Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZAG EKSPL MASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000075414
Tytuł oryginału: Steady-state availability of a multi-element symmetric pair
Tytuł w wersji polskiej: Graniczny współczynnik gotowo¶ci wieloelementowej pary symetrycznej
Autorzy: Jacek** Czaplicki, Anna* Kulczycka.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2011 vol. 46 z. 3, s. 15-25, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: proces semi-Markowa ; wieloelementowa para symetryczna ; graniczny współczynnik gotowo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: semi-Markov process ; multi-element symmetric pair ; steady-state availability calculation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


2/26
Nr opisu: 0000036765
Tytuł oryginału: Metody identyfikacji modeli procesów wolnozmiennych na potrzeby diagnostyki technicznej
Autorzy: Piotr* Tomasik.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2007 vol. 42 z. 4, s. 223-235, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: modelowanie procesów ; aproksymacja ; miara podobieństwa ; diagnostyka procesów przemysłowych ; CBR
Słowa kluczowe angielskie: process modelling ; approximation ; similarity measure ; industrial process diagnostics ; CBR
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


3/26
Nr opisu: 0000028367
Tytuł oryginału: Ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia wirników turbin z pęknięciami na podstawie badań diagnostycznych
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2007 vol. 42 z. 1, s. 141-155, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja ; ryzyko techniczne ; turbina ; pękanie korozyjne
Słowa kluczowe angielskie: exploitation ; technical risk ; turbine ; corrosion cracking
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


4/26
Nr opisu: 0000036763
Tytuł oryginału: The application of a linear decimation procedure in the diagnostics of shock absorbers in passenger vehicles
Autorzy: Janusz** Gardulski.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2007 vol. 42 z. 4, s. 209-221, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: diagnostyka ; amortyzator ; zawieszenie samochodu ; amortyzator teleskopowy
Słowa kluczowe angielskie: diagnostics ; shock absorber ; car suspension ; telescopic shock absorber
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


5/26
Nr opisu: 0000031233
Tytuł oryginału: Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyci±gowej na jego niestabilno¶ć termosprężyst± Cz. 1: Budowa modelu MES i jego weryfikacja
Autorzy: Stanisław** ¦cieszka, Marcel* Żołnierz.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2007 vol. 42 z. 3, s. 111-123, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: niestabilno¶ć ; badanie termowizyjne ; wła¶ciwo¶ci tribologiczne ; materiał cierny ; deformacja ; MES ; prędko¶ć krytyczna
Słowa kluczowe angielskie: instability ; thermovision inspection ; tribological properties ; frictional material ; deformation ; FEM ; critical speed
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


6/26
Nr opisu: 0000036761
Tytuł oryginału: Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyci±gowej na jego niestabilno¶ć termosprężyst± Cz. 2: Badania symulacyjne
Autorzy: Stanisław** ¦cieszka, Marcel* Żołnierz.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2007 vol. 42 z. 4, s. 183-193, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: niestabilno¶ć ; badanie termowizyjne ; wła¶ciwo¶ci tribologiczne ; materiał cierny ; tarcza hamulcowa ; MES ; prędko¶ć krytyczna
Słowa kluczowe angielskie: instability ; thermovision inspection ; tribological properties ; frictional material ; brake disc ; FEM ; critical speed
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


7/26
Nr opisu: 0000021000
Tytuł oryginału: Prognozowanie warunków współpracy ¶lizgowej żeliwa z powłokami kompozytowymi
Tytuł w wersji angielskiej: Forecasting of conditions of sliding of cast-iron against composite layers
Autorzy: Andrzej Posmyk.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2006 vol. 41 z. 1, s. 7-21, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: powłoka kompozytowa ; żeliwo ; smarowanie ograniczone ; anodowa powłoka tlenkowa ; współczynnik tarcia
Słowa kluczowe angielskie: composite coating ; cast iron ; limited lubrication ; anodic oxide coating ; friction coefficient
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


8/26
Nr opisu: 0000017209
Tytuł oryginału: Ryzyko techniczne w długotrwałej eksploatacji turbin parowych
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2005 vol. 40 z. 3, s. 89-99, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


9/26
Nr opisu: 0000009786
Tytuł oryginału: Bezpo¶rednia ocena stanów cieplnych i wytrzymało¶ciowych wirników turbin parowych na podstawie pomiaru temperatury metalu
Tytuł w wersji angielskiej: Direct assessment of thermal and strength states for steam turbines rotors based on the measurement of metal temperature
Autorzy: Gerard** Kosman.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2004 vol. 39 z. 3, s. 127-144, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: turbina ; wirnik ; identyfikacja ; diagnostyka ; obci±żenie cieplne ; stany wytrzymało¶ciowe
Słowa kluczowe angielskie: turbine ; rotor ; identification ; diagnostics ; thermal load ; strength states
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


10/26
Nr opisu: 0000008591
Tytuł oryginału: Ograniczenie strat rozruchowych bloku energetycznego poprzez optymalizację rozruchu turbiny
Tytuł w wersji angielskiej: Limiting start-up losses of a power unit by the optimization of turbine start-up
Autorzy: Andrzej Rusin, Marian* Lipka.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2004 vol. 39 z. 1, s. 145-158, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: blok energetyczny ; eksploatacja ; straty rozruchowe ; optymalizacja
Słowa kluczowe angielskie: power unit ; exploitation ; start-up loses ; optimization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


11/26
Nr opisu: 0000009787
Tytuł oryginału: Układ do kontroli stanów cieplno-wytrzymało¶ciowych wirników na podstawie pomiaru temperatury metalu
Tytuł w wersji angielskiej: the set for assessment of thermal-strength states of rotors on the base of metal temperature measurement
Autorzy: Marek** Kurowicz.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2004 vol. 39 z. 3, s. 145-161, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Słowa kluczowe polskie: turbina parowa ; wirnik ; pomiar ; temperatura ; kontrola ; stan termiczny ; wytrzymało¶ć
Słowa kluczowe angielskie: steam turbine ; rotor ; measurement ; temperature ; control ; thermal state ; strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


12/26
Nr opisu: 0000001009
Tytuł oryginału: Kontrola procesu nagrzewania elementów w czasie rozruchu i zmiany mocy turbin parowych
Autorzy: Gerard** Kosman, Andrzej Rusin, Maciej* Roskosz.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2002 vol. 37 z. 2, s. 141-153, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


13/26
Nr opisu: 0000001960
Tytuł oryginału: Wpływ warunków eksploatacji na krytyczny wymiar pęknięć w wirnikach turbiny
Autorzy: Andrzej Rusin, Grzegorz Nowak.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 2001 vol. 36 z. 1, s. 143-153, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


14/26
Nr opisu: 0000005244
Tytuł oryginału: Wykorzystanie badań nieniszcz±cych do weryfikacji prawdopodobieństwa uszkodzenia eksploatacyjnego turbin
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1999 vol. 34 z. 2, s. 329-339, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


15/26
Nr opisu: 0000024452
Tytuł oryginału: Trwało¶ć eksploatacyjna zespołu wiruj±cego turbin cieplnych
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1998 vol. 33 z. 1, s. 45-54, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


16/26
Nr opisu: 0000024451
Tytuł oryginału: Wpływ rozdrabniania cz±stek ¶cierniwa na intensywno¶ć zużycia ¶ciernego w węzłach tribologicznych maszyn górniczych
Autorzy: A. S. M. Jadi, Stanisław** ¦cieszka.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1998 vol. 33 z. 2, s. 201-209, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


17/26
Nr opisu: 0000024558
Tytuł oryginału: Wyrównywanie obci±żeń kół zębatych w przekładni obiegowej
Autorzy: Aleksander* Kowal.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1998 vol. 33 z. 3, s. 437-447, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


18/26
Nr opisu: 0000026616
Tytuł oryginału: Teoriogrowe modele niezawodno¶ci
Autorzy: Jan** Kałuski.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1997 vol. 32 z. 2, s. 171-186, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


19/26
Nr opisu: 0000035250
Tytuł oryginału: Diagnostyczne monitorowanie stanu obiektu w systemie wspomagaj±cym zarz±dzanie eksploatacja ¶rodków technicznych
Autorzy: Jan KaĽmierczak.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1996 vol. 31 z. 3, s. 439-456, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


20/26
Nr opisu: 0000035288
Tytuł oryginału: Ocena czasu bezpiecznej eksploatacji pękniętej łopatki turbinowej
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1996 vol. 31 z. 4, s. 569-584, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


21/26
Nr opisu: 0000032907
Tytuł oryginału: Badanie odporno¶ci na zużycie materiałów konstrukcyjnych
Autorzy: Krzysztof Filipowicz, Stanisław** ¦cieszka.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1995 vol. 30 z. 1, s. 13-28, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


22/26
Nr opisu: 0000045242
Tytuł oryginału: Wpływ warunków eksploatacji na pełzanie rur spawanych
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1993 vol. 28 z. 3, s. 281-289, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


23/26
Nr opisu: 0000052566
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci działania poł±czenia wciskowego tarczy wirnikowej z wałem turbiny cieplnej w warunkach pełzania
Autorzy: Gerard** Kosman, Andrzej Rusin.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1992 vol. 27 z. 1, s. 127-138, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


24/26
Nr opisu: 0000060144
Tytuł oryginału: Systemy doradcze w diagnostyce technicznej Istota działania
Autorzy: Wojciech Cholewa, Wojciech Moczulski.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1990 vol. 25 z. 2/3, s. 331-342, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


25/26
Nr opisu: 0000060143
Tytuł oryginału: Systemy doradcze w diagnostyce technicznej Zasady konstruowania
Autorzy: Wojciech Cholewa, Wojciech Moczulski.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1990 vol. 25 z. 4, s. 519-527, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


26/26
Nr opisu: 0000064351
Tytuł oryginału: Erozja pyłowa w maszynach przepływowych Przegl±d zagadnień
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -Zag. Ekspl. Masz. 1988 vol. 23 z. 4, s. 439-459, bibliogr. 49 poz.
p-ISSN: 0137-5474
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3182


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie