Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WSPÓŁCZ ZARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000089139
Tytuł oryginału: Inter-organizational collaboration and the public sector innovativeness - the case of Poland
Tytuł w wersji polskiej: Współpraca międzyorganizacyjna a innowacyjność w zarządzaniu publicznym - studium przypadku na przykładzie Polski
Autorzy: B. Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2013 vol. 12 nr 3, s. 8-25, bibliogr. 56 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1643-5494
Słowa kluczowe polskie: współpraca międzyorganizacyjna ; innowacja ; zarządzanie publiczne ; relacje partnerskie ; sektor publiczny
Słowa kluczowe angielskie: inter-organizational cooperation ; innovation ; public management ; collaborative relationship ; public sector
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


2/12
Nr opisu: 0000082062
Tytuł oryginału: Analiza koncepcji czynników sprawczych kierowania oraz jej zastosowanie w praktyce
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of the conception of causative factors and its practical application
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2012 nr 1, s. 95-103, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-5494
Słowa kluczowe polskie: model 7S ; czynniki sprawcze ; dysfunkcja zarządzania
Słowa kluczowe angielskie: 7S model ; causative factors ; management dysfunction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


3/12
Nr opisu: 0000082067
Tytuł oryginału: Perspektywa instytucjonalna w zarządzaniu na przykładzie oceny jego sprawności
Tytuł w wersji angielskiej: An institutional perspective of management in the process of its efficiency evaluation
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2012 nr 3, s. 163-171, bibliogr. 43 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-5494
Słowa kluczowe polskie: instytucja zarządzania ; funkcjonalizm ; schemat AGIL
Słowa kluczowe angielskie: management institution ; functionalism ; AGIL scheme
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


4/12
Nr opisu: 0000081209
Tytuł oryginału: Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym
Tytuł w wersji angielskiej: A network approach to inter-organizational cooperation in emergency management
Autorzy: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2012 nr 3, s. 51-60, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-5494
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie kryzysowe ; zarządzanie publiczne ; współpraca międzyorganizacyjna ; sieć relacji
Słowa kluczowe angielskie: crisis management ; public management ; inter-organizational cooperation ; network of relationships
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


5/12
Nr opisu: 0000085133
Tytuł oryginału: Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji Konstrukt i jego wymiary
Tytuł w wersji angielskiej: A model of organization entrepreneurial growth: The construct and its dimensions
Autorzy: Mariusz* Bratnicki.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2011 nr 3, s. 34-42, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-5494
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorczość organizacyjna ; rozwój organizacji ; model konceptualny
Słowa kluczowe angielskie: corporate entrepreneurship ; organization evaluation ; conceptual model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/12
Nr opisu: 0000077139
Tytuł oryginału: Sieci dostaw jako droga do wzrostu innowacyjności usług w sektorze dystrybucji
Tytuł w wersji angielskiej: Supply networks as a way towards the growth of the innovation of services in the sector of distribution
Autorzy: Marzena Kramarz.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2011 nr 4, s. 109-120, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-5494
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; usługi logistyczne ; kooperacja ; sieć dostaw ; sieć dystrybucji
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; logistic services ; cooperation ; supply network ; distribution network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


7/12
Nr opisu: 0000081160
Tytuł oryginału: Pomiar efektów współpracy nauki i przemysłu
Tytuł w wersji angielskiej: Measuring outcomes of cooperation between science and industry
Autorzy: Anna Kwiotkowska.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2010 nr 4, s. 45-54, bibliogr. 40 poz.
p-ISSN: 1643-5494
Słowa kluczowe polskie: uczelnia wyższa ; przedsiębiorstwo przemysłowe ; współpraca ; innowacyjność ; system pomiarowy ; mapa sukcesu
Słowa kluczowe angielskie: university ; industrial enterprise ; cooperation ; innovation ; measurement system ; success map
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


8/12
Nr opisu: 0000082046
Tytuł oryginału: Zarządzanie jako nauka wieloparadygmatowa
Tytuł w wersji angielskiej: Management as a multi-paradigm science
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2010 nr 4, s. 22-33, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 1643-5494
Słowa kluczowe polskie: paradygmat ; zarządzanie ; metateoria
Słowa kluczowe angielskie: paradigm ; management ; meta-theory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


9/12
Nr opisu: 0000085096
Tytuł oryginału: Organizacyjne archetypy i nieokreśloność
Autorzy: Mariusz* Bratnicki.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2008 nr 2, s. 5-14
p-ISSN: 1643-5494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


10/12
Nr opisu: 0000050978
Tytuł oryginału: Wymiary kulturowe organizacji publicznych na przykładzie województwa śląskiego
Autorzy: Radosław Wolniak.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2008 nr 2, s. 128-138
p-ISSN: 1643-5494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/12
Nr opisu: 0000073620
Tytuł oryginału: Indywidualizm i kolektywizm w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa śląskiego
Autorzy: Radosław Wolniak.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2007 nr 2, s. 163-173
p-ISSN: 1643-5494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/12
Nr opisu: 0000076127
Tytuł oryginału: Organizacyjne uczenie się a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
Autorzy: Anna Michna.
Źródło: -Współcz. Zarz. 2007 nr 2, s. 123-133
p-ISSN: 1643-5494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie