Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L MECH
Liczba odnalezionych rekordów: 87Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/87
Nr opisu: 0000012960
Tytuł oryginału: Gridy obliczeniowe w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji układów mechanicznych
Autorzy: Wacław Ku¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 41-57, bibliogr. 75 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


2/87
Nr opisu: 0000012961
Tytuł oryginału: Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki ¦l±skiej - jej profil naukowo-badawczy i rozwój
Autorzy: Ewa** Opoka, Wojciech Moczulski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 59-76
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: podstawy konstrukcji maszyn ; projektowanie ; konstruowanie ; komputerowe wspomaganie produkcji ; projektowanie wspomagane komputerowo ; badanie do¶wiadczalne ; wibroakustyka ; sztuczna inteligencja ; diagnostyczny system ekspertowy
Słowa kluczowe angielskie: basics of machine design ; designing ; design engineering ; computer aided management ; computer aided design ; experimental test ; vibroacoustics ; artificial intelligence
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


3/87
Nr opisu: 0000013202
Tytuł oryginału: Konstruowanie zorientowane na seryjno¶ć wytwarzania
Autorzy: Piotr Gendarz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 123-140, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


4/87
Nr opisu: 0000012980
Tytuł oryginału: Modelowanie, analiza oraz synteza aktywnych układów mechanicznych
Autorzy: Andrzej Buchacz, Katarzyna Żurek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 99-122, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: analiza ; graf biegunowy ; modelowanie ; synteza
Słowa kluczowe angielskie: analysis ; polar graph ; modelling ; synthesis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


5/87
Nr opisu: 0000012959
Tytuł oryginału: Optymalizacja ewolucyjna w zagadnieniach termomechanicznych
Autorzy: Adam Długosz, Wacław Ku¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 23-40, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: optymalizacja kształtu ; identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; algorytm rozproszony ; metoda elementów brzegowych ; termosprężysto¶ć
Słowa kluczowe angielskie: shape optimization ; identification ; evolutionary algorithm ; distributed algorithm ; boundary element method ; thermoelasticity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


6/87
Nr opisu: 0000013209
Tytuł oryginału: Programowanie w logice z ograniczeniami do zarz±dzania w ¶rodowisku wieloprojektowym
Autorzy: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 173-186, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie ; projekt
Słowa kluczowe angielskie: Theory of Constraints ; scheduling ; project
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


7/87
Nr opisu: 0000012985
Tytuł oryginału: Rozwój metod analizy sygnałów wibroakustycznych stosowanych w diagnostyce maszyn
Autorzy: Bogdan* Wysogl±d, Anna Timofiejczuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 225-248, bibliogr. 50 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: analiza sygnałów ; diagnostyka ; maszyna wirnikowa
Słowa kluczowe angielskie: signal analysis ; diagnosis ; rotating machine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


8/87
Nr opisu: 0000012958
Tytuł oryginału: Słowo wstępne w 60-lecie działalno¶ci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Autorzy: Leszek** Dobrzański.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 5-21
p-ISSN: 0434-0817
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


9/87
Nr opisu: 0000012981
Tytuł oryginału: Synteza dyskretnych i ci±głych układów drgaj±cych z uwzględnieniem tłumienia
Autorzy: Andrzej Dymarek, Tomasz Dzitkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 141-154, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: charakterystyka dynamiczna ; transformacja ; powolno¶ć ; ruchliwo¶ć
Słowa kluczowe angielskie: dynamical characteristics ; transformation ; slowness ; motility
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


10/87
Nr opisu: 0000012982
Tytuł oryginału: Wibroizolatory kwazizerowej sztywno¶ci w pasywnej izolacji drgań mechanicznych o wolnozmiennych składowych widma wymuszenia drgań
Autorzy: Władysław** Kaliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 155-171, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: wibroizolacja ; układ pasywny ; własno¶ci mechaniczne ; drgania ; dĽwignica ; histereza
Słowa kluczowe angielskie: vibroisolation ; passive system ; mechanical properties ; vibration ; crane ; hysteresis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


11/87
Nr opisu: 0000012984
Tytuł oryginału: Wpływ cech geometrycznych ziaren napełniaczy na wła¶ciwo¶ci reologiczne polietylenu i polistyrenu
Autorzy: Józef Stabik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 205-224, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: napełniacz ; polimer napełniony ; lepko¶ć ; struga płynu
Słowa kluczowe angielskie: filler ; filled polymer ; viscosity ; fluid stream
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


12/87
Nr opisu: 0000012983
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia napędu perystaltycznego
Autorzy: Wojciech** Pillich.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 187-204, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: transport ; mechanizm ; napęd ; konstrukcja ; model ; napór ; deformacja ; opór toczenia ; koło jezdne ; przepływ płynu ; badania eksperymentalne
Słowa kluczowe angielskie: transport ; mechanism ; drive ; construction ; model ; pressure ; deformation ; rolling resistance ; road wheel ; fluid flow ; experimental research
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


13/87
Nr opisu: 0000012979
Tytuł oryginału: Zaawansowane metody wnioskowania diagnostycznego
Autorzy: Anna Timofiejczuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 77-97, bibliogr. 35 poz
p-ISSN: 0434-0817
Słowa kluczowe polskie: diagnostyka maszyn ; wnioskowanie diagnostyczne ; CBR ; CxBR
Słowa kluczowe angielskie: machine diagnostics ; diagnostic inference ; CBR ; CxBR
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


14/87
Nr opisu: 0000026669
Tytuł oryginału: Efekty odsiarczania spalin w kotłach małej mocy przy zastosowaniu układu pneumatycznego dozowania sorbentu
Autorzy: D. Homa, Franciszek** Gramatyka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 53-65, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


15/87
Nr opisu: 0000026662
Tytuł oryginału: Energetyczne aspekty procesu regeneracji osnowy mas formierskich w układzie urz±dzeń regeneratora liniowego
Autorzy: Henryk** Szlumczyk, Zbigniew** Pi±tkiewicz, Krzysztof Janerka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 139-147, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


16/87
Nr opisu: 0000026667
Tytuł oryginału: Konfiguracja stanowisk do pneumatycznego nawęglania ciekłego metalu
Autorzy: Krzysztof Janerka, Zbigniew** Pi±tkiewicz, Henryk** Szlumczyk, D. Homa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 77-86, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


17/87
Nr opisu: 0000026666
Tytuł oryginału: Materiały o wysokiej trwało¶ci w transporcie pneumatycznym
Autorzy: Stanisław** Jura, Jerzy** Kilarski, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 87-95, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


18/87
Nr opisu: 0000026665
Tytuł oryginału: Mieszanie pneumatyczne
Autorzy: Zbigniew** Pi±tkiewicz, Krzysztof Janerka, Henryk** Szlumczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 111-117, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


19/87
Nr opisu: 0000026664
Tytuł oryginału: Rozwój transportu rurowego
Autorzy: Zbigniew** Pi±tkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 119-130, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


20/87
Nr opisu: 0000026668
Tytuł oryginału: Szybko¶ć nawęglania w procesie pneumatycznego wprowadzania materiału węglowego
Autorzy: Krzysztof Janerka, Stanisław** Jura, Zbigniew** Pi±tkiewicz, Henryk** Szlumczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 67-76, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


21/87
Nr opisu: 0000026663
Tytuł oryginału: Torkretowanie pneumatyczne
Autorzy: Zbigniew** Pi±tkiewicz, Krzysztof Janerka, Henryk** Szlumczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 131-138, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


22/87
Nr opisu: 0000035240
Tytuł oryginału: Ilo¶ciowe ujęcie roli składników struktury i składu chemicznego staliwa L20G w różnych temperaturach eksploatacji
Autorzy: J. Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 59-70, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


23/87
Nr opisu: 0000035244
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie gospodarki narzędziami pomiarowymi zgodnie z ISO serii 9000
Autorzy: Krzysztof Ciupke.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 7-18, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


24/87
Nr opisu: 0000035239
Tytuł oryginału: Kształtowanie wyrobów stalowych na półgor±co (na ciepło)
Autorzy: Jakub* Kowalczyk, Roman* Kozik, Roman** Wusatowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 79-96, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


25/87
Nr opisu: 0000035241
Tytuł oryginału: Oddziaływania składu chemicznego na zmiany twardo¶ci jednolitych walców żeliwnych
Autorzy: J. Cybo, Stanisław** Jura, Marian* Przybył, J. Chmiela, G. Służałek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 47-58
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


26/87
Nr opisu: 0000035242
Tytuł oryginału: Profil twardo¶ci przekroju poprzecznego jednolitych walców żeliwnych
Autorzy: J. Cybo, Stanisław** Jura, Marian* Przybył, J. Chmiela, G. Służałek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 37-45, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


27/87
Nr opisu: 0000035238
Tytuł oryginału: Reprezentacja numeryczna elementów maszyn dla potrzeb komputerowego wspomagania konstruowania i eksploatacji
Autorzy: Wojciech Moczulski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 113-120, biblogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


28/87
Nr opisu: 0000035243
Tytuł oryginału: Wpływ procesu metalurgicznego na dekohezję odlewu podczas krzepnięcia i eksploatacji
Autorzy: J. Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 19-35, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


29/87
Nr opisu: 0000043276
Tytuł oryginału: Analiza wrażliwo¶ci warto¶ci własnych na parametry konstrukcyjne układów napędowych
Autorzy: Eugeniusz ¦witoński, Zdzisław Rak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 379-384, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


30/87
Nr opisu: 0000043274
Tytuł oryginału: Badania numeryczne zjawiska stick-slip
Autorzy: Marian* Wiercigroch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 409-416, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


31/87
Nr opisu: 0000043285
Tytuł oryginału: Drgania w ocenie stanu technicznego maszyny
Autorzy: Władysław** Kaliński, Wojciech** Pillich.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 153-159, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


32/87
Nr opisu: 0000043277
Tytuł oryginału: Drgania wymuszone prętów cienko¶ciennych o profilu otwartym
Autorzy: Eugeniusz ¦witoński, Krzysztof Bizoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 373-377, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


33/87
Nr opisu: 0000043280
Tytuł oryginału: Eliminacja ukosowania suwnicy wywołanego zjawiskiem odbicia
Autorzy: Andrzej** Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 279-286, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


34/87
Nr opisu: 0000043284
Tytuł oryginału: Komputerowa weryfikacja konstrukcji stołu obrotowego tokarki karuzelowej metod± elementów skończonych
Autorzy: Jan Kosmol, J. ¦liwka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 181-186, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


35/87
Nr opisu: 0000043281
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie diagnozowania przekładni zębatych dużych mocy
Autorzy: Ludwik** Muller, Andrzej** Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 257-263, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


36/87
Nr opisu: 0000043288
Tytuł oryginału: Laboratoryjne stanowisko do badań skuteczno¶ci wibroizolacji kabin suwnic wibroizolatorami quasi-zerowej sztywno¶ci
Autorzy: Remigiusz** Ćwik, Tadeusz** Koprowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 69-74, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


37/87
Nr opisu: 0000043283
Tytuł oryginału: Matematyczne modelowanie pola temperatury w chłodnicy kanałowej stosowanej w urz±dzeniach elektronicznych
Autorzy: Stanisław** Kucypera.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 195-200, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


38/87
Nr opisu: 0000043279
Tytuł oryginału: Modelowanie oddziaływań dystorsyjnych
Autorzy: Donat** Renowicz, Jerzy Okrajni.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 345-349, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


39/87
Nr opisu: 0000043290
Tytuł oryginału: Modelowanie opływu sztucznych zastawek aortycznych
Autorzy: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 209-221, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


40/87
Nr opisu: 0000043282
Tytuł oryginału: Modelowanie żelbetu i gruntów w analizie układu budynek/podłoże
Autorzy: Stanisław** Majewski, Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 225-232, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


41/87
Nr opisu: 0000043296
Tytuł oryginału: Rekurencyjna formuła wyznaczania podatno¶ci dynamicznej układów prętowych o strukturze kaskadowej w ujęciu grafów i liczb strukturalnych
Autorzy: Andrzej Buchacz, Józef** Wojnarowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 47-55, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


42/87
Nr opisu: 0000043275
Tytuł oryginału: Sprzężone drgania poprzeczno-wzdłużne górniczego układu wyci±gowego
Autorzy: Dagmara** Tejszerska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 385-392, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


43/87
Nr opisu: 0000043292
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć dynamiczna pręta cienko¶ciennego obci±żonego mimo¶rodowo
Autorzy: Witold* Grabysz, Eugeniusz ¦witoński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 135-142, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


44/87
Nr opisu: 0000043298
Tytuł oryginału: Tendencje rozwojowe w napędach kombajnów węglowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak, Eugeniusz ¦witoński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 7-24, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


45/87
Nr opisu: 0000043293
Tytuł oryginału: The pursuit of effectiveness and a matter of sureness
Autorzy: Janusz** Dietrych.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 113-117
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


46/87
Nr opisu: 0000043278
Tytuł oryginału: Uwagi o nowej metodzie linearyzacji statystycznej opartej na minimalizacji błędu kwadratowego energii potencjalnej
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 357-365, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


47/87
Nr opisu: 0000043287
Tytuł oryginału: Wolno¶ć nie jest z tego ¶wiata
Autorzy: Janusz** Dietrych.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 75-78
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


48/87
Nr opisu: 0000043297
Tytuł oryginału: Wybór i modyfikacja parametrów skrawania w procesach obróbczych z użyciem systemu wspomagania podejmowania decyzji wykorzystuj±cego zbiory rozmyte (FDSS)
Autorzy: M. Balaziński, M. Bellerose, Ernest** Czogała.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 25-36, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


49/87
Nr opisu: 0000043291
Tytuł oryginału: Wyznaczanie charakterystyk amplitudowo-często¶ciowo-fazowych modelu układu wibroizolacji kabiny operatora suwnicy
Autorzy: Jerzy ¦wider, Józef** Wojnarowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 199-208, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


50/87
Nr opisu: 0000043286
Tytuł oryginału: Wyznaczanie rozkładu temperatur w uzwojeniu wirnika turbogeneratora metod± elementów skończonych
Autorzy: Antoni John, Bogna Mrówczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 139-145, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


51/87
Nr opisu: 0000043289
Tytuł oryginału: Zasada wierzchołkowa w modelowaniu metod± hipergrafów wieloodcinkowych układów prętowych o parametrach rozłożonych w sposób ci±gły
Autorzy: Andrzej Buchacz, Maciej* Pasek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 49-56, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


52/87
Nr opisu: 0000043294
Tytuł oryginału: Zastosowanie sieci neuronalnych do odwracania modeli drgań
Autorzy: Wojciech Cholewa, M. White.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 75-92, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


53/87
Nr opisu: 0000043295
Tytuł oryginału: Zastosowanie stochastycznej metody elementów brzegowych w modelowaniu losowych układów mechanicznych
Autorzy: Tadeusz* Burczyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 57-73, bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


54/87
Nr opisu: 0000045309
Tytuł oryginału: Analiza ci±głych i dyskretnych zagadnień własnych dla równania przewodzenia ciepła
Autorzy: Janusz** Skorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 363-368, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


55/87
Nr opisu: 0000045315
Tytuł oryginału: Analiza wibroakustyczna w dziedzinie czasu jako metoda poszukiwania symptomów zużycia ostrza skrawaj±cego
Autorzy: Jan Kosmol, Andrzej Sokołowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 185-191, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


56/87
Nr opisu: 0000045306
Tytuł oryginału: Analysis of the influence of plays on magnitudes of dynamic forces in kinematic pairs of a driving system of gearheads of coal shearer
Autorzy: Eugeniusz ¦witoński, Dariusz* Dubiel, Zdzisław Rak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 407-413, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


57/87
Nr opisu: 0000045307
Tytuł oryginału: Application of a transfer matrix of problems of dynamics of thin - walled bars
Autorzy: Eugeniusz ¦witoński, Krzysztof Bizoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 393-405, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


58/87
Nr opisu: 0000045321
Tytuł oryginału: Badania symulacyjne modelu sztucznego stawu biodrowego
Autorzy: Alicja Balin, Jerzy Myalski, Józef** ¦leziona, J. Toborek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 33-38, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


59/87
Nr opisu: 0000045322
Tytuł oryginału: Control of a machining process by means of neural controllers
Autorzy: M. Balaziński, Ernest** Czogała, Tomasz* Sadowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 21-31, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


60/87
Nr opisu: 0000045317
Tytuł oryginału: Dobór optymalnych cech konstrukcyjnych kołpaków wirnika turbogeneratora TWW-200-2
Autorzy: Bronisław** Drak, Eugeniusz ¦witoński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 87-93, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3362


61/87
Nr opisu: 0000045310
Tytuł oryginału: Model matematyczny przepływu wielofazowego (woda-gaz-ciała stałe)
Autorzy: Franciszek Plewa, Kazimierz** Wanat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 331-339, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


62/87
Nr opisu: 0000045314
Tytuł oryginału: Model matematyczny U-rurowego rekuperatora radiacyjno-konwekcyjnego
Autorzy: Joachim** Kozioł, Jan** Składzień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 193-198, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


63/87
Nr opisu: 0000045305
Tytuł oryginału: Modelowanie drgań poprzecznych naczynia wydobywczego
Autorzy: Dagmara** Tejszerska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 415-422, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


64/87
Nr opisu: 0000045320
Tytuł oryginału: Modelowanie metod± hipergrafów drgaj±cych, przestrzennych, wieloodcinkowych mechanicznych układów prętowych o parametrach rozłożonych w sposób ci±gły
Autorzy: Andrzej Buchacz, Maciej* Pasek, Józef** Wojnarowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 45-52, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


65/87
Nr opisu: 0000045311
Tytuł oryginału: Pole obci±żeń poziomych suwnicy podczas jazdy wywołane zjawiskiem odbicia
Autorzy: Andrzej** Nowak, Józef** Wojnarowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 299-304, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


66/87
Nr opisu: 0000045312
Tytuł oryginału: Sensitivity analysis in modelling of a driving system of a gearhead of the KGS 300 shearer
Autorzy: Arkadiusz Mężyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 249-256, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


67/87
Nr opisu: 0000045319
Tytuł oryginału: Synteza drgaj±cych skrętnie układów prętowych o strukturze kaskadowej w ujęciu grafów i liczb strukturalnych
Autorzy: Andrzej Buchacz, Józef** Wojnarowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 53-58, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


68/87
Nr opisu: 0000045318
Tytuł oryginału: Tworzymy, więc stajemy się
Autorzy: Janusz** Dietrych.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 81-85
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


69/87
Nr opisu: 0000045316
Tytuł oryginału: Układy wibroizolacji maszyn roboczych ciężkich w aspekcie modelowania
Autorzy: Władysław** Kaliński, Wojciech** Pillich.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 169-178, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


70/87
Nr opisu: 0000045308
Tytuł oryginału: Wyznaczanie dokładnych charakterystyk probabilistycznych w nieliniowych układach dynamicznych
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 369-375, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


71/87
Nr opisu: 0000045313
Tytuł oryginału: Wyznaczanie rozkładów temperatury przy przepływie gazu przez złoże materiału ziarnistego
Autorzy: Tadeusz Kruczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 205-210, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361


72/87
Nr opisu: 0000053477
Tytuł oryginału: Aproksymacja cech stereologicznych wtr±ceń niemetalicznych w staliwie
Autorzy: Jerzy* Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 53-68, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


73/87
Nr opisu: 0000053524
Tytuł oryginału: Dynamika kruszarki rezonansowej z układem roboczym o dwóch stopniach swobody
Autorzy: Julian** Zieliński, Adam** Lidwin.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 83-93, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


74/87
Nr opisu: 0000053528
Tytuł oryginału: Modelowanie układu sterowania adaptacyjnego na maszynie analogowej
Autorzy: Jan Kosmol.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 69-81, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


75/87
Nr opisu: 0000053474
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty ilo¶ciowego ujęcia zmian własno¶ci stopów w funkcji charakterystyki wtr±ceń niemetalicznych
Autorzy: Jerzy* Cybo.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 33-51, bibliogr. 65 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


76/87
Nr opisu: 0000053476
Tytuł oryginału: Projektowanie serwomechanizmu hydraulicznego z optymalizacj± jego własno¶ci
Autorzy: Eugeniusz** BliĽnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 7-20, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


77/87
Nr opisu: 0000053475
Tytuł oryginału: Rola wtr±ceń niemetalicznych w procesie zniszczenia stopów
Autorzy: Jerzy* Cybo.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 21-32, bibliogr. 40 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp BCP¦:


78/87
Nr opisu: 0000064109
Tytuł oryginału: Badania zmęczeniowe przy obrotowym zginaniu próbek gładkich i z karbem ze stali ferrytycznej aluminiowanych zanurzeniowo
Autorzy: Grażyna** Ober.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 135-144, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


79/87
Nr opisu: 0000064113
Tytuł oryginału: Badanie drgaj±cych układów dynamicznych metod± grafów hybrydowych Cz. 1: Wielowariantowy model dynamiczny przesiewacza
Autorzy: Andrzej Buchacz, Jerzy ¦wider, Józef** Wojnarowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 21-32, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


80/87
Nr opisu: 0000065342
Tytuł oryginału: Badanie drgaj±cych układów dynamicznych metod± grafów hybrydowych Cz. 2: Obliczenia numeryczne
Autorzy: Andrzej Buchacz, Jerzy ¦wider, Józef** Wojnarowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 33-79, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


81/87
Nr opisu: 0000065370
Tytuł oryginału: Metoda elementów brzegowych w zagadnieniach przestrzennego kontaktu z tarciem
Autorzy: T. Adamczyk, Tadeusz* Burczyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 7-20, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


82/87
Nr opisu: 0000064107
Tytuł oryginału: Metoda rozmieszczania obiektów zakładu przemysłowego
Autorzy: Alojzy* Stawinoga.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 159-174, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


83/87
Nr opisu: 0000064110
Tytuł oryginału: Proces tworzenia typoszeregów ¶rodków technicznych
Autorzy: Piotr Gendarz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 121-133, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


84/87
Nr opisu: 0000064111
Tytuł oryginału: Suspensyjne odlewanie stopów odpornych na zużycie
Autorzy: Józef** Gawroński, Bernard** Krajczy, Janusz** Szala.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 101-119, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


85/87
Nr opisu: 0000064106
Tytuł oryginału: Ważniejsze prace naukowe prowadzone w Zespole Obrabiarek w dziesięcioleciu 1974-84
Autorzy: Tadeusz** Tyrlik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 175-191, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


86/87
Nr opisu: 0000064108
Tytuł oryginału: Wyznaczanie charakterystyk zmęczenia cieplnego
Autorzy: Jerzy Okrajni.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 145-158, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


87/87
Nr opisu: 0000064112
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody elementów brzegowych do zadań brzegowych teorii lepkosprężysto¶ci
Autorzy: Tadeusz* Burczyński, Antoni John.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 81-100, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3361
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie