Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WIAD CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000132719
Tytuł oryginału: Nowe rozwi±zania i modyfikacje najpopularniejszych polimerowych no¶ników substancji aktywnych
Tytuł w wersji angielskiej: New solutions and modifications of the most popular polymeric carriers of active substances
Autorzy: Justyna Odrobińska, Dorota Neugebauer.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2019 R. 73 z. 9/10, s. 481-501, bibliogr. 85 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0043-5104
e-ISSN: 2300-0295
Słowa kluczowe polskie: koniugaty ; micela ; liposom ; nanocz±stka ; no¶nik polimerowy
Słowa kluczowe angielskie: conjugates ; micelle ; liposome ; nanoparticle ; polymeric carrier
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/32
Nr opisu: 0000108268
Tytuł oryginału: Reakcje utleniania wybranych grup funkcyjnych z wykorzystaniem Oxone jako Ľródła tlenu cz±steczkowego
Tytuł w wersji angielskiej: The oxidation reactions of selected functional groups using oxone as a source of molecular oxygen
Autorzy: P. Zawadzki, W. Czardybon, Anna Chrobok.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2016 R. 70 z. 5/6, S. 269-297, bibliogr. 54 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0043-5104
e-ISSN: 2300-0295
Słowa kluczowe polskie: oxone(R) ; ciecz jonowa ; utlenianie ; epoksyd
Słowa kluczowe angielskie: oxone(R) ; ionic liquid ; oxidation ; epoxide
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


3/32
Nr opisu: 0000105776
Tytuł oryginału: Glikozydy nasercowe - nowe trendy w chemii medycznej saponin i sapogenin
Tytuł w wersji angielskiej: Cardiac glycosides - new trends in medicinal chemistry of saponins and their genins
Autorzy: G. Grynkiewicz, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2015 R. 69 z. 11/12, s. 1047-1065, bibliogr. 68 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0043-5104
e-ISSN: 2300-0295
Słowa kluczowe polskie: glikozyd nasercowy ; digitoksyna ; synteza digitoksozy
Słowa kluczowe angielskie: cardiac glycoside ; digitoxin ; digitoxose synthesis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


4/32
Nr opisu: 0000096310
Tytuł oryginału: Dwie dekady chemo-enzymatycznej reakcji Baeyera-Villigera
Tytuł w wersji angielskiej: Two decades of chemo-enzimatic Bayer-Villiger reaction
Autorzy: Agnieszka* Drożdż, Rafał* Bielas, Anna Chrobok.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2014 R. 68 z. 11/12, s. 1031-1048, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0043-5104
Słowa kluczowe polskie: chemo-enzymatyczna reakcja Baeyera-Villigera ; laktony ; utlenianie ketonu cyklicznego ; lipaza ; Candida antarctica
Słowa kluczowe angielskie: chemo-enzymatic Baeyer-Villiger reaction ; lactones ; cyclic ketone oxidation ; lipase ; Candida antarctica
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/32
Nr opisu: 0000087095
Tytuł oryginału: ¦rodki kontrastowe do obrazowania magnetyczno-rezonansowego na przykładzie zwi±zków kompleksowych żelaza
Tytuł w wersji angielskiej: Magnetic resonance imaging contrast agents exemplified by iron complexes
Autorzy: Nikodem KuĽnik, Marzena Wyskocka.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2013 R. 67 z. 7/8, s. 665-694, bibliogr. 91 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0043-5104
Słowa kluczowe polskie: obrazowanie magnetyczno-rezonansowe ; ¶rodek kontrastowy ; MRI ; zwi±zki żelaza
Słowa kluczowe angielskie: magnetic resonance imaging ; contrast agent ; MRI ; iron compounds
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/32
Nr opisu: 0000050802
Tytuł oryginału: Wodór, metanol czy paliwa płynne z węgla i wody - w najbliższej perspektywie w Polsce
Autorzy: Andrzej** Mianowski.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2009 R. 63 z. 5/6, s. 477-497, bibliogr. 40 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Słowa kluczowe polskie: czyste technologie węglowe ; energia ; węgiel bitumiczny gazowopłomienny ; węgiel brunatny ; wodór ; synteza metanolu ; synteza Fischera-Tropscha ; olej napędowy ; sekwestracja CO2 ; chemizm CO2
Słowa kluczowe angielskie: clean coal technologies ; energy ; bituminous coal ; brown coal ; hydrogen ; methanol synthesis ; Fischer-Tropsch synthesis ; diesel fuel ; CO2 sequestration ; chemism of CO2
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


7/32
Nr opisu: 0000082708
Tytuł oryginału: Synteza amfifilowych kopolimerów szczepionych metod± kontrolowanej (ko)polimeryzacji rodnikowej hydrofilowego makromonomeru poli(tlenku etylenu)
Tytuł w wersji angielskiej: Synthesis of amphiphilic graft copolymers via controlled radical (co)polymerization of hydrophilic poly(ethylene oxide) macromonomer
Autorzy: Dorota Neugebauer.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2008 R. 62 nr 1/2, s. 49-66, bibliogr. 76 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Słowa kluczowe polskie: kopolimer szczepiony ; amfifilowo¶ć ; PEO ; ATRP
Słowa kluczowe angielskie: graft copolymer ; amphiphilicity ; PEO ; ATRP
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Dostęp on-line:


8/32
Nr opisu: 0000022803
Tytuł oryginału: Sole winylofosfoniowe w syntezie organicznej
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, B. Fryczkowska, R. Gabański.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2005 R. 59 nr 3/4, s. 249-274, bibliogr. 43 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Słowa kluczowe polskie: sole winylofosfoniowe ; addycja nukleofilowa ; ylidy fosforowe ; reakcja Wittiga ; synteza
Słowa kluczowe angielskie: vinylphosphonium salts ; nucleophilic addition ; phosphorus ylides ; Witting reaction ; synthesis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Dostęp on-line:


9/32
Nr opisu: 0000011886
Tytuł oryginału: Jako¶ć wyników analitycznych w ¶ladowej analizie nieorganicznej
Tytuł w wersji angielskiej: The quolity of analytic measurement results in inorganic trace analysis
Autorzy: K. Srogi, Mariusz* Minkina.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2004 R. 58 z. 11/12, s. 983-1007, bibliogr. 70 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Słowa kluczowe polskie: analiza chemiczna ; jako¶ć wyników ; RM ; CRM
Słowa kluczowe angielskie: chemical analysis ; results quality ; RM ; CRM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


10/32
Nr opisu: 0000000941
Tytuł oryginału: Glikozylacja z zastosowaniem pochodnych 1-tiocukrów jako substratów
Autorzy: Wiesław** Szeja, Joanna* Bugla, A. Niemiec, Gabriela Pastuch-Gawołek, Anna Kasprzycka, A. ¦lusarczyk, Ilona Wandzik, Tadeusz Bieg, B. Przybysz, J. Bogusiak.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2002 R. 56 z. 7/8, s. 605-625, bibliogr. 73 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


11/32
Nr opisu: 0000000933
Tytuł oryginału: Nadtlenki polimeryczne - otrzymywanie, wła¶ciwo¶ci, zastosowania
Autorzy: Jan** Zawadiak, M. Danch.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2002 R. 56 z. 9/10, s. 811-828, bibliogr. 59 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


12/32
Nr opisu: 0000000938
Tytuł oryginału: Syntezy naturalnych i modyfikowanych antybiotyków antracyklinowych ze wspólnego prekursora: 3,4-di-O-acetyl- -rhamnal
Autorzy: G. Grynkiewicz, O. Achmatowicz, Izabela* Fokt, W. Priebe, J. Ramza, B. Szechner, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2002 R. 56 z. 7/8, s. 535-560, bibliogr. 38 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


13/32
Nr opisu: 0000000209
Tytuł oryginału: O kierunkach przemian wi±zania nadtlenowego i wła¶ciwo¶ciach utleniaj±cych organicznych zwi±zków nadtlenowych
Autorzy: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
¬ródło: -Wiad. Chem. 2000 R. 54 z. 11/12, s. 1023-1061, bibliogr. 188 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


14/32
Nr opisu: 0000034916
Tytuł oryginału: Synteza organicznych substancji nadtlenowych
Autorzy: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1996 R. 50 z. 3/4, s. 261-293, bibliogr. 244 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


15/32
Nr opisu: 0000033070
Tytuł oryginału: Badania własne nad termokatalitycznymi przemianami metanu w węglowodory C2
Autorzy: Marian* Taniewski.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 1/2, s. 99-107, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


16/32
Nr opisu: 0000033337
Tytuł oryginału: Reakcje 2-oksetanonów z alkoholanami litowców
Autorzy: Zbigniew** Jedliński, P. Kurcok, A. Matuszowicz.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 11/12, s. 751-754, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


17/32
Nr opisu: 0000033336
Tytuł oryginału: Siarczanowanie cukrów w układach trójfazowych
Autorzy: Wiesław** Szeja, C. Niedzielski.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 11/12, s. 783-785, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


18/32
Nr opisu: 0000033072
Tytuł oryginału: Spektrometria masowa cyklotronowego rezonansu jonowego z transformacj± Fouriera (FT-ICRMS)
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 5/6, s. 265-275, bibliogr. 45 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


19/32
Nr opisu: 0000044220
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marian* Taniewski.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1994 R. 48 z. 3/4, s. 274-276
Praca recenzowana: Technologia chemiczna organiczna. Surowce i półprodukty / R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder. Wrocław 1992
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


20/32
Nr opisu: 0000043893
Tytuł oryginału: Zastosowanie sieciowanych rodnikowo układów metakrylanowych w stomatologii zachowawczej
Autorzy: Mirosław** Gibas.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1994 R. 48 z. 9/10, s. 593-631, bibliogr. 108 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


21/32
Nr opisu: 0000044968
Tytuł oryginału: Aniony litowców
Autorzy: Z. Grobelny, A. Stolarzewicz, Zbigniew** Jedliński.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1993 R. 47 z. 1/2, s. 7-17, bibliogr. 66 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


22/32
Nr opisu: 0000045148
Tytuł oryginału: Polimery przewodz±ce jako elektrody chemiczne modyfikowane (ECM) Materiały kompozytowe i polimery autodomieszkowane [Cz.] 1
Autorzy: Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1993 R. 47 z. 5/6, s. 299-325, bibliogr. 97 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


23/32
Nr opisu: 0000052459
Tytuł oryginału: Fotokatalityczny rozkład wody w układach porfirynowych homogenicznych i mikroheterogenicznych
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, W. Szulbiński.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1992 R. 46 z. 5/6, s. 305-342, bibliogr. 264 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


24/32
Nr opisu: 0000052554
Tytuł oryginału: Synteza glikozydów i oligosacharydów
Autorzy: Jadwiga* Bogusiak, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1992 R. 46 z. 11/12, s. 771-785, bibliogr. 65 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


25/32
Nr opisu: 0000053666
Tytuł oryginału: Niskotemperaturowe utlenianie węgli kamiennych
Autorzy: Andrzej* Deńca.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1991 R. 45 z. 1/2, s. 101-118, bibliogr. 163 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


26/32
Nr opisu: 0000053665
Tytuł oryginału: Rozwój przemysłu chlorowego w Polsce
Autorzy: Rafał* Dzik.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1991 R. 45 z. 1/2, s. 609-615, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


27/32
Nr opisu: 0000060048
Tytuł oryginału: Chemiczne aspekty roli selenu w mechanizmach obrony organizmów przed powstawaniem chorób nowotworowych
Autorzy: Andrzej** Rajca.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1990 R. 44 nr 9/10, s. 665-677, bibliogr. 71 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


28/32
Nr opisu: 0000060050
Tytuł oryginału: Kwas hydroksyloamino-O-sulfonowy i jego zastosowanie w syntezie organicznej
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1990 R. 44 nr 3/4, s. 243-253, bibliogr. 124 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


29/32
Nr opisu: 0000060049
Tytuł oryginału: Ultrafiltracja metod± wspomagaj±c± procesy biochemiczne
Autorzy: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1990 R. 44 nr 5/6, s. 411-436, bibliogr. 60 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


30/32
Nr opisu: 0000060804
Tytuł oryginału: Oczyszczanie i zatężanie białek enzymatycznych metod± ultrafiltracji
Autorzy: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek, Irena Korus.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1989 R. 43 z. 11/12, s. 925-946, bibliogr. 36 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


31/32
Nr opisu: 0000060534
Tytuł oryginału: Współczesne techniki spektroskopii w podczerwieni w badaniach węgla
Autorzy: Andrzej* Deńca, Jerzy** Strojek.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1989 R. 43 nr 7/8, s. 505-526, bibliogr. 165 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


32/32
Nr opisu: 0000064425
Tytuł oryginału: Problemy zwi±zane z klasyfikacj± reakcji chemicznych Dyskusje
Autorzy: Wincenty** Turek.
¬ródło: -Wiad. Chem. 1988 R. 42 z. 9/10, s. 773-775, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.202


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie