Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZAJKOWSKI WALDEMAR
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/62
Nr opisu: 0000138608
Tytuł oryginału: Epistemologia i filozofia umysłu a technologie kognitywne.
Autorzy: Aleksandra Kuzior, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Efektivnì technologìï v budìvnictvì. V Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ, Kiïv, Ukraina, 19 listopada 2020. Programa ta tezu donovidej. Kiïv : Vidavnictvo Lira-K, 2020, s. 48-50, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-617-7605-18-7
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/62
Nr opisu: 0000137015
Tytuł oryginału: Social utopias and engineering design.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Social Sciences. Pt. 2. Ed. Katarzyna Midor. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 570-583, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-66675-02-5978-83-66675-03-2
Seria: (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
DOI:
Słowa kluczowe polskie: globalizacja ; projekt ; utopia ; prawdopodobny ¶wiat społeczny
Słowa kluczowe angielskie: globalization ; design ; utopia ; possible sobial world ; technoevolution
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O2 151877
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


3/62
Nr opisu: 0000137153
Tytuł oryginału: Filozofia umysłu a sztuczna inteligencja
Tytuł w wersji angielskiej: Philosophy of mind and artifical intelligence
Autorzy: Aleksandra Kuzior, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Etyka Biznesu Zrówn. Rozw. 2019 nr 4, s. 5-18, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
e-ISSN: 2451-456X
Słowa kluczowe polskie: filozofia umysłu ; sztuczna inteligencja ; intelekt
Słowa kluczowe angielskie: philosophy of mind ; artificial intelligence ; intellect
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/62
Nr opisu: 0000131800
Tytuł oryginału: Warto¶ciowanie techniki (TA) składnik teoretycznych podstaw zarz±dzania rozwojem techniki.
Tytuł w wersji angielskiej: Technology assessment as a part of theoretical fundamentals of managing technological development
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 47
ISBN: 978-83-945539-8-2
Słowa kluczowe polskie: rozwój techniki ; teoria warto¶ciowania techniki ; analiza wielopoziomowa
Słowa kluczowe angielskie: technology development ; theory of technique evaluation ; multilevel analysis
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/62
Nr opisu: 0000122622
Tytuł oryginału: Aksjologiczne podstawy oceny techniki
Tytuł w wersji angielskiej: Axiological foundations of technology assessment
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 115, s. 25-42, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: aksjologia ; ocena technologii ; warto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: axiology ; Technology Assessment ; values
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/62
Nr opisu: 0000133043
Tytuł oryginału: Drugi: Swój/Obcy, Sojusznik/Wróg, Bliski/Daleki.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Swój - obcy - wróg : wędrówki w labiryntach kultur. Red. Tomasz Michał Korczyński. Gdańsk : Wydaw. Naukowe Katedra, 2018, s. 39-51
ISBN: 978-83-66107-24-3
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: relacje międzyludzkie ; typ relacji
Słowa kluczowe angielskie: interpersonal relation ; relation type
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/62
Nr opisu: 0000133038
Tytuł oryginału: Filozofia pieni±dza a utopie
Tytuł w wersji angielskiej: Philosophy of money and utopias
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Ethos 2018 R. 31 nr 1, s. 103-120
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: pieni±dz ; filozofia pieni±dza ; utopia ; utopizm ; życie społeczne ; dematerializacja pieni±dza ; bimetalizm ; system waluty złotej ; pieni±dz papierowy ; pieni±dz elektroniczny ; cyrkulacja pieni±dza
Słowa kluczowe angielskie: money ; philosophy of money ; utopia ; utopianism ; social life ; dematerialization of money ; bimetallism ; Gold Standard ; paper money ; electronic money ; circulation of money
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/62
Nr opisu: 0000133041
Tytuł oryginału: Interpretacja humanistyczna a metafilozofia
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Prz. Filoz. Nowa Ser. 2018 R. 27 nr 1, s. 183-195, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1230-1493
Słowa kluczowe polskie: metafilozofia ; antropologia filozoficzna ; interpretacja humanistyczna ; zasada racjonalno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: metaphilosophy ; philosophical antrophology ; humanistic interpretation ; rationality principle
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


9/62
Nr opisu: 0000127716
Tytuł oryginału: Rola komunikacji społecznej w rozwoju demokracji Cz. 1, Uwagi o demokracji (deliberatywnej/partycypacyjnej)
Tytuł w wersji angielskiej: The role of social communication in the development of democracy Pt. 1, Remarks on (deliberative/participative) democracy
Autorzy: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 397-419, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: demokracja ; demokracja partycypacyjna ; demokracja deliberatywna
Słowa kluczowe angielskie: democracy ; participative democracy ; deliberative democracy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


10/62
Nr opisu: 0000127717
Tytuł oryginału: Rola komunikacji społecznej w rozwoju demokracji Cz. 2, Uwagi o komunikacji społecznej
Tytuł w wersji angielskiej: The role of social communication in the development of democracy Pt. 2, Remarks on social communication
Autorzy: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 421-441, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: demokracja deliberatywna ; komunikacja społeczna ; jako¶ć komunikacji społecznej
Słowa kluczowe angielskie: participative deliberative democracy ; social communication ; quality of social communication
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


11/62
Nr opisu: 0000126118
Tytuł oryginału: Utopie techniczne a utopie polityczne.
Tytuł w wersji angielskiej: Technological utopias and political utopias
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 wrze¶nia 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2018, s. 43
ISBN: 978-83-945539-6-8
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Katedra Etyki i Etyki Stosowanej. Wydział Filozoficzny. Uniwersytet Mateja Bela
Słowa kluczowe polskie: utopia techniczna ; utopia polityczna
Słowa kluczowe angielskie: technological utopia ; political utopia
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/62
Nr opisu: 0000127708
Tytuł oryginału: Uwagi o "różnorodno¶ci" jako kategorii ontologicznej i aksjologicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Remarks on "diversity" as an ontological and axiological category
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 103-116, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: różnorodno¶ć ; różnorodno¶ć biologiczna ; różnorodno¶ć kulturowa ; klasyfikacja
Słowa kluczowe angielskie: diversity ; biological diversity ; cultural diversity ; classification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


13/62
Nr opisu: 0000128899
Tytuł oryginału: Uwagi o jako¶ci życia jako kategorii aksjologicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Remarks on quality of life as an exiological category
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 61-73, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: życie ludzkie ; jako¶ć życia ; aksjologia
Słowa kluczowe angielskie: human life ; quality of life ; axiology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


14/62
Nr opisu: 0000133040
Tytuł oryginału: Uwagi o Marksie i (jego) utopiach
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Prz. Filoz. Nowa Ser. 2018 R. 27 nr 4, s. 141-170, bibliogr. 49 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1230-1493
DOI:
Słowa kluczowe polskie: utopia ; materializm historyczny ; problem globalny ; odpowiedzialno¶ć za przyszło¶ć
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; historical materialism ; global problem ; responsibility for the future
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


15/62
Nr opisu: 0000128900
Tytuł oryginału: Uwagi o ontologii życia ludzkiego
Tytuł w wersji angielskiej: Some remarks on the ontology of human life
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 75-89, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: proces ; życie ludzkie ; biografia ; ontologia
Słowa kluczowe angielskie: process ; human life ; biography ; ontology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


16/62
Nr opisu: 0000119031
Tytuł oryginału: "Różnorodno¶ć" jako kategoria ontologiczna i aksjologiczna.
Tytuł w wersji angielskiej: "Diversity" as an ontological and axiological category
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 wrze¶nia 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 50
ISBN: 978-83-945539-3-7
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: różnorodno¶ć ; różnorodno¶ć biologiczna ; różnorodno¶ć kulturowa ; klasyfikacja
Słowa kluczowe angielskie: diversity ; biological diversity ; cultural diversity ; classification
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/62
Nr opisu: 0000121828
Tytuł oryginału: Kategoria utopii jako narzędzie teorii społecznej
Tytuł w wersji angielskiej: The category of the utopia as an instrument of social theory
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Górno¶l. Stud. Socjol., Seria Nowa 2017 t. 8, s. 72-93, bibliogr. 35 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0072-5013
e-ISSN: 2353-9658
Słowa kluczowe polskie: utopia ; utopia retrospektywna
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; retrospective utopia ; prospective utopia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/62
Nr opisu: 0000122570
Tytuł oryginału: Socjologia wiedzy: między epistemologi± a zarz±dzaniem wiedzy.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Współczesne problemy socjologii wiedzy. W 80-lecie "Ideologii i utopii" Karla Mannheima. Red. Tomasz Michał Korczyński. Warszawa : Warszawskie Wydaw. Socjologiczne, 2017, s. 23-48
ISBN: 978-83-947012-1-5
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Słowa kluczowe polskie: metafizyka realistyczna ; epistemologia realistyczna ; klasyczna definicja prawdy ; kryzys globalny ; kryzys intelektualny ; wiedza
Słowa kluczowe angielskie: realistic metaphysics ; realistic epistemology ; classic definition of truth ; global crisis ; intellectual crisis ; knowledge
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/62
Nr opisu: 0000119993
Tytuł oryginału: "Jako¶ć życia" jako kategoria filozoficzna.
Tytuł w wersji angielskiej: "Quality of life" as a philosophical category
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 wrze¶nia 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 41
ISBN: 978-83-945539-1-3
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć życia ; struktura życia
Słowa kluczowe angielskie: quality of life ; living structure
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/62
Nr opisu: 0000110796
Tytuł oryginału: Milenijne cele rozwoju w perspektywie historiozoficznej.
Tytuł w wersji angielskiej: Millenium development goals in a historiosophical perspective
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2016, s. 19-29, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-945539-0-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: trend historyczny ; podmiotowo¶ć zbiorowa ; utopia
Słowa kluczowe angielskie: historical trend ; collective subjectivity ; utopia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146810


21/62
Nr opisu: 0000112011
Tytuł oryginału: Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Ethos 2016 nr 4, s. 115-133
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: metafilozofia standardowa ; metafilozofia niestandardowa ; ethos ; wspólnota ; dyskusja
Słowa kluczowe angielskie: standard metaphilosophy ; non-standard metaphilosophy ; ethos ; community ; discussion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/62
Nr opisu: 0000112008
Tytuł oryginału: O możliwo¶ci filozofii Historii
Tytuł w wersji angielskiej: On the possibility of philosophy of history
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Filo-sofija 2016 vol. 15 no. 28, s. 35-52
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-3267
Słowa kluczowe polskie: filozofia Historii ; filozofia Historii ; filozofia polityki ; gra w Historię
Słowa kluczowe angielskie: philosophy of History ; philosophy of History ; political philosophy ; History- game
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


23/62
Nr opisu: 0000112298
Tytuł oryginału: Problem podmiotu kolektywnego - wyzwanie dla filozofii XXI wieku
Tytuł w wersji angielskiej: The problem of collective subjectness as a challenge for the 21-st century philosophy
Autorzy: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 161-170, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: podmiot ; podmiot indywidualny ; podmiot kolektywny
Słowa kluczowe angielskie: subject ; individual subject ; collective subject
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


24/62
Nr opisu: 0000102077
Tytuł oryginału: Interpretacja humanistyczna jako podstawa metafilozoficznej analizy modeli człowieka.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: X Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 wrze¶nia 2015, Poznań, UAM. Księga streszczeń. Pod red. Lidii Godek, Macieja Musiała, Marka Woszczka. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, s. 504
ISBN: 978-83-7092-162-0
Organizator: Instytut Filozofii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Słowa kluczowe polskie: metafilozofia ; analiza porównawcza ; człowiek
Słowa kluczowe angielskie: metaphilosophy ; comparative analysis ; human
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/62
Nr opisu: 0000101888
Tytuł oryginału: Kilka filozoficznych uwag o pojęciu rozwoju społecznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Some philosophical remarks on the notion of social development
Autorzy: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 94
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: zmiany ; rozwój społeczny ; autorefleksja ; ontologia ; aksjologia
Słowa kluczowe angielskie: changes ; social development ; self-reflection ; ontology ; axiology
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


26/62
Nr opisu: 0000133039
Tytuł oryginału: Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii
Tytuł w wersji angielskiej: Nonstandard idea of metaphilosophy and ethos of philosophy
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Ethos 2015 R. 28 nr 4, s. 115-133
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: metafilozofia standardowa ; metafilozofia niestandardowa ; ethos ; wspólnota ; dyskusja
Słowa kluczowe angielskie: standard metaphilosophy ; non-standard metaphilosophy ; ethos ; community ; discussion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/62
Nr opisu: 0000101832
Tytuł oryginału: O fenomenologii pracy i dialektyce produkcji. Uwagi na pocz±tek XXI wieku.
Autorzy: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Humanistyka. Księga pami±tkowa po¶więcona pamięci Profesora Jacka R±ba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2015, 138-157, bibliogr. 50 poz.
ISBN: 978-83-62023-38-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,1
Słowa kluczowe polskie: fenomenologia ; dialektyka ; praca ; produkcja
Słowa kluczowe angielskie: phenomenology ; dialectic ; work ; production
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


28/62
Nr opisu: 0000103174
Tytuł oryginału: O pojęciu kryzysu intelektualnego.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny. Red.: Julian Auleytner, Jerzy Kleer. Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2015, s. 119-145, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-83-8017-028-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/62
Nr opisu: 0000101824
Tytuł oryginału: Od wizji filozofii XXI wieku do historii filozofii.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Humanistyka. Księga pami±tkowa po¶więcona pamięci Profesora Jacka R±ba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 28-69, bibliogr. 34 poz.
ISBN: 978-83-62023-38-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 2
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; historia filozofii ; globalizacja ; ontologia ; epistemologia ; aksjologia
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; history of philosophy ; globalization ; ontology ; epistemology ; axiology
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


30/62
Nr opisu: 0000101623
Tytuł oryginału: Some philosophical remarks on the notion of social development
Tytuł w wersji polskiej: Kilka filozoficznych uwag o pojęciu rozwoju społecznego
Autorzy: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 84, s. 155-166, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zmiany ; rozwój ; rozwój społeczny ; autorefleksja ; ontologia ; aksjologia
Słowa kluczowe angielskie: changes ; development ; social development ; self-reflection ; ontology ; axiology
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


31/62
Nr opisu: 0000101764
Tytuł oryginału: Uwaga o ontologii i aksjologii innowacji
Tytuł w wersji angielskiej: Some remarks on ontology and axiology of innovations
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 87-105, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: ontologia ; aksjologia ; innowacja ; postęp ; utopia
Słowa kluczowe angielskie: ontology ; axiology ; innovation ; progress ; utopia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


32/62
Nr opisu: 0000101851
Tytuł oryginału: Uwagi o ontologii i aksjologii innowacji.
Tytuł w wersji angielskiej: Some remarks on ontology and axiology of innovations
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 51
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: ontologia ; aksjologia ; innowacja ; postęp ; utopia
Słowa kluczowe angielskie: ontology ; axiology ; innovation ; progress ; utopia
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


33/62
Nr opisu: 0000099195
Tytuł oryginału: "Koniec ideologii". Uwagi o socjaldemokratycznym i ideologicznym sensie oraz aktualno¶ci tez(y) Arona-Bella.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T. 1. Red. Jerzy Jaskiernia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwo¶ci i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji. Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2013, s. 222-256, bibliogr. 39 poz.
ISBN: 978-83-7666-242-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 2
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/62
Nr opisu: 0000099196
Tytuł oryginału: Kilka uwag o Leszka Nowaka nie-marksistowskim materializmie historycznym oraz Immanuela Wallersteina i Andre G. Franka teoriach systemu ¶wiatowego.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji. Pod red. Krzysztofa Brzechczyna, Mieszka Ciesielskiego i Elizy Karczyńskiej. Poznań : Wydaw. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, s. 187-205, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-62243-45-7
Seria: (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki ; T. 9 0137-9976)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Google Scholar
Słowa kluczowe polskie: materializm historyczny ; marksizm ; klasa społeczna ; system ¶wiatowy ; sieć działań
Słowa kluczowe angielskie: historical materialism ; Marxism ; social class ; world system ; network of practice
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/62
Nr opisu: 0000083325
Tytuł oryginału: Some remarks on the space-time of culture.
Autorzy: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Thinking about provincialism in thinking. Ed. by Krzysztof Brzechczyn, Katarzyna Paprzycka. Amsterdam : Rodopi, 2012, s. 259-287
Seria: (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; vol. 100 0303-8157)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/62
Nr opisu: 0000083400
Tytuł oryginału: Uwagi o dialogu między teizmami i ateizmami.
Tytuł w wersji angielskiej: Some remarks on dialogue between atheisms and theisms
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm. Red. Marek Słomka. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2012, s. 67-77, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych ; 8)
Słowa kluczowe polskie: teizm ; ateizm ; Popper Karl
Słowa kluczowe angielskie: teism ; ateism ; Popper Karl
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/62
Nr opisu: 0000083386
Tytuł oryginału: Koncepcja "społeczeństwa sieciowego". W sieci pojęć i teorii.
Autorzy: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie ¦rodkowej i Wschodniej. T. 1. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011, s. 44-58
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/62
Nr opisu: 0000083444
Tytuł oryginału: Risiko: Eine zentrale Kategorie (der Philosophie) des 21. Jahrhunderts. Ein Entwurf der Problematik.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Kulturelle Diversitat und Neue Medien. Entwicklungen - Interdependenzen - Resonanzen. Hg. Gerhard Banse, Irene Krebs. Berlin : Trafo, 2011, s. 353-374
ISBN: 978-3-89626-897-6
Seria: (e-Culture ; Network cultural diversity and new media vol. 16)
Typ publikacji: U
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/62
Nr opisu: 0000083428
Tytuł oryginału: Problem socjalizmu XXI wieku.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Interpretacje polityki. Księga pami±tkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin. Red. Roman Backer [et al.]. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010, s. 150-172
Słowa kluczowe polskie: socjalizm
Słowa kluczowe angielskie: socialism
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/62
Nr opisu: 0000083441
Tytuł oryginału: Socjologia historyczna socjologii - wizja Alvina Gouldnera.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Kryzys zachodniej socjologii. Alvin W. Gouldner. Przeł. P. Tomanek. Kraków : Zakład Wydaw. "NOMOS", 2010, s. XXXVII-LIV
Seria: (Współczesne Teorie Socjologiczne ; 12)
Słowa kluczowe polskie: socjologia ; Gouldner Alvin
Słowa kluczowe angielskie: sociology ; Gouldner Alvin
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/62
Nr opisu: 0000058521
Tytuł oryginału: "Aspektywno¶ć" dyskryminacji (głos w dyskusji).
Tytuł w wersji angielskiej: Aspects of discrimination
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 195-196
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 222)
Słowa kluczowe polskie: dyskryminacja ; kobiety ; mężczyzna
Słowa kluczowe angielskie: discrimination ; women ; man
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. Cz.02 127534


42/62
Nr opisu: 0000083410
Tytuł oryginału: Demokratyczne e-społeczeństwo: społeczeństwo wyborów między rynkiem, planem i (być może) jeszcze innymi mechanizmami regulacyjnymi.
Tytuł w wersji angielskiej: Democratic e-society: society of choices between market, plan and (perhaps) still other regulative mechanisms
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie ¦rodkowej i Wschodniej. 1. Pod red. S. Partyckiego. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009, s. 246-252, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe polskie: e-społeczeństwo ; demokracja
Słowa kluczowe angielskie: e-society ; democracy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/62
Nr opisu: 0000083422
Tytuł oryginału: Globalizacja jako kontekst samokrytyki filozofii.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Filozofia wobec globalizacji. Red. T. Czakon. Katowice : Oficyna Wydaw. Wacław Walasek, 2009, s. 26-53, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: globalizacja ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: globalization ; philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/62
Nr opisu: 0000083417
Tytuł oryginału: Györgya Lukácsa ontologia historyczna globalizacji.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Od marksizmu do feminizmu. Księga pami±tkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza ¦lęczki. Pod red. Tomasza Czakona. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2009, s. 132-147
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2651 0208-6336)
Słowa kluczowe polskie: Lukacs Gyorgy ; ontologia ; globalizacja
Słowa kluczowe angielskie: Lukacs Gyorgy ; ontology ; globalization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/62
Nr opisu: 0000083407
Tytuł oryginału: Chleb, biżuteria, chemioterapia, kosmologia, opera...: różnorodno¶ć produktów a (faktyczna? poż±dana?) tożsamo¶ć logiki poszczególnych rynków.
Tytuł w wersji angielskiej: Bread, jewerly, chemotherapy, cosmology, opera...: the diversity of commodities and (actual?, desirable?) identity of the individual markets logics
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Kultura a rynek. 1. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008, s. 128-134, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: rynek ; kultura
Słowa kluczowe angielskie: market ; culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/62
Nr opisu: 0000039892
Tytuł oryginału: Humanistyka a Holokaust. Próba opisu.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Holokaust a teodycea. Pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny R±b, Iwony Sobieraj. Kraków : Wydaw. Homini, 2008, s. 35-58
Uwagi: Zawiera referaty z konferencji "Holokaust a teodycea", Szczyrk, 28-30 wrze¶nia 2007 r.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/62
Nr opisu: 0000039890
Tytuł oryginału: Od fenomenologii autostrady do teorii systemu ¶wiatowego. Uwagi o ontologii/socjologii społecznej (czaso)przestrzeni.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Fenomenologia autostrady. Aspekt filozoficzny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 25-51, bibliogr. 69 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/62
Nr opisu: 0000083424
Tytuł oryginału: Od modernizacji tradycyjnej do (po)nowoczesnej.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, warto¶ci, instytucji i mechanizmów. Pod red. M. Barańskiego. Katowice : Wydaw. Naukowe "¦l±sk", 2008, s. 30-56
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/62
Nr opisu: 0000083437
Tytuł oryginału: A bretanian interpretation of values and rationality.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Rationalitat und Emotionalitat. Hg Heinrich Ganthaler, Otto Neumaier, Gerhard Zecha. Wien : LIT-Verlag, 2009, s. 223-236
Seria: (Austria: Forschung und Wissenschaft ; Philosophie ; Bd 9)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/62
Nr opisu: 0000040074
Tytuł oryginału: O pewnych poznawczych pożytkach płyn±cych z wieloznaczno¶ci słowa rewolucja.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: O rewolucji : obrazy radykalnej zmiany społecznej. Red. K. Brzechczyn, M. Nowak. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007, s. 13-36
Seria: (Pisma Filozoficzne ; t. 105)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/62
Nr opisu: 0000028762
Tytuł oryginału: Społeczeństwo wiedzy a socjologia wiedzy.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 35-50, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo wiedzy ; socjologia wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: knowledge society ; sociology of knowledge
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/62
Nr opisu: 0000024220
Tytuł oryginału: Bertalanffy, Wallerstein i inni. O teorii systemów i teorii historii w dobie globalizacji.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red.: J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 99-108, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe polskie: teoria systemów ; teoria historii ; globalizacja ; podej¶cie systemowe
Słowa kluczowe angielskie: systems theory ; history theory ; globalization ; system approach
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 117653


53/62
Nr opisu: 0000028743
Tytuł oryginału: Globalizacja, podmiotowo¶ć, wiedza. Uwagi o filozofii organizacji.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 44-51, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe polskie: filozofia organizacji ; globalizacja
Słowa kluczowe angielskie: organization philosophy ; globalization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/62
Nr opisu: 0000015732
Tytuł oryginału: Dwie kultury w perspektywie historycznej socjologii wiedzy.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 69-94, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe polskie: socjologia ; globalizacja ; kultura
Słowa kluczowe angielskie: sociology ; globalization ; culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 113542


55/62
Nr opisu: 0000021260
Tytuł oryginału: Komputery i (domniemany) koniec Historii - kilka uwag o determinizmie, globalizacji i społeczeństwie wiedzy.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Komputer - wróg czy przyjaciel?. Pod red. A. Szewczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 20-24
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/62
Nr opisu: 0000021118
Tytuł oryginału: Warto¶ci religijne a globalny rynek.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Religia a gospodarka. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katedra Socjologii Gospodarki Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Przedsiębiorczo¶ci im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005, s. 136-140
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/62
Nr opisu: 0000028797
Tytuł oryginału: "Globalizacja" i "proces narodotwórczy" jako przedmioty teoretyczne.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Globalizacja a problem tożsamo¶ci narodowej. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 95-114, bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/62
Nr opisu: 0000028788
Tytuł oryginału: O pożytkach z utopii i niebezpieczeństwach utopizmu.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 73-91, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: utopia
Słowa kluczowe angielskie: utopia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/62
Nr opisu: 0000028734
Tytuł oryginału: Socjologia wiedzy jako narzędzie reprodukcji podmiotowo¶ci nauki.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Podmiotowo¶ć nauki. Red.: Jacek R±b, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2002, s. 41-57, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe polskie: socjologia wiedzy ; teoria wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: sociology of knowledge ; theory of knowledge
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/62
Nr opisu: 0000003270
Tytuł oryginału: Budowa metateorii jako strategia badawcza
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2001 z. 6, s. 125-138
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


61/62
Nr opisu: 0000003895
Tytuł oryginału: Philosophies of man (a study on/in a meta-antropology).
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2001
Opis fizyczny: , 402 s., bibliogr.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1516 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 5)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: M
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


62/62
Nr opisu: 0000043622
Tytuł oryginału: Epoki historii i filozoficzne paradygmaty
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Nauki Społ. 1994 z. 69, s. 7-13
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3364


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie