Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OCHR ¦ROD BRANŻ MAG PRZEM
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000099093
Tytuł oryginału: Poż±dany efekt: bezpieczna woda
Autorzy: B. Mulik, Izabela Zimoch.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2014 nr 2, s. 16-21, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Słowa kluczowe polskie: woda pitna ; kontrola jako¶ci wody ; monitoring ; jako¶ć wody ; bezpieczeństwo wodne
Słowa kluczowe angielskie: drinking water ; water quality control ; monitoring ; water quality ; water safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/29
Nr opisu: 0000074335
Tytuł oryginału: Energia z osadu
Autorzy: Sebastian Werle.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2012 nr 5, s. 56-60, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/29
Nr opisu: 0000071657
Tytuł oryginału: Sposób na tworzywo
Autorzy: Jolanta* Biegańska, Adrian Mateusz Mrozek, S. Hinzinger.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2011 nr 2, s. 45-48
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/29
Nr opisu: 0000071656
Tytuł oryginału: W drodze do recyklingu
Autorzy: Jolanta* Biegańska.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2011 nr 3/4, s. 44-50
p-ISSN: 1734-8021
Słowa kluczowe polskie: odpady komunalne ; recykling ; makulatura ; składowisko odpadów ; sortowanie odpadów
Słowa kluczowe angielskie: municipal waste ; recycling ; waste paper ; waste landfill ; waste sorting
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/29
Nr opisu: 0000068266
Tytuł oryginału: Odcieki ze składowisk komunalnych - aspekty prawne i metody oczyszczania
Autorzy: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 4, s. 45-50
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/29
Nr opisu: 0000071658
Tytuł oryginału: Odpady niebezpieczne
Autorzy: Jolanta* Biegańska.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 1, s. 39-41, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/29
Nr opisu: 0000067476
Tytuł oryginału: Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń wody
Autorzy: J. Ćwikła, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 5, s. 52-57
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/29
Nr opisu: 0000055936
Tytuł oryginału: Usuwanie EDCs z wody w procesach membranowych
Autorzy: Mariusz Dudziak.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 1, s. 42-44, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/29
Nr opisu: 0000057887
Tytuł oryginału: Beztlenowe metody oczyszczania ¶cieków Cz. 1: Podstawy procesu fermentacji i czynniki wypływaj±ce na jej efektywno¶ć
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 3, s. 12-13
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/29
Nr opisu: 0000057888
Tytuł oryginału: Beztlenowe metody oczyszczania ¶cieków Cz. 2: Rodzaje oczyszczanych ¶cieków, efektywno¶ć i zalety procesu
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 4, s. 28-31
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/29
Nr opisu: 0000057890
Tytuł oryginału: Beztlenowe metody oczyszczania ¶cieków Cz. 3: Reaktory beztlenowe
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 5, s. 32-35
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/29
Nr opisu: 0000057893
Tytuł oryginału: Beztlenowe metody oczyszczania ¶cieków Cz. 4: Przykłady zastosowań
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 6, s. 29-32
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/29
Nr opisu: 0000050173
Tytuł oryginału: Energetyczne wykorzystanie osadów ¶ciekowych
Autorzy: Sebastian Werle.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 4, s. 42-48, bibliogr. 38 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/29
Nr opisu: 0000054504
Tytuł oryginału: Ksenoestrogeny w wodach powierzchniowych i do picia
Autorzy: Mariusz Dudziak, Michał** Bodzek.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 6, s. 49-51, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/29
Nr opisu: 0000109903
Tytuł oryginału: ¦cieki z myjni samochodowych
Autorzy: Dawid Gacki, M. Targowski.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 2, s. 44-46, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Słowa kluczowe polskie: myjnia samochodowa ; wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne ; oczyszczanie ¶cieków
Słowa kluczowe angielskie: car wash ; polycyclic aromatic hydrocarbons ; wastewater treatment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


16/29
Nr opisu: 0000057895
Tytuł oryginału: Zwiększenie skuteczno¶ci odwadniania osadów ¶ciekowych poprzez dodatkowe kondycjonowanie ich koagulantem nieorganicznym
Autorzy: J. Ćwikła, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 2, s. 38-40, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Słowa kluczowe polskie: osad ¶ciekowy ; koagulant nieorganiczny ; odwadnianie osadu ; oczyszczanie ¶cieków
Słowa kluczowe angielskie: sewage sludge ; inorganic coagulant ; sludge dewatering ; wastewater treatment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/29
Nr opisu: 0000042334
Tytuł oryginału: Energochłonno¶ć pompowni wodoci±gowych w aspekcie zrównoważonej polityki energetycznej Polski
Autorzy: Elżbieta* Spernol.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2008 nr 3, s. 29-31, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/29
Nr opisu: 0000087465
Tytuł oryginału: Monitoring adsorbowalnych chlorowcopochodnych zwi±zków organicznych (AOX) w wodach powierzchniowych i podziemnych ujmowanych dla celów wodoci±gowych Cz. 2
Autorzy: Urszula** Olsińska, E. Figna.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2007 nr 2, s. 17-19
p-ISSN: 1734-8021
Słowa kluczowe polskie: uzdatnianie wody ; woda powierzchniowa ; wody podziemne ; AOX ; adsorbowalne halogeny organiczne ; jako¶ć wody
Słowa kluczowe angielskie: water treatment ; surface water ; underground water ; AOX ; adsorbable organic halogens ; water quality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/29
Nr opisu: 0000087466
Tytuł oryginału: Monitoring adsorbowalnych chlorowcopochodnych zwi±zków organicznych (AOX) w wodach powierzchniowych i podziemnych ujmowanych dla celów wodoci±gowych Cz. 1
Autorzy: Urszula** Olsińska, E. Figna.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2007 nr 1, s. 16-20
p-ISSN: 1734-8021
Słowa kluczowe polskie: uzdatnianie wody ; woda powierzchniowa ; wody podziemne ; AOX ; dezynfekcja wody
Słowa kluczowe angielskie: water treatment ; surface water ; underground water ; AOX ; water disinfection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/29
Nr opisu: 0000086988
Tytuł oryginału: Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy układów kogeneracyjnych
Autorzy: Janusz** Skorek.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2007 nr 2, s. 40-43
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/29
Nr opisu: 0000086989
Tytuł oryginału: Zasady doboru układów kogeneracyjnych małej mocy
Autorzy: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2007 nr 3, s. 50-56
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/29
Nr opisu: 0000031384
Tytuł oryginału: Straty wody i sposoby ich obniżenia
Autorzy: Florian Piechurski.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2006 nr 1, s. 25-29
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/29
Nr opisu: 0000031385
Tytuł oryginału: Straty wody i sposoby ich obniżenia Cz. 4
Autorzy: Florian Piechurski.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2006 nr 2, s. 30-33
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/29
Nr opisu: 0000031386
Tytuł oryginału: UltradĽwiękowe wspomaganie procesu fermentacji metanowej Cz. 2
Autorzy: Ewa** Zielewicz-Madej.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2006 nr 1, s. 52-55
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/29
Nr opisu: 0000084732
Tytuł oryginału: Pompy od¶rodkowe w instalacjach hydrotransportu w cukrowniach Cz. 1
Autorzy: Andrzej** Korczak, Grzegorz Peczkis.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2005 nr 2, s. 42-43
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/29
Nr opisu: 0000084728
Tytuł oryginału: Reguły stosowania pomp wirowych
Autorzy: Andrzej** Korczak, Grzegorz Peczkis.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2004 nr 2, s. 22-27, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Słowa kluczowe polskie: pompa wirowa ; ruroci±g ; układ pompowy
Słowa kluczowe angielskie: centrifugal pump ; pipeline ; pumping system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/29
Nr opisu: 0000037522
Tytuł oryginału: Korozja w wodoci±gach Zmniejszenie wtórnego zanieczyszczenia
Autorzy: Waldemar** Sawiniak.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2001 nr 2, s. 13, 15-16, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/29
Nr opisu: 0000037523
Tytuł oryginału: Niebezpieczne osady i ¶cieki
Autorzy: Jolanta* Biegańska.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2001 nr 2, s. 20-22, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/29
Nr opisu: 0000017143
Tytuł oryginału: Polskie technologie spalania osadów
Autorzy: Janusz** Wandrasz, Jan** Nadziakiewicz, Marek** Janusz, Michał Kozioł, Waldemar ¦cierski, Andrzej Wandrasz.
¬ródło: -Ochr. ¦rod. Branż. Mag. Przem. 2001 nr 2, s. 5-9, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1734-8021
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie