Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZ GEOL
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/36
Nr opisu: 0000119412
Tytuł oryginału: Lokalizacja i likwidacja pustek podziemnych w masywie skał triasowych narażonych na oddziaływanie deformacyjne ze strony podbieraj±cej eksploatacji złoża karbońskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Localization and liquidation of underground voids in triassic rock mass endangered by deformations from the side of carboniferous beds mining
Autorzy: Grzegorz Strozik, Rafał Jendru¶.
¬ródło: -Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 10/2, s. 840-847, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: płytka eksploatacja górnicza ; badanie geofizyczne ; nieci±głe deformacje podłoża ; skała węglanowa ; wypełnianie pustek podziemnych ; osiadanie terenu górniczego
Słowa kluczowe angielskie: shallow mining operation ; geophysical test ; discontinuous ground deformations ; carbonate rock ; filling of underground voids ; mining area subsidence
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/36
Nr opisu: 0000117976
Tytuł oryginału: Masyw skalny jako podłoże budowli
Tytuł w wersji angielskiej: Foundation on rock masses
Autorzy: Sławomir Kwiecień, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Frogowski.
¬ródło: -Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 8, s. 511-515, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: silos ; fundament ; osiadanie ; test obci±żeniowy płyty ; sztywno¶ć wapienia ; podłoże skalne
Słowa kluczowe angielskie: silos ; foundation ; settlement ; plate load test ; limestone stiffness ; bedrock
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/36
Nr opisu: 0000119677
Tytuł oryginału: Parametry geotechniczne częstochowskich iłów rudono¶nych z rejonu Konopisk (SW obrzeżenie Częstochowy)
Tytuł w wersji angielskiej: Geotechnical properties of siderite-rich clays from Konopiska municipality (SW margin of Częstochowa)
Autorzy: Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Kowalska, Magdalena Gawlik.
¬ródło: -Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 10/2, s. 848-855, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: ił rudono¶ny ; Konopiska ; własno¶ci geologiczno-inżynierskie
Słowa kluczowe angielskie: ore-bearing clay ; Konopiska ; geological-engineering properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/36
Nr opisu: 0000114797
Tytuł oryginału: Pilotażowy projekt badawczy geologicznego składowania CO2 w Republice Czeskiej (REPP-CO2)
Tytuł w wersji angielskiej: Research pilot project on CO2 geological storage in the Czech Republic (REPP-CO2)
Autorzy: P. Bujok, Sylwia* Lutyńska, M. Klempa, M. Porzer.
¬ródło: -Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 3, s. 159-160, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: CCS ; składowanie geologiczne ; złoże węglowodorów ; projekt pilotażowy
Słowa kluczowe angielskie: CCS ; geological storage ; hydrocarbon deposit ; pilot project
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/36
Nr opisu: 0000119672
Tytuł oryginału: Wpływ uziarnienia i granic konsystencji na klasyfikację wybranych gruntów spoistych w ¶wietle zmieniaj±cych się kryteriów normowych
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of grain-size and consistency limits on the classification of selected cohesive soils in the light of the changing standard criteria
Autorzy: Magdalena Kowalska, Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Gawlik.
¬ródło: -Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 10/2, s. 707-716, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: klasyfikacja gruntów ; grunt spoisty ; granice konsystencji ; aparat Casagrande'a ; penetrometr stożkowy
Słowa kluczowe angielskie: classification of soils ; cohesive soil ; consistency limits ; Casagrande's apparatus ; cone penetrometer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/36
Nr opisu: 0000104830
Tytuł oryginału: Rezultaty badań eksperymentalnych i modelowania hydrogeochemicznego efektów interakcji między gazami kwa¶nymi (CO2 i H2S) a ¶rodowiskiem geologicznym wybranych skał GZW
Tytuł w wersji angielskiej: Results of experimental study and hydrogeochemical modeling of interactions between acid gases (CO2 and H2S) and geological environment - case study of the Upper Silesian Coal Basin
Autorzy: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
¬ródło: -Prz. Geol. 2015 R. 63 nr 10/2, s. 887-892, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: gaz kwa¶ny ; dwutlenek węgla ; siarkowodór ; modelowanie hydrogeochemiczne ; sekwestracja geologiczna
Słowa kluczowe angielskie: acid gas ; carbon dioxide ; hydrogen sulphide ; hydrogeochemical modelling ; geological sequestration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


7/36
Nr opisu: 0000077576
Tytuł oryginału: Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna
Tytuł w wersji angielskiej: Geological specimens in the eighteenth century Naturalienkabinet of father Leopold Jan Szersznik from cieszyn
Autorzy: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
¬ródło: -Prz. Geol. 2013 R. 61 nr 1, s. 25-29, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: Szersznik Leopold Jan ; Naturalienkabinet ; kolekcja geologiczna ; historia geologii ; Muzeum Geologii Złóż
Słowa kluczowe angielskie: Szersznik Leopold Jan ; Naturalienkabinet ; geological collection ; history of geology ; Museum of Mineral Deposit
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


8/36
Nr opisu: 0000073127
Tytuł oryginału: Las Médulas (Hiszpania), dawna kopalnia złota
Tytuł w wersji angielskiej: Las Médulas (Spain), a historical gold mine
Autorzy: Krystian** Probierz.
¬ródło: -Prz. Geol. 2012 R. 60 nr 9, s. 480-484, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: Hiszpania ; Las Medulas ; kopalnia złota ; hydrourabianie ; złoże naniesione ; złoże okruchowe ; krajobraz pogórniczy
Słowa kluczowe angielskie: Spain ; Las Medulas ; gold mine ; hydraulic mining ; alluvial deposit ; placer ; post-mining landscape
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


9/36
Nr opisu: 0000097925
Tytuł oryginału: Applied Geology Week na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej Gliwice, 22-26.11.2010
Autorzy: Iwona Jonczy, Łukasz Gawor.
¬ródło: -Prz. Geol. 2011 R. 59 nr 5, s. 382
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: sprawozdanie konferencyjne ; konferencja międzynarodowa ; geologia ; Politechnika ¦l±ska ; Applied Geology Week 2010
Słowa kluczowe angielskie: conference report ; international conference ; geology ; Silesian University of Technology ; Applied Geology Week 2010
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


10/36
Nr opisu: 0000082369
Tytuł oryginału: Uroczysto¶ć nadania geologowi górniczemu prof. dr. hab. inż. Krystianowi Probierzowi doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie - 16.11.2010
Autorzy: Marek Marcisz.
¬ródło: -Prz. Geol. 2011 R. 59 nr 1, s. 26-27
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: Probierz Krystian ; doctor honoris causa ; Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
Słowa kluczowe angielskie: Probierz Krystian ; doctor honoris causa ; Technical University of Ostrava
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


11/36
Nr opisu: 0000066768
Tytuł oryginału: Walory przyrody nieożywionej niektórych wysp zachodniej czę¶ci Morza Bałtyckiego
Autorzy: Borys* Borówka, Marta* Kwa¶ny.
¬ródło: -Prz. Geol. 2011 R. 59 nr 6, s. 463-468, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: geoturystyka ; Morze Bałtyckie ; budowa geologiczna
Słowa kluczowe angielskie: geotourism ; Baltic Sea ; geologic structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


12/36
Nr opisu: 0000058963
Tytuł oryginału: Metoda biplot w interpretacji danych złożonych (CDA) w geologii
Autorzy: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
¬ródło: -Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 5, s. 436-442, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: analiza danych złożonych ; biplot ; skład chemiczny wód podziemnych ; porowato¶ć skał
Słowa kluczowe angielskie: Compositional Data Analysis ; biplot ; groundwater chemical composition ; rock porosity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.679
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


13/36
Nr opisu: 0000082969
Tytuł oryginału: Od łodzika do amonita - wystawa głowonogów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Marta** Drogo¶-Ligenza, Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
¬ródło: -Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 1, s. 24
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: wystawa ; głowonóg
Słowa kluczowe angielskie: exhibition ; cephalopod
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Dostęp on-line:


14/36
Nr opisu: 0000059634
Tytuł oryginału: Wiesław Gabzdyl (1936-2010)
Autorzy: Krystian** Probierz.
¬ródło: -Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 10, s. 972-974
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: Gabzdyl Wiesław ; biografia ; geologia ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: Gabzdyl Wiesław ; biography ; geology ; mining
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


15/36
Nr opisu: 0000097973
Tytuł oryginału: Wystawa mineralogiczna na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej Granaty - minerały jubilerskie i skałotwórcze
Autorzy: Krystian** Probierz, Marta** Drogo¶-Ligenza, Łukasz Gawor.
¬ródło: -Prz. Geol. 2008 R. 56 nr 6, s. 429
Uwagi: Dodatkowe fotografie do artykułu (aut. Ł. Gawor), s. 414
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: kamień szlachetny ; minerał skałotwórczy ; granat ; wystawa ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: jewel ; rock-forming mineral ; garnet ; exhibition ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Dostęp on-line:


16/36
Nr opisu: 0000032113
Tytuł oryginału: O głowonogach ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Autorzy: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
¬ródło: -Prz. Geol. 2007 t. 55 nr 11, s. 934-937, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: głowonóg ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Muzeum Geologii Złóż
Słowa kluczowe angielskie: cephalopod ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; Museum of Mineral Deposit
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


17/36
Nr opisu: 0000014400
Tytuł oryginału: Surowce mineralne Górno¶l±skiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych
Tytuł w wersji angielskiej: Raw materials from the Upper Silesia Coal Basin and from the adjacent areas
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Bronisława** Hanak.
¬ródło: -Prz. Geol. 2005 R. 53 nr 9, s. 726-733, bibliogr.11 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: Górno¶l±skie Zagłębie Węglowe ; surowce mineralne ; odpady hutnicze ; odpady energetyczne ; gospodarka odpadami
Słowa kluczowe angielskie: Upper Silesian Coal Basin ; mineral resources ; metallurgical wastes ; energetic waste ; waste management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


18/36
Nr opisu: 0000006296
Tytuł oryginału: Obliczanie ¶redniej warto¶ci pH wody atmosferycznej
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: -Prz. Geol. 2003 R. 51 nr 11, s. 950-951
p-ISSN: 0033-2151
Słowa kluczowe polskie: woda atmosferyczna ; pH wody ; ¶rednia ważona ; jony wodorowe ; stężenie
Słowa kluczowe angielskie: atmospheric water ; water ph ; weighted mean ; hydrogen ions ; concentration
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


19/36
Nr opisu: 0000011760
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi.
¬ródło: -Prz. Geol. 2003 R. 51 nr 1, s. 33
Praca recenzowana: Atlas petrograficzny węgli brunatnych
Słowa kluczowe polskie: węgiel brunatny ; petrografia ; atlas ; Polska ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: lignite ; petrography ; atlas ; Poland ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


20/36
Nr opisu: 0000000813
Tytuł oryginału: Metody wyznaczania przeciętnej zawarto¶ci pierwiastków w osadach zanieczyszczonych zbiorników
Autorzy: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
¬ródło: -Prz. Geol. 2002 R. 50 nr 8, s. 701-704, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


21/36
Nr opisu: 0000000811
Tytuł oryginału: Młode procesy tektoniczne w strefie uskoku Dien Bien Phu (NW Wietnam) w ¶wietle wstępnych wyników badań osadów czwartorzędowych
Autorzy: W. Zuchiewicz, N. Cuong, Andrzej* Bluszcz, M. Michalik.
¬ródło: -Prz. Geol. 2002 R. 50 nr 10/1, s. 861-870, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


22/36
Nr opisu: 0000002256
Tytuł oryginału: Jubileuszowe uroczysto¶ci 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Krystian** Probierz.
¬ródło: -Prz. Geol. 2001 R. 49 nr 4, s. 281-284
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


23/36
Nr opisu: 0000002326
Tytuł oryginału: Ro¶linno¶ć węglotwórcza karbonu w zbiorach muzeum Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Krystian** Probierz.
¬ródło: -Prz. Geol. 2001 R. 49 nr 3, s. 195-196
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


24/36
Nr opisu: 0000005556
Tytuł oryginału: Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie - szansa dalszego rozwoju czy zagrożenie?
Autorzy: Krystian** Probierz.
¬ródło: -Prz. Geol. 2000 R. 48 nr 12, s. 1098-1113, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


25/36
Nr opisu: 0000004487
Tytuł oryginału: Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, 30.11.2000
Autorzy: Krystian** Probierz.
¬ródło: -Prz. Geol. 2000 T. 48 nr 6, s. 532
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


26/36
Nr opisu: 0000002105
Tytuł oryginału: Znaczenie waloryzacji i ochrony obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków my¶li geologiczno-górniczej dla rozwoju województwa ¶l±skiego
Autorzy: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus, Rafał Morga.
¬ródło: -Prz. Geol. 2000 R. 48 nr 9, s. 829-831, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


27/36
Nr opisu: 0000005027
Tytuł oryginału: Wizyta w Polsce profesora Shunsuke Sakurai prezydenta ¦wiatowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał - ISRM
Autorzy: Marek** Kwa¶niewski, J. Pinińska, W. Zuberek.
¬ródło: -Prz. Geol. 1999 R. 47 nr 3, s. 124-126
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


28/36
Nr opisu: 0000028254
Tytuł oryginału: 150 lat Węgierskiego Towarzystwa Geologicznego
Autorzy: Andrzej** ¦l±czka.
¬ródło: -Prz. Geol. 1998 R. 46 nr 6, s. 481
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


29/36
Nr opisu: 0000026604
Tytuł oryginału: Udział nauk górniczych w kształceniu geologów na Politechnice ¦l±skiej
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi.
¬ródło: -Prz. Geol. 1997 R. 45 nr 12, s. 1241-1243, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


30/36
Nr opisu: 0000026385
Tytuł oryginału: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla - jubileusz 60-lecia urodzin profesora Wiesława Gabzdyla, Gliwice, 28-29.11.1996
Autorzy: Krystian** Probierz.
¬ródło: -Prz. Geol. 1997 R. 45 nr 3, s. 238-240
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


31/36
Nr opisu: 0000034816
Tytuł oryginału: Zwi±zek między porowato¶ci± a stanem zachowania materiału kamiennego wybranych budowli zabytkowych na Górnym ¦l±sku
Autorzy: Małgorzata Labus.
¬ródło: -Prz. Geol. 1996 R. 44 nr 1, s. 55-58, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


32/36
Nr opisu: 0000032871
Tytuł oryginału: Wistuliańskie osady jeziorne w Jaroszowie, Przedgórze Sudeckie: wstępne wyniki i perspektywy dalszych badań
Autorzy: D. Krzyszkowski, K. Choma-Moryl, T. Kuszell, M. Malkiewicz, Anna** Pazdur.
¬ródło: -Prz. Geol. 1995 R. 43 nr 2, s. 141-146, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


33/36
Nr opisu: 0000043682
Tytuł oryginału: O występowaniu mułowca maghemitowego w warstwach porębskich z KWK Rymer w Rybniku Niedobczycach
Autorzy: Zdzisław Adamczyk, J. Komraus, E. Popiel.
¬ródło: -Prz. Geol. 1994 R. 42 nr 11, s. 925-927, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


34/36
Nr opisu: 0000043304
Tytuł oryginału: Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Pr±dnika)
Autorzy: A. Górny, M. Gradziński, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Prz. Geol. 1994 R. 42 nr 4, s. 270-271, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


35/36
Nr opisu: 0000052516
Tytuł oryginału: Złoże węgla brunatnego Andżu w KRLD
Autorzy: Tadeusz** Godula.
¬ródło: -Prz. Geol. 1992 R. 40 nr 9, s. 560-564, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


36/36
Nr opisu: 0000064680
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej* Bluszcz.
¬ródło: -Prz. Geol. 1988 R. 36 nr 3, s. 181-182
Praca recenzowana: Thermoluminescence of solids / S. W. S. McKeever. Cambridge 1985
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie