Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BARTNICKI MICHAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000137418
Tytuł oryginału: Age and territorial distribution vs. balance of non-savings deposites of individual customers
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 149, s. 19-28, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: osad na rachunku ; depozyt nieoszczędno¶ciowy ; struktura rachunku
Słowa kluczowe angielskie: bank account buffer ; non-saving deposit ; account structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/26
Nr opisu: 0000137420
Tytuł oryginału: Deposits of individual customers - introduction to analysis
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 149, s. 29-38, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: depozyt nieoszczędno¶ciowy ; struktura rachunku ; rachunek depozytowy
Słowa kluczowe angielskie: non-saving deposit ; account structure ; account deposit
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/26
Nr opisu: 0000137421
Tytuł oryginału: Effects of implementing the bonus system modernization in a small company
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 149, s. 39-46, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: system premiowy ; warto¶ć dodana ; zysk
Słowa kluczowe angielskie: bonus system ; added value ; profit
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/26
Nr opisu: 0000137655
Tytuł oryginału: Gender as a parameter reflecting the non-savings deposits situation of individual customers
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 77-87, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: depozyt nieoszczędno¶ciowy ; struktura rachunku ; rachunek depozytowy
Słowa kluczowe angielskie: non-saving deposit ; account structure ; account deposit
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/26
Nr opisu: 0000115554
Tytuł oryginału: Kondycja finansowa podmiotów sektora usług zdrowotnych i pomocy społecznej
Tytuł w wersji angielskiej: Financial condition of entities in the sector of health services and social assistance
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2016 nr 265, s. 5-15, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Słowa kluczowe polskie: kondycja finansowa ; ochrona zdrowia ; opieka społeczna ; jako¶ć portfela kredytowego ; sytuacja ekonomiczno-finansowa
Słowa kluczowe angielskie: financial condition ; health care ; social care home ; credit portfolio quality ; economic and financial situation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/26
Nr opisu: 0000114361
Tytuł oryginału: Modernizacja systemu premiowego w małej firmie Studium przypadku
Tytuł w wersji angielskiej: Modernization of premium system in small business Case study
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 97, s. 27-35, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: system premiowy ; warto¶ć dodana ; modele systemów premiowych ; mała firma
Słowa kluczowe angielskie: premium system ; added value ; models of premium systems ; small business
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


7/26
Nr opisu: 0000096223
Tytuł oryginału: Metodyka wyznaczania grup okre¶laj±cych prawidłowo¶ć doboru wysoko¶ci planów sprzedażowych na przykładzie banku komercyjnego
Tytuł w wersji angielskiej: A methodology for determining the correctness of sales volume plans selection on the example of commercial bank
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 113-122, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: grupowanie ; bank komercyjny ; efektywno¶ć planowania
Słowa kluczowe angielskie: grouping ; commercial bank ; effectiveness of planning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


8/26
Nr opisu: 0000091763
Tytuł oryginału: Technologie informatyczne wspieraj±ce zarz±dzanie jako¶ci± w banku komercyjnym
Tytuł w wersji angielskiej: Information technology supporting quality management in commercial bank
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 68, s. 275-287, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: wspomaganie zarz±dzania ; bank komercyjny ; technologie informatyczne
Słowa kluczowe angielskie: management supporting ; commercial bank ; information technologies
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


9/26
Nr opisu: 0000088484
Tytuł oryginału: Bank komercyjny w opinii klientów indywidualnych
Tytuł w wersji angielskiej: Perception of commercial bank by individual customers
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 64, s. 7-19, bibliogr. 10poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: satysfakcja klienta ; bank komercyjny ; ocena przedsiębiorstwa ; ocena pracownika ; sektor bankowo¶ci ; klient indywidualny
Słowa kluczowe angielskie: client's satisfaction ; commercial bank ; enterprise assessment ; employee assessment ; banking sector ; individual customer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


10/26
Nr opisu: 0000069861
Tytuł oryginału: Korekty planów sprzedażowych w banku komercyjnym na podstawie wskaĽników wyznaczaj±cych lokalny potencjał gospodarczy
Tytuł w wersji angielskiej: Updates of sales forecasts in a commercial bank on the basis of indicators determining local economic potential
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 29-38, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: planowanie sprzedaży ; bank ; potencjał gospodarczy ; rynek finansowy ; potencjał ekonomiczny
Słowa kluczowe angielskie: sales planning ; bank ; economic potential ; financial market ; economical potential
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Dostęp on-line:


11/26
Nr opisu: 0000069860
Tytuł oryginału: Kryzys finansowy a sytuacja depozytowa banków będ±cych pod kontrol± skarbu państwa
Tytuł w wersji angielskiej: Financial crisis and a deposit situation of banks operating under control of state treasury
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 17-28, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: kryzys ekonomiczny ; finanse publiczne ; ¶rodki inwestycyjne ; zadłużenie ; skarb państwa ; bank
Słowa kluczowe angielskie: economic crisis ; public finances ; investment recources ; debt ; state treasury ; bank
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Dostęp on-line:


12/26
Nr opisu: 0000070895
Tytuł oryginału: Potencjał gospodarczy podregionów województwa mazowieckiego w konfrontacji z wolumenami produktowymi oraz nakładanymi planami w banku komercyjnym.
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2010. Praca zbiorowa. Pod red. T. Porębskiej-Mi±c, H. Sroki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 200
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/26
Nr opisu: 0000030045
Tytuł oryginału: Realokacja i ograniczenie zatrudnienia w oddziałach banku komercyjnego
Tytuł w wersji angielskiej: Realocation and limitation of employment in departments of commercial (!)
Autorzy: Michał Bartnicki, Mirosław Matusek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2007 z. 40, s. 15-26, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie personelem ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; bank komercyjny ; zatrudnienie
Słowa kluczowe angielskie: personnel management ; enterprise management ; commercial bank ; employment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


14/26
Nr opisu: 0000029679
Tytuł oryginału: Determinanty sprawno¶ci procesu rozwoju nowego produktu
Tytuł w wersji angielskiej: Determinants of efficiency of process development new product
Autorzy: Michał Bartnicki, Mirosław Matusek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2006 z. 38, s. 13-22, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: nowy produkt ; cykl życia produktu
Słowa kluczowe angielskie: new product ; product life cycle
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


15/26
Nr opisu: 0000021911
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wielko¶ciami limitów gotówki w oddziałach banku.
Tytuł w wersji angielskiej: The managment of the cash cost maintenance in commercial bank branches
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilo¶ciowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstaw± tworzenia warto¶ci współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 21-30, bibliogr. 4 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarz±dzania i Marketingu. Politechnika ¦l±ska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1722 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 35)
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie gotówk± ; bank ; minimalizacja kosztów
Słowa kluczowe angielskie: cash management ; bank ; costs minimization
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


16/26
Nr opisu: 0000009967
Tytuł oryginału: Elektroniczne instrumenty płatnicze
Tytuł w wersji angielskiej: Electronic instruments of payments
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2004 z. 18, s. 143-154, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: Unia Europejska ; pieni±dz ; bankowo¶ć elektroniczna ; elektroniczna płatno¶ć ; bankowo¶ć ; karta bankowa
Słowa kluczowe angielskie: European Union ; money ; electronic banking ; mobile payment ; banking ; bank card
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


17/26
Nr opisu: 0000010009
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie kosztami utrzymania gotówki w oddziałach banku komercyjnego.
Autorzy: Michał Bartnicki, Monika Odlanicka-Poczobutt.
¬ródło: W: Systemy wspomagania organizacji. SWO'2004. [Konferencja]. Praca zbiorowa. Pod red. T. Porębskiej-Mi±c, H. Sroki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 469-476, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie gotówk± ; optymalizacja ilo¶ci transportów ; minimalizacja ł±cznych kosztów utrzymania gotówki
Słowa kluczowe angielskie: cash management ; optimization of transport ; total cost of maintaining cash minimizing
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


18/26
Nr opisu: 0000007795
Tytuł oryginału: Metoda porównań międzyzakładowych z wykorzystaniem metod taksonomicznych
Tytuł w wersji angielskiej: The interinstitutional comparison method with the use of toxonomy systems
Autorzy: Mirosław Matusek, Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 45-53, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: metoda taksonomiczna ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: taxonomic method ; company
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


19/26
Nr opisu: 0000013207
Tytuł oryginału: Systemy oceny działalno¶ci wewn±trzbankowej oddziałów banku. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Michał Bartnicki.
Miejsce i rok obrony: Zabrze, 2003
Opis fizyczny: , 219 s., bibliogr. 124 poz. + CD
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy* Mika
Słowa kluczowe polskie: oddział banku ; ocena efektywno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: bank branch ; efficiency evaluation
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-3752


20/26
Nr opisu: 0000003965
Tytuł oryginału: Metody porz±dkowania liniowego w ocenie jednostek organizacyjnych systemu bankowego
Autorzy: Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2002 z. 9, s. 5-15, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


21/26
Nr opisu: 0000017476
Tytuł oryginału: Quick Response - systemy szybkiego reagowania.
Autorzy: Monika Odlanicka-Poczobutt, Jacek* Cholewa, Michał Bartnicki.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania]. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 445-453, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119586
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


22/26
Nr opisu: 0000004885
Tytuł oryginału: Wykorzystanie technologii i systemów informatycznych w procesach decyzyjnych. Praca. Pod red. A. Michalskiego.
Autorzy: Michał Bartnicki, Roman** Bojarski, Waldemar* Gruszka, A. Kapczyński, Dariusz* Mazur, Andrzej** Michalski, Krzysztof Michalski, G. Nowosielska, Piotr* Piorunkiewicz, Anna* Sołtysik-Piorunkiewicz, Jacek* Wychowaniec, Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek, Tomasz* Żurek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2002
Opis fizyczny: , 151 s., bibliogr.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp BCP¦:


23/26
Nr opisu: 0000103748
Tytuł oryginału: Kryteria oceny wyników działalno¶ci regionów i oddziałów centrów w PKO BP SA.
Tytuł w wersji angielskiej: Criteria on the basis of which an evaluation of ranking the organisation units of PKO BP SA
Autorzy: Michał Bartnicki, Monika Odlanicka-Poczobutt, Jacek* Cholewa.
¬ródło: W: Systemy wspomagania organizacji. SWO'2001. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Henryka Sroki. Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 335-343, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 83-7246-085-X
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Słowa kluczowe polskie: PKO BP SA ; bank ; kryteria oceny ; taksonomia ; indeksy
Słowa kluczowe angielskie: PKO BP SA ; bank ; criteria of evaluation ; taxonomy ; indexes
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


24/26
Nr opisu: 0000017592
Tytuł oryginału: Logistyczne systemy wspomagaj±ce realizację zleceń.
Autorzy: Monika Odlanicka-Poczobutt, Michał Bartnicki, Jacek* Cholewa.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 463-471, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


25/26
Nr opisu: 0000003016
Tytuł oryginału: Metoda taksonomiczna badania podobieństwa z zakresu analizy struktury
Autorzy: Bronisław** Ortyl, Michał Bartnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2000 z. 2, s. 139-150, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


26/26
Nr opisu: 0000003087
Tytuł oryginału: Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie procesów demograficznych
Autorzy: Michał Bartnicki, Mirosław Matusek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 2000 z. 6, s. 5-16, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4494


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie