Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ANTONIUK JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/51
Nr opisu: 0000139190
Tytuł oryginału: Postanowienie wstępne w postępowaniu nieprocesowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Preliminary provision in non-litigious proceedings
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Własno¶ć intelektualna a dziedzictwo kulturowe. Warszawa : Wydaw. IUS PUBLICUM, 2020, s. 805-825, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-95535-53-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: postanowienie wstępne ; postępowanie nieprocesowe
Słowa kluczowe angielskie: preliminary provision ; non-litigious proceedings
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/51
Nr opisu: 0000139192
Tytuł oryginału: Umowa o zarz±dzanie nieruchomo¶ci± - pozakodeksowa umowa nazwana czy umowa nienazwana?.
Tytuł w wersji angielskiej: Contract for the management of joint property - outside of a code nominate or innominate contract?
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowi±zaniowych. Red. Wojciech Maciołek. Warszawa : Wydaw. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2020, s. 129-136, bibliogr. 36 poz.
ISBN: 978-83-66300-21-7978-83-66300-20-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: umowa o zarz±dzanie nieruchomo¶ci± ; pozakodeksowa umowa nazwana ; umowa nienazwana ; umowa zlecenia
Słowa kluczowe angielskie: contract for the management of joint property ; outside of a code nominate contract ; innominate contract ; commission contract
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/51
Nr opisu: 0000137091
Tytuł oryginału: Ustanowienie służebno¶ci przesyłu na prawie użytkowania wieczystego (Glosa do uchwały składu 7 sędziów S±du Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r., III CZP 101/16)
Tytuł w wersji angielskiej: Establishment of transmission easement under perpetual usufruct right (Gloss to the resolution of the composition of the seven judges of the Supreme Court of May 16, 2017, III CZP 101/16)
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Opol. Stud. Adm.- Prawne 2020 t. 18 z. 1, s. 163-172, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1731-8297
e-ISSN: 6969-9696
DOI:
Słowa kluczowe polskie: służebno¶ć przesyłu ; użytkowanie wieczyste ; nieruchomo¶ć
Słowa kluczowe angielskie: perpetual usufruct ; transmission easement ; property
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/51
Nr opisu: 0000136091
Tytuł oryginału: Postępowanie o ustalenie wysoko¶ci opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Wnioski de lege ferenda
Tytuł w wersji angielskiej: Proceedings for establishing of annual fee due to the perpetual usufruct of the land De lege ferenda conclusions
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Administracja 2019 nr 1, s. 50-60, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1896-0049
Słowa kluczowe polskie: użytkowanie wieczyste ; opłata roczna ; aktualizacja
Słowa kluczowe angielskie: perpetual usufruct of the land ; annual fee ; revaluation adjustment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/51
Nr opisu: 0000135566
Tytuł oryginału: Roszczenie o przejęcie zarz±du przez wła¶ciciela budynku pozostaj±cego w zarz±dzie gminy
Tytuł w wersji angielskiej: The claim of overtaking management by building owner remaining in management by community
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Opol. Stud. Adm.- Prawne 2019 t. 17 z. 1, s. 9-19, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1731-8297
DOI:
Słowa kluczowe polskie: roszczenie ; zarz±d ; własno¶ć prywatna
Słowa kluczowe angielskie: claim ; management ; private property
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/51
Nr opisu: 0000135561
Tytuł oryginału: Wyszehradzki Instytut Patentowy jako instrument internacjonalizacji małych i ¶rednich przedsiębiorców
Tytuł w wersji angielskiej: Visegrad Patent Institute as an instrument of internationalising of small and medium-sized enterprises
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Administracja 2018 nr 1, s. 30-40, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1896-0049
Słowa kluczowe polskie: Wyszehradzki Instytut Patentowy ; internacjonalizacja przedsiębiorców
Słowa kluczowe angielskie: Visegrad Patent Institute ; entrepeneurs internationalization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/51
Nr opisu: 0000135565
Tytuł oryginału: Zmiany w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa spadkowego jako warunek efektywnej ochrony praw spadkobierców.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy. Red. Ewa Wójcicka. Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018, s. 27-41, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-7455-567-8
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: spadek ; prawo
Słowa kluczowe angielskie: inheritance ; law
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/51
Nr opisu: 0000116706
Tytuł oryginału: Dopuszczalno¶ć obci±żenia użytkowania wieczystego służebno¶ci± przesyłu
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Opol. Stud. Adm.- Prawne 2017 t. 15 z. 1, s. 9-30, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1731-8297
Słowa kluczowe polskie: służebno¶ć przesyłu ; użytkowanie wieczyste ; nieruchomo¶ć ; orzecznictwo s±dowe ; przepisy prawne
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


9/51
Nr opisu: 0000135556
Tytuł oryginału: Prawne formy komercjalizacji wyników badań.
Autorzy: Jarosław Antoniuk, A. Drzewiecki.
¬ródło: W: Komercjalizacja wyników badań naukowych. Red. Piotr Stec. Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, s. 272-333, bibliogr.
ISBN: 978-83-8092-882-4
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 2,7
Słowa kluczowe polskie: badania naukowe ; komercjalizacja ; transfer technologii ; prawo
Słowa kluczowe angielskie: scientific research ; commercialization ; technology transfer ; law
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/51
Nr opisu: 0000114338
Tytuł oryginału: Obowi±zek gminy dostarczenia lokalu socjalnego
Tytuł w wersji angielskiej: The obligation of the municipalites to provide social housing
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Stud. Praw. 2016 nr 1(18), s. 85-100, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1689-8052
e-ISSN: 2451-0807
Słowa kluczowe polskie: gmina ; lokal socjalny ; ochrona praw lokatorów
Słowa kluczowe angielskie: municipality ; social housing ; protection of the rights of tenants
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


11/51
Nr opisu: 0000108947
Tytuł oryginału: Odpowiedzialno¶ć odszkodowawcza gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.
Autorzy: Jarosław Antoniuk, P. Falenta, M. Gurdek, A. Krakała, E. Krzysztofik, O. Kucharski, K. Kułak-Krzysiak, J. KuĽmicka-Sulikowska, B. Madej, B. Moczulska.
¬ródło: W: Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej. Red. Paulina Bie¶-Srokosz, Krzysztof Mucha. Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016, s. 11-21, bibliogr. 8 poz.
ISBN: 978-83-745550-3-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/51
Nr opisu: 0000106037
Tytuł oryginału: Odpowiedzialno¶ć za nielegalny pobór paliw lub energii w ¶wietle art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Monitor Praw. 2016 R. 24 nr 3, s. 146-152, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1230-6509
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/51
Nr opisu: 0000104056
Tytuł oryginału: Odpowiedzialno¶ć zbywcy za wady fizyczne kolekcji.
Autorzy: K. Zalasińska, K. Płażyńska, M. Jankowska-Sabat, W. Szafrański, P. Stec, Jarosław Antoniuk, E. Macierzyńska-Franaszczyk, A. Mi¶kiewicz, A. Jakubowski, Wojciech Kowalski.
¬ródło: W: Kolekcje i zbiory muzealne: problematyka prawna. Red. Piotr Stec, Piotr P. Maniurka. Opole : Wydaw. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 97-116
ISBN: 978-83-6395-061-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/51
Nr opisu: 0000103945
Tytuł oryginału: Pozew i sprzeciw od nakazu zapłaty wniesione w elektroniczym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do s±du wła¶ciwego (uwagi na tle znowelizowanego art. 505(37) k.p.c.)
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Pol. Proces Cyw. 2015 VI 4 (21), s. 511-528
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2082-1743
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/51
Nr opisu: 0000101363
Tytuł oryginału: Przedstawicielstwo bierne. Wnioski de lege lata i de lege ferenda.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe. Red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015, s. 21-35, bibliogr. 17 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/51
Nr opisu: 0000103944
Tytuł oryginału: Użycie znaku towarowego w domenie internetowej jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy Glosa do wyroku S±du Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013r., IV CSK 191/13
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Opol. Stud. Adm.- Prawne 2015 t. 13 z. 3, s. 165-173
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1731-8297
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/51
Nr opisu: 0000099122
Tytuł oryginału: A gloss to the decision of the Court of Appeals in Katowice of 3 October, 2011, V ACz 624/11 (Re. A claim of information under industrial property law)
Tytuł w wersji polskiej: Glosa do postanowienia S±du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 paĽdziernika 2011 r., V ACz 624/11 (dotyczy roszczenia informacyjnego w prawie własno¶ci przemysłowej)
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Stud. Praw. 2014 nr 1(14), s. 155-161, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1689-8052
e-ISSN: 2451-0807
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


18/51
Nr opisu: 0000099120
Tytuł oryginału: Bezumowne zarz±dzanie przez gminy prywatnymi budynkami jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Opol. Stud. Adm.- Prawne 2014 t. 12 z. 3, s. 9-26, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1731-8297
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/51
Nr opisu: 0000099124
Tytuł oryginału: Postępowanie o udzielenie informacji w zwi±zku z naruszeniem własno¶ci intelektualnej jako rodzaj postępowania cywilnego
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Prz. S±dowy 2014 nr 11/12, s. 144-163, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0867-7255
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/51
Nr opisu: 0000099129
Tytuł oryginału: Prawo prywatne w przykładach i zadaniach. Red. Piotr Stec, Mariusz Załucki.
Autorzy: Jarosław Antoniuk, I. Bałos, G. Bar, D. Szostek, Piotr* Horosz, A. Grzesiok-Horosz, K. Jasińska, A. Kaczmarek-Templin, M. Sala-Szczypiński, J. Kozińska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2014
Opis fizyczny: , 331 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7930-498-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 16,5
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/51
Nr opisu: 0000095203
Tytuł oryginału: Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyci±g). Komentarz. Red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek.
Autorzy: Jarosław Antoniuk, G. Bar, A. Grzesiok-Horosz, Piotr* Horosz, A. Jaroszek, A. Kaczmarek-Templin, J. Kozińska, A. Kubiak-Cyrul, D. Mucha, P. Polański, M. Skory, B. Sołtys, P. Stec, D. Szostek, B. Więzłowska-Czepiel, M. Załucki.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2014
Opis fizyczny: , 620 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-255-6412-4978-83-255-6413-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 31
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/51
Nr opisu: 0000093536
Tytuł oryginału: Licencja przymusowa jako instrument transferu wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: A compulsory licence as a tool for knowledge transfer
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2013 t. 51 nr 6, s. 227-246, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. Red. T. Leczykiewicz
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-9724
Słowa kluczowe polskie: licencja przymusowa ; własno¶ć przemysłowa ; transfer wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: compulsory licence ; industrial property ; knowledge transfer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


23/51
Nr opisu: 0000099130
Tytuł oryginału: Aukcja on-line
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Opol. Stud. Adm.- Prawne 2012 t. 10 z. 4, s. 9-24, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1731-8297
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/51
Nr opisu: 0000080032
Tytuł oryginału: Postępowanie s±du wła¶ciwego po przekazaniu mu sprawy wniesionej w elektronicznym postępowaniu upominawczym (uwagi na tle art. 50537 KPC)
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Monitor Praw. 2012 R. 20 nr 20, s. 1069-1078, bibliogr. 35 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-6509
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


25/51
Nr opisu: 0000080040
Tytuł oryginału: Wpływ ogłoszenia upadło¶ci na umowy licencyjne zawarte przez upadłego.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Własno¶ć intelektualna w prawie upadło¶ciowym i naprawczym. Pod red. Mariusza Załuckiego. Warszawa : Wydaw. IUSatTAX, 2012, s. 29-42, bibliogr. 43 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/51
Nr opisu: 0000079865
Tytuł oryginału: Ochrona własno¶ci intelektualnej. Zarys wykładu.
Autorzy: Jarosław Antoniuk, A. Drzewiecki, Piotr* Stec.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2011
Opis fizyczny: , 212 s., bibliogr.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. FRMg II 23518 CZ.


27/51
Nr opisu: 0000079874
Tytuł oryginału: Roszczenia z tytułu naruszenia praw własno¶ci intelektualnej po harmonizacji z prawem europejskim.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Ochrona własno¶ci intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje. Pod red. Mariusza Załuckiego. Warszawa : Wydaw. IUSatTAX, 2011, s. 117-140, bibliogr. 70 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/51
Nr opisu: 0000080085
Tytuł oryginału: Umowy o korzystanie z rzeczy.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2011, s. 223-243
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/51
Nr opisu: 0000080087
Tytuł oryginału: Umowy o ¶wiadczenie usług.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2011, s. 244-264
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/51
Nr opisu: 0000080083
Tytuł oryginału: Umowy o ustanowienie i przeniesienie praw.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2011, s. 204-222
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/51
Nr opisu: 0000071196
Tytuł oryginału: Obrót własno¶ci± intelektualn±.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Własno¶ć intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne. Pod red. P. Steca. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci, 2010, s. 51-72
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/51
Nr opisu: 0000071238
Tytuł oryginału: Ochrona sui generis elektronicznych baz danych.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: W kierunku sprawnego państwa. Publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Cz. 1, 2. Red. M. Thorz. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2010, s. 199-216
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/51
Nr opisu: 0000074603
Tytuł oryginału: Prawne podstawy przedsiębiorczo¶ci. Testy. Red. Piotr Horosz.
Autorzy: Piotr* Horosz, Jarosław Antoniuk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Opis fizyczny: , 177 s., bibliogr.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


34/51
Nr opisu: 0000071165
Tytuł oryginału: Prawne podstawy przedsiębiorczo¶ci. Testy. Red.: Piotr Horosz, Jarosław Antoniuk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/51
Nr opisu: 0000071637
Tytuł oryginału: Umowy o korzystanie z rzeczy.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2010, s. 217-237
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/51
Nr opisu: 0000071192
Tytuł oryginału: Umowy o przeniesienie i ustanowienie praw.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2010, s. 198-216
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/51
Nr opisu: 0000071638
Tytuł oryginału: Umowy o ¶wiadczenie usług.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2010, s. 238-258
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/51
Nr opisu: 0000058469
Tytuł oryginału: Nowa regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego. Red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 97-107
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/51
Nr opisu: 0000058256
Tytuł oryginału: Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie z tytułu rejestracji i utrzymania domeny internetowej
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Monitor Praw. 2009 R. 17 nr 1, s. 49
p-ISSN: 1230-6509
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/51
Nr opisu: 0000050959
Tytuł oryginału: Ważna przyczyna jako podstawa wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Monitor Praw. 2008 R. 16 nr 6, s. 325
p-ISSN: 1230-6509
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


41/51
Nr opisu: 0000074597
Tytuł oryginału: Prawne podstawy przedsiębiorczo¶ci.
Autorzy: Piotr* Horosz, Jarosław Antoniuk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Opis fizyczny: , 318 s., bibliogr.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/51
Nr opisu: 0000086629
Tytuł oryginału: Ochrona znaków towarowych w Internecie.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
Adres wydawniczy: Warszawa : LexisNexis, 2006
Opis fizyczny: , 271 s., bibliogr. 579 poz.
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/51
Nr opisu: 0000015623
Tytuł oryginału: Podstawy prawa dla studentów zarz±dzania. Praca zbiorowa. Pod red. Ernesta Knosali i Małgorzaty Baron-Wiaterek.
Autorzy: Jarosław Antoniuk, Małgorzata** Baron-Wiaterek, Piotr* Horosz, Ernest** Knosala, Wojciech Kowalski, Agnieszka* Kubiak-Cyrul, G. KuĽnik, Piotr* Stec, Hanna* Walczak-Zaremba, Paweł Witkowski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2005
Opis fizyczny: , 267 s., bibliogr.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/51
Nr opisu: 0000086597
Tytuł oryginału: Wspólne prawo ochronne na znak towarowy
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Stud. Praw. 2005, s. 145-155, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 1689-8052
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/51
Nr opisu: 0000086635
Tytuł oryginału: Cybersquatting.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywisto¶ć? II Ogólnopolska konferencja naukowa. T. 2. Red. Lesław H. Haber. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 109-117, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: cybersquatting ; znak towarowy ; prawo ochronne ; nieuczciwa konkurencja
Słowa kluczowe angielskie: cybersquatting ; trademark ; protection right ; unfair competition
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 111462


46/51
Nr opisu: 0000086589
Tytuł oryginału: Funkcje znaku towarowego w Internecie.
Tytuł w wersji angielskiej: The functions of trademarks in Internet
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarz±dzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 163-168, bibliogr. 13 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1626 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 24)
Słowa kluczowe polskie: znak towarowy ; marketing ; internet
Słowa kluczowe angielskie: trademark ; marketing ; internet
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


47/51
Nr opisu: 0000086584
Tytuł oryginału: Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w ¶wietle prawa własno¶ci przemysłowej
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Prz. Ustawod. Gosp. 2004 R. 57 nr 9, s. 10-19, bibliogr. 62 poz.
p-ISSN: 0137-5490
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/51
Nr opisu: 0000086585
Tytuł oryginału: Ochrona znaków towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Probl. Współcz. Prawa Międzynar. 2004 vol. 2, s. 38-72, bibliogr. 114 poz.
p-ISSN: 1730-4504
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/51
Nr opisu: 0000086587
Tytuł oryginału: Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Monitor Praw. 2004 R. 12 nr 15, s. 685-689, bibliogr. 38 poz.
p-ISSN: 1230-6509
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/51
Nr opisu: 0000086583
Tytuł oryginału: Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w ¶wietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: -Prz. Ustawod. Gosp. 2003 R. 56 nr 7, s. 2-11, bibliogr. 68 poz.
p-ISSN: 0137-5490
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/51
Nr opisu: 0000076754
Tytuł oryginału: Use and abuse of trademarks in Internet domain names.
Autorzy: Jarosław Antoniuk.
¬ródło: W: Vysledky vedecke prace studentu doktorskeho studia EKF VSB-TU Ostrava 2002. Sbornik prispevku z mezinarodni konference studentu doktorskeho studia, Ostrava, 22. kvetna 2002. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita. Ekonomicka Fakulta. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2002, s. 147-149
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie