Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OCHR POWIETRZA PROBL ODPADÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 108Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/108
Nr opisu: 0000067182
Tytuł oryginału: Charakterystyka mikrobiologiczna odcieków ze składowisk odpadów komunalnych
Tytuł w wersji angielskiej: Microbiological characterization of landfill leachates
Autorzy: A. Lucyga, Grażyna Płaza, M. Matejczyk, K. Ulfig.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 2, s. 50-59, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: składowisko odpadów ; odpady komunalne ; odciek ; województwo ¶l±skie
Słowa kluczowe angielskie: landfill ; municipal waste ; landfill leachate ; Silesian Voivodeship
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


2/108
Nr opisu: 0000067181
Tytuł oryginału: Metody oznaczania całkowitej rtęci gazowej (TGM) w powietrzu atmosferycznym
Tytuł w wersji angielskiej: Methods for determination of total gaseous mercury (TGM) in ambient air
Autorzy: B. Nowak, Marianna* Czaplicka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 2, s. 37-49, bibliogr. 58 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: powietrze atmosferyczne ; rtęć gazowa ; TGM ; zanieczyszczenie powietrza
Słowa kluczowe angielskie: ambient air ; Total Gaseous Mercury ; TGM ; air pollution
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


3/108
Nr opisu: 0000065350
Tytuł oryginału: Narażanie na aerozol bakteryjny w niedużej hali sportowej
Autorzy: Ewa Br±goszewska, A. Wlazło, Józef Pastuszka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 1, s. 30-36, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć powietrza ; ¶rodowisko wewnętrzne ; hala sportowa ; bioaerozol
Słowa kluczowe angielskie: air quality ; indoor environment ; sport hall ; bioaerosol
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


4/108
Nr opisu: 0000079781
Tytuł oryginału: Narażenie zawodowe na aerozol bakteryjny i grzybowy pracowników składowiska odpadów komunalnych na przykładzie składowiska w Sosnowcu
Tytuł w wersji angielskiej: Occupational exposure to bacterial and fungal aerosol of the municipal landfill workers: case-study for the landfill in Sosnowiec
Autorzy: Józef Pastuszka, K. Ulfig, A. Wlazło, Ewa Br±goszewska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 3, s. 103-113, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: ochrona ¶rodowiska ; aerozol bakteryjny ; składowisko odpadów komunalnych
Słowa kluczowe angielskie: environmental protection ; bacterial aerosol ; municipal waste landfill
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


5/108
Nr opisu: 0000069525
Tytuł oryginału: Porównanie własno¶ci gaussowskich modeli smugi i obłoku
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of the gaussian trajectory and puff models
Autorzy: Dorota Kaleta, Jacek* Żeliński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 4, s. 125-129, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; model gaussowski ; model CALPUFF ; powietrze atmosferyczne
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; gaussian model ; CALPUFF model ; ambient air
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


6/108
Nr opisu: 0000065349
Tytuł oryginału: Poziome i pionowe profile stężeń dwutlenku azotu w s±siedztwie szlaków komunikacyjnych
Autorzy: Magdalena Żak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 1, s. 11-24, bibliogr. 63 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; emisja zanieczyszczeń ; motoryzacja ; dwutlenek azotu ; NO2
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; pollutants emission ; motorization ; nitrogen dioxide ; NO2
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


7/108
Nr opisu: 0000069527
Tytuł oryginału: Sortowanie odpadów w Polsce - stan obecny i kierunki rozwoju
Tytuł w wersji angielskiej: Sorting plants in Poland - current status and development policies
Autorzy: Wojciech Hryb.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 4, s. 135-143, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: gospodarka odpadami ; sortowanie odpadów
Słowa kluczowe angielskie: waste management ; waste sorting
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


8/108
Nr opisu: 0000069526
Tytuł oryginału: Wybrane lepiszcza zastosowane w procesie brykietowania biomasy
Tytuł w wersji angielskiej: Selected binders used in the process of biomass briquetting
Autorzy: Małgorzata Kajda-Szcze¶niak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 4, s. 129-134, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: biomasa ; brykietowanie ; lepiszcze ; słoma owsa
Słowa kluczowe angielskie: biomass ; briquetting ; binder ; oat straw
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


9/108
Nr opisu: 0000056576
Tytuł oryginału: Analiza stanu powietrza w wyrobiskach górniczych za pomoc± systemu automatycznego monitoringu
Autorzy: Jolanta Ignac-Nowicka, A. Penczek.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 1, s. 9-17, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: wyrobisko górnicze ; jako¶ć powietrza ; monitoring ; system automatycznego monitoringu ; zagrożenie gazowe
Słowa kluczowe angielskie: mine working ; air quality ; monitoring ; automatic monitoring system ; gas hazard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


10/108
Nr opisu: 0000059308
Tytuł oryginału: Ocena wpływu oddania do użytkowania fragmentu autostrady A4 Kleszczów - Gliwice na poziomy stężeń dwutlenku azotu w powietrzu w Gliwicach
Autorzy: Magdalena Żak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 3, s. 108-116, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć powietrza ; zanieczyszczenie powietrza ; dwutlenek azotu ; natężenie ruchu drogowego
Słowa kluczowe angielskie: air quality ; air pollution ; nitrogen dioxide ; intensity of road traffic
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


11/108
Nr opisu: 0000057610
Tytuł oryginału: Problemy w ocenie jako¶ci ¶rodowiska wewnętrznego na przykładzie mieszkańców narażonych na podwyższone stężenia lotnych zwi±zków organicznych w mieszkaniach
Autorzy: Jacek* Wolany, Barbara Kozielska, Józef Pastuszka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 2, s. 62-72, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: powietrze wewnętrzne ; ocena jako¶ci ; lotne zwi±zki organiczne ; budynek mieszkalny
Słowa kluczowe angielskie: indoor air ; quality assessment ; volatile organic compounds ; residential building
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


12/108
Nr opisu: 0000057644
Tytuł oryginału: Występowanie metali ciężkich w pyle opadaj±cym w otoczeniu elektrowni na terenie województwa ¶l±skiego
Autorzy: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta, Agata Malina.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 2, s. 55-62, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: metale ciężkie ; elektrownia ; pył ; województwo ¶l±skie
Słowa kluczowe angielskie: heavy metals ; power plant ; dust ; Silesian Voivodeship
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


13/108
Nr opisu: 0000036732
Tytuł oryginału: Granulat żużla ISP z huty cynku jako efektywny zamiennik frakcji piaskowej w kompozytach ciężkich o matrycy cementowej
Autorzy: Jan Rubin.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2008 R. 42 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: żużel hutniczy ; kompozyt cementowy ; odpady metalurgiczne ; spoiwo ; kruszywo
Słowa kluczowe angielskie: metallurgical slag ; cement composite ; metallurgical wastes ; binder ; aggregate
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


14/108
Nr opisu: 0000030636
Tytuł oryginału: Lokalne programy ochrony ¶rodowiska w systemie zarz±dzania ¶rodowiskowego - wybrane problemy planistyczno-organizacyjne
Autorzy: Bożena Gajdzik, Jan** Pałasz.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2007 R. 41 nr 3/4, s. 108-113, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: ochrona ¶rodowiska ; zarz±dzanie ¶rodowiskiem ; system zarz±dzania ¶rodowiskowego ; polityka ekologiczna ; program lokalny
Słowa kluczowe angielskie: environmental protection ; environmental management ; environmental management system ; environmental policy ; municipal program
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


15/108
Nr opisu: 0000030621
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci wykorzystania analizy SWOT i systemu zarz±dzania ¶rodowiskowego w tworzeniu strategii gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie górniczym
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2007 R. 41 nr 3/4, s. 100-107, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; gospodarka odpadami ; system zarz±dzania ¶rodowiskowego ; audyt ; analiza SWOT
Słowa kluczowe angielskie: mining enterprise ; waste management ; environmental management system ; audit ; SWOT analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


16/108
Nr opisu: 0000023249
Tytuł oryginału: Analiza specjacyjna gleby w ocenie toksykologicznego zagrożenia
Tytuł w wersji angielskiej: Speciation analysis of soil in assessing the toxicological threat
Autorzy: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 6, s. 201-212, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie ¶rodowiskowe ; gleba ; toksyczno¶ć ; pierwiastki ¶ladowe ; ekstrakcja jednostopniowa ; analiza specjacyjna
Słowa kluczowe angielskie: environmental risk ; soil ; toxicity ; trace elements ; single-stage extraction ; speciation analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


17/108
Nr opisu: 0000019476
Tytuł oryginału: Badanie zależno¶ci między stężeniami pyłu zawieszonego (PM10) mierzonymi przyrz±dem TEOM (Tapered Oscillating Microbalance) i aspiratorem manualnym, wysokoprzepływowym - dla umożliwienia oceny narażenia historycznego
Tytuł w wersji angielskiej: Study of the relationship between the PM10 concentrations measured by the TEOM (Tapered Oscillating Microbalance) and the manual High-Volume Sampler to enable assessment of historical exposure
Autorzy: Józef Pastuszka, M. Sosnowska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 3, s. 77-83, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie pyłowe ; PM10 ; pył zawieszony ; aerozol atmosferyczny ; pomiar ; Górny ¦l±sk
Słowa kluczowe angielskie: dust hazard ; PM10 ; suspended dust ; atmospheric aerosol ; measurement ; Upper Silesia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


18/108
Nr opisu: 0000018642
Tytuł oryginału: Optyczna technika pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń powietrza z zastosowaniem rezonansu plazmonowego
Tytuł w wersji angielskiej: Optical technique for gaseous pollutions concentration measurements using plasmon resonance
Autorzy: Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 2, s. 37-43, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: powierzchniowy rezonans plazmowy ; spektroskopia ; detekcja gazu ; monitoring powietrza ; metoda optyczna ; NO2
Słowa kluczowe angielskie: surface plasmon resonance ; spectroscopy ; gas detection ; air monitoring ; optical method ; NO2
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


19/108
Nr opisu: 0000019477
Tytuł oryginału: Uci±żliwo¶ć dla ¶rodowiska wybranych polskich spiekalni rud żelaza w ¶wietle standardów Unii Europejskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Noxoiusness of Polish sinter plants to the natural environment in the light of the European Union's standards
Autorzy: M. Niesler, J. Stecko, J. Żebrok, Dorota Burchart-Korol.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 3, s. 89-96, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: spiekalnia ; emisja zanieczyszczeń ; zanieczyszczenia przemysłowe ; zanieczyszczenie powietrza ; ¶cieki przemysłowe ; odpady przemysłowe ; dioksyny ; furany ; gospodarka odpadami ; PCDD ; PCDF ; prawo europejskie
Słowa kluczowe angielskie: sintering plant ; pollutants emission ; industrial pollution ; air pollution ; industrial wastewater ; industrial waste ; dioxins ; furans ; PCDDs ; PCDFs ; European law
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


20/108
Nr opisu: 0000011941
Tytuł oryginału: Metale ciężkie w glebach wokół nieczynnego zakładu koksowniczego
Autorzy: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2005 R. 39 nr 2, s. 56-62, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: metale ciężkie ; zanieczyszczenie ziemi ; koksownia
Słowa kluczowe angielskie: heavy metals ; ground pollution ; coke plant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


21/108
Nr opisu: 0000032028
Tytuł oryginału: Aerozol bakteryjny i grzybowy w sali gimnastycznej
Tytuł w wersji angielskiej: Bacterial and fungal aerosol in a gymnastic hall
Autorzy: Józef Pastuszka, A. Wlazło, B. Łudzeń-Izbińska, K. Pastuszka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 2, s. 62-66, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: aerozol bakteryjny ; aerozol grzybowy ; sala gimnastyczna ; bezpieczeństwo i higiena pracy
Słowa kluczowe angielskie: bacterial aerosol ; fungal aerosol ; gymnasium ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


22/108
Nr opisu: 0000032030
Tytuł oryginału: Aerozol bakteryjny w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Bacterial aerosol in buses and trams of the urban transport
Autorzy: Józef Pastuszka, J. Słoka, A. Wlazło.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 4, s. 146-150, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: aerozol bakteryjny ; komunikacja miejska ; Górno¶l±ski Okręg Przemysłowy
Słowa kluczowe angielskie: bacterial aerosol ; public transport ; Upper Silesian Industrial Region
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


23/108
Nr opisu: 0000032031
Tytuł oryginału: Współczynnik absorpcji aerozolu atmosferycznego w pobliżu ruchliwej drogi jako wskaĽnik oddziaływania drogi na ¶rodowisko
Tytuł w wersji angielskiej: Absorption coefficient of atmospheric aerosol in the vicinity of a busy road as an index of the road's impact on the environment
Autorzy: Józef Pastuszka, B. Grynkiewicz-Bylina, B. Rakwic.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 5, s. 161-166, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: aerozol atmosferyczny ; absorpcja ; pył zawieszony ; emisja spalin
Słowa kluczowe angielskie: atmospheric aerosol ; absorption ; suspended dust ; exhaust emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


24/108
Nr opisu: 0000010696
Tytuł oryginału: Wymywanie metali ciężkich z popiołów lotnych Elektrowni Opole w zależno¶ci od pH roztworów ługuj±cych
Tytuł w wersji angielskiej: Extraction of the heavy metals from the fly ashes of the Opole Power Plant in relation to the pH of extracting solutions
Autorzy: Zdzisław Adamczyk, K. Skrzypczak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 6, s. 215-219, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: Elektrownia Opole ; metale ciężkie ; popiół lotny ; roztwór ługuj±cy
Słowa kluczowe angielskie: Opole Power Plant ; heavy metals ; fly ash ; leaching solution
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


25/108
Nr opisu: 0000009251
Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji mechanizmów dominuj±cych w rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń powietrza
Tytuł w wersji angielskiej: Application of artificial neural networks to identification of the mechanisms dominating in the propagation of air pollutants
Autorzy: W. Rogula, Jacek* Żeliński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 4, s. 129-139, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: sztuczna sieć neuronowa ; zanieczyszczenie powietrza ; parametry meteorologiczne
Słowa kluczowe angielskie: artificial neural network ; air pollution ; meteorological parameters
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


26/108
Nr opisu: 0000002720
Tytuł oryginału: Emisjogenno¶ć produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1989-2000
Tytuł w wersji angielskiej: Emission equivalent of Poland's gross domestic product in the years 1989-2000
Autorzy: J. Telenga, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2003 R. 37 nr 3, s. 62-67, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: produkt krajowy brutto ; gospodarka polska ; zużycie energii ; zanieczyszczenie powietrza
Słowa kluczowe angielskie: gross domestic product ; Polish economy ; energy consumption ; air pollution
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


27/108
Nr opisu: 0000002727
Tytuł oryginału: Problemy z nazewnictwem procesów termicznego przekształcania odpadów
Tytuł w wersji angielskiej: Problems in terminology of thermal waste disposal
Autorzy: Krzysztof Wacławiak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2003 R. 37 nr 3, s. 80-84, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: termiczne przekształcanie odpadów ; terminologia
Słowa kluczowe angielskie: thermal waste treatment ; terminology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


28/108
Nr opisu: 0000006531
Tytuł oryginału: Procesy utylizacji odpadów przemysłowych występuj±cych w formie pyłów i szlamów
Tytuł w wersji angielskiej: Utilization processes of dust and slurry wastes from industry
Autorzy: Stanisław** Serkowski.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2003 R. 37 nr 6, s. 185-194, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: utylizacja odpadów przemysłowych ; odpady przemysłowe ; pył ; szlam ; suszenie próżniowe ; granulacja próżniowa
Słowa kluczowe angielskie: industrial waste utilization ; industrial waste ; dust ; sludge ; vacuum drying ; vacuum granulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


29/108
Nr opisu: 0000002725
Tytuł oryginału: Stężenia ozonu w pomieszczeniach kopiarek
Tytuł w wersji angielskiej: Ozone concentrations in copy-machine rooms
Autorzy: Grzegorz* Oparczyk, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2003 R. 37 nr 3, s. 76-80, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: stężenie ozonu ; kserokopiarka ; system wentylacyjny
Słowa kluczowe angielskie: ozone concentration ; copy machine ; ventilation system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


30/108
Nr opisu: 0000000600
Tytuł oryginału: Badania stężenia formaldehydu w powietrzu pomieszczeń biurowych
Autorzy: Grzegorz* Oparczyk, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 3, s. 91-94, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


31/108
Nr opisu: 0000077197
Tytuł oryginału: Badania wpływu składowiska odpadów komunalnych na stan powietrza atmosferycznego
Autorzy: Barbara* Białecka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 4, s. 160-166, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: odpady komunalne ; powietrze atmosferyczne ; składowisko komunalne ; składowisko odpadów ; biogaz wysypiskowy
Słowa kluczowe angielskie: municipal waste ; ambient air ; municipal landfill ; waste landfill ; landfill biogas
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


32/108
Nr opisu: 0000000599
Tytuł oryginału: Formaldehyd w powietrzu pomieszczeń - przyczyny i skutki występowania
Autorzy: Grzegorz* Oparczyk.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 6, s. 217-220, bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


33/108
Nr opisu: 0000000642
Tytuł oryginału: Pomiary stężenia formaldehydu w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych
Autorzy: Grzegorz* Oparczyk, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 4, s. 136-139, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


34/108
Nr opisu: 0000000639
Tytuł oryginału: Wspieranie udziału w projektach badawczych 5. i 6. Programów Ramowych Unii Europejskiej
Autorzy: K. Markiewicz-¦liwa, Danuta* Obracaj, Jerzy Mo¶ciński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 3, s. 114-118
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


35/108
Nr opisu: 0000000227
Tytuł oryginału: Badania do¶wiadczalne nad kinetyk± katalicznego spalania par zwi±zków organicznych na przykładzie 1-butanolu
Autorzy: Walter Mucha.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 1, s. 10-16, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


36/108
Nr opisu: 0000000226
Tytuł oryginału: Badania produktów odgazowania odpadów
Autorzy: Jan** Nadziakiewicz, Krzysztof Wacławiak, Waldemar ¦cierski.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


37/108
Nr opisu: 0000002244
Tytuł oryginału: Kierunki rozwoju systemu transportowego województwa ¶l±skiego i ich wpływ na ¶rodowisko naturalne Cz. 2: Zrównoważony rozwój i funkcjonowanie transportu
Autorzy: Ryszard** Janecki.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 2, s. 47-51, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


38/108
Nr opisu: 0000002126
Tytuł oryginału: Migracja miedzi w zbiorniku Goczałkowice
Autorzy: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 107-109, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


39/108
Nr opisu: 0000001605
Tytuł oryginału: Obliczanie ¶rednich stężeń metod± uproszczon±
Autorzy: Dorota Kaleta, Walter Mucha.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 5, s. 185-192, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


40/108
Nr opisu: 0000001907
Tytuł oryginału: Ocena walorów energetycznych brykietów z odpadów komunalnych (na przykładzie badań przeprowadzonych w Tychach)
Autorzy: J. Grabowski, Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 4, s. 144-147, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


41/108
Nr opisu: 0000002127
Tytuł oryginału: Pomiary stężenia dwutlenku azotu w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i otaczaj±cej atmosferze z zastosowaniem pasywnej metody poboru próbek
Autorzy: Grzegorz* Oparczyk.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 87-93, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


42/108
Nr opisu: 0000002125
Tytuł oryginału: Skuteczne oczyszczanie ¶cieków przemysłowych z punktu widzenia ich toksyczno¶ci dla ¶rodowiska
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 110-112, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


43/108
Nr opisu: 0000002124
Tytuł oryginału: Własno¶ci hydrauliczne modyfikowanego złoża polimerowego EKOSORB-100
Autorzy: K. Chmiel, Michał** Palica, J. Walu¶.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 118-121, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


44/108
Nr opisu: 0000001789
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć sodu, potasu i wapnia w Zbiorniku Rybnickim
Autorzy: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Jan** Cebula, J. Kwapuliński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 6, s. 229-234, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


45/108
Nr opisu: 0000086443
Tytuł oryginału: Badanie pól temperatur składowiska odpadów kopalnianych podlegaj±cych naturalnym procesom samozagrzewania
Autorzy: Zenon Różański, R. Bodora.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 1, s. 22-25, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


46/108
Nr opisu: 0000004031
Tytuł oryginału: Kierunki rozwoju systemu transportowego województwa ¶l±skiego i ich wpływ na ¶rodowisko naturalne Cz. 1: Wariant kontynuacji stanu istniej±cego
Autorzy: Ryszard** Janecki.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 4, s. 153-156, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


47/108
Nr opisu: 0000000229
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci rekultywacji eutroficznych zbiorników wody podgrzanej na przykładzie Zbiornika Rybnickiego
Autorzy: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 6, s. 229-235, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


48/108
Nr opisu: 0000077198
Tytuł oryginału: Możliwo¶ć zagospodarowania hutniczych zaolejonych odpadów
Autorzy: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk, Paweł Wrona.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 6, s. 241-245, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: odpady metalurgiczne ; gospodarka odpadami ; utylizacja odpadów
Słowa kluczowe angielskie: metallurgical wastes ; waste management ; waste utilization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


49/108
Nr opisu: 0000005663
Tytuł oryginału: Odsiarczanie gazów spalinowych w reaktorze przepływowym o pneumatycznym transporcie sorbentu
Autorzy: Wojciech Mokrosz, Jan** Hehlmann, Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 5, s. 171-173, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


50/108
Nr opisu: 0000005662
Tytuł oryginału: Ozonowanie trietyloaminy
Autorzy: J. Walu¶, Michał** Palica, T. Kaczyńska, P. Tatoj, K. Chmiel.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 5, s. 194-199, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


51/108
Nr opisu: 0000008522
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 3, s. 121-122
Praca recenzowana: Wprowadzenie do chemii ¶rodowiska / [Aut.]: J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T. D. Jickells, P. S. Liss. Warszawa 1999
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


52/108
Nr opisu: 0000008523
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 3, s. 121
Praca recenzowana: Przygotowanie próbek ¶rodowiskowych do analizy . Warszawa 2000 / [Aut.]: J. Namie¶nik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


53/108
Nr opisu: 0000004026
Tytuł oryginału: Wyznaczanie porowato¶ci złóż metod± próżniow±
Autorzy: K. Chmiel, M. Kawik, Michał** Palica, J. Walu¶.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 3, s. 98-102, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


54/108
Nr opisu: 0000004029
Tytuł oryginału: Zachowania komunikacyjne mieszkańców Katowic i Siemianowic ¦l±skich i ich skutki
Autorzy: Ryszard** Janecki, W. Starowicz.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 4, s. 156-161, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


55/108
Nr opisu: 0000000228
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć rtęci w wybranych elementach ¶rodowiska przyrodniczego Knurowa
Autorzy: I. Karoń, Stanisław** Kowalski, Elwira Zajusz-Zubek, Piotr** Górka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 6, s. 250-253, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


56/108
Nr opisu: 0000005113
Tytuł oryginału: Badania nad odzyskiwaniem miedzi z kwa¶nych roztworów potrawiennych
Autorzy: Danuta** Baron-Hanke.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 4, s. 156-159, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


57/108
Nr opisu: 0000031989
Tytuł oryginału: Badanie zależno¶ci między pyłem zawieszonym - PM-10, a stężeniem pyłu mierzonym metodami rutynowymi w kilku miastach Polski
Autorzy: Józef Pastuszka, R. Górny, S. Pajdo, B. Cimander, M. Klinik.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 179-182, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


58/108
Nr opisu: 0000086444
Tytuł oryginału: Ciepło pal±cych się hałd - czy warto je wykorzystywać?
Autorzy: R. Bodora, Zenon Różański.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 1, s. 33-34, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080
Dostęp on-line:


59/108
Nr opisu: 0000074149
Tytuł oryginału: Kształtowanie się zanieczyszczeń powietrza w strefie składowania odpadów powęglowych na przykładzie termicznie czynnego zwałowiska
Autorzy: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 193-198, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


60/108
Nr opisu: 0000031991
Tytuł oryginału: Mikrobiologiczna jako¶ć powietrza w pomieszczeniach administracyjno-biurowych wysypiska odpadów komunalnych na przykładzie Miejskiego Zakladu Składowania Odpadów w Sosnowcu
Autorzy: D. Lis, Józef Pastuszka, Krzysztof* Ulfig.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 199-202, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


61/108
Nr opisu: 0000077174
Tytuł oryginału: Możliwo¶ć zagospodarowania odpadu z procesu suchego odsiarczania spalin na drodze granulacji
Autorzy: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 6, s. 228-233, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: odpady ; odsiarczanie spalin ; granulacja ; gospodarka odpadami
Słowa kluczowe angielskie: waste ; flue gas desulphurisation ; granulation ; waste management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


62/108
Nr opisu: 0000005210
Tytuł oryginału: Poziom stężeń monocyklicznych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym w s±siedztwie szlaków komunikacyjnych Gliwic
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 189-193, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


63/108
Nr opisu: 0000008348
Tytuł oryginału: Z działalno¶ci PZIiTS Oddział Katowice
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 3, s. 120-121
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


64/108
Nr opisu: 0000024355
Tytuł oryginału: Badania oporów przepływu i skuteczno¶ci dezodoryzacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych Cz. 4: Badania skuteczno¶ci dezodoryzacji
Autorzy: T. Kaczyńska, Michał** Palica, J. Walu¶, A. Wilczek.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 2, s. 64-68
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 2080


65/108
Nr opisu: 0000036549
Tytuł oryginału: Badania oporów przepływu i skuteczno¶ci dezodoryzacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych Cz. 3: Szybko¶ć biodegracji
Autorzy: T. Kaczyńska, Michał** Palica, P. Tatoj, J. Walu¶, A. Wilczek.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 19-24, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


66/108
Nr opisu: 0000024419
Tytuł oryginału: Badania w zakresie kompostowania odpadów organicznych Katowic
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 4, s. 128-133, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


67/108
Nr opisu: 0000024418
Tytuł oryginału: Dynamika zanieczyszczenia ¶rodowiska Knurowa metalami ciężkimi zawartymi w pyłach
Autorzy: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski, Edyta Melaniuk-Wolny, Elwira Zajusz-Zubek.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 4, s. 137-139, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


68/108
Nr opisu: 0000077206
Tytuł oryginału: Fizykochemiczna charakterystyka odpadów paleniskowych z EC Puławy a skuteczno¶ć procesu odsiarczania spalin
Autorzy: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 3, s. 93-98, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: odpady paleniskowe ; odsiarczanie spalin ; własno¶ci fizyko-chemiczne ; oddziaływanie na ¶rodowisko
Słowa kluczowe angielskie: combustion waste ; flue gas desulphurisation ; physico-chemical properties ; environmental impact
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


69/108
Nr opisu: 0000024375
Tytuł oryginału: Odwadnianie zawiesin gipsów poneutralizacyjnych otrzymanych w różnych stanach technologicznych procesu Cz. 1: Filtracja ci¶nieniowa
Autorzy: Michał** Palica, J. Walu¶, M. Jaschik, J. Buzek.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 3, s. 75-80, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


70/108
Nr opisu: 0000024420
Tytuł oryginału: Odwadnianie zawiesin gipsów poneutralizacyjnych otrzymanych w różnych stanach technologicznych procesu Cz. 2: Filtracja wirowa
Autorzy: Michał** Palica, J. Walu¶, M. Jaschik, J. Buzek.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 4, s. 119-127, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


71/108
Nr opisu: 0000024417
Tytuł oryginału: Ołów w pyłach i glebach terenów miejskich i jego biodostępno¶ć
Autorzy: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski, Elwira Zajusz-Zubek, A. Baran.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 4, s. 139-141, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 2080


72/108
Nr opisu: 0000049065
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 4
Praca recenzowana: Podstawy ekotoksykologii / P. Rejmer. Lublin 199711
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


73/108
Nr opisu: 0000049071
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 18
Praca recenzowana: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaĽników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania / S. Witczak, A. Adamczyk. Warszawa 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


74/108
Nr opisu: 0000049074
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 8
Praca recenzowana: Chemia. Przewodnik po pierwiastkach / J. Emsley. Warszawa 1997
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


75/108
Nr opisu: 0000049077
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 24
Praca recenzowana: Biogeochemia pierwiastków ¶ladowych / A. Kabata-Pendias, H. Pendias. Warszawa 1993
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


76/108
Nr opisu: 0000036541
Tytuł oryginału: Badania oporów przepływu i skuteczno¶ci dezodoryzacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych Cz. 2: Badania oporów przepływu
Autorzy: Michał** Palica, J. Walu¶, A. Wilczek.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 6, s. 212-216, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


77/108
Nr opisu: 0000036542
Tytuł oryginału: Badania oporów przepływu i skuteczno¶ci dezodoryzacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych Cz. 1: Wprowadzenie i instalacja do¶wiadczalna
Autorzy: Michał** Palica, P. Tatoj, J. Walu¶, A. Wilczek.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 5, s. 173-176, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


78/108
Nr opisu: 0000026480
Tytuł oryginału: Kompostowanie odpadów i persektywy rozwoju tej metody w woj. katowickim
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 4, s. 137-141, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


79/108
Nr opisu: 0000036544
Tytuł oryginału: Olfaktometr uniwersalny OLF-2
Autorzy: Michał** Palica, L. Szapert, P. Tatoj, J. Walu¶.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 1, s. 17-19, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


80/108
Nr opisu: 0000026443
Tytuł oryginału: Pomiarowo-obliczeniowa metoda wyznaczania emisji
Autorzy: Barbara** Herczyk, Jacek* Żeliński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 3, s. 93-95, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


81/108
Nr opisu: 0000031938
Tytuł oryginału: Skuteczno¶ć oczyszczania powietrza pomieszczeń z aerozoli pyłowych, włóknistych i biologicznych za pomoc± przeno¶nego oczyszczacza powietrza
Autorzy: A. Kabała, Józef Pastuszka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 1, s. 7-10
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


82/108
Nr opisu: 0000026481
Tytuł oryginału: Wstępne wyniki badań składu mineralnego pyłów atmosferycznych z okolicy Rybnika
Autorzy: M. Jabłońska, J. Janeczek, D. Smołka, Andrzej** Dytkowicz, Michał** Żelechower.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 4, s. 118-121, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


83/108
Nr opisu: 0000019549
Tytuł oryginału: Zanieczyszcenie powietrza tlenkami azotu wzdłuż ci±gów komunikacyjnych Gliwic
Autorzy: Magdalena Żak, M. Żak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 4, s. 113-118
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


84/108
Nr opisu: 0000035142
Tytuł oryginału: Badanie składu chemicznego i fazowego pyłu zawieszonego i opadu pyłu z okolic Elektrowni Jaworzno III
Autorzy: Krzysztof* Rockstein, A. Dydkowicz, M. Borowska, Michał** Żelechower.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 6, s. 200-204
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


85/108
Nr opisu: 0000031936
Tytuł oryginału: Emisja pyłu ze zwałowisk węgla i miału
Autorzy: Józef Pastuszka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 2, s. 43-47
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


86/108
Nr opisu: 0000034825
Tytuł oryginału: Kwasowo¶ć atmosferycznych kropel wody a ich skład chemiczny
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 1, s. 10-13, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


87/108
Nr opisu: 0000034949
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci utylizacji tworzyw sztucznych odzyskiwanych z odpadów komunalnych
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 3, s. 98-102, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


88/108
Nr opisu: 0000034948
Tytuł oryginału: Składniki smoły w spalinach paliw węglowych
Autorzy: Ewald** Wystemp.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 3, s. 89-92, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


89/108
Nr opisu: 0000038105
Tytuł oryginału: Wykorzystanie osadów ¶ciekowych - techniczne i prawne uwarunkowania
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 5, s. 181-182
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


90/108
Nr opisu: 0000032992
Tytuł oryginału: Charakterystyki suszenia osadów z produkcji płyt eternitowych dla technologii bez stosowania i z zastosowaniem flokulantu
Autorzy: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, J. Walu¶.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 3, s. 83-87, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


91/108
Nr opisu: 0000033022
Tytuł oryginału: Działalno¶ć gmin w dziedzinie ochrony ¶rodowiska przed odpadami - uwarunkowania prawne
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 4, s. 122-124, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


92/108
Nr opisu: 0000031932
Tytuł oryginału: Monitorowanie azbestu w powietrzu atmosferycznym i w pomieszczeniach - przegl±d literaturowy
Autorzy: D. Lis, Józef Pastuszka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 4, s. 99-103
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


93/108
Nr opisu: 0000032883
Tytuł oryginału: Poprawa stanu gospodarki odpadami komunalnymi - aktualne zadanie polskich gmin
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 1, s. 16-20, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


94/108
Nr opisu: 0000032963
Tytuł oryginału: Technika transportu a ochrona ¶rodowiska
Autorzy: Lech** Ro¶ciszewski.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 1, s. 3-5
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


95/108
Nr opisu: 0000031934
Tytuł oryginału: Wstępne badania aerozolu włóknistego w województwie katowickim
Autorzy: Józef Pastuszka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 6, s. 173-178
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


96/108
Nr opisu: 0000043250
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty obniżenia emisji dwutlenku węgla
Autorzy: Piotr** Górka.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1994 R. 28 nr 1, s. 1-3, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


97/108
Nr opisu: 0000043269
Tytuł oryginału: Usuwanie i unieszkodliwianie osadów ¶ciekowych
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1994 R. 28 nr 2, s. 43-46, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


98/108
Nr opisu: 0000043522
Tytuł oryginału: Uwarunkowania w zakresie programowania i projektowania składowisk odpadów komunalnych
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1994 R. 28 nr 4, s. 99-101, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


99/108
Nr opisu: 0000045106
Tytuł oryginału: Emisja chlorowodoru z procesu spalania węgla
Autorzy: Jan** Konieczyński, Piotr** Górka, Anna** Pasoń.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 5, s. 86-88, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


100/108
Nr opisu: 0000044992
Tytuł oryginału: Kompostowanie odpadów i perspektywy rozwoju tej metody w Polsce
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 4, s. 70-73, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


101/108
Nr opisu: 0000044977
Tytuł oryginału: Nowe kierunki unieszkodliwiania odpadów
Autorzy: Renata** Przywarska, Jan** Cebula, Krzysztof Loska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 3, s. 53-55, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


102/108
Nr opisu: 0000045104
Tytuł oryginału: Obliczanie opadu pyłu (I)
Autorzy: Andrzej** Baranowski, Barbara** Herczyk.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 5, s. 99-101, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


103/108
Nr opisu: 0000045159
Tytuł oryginału: Ocena efektywno¶ci ekologicznej na przykładzie odpylania spalin kotłowych i oczyszczania spalin samochodowych
Autorzy: G. Wasilewski, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 6, s. 112-115
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


104/108
Nr opisu: 0000045105
Tytuł oryginału: Prosty sposób wyznaczania prędko¶ci opadania pyłu
Autorzy: Janusz Paweł** Piotrowski, Jacek* Żeliński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 5, s. 95-98, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


105/108
Nr opisu: 0000045600
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 4, s. 64
Praca recenzowana: Gmina wobec obowi±zku ochrony ¶rodowiska przed odpadami komunalnymi / H. Przybyla. Katowice [1993]
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


106/108
Nr opisu: 0000045158
Tytuł oryginału: Sposób obliczania tła opadu pyłu (II)
Autorzy: Andrzej** Baranowski, Barbara** Herczyk, Jacek* Żeliński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 6, s. 109-111, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


107/108
Nr opisu: 0000045160
Tytuł oryginału: Termiczne metody obróbki odpadów komunalnych i specjalnych
Autorzy: Janusz** Wandrasz.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 6, s. 118-121, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


108/108
Nr opisu: 0000044991
Tytuł oryginału: Zagospodarowanie odpadów komunalnych Poznania w ¶wietle badań ekspertów japońskich
Autorzy: Renata** Przywarska.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 4, s. 78
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie