kół Naukowych ; Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Politechnika ¦l±ska nr 21)
Słowa kluczowe polskie: stop magnezu ; analiza termiczno-derywacyjna ; ATD ; własno¶ci mechaniczne ; MC MgAl6Zn1
Słowa kluczowe angielskie: magnesium alloy ; thermal derivative analysis ; TDA ; mechanical properties ; MC MgAl6Zn1
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 125932


2/32
Nr opisu: 0000000961
Tytuł oryginału: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2001 r.
Autorzy: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 4, s. 136-142
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


3/32
Nr opisu: 0000017459
Tytuł oryginału: Efekty realizacji rz±dowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
Autorzy: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk.
¬ródło: W: Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesno¶ci przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 211-225
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/32
Nr opisu: 0000002254
Tytuł oryginału: Górnictwa węgla kamiennego w Polsce w roku 2000
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 3, s. 90-98
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


5/32
Nr opisu: 0000076329
Tytuł oryginału: Realizacja reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 5, s. 180-192, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


6/32
Nr opisu: 0000001870
Tytuł oryginału: Strategia prywatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego
Autorzy: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 9, s. 338-342, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


7/32
Nr opisu: 0000076640
Tytuł oryginału: Analiza opłacalno¶ci eksportu węgla kamienego.
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of hard coal export profitability
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, L. Gawlik.
¬ródło: W: Szkoła Ekonomiki i Zarz±dzania w Górnictwie 2000. Ekonomika, organizacja, zarz±dzanie i marketing w przemy¶le wydobywczym, Ustroń, 13-15 wrze¶nia 2000. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Centrum Ekonomiki i Zarz±dzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2000, s. 111-119
Słowa kluczowe polskie: eksport węgla kamiennego ; spółka węglowa ; efektywno¶ć ekonomiczna
Słowa kluczowe angielskie: coal exports ; coal company ; economic efficiency
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


8/32
Nr opisu: 0000002050
Tytuł oryginału: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 1999 roku
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 4, s. 144-152
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


9/32
Nr opisu: 0000076328
Tytuł oryginału: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w roku 1999
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 4, s. 144-152
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


10/32
Nr opisu: 0000005512
Tytuł oryginału: Korekta programu rz±dowego "Reforma Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 1998-2002"
Autorzy: Janusz* Steinhoff, J. Szl±zak, Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 3, s. 92-102
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


11/32
Nr opisu: 0000017498
Tytuł oryginału: Ocena efektywno¶ci reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-1999.
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług 2000. [XXII ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 11-28
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/32
Nr opisu: 0000002049
Tytuł oryginału: Realizacja reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-1999
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 6, s. 258-270, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


13/32
Nr opisu: 0000076637
Tytuł oryginału: Sytuacja ekonomiczno-finansowa górnictwa węgla kamiennego w latach 1997-1999.
Tytuł w wersji angielskiej: Economic and financial situation of hard coal mining industry in the years 1997-1999
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: W: Szkoła Ekonomiki i Zarz±dzania w Górnictwie 2000. Ekonomika, organizacja, zarz±dzanie i marketing w przemy¶le wydobywczym, Ustroń, 13-15 wrze¶nia 2000. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Centrum Ekonomiki i Zarz±dzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2000, s. 97-110
Słowa kluczowe polskie: sprzedaż węgla ; górnictwo węgla kamiennego ; rentowno¶ć ; płynno¶ć finansowa
Słowa kluczowe angielskie: coal sale ; hard coal mining ; profitability ; financial liquidity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


14/32
Nr opisu: 0000005253
Tytuł oryginału: Monitorowanie jako instrument wspomagania reformy polskiego górnictwa węgla kamiennego
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, H. Paszcza.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 9, s. 350-354
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


15/32
Nr opisu: 0000005160
Tytuł oryginału: Realizacja rz±dowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w 1998 roku
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 6, s. 250-256, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


16/32
Nr opisu: 0000076337
Tytuł oryginału: Stan aktualny i perspektywy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
Tytuł w wersji angielskiej: The current state and perspectives of restructurisation of coal mining industry
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99, Szczyrk, 22-26 lutego 1999. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi±, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 1999, s. 545-561, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Sympozja i Konferencje ; nr 36 2081-0237)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 106010


17/32
Nr opisu: 0000076343
Tytuł oryginału: Szanse i zagrożenia osi±gnięcia rentowno¶ci przez polskie górnictwo węgla kamiennego.
Autorzy: Andrzej Karbownik, A. Madejski, E. Pawełczyk.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług '99 - uwarunkowania regionalne. [XXI ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 1999. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Pyki. [Katowice] : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, [1999], s. 9-22
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/32
Nr opisu: 0000004983
Tytuł oryginału: Ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych
Autorzy: J. Steinhoff, J. Szl±zak, Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 1, s. 2-8
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


19/32
Nr opisu: 0000024503
Tytuł oryginału: Likwidacja kopalń węgla kamiennego według programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, M. Czernicki.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 11, s. 424-427
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


20/32
Nr opisu: 0000024359
Tytuł oryginału: Podstawowe założenia i elementy reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 38-42
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


21/32
Nr opisu: 0000024411
Tytuł oryginału: Program reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002
Autorzy: Janusz* Steinhoff, J. Szl±zak, Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 7/8, s. 260-268
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


22/32
Nr opisu: 0000024345
Tytuł oryginału: Raport o stanie górnictwa węgla kamiennego
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 4, s. 120-126
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


23/32
Nr opisu: 0000034893
Tytuł oryginału: Cena zbytu węgla, jednostkowy koszt i akumulacja w polskim górnictwie węgla kamiennego w 1995 roku
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1996 R. 47 nr 4, s. 185-192
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


24/32
Nr opisu: 0000035002
Tytuł oryginału: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1994-1995 - realizacja programu dla II etapu
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, E. Morawski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1996 R. 47 nr 6, s. 250-263, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


25/32
Nr opisu: 0000032875
Tytuł oryginału: Kształtowanie się kosztów wydobycia węgla kamiennego w latach 1990-1994 i ich prognoza do roku 2000
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Prz. Gór. 1995 t. 51 nr 2, s. 1-9, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


26/32
Nr opisu: 0000032998
Tytuł oryginału: Kształtowanie się wskaĽników techniczno-ekonomicznych górnictwa węgla kamiennego w latach 1989-1994
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 4, s. 157-164
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


27/32
Nr opisu: 0000032897
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego w ¶wietle jego sytuacji finansowej
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, I. Korutowska.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 2, s. 53-57
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


28/32
Nr opisu: 0000067212
Tytuł oryginału: Restructuring of hard coal mining sector in Poland and energy security of the state.
Autorzy: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz, E. Pawełczyk.
¬ródło: W: World Energy Council. 16th Congress, Tokyo, October 1995. [B.m.] : World Energy Council, 1995, s. 59-71
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja górnictwa ; redukcja zatrudnienia ; bezpieczeństwo energetyczne
Słowa kluczowe angielskie: mining restructuring ; employment reduction ; energy security
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


29/32
Nr opisu: 0000009000
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego w ¶wietle jego sytuacji finansowej.
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, I. Korutowska.
¬ródło: W: Konferencja naukowa na temat: Prywatyzacja polskiego węgla?, Ustroń, listopad 1994 r.. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 97-106
Organizator: Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej. Katedra Zarz±dzania i Restrukturyzacji w Górnictwie
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110817


30/32
Nr opisu: 0000043340
Tytuł oryginału: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 1994-1995
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: -Wiad. Gór. 1994 R. 45 nr 4, s. 107-115
p-ISSN: 0043-5120
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.923


31/32
Nr opisu: 0000009001
Tytuł oryginału: Warunki i do¶wiadczenia prywatyzacji powierzchni kopalń węgla kamiennego.
Autorzy: Andrzej Karbownik, M. B±k, E. Pawełczyk.
¬ródło: W: Konferencja naukowa na temat: Prywatyzacja polskiego węgla?, Ustroń, listopad 1994 r.. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 189-203
Organizator: Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej. Katedra Zarz±dzania i Restrukturyzacji w Górnictwie
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110817


32/32
Nr opisu: 0000090861
Tytuł oryginału: Ocena społecznych i ekonomicznych skutków likwidacji niektórych kopalń w GZW.
Autorzy: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz, E. Pawełczyk.
¬ródło: W: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego i jej społeczne skutki. Konferencja naukowa, Gliwice, 26 listopada 1993 r. Materiały. Pod red. Witolda Wagnera. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 19-28
Słowa kluczowe polskie: likwidacja kopalni ; Górno¶l±skie Zagłębie Węglowe
Słowa kluczowe angielskie: mine liquidation ; Upper Silesian Coal Basin
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie