Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DESZCZ JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000131368
Tytuł oryginału: Przedsięwzięcia budowlane. Uczestnicy i ich decyzje.
Autorzy: Joanna Deszcz.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019
Opis fizyczny: , 212 s., bibliogr. 153 poz.
ISBN: 978-83-7880-572-4
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 15
Słowa kluczowe polskie: przedsięwzięcie budowlane ; proces projektowania ; wspomaganie podejmowania decyzji ; inwestor ; wykonawca ; analiza przyczynowo-skutkowa ; interesariusz ; ocena efektywno¶ci ; analiza wrażliwo¶ci ; wielokryterialna analiza porównawcza ; analiza ryzyka
Słowa kluczowe angielskie: construction project ; design process ; decision-making support ; investor ; contractor ; analysis of cause and effect ; stakeholder ; efficiency evaluation ; sensitivity analysis ; multi-criteria comparative analysis ; risk assessment
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/34
Nr opisu: 0000117207
Tytuł oryginału: Planowanie jako¶ci w realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem "risk-based thinking"
Tytuł w wersji angielskiej: Quality planning of construction projects realization with applying "risk-based thinking"
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Prz. Nauk. Inż. Kształt. ¦rod. 2017 vol. 26 iss. 2 (76), s. 258-265, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1732-9353
e-ISSN: 2543-7496
DOI:
Słowa kluczowe polskie: risk-based thinking ; przedsięwzięcie budowlane ; zapewnienie jako¶ci ; ryzyko ; planowanie jako¶ci
Słowa kluczowe angielskie: risk-based thinking ; construction project ; quality assurance ; risk ; plan of quality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/34
Nr opisu: 0000106996
Tytuł oryginału: Wielokryterialna ocena ofert w przetargach publicznych na roboty budowlane
Tytuł w wersji angielskiej: Multi-criteria tender evaluation of public procurements for construction works
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Mater. Bud. 2016 nr 6, s. 99-101, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
e-ISSN: 2449-951X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: wielokryterialna ocena ofert ; przetarg publiczny ; roboty budowlane ; kodowanie
Słowa kluczowe angielskie: multi-criteria offers evaluation ; public procurement ; construction work ; coding
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


4/34
Nr opisu: 0000097835
Tytuł oryginału: Zakładowa Kontrola Produkcji w ¶wietle zmian regulacji prawnych dotycz±cych wyrobów budowlanych
Tytuł w wersji angielskiej: Factory Production Control in view of changes of construction products legislative
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Mater. Bud. 2015 nr 3, s. 52-54, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: zakładowa kontrola produkcji ; wyrób budowlany ; dokumentacja techniczna
Słowa kluczowe angielskie: factory production control ; construction product ; technical documentation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


5/34
Nr opisu: 0000086866
Tytuł oryginału: Admixtures effectiveness in mortars in the presence of calcareous fly ash
Tytuł w wersji polskiej: Efektywno¶ć działania domieszek w zaprawach w obecno¶ci popiołu lotnego wapiennego
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Aleksandra Kostrzanowska, Patrycja Miera, Michał* Drewniok, Grzegorz Cygan, Joanna Deszcz.
¬ródło: -Roads and Bridges 2013 vol. 12 nr 2, s. 191-207, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1643-1618
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ciepło hydratacji ; czas wi±zania ; domieszka ; popiół lotny wapienny ; wła¶ciwo¶ci reologiczne ; zawarto¶ć powietrza
Słowa kluczowe angielskie: heat of hydration ; setting time ; admixture ; calcareous fly ash ; rheological properties ; air content
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


6/34
Nr opisu: 0000089017
Tytuł oryginału: Kompetencje kierownika budowy w ¶wietle aktualnych potrzeb rynku budowlanego
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2013 nr 5, s. 64-68, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: kierownik budowy ; rynek budowlany ; kierowanie budow±
Słowa kluczowe angielskie: construction manager ; construction market ; construction management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4691
Dostęp on-line:


7/34
Nr opisu: 0000071180
Tytuł oryginału: Adaptacja metody FMEA (Falure Mode and Effect Analysis) do celów zarz±dzania ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2012 nr 5, s. 58-60, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: FMEA ; zarz±dzanie ryzykiem ; inwestycja
Słowa kluczowe angielskie: failure mode and effect analysis ; risk management ; investment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


8/34
Nr opisu: 0000077107
Tytuł oryginału: Efekty działania domieszek napowietrzaj±cych w mieszankach z cementów wieloskładnikowych zawieraj±cych popiół lotny wapienny
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of addition air entraining additives in mixures with multicomponent cements containing high calcium fly ash type C (HCFA)
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Joanna Deszcz, Michał* Drewniok.
¬ródło: -Arch. Inst. Inż. L±d. 2012 nr 13, s. 143-151, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Referat wygłoszony na konferencji pt. "Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Elastyczne scenariusze w zrównoważonym rozwoju", Poznań - Łagów Lubuski, 26-29.09.2012
Punktacja MNiSW: 1.000
Słowa kluczowe polskie: domieszka napowietrzaj±ca ; zaprawa cementowa ; popiół lotny wapienny
Słowa kluczowe angielskie: air-entraining admixture ; cement mortar ; calcareous fly ash
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/34
Nr opisu: 0000076195
Tytuł oryginału: Efekty działania domieszek napowietrzaj±cych w mieszankach z cementów wieloskładnikowych zawieraj±cych popiół lotny wapienny.
Autorzy: Joanna Deszcz, Michał* Drewniok, Jacek Gołaszewski.
¬ródło: W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Elastyczne scenariusze w zrównoważonym rozwoju. Konferencja, Poznań-Łagów Lubuski, 26-29.09.0212 r.. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2012, s. 143-152
Organizator: Zakład Technologii i Organizacji Budownicwta Instytutu Konstrukcji Budowlanych. Politechnika Poznańska
Seria: (Archiwum Instytutu Inżynierii L±dowej ; nr 13 1897-4007)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/34
Nr opisu: 0000075850
Tytuł oryginału: The influence of high-calcium fly ash on effectiveness of concrete admixtures.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Tomasz Ponikiewski, Joanna Deszcz, Aleksandra Kostrzanowska, Patrycja Miera, Michał* Drewniok, Grzegorz Cygan.
¬ródło: W: Tenth International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Prague, Czech Republic, October 28-31, 2012. Supplementary papers. Farmington Hills : American Concrete Institute, 2012, s. 97-112, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe polskie: zawarto¶ć powietrza ; domieszka chemiczna ; ciepło hydratacji ; popiół lotny wapienny ; reologia ; czas wi±zania
Słowa kluczowe angielskie: air content ; chemical admixture ; heat of hydration ; calcareous fly ash ; rheology ; setting time
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/34
Nr opisu: 0000054365
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty ochrony ¶rodowiska na budowie.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Inżynieria procesów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009. Materiały konferencyjne. Red. Janusz Szwabowski. Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [Gliwice] : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2009, s. 149-156, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/34
Nr opisu: 0000078965
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie projektami w organizacji pozarz±dowej.
Autorzy: M. Barański, J. Lustig, R. Skrzypiec, K. Gołoszkiewicz, M. Gruz, J. Gierczycka, M. Kolczyński, A. Bartoszek, Joanna Deszcz, S. Michalczyk.
¬ródło: W: Zarz±dzanie organizacj± pozarz±dow± w Unii Europejskiej. Wybrane problemy. Pod red. M. Barańskiego. Katowice : ¦l±sk, 2009, s. 245-264, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/34
Nr opisu: 0000050434
Tytuł oryginału: Nieprawidłowo¶ci w procesie projektowania obiektów budowlanych - analiza przypadków.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Technologia i zarz±dzanie w budownictwie. Red. E. Marcinkowska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 319-326, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Studia i Materiały ; nr 20)
Słowa kluczowe polskie: projektowanie ; obiekt budowlany ; nieprawidłowo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: design ; building object ; irregularities
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2908


14/34
Nr opisu: 0000032577
Tytuł oryginału: Wymagania dotycz±ce zakładów stosuj±cych procesy spawalnicze przy wykonywaniu stalowych konstrukcji budowlanych - stan obecny i propozycje zmian
Autorzy: Joanna Deszcz, J. Słania.
¬ródło: -Prz. Bud. 2007 nr 12, s. 43-47, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0033-2038
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja stalowa ; konstrukcja budowlana ; konstrukcja spawana
Słowa kluczowe angielskie: steel construction ; building structure ; welded construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.675


15/34
Nr opisu: 0000062475
Tytuł oryginału: Odpowiedzialno¶ć społeczna przedsiębiorcy budowlanego
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Buduj z Głow± [online] 2006 nr 1, s. 1
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo budowlane ; odpowiedzialno¶ć społeczna ; przepisy prawne
Słowa kluczowe angielskie: construction company ; social responsibility ; legal regulations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


16/34
Nr opisu: 0000031469
Tytuł oryginału: Zakładowa kontrola produkcji w systemie oceny zgodno¶ci wyrobów budowlanych.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Technologia i zarz±dzanie w budownictwie. Red. A. Biegus. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 93-100, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 87 Seria: Studia i Materiały ; nr 18)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/34
Nr opisu: 0000075740
Tytuł oryginału: Co nam przeszkadza by dobrze budować? O nieprawidłowo¶ciach w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Buduj z Głow± [online] 2005 nr 4, s. 1-3
Słowa kluczowe polskie: proces inwestycyjno-budowlany ; nieprawidłowo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: building-investment process ; irregularities
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


18/34
Nr opisu: 0000031498
Tytuł oryginału: System CAPITAL jako sposób na usprawnienie zarz±dzania w przedsiębiorstwie budowlanym
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Buduj z Głow± [online] 2005 nr 2, s. 1-4
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


19/34
Nr opisu: 0000031508
Tytuł oryginału: Wymagania dotycz±ce wykonywania budowlanych konstrukcji stalowych
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Buduj z Głow± [online] 2006 nr 2, s. 1-4
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


20/34
Nr opisu: 0000012047
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie jako¶ci± w przedsiębiorstwach budowlanych Jako¶ć jako element strategii i celów
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: -Prz. Bud. 2005 nr 1, s. 48-50, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0033-2038
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie jako¶ci± ; przedsiębiorstwo budowlane ; strategia ; polityka jako¶ci
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; construction company ; strategy ; quality policy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.675


21/34
Nr opisu: 0000075733
Tytuł oryginału: Czynniki warunkuj±ce skuteczno¶ć zarz±dzania jako¶ci± przez wykonawców procesów budowlanych.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Zarz±dzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie. VI Ogólnopolskie Seminarium BUDIN 2004, Karpacz, 18-21 listopada 2004. Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław : Dolno¶l±skie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 45-48, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Zakład Metod Projektowania i Realizacji Budowli w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania jako¶ci± ; przedsiębiorstwo budowlane
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; construction company
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/34
Nr opisu: 0000077426
Tytuł oryginału: Jako¶ć w edukacji - teoria i praktyka (zbiór opracowań). Górno¶l±skie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Autorzy: Joanna Deszcz, E. Kędracka, S. Jędrzejowski.
Adres wydawniczy: Gliwice : [b.w.], 2004
Opis fizyczny: , 30 s.
Uwagi: Materiały szkoleniowe dla uczestników konferencji zorganizowanej w dniu 23.09.2004 r. przez Górno¶l±skie Centrum Edukacyjne w Gliwicach
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/34
Nr opisu: 0000013955
Tytuł oryginału: Uwarunkowania sprawnego zarz±dzania jako¶ci± w przedsiębiorstwie budowlanym. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Joanna Deszcz.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2004
Opis fizyczny: , 228 s., bibliogr. 131 poz. + zał.: 25 s.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz** Szwabowski
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. Ab. R-3852


24/34
Nr opisu: 0000031467
Tytuł oryginału: Wykorzystanie ocen skuteczno¶ci i efektywno¶ci w doskonaleniu systemów zarz±dzania jako¶ci±.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Narzędzia jako¶ci w doskonaleniu i zarz±dzaniu jako¶ci±. Materiały konferencji naukowej, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.). Pod red. T. Sikory. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 175-179, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarz±dzania Jako¶ci± Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/34
Nr opisu: 0000077319
Tytuł oryginału: Control of processes in the quality management system of a construction company.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Quality and reliability in building industry. III International scientific conference, Levoca, 22-24 October 2003. Proceedings = Kvalita a spolahlivost v stavebnictve. III. medzinarodna vedecka konferencia. Technical University of Kosice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. Kosice : Technicka Univerzita v Kosicach, 2003, s. 129-134, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo budowlane ; system zarz±dzania jako¶ci± ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: construction company ; quality management system ; enterprise management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/34
Nr opisu: 0000000573
Tytuł oryginału: Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie.
Autorzy: Janusz** Szwabowski, Joanna Deszcz.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2001
Opis fizyczny: , 128 s., bibliogr. 42 poz.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp BCP¦:


27/34
Nr opisu: 0000075729
Tytuł oryginału: Sterowanie procesami w systemie zarz±dzania jako¶ci± przedsiębiorstwa budowlanego.
Tytuł w wersji angielskiej: Process control in quality management system in building company
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Technologia i organizacja budownictwa na progu XXI wieku. Konferencja naukowo-techniczna, Puławy, 21-24 czerwca 2001 r. Referaty. Końskowola : PW "ELKO", 2001, s. 228-235, bibliogr. 1 poz.
Organizator: Sekcja Organizacji i Zarz±dzania Komitetu Inżynierii L±dowe i Wodnej PAN, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Puławy" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych - DREXPOL HOLDING S.A.
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania jako¶ci± ; przedsiębiorstwo budowlane ; ISO 9000
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; construction company ; ISO 9000
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/34
Nr opisu: 0000031463
Tytuł oryginału: Doskonalenie zarz±dzania jako warunek rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie wodnym i morskim. Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 17-20 czerwca 1999. Referaty. T. 2. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 189-194, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Sekcja Organizacji i Zarz±dzania Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN, Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych, Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/34
Nr opisu: 0000033407
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć termorenowacji w budownictwie
Autorzy: Henryk** Krause, Joanna Deszcz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 353-362, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


30/34
Nr opisu: 0000033405
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie decyzji ocen± wielokryterialn± wariantowych rozwi±zań
Autorzy: Joanna Deszcz, Jan* Madey.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 331-340, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


31/34
Nr opisu: 0000047442
Tytuł oryginału: Propozycja wielokryterialnej oceny techniczno-ekonomicznej zastosowań materiałowych do wykonania elementów budynków.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Nowoczesne technologie budowlane. Konferencja naukowa, Gliwice, 13-15 paĽdziernik 1994 r.. Katedra Procesów Budowlanych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 93-100
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 103396


32/34
Nr opisu: 0000075738
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia energochłonno¶ci elementów obiektów budownictwa ogólnego.
Autorzy: Joanna Deszcz, Andrzej** Mokrosz.
¬ródło: W: Zagadnienia naukowo-badawcze inżynierii procesów budowlanych. Konferencja, Wrocław-Szklarska Poręba, 6-8 czerwca 1990 r. Referaty. Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 313-317, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: energochłonno¶ć ; oszczędno¶ć energii ; budownictwo
Słowa kluczowe angielskie: energy consumption ; energy saving ; building industry
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/34
Nr opisu: 0000063066
Tytuł oryginału: Usprawnienia procesu zarz±dzania zakładem prefabrykacji poprzez wprowadzenie systemu informatycznego.
Autorzy: Joanna Deszcz.
¬ródło: W: Konferencja Naukowa Jednostek Jednoimiennych Technologii i Organizacji Budownictwa TiOB'89. Budownictwo, [Lublin - Kazimierz, 12-13.10.1989 r.]. Lublin : Dział Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1989, s. 85-90, bibliogr. 1 poz.
Seria: (Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej ; nr 190 Budownictwo ; 32 0860-8636)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4368, sygn. Mg 97026


34/34
Nr opisu: 0000031460
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wykonania ¶ciany zewnętrznej prefabrykowanej oraz ¶ciany murowanej z gazobetonu
Autorzy: Andrzej** Grabski, Joanna Kwasek, Andrzej** Mokrosz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 225-232, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie