Wynik wyszukiwania
Zapytanie: EDUKACJA XXI WIEKU
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000122740
Tytuł oryginału: Pracownik socjalny jako ważny element pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego - specyfika procesu pracy i zagrożeń w środowisku pracy.
Tytuł w wersji angielskiej: A social worker as an important element of social welfare and civil society - specifics of work process and hazards in working environment
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 2. Red. Katarzyna Górecka, Anna Kurkiewicz. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 117-128, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-65096-54-8
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 41)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo i higiena pracy ; proces pracy ; zagrożenia ; pracownik socjalny
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; work process ; hazards ; social worker
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/23
Nr opisu: 0000121276
Tytuł oryginału: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1. Red. Natasza Starik, Natalia Majchrzak.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017
Opis fizyczny: , 268 s.
ISBN: 978-83-65096-52-4
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 40)
Uwagi: Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 12
Typ publikacji: 000
Język publikacji: POL


3/23
Nr opisu: 0000122739
Tytuł oryginału: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 2. Red. Katarzyna Górecka, Anna Kurkiewicz.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017
Opis fizyczny: , 256 s.
ISBN: 978-83-65096-54-8
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 41)
Uwagi: Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 12
Typ publikacji: 000
Język publikacji: POL


4/23
Nr opisu: 0000121275
Tytuł oryginału: Zabawa jako źródło podnoszenia kompetencji dziecka z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
Źródło: W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1. Red. Natasza Starik, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 71-79, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-65096-52-4
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 40)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/23
Nr opisu: 0000117593
Tytuł oryginału: Innowacyjne nauczanie przedmiotów z zakresu ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
Tytuł w wersji angielskiej: Innovative teaching of subjects in the field of mine rescue and occupational health and safety in mining on Faculty of Mining and Geology Silesian University of Technology
Autorzy: Aneta Grodzicka.
Źródło: W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. 1. Red. Natasza Starik, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 247-255, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-65096-41-8
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 37)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: szkolnictwo wyższe ; proces kształcenia ; ratownictwo górnicze ; bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie
Słowa kluczowe angielskie: higher education ; education process ; mine rescue ; occupational health and safety in mining industry
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/23
Nr opisu: 0000115341
Tytuł oryginału: Kreatywność nauczyciela jako ważny aspekt w systemie edukacyjnym.
Tytuł w wersji angielskiej: The teacher's creativity as an important aspect of the education system
Autorzy: Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
Źródło: W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 83-91, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-65096-42-5
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 38)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: kreatywność ; działalność artystyczna ; kreatywny student ; kreatywny nauczyciel ; metoda twórcza
Słowa kluczowe angielskie: creativity ; artistic activity ; creative student ; creative teacher ; creative method
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


7/23
Nr opisu: 0000115343
Tytuł oryginału: Organizacje pozarządowe a jakość i bezpieczeństwo życia osób niepełnosprawnych.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
Źródło: W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 93-102, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-65096-42-5
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 38)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawność ; organizacja pozarządowa ; jakość życia ; wsparcie
Słowa kluczowe angielskie: disability ; non-governmental organization ; quality of life ; support
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


8/23
Nr opisu: 0000117594
Tytuł oryginału: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. 1. Red. Natasza Starik, Andrzej Zduniak.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016
Opis fizyczny: , 495 s.
ISBN: 978-83-65096-41-8
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 37)
Uwagi: Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni
Liczba arkuszy wydawniczych: 25
Typ publikacji: 000
Język publikacji: POL


9/23
Nr opisu: 0000115347
Tytuł oryginału: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016
Opis fizyczny: , 462 s.
ISBN: 978-83-65096-42-5
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 38)
Uwagi: Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni
Liczba arkuszy wydawniczych: 21
Typ publikacji: 000
Język publikacji: POL


10/23
Nr opisu: 0000116717
Tytuł oryginału: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 3. Red. Teresa Węglarz, Helena Marek.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016
Opis fizyczny: , 421 s.
ISBN: 978-83-65096-46-3
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 39)
Uwagi: Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni
Liczba arkuszy wydawniczych: 19
Typ publikacji: 000
Język publikacji: POL


11/23
Nr opisu: 0000116721
Tytuł oryginału: Specyfika kryteriów oceny pracowników na przykładzie okresowej oceny nauczycieli akademickich.
Tytuł w wersji angielskiej: The specifics of criteria for assessment of workers for example of periodic assessment of university teachers
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 3. Red. Teresa Węglarz, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 311-322, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-65096-46-3
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 39)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: ocena pracownika ; szkolnictwo wyższe ; nauczyciel akademicki ; ocena parametryczna
Słowa kluczowe angielskie: assessment of employee ; higher education ; academic teacher ; parametric evaluation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/23
Nr opisu: 0000116716
Tytuł oryginału: Specyfika organizacji adaptacji zawodowej w procesie kształcenia na przykładzie nauczycieli akademickich.
Tytuł w wersji angielskiej: The specifics of occupational adaptation organization in education process for example of university teachers
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 3. Red. Teresa Węglarz, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 125-135, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-65096-46-3
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 39)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel akademicki ; szkolnictwo wyższe ; proces kształcenia ; adaptacja zawodowa
Słowa kluczowe angielskie: academic teacher ; higher education ; education process ; occupational adaptation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


13/23
Nr opisu: 0000107645
Tytuł oryginału: Organizacja procesu kształcenia w uczelni na przykładzie specjalności kształcenia "technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy", prowadzonej na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 1. Red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 281-294, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-65096-01-2
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 33)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: studia wyższe ; efekty kształcenia ; specjalność kształcenia ; bezpieczeństwo i higiena pracy
Słowa kluczowe angielskie: higher education ; education effects ; education speciality ; occupational health and safety
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


14/23
Nr opisu: 0000107644
Tytuł oryginału: Organizacja zajęć dydaktycznych w uczelni na przykładzie przedmiotu "projektowanie systemów bezpieczeństwa".
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 1. Red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 265-280, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-65096-01-2
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 33)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,9
Słowa kluczowe polskie: uczelnia ; dydaktyka ; system bezpieczeństwa ; analiza zagrożeń
Słowa kluczowe angielskie: university ; didactics ; safety system ; hazard analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


15/23
Nr opisu: 0000110490
Tytuł oryginału: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 1. Red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014
Opis fizyczny: , 532 s.
ISBN: 978-83-65096-01-2
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 33)
Uwagi: Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni
Liczba arkuszy wydawniczych: 24
Typ publikacji: 000
Język publikacji: ENG


16/23
Nr opisu: 0000074490
Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna z zakresu ochrony zdrowia pracujących.
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 1. Red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 56-65, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 13 2084-9001)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


17/23
Nr opisu: 0000074491
Tytuł oryginału: Ograniczanie narażenia na hałas słyszalny w środowisku pracy.
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 2. Red. T. Smal, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 120-132, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 14 2084-9001)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


18/23
Nr opisu: 0000074492
Tytuł oryginału: Problemy oceny i ograniczania wysiłku głosowego u nauczycieli.
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 2. Red. T. Smal, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 307-317, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 14 2084-9001)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


19/23
Nr opisu: 0000107637
Tytuł oryginału: Młodzi i mało doświadczeni pracownicy - wnioski wynikające z analizy wypadków uczniów i wypadków przy pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 3. Red. Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007, s. 70-76
ISBN: 978-83-922909-7-1
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 12 2084-9001)
Słowa kluczowe polskie: szkoła podstawowa ; gimnazjum ; młodzież szkolna ; pracownik niedoświadczony ; pracownik młody ; analiza wypadkowości ; wypadek przy pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego
Słowa kluczowe angielskie: primary school ; grammar school ; school children ; inexperienced worker ; young worker ; accident rate ; work accident ; occupational health and safety ; occupational risk assessment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


20/23
Nr opisu: 0000107643
Tytuł oryginału: Młodzi i mało doświadczeni pracownicy - wytyczne adaptacji zawodowej dla potrzeb wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 3. Red. Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007, s. 82-91
ISBN: 978-83-922909-7-1
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 12 2084-9001)
Słowa kluczowe polskie: pracownik młody ; pracownik niedoświadczony ; adaptacja zawodowa ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; podnoszenie kwalifikacji ; szkolenie pracownika ; wytyczne
Słowa kluczowe angielskie: young worker ; inexperienced worker ; occupational adaptation ; occupational health and safety ; upskilling ; staff training ; guidelines
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


21/23
Nr opisu: 0000075083
Tytuł oryginału: Kształcenie zdalne w doskonaleniu osób dorosłych w zakresie nowych umiejętności zawodowych.
Autorzy: Marcin* Dąbrowski.
Źródło: W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 1. Red.: M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006, s. 306-310
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 10 2084-9001)
Słowa kluczowe polskie: kształcenie na odległość ; doskonalenie zawodowe ; społeczeństwo informacyjne
Słowa kluczowe angielskie: distance learning ; further training ; information society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


22/23
Nr opisu: 0000107634
Tytuł oryginału: Stan edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.
Autorzy: Marcin Krause.
Źródło: W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2. Red. Andrzej Kusztelak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006, s. 308-318
ISBN: 978-83-922909-2-5
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 9)
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo i higiena pracy ; edukacja ; kwalifikacje zawodowe ; wymagania ; jednostka oświatowa ; dydaktyka ; kształcenie specjalisty
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; education ; professional qualifications ; requirements ; educational institution ; didactics ; training of specialist
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


23/23
Nr opisu: 0000025286
Tytuł oryginału: Wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.
Autorzy: Jolanta Ignac-Nowicka, R. Konieczny.
Źródło: W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 1. Red.: M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006, s. 326-334
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 10 2084-9001)
Słowa kluczowe polskie: monitoring wizyjny ; bezpieczeństwo w szkole
Słowa kluczowe angielskie: vision monitoring ; school security
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie