Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LIGARSKI MARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 124Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/124
Nr opisu: 0000136725
Tytuł oryginału: Badania oddziaływania rozwiniętego systemu zarządzania jakością na doskonalenie wyrobu i procesu na przykładzie finalistów Polskiej Nagrody Jakości.
Tytuł w wersji angielskiej: The study on the impact of a developed quality management system on the improvement of a product and a process on the example of the finalist of the Polish Quality Award
Autorzy: Dorota Książek, Mariusz Ligarski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020
Opis fizyczny: , 245 s., bibliogr. 242 poz.
ISBN: 978-83-7880-665-3
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 817)
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 19
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; doskonalenie procesu ; doskonalenie wyrobu ; przetwarzanie danych
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; process improvement ; product imptovement ; data processing
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/124
Nr opisu: 0000137152
Tytuł oryginału: Koncepcja interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych z udziałem studentów w ramach Project Based Learning.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. 2. Red. Ryszard Knosala. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2020, s. 753-761, bibliogr.
ISBN: 978-83-208-2400-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: project based learning ; interdyscyplinarność ; badania naukowe
Słowa kluczowe angielskie: project based learning ; interdisciplinarity ; research
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/124
Nr opisu: 0000135261
Tytuł oryginału: Study on disruptions in the quality management system in compliance with ISO 9001:2015
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 142, s. 195-203, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zakłócenia ; badania ; metoda oryginalna ; niezgodność ; ISO 9001:2015 ; system zarządzania jakością
Słowa kluczowe angielskie: disruptions ; study ; oryginal method ; nonconformity ; ISO 9001:2015 ; quality management system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/124
Nr opisu: 0000136225
Tytuł oryginału: Wkład zespołu badawczego zajmującego się zarządzaniem jakością na Wydziale Organizacji i Zarządzania w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Rola i miejsce jednostek naukowych reprezentowanych w Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział Katowice w rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Red. Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 109-120, bibliogr. 49 poz.
ISBN: 978-83-7285-928-0
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: Wydział Organizacji i Zarządzania ; zespół badawczy ; zarządzanie jakością ; rozwój nauki
Słowa kluczowe angielskie: Faculty of Organization and Management ; research team ; quality management ; development of science
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/124
Nr opisu: 0000137601
Tytuł oryginału: Zagrożenia dotyczące audytowania systemu zarządzania jakością w dobie Przemysłu 4.0.
Tytuł w wersji angielskiej: Threats concerning auditing the quality management system by Industry 4.0
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 161-171, bibliogr. 19 poz.
ISBN: 978-83-8102-415-0
Uwagi: Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: audyt ; zagrożenie ; przyczyna ; system zarządzania jakością ; działanie zapobiegawcze
Słowa kluczowe angielskie: audit ; threat ; cause ; quality management system ; preventive action
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/124
Nr opisu: 0000129417
Tytuł oryginału: Badanie oddziaływania rozwiniętego systemu zarządzania jakością na doskonalenie wyrobu/usługi i procesu powstawania wyrobu/usługi wśród wybranych organizacji. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Dorota Książek.
Miejsce i rok obrony: Zabrze, 2019
Opis fizyczny: , 205 k., bibliogr. 237 poz. + zał.: 102 k.
Uczelnia i wydział: Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania.
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Ligarski, dr inż. Michał Molenda
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; zarządzanie jakością ; TQM ; ISO ; inżynieria produkcji ; zarządzanie produkcją ; doskonalenie jakości ; jakość usług ; jakość produktu ; doskonalenie
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; quality management ; TQM ; ISO ; production engineering ; production management ; quality improvement ; service quality ; product quality ; improvement
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. R-5561+CD, R-5562
Dostęp BCPŚ:


7/124
Nr opisu: 0000130194
Tytuł oryginału: Supply chain quality management of automotive components
Autorzy: C. Kawalla, Mariusz Ligarski, M. Hock.
Źródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 133, s. 69-83, bibliogr. 65 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: jakość łańcucha dostaw ; przemysł części samochodowych ; ISO 9001:2015
Słowa kluczowe angielskie: supply chain quality ; automotive component industry ; ISO 9001:2015
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


8/124
Nr opisu: 0000121402
Tytuł oryginału: Customer satisfaction survey and a possibility of using QFD method for satisfaction improvement - the analysis of the case.
Autorzy: Sara Gruszka, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 26. seminare, 22.1. - 24.1. 2018, Horni Lomna. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 63-70
ISBN: 978-80-248-4135-9
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/124
Nr opisu: 0000121708
Tytuł oryginału: Customer satisfaction survey and a possibility of using QFD method for satisfaction improvement - the analysis of the case.
Tytuł w wersji polskiej: Badanie satysfakcji klienta i możliwość zastosowania metody QFD do poprawy tego zadowolenia - analiza przypadku
Autorzy: Sara Gruszka, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Cross-border exchange of experience production engineering using principles of mathematics. Modern mathematical methods in engineering 3mi, 22.1. - 24.1. 2018, Horni Lomna. VSB - Technical University of Ostrava, Silesian University of Technology. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 50-57, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-80-248-4136-6
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie jakością ; badanie satysfakcji klienta ; badanie ankietowe ; kwestionariusz ankiety ; metoda QFD
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; customer satisfaction surveys ; questionnaire survey ; QFD method
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/124
Nr opisu: 0000132410
Tytuł oryginału: Development of a supply chain quality management model for innovative construction materials. Rozprawa doktorska.
Tytuł w wersji polskiej: Rozwój modelu zarządzania jakością łańcucha dostaw dla innowacyjnych materiałów budowlanych
Autorzy: Claudia Kawalla.
Miejsce i rok obrony: Freiberg, 2018
Opis fizyczny: , 122 k., bibliogr. 261 poz.
Uczelnia i wydział: Technische Universitat Bergakademie Freiberg. Faculty of Business Administration and the International Resource Industry. Silesian University of Technology. Faculty of Organization and Management.
Promotor: dr. n. polit. M. Hock, dr hab. Mariusz Ligarski
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie jakością ; łańcuch dostaw ; materiały budowlane
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; supply chain ; building materials
Typ publikacji: D
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. R-5543+CD


11/124
Nr opisu: 0000121493
Tytuł oryginału: Expert assessment of conditions for accredited quality management system functioning in testing laboratories
Autorzy: J. Mytych, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 1, s. 42-48, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2299-0461
e-ISSN: 2450-5781
DOI:
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO/IEC 17025:2005 ; akredytacja ; laboratorium badawcze
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO/IEC 17025:2005 ; accreditation ; testing laboratory
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/124
Nr opisu: 0000121818
Tytuł oryginału: Istota audytu i jego rola w systemie zarządzania jakością.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 261-271, bibliogr. 31 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: audyt ; badanie zgodności ; procesy ; system zarządzania jakością ; ISO 9001
Słowa kluczowe angielskie: audit ; compliance testing ; processes ; quality management system ; ISO 9001
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER


13/124
Nr opisu: 0000127374
Tytuł oryginału: Material flow cost accounting analysis of twin-roll casting magnesium strips.
Autorzy: C. Kawalla, W. Berkel, R. Kawalla, M. Hock, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Proceedings of the 17th International Conference on Metal Forming. METAL FORMING 2018, 16-19 September, 2018, Toyohashi, Japan. Ed. by Ken-ichiro Mori, Yohei Abe, Tomoyoshi Maeno. [B.m.] : Elsevier, 2018, s. 193-200, bibliogr. 17 poz.
Seria: (Procedia Manufacturing ; vol. 15 2351-9789)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: walcowanie na gorąco ; taśmy magnezowe ; rachunek kosztów przepływu materiałów
Słowa kluczowe angielskie: twin roll casting ; magnesium strips ; material flow cost accounting
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


14/124
Nr opisu: 0000125916
Tytuł oryginału: Methodology of problem analysis in the quality management system with the use of systems approach
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 3, s. 157-161, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2299-0461
e-ISSN: 2450-5781
DOI:
Słowa kluczowe polskie: metodologia ; analiza problemu ; system zarządzania jakością ; podejście systemowe ; myślenie systemowe
Słowa kluczowe angielskie: methodology ; problem analysis ; quality management system ; system approach ; system thinking
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


15/124
Nr opisu: 0000127353
Tytuł oryginału: Quality management over the value chain of magnesium ready-to-assemble components.
Autorzy: C. Kawalla, Mariusz Ligarski, M. Hock.
Źródło: W: MEFORM 2018. Ressourceneffiziente Werkstoff- und Umformtechnologien. Eds. R. Kawalla, U. Prahl, M. Moses, H. Wemme. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 78-84
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


16/124
Nr opisu: 0000129116
Tytuł oryginału: Supply chain quality management of magnesium components: concept, examples and recommendations.
Autorzy: C. Kawalla, M. Hock, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: THERMEC 2018. 10th International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials, July 09 - July 13, 2018, Paris, France. Ed. by R. Shabadi, Mihail Ionescu, M. Jeandin, C. Richard and Tara Chandra. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2018, s. 657-662, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-3-0357-1208-7978-3-0357-2208-6
Seria: (Materials Science Forum ; vol. 941 0255-5476)
Punktacja MNiSW: 15.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: Scopus; Web of Science
DOI:
Słowa kluczowe polskie: komponenty magnezowe ; walcowanie na gorąco ; jakość ; zarządzanie jakością łańcucha dostaw
Słowa kluczowe angielskie: magnesium components ; twin roll casting ; quality ; supply chain quality management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


17/124
Nr opisu: 0000122728
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody badania zaburzeń w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu chemicznego
Tytuł w wersji angielskiej: Application of the disorder identification method in enterprises on ana example of the chemical industry
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 4, s. 643-644, bibliogr. 9 poz.
Impact Factor: 0.428
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0033-2496
e-ISSN: 2449-9951
DOI:
Słowa kluczowe polskie: metoda badania zaburzeń ; przemysł chemiczny ; zarządzanie jakością
Słowa kluczowe angielskie: disorder identification method ; chemical industry ; quality management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.707
Dostęp on-line:


18/124
Nr opisu: 0000118665
Tytuł oryginału: Analiza przyczyn powstawania wad wyrobów szklanych z wykorzystaniem narzędzi jakościowych na przykładzie huty szkła
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of the causes of glass products defects using quality tools on the example of glassworks
Autorzy: Paulina Raszewska, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 8, S. 145-152, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Sposoby i środki doskonalenia produktów i usług na wybranych przykładach. Red.: Skotnicka-Zasadzień Bożena
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: wadliwość ; wyrób szklany ; diagram Pareto-Lorenza ; diagram Ishikawy
Słowa kluczowe angielskie: defectiveness ; glass product ; Pareto-Lorenz diagram ; Ishikawa diagram
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


19/124
Nr opisu: 0000117044
Tytuł oryginału: Assessment of the level of maturity of the quality management system - applied models and results
Tytuł w wersji polskiej: Ocena poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością - stosowane modele i przykładowe wyniki badań
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 118-124, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. LigarskiTytuł artykułu w spisie treści: Assessment of the level of maturity of the quality management system - applied models and sample test results
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ocena dojrzałości ; samoocena
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; maturity assessment ; self-assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


20/124
Nr opisu: 0000114940
Tytuł oryginału: Badanie trudności przy zbieraniu i analizie danych dla potrzeb doskonalenia w dojrzałym systemie zarządzania jakością.
Autorzy: Dorota Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 333-343, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-941281-1-1
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: analiza danych ; doskonalenie ; system zarządzania jakością ; poziom dojrzałości
Słowa kluczowe angielskie: data analysis ; improvement ; quality management system ; maturity level
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


21/124
Nr opisu: 0000117043
Tytuł oryginału: Investigation into the organizational structure influence on the functioning of an accredited testing laboratory
Tytuł w wersji polskiej: Badanie wpływu struktury organizacyjnej na funkcjonowanie akredytowanego laboratorium badawczego
Autorzy: J. Mytych, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 112-117, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. LigarskiTytuł artykułu w spisie treści: Investigation into organizational structure influence on the functioning of an accredited testing laboratory
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO/IEC 17025:2005 ; akredytacja ; laboratorium badawcze
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO/IEC 17025:2005 ; accreditation ; testing laboratory
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


22/124
Nr opisu: 0000118594
Tytuł oryginału: Ocena efektywności procesu produkcyjnego na przykładzie producenta złączy stalowych
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of the efficiency of the production process on the example of a manufacturer of steel connectors
Autorzy: Sara Gruszka, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 6, s. 102-109, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red.: Jarosław Brodny, Jan Kaźmierczak
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: efektywność ; proces produkcyjny ; kluczowe wskaźniki efektywności ; KPI ; wskaźniki finansowe ; wskaźniki niefinansowe
Słowa kluczowe angielskie: efficiency ; production process ; key performance indicators ; KPI ; financial ratios ; non-financial ratios
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


23/124
Nr opisu: 0000117024
Tytuł oryginału: Production engineering as a discipline and the possibilities to apply the organization of its achievements in practice
Tytuł w wersji polskiej: Inżynieria produkcji jako dyscyplina naukowa i możliwości zastosowania w praktyce organizacji jej osiągnięć
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 11-18, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. Ligarski
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: inżynieria produkcji ; dyscyplina naukowa ; rozwiązania praktyczne
Słowa kluczowe angielskie: production engineering ; scientific discipline ; practical solution
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


24/124
Nr opisu: 0000120842
Tytuł czasopisma: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Vol. 6, iss. 4, Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. Ligarski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2017
e-ISSN: 2391-9361
Typ publikacji: RCZ
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Dostęp on-line:


25/124
Nr opisu: 0000119271
Tytuł oryginału: The influence of physical fatigue on work on a production line
Autorzy: S. Kołodziej, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Acta Technol. Agric. 2017 vol. 20 iss. 3, s. 63-68, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 15.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1335-2555
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ergonomia ; zmęczenie ; branża spożywcza ; inżynieria produkcji ; organizacja produkcji ; praca zmianowa
Słowa kluczowe angielskie: ergonomics ; fatigue ; food industry ; production engineering ; production organization ; shift work
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


26/124
Nr opisu: 0000108393
Tytuł oryginału: Akredytacja i certyfikacja systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych w Polsce - wyniki badań
Tytuł w wersji angielskiej: Accreditation and certification the quality management systems at medical institutions in Poland - results of research
Autorzy: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 163-171, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: ISO 9001 ; CMJ ; zarządzanie jakością ; certyfikacja w placówkach medycznych
Słowa kluczowe angielskie: ISO 9001 ; CMJ ; quality management ; certification of medical facilities
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


27/124
Nr opisu: 0000111992
Tytuł oryginału: Assessement of functioning of the quality management system in chosen bodies of public administration - summary of research results.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch. Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodarska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2016, s. 64-70, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-80-552-1506-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


28/124
Nr opisu: 0000108397
Tytuł oryginału: Badanie wpływu systemu zarządzania jakością na procesy w organizacji
Tytuł w wersji angielskiej: The examination of the impact on the processes of the quality management system in the organization
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 190-198, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: procesy ; podejście procesowe
Słowa kluczowe angielskie: processes ; process approach
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


29/124
Nr opisu: 0000108776
Tytuł oryginału: Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranej placówce ochrony zdrowia
Tytuł w wersji angielskiej: Improving the quality management system in selected health care facility
Autorzy: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 4, s. 188-197, bibliogr. 4 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Metody i narzędzia inżynierii produkcji dla rozwoju inteligentnych specjalizacji. Red.: Gembalska-Kwiecień A.
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: ISO 9001 ; CMJ ; system zarządzania jakością ; certyfikacja w placówkach medycznych
Słowa kluczowe angielskie: ISO 9001 ; CMJ ; quality management system ; certification of medical facilities
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


30/124
Nr opisu: 0000105070
Tytuł oryginału: Innowacyjna metoda do badania zaburzeń w systemie zarządzania jakością - pierwsze zestawienie wyników.
Autorzy: Mariusz Ligarski, Agata* Juszczak-Wiśniewska.
Źródło: W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 237-245, bibliogr. 34 poz.
ISBN: 978-83-941281-0-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: ISO 9001 ; system zarządzania jakością ; wyniki badań
Słowa kluczowe angielskie: ISO 9001 ; quality management system ; findings
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


31/124
Nr opisu: 0000108505
Tytuł oryginału: Ocena funkcjonowania akredytowanego systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym - wyniki badań ankietowych
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of the functioning accredited quality management system in the research laboratory - research survey results
Autorzy: J. Mytych, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 258-269, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; akredytacja ; laboratorium badawcze
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; accreditation ; research laboratory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


32/124
Nr opisu: 0000108592
Tytuł oryginału: Rola zakładowej kontroli produkcji w doskonaleniu wyrobów i procesów
Tytuł w wersji angielskiej: The role of the factory production control in the improvement of products and processes
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 4, s. 68-79, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Metody i narzędzia inżynierii produkcji dla rozwoju inteligentnych specjalizacji. Red.: Gembalska-Kwiecień A.
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: zakładowa kontrola produkcji ; doskonalenie ; produkt ; procesy
Słowa kluczowe angielskie: factory production control ; improvement ; product ; processes
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


33/124
Nr opisu: 0000108390
Tytuł oryginału: Zagrożenia psychospołeczne jako czynnik wpływający na jakość życia pracownika
Tytuł w wersji angielskiej: Psychosocial threats as a factor in the quality of life of the employee
Autorzy: Anna Maria Horodecka, Mariusz Ligarski, Katarzyna Midor.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 139-151, bibliogr. 36 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie psychospołeczne ; stres zawodowy ; bhp ; wypadek przy pracy ; jakość życia pracownika
Słowa kluczowe angielskie: psychosocial threat ; occupational stress ; safety and health at work ; accident at work ; quality of work life
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


34/124
Nr opisu: 0000101492
Tytuł oryginału: Analysis of the causes the quantitative changes and trends in conferred ISO 9001 certificates in Poland Research based on the data from audits
Tytuł w wersji polskiej: Analiza przyczyn zmian ilościowych oraz trendów nadawanych certyfikatów ISO 9001 w Polsce Badanie w oparciu o dane poaudytowe
Autorzy: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 1 (10), s. 42-50, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Review of problems and solutions. Red. Jan Kaźmierczak
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: certyfikacja ; ISO 9001 ; system zarządzania jakością
Słowa kluczowe angielskie: certification ; ISO 9001 ; quality management system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


35/124
Nr opisu: 0000104309
Tytuł oryginału: Analysis of the functions and place of quality management systems in the context of an organization's development - a survey of the Polish Quality Award contest
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Sci. J. Marit. Univ.Szczecin 2015 nr 44, s. 182-186, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1733-8670
e-ISSN: 2392-0378
DOI:
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; kompleksowe zarządzanie jakością ; badanie ankietowe ; Polska Nagroda Jakości ; model doskonalenia zarządzania ; tworzenie systemu
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; Total Quality Management ; survey ; Polish Quality Award ; management excellence model ; system creation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


36/124
Nr opisu: 0000104963
Tytuł oryginału: Badanie roli systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie świadczącym usługi dla górnictwa - perspektywa klienta wewnętrznego.
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Górnictwo węgla kamiennego. Inteligentne rozwiązania. Monografia. Red. Katarzyna Midor, Krzysztof Michalski. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 74-80, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-65265-02-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,50
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie jakością ; przedsiębiorstwo usługowe ; klient wewnętrzny ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; service enterprise ; internal customer ; enterprises competitiveness ; mining
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


37/124
Nr opisu: 0000100000
Tytuł oryginału: Badanie uwarunkowań funkcjonowania akredytowanego systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym - koncepcja badań
Tytuł w wersji angielskiej: Investigating the conditions for functioning of the accredited quality management system in a research laboratory - research concept
Autorzy: J. Mytych, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 203-215, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO/IEC 17025:2005 ; akredytacja ; laboratorium badawcze
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO/IEC 17025:2005 ; accreditation ; research laboratory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


38/124
Nr opisu: 0000101432
Tytuł oryginału: Dobór i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora jakości - analiza krytyczna
Tytuł w wersji angielskiej: Selection and preparation of candidates to the role of a quality auditor - a critical analysis
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 99-108, bibliogr. 26 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: audytor jakości ; przygotowanie kandydatów ; schemat postępowania ; zagrożenia ; błąd
Słowa kluczowe angielskie: quality auditor ; preparation of candidates ; procedure ; threats ; error
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


39/124
Nr opisu: 0000104314
Tytuł oryginału: Examination of the factors having influence on the functioning of a quality management system in public administration.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch. Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska požnohospodárska univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodárska Univerzita, 2015, s. 52-57, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-80-552-1329-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


40/124
Nr opisu: 0000100032
Tytuł oryginału: Kompleksowe przygotowanie specjalistów do zarządzania jakością - doświadczenia z kształcenia podyplomowego
Tytuł w wersji angielskiej: Complex preparation of experts on quality management - experiences from post-graduate education
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 141-150, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: koncepcja kształcenia ; zarządzanie jakością ; studia podyplomowe
Słowa kluczowe angielskie: concept of education ; quality management ; postgraduate studies
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


41/124
Nr opisu: 0000096258
Tytuł oryginału: Mechanizmy zapewnienia jakości kształcenia inżynierów na przykładzie Politechniki Śląskiej.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Edukacja oraz wykorzystanie inżynierów w technice XXI wieku = Vychova a uplatneni technickych inzenyru v XXI stoleti. Monografia. Red. W. Biały, J. Fries. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 21-31
ISBN: 978-83-940150-4-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


42/124
Nr opisu: 0000101428
Tytuł oryginału: Rola liderów w kształtowaniu jakości w kontekście przygotowywania samooceny do konkursu polskiej nagrody jakości
Tytuł w wersji angielskiej: The role of leaders in shaping the quality in the context of preparation of self-assessment for the polish quality award competition
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 81-89, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: lider ; system zarządzania jakością ; Total Quality Leadership ; samoocena ; Polska Nagroda Jakości
Słowa kluczowe angielskie: leader ; quality management system ; Total Quality Leadership ; self-assessment ; Polish Quality Award
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


43/124
Nr opisu: 0000100029
Tytuł oryginału: Samoocena jako metoda ograniczania barier dla organizacji i doskonalenia systemu zarządzania jakością
Tytuł w wersji angielskiej: Self-evaluation as method of barriers reduction for the organization and development of a quality management system
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 127-139, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie jakością ; samoocena ; poziom dojrzałości ; Polska Nagroda Jakości
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; self-assessment ; maturity level ; Polish Quality Award
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


44/124
Nr opisu: 0000101497
Tytuł oryginału: The role of leaders in shaping the quality in the context of preparation of self-assessment for the Polish Quality Award Competition
Tytuł w wersji polskiej: Rola liderów w kształtowaniu jakości w kontekście przygotowywania samooceny do konkursu Polskiej Nagrody Jakości
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 1 (10), s. 58-66, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Review of problems and solutions. Red. Jan Kaźmierczak
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: lider ; system zarządzania jakością ; Total Quality Leadership ; samoocena ; Polska Nagroda Jakości
Słowa kluczowe angielskie: leader ; quality management system ; Total Quality Leadership ; self-assessment ; Polish Quality Award
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


45/124
Nr opisu: 0000099995
Tytuł oryginału: Weryfikacja przydatności opracowanego narzędzia badawczego do analizy problemów w systemach zarządzania jakością
Tytuł w wersji angielskiej: Verification of effectivness of a research tool drawn up to analzye problems in qualitz management szstems
Autorzy: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 133-141, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: ISO 9001 ; system zarządzania jakością ; narzędzia badawcze
Słowa kluczowe angielskie: ISO 9001 ; quality management system ; research tools
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


46/124
Nr opisu: 0000095511
Tytuł oryginału: Application of statistical methods in interpretation of the results of empirical research concerning the quality management system.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 23. seminare, Horni Lomna, 2.6.-4.6. 2014. [Dokument elektroniczny]. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 95-99
ISBN: 978-80-248-3611-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


47/124
Nr opisu: 0000093006
Tytuł oryginału: Badanie wpływu systemu zarządzania jakością na konkurencyjność MSP.
Tytuł w wersji angielskiej: Examining the influence of a quality management system on SME competitiveness
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 120-130, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-940150-1-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Bazy indeksujące publikację: BazEkon; BazTech; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; konkurencyjność ; determinanty konkurencyjności ; MSP
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; competitiveness ; determinants of competitive advantage ; SME
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


48/124
Nr opisu: 0000095504
Tytuł oryginału: Design of research tool for problems analysis in quality management systems.
Autorzy: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 23. seminare, Horni Lomna, 2.6.-4.6. 2014. [Dokument elektroniczny]. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 51-55
ISBN: 978-80-248-3611-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


49/124
Nr opisu: 0000091630
Tytuł oryginału: Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnosis of quality management system in Polish organizations - research results
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Probl. Jakości 2014 R. 46 nr 5, s. 14-22, bibliogr. 40 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0137-8651
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie jakością ; ISO 9001 ; system zarządzania jakością
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; ISO 9001 ; quality management system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4204
Dostęp on-line:


50/124
Nr opisu: 0000093010
Tytuł oryginału: Rola doradcy zewnętrznego w tworzeniu sytemu zarządzania jakością.
Tytuł w wersji angielskiej: The role of external advisor in creating the quality management system
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 143-153, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-940150-1-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; doradca zewnętrzny ; proces budowy systemu
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9001 ; external advisor ; system building process
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


51/124
Nr opisu: 0000098969
Tytuł oryginału: The influence of quality management system on competitivess of businesses in customers' assessment.
Autorzy: D. Książek, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch = Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Red. J. Žarnovský. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodárska Univerzita, 2014, s. 62-67, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-80-552-1194-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


52/124
Nr opisu: 0000098967
Tytuł oryginału: The role of external subjects in creating and maintaining the quality management system based on public administration.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch = Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Red. J. Žarnovský. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodárska Univerzita, 2014, s. 68-73, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-80-552-1194-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


53/124
Nr opisu: 0000093005
Tytuł oryginału: Zmienność trendów w certyfikacji wg ISO 9001 na świecie i w Polsce.
Tytuł w wersji angielskiej: Variability of trends in certification according to ISO 9001 in Poland and worldwide
Autorzy: Agata* Juszczak, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 110-119, bibliogr. 19 poz.
ISBN: 978-83-940150-1-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: certyfikacja ; ISO 9001 ; system zarządzania jakością
Słowa kluczowe angielskie: certification ; ISO 9001 ; quality management system
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


54/124
Nr opisu: 0000089569
Tytuł oryginału: Conditions and barriers in improvement of the quality management system.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Kvalita a spolahlivost technickych systemov = Quality and reliability of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2013, s. 88-93, bibliogr. 18 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


55/124
Nr opisu: 0000089570
Tytuł oryginału: Problems examination in quality management system
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Acta Technol. Agric. 2013 vol. 16 iss. 4, s. 108-112, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1335-2555
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ISO 9001 ; system zarządzania jakością ; metody badawcze
Słowa kluczowe angielskie: ISO 9001 ; quality management system ; research methods
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


56/124
Nr opisu: 0000087683
Tytuł oryginału: Zadania jednostki certyfikującej w systemie zarządzania jakością.
Tytuł w wersji angielskiej: Assignments of the certifying body in the quality management system
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 55-64, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-937845-1-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; jednostka certyfikująca ; proces certyfikacji
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9001 ; certifying body ; certification process
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.02 139435
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


57/124
Nr opisu: 0000073747
Tytuł oryginału: Audit versus development in a certified quality management system.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 124-132, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


58/124
Nr opisu: 0000085690
Tytuł oryginału: Implementing the process approach in enterprise
Autorzy: Katarzyna Midor, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Tech. Diagn. 2012 R. 21 z. 1, s. 32
Uwagi: Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2012. 31. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"
p-ISSN: 1210-311X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


59/124
Nr opisu: 0000071270
Tytuł oryginału: Problem identification method in certified quality management systems
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Qual. Quant. 2012 vol. 46 no. 1, s. 315-321, bibliogr. 4 poz.
Impact Factor: 0.728
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0033-5177
e-ISSN: 1573-7845
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; analiza problemu ; jakość ; certyfikacja
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; problem analysis ; quality ; certification
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


60/124
Nr opisu: 0000073696
Tytuł oryginału: The examination of the awareness of TQM managers.
Autorzy: Mariusz Ligarski, Katarzyna Midor.
Źródło: W: Kvalita a spolahlivost technickych systemov = Quality and reliability of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2012, s. 77-82, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


61/124
Nr opisu: 0000067951
Tytuł oryginału: Badanie dojrzałych systemów zarządzania jakością
Tytuł w wersji angielskiej: Examiniation of developed systems of quality management
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 40, s. 202-214, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1732-324X
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; badanie ankietowe
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9001 ; survey
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


62/124
Nr opisu: 0000074383
Tytuł oryginału: The role of audit in the education quality assurance system.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Current trends in commodity science. Packaging and product quality. Eds: H. Szymusiak, N. Czaja-Jagielska. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 174 - 182, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 217 1689-7374)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


63/124
Nr opisu: 0000057023
Tytuł oryginału: Investigations on the life quality of a child from a foster familiy: the research method
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Qual. Quant. 2010 vol. 44 no. 4, s. 777-782, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0033-5177
e-ISSN: 1573-7845
Słowa kluczowe polskie: jakość życia ; dzieci osierocone ; rodzina zastępcza ; metody badań ; kwestionariusz
Słowa kluczowe angielskie: quality of life ; orphaned children ; foster family ; research methods ; questionnaire form
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


64/124
Nr opisu: 0000059364
Tytuł oryginału: Ocena systemów zarządzania jakością w administracji publicznej - perspektywa pełnomocnika ds. jakości.
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of quality management systems in public administration - the perspective of plenipotentiaries for quality issues
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 68
Organizator: Instytut Inżynierii Produkcji. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska w Gliwicach
Seria: (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Uwagi: Toż w jęz. ang., s. 68
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; administracja publiczna ; pełnomocnik
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; public administration ; plenipotentiary
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.411


65/124
Nr opisu: 0000059460
Tytuł oryginału: Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010
Opis fizyczny: , 257 s., bibliogr.
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 281 poz.)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie jakością ; system zarządzania jakością ; ISO 9000
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; quality management system ; ISO 9000
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Dostęp BCPŚ:


66/124
Nr opisu: 0000074382
Tytuł oryginału: System approach in the certified quality management system.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Current trends in commodity science. Market research. Red. M. Ankiel-Homa, J. Witczak. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 7-14
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 151)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


67/124
Nr opisu: 0000071508
Tytuł oryginału: Zapewnienie jakości kształcenia na wielowydziałowej uczelni wyższej.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Zarządzanie jakością wybranych procesów. (Modelowanie, doskonalenie, metody bezpieczeństwa, satysfakcja). Red. J. Żuchowski. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2010, s. 79-94
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


68/124
Nr opisu: 0000048977
Tytuł oryginału: Appraisal of lecturers for the assessment of the quality of post-graduate studies
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Qual. Quant. 2009 vol. 43 no. 1, s. 137-144, bibliogr. 3 poz.
Impact Factor: 0.679
p-ISSN: 0033-5177
e-ISSN: 1573-7845
Słowa kluczowe polskie: ocena jakości kształcenia ; ocena wykładowcy ; parametryzacja ; metodologia
Słowa kluczowe angielskie: education quality assessment ; lecturers' rating ; parametrization ; methodology
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


69/124
Nr opisu: 0000036656
Tytuł oryginału: Czy system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 można z powodzeniem zastosować w bankowości
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Prz. Organ. 2008 nr 2, s. 37-40, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; bank ; klient ; monitoring ; nadzór
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9001 ; bank ; client ; monitoring ; supervision
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.695


70/124
Nr opisu: 0000047813
Tytuł oryginału: Dlaczego systemy zarządzania jakością mogą nie działać.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 468-476, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


71/124
Nr opisu: 0000051390
Tytuł oryginału: Doskonalenie w certyfikowanym systemie zarządzania jakością.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Towaroznawstwo w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Pod red. J. Zuchowskiego. Radom : [b.w.], 2008, s. 222-228
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


72/124
Nr opisu: 0000073676
Tytuł oryginału: The effect of construction process of the quality management system upon its post-certification functioning.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Achieving commodity & service excellence in the age of digital convergence. The 16th symposium of IGWT, August 18-22, Suwon, Korea. Proceedings. Vol. 1, pt 2. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 142-148, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO 9000 ; badanie ankietowe
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9000 ; survey
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


73/124
Nr opisu: 0000032403
Tytuł oryginału: Certyfikacja systemu zarządzania jakością a konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 382-388, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; certyfikacja
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; enterprises competitiveness ; certification
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.01 120082


74/124
Nr opisu: 0000040003
Tytuł oryginału: Diagnosis of the quality management system - research assumptions.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Current trends in commodity science. Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, 27-29 August 2007. Ed. R. Zieliński. Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 233-238
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


75/124
Nr opisu: 0000040185
Tytuł oryginału: Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Towarozn. Probl. Jakości 2007 vol. 13 nr 4, s. 25-35
p-ISSN: 1733-747X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


76/124
Nr opisu: 0000030204
Tytuł oryginału: Pomiar skuteczności systemu zarządzania jakością
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Ekon. Organ. Przeds. 2007 R. 58 nr 5, s. 79-84, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-6846
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO 9000 ; audyt wewnętrzny ; monitorowanie procesów ; samoocena ; zadowolenie klienta ; Strategiczna Karta Wyników
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9000 ; internal audit ; process monitoring ; self-assessment ; client's satisfaction ; Balanced Scorecard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.411


77/124
Nr opisu: 0000040030
Tytuł oryginału: System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Prz. Organ. 2007 nr 2, s. 38-41
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO 9000 ; certyfikacja ISO
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9000 ; ISO certification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.695


78/124
Nr opisu: 0000030801
Tytuł oryginału: Badanie jakości usług edukacyjnych na poziomie szkoły średniej.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. Pod red. J. Żuchowskiego. Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny. Katedra Nauk o Jakości, Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006, s. 313-317
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


79/124
Nr opisu: 0000073704
Tytuł oryginału: Badanie satysfakcji klienta na studiach podyplomowych "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie".
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość. Materiały V konferencji naukowej, Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.. Pod red. T. Sikory. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 272-275, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Katedra Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


80/124
Nr opisu: 0000021440
Tytuł oryginału: Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Prz. Organ. 2006 nr 9, s. 35-38, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie organizacją ; certyfikacja ISO ; system jakości ; ocena
Słowa kluczowe angielskie: organization management ; ISO certification ; quality system ; assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.695


81/124
Nr opisu: 0000018636
Tytuł oryginału: Jakość studiowania osób niepełnosprawnych
Autorzy: Mariusz Ligarski, M. Nowak.
Źródło: -Ekon. Organ. Przeds. 2006 R. 57 nr 4, s. 93-98, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-6846
Słowa kluczowe polskie: osoba niepełnosprawna ; uczelnia wyższa ; rehabilitacja zawodowa
Słowa kluczowe angielskie: disabled person ; higher education ; vocational rehabilitation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.411


82/124
Nr opisu: 0000030800
Tytuł oryginału: Rola auditu trzeciej strony w systemie zarządzania jakością.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. Pod red. J. Żuchowskiego. Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny. Katedra Nauk o Jakości, Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006, s. 410-415
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


83/124
Nr opisu: 0000013295
Tytuł oryginału: Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Prz. Organ. 2005 nr 7/8, s. 66-69, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: system opieki zdrowotnej ; system zarządzania jakością ; wdrożenie systemu
Słowa kluczowe angielskie: healthcare system ; quality management system ; implementation of system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.695


84/124
Nr opisu: 0000013728
Tytuł oryginału: Edukacja menedżerów jakości na studiach podyplomowych "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie"
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 26, s. 193-201, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


85/124
Nr opisu: 0000021317
Tytuł oryginału: Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001: 2000
Tytuł w wersji angielskiej: Problem areas in ISO 9001:2000 quality management systems
Autorzy: Mariusz Ligarski, J. Krysztofiuk.
Źródło: -Probl. Jakości 2005 R. 37 nr 10, s. 32-39, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-8651
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; ISO 9001:2000 ; certyfikacja
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9001:2000 ; certification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4204
Dostęp on-line:


86/124
Nr opisu: 0000020873
Tytuł oryginału: The process of constructing the quality management system for public services versus the effectiveness of this system.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Current trends in commodity science. Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005. Vol. 1. Eds: R. Zieliński, D. Wieczorek. Poznań : Poznań University of Economics Publishing House, 2005, s. 147-153
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


87/124
Nr opisu: 0000021326
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zarządzania jakością w ING Banku Śląskim S. A. a wymagania normy ISO 9001:2000
Autorzy: Magdalena* Wierzbicka, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Bank i Kredyt 2005 nr 2, s. 80-91
p-ISSN: 0137-5520
Słowa kluczowe polskie: ISO 9001:2000 ; usługa finansowa ; instytucja finansowa ; jakość usług ; zarządzanie jakością
Słowa kluczowe angielskie: ISO 9001 ; financial service ; financial institution ; quality of services ; quality management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


88/124
Nr opisu: 0000073700
Tytuł oryginału: A didactic measure of quality of work safety management classes - case study.
Autorzy: Teresa** Musioł, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Dilemmas and issues of modern ergonomics and work safety education and researches. Monograph. Eds: L. M. Pacholski, J. S. Marcinkowski, W. M. Horst. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Management Engineering, 2004, s. 379-388, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


89/124
Nr opisu: 0000073668
Tytuł oryginału: Doświadczenia z budowy systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: -Prz. Organ. 2004 nr 11, s. 38-40, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: samorząd terytorialny ; system zarządzania jakością ; normy ISO 9000 ; urząd miejski ; wdrożenie systemu
Słowa kluczowe angielskie: local government ; quality management system ; ISO 9000 standards ; municipal office ; implementation of system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.695
Dostęp on-line:


90/124
Nr opisu: 0000010290
Tytuł oryginału: Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom? Wyniki badań dotyczących niezgodności wykrytych w auditach trzeciej strony
Autorzy: Mariusz Ligarski, K. Koczaj.
Źródło: -Probl. Jakości 2004 nr 11, s. 24,29-33, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-8651
Słowa kluczowe polskie: ISO 9001:2000 ; system zarządzania jakością ; certyfikacja ISO ; przedsiębiorstwo ; Polska ; audyt ; niezgodność audytu
Słowa kluczowe angielskie: ISO 9001:2000 ; quality management system ; ISO certification ; enterprise ; Poland ; audit ; audit nonconforming
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4204
Dostęp on-line:


91/124
Nr opisu: 0000015355
Tytuł oryginału: Motywacja w zarządzaniu jakością
Tytuł w wersji angielskiej: Motivation of quality management
Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 19, s. 29-37, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie jakością ; motywacja ; motywowanie pracowników
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; motivation ; employees motivation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


92/124
Nr opisu: 0000015551
Tytuł oryginału: Systemy oceny zgodności w budownictwie.
Autorzy: Mariusz Ligarski, P. Pyka.
Źródło: W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską. Pod red. Jerzego Żuchowskiego. Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny. Katedra Technologii i Towaroznawstwa, Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004, s. 312-318
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


93/124
Nr opisu: 0000004539
Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na powodzenie procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach miejskich.
Autorzy: Mariusz Ligarski, Michał Molenda.
Źródło: W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 15-17 października 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 55-66
Organizator: Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa. Wydział Administracji. Akademia Morska w Gdyni
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1558 Organizacja i Zarządzanie ; z. 12)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


94/124
Nr opisu: 0000004547
Tytuł oryginału: Normy ISO serii 9000 w polskich organizacjach - historia i perspektywy.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 15-17 października 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 153-159
Organizator: Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa. Wydział Administracji. Akademia Morska w Gdyni
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1558 Organizacja i Zarządzanie ; z. 12)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


95/124
Nr opisu: 0000073738
Tytuł oryginału: Koncepcja integracji systemów zarządzania jakością.
Autorzy: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Praca zbiorowa. T. 4: Zarządzanie zmianami. Pod red. T. Wawaka. Kraków : Wydaw. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 754-761, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


96/124
Nr opisu: 0000073734
Tytuł oryginału: Kształcenie inżyniera-menadżera w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
Tytuł w wersji angielskiej: The engineer-manager training process in the field of integrated systems in the enterprise management
Autorzy: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. I Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, Szczyrk, 11-13 października 2000. Materiały konferencyjne. Pod red. Eugeniusza Krzemienia, Marii Śmiechowskiej. Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa. Wydział Administracyjny. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni. [Gdynia] : [Wyższa Szkoła Morska], [2000], s. 175-179, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 83-87875-71-6
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. 146423


97/124
Nr opisu: 0000073730
Tytuł oryginału: Miejsce zarządzania technologią w zintegrowanych systemach zarządzania.
Autorzy: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Praca zbiorowa. T. 3. Pod red. T. Wawaka. Kraków : Wydaw. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 334-338, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


98/124
Nr opisu: 0000073736
Tytuł oryginału: Proces wdrażania systemu zapewnienia jakości w Urzędzie Miejskim w Dzierżonowie.
Tytuł w wersji angielskiej: The implementation process of quality assurance system at the Town Council in Dzierżoniów
Autorzy: Mariusz Ligarski, M. Kita.
Źródło: W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. I Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, Szczyrk, 11-13 października 2000. Materiały konferencyjne. Pod red. Eugeniusza Krzemienia, Marii Śmiechowskiej. Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa. Wydział Administracyjny. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni. [Gdynia] : [Wyższa Szkoła Morska], [2000], s. 191-194
ISBN: 83-87875-71-6
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. 146423


99/124
Nr opisu: 0000002284
Tytuł oryginału: Stale szybkotnące z dodatkami Ti lub Nb obniżonym stężeniem V i podwyższonym stężeniem Si.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Eugeniusz* Hajduczek, Jacek Trzaska, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Materials and mechanical engineering. Proceedings of the scientific conference on the ocassion of the 55th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, May 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 177-186, bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe polskie: stal szybkotnąca ; niob ; tytan ; wanad ; obróbka cieplna ; twardość wtórna ; martenzyt ; węglik pierwotny ; austenit szczątkowy
Słowa kluczowe angielskie: high speed steel ; niobium ; titanium ; vanadium ; heat treatment ; secondary hardness ; martensite ; primary carbide ; retained austenite
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. MgCzO 77770


100/124
Nr opisu: 0000031685
Tytuł oryginału: Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jakość, środowisko, technologię i bezpieczeństwo.
Tytuł w wersji angielskiej: Integrated management system of the enterprise based upon the quality, environment, technology and safety
Autorzy: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski, P. Przybyłowski.
Źródło: W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. I Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, Szczyrk, 11-13 października 2000. Materiały konferencyjne. Pod red. Eugeniusza Krzemienia, Marii Śmiechowskiej. Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa. Wydział Administracyjny. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni. [Gdynia] : [Wyższa Szkoła Morska], [2000], s. 7-12, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-87875-71-6
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. 146423


101/124
Nr opisu: 0000074967
Tytuł oryginału: Integration of quality management and technology management as a condition for continuous improvement of product.
Tytuł w wersji polskiej: Integracja zarządzania jakością z zarządzaniem technologią warunkiem ciągłego doskonalenia produktów
Autorzy: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski, Katarzyna* Dubas.
Źródło: W: Quality for the XXIst century. Proceedings of the 12th IGWT Symposium, Poznań - Gdynia, Poland, September 5-11, 1999. T. 2. Ed. A. Kozioł [et al.]. Poznań : Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 737-740
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie jakością ; zarządzanie technologią ; transfer technologii ; doskonalenie procesu ; doskonalenie produktu
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; technology management ; technology transfer ; process improvement ; product improvement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


102/124
Nr opisu: 0000007528
Tytuł oryginału: Kształcenie kadr dla zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jakość, technologię i środowisko
Autorzy: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 4, s. 117-124, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4494


103/124
Nr opisu: 0000073723
Tytuł oryginału: Zarządzanie technologią.
Autorzy: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Inżynieria produkcji'98. Materiały z IV międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 5-6 listopada 1998 rok. Red. J. Matuszek, M. Baron-Puda, S. Szemik-Ślusarek. Bielsko-Biała : Wydaw. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 1998, s. 171-174, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej nr 47 Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; z. 4)
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie technologią ; przewaga konkurencyjna ; planowanie strategiczne
Słowa kluczowe angielskie: technology management ; competitive advantage ; strategic planning
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


104/124
Nr opisu: 0000027853
Tytuł oryginału: High-speed steels with addition of niobium or titanium.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Proceedings of the Third Asia Pacific Conference on Materials Processing, Hong Kong, 12-14 November 1996. Amsterdam : Elsevier, 1997, s. 531-541, bibliogr. 58 poz.
Organizator: The Hong Kong Polytechnic University
Seria: (Journal of Materials Processing Technology ; vol. 63, nr 1/3 spec. vol. 0924-0136)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


105/124
Nr opisu: 0000073667
Tytuł oryginału: Obróbka cieplna stali szybkotących W-Mo-V i W-V z dodatkiem Ti.
Tytuł w wersji angielskiej: Heat-treatment of the W-Mo-V and W-V high-speed steels with addition of Ti
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Eugeniusz* Hajduczek, Mariusz Ligarski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Zakładu Materiałów Narzędziowych i Technik Komputerowych w Metaloznawstwie Politechniki Śląskiej, 1997
Opis fizyczny: , 78 s., bibliogr. 296 poz.
Słowa kluczowe polskie: stal szybkotnąca ; obróbka cieplna ; struktura stali ; własności stali ; pierwiastek stopowy
Słowa kluczowe angielskie: high speed steel ; heat treatment ; steel structure ; steel properties ; alloying element
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


106/124
Nr opisu: 0000073718
Tytuł oryginału: Porównanie znaczenia Nb i Ti jako częściowych substytutów V w stalach szybkotnących W-Mo-V i W-V.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Janusz Mazurkiewicz.
Źródło: W: Materiałoznawstwo - odlewnictwo - jakość. I Krajowa Konferencja Naukowa, Kraków, 20-22 lutego 1997. Materiały konferencyjne. T. 1: Materiałoznawstwo. Kraków : Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 1997, s. 341-361, bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


107/124
Nr opisu: 0000026858
Tytuł oryginału: Role of Ti in the W-Mo-V high-speed steels
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski.
Źródło: -J. Mater. Process. Technol. 1997 vol. 64 nr 1/3, s. 101-116, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 0924-0136
e-ISSN: 1873-4774
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


108/124
Nr opisu: 0000026859
Tytuł oryginału: Structure and properties of W-Mo-V-Co 11-0-2-5 type and W-Mo-V 11-0-2 type high-speed steels
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Wojciech* Kasprzak, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Janusz Mazurkiewicz.
Źródło: -J. Mater. Process. Technol. 1997 vol. 64 nr 1/3, s. 93-99, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0924-0136
e-ISSN: 1873-4774
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


109/124
Nr opisu: 0000073675
Tytuł oryginału: The phase transformations during heat treatment of the high-speed steels with titanium addition.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski, M. Łach.
Źródło: W: Technologia '97. Medzinarodna konferencia, Bratislava, 9.-10.9.1997. Zbornik prednasok. I diel. Strojnicka Fakulta STU v Bratislave. Katedra Materialov a Technologii [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 32-35, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


110/124
Nr opisu: 0000029167
Tytuł oryginału: Węgliki pierwotne w stalach szybkotnących z dodatkiem tytanu.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Achievements in mechanical and materials engineering. Proceedings of the 6th international scientific conference, Gliwice - Wisła, Poland, 28-30 November, Miskolc - Tapolca, Hungary, 1-3 December. Extended abstracts volume. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference, 1997, s. 49-52
Organizator: Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. Katowice, Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian Technical University. Gliwice, Department of Mechanical Engineering of the University of Miskolc
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. MgCzO 104570


111/124
Nr opisu: 0000028693
Tytuł oryginału: Wpływ tytanu na procesy wydzieleniowe w stalach szybkotnących wolframowo-molibdenowo-wanadowych z podwyższonym stężeniem krzemu.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Eugeniusz* Hajduczek, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Projekty badawcze z zakresu przeróbki plastycznej, metaloznawstwa i technologii spiekowych, Szklarska Poręba, 12-13 grudnia 1997 r. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 32-39, bibliogr. 24 poz.
Organizator: Komitet Metalurgii PAN, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. MgCzO 104002


112/124
Nr opisu: 0000070804
Tytuł oryginału: Przemiany fazowe zachodzące podczas odpuszczania stali szybkotnących z dodatkiem tytanu.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski, Jacek Trzaska.
Źródło: W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'96. Proceedings of the 5th international scientific conference, Gliwice - Wisla, Poland, 4-6 December, 1996. Extended abstracts volume. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference "Achievements in Mechanical and Materials Engineering", 1996, s. 93-96, bibliogr. 18 poz.
Organizator: Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. Katowice, Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian Technical University. Gliwice
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. MgCzO 134920


113/124
Nr opisu: 0000073714
Tytuł oryginału: The influence of Nb or Ti on the chemical and phase compositions of carbides in W-Mo-V high speed steels of 11-2-2 type.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Eugeniusz* Hajduczek, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Proceedings of the IX Conference on Electron Microscopy of Solids. EM'96, Kaków - Zakopane, Poland, 6-9 May 1996. Ed. by A. Czyrska-Filemonowicz. University of Mining and Metallurgy. Kraków [et al.]. Kraków : FOTOBIT Leszek Wojnar, 1996, s. 137-140, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


114/124
Nr opisu: 0000041871
Tytuł oryginału: Wpływ częściowej substytucji wanadu przez tytan na przemiany fazowe w stalach szybkotnących wolframowo-molibdenowo-wanadowych. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 1996
Opis fizyczny: , 155 k., bibliogr. 287 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek** Dobrzański
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.Ab. R-3052
Dostęp BCPŚ:


115/124
Nr opisu: 0000033668
Tytuł oryginału: Phase transformations during heat treatment of W-Mo-V 11-2-2 type high-speed steels with increased contents of Si and Nb or Ti.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Advanced materials and technologies. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, Gliwice - Zakopane, Poland, May 17-21, 1995. "Extended Abstracts" Volume. Ed. by L. A. Dobrzański. Polish Academy of Sciences. Metallurgical and Materials Science Committees, Silesian Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference "Advanced Materials and Technologies", 1995, s. 117-120, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. MgCzO 100480


116/124
Nr opisu: 0000034105
Tytuł oryginału: Phase transformations during heat treatment of W-Mo-V 11-2-2 type high-speed steels with increased contents of Si and Nb or Ti.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Advanced materials and technologies. 14th International scientific conference, Gliwice - Zakopane, Poland, May 17-21, 1995. Ed. by L. A. Dobrzański. Amsterdam : Elsevier, 1995, s. 109-120, bibliogr. 22 poz.
Seria: (Journal of Materials Processing Technology ; vol. 53, nos. 1/2 0924-0136)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. MgCzO 100479
Dostęp on-line:


117/124
Nr opisu: 0000073671
Tytuł oryginału: The effect of heat treatment on the structure and properties of high-speed steels W-Mo-V 9-2-2 type with increased Si and Ti or Nb contents.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Marcin Adamiak, Eugeniusz* Hajduczek.
Źródło: W: 49o Congresso Internacional de Tecnologia Metalurgica e de Materiais, Sao Paulo, outubro de 1994. Vol. 8: Novos tipos de acoe suas aplicacoes. Tratamento termico. Associacao Brasileira de Metalurgia e Materiais - ABM. Sao Paulo : Associacao Brasileira de Metalurgia e Materiais, 1995, s. 445-459, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


118/124
Nr opisu: 0000073674
Tytuł oryginału: The possibility of partial substitution of vanadium by titanium in W-Mo-V 9-2-2+Si type high speed steels.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: CO-MAT-TECH '95. 3. vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou, Trnava 1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 109-112, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


119/124
Nr opisu: 0000073710
Tytuł oryginału: Wpływ tytanu na strukturę i własności stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-0-2 z podwyższonym stężeniem krzemu.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Metaloznawców, Kraków-Krynica, 3-6 październik, 1995. [Red. J. Pacyna]. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 135-140, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


120/124
Nr opisu: 0000038134
Tytuł oryginału: Wykresy czas - temperatura - nadtapianie stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-2-2 z podwyższonym stężeniem Nb lub Ti.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Marcin Adamiak, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'95. Proceedings of the 4th international scientific conference, Gliwice - Wisła, Poland, November 30th - December 1st, 1995. Extended abstracts volume. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference, 1995, s. 73-78, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. Katowice, Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian Technical University. Gliwice
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. MgCzO 102014


121/124
Nr opisu: 0000047140
Tytuł oryginału: The heat treatment of W-Mo-V+Si high-speed steels with increased Ti contents.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Wojciech* Kasprzak.
Źródło: W: CO-MAT-TECH'94. Konferencia s medzinarodnou ucast'ou, Trnava, 27.-28.10.1994. Sekc. 1: Materialove inzinierstvo, strojarske vyrobne technologie. Materialovotechnologicka Fakulta STU Trnava. Trnava : [b.w.], 1994, s. 109-112, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


122/124
Nr opisu: 0000047248
Tytuł oryginału: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-0-2 z podwyższonym stężeniem Si oraz Nb lub Ti.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Eugeniusz* Hajduczek, Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Achievements in the mechanical and material engineering. Proceedings of the III-rd international scientific conference, Gliwice, December 5-7, 1994. Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, The Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian Technical University. Katowice : The Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, 1994, s. 101-116, bibliogr. 51 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. MgCzO 100058, Mg 104036


123/124
Nr opisu: 0000047366
Tytuł oryginału: Znaczenie Nb i Ti jako pierwiastków stopowych w stalach szybkotnących w W-Mo-V typu 11-2-2.
Autorzy: Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Marcin Adamiak.
Źródło: W: XXII Ogólnopolskie Seminarium Młodych Metaloznawców, Kraków-Krynica, 12-14 października 1994 r.. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. [B.m.] : [b.w.], [1994], s. 75-78, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


124/124
Nr opisu: 0000073666
Tytuł oryginału: Znaczenie Nb i Ti jako pierwiastków stopowych w stalach szybkotnących W-Mo-V. Zakład Materiałów Narzędziowych i Technik Komputerowych w Metaloznawstwie Instytutu Metaloznawstwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Eugeniusz* Hajduczek.
Adres wydawniczy: Gliwice : [b.w.], 1994
Opis fizyczny: , 62 s., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe polskie: stal szybkotnąca ; pierwiastek stopowy ; struktura stali ; własności stali
Słowa kluczowe angielskie: high speed steel ; alloying element ; steel structure ; steel properties
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie