Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L INŻ ¦ROD
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/43
Nr opisu: 0000006557
Tytuł oryginału: Badania podzielników kosztów ogrzewania pod k±tem doskonalenia podziału kosztów
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations of heat costs allocators in aspect of improvement division of heating costs
Autorzy: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 69-78, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: koszt ogrzewania ; podzielnik kosztów ogrzewania ; zużycie energii ; oszczędno¶ć energii
Słowa kluczowe angielskie: heating cost ; heating cost allocator ; energy consumption ; energy saving
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


2/43
Nr opisu: 0000006555
Tytuł oryginału: Jednoczesne wyznaczanie najkorzystniejszej ochrony cieplnej i Ľródła ciepła dla budynku mieszkalnego
Tytuł w wersji angielskiej: Simultaneous determination of the most beneficial thermal protection and heat source for a house
Autorzy: Henryk** Foit.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 57-68, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: budynek mieszkalny ; program komputerowy ; ochrona cieplna ; Ľródło ciepła
Słowa kluczowe angielskie: residential building ; computer program ; heat protection ; heat source
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


3/43
Nr opisu: 0000006571
Tytuł oryginału: Nowe znaczenie fermentacji metanowej w stabilizacji osadów ¶ciekowych
Tytuł w wersji angielskiej: New aspects of digestion in the sewage slude stabilisation
Autorzy: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka, Bożena Gil.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 181-191, bibliogr. 30 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: fermentacja metanowa ; osady ¶ciekowe ; oczyszczanie ¶cieków
Słowa kluczowe angielskie: methane fermentation ; sewage sludge ; sewage treatment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


4/43
Nr opisu: 0000006570
Tytuł oryginału: Ocena efektów pracy instalacji wody basenowej
Tytuł w wersji angielskiej: The working efficiency of instalation in swimming pools
Autorzy: Florian Piechurski, Joanna Wyczarska-Kokot.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 169-180, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: woda basenowa ; dezynfekcja ; uzdatnianie wody basenowej ; zanieczyszczenie wody
Słowa kluczowe angielskie: swimming pool water ; disintegration ; swimming pool water treatment ; water contamination
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


5/43
Nr opisu: 0000006594
Tytuł oryginału: Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów - przegl±d stosowanych metod
Tytuł w wersji angielskiej: Landfill leachate treatment - overview of the applied methods
Autorzy: Joanna Surmacz-Górska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 369-382, bibliogr. 55 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: ekotoksykologia ; oczyszczenie ¶cieków ; składowanie odpadów
Słowa kluczowe angielskie: ecotoxicology ; waste treatment ; waste storage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


6/43
Nr opisu: 0000006562
Tytuł oryginału: Poprawa czysto¶ci powietrza w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Progress in air protection in Poland
Autorzy: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń-Konieczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 89-101, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: ochrona powietrza ; ekorozwój ; Unia Europejska
Słowa kluczowe angielskie: air protection ; ecodevelopment ; European Union
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


7/43
Nr opisu: 0000006593
Tytuł oryginału: Szacowanie zagrożenia ¶rodowiskowego
Tytuł w wersji angielskiej: Environmental risk assessment
Autorzy: Joanna Kalka, Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 361-368, bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: ekotoksykologia ; zagrożenie ¶rodowiskowe ; metody Aldenberga i Sloba ; toksykologia
Słowa kluczowe angielskie: ecotoxicology ; environmental risk ; methods of Aldenberg and Slob ; toxicology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


8/43
Nr opisu: 0000006565
Tytuł oryginału: Techniki membranowe - strategiczne operacje w inżynierii ¶rodowiska
Tytuł w wersji angielskiej: Membrane techniques - the strategic operations in environmental engineering
Autorzy: Michał** Bodzek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 113-128, bibliogr. 22 poz.
Uwagi: Współwyd : Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: technika separacyjna ; technika membranowa ; inżynieria ¶rodowiska ; membrana
Słowa kluczowe angielskie: membrane techniques ; separation technique ; environmental engineering ; membrane
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


9/43
Nr opisu: 0000006561
Tytuł oryginału: Wpływ ograniczenia przestrzeni na pole prędko¶ci i parametry turbulentne w strudze nawiewanej
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of enclosure size on the air velocity distribution and on turbulence in axisymmetric jets
Autorzy: Maria Hurnik, M. Blaszczok.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 79-88, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: struga wentylacyjna ; pole prędko¶ci
Słowa kluczowe angielskie: ventilation jet ; velocity field
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


10/43
Nr opisu: 0000006569
Tytuł oryginału: Wpływ spadku zużycia wody w miastach Górnego ¦l±ska na parametry hydrauliczne jej transportu i gospodarkę wodomierzow±
Tytuł w wersji angielskiej: Decrease of water consumption in Upper Silesia and its influence on hydraulic conditions and management of water meters
Autorzy: Karol** Ku¶, Wojciech Koral, Rita** Rożałowska, G. ¦cieranka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 155-168, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: zużycie wody ; Górny ¦l±sk ; wodomierz ; jako¶ć wody
Słowa kluczowe angielskie: water consumption ; Upper Silesia ; water meter ; water quality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


11/43
Nr opisu: 0000006567
Tytuł oryginału: Zaawansowane techniki separacji jako alternatywa dla tradycyjnych metod przygotowania wody w energetyce
Tytuł w wersji angielskiej: Advanced separation techniques as an alternative for traditional methods of water preparation for power engineering
Autorzy: Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 139-154, bibliogr. 22 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: technika separacyjna ; technika membranowa ; energetyka
Słowa kluczowe angielskie: separation technique ; membrane techniques ; power engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


12/43
Nr opisu: 0000006563
Tytuł oryginału: Zagadnienia przemian zanieczyszczeń atmosfery w układach gaz-ciecz
Tytuł w wersji angielskiej: Problems of atmospheric pollutant transformations in gas - liquid systems
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 103-112, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: układ gaz-ciecz ; zanieczyszczenia atmosferyczne ; model termodynamiczny
Słowa kluczowe angielskie: gas-liquid system ; atmosphere pollution ; thermodynamic model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


13/43
Nr opisu: 0000006566
Tytuł oryginału: Zastosowanie reaktorów membranowych w ochronie ¶rodowiska
Tytuł w wersji angielskiej: Membrane reactors in environmental protection
Autorzy: Jolanta* Bohdziewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 129-138, bibliogr. 24 poz.
Uwagi: Współwyd : Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139
p-ISSN: 0867-6038
Słowa kluczowe polskie: reaktor membranowy ; ochrona ¶rodowiska ; uzdatnianie wody ; woda głębinowa
Słowa kluczowe angielskie: membrane reactor ; environmental protection ; water treatment ; deep water
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3350
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


14/43
Nr opisu: 0000007404
Tytuł oryginału: Analiza metrologiczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA
Autorzy: Jerzy** Szulikowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 181-190, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


15/43
Nr opisu: 0000007405
Tytuł oryginału: Badania charakterystyk pomiarowych zwartych różnicowych sond ci¶nieniowych
Autorzy: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 191-204, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


16/43
Nr opisu: 0000007406
Tytuł oryginału: Generowanie strug powietrza na wypływie z tunelu aerodynamicznego o kontrolowanym stanie turbulencji
Autorzy: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 205-221, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


17/43
Nr opisu: 0000007402
Tytuł oryginału: Modelowanie przepływu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych za pomoc± programu komputerowego CFD Vortex-2
Autorzy: Barbara** Lipska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 109-119, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


18/43
Nr opisu: 0000007401
Tytuł oryginału: Problem odtwarzania przepływów powietrza w modelach fizykalnych wentylowanych pomieszczeń
Autorzy: Maria Hurnik, Stanisław** Mierzwiński, Zbigniew Popiołek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 99-108, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


19/43
Nr opisu: 0000007397
Tytuł oryginału: Prognozowanie wentylacji wyporowej przy rozległych Ľródłach ciepła
Autorzy: Zbigniew** Trzeciakiewicz, Zbigniew Popiołek, Stanisław** Mierzwiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 75-84, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


20/43
Nr opisu: 0000007400
Tytuł oryginału: Symulacja odczuć cieplnych człowieka przy sinusoidalnych zmianach prędko¶ci powietrza nawiewanego na skórę
Autorzy: Ewa** Medyńska, Zbigniew Popiołek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 85-97, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


21/43
Nr opisu: 0000007403
Tytuł oryginału: Wykorzystanie eksperymentu do poprawy wyników obliczeń numerycznych przepływu powietrza w pomieszczeniu wentylowanym
Autorzy: Barbara** Lipska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 121-132, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


22/43
Nr opisu: 0000053350
Tytuł oryginału: Aerodynamical problems of pollution sources enclosures in industrial halls
Autorzy: Stanisław** Mierzwiński, Wacław** Nawrocki, Janusz Paweł** Piotrowski, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 125-135, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


23/43
Nr opisu: 0000053352
Tytuł oryginału: Air flow distribution in an operating room ventilated by a perforated ceiling
Autorzy: G. Liebecq, Stanisław** Mierzwiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 31-38, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


24/43
Nr opisu: 0000053361
Tytuł oryginału: Analiza symulacyjna przepływu powietrza wentylacyjnego w obrębie budynku mieszkalnego
Autorzy: Andrzej** Baranowski, Stanisław** Mierzwiński, Marian* W±sacz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 127-138, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


25/43
Nr opisu: 0000053355
Tytuł oryginału: Badania oddziaływania na człowieka rozlanego na ubraniu rozpuszczalnika
Autorzy: Stanisław** Mierzwiński, N. O. Breum, Th. Lund Madsen.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 39-44, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


26/43
Nr opisu: 0000053353
Tytuł oryginału: Badania wpływu kształtu elektrod zbiorczych na pole prędko¶ci gazu w ich s±siedztwie
Autorzy: Janusz Paweł** Piotrowski, Jan** Konieczyński, Jacek* Żeliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 189-204, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


27/43
Nr opisu: 0000053360
Tytuł oryginału: Eksperyment planowany w badaniach rozdziału powietrza wentylacyjnego
Autorzy: Ewa** Medyńska, Wacław** Nawrocki, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 61-68, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


28/43
Nr opisu: 0000053354
Tytuł oryginału: Eksperymentalny dobór warunków brzegowych przy modelowaniu rozdziału powietrza wentylacyjnego
Autorzy: Barbara** Knobloch, Stanisław** Mierzwiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 77-90, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


29/43
Nr opisu: 0000053479
Tytuł oryginału: Metoda badania ruchu aerozolu w rejonie wlotu do sondy pyłowej
Autorzy: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 161-170, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


30/43
Nr opisu: 0000053359
Tytuł oryginału: Ocena warunków cieplnych w pomieszczeniu za pomoc± PMV oraz zmierzonych pól prędko¶ci i temperatury
Autorzy: Wacław** Nawrocki, Zbigniew Popiołek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 69-76, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


31/43
Nr opisu: 0000053351
Tytuł oryginału: Physical experiment in air distribution research
Autorzy: Stanisław** Mierzwiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 107-124, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


32/43
Nr opisu: 0000053358
Tytuł oryginału: Simplified methods for calculating air flows and heat losses in dwelling houses
Autorzy: Marian** Nantka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 87-105, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


33/43
Nr opisu: 0000053349
Tytuł oryginału: Sposób pomiaru składowych wektora prędko¶ci ¶redniej i wielko¶ci turbulentnych w przepływach silnie burzliwych
Autorzy: Barbara** Knobloch, Zbigniew Popiołek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 139-148, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


34/43
Nr opisu: 0000053357
Tytuł oryginału: The choice of methods in system investigations of ventilation processes quality
Autorzy: Stanisław** Mierzwiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 77-86, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


35/43
Nr opisu: 0000053356
Tytuł oryginału: The method of mathematical-physical modelling of convective flows in rooms
Autorzy: Stanisław** Mierzwiński, Zbigniew Popiołek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 45-56, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


36/43
Nr opisu: 0000059862
Tytuł oryginału: Analiza czynników warunkuj±cych wymianę ciepła między gruntem a niskotemperaturowymi Ľródłami ciepła w nim zanurzonymi
Autorzy: Henryk** Foit.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 89-113, bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3356


37/43
Nr opisu: 0000059864
Tytuł oryginału: Matematyczne modele naturalnych procesów wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych
Autorzy: Marian** Nantka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 47-77, bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


38/43
Nr opisu: 0000059865
Tytuł oryginału: Metody pomiaru wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych
Autorzy: Marian** Nantka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 27-45, bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


39/43
Nr opisu: 0000059861
Tytuł oryginału: Model cyfrowy przebiegu zmian temperatury powietrza wentylacyjnego pierwotnego przepływaj±cego przez pojedynczy kanał zagłębiony w gruncie
Autorzy: Henryk** Foit.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 115-143, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


40/43
Nr opisu: 0000059866
Tytuł oryginału: Modele matematyczne rozdziału powietrza wentylacyjnego
Autorzy: Barbara** Knobloch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 7-26, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


41/43
Nr opisu: 0000059863
Tytuł oryginału: Porównanie czterech struktur regulacji dostawy ciepła w stacji odbioru c.o.
Autorzy: Paweł* Rylik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 79-88, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


42/43
Nr opisu: 0000059867
Tytuł oryginału: Transpozycja wyników obliczeń zmian temperatury powietrza przepływaj±cego kanałami zagłębionymi w gruncie
Autorzy: Henryk** Foit.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 165-173, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


43/43
Nr opisu: 0000059860
Tytuł oryginału: Wyznaczanie kresu górnego zmian temperatury powietrza przepływaj±cego kanałem zagłębionym w gruncie w warunkach periodycznych zmian temperatury powietrza zewnętrznego
Autorzy: Henryk** Foit.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 145-164, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie