Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KORAL WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 59Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/59
Nr opisu: 0000134489
Tytuł oryginału: Przepływomierze do wody podstawowym narzędziem wodoci±gowców
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Wodoc. - Kanaliz. 2020 nr 2, s. 14-16, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1731-724X
Słowa kluczowe polskie: przepływomierz elektromagnetyczny ; sieć wodoci±gowa
Słowa kluczowe angielskie: electromagnetic flow meter ; water supply network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4626
Dostęp on-line:


2/59
Nr opisu: 0000138930
Tytuł oryginału: Wpływ błędu konfiguracji zestawu pompowego, sterowanego przetwornic± częstotliwo¶ci na pracę wodomierzy jednostrumieniowych - studium przypadku
Tytuł w wersji angielskiej: Error of single-jet water meter indications caused by configuration of frequency converter controled local pumping stations - case study
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2020 nr 12, s. 39-42, bibliogr. 1 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1640-8160
DOI:
Słowa kluczowe polskie: bilans wody ; wodomierz jednostrumieniowy ; bł±d wskazania wodomierza
Słowa kluczowe angielskie: water balance ; single-jet water meter ; water meter error
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/59
Nr opisu: 0000130167
Tytuł oryginału: Badania jednostkowego zużycia wody w budownictwie wielorodzinnym
Tytuł w wersji angielskiej: Research in unitary water consumption in multifamily buildings
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2019 nr 6, s. 37-40
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: zdalny odczyt wodomierza ; jednostkowe zużycie wody ; zużycie wody zimnej ; zużycie wody ciepłej ; budownictwo wielorodzinne
Słowa kluczowe angielskie: automatic water meter reading ; unitary water consumption ; consumption of cold water ; consumption of hot water ; multifamily housing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


4/59
Nr opisu: 0000133632
Tytuł oryginału: Badania jednostkowego zużycia wody w budynku wielorodzinnym dla pomiarów dobowych
Tytuł w wersji angielskiej: Research in unitary water consumption in multifamily building for daily recording
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2019 nr 11, s. 46-49, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1640-8160
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zdalny odczyt wodomierza ; jednostkowe zużycie wody ; zużycie wody zimnej ; zużycie wody ciepłej
Słowa kluczowe angielskie: smart reading of water meter ; unitary water consumption ; consumption of cold water ; consumption of hot water
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


5/59
Nr opisu: 0000124388
Tytuł oryginału: Bł±d pomiaru jako wskaĽnik oceny rozwi±zania opomiarowania sieci kanalizacyjnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Measurement error as an indicator for the evaluation of measurement solutions for the sewerage network
Autorzy: Bożena Gil, Wojciech Koral.
¬ródło: W: Zaopatrzenie w wodę, jako¶ć i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 343-359, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-83-64959-04-2
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,9
Słowa kluczowe polskie: bł±d pomiaru ; monitoring sieci kanalizacyjnej
Słowa kluczowe angielskie: measurement error ; monitoring of sewerage network
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/59
Nr opisu: 0000126704
Tytuł oryginału: Bł±d pomiaru jako wskaĽnik oceny rozwi±zania opomiarowania sieci kanalizacyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Measurement error as an indicator for the evaluation of measurement solutions for the sewerage network
Autorzy: Bożena Gil, Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2018 nr 11, s. 34-40, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: bł±d pomiaru ; monitoring sieci kanalizacyjnej
Słowa kluczowe angielskie: measurement error ; monitoring of sewerage network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


7/59
Nr opisu: 0000122363
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci kalibracji przepływomierzy do pomiaru ilo¶ci ¶cieków w kanalizacjach grawitacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Possibilities of calibration of flowmeters for measuring the quantity of wastewater in gravitation sewage
Autorzy: Bożena Gil, Wojciech Koral.
¬ródło: -Gaz Woda 2018 t. 92 nr 3, s. 85-90, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0016-5352
e-ISSN: 2449-9404
DOI:
Słowa kluczowe polskie: pomiar przepływu ¶cieków ; kontrola przepływomierza ; kalibracja przepływomierza
Słowa kluczowe angielskie: wastewater flow measurement ; flowmeter control ; flowmeter calibration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.469
Dostęp on-line:


8/59
Nr opisu: 0000123537
Tytuł oryginału: Wpływ klasy i warunków montażu wodomierzy na sytuację finansow± przedsiębiorstwa wodoci±gowego w Głubczycach
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of water meters metrology and installation conditions on corporate finance of Water and Wastewater Utility in Głubczyce
Autorzy: M. Grabuńczyk, Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2018 nr 5, s. 34-38, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: spadek zużycia wody ; wodomierz wirnikowy ; wodomierz wolumetryczny
Słowa kluczowe angielskie: water usage drop ; single-jet water meter ; volumetric water-meter
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


9/59
Nr opisu: 0000119146
Tytuł oryginału: Analiza wpływu wstrz±sów pochodzenia górniczego na awaryjno¶ć systemu dystrybucji wody. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Ewelina* Kilian-Błażejewska.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2017
Opis fizyczny: , 190 k., bibliogr. 138 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki.
Promotor: dr hab. inż. Ewa** Zielewicz, dr inż. Wojciech Koral
Słowa kluczowe polskie: podsystem dystrybucji wody ; sieć wodoci±gowa ; uszkodzenie ; awaryjno¶ć ; teren górniczy ; wstrz±s górniczy
Słowa kluczowe angielskie: water distribution subsystem ; water supply network ; damage ; failure ; mining area ; mining tremor
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. R-5409 + CD


10/59
Nr opisu: 0000116291
Tytuł oryginału: Badania metrologii wodomierzy objęto¶ciowych po kilkuletnim okresie eksploatacji
Tytuł w wersji angielskiej: Research on volumetric water meters metrology after a few years of their usage
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2017 nr 5, s. 30-33, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz objęto¶ciowy ; metrologia
Słowa kluczowe angielskie: volumetric water-meter ; metrology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


11/59
Nr opisu: 0000113402
Tytuł oryginału: Zalety i wady obniżania ci¶nienia w sieci wodoci±gowej przy wykorzystaniu zasuwy, przepustnicy z napędem mechanicznym i zaworu redukcyjnego
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Inżynier Bud. 2017 nr 2, s. 34-40
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1732-3428
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; regulacja ci¶nienia ; zawór hydrauliczny ; redukcja ci¶nienia
Słowa kluczowe angielskie: water supply network ; pressure control ; hydraulic valve ; pressure reduction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/59
Nr opisu: 0000114414
Tytuł oryginału: Zdalny odczyt wodomierzy - gdzie jeste¶my, dok±d zmierzamy?
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Wodoc. - Kanaliz. 2017 nr 3, s. 42-45
Punktacja MNiSW: 1.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,13
p-ISSN: 1731-724X
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ; zdalny odczyt ; inteligentny system pomiarowy
Słowa kluczowe angielskie: water meter ; remote reading ; smart metering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4626
Dostęp on-line:


13/59
Nr opisu: 0000106358
Tytuł oryginału: Analiza wielokryterialna jako jedno z narzędzi oceny sieci wodoci±gowej pod k±tem skuteczno¶ci ograniczania strat wody
Tytuł w wersji angielskiej: Multi-criteria analysis in the management of the water supply network to reduce water losses
Autorzy: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2016 nr 5, s. 48-54, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: awaryjno¶ć sieci ; straty wody ; sieć wodoci±gowa
Słowa kluczowe angielskie: water supply ; water losses ; water distribution network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


14/59
Nr opisu: 0000110928
Tytuł oryginału: Korzy¶ci płyn±ce z zastosowania zintegrowanego podej¶cia do monitoringu sieci wod-kan.
Autorzy: Bożena Gil, Wojciech Koral.
¬ródło: W: Zaopatrzenie w wodę, jako¶ć i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016, s. 799-816, bibliogr. 18
ISBN: 978-83-64959-45-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/59
Nr opisu: 0000105830
Tytuł oryginału: Regulacja pracuj±cych cyklicznie studni głębinowych poł±czonych bezpo¶rednio z sieci± wodoci±gow±
Tytuł w wersji angielskiej: Regulation of intermittent working deep-wells connected directly to urban water network
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Gaz Woda 2016 t. 90 nr 4, s. 134-137, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0016-5352
e-ISSN: 2449-9404
DOI:
Słowa kluczowe polskie: studnia głębinowa ; sterowanie wydajno¶ci± ; regulacja dławieniowa ; zawór hydrauliczny ; regulacja ci¶nienia
Słowa kluczowe angielskie: deep well ; capacity control ; throttle governing ; hydraulic valve ; pressure control
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.469
Dostęp on-line:


16/59
Nr opisu: 0000102007
Tytuł oryginału: Znaczenie systemów monitoringu w gospodarce wodno-¶ciekowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Significance of monitoring systems in water and wasteeater management
Autorzy: Bożena Gil, Wojciech Koral, Artur Kawczyński.
¬ródło: W: Aktualne zagadnienia w inżynierii ¶rodowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, 2015, s. 79-90, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-922941-4-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: gospodarka wodno-¶ciekowa ; system monitoringu ; system wodno-kanalizacyjny
Słowa kluczowe angielskie: water-sewage management ; monitoring system ; water and sewerage system
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


17/59
Nr opisu: 0000104189
Tytuł oryginału: Mult-criteria analysis in the management of the water supply network to reduce water losses.
Tytuł w wersji polskiej: Analiza wielokryterialna jako jedno z narzędzi zarz±dzania sieci± wodociagow± pod k±tem ograniczania strat wody
Autorzy: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
¬ródło: W: International conference Water Loss 2014, Vienna, Austria, 30.03-02.04, 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 9 poz.
Organizator: International Water Asociation [et al.]
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/59
Nr opisu: 0000104196
Tytuł oryginału: Problemy eksploatacyjne sieci wodoci±gowej małych wodociagów gminnych województwa ¶l±skiego.
Autorzy: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
¬ródło: W: Zaopatrzenie w wodę, jako¶ć i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014, s. 449-462, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 978-83-89696-93-2
Seria: (Inżynieria na Rzecz Ochrony ¦rodowiska ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/59
Nr opisu: 0000104167
Tytuł oryginału: Sectorisation of looped water networks with electromagnetic water meters
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Water Pract. Technol. [online] 2014 vol. 9 no. 2, s. 150-157, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
e-ISSN: 1751-231X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: AMR ; DMA ; bilans wody ; straty wody ; przepływomierz elektromagnetyczny
Słowa kluczowe angielskie: AMR ; DMA ; water balance ; water losses ; electromagnetic flow meter
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/59
Nr opisu: 0000083286
Tytuł oryginału: Badania metrologii wodomierzy indywidualnych w budynku wielorodzinnym po 12-letnim okresie eksploatacji
Tytuł w wersji angielskiej: Research on water meters metrology after 12 years of their usage
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2013 nr 5, s. 28-32, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ; budynek wielorodzinny ; metrologia ; przepływ wody ; bł±d pomiaru
Słowa kluczowe angielskie: water meter ; multifamily building ; metrology ; water flow ; measurement error
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


21/59
Nr opisu: 0000087579
Tytuł oryginału: Krytyczna analiza bazy danych awarii systemu dystrybucji wody miasta Górnego ¦l±ska
Tytuł w wersji angielskiej: Critical analysis of failure frequency of water network system's Upper Silesia town
Autorzy: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
¬ródło: -Gaz Woda 2013 t. 87 nr 9, s. 367-370, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0016-5352
Słowa kluczowe polskie: system dystrybucji wody ; awaryjno¶ć ; Górny ¦l±sk ; sieć wodoci±gowa ; straty wody
Słowa kluczowe angielskie: water distribution system ; failure frequency ; Upper Silesia ; water supply system ; water losses
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.469
Dostęp on-line:


22/59
Nr opisu: 0000083934
Tytuł oryginału: Krytyczna analiza bazy danych o awariach systemu dystrybucji wody w wybranym mie¶cie Górnego ¦l±ska.
Autorzy: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
¬ródło: W: GIS, modelowanie i monitoring w zarz±dzaniu systemami wodoci±gowymi i kanalizacyjnymi, kwiecień 2013. Materiały konferencyjne. Red.: H. Kłoss-Trębaczkiewicz, A. Malesińska. Zarz±d Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania ¦cieków Politechniki Warszawskiej. Warszawa : Wydaw. Zarz±du Głownego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2013, s. 53-66
ISBN: 978-83-87792-62-6
Seria: (Eksploatacja Wodoci±gów i Kanalizacji ; 12)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/59
Nr opisu: 0000079923
Tytuł oryginału: Problemy sterowania hydraulicznymi zaworami redukcji ci¶nienia przy zastosowaniu regulatorów zewnętrznych
Autorzy: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
¬ródło: -Napędy i Sterowanie 2013 R. 15 nr 3, s. 98-106, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1507-7764
Słowa kluczowe polskie: sterowanie hydrauliczne ; redukcja ci¶nienia ; sieć wodoci±gowa ; sterownik zewnętrzny
Słowa kluczowe angielskie: hydraulic control ; pressure reduction ; water-pipe network ; external controller
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4663
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


24/59
Nr opisu: 0000070100
Tytuł oryginału: Sektoryzacja sieci wodoci±gowej pier¶cieniowej przy zastosowaniu przepływomierzy elektromagnetycznych na przykładzie PWiK Gliwice Cz. 1
Tytuł w wersji angielskiej: Sectorisation of looped water networks using electromagnetic water meters Case study from Gliwice
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2012 nr 2, s. 53-54, bibliogr. 2 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; przepływomierz ; straty wody ; monitoring
Słowa kluczowe angielskie: water supply system ; flowmeter ; water losses ; monitoring
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


25/59
Nr opisu: 0000071483
Tytuł oryginału: Sektoryzacja sieci wodoci±gowej pier¶cieniowej przy zastosowaniu przepływomierzy elektromagnetycznych na przykładzie PWiK Gliwice Czę¶ć 2: Aspekty techniczne zabudowy w terenie
Tytuł w wersji angielskiej: Sectorisation of looped water network using electromagnetic water meters - case study from Gliwice Part 2: Technical aspect
Autorzy: K. Wilczak, Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2012 nr 5, s. 28-30, 32, bibliogr. 1 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; przepływomierz ; sektoryzacja
Słowa kluczowe angielskie: water-pipe network ; flowmeter ; sectorisation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


26/59
Nr opisu: 0000071633
Tytuł oryginału: Sektoryzacja, redukcja i stabilizacja ci¶nienia jako klucz do obniżenia strat wody na przykładzie BPK Bytom.
Tytuł w wersji angielskiej: Sectorisation, reduction and stabilisation of pressure as a key to control and decrease of leakage Case study from Bytom
Autorzy: Wojciech Koral, K. Dziuba.
¬ródło: W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodoci±gowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Zakład Wodoci±gów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Politechnika ¦l±ska, 2012, s. 335-348, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; dystrybucja wody ; straty wody ; ci¶nienie wody
Słowa kluczowe angielskie: water-pipe network ; water distribution ; water losses ; water pressure
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 135948


27/59
Nr opisu: 0000061662
Tytuł oryginału: Badania wodomierzy mieszkaniowych z modułem odczytu radiowego
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2010 nr 11, s. 44-46
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ; moduł radiowy
Słowa kluczowe angielskie: water meter ; radio module
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


28/59
Nr opisu: 0000057299
Tytuł oryginału: Błędy wodomierzy ¶rubowych w przypadku ich nieprawidłowego montażu
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2010 nr 5, s. 25-26
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ¶rubowy ; wodoci±g
Słowa kluczowe angielskie: propeller water meter ; water supply
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


29/59
Nr opisu: 0000057081
Tytuł oryginału: Czy odczyt zdalny wodomierzy zawsze rozwi±że problemy z bilansem wody?
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Pol. Instal. 2010 nr 5, s. 68-69, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 1231-2428
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4515


30/59
Nr opisu: 0000083951
Tytuł oryginału: Problemy z eksploatacj± zaworów redukcji ci¶nienia
Autorzy: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
¬ródło: -Wodoc. - Kanaliz. 2010 nr 9, s. 42-44
p-ISSN: 1731-724X
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; zawór ; redukcja ci¶nienia
Słowa kluczowe angielskie: water-pipe network ; valve ; pressure reduction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4626
Dostęp on-line:


31/59
Nr opisu: 0000057139
Tytuł oryginału: Problemy z eksploatacj± zaworów redukcji ci¶nienia sterowanych własnym medium przy jednoczesnej regulacji dławieniowej sieci wodoci±gowej.
Autorzy: E. Kilian, Wojciech Koral.
¬ródło: W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodoci±gowych i kanalizacyjnych. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 2010. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Zakład Wodoci±gów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 313-324, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; redukcja ci¶nienia ; zawór dławi±cy ; regulacja dławieniowa ; zawór bezpieczeństwa
Słowa kluczowe angielskie: water-pipe network ; pressure reduction ; throttle ; throttle governing ; pressure relief valve
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 128259


32/59
Nr opisu: 0000057942
Tytuł oryginału: Błędny dobór zestawu hydroforowego w budynku wielorodzinnym- studium przypadku
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2009 nr 5, s. 45-47, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: hydrofor ; dobór ; budynek wielorodzinny ; studium przypadku
Słowa kluczowe angielskie: local pumping station ; selection ; multifamily building ; case study
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


33/59
Nr opisu: 0000057941
Tytuł oryginału: Problemy zwi±zane z konsolidacj± i eksploatacj± systemów monitoringu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na podstawie do¶wiadczeń PWiK Gliwice
Autorzy: Wojciech Koral, K. Kasperek.
¬ródło: -Gaz Woda 2009 t. 83 nr 6, s. 30-33
p-ISSN: 0016-5352
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; sieć kanalizacyjna ; monitoring ; uszkodzenie mechaniczne ; pomiar analogowy ; pomiar cyfrowy
Słowa kluczowe angielskie: water supply system ; sewerage system ; monitoring system ; mechanical fault ; analog measurement ; digital measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.469
Dostęp on-line:


34/59
Nr opisu: 0000049607
Tytuł oryginału: Stare wodomierze na nowe a bilans wody w budynku wielorodzinnym Wymiana wodomierzy mieszkaniowych z przekroczonym czasem ważno¶ci cech legalizacyjnych
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Pol. Instal. 2009 nr 6, s. 32-34, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1231-2428
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ; legalizacja ; budynek wielorodzinny ; bilans wody ; zużycie wody
Słowa kluczowe angielskie: water meter ; verification ; multifamily building ; water balance ; water consumption
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4515


35/59
Nr opisu: 0000038794
Tytuł oryginału: Błędy wskazań wodomierzy wynikaj±ce z jako¶ci i ich wykonania - studium przypadku.
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodoci±gowych i kanalizacyjnych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, marzec 2008 r.. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [Gliwice] : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków], [2008], s. 259-268, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Zakład Wodoci±gów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i ¦cieków. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ; miasto ; mieszkanie ; bł±d pomiaru
Słowa kluczowe angielskie: water meter ; city ; flat ; measurement error
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 121769


36/59
Nr opisu: 0000038539
Tytuł oryginału: Błędy wskazań wodomierzy wynikaj±ce z jako¶ci ich wykonania - studium przypadku
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2008 nr 5, s. 8-9, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ; bł±d pomiaru ; metrologia
Słowa kluczowe angielskie: water meter ; measurement error ; metrology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


37/59
Nr opisu: 0000042823
Tytuł oryginału: Krótkoterminowe pomiary ci¶nień jako jedno z narzędzi diagnostyki sieci wodoci±gowej na przykładzie do¶wiadczeń PWiK Gliwice.
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: W: Hydroprezentacje XI'2008. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ¶cieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 10-12 czerwca 2008 r.. [Katowice] : [¦l±ska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych], 2008, s. 109-120, bibliogr. 3 poz.
Organizator: ¦l±ska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/59
Nr opisu: 0000050356
Tytuł oryginału: Modernizacja układu filtrów mechanicznych w budynku wielorodzinnym i zwi±zane z ni± problemy - studium przypadku
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Pol. Instal. 2008 nr 2, s. 72-73
p-ISSN: 1231-2428
Słowa kluczowe polskie: budynek mieszkalny ; filtracja wody ; filtr mechaniczny
Słowa kluczowe angielskie: residential building ; water filtration ; mechanical filter
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4515


39/59
Nr opisu: 0000043140
Tytuł oryginału: Przyczyny rozbieżno¶ci bilansu zużycia wody
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Wodoc. - Kanaliz. 2008 nr 12, s. 36-38, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1731-724X
Słowa kluczowe polskie: straty wody ; wodomierz ; pomiar zużycia wody
Słowa kluczowe angielskie: water losses ; water meter ; water consumption measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4626
Dostęp on-line:


40/59
Nr opisu: 0000036456
Tytuł oryginału: Wpływ błędu konfiguracji zestawu pompowego sterowanego przetwornic± częstotliwo¶ci na pracę instalacji wodoci±gowej w budynkach wielorodzinnych - studium przypadku
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2008 nr 1, s. 8-10, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: instalacja wodoci±gowa ; budynek wielorodzinny ; wodomierz ; pompownia
Słowa kluczowe angielskie: water-pipe network ; multifamily building ; water meter ; pumping station
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


41/59
Nr opisu: 0000030731
Tytuł oryginału: Badania wodomierzy eksploatowanych w aspekcie strat pozornych wody
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2007 nr 7/8, s. 4-7, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ; straty wody ; instalacja wodno-kanalizacyjna ; system zaopatrzenia w wodę
Słowa kluczowe angielskie: water meter ; water losses ; water and sewerage system ; water supply system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


42/59
Nr opisu: 0000019668
Tytuł oryginału: Metodyka obniżania poziomu przecieków w sieciach wodoci±gowych
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Wodoc. - Kanaliz. 2006 nr 6, s. 26-29, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1731-724X
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; metoda akustyczna ; detekcja wycieku
Słowa kluczowe angielskie: water supply system ; acoustic method ; leak detection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4626
Dostęp on-line:


43/59
Nr opisu: 0000024039
Tytuł oryginału: Możliwo¶ć wykorzystania modelu zintegrowanego systemu gospodarki wodno-¶ciekowej do kontroli pracy poszczególnych elementów tego systemu.
Autorzy: Z. Bomersbach, Bożena Gil, Wojciech Koral.
¬ródło: W: Zaopatrzenie w wodę, jako¶ć i ochrona wód. XIX Krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja, Poznań - Zakopane, [18-21 czerwca] 2006. T. 2. Red.: Andrzej Królikowski, Marek M. Sozański. Poznań : Futura Grzegorz Łuczak, 2006, s. 373-386, bibliogr. 22 poz.
ISBN: 83-60055-14-9, 83-89696-86-X
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski [i in.]
Słowa kluczowe polskie: gospodarka wodno-¶ciekowa ; zlewnia zurbanizowana
Słowa kluczowe angielskie: water-sewage management ; urban catchment
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 117648


44/59
Nr opisu: 0000024040
Tytuł oryginału: Wpływ metod regulacji ci¶nienia w sieciach wodoci±gowych osiedli mieszkaniowych na straty wody.
Autorzy: Z. Bomersbach, Karol** Ku¶, Wojciech Koral.
¬ródło: W: Zaopatrzenie w wodę, jako¶ć i ochrona wód. XIX Krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja, Poznań - Zakopane, [18-21 czerwca] 2006. T. 2. Red.: Andrzej Królikowski, Marek M. Sozański. Poznań : Futura Grzegorz Łuczak, 2006, s. 387-401, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 83-60055-14-9, 83-89696-86-X
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski [i in.]
Słowa kluczowe polskie: straty wody ; osiedle mieszkaniowe ; sieć wodoci±gowa ; regulacja ci¶nienia
Słowa kluczowe angielskie: water losses ; housing estate ; water supply system ; pressure control
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 117648


45/59
Nr opisu: 0000022804
Tytuł oryginału: Wymagania wobec wodomierzy w dyrektywie MID z punktu widzenia odbiorcy końcowego
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2006 nr 11, s. 48-49, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz ; dyrektywy Unii Europejskiej
Słowa kluczowe angielskie: water meter ; EU directives
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


46/59
Nr opisu: 0000012059
Tytuł oryginału: Statystyczne metody doboru ¶rednicy i oceny poprawno¶ci wskazań wodomierzy głównych instalowanych w budynkach wielorodzinnych
Tytuł w wersji angielskiej: Statistic methods of choosing diameter and checking indications of main water-meters installed in blocks of flats
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2005 nr 5, s. 16-19, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz główny ; budynek wielorodzinny ; współczynnik nierównomierno¶ci rozbiorów wody ; straty wody
Słowa kluczowe angielskie: main watermeter ; multifamily building ; diversity factor of water consumption ; water losses
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


47/59
Nr opisu: 0000011371
Tytuł oryginału: Wodomierz w przedsiębiorstwie wodoci±gowym
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -Wodoc. - Kanaliz. 2005 nr 2, s. 24-25, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1731-724X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4626


48/59
Nr opisu: 0000019033
Tytuł oryginału: Wpływ metod regulacji ci¶nienia w sieciach wodoci±gowych na straty wody. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Wojciech Koral.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2005
Opis fizyczny: , 173 s., bibliogr. 180 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki.
Promotor: prof. dr hab. inż. Karol** Ku¶
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4019


49/59
Nr opisu: 0000008037
Tytuł oryginału: Badania porównawcze wodomierzy różnych ¶rednic instalowanych szeregowo w budynku wielorodzinnym.
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodoci±gowych i kanalizacyjnych. V Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, luty 2004 r.. Zakład Wodoci±gów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [Gliwice] : [Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków Politechniki ¦l±skiej], 2004, s. 81-94, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110341


50/59
Nr opisu: 0000008641
Tytuł oryginału: Badania porównawcze wodomierzy różnych ¶rednic instalowanych szeregowo w budynku wielorodzinnym
Tytuł w wersji angielskiej: Comparative research on water meters with different diameters installed in series in block of flats
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2004 nr 5, s. 15-18, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: wodomierz jednostrumieniowy ; wodomierz wielostrumieniowy ; budynek wielorodzinny ; straty wody ; badanie porównawcze
Słowa kluczowe angielskie: single-jet water meter ; multi-jet water meter ; multifamily house ; water losses ; comparative study
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


51/59
Nr opisu: 0000007430
Tytuł oryginału: Wpływ konfiguracji pompowni lokalnych na wskaĽniki jednostkowego zużycia wody i energii
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of configuration of local pumping stations on index of unitary water and energy usage
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2004 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo wodoci±gowe ; pompownia ¶cieków ; konfiguracja ; przetwornica częstotliwo¶ci ; zużycie wody ; zużycie energii
Słowa kluczowe angielskie: water company ; sewage pumping station ; configuration ; frequency converter ; water consumption ; energy consumption
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


52/59
Nr opisu: 0000011533
Tytuł oryginału: Zmiany parametrów pracy pompowni lokalnych spowodowane spadkiem zużycia wody.
Tytuł w wersji angielskiej: Changes in operation parameters of local pumping stations caused by reduction of water usage
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: W: Zaopatrzenie w wodę, jako¶ć i ochrona wód. Water supply and water quality. XVIII Krajowa konferencja. VI Międzynarodowa konferencja, [Poznań, Polska, 6-8 September 2004]. T. 2. Red.: Maria Elektorowicz, Marek M. Sozański. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2004, s.149-159, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski [i in.]
Słowa kluczowe polskie: pompownia ; parametry pracy ; zużycie wody
Słowa kluczowe angielskie: pumping station ; operation parameters ; water consumption
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 111970


53/59
Nr opisu: 0000003841
Tytuł oryginału: Wpływ krzywych rzeczywistych rozbiorów wody na wskazania wodomierzy domowych
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2003 nr 7/8, s. 10-13, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


54/59
Nr opisu: 0000006569
Tytuł oryginału: Wpływ spadku zużycia wody w miastach Górnego ¦l±ska na parametry hydrauliczne jej transportu i gospodarkę wodomierzow±
Tytuł w wersji angielskiej: Decrease of water consumption in Upper Silesia and its influence on hydraulic conditions and management of water meters
Autorzy: Karol** Ku¶, Wojciech Koral, Rita** Rożałowska, G. ¦cieranka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 155-168, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: zużycie wody ; Górny ¦l±sk ; wodomierz ; jako¶ć wody
Słowa kluczowe angielskie: water consumption ; Upper Silesia ; water meter ; water quality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


55/59
Nr opisu: 0000000267
Tytuł oryginału: Problems with management of water network caused by reduction of water usage.
Autorzy: Karol** Ku¶, Wojciech Koral.
¬ródło: W: Advances in hydro-science and -engineering, Warsaw, Poland, September 18-20, 2002. [Dokument elektroniczny]. Vol. 5. [Warszawa] : [Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 7 poz.
Organizator: Warsaw University of Technology. Faculty of Environmental Engineering
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/59
Nr opisu: 0000000523
Tytuł oryginału: Wpływ malej±cego poboru wody na dokładno¶ć wskazań wodomierzy
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: -INSTAL 2002 nr 7/8, s. 15-18, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


57/59
Nr opisu: 0000087391
Tytuł oryginału: Badania kwalifikacyjne ruroci±gów po zabiegu renowacji.
Autorzy: Wacław Ku¶, Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński, Wojciech Koral, Paweł* W±troba.
¬ródło: W: Hydroprezentacje II '99. Aktualne tendencje w Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej, ochrona i uzdatnianie wody, oczyszczanie ¶cieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Wisła, 25-27 maja 1999. Materiały. Katowice : Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 1999, s. 163-179, bibliogr. 13 poz.
Organizator: Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Rada Wojewódzka w Katowicach
Słowa kluczowe polskie: sieć wodoci±gowa ; ruroci±g ; przewód wodoci±gowy ; renowacja ruroci±gu
Słowa kluczowe angielskie: water supply system ; pipeline ; water conduit ; renovation of pipeline
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/59
Nr opisu: 0000087450
Tytuł oryginału: Obniżanie twardo¶ci wody metod± krystalizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Total hardness removal by crystallization
Autorzy: Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński, Paweł* W±troba, Wojciech Koral.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. 1997 nr 3, s. 59-64, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1230-6169
Słowa kluczowe polskie: woda pitna ; jako¶ć wody ; twardo¶ć wody ; krystalizacja ; reaktor fluidalny
Słowa kluczowe angielskie: drinking water ; water quality ; water hardness ; crystallization ; fluidized bed reactor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4489
Dostęp on-line:


59/59
Nr opisu: 0000028586
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów hydraulicznych krystalizatora na stopień usunięcia twardo¶ci ogólnej.
Autorzy: Wojciech Koral.
¬ródło: W: Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii ¶rodowiska - 97. Pi±te ogólnopolskie sympozjum, [Wisła, 24-26 marca 1997 r.]. Materiały sympozjum. Politechnika ¦l±ska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 281-293, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 102929


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie