Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MECHANIZ AUTOMATYZ GÓR
Liczba odnalezionych rekordów: 496Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/496
Nr opisu: 0000092498
Tytuł oryginału: Dobór parametrów regulatora dla obiektu inercyjnego z opóĽnieniem na przykładzie osadzarki pulsacyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Determining regulation parameters for an inertial element with dead time pulsator in a pulsator jig
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2014 R. 52 nr 3, s. 5-13, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: regulator PI ; nastawa ; osadzarka pulsacyjna ; układ regulacji ; dobór parametrów
Słowa kluczowe angielskie: PI regulator ; setting ; pulsatory jig ; control system ; choice of parameters
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


2/496
Nr opisu: 0000092515
Tytuł oryginału: Inteligentne układy monitorowania i diagnostyki górniczych maszyn transportu poziomego
Tytuł w wersji angielskiej: Intelligent systems for monitoring and diagnostics of horizontal-transport mining machines
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2014 R. 52 nr 3, s. 45-52, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: czujnik pomiarowy ; przetwornik pomiarowy ; maszyna górnicza ; maszyna transportowa ; transport poziomy ; monitoring ; diagnostyka ; DIAGNOPRZEM ; Diagnoster
Słowa kluczowe angielskie: sensor ; measuring transducer ; mining machine ; transportation machine ; horizontal transport ; monitoring ; diagnostics ; DIAGNOPRZEM ; Diagnoster
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


3/496
Nr opisu: 0000092517
Tytuł oryginału: Ł±cze, sieć oraz serwer w telekomunikacji górniczej
Tytuł w wersji angielskiej: Line, network and server in mining telecommunications
Autorzy: Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2014 R. 52 nr 3, s. 53-59, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system telekomunikacyjny kopalni ; serwer telekomunikacyjny ; ł±czno¶ć dyspozytorska ; ł±cze abonenckie ; eksploatacja
Słowa kluczowe angielskie: telecommunication system of mine ; telecommunication server ; dispatch communication ; exchange line ; exploitation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


4/496
Nr opisu: 0000092500
Tytuł oryginału: Wpływ debouncingu na wła¶ciwo¶ci szybkobieżnych bezszczotkowych silników pr±du stałego
Tytuł w wersji angielskiej: The impact of debouncing on the properties of high-speed brushless DC motors
Autorzy: Aleksander** Fręchowicz, Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2014 R. 52 nr 3, s. 14-20, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: silnik bezszczotkowy ; silnik pr±du stałego ; silnik BLDC ; komutacja ; debouncing
Słowa kluczowe angielskie: brushless motor ; DC motor ; BLDC motor ; commutation ; debouncing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


5/496
Nr opisu: 0000090434
Tytuł oryginału: Wpływ konfiguracji napędów na obci±żenie łańcucha zgrzebłowego w miejscu zbiegania z bębna napędu zwrotnego w przeno¶niku ¶cianowym
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of drives configuration on the load of the conveyor chain in the place where the chain leaves the reversible driving set drum in the longwall conveyor
Autorzy: Piotr** Sobota, Anna* Bujnowska.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2014 R. 52 nr 1, s. 9-14, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: łańcuch zgrzebłowy ; przeno¶nik ¶cianowy ; napęd zwrotny ; obci±żenie statyczne
Słowa kluczowe angielskie: scraper chain ; face conveyor ; reversible driving ; static load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


6/496
Nr opisu: 0000092501
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia hierarchicznego sterowania i zarz±dzania w zakładzie przeróbki węgla Cz. 1
Tytuł w wersji angielskiej: Selected issues of hierarchical control and management in a coal processing plant Pt. 1
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2014 R. 52 nr 3, s. 37-44, bibliogr. 52 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sterowanie hierarchiczne ; zarz±dzanie hierarchiczne ; dekompozycja pionowa ; dekompozycja pozioma ; zakład przeróbki węgla
Słowa kluczowe angielskie: hierarchical control ; hierarchical management ; vertical-temporal decomposition ; horizontal-temporal decomposition ; coal preparation plant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


7/496
Nr opisu: 0000094511
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia hierarchicznego sterowania i zarz±dzania w zakładzie przeróbki węgla Cz. 2
Tytuł w wersji angielskiej: Selected issues of hierarchical control and management in a coal processing plant Pt. 2
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2014 R. 52 nr 5, 56-60, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sterowanie hierarchiczne ; zarz±dzanie hierarchiczne ; zakład przeróbki węgla ; struktura warstwowa ; struktura sterowania
Słowa kluczowe angielskie: hierarchical control ; hierarchical management ; coal preparation plant ; layered structure ; control structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


8/496
Nr opisu: 0000079515
Tytuł oryginału: Analiza warunków cieplnych na wybranych stanowiskach pracy w KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" - Ruch "Borynia" i Ruch "Zofiówka"
Tytuł w wersji angielskiej: The analysis of thermal conditions at selected workplaces in the Borynia-Zofiówka-Jastrzębie coal mine - Borynia and Zofiówka departments
Autorzy: Paweł Wrona, Grzegorz Pach.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 2, s. 21-30, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: dyskomfort cieplny ; obci±żenie termiczne ; kopalnia podziemna
Słowa kluczowe angielskie: thermal discomfort ; thermal load ; underground mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


9/496
Nr opisu: 0000079514
Tytuł oryginału: Istota zagrożenia obci±żeniem termicznym Przegl±d i analiza obowi±zuj±cych przepisów oraz opracowań w zakresie identyfikacji i kwalifikacji zagrożenia klimatycznego pracowników podziemnych zakładów górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: The essence of heat load hazard Review and analysis of valid regulations and literature in the realm of identification and qualification of climatic hazard of miners in underground mines
Autorzy: Zbigniew Słota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 2, s. 15-20, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: obci±żenie termiczne ; przepisy prawne ; zagrożenie klimatyczne ; górnictwo podziemne ; bilans cieplny
Słowa kluczowe angielskie: thermal load ; legal regulations ; climatic hazard ; underground mine ; heat balance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


10/496
Nr opisu: 0000088319
Tytuł oryginału: Metody obliczania pr±dów zwarciowych maksymalnych niezbędnych do doboru aparatury ł±czeniowej w oddziałowych sieciach kopalnianych według norm europejskiej i amerykańskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Methods for calculating maximum short circuit currents indispensable to select switchgear in local mining networks according to the European and American standard
Autorzy: Adam Heyduk, Jarosław Joostberens.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 10, s. 5-12, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: pr±d zwarciowy ; sieć kopalniana ; norma amerykańska ; norma europejska
Słowa kluczowe angielskie: short-circuit current ; mine network ; U.S. standard ; European standard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


11/496
Nr opisu: 0000085546
Tytuł oryginału: Model procesu rozdziału produktów w osadzarce pulsacyjnej węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Model of the products separation process in a coal pulsatory jig
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 5, s. 22-31, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: osadzarka pulsacyjna ; rozdział węgla ; model symulacyjny ; wzbogacanie węgla ; układ odbioru produktu ; gęsto¶ć rozdziału
Słowa kluczowe angielskie: pulsatory jig ; coal separation ; simulation model ; coal preparation ; product discharge system ; distribution density
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


12/496
Nr opisu: 0000083039
Tytuł oryginału: Ocena struktury wiekowej, stażu pracy i ciężko¶ci warunków pracy wykonywanej przez górników w kopalniach podziemnych węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Assesment of age structure, job tenure and harshness of working conditions in underground coal mines
Autorzy: Grzegorz Pach, Zenon Różański, Zbigniew Słota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 4, s. 17-22, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: warunki pracy ; górnik ; kopalnia podziemna ; struktura zatrudnienia
Słowa kluczowe angielskie: work conditions ; miner ; underground mine ; structure of employment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


13/496
Nr opisu: 0000089278
Tytuł oryginału: OpóĽnienia w układach blokad i wył±czeń systemów gazometrycznych stosowanych w kopalniach podziemnych
Tytuł w wersji angielskiej: Delays in blocking and switch-off systems of gas monitoring facilities used in underground mines
Autorzy: Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 12, s. 20-29, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system gazometryczny ; kopalnia podziemna ; system telemetryczny ; czas reakcji
Słowa kluczowe angielskie: gasometric system ; underground mine ; telemetric system ; response time
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


14/496
Nr opisu: 0000079516
Tytuł oryginału: Pomiary weryfikacyjne mikroklimatu w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Kompanii Węglowej S.A.
Tytuł w wersji angielskiej: Verification measurements of microclimate in the mines of Katowicki Holding Węglowy S.A. and Kompania Węglowa S.A.
Autorzy: Krzysztof Słota, Dariusz Musioł, Zbigniew Słota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 2, s. 31-37, bibliogr. 2 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: mikroklimat kopalni ; zagrożenie klimatyczne ; stanowisko pracy ; warunki klimatyczne ; badanie ankietowe
Słowa kluczowe angielskie: microclimate of mine ; climatic hazard ; work position ; climatic conditions ; survey
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


15/496
Nr opisu: 0000086658
Tytuł oryginału: Problemy transmisji w kopalnianych systemach telekomunikacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Transmission problems in mine telecommunications systems
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 7, s. 5-12, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system telekomunikacyjny kopalni ; kabel miedziany ; kabel promieniuj±cy ; ¶wiatłowód ; radiokomunikacja
Słowa kluczowe angielskie: telecommunication system of mine ; copper cable ; radiating cable ; waveguide ; radiocommunication
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


16/496
Nr opisu: 0000088942
Tytuł oryginału: Propagacja fal radiowych w kopalniach podziemnych - przegl±d literatury
Tytuł w wersji angielskiej: Propagation of radio waves in underground mine - literature review
Autorzy: Paweł* Kołodziejczyk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 11, s. 10-17, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: propagacja fal radiowych ; kopalnia podziemna ; sieć komunikacyjna
Słowa kluczowe angielskie: radio wave propagation ; underground mine ; communication network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


17/496
Nr opisu: 0000085545
Tytuł oryginału: Uniwersalne cechy temperatury ¶l±skiej "T¦" w normowaniu czasu pracy i bezpieczeństwa cieplnego górników w ¶rodowiskach pracy kopalń głębokich
Tytuł w wersji angielskiej: Universal features of Silesian temperature "T¦" during the standardization of working time and thermal safety of miners in hot environments of deep mines
Autorzy: Jan** Drenda.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2013 R. 51 nr 5, s. 5-10, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; czas pracy ; bezpieczeństwo pracy ; wskaĽnik klimatu ; norma klimatyczna ; temperatura ¶l±ska ; kopalnia głęboka ; obci±żenie termiczne
Słowa kluczowe angielskie: mining ; work time ; occupational safety ; climate indicator ; climatic standard ; silesian temperature ; deep coal mine ; thermal load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


18/496
Nr opisu: 0000070452
Tytuł oryginału: Badania diagnostyczne i niezawodno¶ciowe górniczych maszyn transportowych zasilanych z zasilaczy przekształtnikowych
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostic and reliability tests of mining transport machines suppled by power converters
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 1, s. 21-28, bibliogr. 6 poz.
Uwagi: Bł±d w druku s. 21. Autor i tytuł artykułu przejęte ze spisu tre¶ci
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zasilacz przekształtnikowy ; maszyna górnicza ; niezawodno¶ć ; układ napędowy
Słowa kluczowe angielskie: power converter ; mining machine ; reliability ; drive system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


19/496
Nr opisu: 0000070655
Tytuł oryginału: Badania diagnostyczne i niezawodno¶ciowe górniczych maszyn transportowych zasilanych z zasilaczy przekształtnikowych
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostic and reliability tests of mining transport machines supplied by powder converters
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr2, s. 5-12, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: maszyna górnicza ; zasilacz przekształtnikowy ; układ napędowy ; awaryjno¶ć ; niezawodno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: mining machine ; power converter ; drive system ; failure frequency ; reliability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


20/496
Nr opisu: 0000072586
Tytuł oryginału: Dydaktyka przedmiotów specjalistycznych dla studentów w rzeczywistych warunkach podziemia kopalni
Tytuł w wersji angielskiej: Didactics of specialized subjects for students in the real conditions of the mine underground
Autorzy: R. Drwięga, W. Ku¶mierczyk, Aneta Grodzicka, Dariusz Musioł.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 7, s. 29-33, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; dydaktyka
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; didactics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


21/496
Nr opisu: 0000071901
Tytuł oryginału: Eksploatacyjna zmienno¶ć wła¶ciwo¶ci metrologicznych metanomierzy
Tytuł w wersji angielskiej: Exploitation variability of metrological parameters of methane detectors
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, P. Wojtas.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 5, s. 5-10, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: metanomierz ; kalibracja ; system gazometryczny
Słowa kluczowe angielskie: methane detector ; calibration ; gasometric system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


22/496
Nr opisu: 0000071070
Tytuł oryginału: Identyfikacja cech geometrycznych gniazd bębnów łańcuchowych przeno¶ników zgrzebłowych
Tytuł w wersji angielskiej: Identification of geometric properties of chain drum seats in chain conveyors
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka, Tadeusz* Giza, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 4, s. 17-28, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: bęben łańcuchowy ; przeno¶nik zgrzebłowy ; metoda stykowa ; metoda bezstykowa
Słowa kluczowe angielskie: chain barrel ; scraper conveyor ; contact method ; non-contact method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


23/496
Nr opisu: 0000070134
Tytuł oryginału: Model mikroprocesorowego urz±dzenia do kontroli szczelno¶ci instalacji gazowych z wykorzystaniem czujnika półprzewodnikowego
Tytuł w wersji angielskiej: Model of a microprocessor device for monitoring the sealing of gas installations with the use of a semiconductor sensor
Autorzy: Tomasz Grychowski, A. Dziendziel.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 1, s. 38-41, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: mikroprocesor ; instalacja gazowa ; czujnik półprzewodnikowy ; mikrokontroler ; niepewno¶ć pomiaru
Słowa kluczowe angielskie: microprocessor ; gas installation ; semiconductor sensor ; microcontroller ; measurement uncertainty
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


24/496
Nr opisu: 0000070656
Tytuł oryginału: Pomiary obci±żeń dynamicznych ¶cianowego przeno¶nika zgrzebłowego w warunkach eksploatacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Measuring dynamic load of a chain conveyor in exploitation conditions
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr** Sobota, S. Tytko.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 2, s. 13-19, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeno¶nik zgrzebłowy ; obci±żenie dynamiczne ; łańcuch zgrzebłowy ; układ napędowy
Słowa kluczowe angielskie: scraper conveyor ; dynamic load ; scraper chain ; drive system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


25/496
Nr opisu: 0000070131
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia ochrony ziemnozwarciowej w sieciach dołowych
Tytuł w wersji angielskiej: Selected issues of earth fault protection in underground networks
Autorzy: Adam* Marek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 1, s. 13-20, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ochrona ziemnozwarciowa ; sieć dołowa ; sieć kopalniana ; uziemienie
Słowa kluczowe angielskie: earth fault protection ; underground network ; mine network ; earthing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


26/496
Nr opisu: 0000076716
Tytuł oryginału: Wytyczne do prawidłowej eksploatacji bębnów łańcuchowych w ¶cianowych przeno¶nikach zgrzebłowych
Autorzy: Marian** Dolipski, Stanisław** Mikuła, Eryk Remiorz, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 12, s. 15-24, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: bęben łańcuchowy ; ¶cianowy przeno¶nik zgrzebłowy ; zużycie ¶cierne ; ocena stanu technicznego
Słowa kluczowe angielskie: chain barrel ; longwall scraper conveyor ; abrasive wear ; assessment of technical condition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


27/496
Nr opisu: 0000070657
Tytuł oryginału: Wyznaczenie obci±żenia segmentów zębów bębna łańcuchowego
Tytuł w wersji angielskiej: Determining the load of teeth segments of a chain drum
Autorzy: Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2012 R. 50 nr 2, s. 28-34, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: bęben łańcuchowy ; obci±żenie ; przeno¶nik zgrzebłowy ; ogniwo łańcucha
Słowa kluczowe angielskie: chain barrel ; load ; scraper conveyor ; chain link
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


28/496
Nr opisu: 0000069318
Tytuł oryginału: Analiza obci±żenia łukowego zł±cza ciernego
Tytuł w wersji polskiej: Analysis of the load of arched friction connection
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 12, s. 13-19, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zł±cze cierne ; obudowa podatna ; wyrobisko korytarzowe
Słowa kluczowe angielskie: friction joint ; yielding support ; dog heading
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


29/496
Nr opisu: 0000066320
Tytuł oryginału: Analiza pracy maszyny urabiaj±cej w wyrobisku ¶cianowym
Autorzy: Witold Biały, S. Czerwiński.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 4, s. 5-14, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: maszyna urabiaj±ca ; wyrobisko ¶cianowe
Słowa kluczowe angielskie: mining machine ; longwall excavation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


30/496
Nr opisu: 0000066766
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodno¶ć dyspozytora w zakładzie przemysłowym na przykładzie kopalni podziemnej
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, P. Wojtas.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 5, s. 5-11, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: dyspozytornia ; kopalnia podziemna
Słowa kluczowe angielskie: dispatching ; underground mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


31/496
Nr opisu: 0000068523
Tytuł oryginału: Dołowe sieci telekomunikacyjne z kablami miedzianymi w kopalniach JSW SA
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz, J. Dzierżęga.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 10, s. 15-23, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ; linia telekomunikacyjna ; kopalnia
Słowa kluczowe angielskie: Jastrzębska Coal Company ; telecommunications line ; mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


32/496
Nr opisu: 0000069321
Tytuł oryginału: Informatyczny system wspomagania dyspozytora kopalni węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: IT system supporting a hard coal mine supervisor
Autorzy: F. Marecki, Krystian** Kalinowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 12, s. 37-41, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system informatyczny ; system wspomagania ; dyspozytor ; kopalnia węgla kamiennego ; awaria
Słowa kluczowe angielskie: information system ; support system ; dispatcher ; hard coal mine ; accident
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


33/496
Nr opisu: 0000066321
Tytuł oryginału: Komputerowe badania wpływu zużycia den gniazd i flanki zębów bębna na położenie ogniw w gniazdach bębna łańcuchowego
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 4, s. 15-22, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: bęben łańcuchowy ; gniazdo
Słowa kluczowe angielskie: drum chain ; nest
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


34/496
Nr opisu: 0000065078
Tytuł oryginału: Koncepcja systemu wentylacji dla podziemnego obiektu turystycznego powstałego w dawnej kopalni węgla kamiennego
Autorzy: Grzegorz Pach, Paweł Wrona.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 1, s. 22-29, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wentylacja ; podziemny obiekt turystyczny ; kopalnia węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: ventilation ; underground tourist object ; hard coal mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


35/496
Nr opisu: 0000068345
Tytuł oryginału: Metody wstępnego przetwarzania obrazu w wizyjnym systemie monitoringu stanu technicznego obudowy szybowej
Autorzy: Adam Heyduk, Henryk** Kleta.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 10, s. 40-46, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: monitoring ; obudowa szybu ; kopalnia węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: monitoring ; shaft lining ; hard coal mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


36/496
Nr opisu: 0000065327
Tytuł oryginału: Model przeno¶nego urz±dzenia do pomiaru niskich stężeń metanu
Autorzy: Tomasz Grychowski, W. Korman.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 3, s. 21-24, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: metan ; stężenie metanu ; pomiar metanu
Słowa kluczowe angielskie: methane ; methane concentration ; methane measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


37/496
Nr opisu: 0000069320
Tytuł oryginału: Modele dynamiczne procesu flotacji węgla wyznaczone przy użyciu metody zmiennej instrumentalnej
Tytuł w wersji angielskiej: Dynamical models of coal flotation determined with the use of the instrumental variable method
Autorzy: Jarosław Joostberens.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 12, s. 34-37, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: flotacja węgla ; metoda zmiennej instrumentalnej ; model dynamiczny
Słowa kluczowe angielskie: coal flotation ; instrumental variable method ; dynamic model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


38/496
Nr opisu: 0000069317
Tytuł oryginału: Problematyka transportu pionowego w kopalniach podziemnych o wydobyciu masowym
Tytuł w wersji angielskiej: Vertical transport in mass-output underground mines
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 12, s. 5-12, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalnia podziemna ; kopalnia odkrywkowa ; transport pionowy ; maszyna wyci±gowa ; transport kopalniany ; przeno¶nik ta¶mowy
Słowa kluczowe angielskie: underground mine ; open pit mine ; vertical transport ; winding machine ; mine transport ; belt conveyor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


39/496
Nr opisu: 0000068831
Tytuł oryginału: Problemy niezawodno¶ci kopalnianych systemów telekomunikacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Reliability of mining telecommunications systems
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, P. Wojtas.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 11, s. 3-17, bibliogr. 17 poz.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sieć telekomunikacyjna ; niezawodno¶ć ; kabel szybowy ; kopalnia węgla kamiennego ; ł±cze abonenckie
Słowa kluczowe angielskie: telecommunication network ; reliability ; shaft cable ; hard coal mine ; exchange line
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


40/496
Nr opisu: 0000065326
Tytuł oryginału: Przyczyny powstawania awarii elektrycznych kompleksu ¶cianowego i ich skutki
Autorzy: Witold Biały, M. Smyczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 3, s. 5-12, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: awaria elektryczna ; kompleks ¶cianowy ; ¶ciana wydobywcza
Słowa kluczowe angielskie: electrical failure ; longwall complex ; wall mining
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


41/496
Nr opisu: 0000068343
Tytuł oryginału: ¦wiatłowodowe sieci telekomunikacyjne w kopalniach
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz, M. Timler.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 10, s. 24-31, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ¶wiatłowód ; kopalnia ; transmisja danych ; sieć telekomunikacyjna
Słowa kluczowe angielskie: optical waveguide ; mine ; data transmission ; telecommunication network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


42/496
Nr opisu: 0000068013
Tytuł oryginału: Wpływ sposobu obci±żenia zł±cza ciernego na charakterystykę jego pracy
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of the loading method of friction joint on the working characteristics
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 9, s. 3-14, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zł±cze cierne ; ¶ciskanie osiowe ; obudowa podatna
Słowa kluczowe angielskie: friction joint ; axial compression ; yielding support
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


43/496
Nr opisu: 0000068524
Tytuł oryginału: Wpływ zmian składu ziarnowego nadawy na efekty wzbogacania węgla w układach osadzarek
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 10, s. 32-39, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; osadzarka
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; jig
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


44/496
Nr opisu: 0000069319
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia sterowania nadrzędnego grupy zakładów przeróbki węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Selected issues of overriding supervision of a group of coal processing plants
Autorzy: Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 12, s. 27-33, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zakład przeróbki węgla ; przeróbka węgla ; optymalizacja ; producent węgla ; odbiorca węgla
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation plant ; coal preparation ; optimization ; coal producer ; coal recipient
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


45/496
Nr opisu: 0000062947
Tytuł oryginału: Analiza cech materiałowych kompozytowej warstwy wierzchniej regenerowanych wałów w apekcie współpracy ze stykowym pier¶cieniem uszczelniaj±cym
Autorzy: L. Grabka, Jacek** Spałek, Stanisław** Szweda.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 12, s. 12-14, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: warstwa wierzchnia ; warstwa kompozytowa ; wał ; pier¶cień uszczelniaj±cy
Słowa kluczowe angielskie: surface layer ; composite layer ; shaft ; sealing ring
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


46/496
Nr opisu: 0000062411
Tytuł oryginału: Analiza niezawodno¶ci systemu ł±czno¶ci alarmowo-rozgłoszeniowej na przykładzie systemu SAT
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, P. Wojtas.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 11, s. 25-30, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ł±czno¶ć alarmowo-rozgłoszeniowa ; system SAT ; niezawodno¶ć ; kopalnia podziemna
Słowa kluczowe angielskie: alarm-broadcasting communication ; SAT system ; reliability ; underground mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


47/496
Nr opisu: 0000061223
Tytuł oryginału: Analiza przepięć pojawiaj±cych się na ekranie ogólnym przewodów oponowych ¶redniego napięcia
Autorzy: Adam* Marek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 10, s. 16-23, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sieć kopalniana ; zabezpieczenie ziemnozwarciowe ; przepięcie
Słowa kluczowe angielskie: mine network ; ground-fault protection ; overvoltage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


48/496
Nr opisu: 0000062949
Tytuł oryginału: Analiza temperatur pracy łożysk bębnów przeno¶nika wznosz±cego upadowej odstawczo-transportowej w KWK Marcel
Autorzy: Aleksander** Lutyński.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 12, s. 20-29, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeno¶nik ta¶mowy ; przeno¶nik wznosz±cy ; bęben napędowy ; analiza termiczna ; odstawa urobku
Słowa kluczowe angielskie: belt conveyor ; ascending conveyor ; driving drum ; thermal analysis ; run-of-mine transport
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


49/496
Nr opisu: 0000055651
Tytuł oryginału: Analiza wrażliwo¶ci złożonego układu technologicznego przy zmiennych charakterystykach ilo¶ciowo-jako¶ciowych węgla surowego
Autorzy: Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 2, s. 5-10, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: układ technologiczny ; węgiel surowy ; charakterystyka węgla ; analiza wrażliwo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: technological system ; raw coal ; coal characteristic ; sensitivity analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


50/496
Nr opisu: 0000055687
Tytuł oryginału: Iskrobezpieczeństwo systemu ł±czno¶ci radiowej z kablem promieniuj±cym
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 2, s. 36-41, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system ł±czno¶ci radiowej ; iskrobezpieczeństwo ; zagrożenia górnicze ; zagrożenie metanowe
Słowa kluczowe angielskie: radio-communication system ; intrinsic safety ; mining hazards ; methane hazard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


51/496
Nr opisu: 0000055684
Tytuł oryginału: Model układu odbioru produktów w procesie wzbogacania węgla w osadzarce
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Jarosław Joostberens, D. Kowol.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 1, s. 15-24, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: węgiel kamienny ; wzbogacanie węgla ; osadzarka ; gęsto¶ć rozdziału
Słowa kluczowe angielskie: hard coal ; coal preparation ; jig ; distribution density
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


52/496
Nr opisu: 0000059240
Tytuł oryginału: Niskocyklowa trwało¶ć zmęczeniowa materiałów stosowanych na elementy sekcji obudowy zmechanizowanej
Autorzy: Grzegorz Junak, Józef** Markowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 9, s. 17-22, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: obudowa zmechanizowana ; trwało¶ć zmęczeniowa ; badanie zmęczeniowe ; zmęczenie niskocyklowe ; poł±czenie spawane
Słowa kluczowe angielskie: powered roof support ; fatigue life ; fatigue test ; low-cycle fatigue ; welded joint
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


53/496
Nr opisu: 0000059241
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody diagnostyki górniczych kabli elektroenergetycznych
Autorzy: Sergiusz Boron.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 9, s. 28-33, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalniana sieć elektroenergetyczna ; kabel elektroenergetyczny ; diagnostyka
Słowa kluczowe angielskie: mine power network ; power cable ; diagnostics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


54/496
Nr opisu: 0000056880
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody sterowania odstaw± urobku w kopalniach
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 3, s. 30-34, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: transport kopalniany ; przeno¶nik ta¶mowy ; sterowanie optymalne ; sterowanie rozproszone
Słowa kluczowe angielskie: mine transport ; belt conveyor ; optimal control ; distributed control
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


55/496
Nr opisu: 0000061224
Tytuł oryginału: Nowoczesne układy zasilania i sterowania trakcji elektrycznej dołowej
Autorzy: Zygmunt** Szymański, Z. Gałuszkiewicz, J. Napierała.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 10, s. 35-41, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: trakcja elektryczna ; transport szynowy ; kopalnia węgla kamiennego ; prostownik górniczy ; układ sterowania ; sterownik mikroprocesorowy
Słowa kluczowe angielskie: electric traction ; rail transport ; hard coal mine ; mine rectifier ; control system ; microprocessor control system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


56/496
Nr opisu: 0000062946
Tytuł oryginału: Obci±żenia dynamiczne bębnów łańcuchowych w stanach awaryjnych przeno¶nika ¶cianowego
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 12, s. 5-11
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: bęben łańcuchowy ; obci±żenie dynamiczne ; awaria ; przeno¶nik ¶cianowy ; przeno¶nik zgrzebłowy
Słowa kluczowe angielskie: chain barrel ; dynamic load ; failure ; face conveyor ; scraper conveyor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


57/496
Nr opisu: 0000062948
Tytuł oryginału: Obci±żenia obudowy szybów pełni±cych funkcje studni głębinowych i zbiorników retencyjno-dozuj±cych
Autorzy: Henryk** Kleta.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 12, s. 15-19, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: obudowa szybu ; obci±żenie ; korozja ; studnia głębinowa ; zbiornik retencyjno-dozuj±cy
Słowa kluczowe angielskie: shaft lining ; load ; corrosion ; deep well ; retention and metering reservoir
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


58/496
Nr opisu: 0000055650
Tytuł oryginału: Optymalizacja produkcji grupy zakładów przeróbki węgla przy uwzględnieniu ograniczeń dotycz±cych sieci powi±zań produkcyjnych układu nadrzędnego
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 1, s. 25-29, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeróbka węgla ; zakład przeróbki węgla ; analiza optymalizacyjna ; producent węgla ; odbiorca węgla ; sterowanie produkcj±
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; coal preparation plant ; optimization analysis ; coal producer ; coal recipient ; production control
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


59/496
Nr opisu: 0000058696
Tytuł oryginału: Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi
Autorzy: Piotr** Gawor, Sergiusz Boron.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 7, s. 94-99, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: linia napowietrzna ; naprężenie ; teren górniczy ; deformacja terenu
Słowa kluczowe angielskie: overhead line ; stress ; mining area ; ground deformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


60/496
Nr opisu: 0000055688
Tytuł oryginału: Propozycja systemu ekspertowego opartego o rozmyte wnioskowanie do oceny jako¶ci węgla
Autorzy: Agnieszka* Gornig.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 1, s. 46-51, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć węgla ; ocena jako¶ci węgla ; system ekspertowy ; wnioskowanie rozmyte
Słowa kluczowe angielskie: coal quality ; coal quality evaluation ; expert system ; fuzzy inference
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


61/496
Nr opisu: 0000056881
Tytuł oryginału: Przedsięwzięcia techniczne zmniejszaj±ce energochłonno¶ć górniczych przeno¶ników ta¶mowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 3, s. 42-51, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeno¶nik ta¶mowy ; zużycie energii ; energooszczędny przeno¶nik ta¶mowy ; transport kopalniany
Słowa kluczowe angielskie: belt conveyor ; energy consumption ; energy-saving belt conveyor ; mine transport
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


62/496
Nr opisu: 0000062959
Tytuł oryginału: Rola smarowania w ograniczeniu hałasu towarzysz±cego eksploatacji przekładni zębatych
Autorzy: Andrzej Norbert Wieczorek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 12, s. 34-39, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przekładnia zębata ; hałas ; smarowanie ; ci¶nienie akustyczne
Słowa kluczowe angielskie: gear ; noise ; lubrication ; acoustic pressure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


63/496
Nr opisu: 0000056879
Tytuł oryginału: Teksturowe (niesegmentacyjne) metody wizyjnej oceny składu ziarnowego
Autorzy: Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 3, s. 16-24, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: skład ziarnowy ; analiza składu ziarnowego ; analiza obrazu ; ocena składu ziarnowego
Słowa kluczowe angielskie: grain composition ; grain composition analysis ; image analysis ; evaluation of grain composition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


64/496
Nr opisu: 0000057077
Tytuł oryginału: Układ sterowania górniczego wielosilnikowego przeno¶nika ta¶mowego
Autorzy: Marian Hyla.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 5, s. 28-32, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: transport kopalniany ; przeno¶nik ta¶mowy ; układ sterowania
Słowa kluczowe angielskie: mine transport ; belt conveyor ; control system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


65/496
Nr opisu: 0000062413
Tytuł oryginału: Uwagi o programie komputerowym SNN wspomagaj±cym projektowanie kopalnianych sieci elektroenergetycznych
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Sergiusz Boron, Andrzej** Cholewa.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 11, s. 31-36, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalniana sieć elektroenergetyczna ; sieć NN ; projektowanie wspomagane komputerowo ; program komputerowy SNN
Słowa kluczowe angielskie: mine power network ; LV network ; computer aided design ; SNN computer program
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


66/496
Nr opisu: 0000059122
Tytuł oryginału: Wczesne wykrywanie pożarów jako element monitoringu składowisk odpadów powęglowych
Tytuł w wersji angielskiej: Early fire detection as a part of mine waste dump monitoring
Autorzy: S. Wasilewski, Jacek* Korski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 8, s. 3-17, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: składowisko odpadów ; odpady powęglowe ; spalanie ; monitoring ; wykrywanie pożarów
Słowa kluczowe angielskie: waste landfill ; coal waste ; combustion ; monitoring ; fire detection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


67/496
Nr opisu: 0000056108
Tytuł oryginału: Wielokryterialna analiza warto¶ci produkcji w przykładowym układzie z wielokrotnym wzbogacaniem węgla
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 2, s. 11-20, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; warto¶ć produkcji ; analiza wielokryterialna ; analiza warto¶ci ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; production value ; multi-criteria analysis ; value analysis ; mining
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


68/496
Nr opisu: 0000062950
Tytuł oryginału: Wielokryterialna ocena rozwi±zań T-T-O wzbogacona o analizę wrażliwo¶ci
Autorzy: Henryk** Przybyła, Zygmunt Korban.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 12, s. 30-33, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: układ techniczno-organizacyjny ; ocena wielokryterialna ; analiza wrażliwo¶ci ; podejmowanie decyzji
Słowa kluczowe angielskie: technical and organizational system ; multi-criteria evaluation ; sensitivity analysis ; decision making
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


69/496
Nr opisu: 0000056109
Tytuł oryginału: Wspomaganie monitorowania zagrożenia pożarowego endogenicznego z wykorzystaniem modeli rozmytych
Autorzy: Tomasz Grychowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 2, s. 21-26, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zagrożenia górnicze ; zagrożenie pożarowe ; ochrona przeciwpożarowa ; wnioskowanie rozmyte
Słowa kluczowe angielskie: mining hazards ; fire hazard ; fire protection ; fuzzy inference
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


70/496
Nr opisu: 0000061222
Tytuł oryginału: Wyznaczanie parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego z wirnikiem dwuklatkowym
Autorzy: Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 10, s. 10-15, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: maszyna górnicza ; silnik indukcyjny ; schemat zastępczy ; model matematyczny
Słowa kluczowe angielskie: mining machine ; induction motor ; equivalent circuit ; mathematical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


71/496
Nr opisu: 0000057076
Tytuł oryginału: Wyznaczanie sił w ¶rubach strzemiona w zł±czu ciernym obudowy górniczej
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 5, s. 22-27, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: obudowa górnicza ; zł±cze cierne ; analiza wytrzymało¶ciowa ; ¶ciskanie osiowe ; zginanie statyczne
Słowa kluczowe angielskie: mining support ; friction joint ; strength analysis ; axial compression ; static bending
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


72/496
Nr opisu: 0000056111
Tytuł oryginału: Zabezpieczenia upływowe w sieciach z przemiennikami częstotliow¶ci w podziemiach kopalń
Autorzy: Adam* Marek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 2, s. 30-35, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalnia podziemna ; sieć kopalniana ; sieć NN ; zabezpieczenie upływowe ; zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Słowa kluczowe angielskie: underground mine ; mine network ; LV network ; earth leakage protection ; ground-fault protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


73/496
Nr opisu: 0000056878
Tytuł oryginału: Zastosowanie modelowania rozmytego bazuj±cego na wiedzy ekspertów do modelowania procesu flotacji węgla
Autorzy: Jarosław Joostberens.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 3, s. 5-15, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: flotacja węgla ; sterowanie procesami ; modelowanie rozmyte
Słowa kluczowe angielskie: coal flotation ; process control ; fuzzy modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


74/496
Nr opisu: 0000062410
Tytuł oryginału: Zastosowanie modelu funkcjonalnego do analizy pracy zł±cza ciernego odrzwi obudowy górniczej obci±żonej dynamicznie
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 11, s. 5-10, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: obudowa górnicza ; zł±cze cierne ; obci±żenie dynamiczne ; symulacja numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: mining support ; friction joint ; dynamic load ; numerical simulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


75/496
Nr opisu: 0000055685
Tytuł oryginału: Zintegrowany system ł±czno¶ci telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej dla małych kopalń na przykładzie Kopalni Gipsu i Anhydrytu w Niwnicach
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, D. Wójcik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 1, s. 30-35, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ł±czno¶ć telefoniczna ; ł±czno¶ć alarmowo-rozgłoszeniowa ; zintegrowany system ł±czno¶ci ; Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy L±d
Słowa kluczowe angielskie: telephone communication ; alarm-broadcasting communication ; integrated communication system ; Gypsum and Anhydrite Mine "Nowy L±d"
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


76/496
Nr opisu: 0000062412
Tytuł oryginału: Zrobotyzowana technologia montażu uchwytów nożowych na organach roboczych górniczych maszyn urabiaj±cych
Autorzy: Piotr Cheluszka.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 11, s. 11-17, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: maszyna górnicza ; maszyna urabiaj±ca ; głowica wrębiarki ; uchwyt nożowy ; stanowisko montażowe
Słowa kluczowe angielskie: mining machine ; winning machine ; cutterhead ; pick box ; assembly stand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


77/496
Nr opisu: 0000049010
Tytuł oryginału: Analiza uszkodzenia spoin elementów sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie uzyskania danych do obliczeń wytrzymało¶ciowych
Tytuł w wersji angielskiej: The analysis of damages in the welds of the powered roof support elements with respect to the acquisition of data for mechanical strength calculations
Autorzy: Marek Jaszczuk, Stanisław** Szweda, Józef** Markowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 4, s. 37-47
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: obudowa zmechanizowana ; uszkodzenie spoiny ; pęknięcie
Słowa kluczowe angielskie: powered roof support ; weld damage ; crack
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


78/496
Nr opisu: 0000058537
Tytuł oryginału: Moduł czyszczenia i agregacji danych jako składnik systemu predykcji stężenia gazów w kopalniach węgla kamiennego
Autorzy: Marek Sikora, Z. Krzystanek, B. Bojko, K. ¦piechowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 9, s. 31-38, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie metanowe ; stężenie gazu ; system SMP/NT
Słowa kluczowe angielskie: methane hazard ; gas concentration ; SMP/NT system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


79/496
Nr opisu: 0000067098
Tytuł oryginału: Ocena dostępno¶ci informacji
Tytuł w wersji angielskiej: Information availability assessment
Autorzy: Andrzej** Michalski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 8, s. 38-50, bibliogr. 26 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


80/496
Nr opisu: 0000047021
Tytuł oryginału: Optymalizacja sieci powi±zań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 1, s. 12-17, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: optymalizacja ; sterowanie ; zakład przeróbki węgla
Słowa kluczowe angielskie: optimization ; control ; coal preparation plant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


81/496
Nr opisu: 0000047024
Tytuł oryginału: Poprawa efektywno¶ci produkcji w strukturach o różnej konfiguracji wzbogacalników dwuproduktowych
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 1, s. 32-40, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; osadzarka ; optymalizacja produkcji
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; jig ; production optimization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


82/496
Nr opisu: 0000050913
Tytuł oryginału: Systemowe podej¶cie do telekomunikacji zakładu górniczego
Autorzy: Antoni Wojaczek, P. Wojtas.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 6, s. 29-36, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zakład górniczy ; telekomunikacja ; dyspozytor
Słowa kluczowe angielskie: mining plant ; telecommunications ; dispatcher
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


83/496
Nr opisu: 0000047564
Tytuł oryginału: Topograficzna analiza dwuwymiarowych obrazów materiału ziarnistego
Autorzy: Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 2, s. 5-10, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przetwarzanie obrazów ; segmentacja obrazu ; materiał ziarnisty
Słowa kluczowe angielskie: image processing ; image segmentation ; granular material
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


84/496
Nr opisu: 0000051302
Tytuł oryginału: Uwarunkowania podwyższenia napięcia znamionowego sieci rozdzielczych i zasilaj±cych w zakładach górniczych
Autorzy: Piotr** Gawor, Sergiusz Boron, Andrzej** Cholewa.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 7, s. 24-28, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zakład górniczy ; dobór urz±dzeń elektroenergetycznych ; zasilanie maszyn górniczych ; zabezpieczenie elektroenergetyczne
Słowa kluczowe angielskie: mining plant ; selection of electrical equipment ; supply of mining machines ; power protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


85/496
Nr opisu: 0000048065
Tytuł oryginału: W kierunku większych możliwo¶ci oceny zagrożenia sejsmicznego - systemy Hestia i Hestia Mapa
Autorzy: Marek Sikora, P. Mazik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 3, s. 5-12, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie sejsmiczne ; t±panie ; system Hestia ; system Hestia Mapa ; metoda sejsmologiczna ; metoda sejsmoakustyczna ; wiercenie mało¶rednicowe
Słowa kluczowe angielskie: seismic hazard ; crump ; Hestia system ; Hestia Map system ; seismological method ; seismoacoustic method ; small diameter drilling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


86/496
Nr opisu: 0000047023
Tytuł oryginału: Wiedza o ilo¶ci mieszanki energetycznej dla systemu ekspertowego
Autorzy: Agnieszka* Gornig.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 1, s. 23-31, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeróbka surowców mineralnych ; system ekspertowy ; optymalizacja
Słowa kluczowe angielskie: mineral raw materials preparation ; expert system ; optimization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


87/496
Nr opisu: 0000051303
Tytuł oryginału: Wybrane problemy zasilania odbiorników dużej mocy w kompleksach ¶cianowych podziemnych zakładów górniczych
Autorzy: Piotr** Gawor, Sergiusz Boron, Andrzej** Cholewa.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 7, s. 63-67, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zasilanie maszyn górniczych ; przeno¶nik ¶cianowy ; zabezpieczenie elektroenergetyczne
Słowa kluczowe angielskie: supply of mining machines ; face conveyor ; power protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


88/496
Nr opisu: 0000047567
Tytuł oryginału: Wyniki monitorowania termicznego wybranych elementów napędów maszyn górniczych
Autorzy: Andrzej Norbert Wieczorek, Jarosław Joostberens.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 2, s. 23-26, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: maszyna górnicza ; przekładnia zębata ; olej smaruj±cy
Słowa kluczowe angielskie: mining machine ; gear ; lubricating oil
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


89/496
Nr opisu: 0000049600
Tytuł oryginału: Wyniki zastosowania algorytmów indukcji reguł do klasyfikacji stanu zagrożenia t±paniami w kopalniach węgla kamiennego
Autorzy: Marek Sikora, Łukasz Wróbel.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 5, s. 5-13, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie sejsmiczne ; t±panie ; indukcja reguł
Słowa kluczowe angielskie: seismic hazard ; crump ; rules induction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


90/496
Nr opisu: 0000047565
Tytuł oryginału: Zagadnienia monitorowania parametrów koncentratu flotacyjnego w warunkach niepełnej informacji pomiarowej
Autorzy: Jarosław Joostberens.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 2, s. 11-16, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: flotacja węgla ; kontrola parametrów jako¶ciowo-ilo¶ciowych ; koncentrat flotacyjny
Słowa kluczowe angielskie: coal flotation ; quality and quantity control ; floatation concentrate
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


91/496
Nr opisu: 0000049009
Tytuł oryginału: Zagadnienia optymalizacji produkcji grupy zakładów wzbogacania węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Production control and optimization in a group of coal preparation plants
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula, Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 4, s. 3-14, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol i ang.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: produkcja węgla ; optymalizacja produkcji ; wzbogacanie węgla
Słowa kluczowe angielskie: coal production ; production optimization ; coal enrichment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


92/496
Nr opisu: 0000047022
Tytuł oryginału: Zastosowanie analizy wrażliwo¶ci w sterowaniu nadrzędnym grupy zakładów przeróbki węgla
Autorzy: Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 1, s. 18-22, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: analiza wrażliwo¶ci ; optymalizacja ; sterowanie nadrzędne ; przeróbka węgla
Słowa kluczowe angielskie: sensitivity analysis ; optimization ; supervising control ; coal preparation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


93/496
Nr opisu: 0000047566
Tytuł oryginału: Zastosowanie falowników rezonansowych w przemy¶le elektromaszynowym i wydobywczym
Autorzy: Adam* Marek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2009 R. 47 nr 2, s. 17-22, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: falownik rezonansowy ; przemysł elektromaszynowy ; falownik L-LC
Słowa kluczowe angielskie: resonance inverter ; electromechanical industry ; L-LC inverter
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916
Dostęp on-line:


94/496
Nr opisu: 0000037719
Tytuł oryginału: Charakterystyki dynamiczne metalowych sprzęgieł podatnych skrętnie
Autorzy: Krzysztof Filipowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 4, s. 12-17, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sprzęgło podatne skrętnie ; charakterystyka dynamiczna ; sprężyna talerzowa
Słowa kluczowe angielskie: flexible torsional coupling ; dynamical characteristics ; disc spring
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


95/496
Nr opisu: 0000042009
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia z uruchomienia systemu HETMAN w KWK Wujek
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz, K. Brzeski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 10, s. 42-48, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ł±czno¶ć alarmowo-rozgłoszeniowa ; HETMAN ; ł±czno¶ć dyspozytorska ; ł±czno¶ć telefoniczna ; Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek
Słowa kluczowe angielskie: alarm-broadcasting communication ; HETMAN ; dispatch communication ; telephone communication ; Wujek Hard Coal Mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


96/496
Nr opisu: 0000036651
Tytuł oryginału: Efekty ekonomiczne przy ł±cznym i odrębnym wzbogacaniu węgla surowego
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 1, s. 5-11, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; nadawa ; produkcja węgla ; węgiel energetyczny
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; feed ; coal production ; power coal
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


97/496
Nr opisu: 0000038911
Tytuł oryginału: Etapy rozwoju ¶cianowych systemów mechanizacyjnych w polskim górnictwie węgla kamiennego
Autorzy: Marek Jaszczuk, A. Kozieł, W. Sikora.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 6, s. 47-54, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ¶cianowy system mechanizacyjny ; foresight technologiczny ; mechanizacja górnictwa
Słowa kluczowe angielskie: longwall mining system ; technology foresight ; mining mechanization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


98/496
Nr opisu: 0000036652
Tytuł oryginału: Etapy segmentacji obrazu w wizyjnym układzie analizy składu ziarnowego
Autorzy: Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 1, s. 12-15, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: analiza obrazu ; segmentacja obrazu ; morfologia ; dyskretyzacja
Słowa kluczowe angielskie: image analysis ; image segmentation ; morphology ; discretization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


99/496
Nr opisu: 0000037534
Tytuł oryginału: Hierarchizacja systemów automatyki maszyn i urz±dzeń stosowanych w ¶cianowych systemach mechanizacyjnych w aspekcie innowacyjno¶ci
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 3, s. 5-10, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ¶cianowy system mechanizacyjny ; automatyzacja ; strug węglowy ; kombajn ¶cianowy ; przeno¶nik ¶cianowy ; obudowa zmechanizowana
Słowa kluczowe angielskie: longwall mechanical coal miner system ; automation ; coal plough ; longwall shearer ; face conveyor ; powered roof support
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


100/496
Nr opisu: 0000036678
Tytuł oryginału: Hierarchizacja ¶cianowych systemów mechanizacyjnych stosowanych w pokładach poziomych i słabo nachylonych w aspekcie innowacyjno¶ci
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 2, s. 5-9, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ¶cianowy system mechanizacyjny ; strug węglowy ; kombajn ¶cianowy
Słowa kluczowe angielskie: longwall mechanical coal miner system ; coal plough ; longwall shearer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


101/496
Nr opisu: 0000043089
Tytuł oryginału: Iskrobezpieczne zasilacze pr±du stałego - stan obecny, perspektywy rozwoju
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, W. Skoropacki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 11, s. 19-24, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: urz±dzenie iskrobezpieczne ; zasilacz pr±du stałego ; przetwornik DC DC
Słowa kluczowe angielskie: intrinsically safe device ; DC power supply ; DC DC converter
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


102/496
Nr opisu: 0000036654
Tytuł oryginału: Kryteria oceny innowacyjno¶ci ¶cianowych systemów mechanizacyjnych Cz. 1
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 1, s. 40-44, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ¶cianowy system mechanizacyjny ; technologia ; bezpieczeństwo
Słowa kluczowe angielskie: longwall mechanical coal miner system ; technology ; safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


103/496
Nr opisu: 0000043091
Tytuł oryginału: Modele ekonometryczne w prognozowaniu i symulacji wyników produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego
Autorzy: Henryk** Przybyła.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 11, s. 25-29
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: produkcja węgla ; prognozowanie produkcji ; ekonometria
Słowa kluczowe angielskie: coal production ; production forecasting ; econometrics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


104/496
Nr opisu: 0000043092
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci identyfikacji charakterystyki wzbogacalno¶ci węgla w osadzarce z zastosowaniem czujnika pływakowego
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, D. Kowol.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 11, s. 29-34, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; czujnik pływakowy ; osadzarka ; nadawa
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; float sensor ; jig ; feed
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


105/496
Nr opisu: 0000042008
Tytuł oryginału: Nowe elementy systemu telekomunikacyjnego HETMAN
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, J. Dzierżko.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 10, s. 36-41, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: HETMAN ; ł±czno¶ć alarmowo-rozgłoszeniowa ; ł±czno¶ć dyspozytorska ; ł±czno¶ć telefoniczna
Słowa kluczowe angielskie: HETMAN ; alarm-broadcasting communication ; dispatch communication ; telephone communication
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


106/496
Nr opisu: 0000036653
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody projektowania transportu poziomego w podziemnych zakładach górniczych
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 1, s. 28-34, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: transport kopalniany ; trakcja elektryczna ; transport szynowy ; TEG-3
Słowa kluczowe angielskie: mine transport ; electric traction ; rail transport ; TEG-3
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


107/496
Nr opisu: 0000038912
Tytuł oryginału: Ocena scenariuszy rozwoju technologicznego w polskim górnictwie węgla kamiennego
Autorzy: Jan** Drenda, Krystian** Probierz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 6, s. 64-76, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; scenariusz rozwoju technologicznego ; foresight technologiczny ; strategia rozwoju
Słowa kluczowe angielskie: mining ; technology development scenario ; technology foresight ; development strategy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


108/496
Nr opisu: 0000043088
Tytuł oryginału: Parametery termiczne wybranych dwukomponentowych klejów poliuretanowych w przebiegu reakcji polimeryzacji Cz. 2: Badania laboratoryjne
Autorzy: Dariusz Musioł, Piotr Pierzyna, Zenon Różański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 11, s. 11-18, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: dwukomponentowy klej poliuretanowy ; polimeryzacja ; konsolidacja górotworu ; temperatura wi±zania
Słowa kluczowe angielskie: two-component polyurethane ; polymerization ; rock-mass consolidation ; bonding temperature
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


109/496
Nr opisu: 0000042007
Tytuł oryginału: Parametry termiczne wybranych dwukomponentowych klejów poliuretanowych w przebiegu reakcji polimeryzacji Cz. 1: Badania in situ
Autorzy: Dariusz Musioł, Piotr Pierzyna, Zenon Różański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 10, s. 30-35, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: dwukomponentowy klej poliuretanowy ; polimeryzacja ; konsolidacja górotworu ; temperatura wi±zania
Słowa kluczowe angielskie: two-component polyurethane ; polymerization ; rock-mass consolidation ; bonding temperature
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


110/496
Nr opisu: 0000036679
Tytuł oryginału: Stanowiska badawcze do wyznaczania charakterystyk sprzęgieł podatnych skrętnie
Autorzy: Krzysztof Filipowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 2, s. 19-24, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sprzęgło podatne skrętnie ; charakterystyka dynamiczna ; charakterystyka quasi-dynamiczna ; charakterystyka mechaniczna
Słowa kluczowe angielskie: flexible torsional coupling ; dynamical characteristics ; quasi-dynamical characteristics ; mechanical characteristics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


111/496
Nr opisu: 0000051560
Tytuł oryginału: Systemy monitoringu do bilansowania produkcji zakładu wzbogacania węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 5, s. 41-47, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie produkcj± ; masowy bilans produkcji ; jako¶ciowy bilans produkcji
Słowa kluczowe angielskie: production management ; production mass balance ; quality production balance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


112/496
Nr opisu: 0000042006
Tytuł oryginału: Wpływ metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na przebieg rozruchu
Autorzy: Krzysztof Filipowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 10, s. 24-29, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sprzęgło podatne skrętnie ; układ napędowy ; charakterystyka dynamiczna ; moment obrotowy
Słowa kluczowe angielskie: flexible torsional coupling ; drive system ; dynamical characteristics ; torque
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


113/496
Nr opisu: 0000043087
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na redukcję obci±żenia układu napędowego o charakterze impulsowym
Autorzy: Krzysztof Filipowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 11, s. 5-10, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sprzęgło podatne skrętnie ; układ napędowy ; obci±żenie impulsowy ; moment obrotowy
Słowa kluczowe angielskie: flexible torsional coupling ; drive system ; pulse load ; torque
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


114/496
Nr opisu: 0000038851
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty sposobu prowadzenia badań rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego
Autorzy: Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 6, s. 15-25, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przemysł górniczy ; zarz±dzanie projektem ; analiza wielokryterialna ; analiza hierarchiczna ; metoda Delphi
Słowa kluczowe angielskie: mining industry ; project management ; multi-criteria analysis ; hierarchical analysis ; Delphi method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


115/496
Nr opisu: 0000036680
Tytuł oryginału: Zastosowanie sieci neuronowych do identyfikacji modeli dynamicznych procesu flotacji węgla
Autorzy: Jarosław Joostberens.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 2, s. 25-28, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: flotacja węgla ; sztuczna sieć neuronowa ; modelowanie dynamiczne
Słowa kluczowe angielskie: coal flotation ; artificial neural network ; dynamic modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


116/496
Nr opisu: 0000046217
Tytuł oryginału: Zastosowanie sterowania rozproszonego w układach automatyzacji maszyn transportu poziomego oraz maszyn pomocniczych
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 12, s. 7-13, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: transport kopalniany ; transport poziomy ; sterowanie rozproszone ; maszyna górnicza
Słowa kluczowe angielskie: mine transport ; horizontal transport ; distributed control ; mining machine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


117/496
Nr opisu: 0000040978
Tytuł oryginału: Zintegrowany system sterowania i oceny stanu technicznego kompleksu ¶cianowego
Tytuł w wersji angielskiej: Integrated system to control and evaluate the technical condition of a longwall mining system
Autorzy: Marek Jaszczuk, J. Tejszerski, D. Kot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 9, s. 34-50, bibliogr. 1 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kompleks ¶cianowy ; kombajn ¶cianowy ; system sterowania
Słowa kluczowe angielskie: longwall mining system ; longwall shearer ; control system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


118/496
Nr opisu: 0000030734
Tytuł oryginału: Analitycznie symulowane zmiany stanów naprężeniowo-energetycznych górotworu w kontek¶cie potencjalnego zagrożenia t±paniami robót górniczych
Autorzy: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 9, s. 17-27, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: naprężenie górotworu ; deformacja górotworu ; zagrożenia górnicze ; zagrożenie t±paniami
Słowa kluczowe angielskie: rock stress ; rock mass deformation ; mining hazards ; rockburst hazard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


119/496
Nr opisu: 0000028634
Tytuł oryginału: Analiza pracy silników przeno¶ników ¶cianowych - propozycje raportów i wizualizacji
Autorzy: Marek Sikora, Marcin Michalak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 5, s. 17-26, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeno¶nik ¶cianowy ; silnik ; pr±d znamionowy ; wizualizacja
Słowa kluczowe angielskie: face conveyor ; engine ; nominal current ; visualization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


120/496
Nr opisu: 0000032631
Tytuł oryginału: Analiza wzbogacania węgla we wzbogacalnikach grawitacyjnych z recyrkulacj± produktu po¶redniego
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 12, s. 23-30, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; wzbogacalnik grawitacyjny ; osadzarka ; recyrkulacja
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; gravitational separator ; jig ; recirculation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


121/496
Nr opisu: 0000040280
Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne stanów nieustalonych parametrów powietrza w ¶cianie w czasie urabiania kombajnem
Autorzy: Stanisław* Wasilewski, Roman** Bojarski, M. Kurpas.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 6, s. 12-22, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kombajn ¶cianowy ; eksploatacja ¶ciany ; stan nieustalony ; przepływ powietrza ; przewietrzanie ¶ciany
Słowa kluczowe angielskie: longwall shearer ; wall exploitation ; transient state ; air flow ; wall ventilation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


122/496
Nr opisu: 0000029666
Tytuł oryginału: Charakterystyka statyczna metalowego sprzęgła podatnego skrętnie
Autorzy: Krzysztof Filipowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 6, s. 46-51, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sprzęgło podatne skrętnie ; maszyna górnicza ; charakterystyka statyczna ; sprzęgło metalowe
Słowa kluczowe angielskie: flexible torsional coupling ; mining machine ; static characteristics ; metal clutch
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


123/496
Nr opisu: 0000032050
Tytuł oryginału: Identyfikacja procesu wzbogacania węgla w osadzarce
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, I. Kostorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 11, s. 29-35, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; osadzarka ; frakcja gęsto¶ciowa nadawy
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; jig ; density feed fraction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


124/496
Nr opisu: 0000028635
Tytuł oryginału: Minimalizacja długo¶ci wykonywanych wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego
Autorzy: Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 5, s. 27-36, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wyrobisko korytarzowe ; kopalnia węgla kamiennego ; zakład górniczy
Słowa kluczowe angielskie: dog heading ; hard coal mine ; mining plant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


125/496
Nr opisu: 0000040534
Tytuł oryginału: Monitoring of gas hazards in Polish underground hard coal mines
Tytuł w wersji polskiej: Monitorowanie zagrożeń gazowych w polskich kopalniach głębinowych węgla kamiennego
Autorzy: Stanisław* Wasilewski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 8, s. 29-33, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zagrożenia podziemne ; system monitoringu ; czujnik ; wentylacja
Słowa kluczowe angielskie: underground hazard ; monitoring system ; sensor ; ventilation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


126/496
Nr opisu: 0000032629
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody diagnostyki górniczych maszyn przepływowych
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 12, s. 10-15, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: stacja wentylatorowa ; diagnostyka ; Matlab/Simulink ; maszyna górnicza
Słowa kluczowe angielskie: fan station ; diagnostics ; Matlab/Simulink ; mining machine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


127/496
Nr opisu: 0000025355
Tytuł oryginału: Odporno¶ć elektromagnetyczna mostkowych systemów pomiarowych na zakłócenia podawane na zasilanie i przewody ł±cz±ce czujnik z mikroprocesorowym przetwornikiem pomiarowym
Autorzy: Grażyna** Ober.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 2, s. 34-40, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: maszyna górnicza ; odporno¶ć elektromagnetyczna ; przetwornik pomiarowy
Słowa kluczowe angielskie: mining machine ; electromagnetic resistance ; measuring transducer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


128/496
Nr opisu: 0000030727
Tytuł oryginału: Operational productivity of shearer loaders
Tytuł w wersji polskiej: Wydajno¶ć eksploatacyjna kombajnów ¶cianowych
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 8, s. 23-28, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kombajn ¶cianowy ; eksploatacja ; technologia urabiania
Słowa kluczowe angielskie: longwall shearer ; exploitation ; coal mining technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


129/496
Nr opisu: 0000031573
Tytuł oryginału: Pomiary wła¶ciwo¶ci transmisyjnych zespołu separacji iskrobezpiecznej AUI
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 10, s. 33-38, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system ł±czno¶ci telefonicznej ; iskrobezpieczeństwo ; zagrożenia górnicze ; zagrożenie metanowe ; TELOS
Słowa kluczowe angielskie: tele-communication system ; intrinsic safety ; mining hazards ; methane hazard ; TELOS
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


130/496
Nr opisu: 0000032632
Tytuł oryginału: Propozycja regułowego modelu bazy wiedzy o ilo¶ci emisji pyłów
Autorzy: Agnieszka* Gornig.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 12, s. 30-35, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: spalanie węgla ; emisja pyłu ; clustering ; wskaĽnik rozmycia ; baza wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: coal combustion ; dust emission ; clustering ; indicator of fuzziness ; knowledge base
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


131/496
Nr opisu: 0000029665
Tytuł oryginału: Symulacyjne badania wpływu kształtu pływaka na fluktuacje gęsto¶ci rozdziału w osadzarce
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Adam Heyduk, D. Kowol.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 6, s. 23-31, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: osadzarka ; wzbogacanie węgla ; pływak ; nadawa
Słowa kluczowe angielskie: jig ; coal enrichment ; floater ; feed washability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


132/496
Nr opisu: 0000023762
Tytuł oryginału: System ewidencji aparatury automatyki dołowej w kopalni węgla kamiennego
Autorzy: G. Czarnecki, Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 1, s. 28-32, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: automatyka ; zakład górniczy ; automatyzacja kopalni ; ewidencja
Słowa kluczowe angielskie: automation ; mining plant ; mine automation ; recording
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


133/496
Nr opisu: 0000031572
Tytuł oryginału: System telefonii iskrobezpiecznej TELOS
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 10, s. 28-32, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system ł±czno¶ci telefonicznej ; iskrobezpieczeństwo ; zagrożenia górnicze ; zagrożenie metanowe ; TELOS
Słowa kluczowe angielskie: tele-communication system ; intrinsic safety ; mining hazards ; methane hazard ; TELOS
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


134/496
Nr opisu: 0000032049
Tytuł oryginału: Wpływ wyższych harmonicznych na wzrost warto¶ci pr±du doziemnego w kopalnianych sieciach SN
Autorzy: Andrzej* Wiaterek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 11, s. 16-21, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zakład górniczy ; sieć SN ; gospodarka elektroenergetyczna ; sieć elektroenergetyczna
Słowa kluczowe angielskie: mining plant ; MV network ; electrical energy management ; power system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


135/496
Nr opisu: 0000032630
Tytuł oryginału: Wrażliwo¶ć struktury systemu na zmianę jego parametrów w układzie sterowania grupy kopalń
Autorzy: Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 12, s. 16-22, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: schemat technologiczny ; przeróbka węgla ; kopalnia ; przemysł górniczy ; jako¶ć węgla
Słowa kluczowe angielskie: technological scheme ; coal processing ; coal mine ; mining industry ; coal quality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


136/496
Nr opisu: 0000032047
Tytuł oryginału: Wybrane problemy bezpieczeństwa funkcjonalnego w kopalnianych systemach gazometrycznych
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, A. Rej.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 11, s. 5-9, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zagrożenia podziemne ; gazometria ; analiza FTA ; monitorowanie zagrożeń
Słowa kluczowe angielskie: underground hazard ; gas monitoring system ; FTA analysis ; hazards monitoring
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


137/496
Nr opisu: 0000032048
Tytuł oryginału: Wybrane problemy doboru automatyki zabezpieczeniowej i zasilania silników przeno¶ników ¶cianowych na napięcie 3300 V w wysokowydajnych kompleksach ¶cianowych
Autorzy: Sergiusz Boron.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 11, s. 10-15, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: automatyka zabezpieczeniowa ; sieć SN ; przeno¶nik ¶cianowy ; kompleks ¶cianowy
Słowa kluczowe angielskie: protection automatics ; MV network ; face conveyor ; longwall complex
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


138/496
Nr opisu: 0000025500
Tytuł oryginału: Wyposażenie techniczne wysoko wydajnej ¶ciany o wysoko¶ci do 4,5 m w KW SA KWK Ziemowit
Autorzy: G. Łagodziński, M. Janik, J. Domagała, Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 4, s. 12-21, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kombajn ¶cianowy ; obudowa zmechanizowana ; przeno¶nik ¶cianowy ; przeno¶nik zgrzebłowy ; przeno¶nik ta¶mowy ; kruszarka
Słowa kluczowe angielskie: longwall shearer ; powered roof support ; face conveyor ; scraper conveyor ; belt conveyor ; crusher
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


139/496
Nr opisu: 0000032051
Tytuł oryginału: Zagadnienia optymalizacji statycznej w wieloparametrowym sterowaniu procesu mieszania węgla
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 11, s. 36-40, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; osadzarka ; frakcje gęsto¶ciowe
Słowa kluczowe angielskie: coal enrichment ; jig ; density fractions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


140/496
Nr opisu: 0000031570
Tytuł oryginału: Zmechanizowane systemy ¶cianowe - dzi¶ i jutro
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 10, s. 17-24, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system ¶cianowy ; maszyna urabiaj±ca ; przeno¶nik zgrzebłowy ; kombajn ¶cianowy ; obudowa zmechanizowana
Słowa kluczowe angielskie: longwall system ; mining machine ; scraper conveyor ; longwall shearer ; powered roof support
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


141/496
Nr opisu: 0000040281
Tytuł oryginału: Znaczenie układu NRW w ¶cianowym przeno¶niku zgrzebłowym
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 4, s. 22-33, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeno¶nik zgrzebłowy ; układ NRW ; obci±żenie dynamiczne ; przeno¶nik łańcuchowy
Słowa kluczowe angielskie: scraper conveyor ; NRW system ; dynamic load ; chain conveyor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


142/496
Nr opisu: 0000022442
Tytuł oryginału: Algorytm regulacji autonomicznej w układach produkcji mieszanek węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Algorithm of autonomous regulation in blend of coal production systems
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 10, s. 26-33, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: mieszanka węglowa ; produkcja ; przeróbka węgla ; układ regulacji procesów wzbogacania węgla ; układ autonomiczny ; sterowanie produkcj± ; wła¶ciwo¶ci statyczne ; wła¶ciwo¶ci dynamiczne ; badania symulacyjne
Słowa kluczowe angielskie: coal blend ; production ; coal processing ; control system of coal enrichment process ; autonomous system ; production control ; static properties ; dynamic properties ; simulation test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


143/496
Nr opisu: 0000023250
Tytuł oryginału: Analiza wzbogacania węgla w osadzarce z recyrkulacj± produktów
Tytuł w wersji angielskiej: Coal preparation analysis in a jig with products recirculation
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 12, s. 41-47, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla w osadzarce ; strumień urobku ; recyrkulacja ; układ technologiczny przeróbki węgla ; optymalizacja produkcji
Słowa kluczowe angielskie: coal jigging ; stream of rock extracted ; recirculation ; coal preparation technological system ; production optimization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


144/496
Nr opisu: 0000017851
Tytuł oryginału: Automatyczna regulacja procesu flotacji węgla z zastosowaniem algorytmów rozmytych
Tytuł w wersji angielskiej: Automatic coal flotation control using the fuzzy algorithms
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Jarosław Joostberens.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 1, s. 27-32, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: flotacja węgla ; regulacja automatyczna ; nadawa ; odczynnik flotacyjny ; charakterystyka statyczna ; charakterystyka dynamiczna ; układ sterowania ; algorytm rozmyty ; badanie symulacyjne
Słowa kluczowe angielskie: coal flotation ; automatic control ; feed ; flotation reagent ; static characteristics ; dynamic characteristics ; control system ; fuzzy algorithm ; simulation test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


145/496
Nr opisu: 0000018985
Tytuł oryginału: Eksperymentalny system z urzędzeniami pomiarowymi do kontroli parametrów atmosfery kopalnianej
Tytuł w wersji angielskiej: Experimental system including measuring equipment for control of parameters of the mine atmosphere
Autorzy: Tomasz Grychowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 4, s. 32-38, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: atmosfera kopalniana ; system pomiarowy ; czujnik gazu ; wła¶ciwo¶ci metrologiczne ; sztuczna inteligencja ; wspomaganie decyzji ; LabView ; dydaktyka
Słowa kluczowe angielskie: mine air ; measuring system ; gas sensor ; metrological properties ; artificial intelligence ; decision support ; LabView ; didactics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


146/496
Nr opisu: 0000018612
Tytuł oryginału: Identyfikacja parametrów obci±żenia zewnętrznego sekcji obudowy zmechanizowanej
Tytuł w wersji angielskiej: Identification of external load parameters of a powered support unit
Autorzy: Marek Jaszczuk, Stanisław** Szweda, Józef** Markowicz, Grażyna** Ober.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 3, s. 5-11, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sekcja obudowy zmechanizowanej ; obci±żenie zewnętrzne ; pomiar siły ; siła wewnętrzna ; siła zewnętrzna
Słowa kluczowe angielskie: powered roof support ; external load ; force measurement ; internal force ; external force
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


147/496
Nr opisu: 0000022443
Tytuł oryginału: Kryterium sterowania procesem flotacji węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Control criterion of flotation processof coal
Autorzy: Jarosław Joostberens.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 10, s. 33-37, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: flotacja węgla ; wzbogacanie węgla ; sterowanie procesem technologicznym ; odpady flotacyjne ; zawarto¶ć popiołu ; opłacalno¶ć ekonomiczna
Słowa kluczowe angielskie: coal flotation ; coal enrichment ; technological process control ; flotation waste ; ash content ; cost-effectiveness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


148/496
Nr opisu: 0000018984
Tytuł oryginału: Linearyzacja układu regulacji procesu mieszania węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Linearization of coal mixing process control system
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 4, s. 5-13, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: produkcja mieszanki węglowej ; układ regulacji procesów wzbogacania węgla ; linearyzacja ; regulator PID ; model symulacyjny ; analiza porównawcza
Słowa kluczowe angielskie: coal blend production ; control system of coal enrichment process ; linearization ; PID controller ; simulation model ; comparative analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


149/496
Nr opisu: 0000020829
Tytuł oryginału: Maksymalizacja warto¶ci produkcji sortymentów handlowych węgla o zadanych warto¶ciach opałowych w układzie grupy kopalń
Tytuł w wersji angielskiej: Maximization of production value of commercial coal size with given calorific values within a group mines
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula, Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 7, s. 26-32, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: grupa kopalń ; maksymalizacja produkcji ; warto¶ć produkcji ; produkcja węgla kamiennego ; warto¶ć opałowa ; wzbogacanie węgla ; model symulacyjny ; optymalizacja ; badanie symulacyjne ; powi±zanie sieciowe ; odbiorca węgla ; producent węgla ; zakład przeróbki węgla
Słowa kluczowe angielskie: group of mines ; production maximization ; production value ; hard coal production ; calorific value ; coal beneficiation ; simulation model ; optimization ; simulation test ; network connection ; coal recipient ; coal producer ; coal preparation plant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


150/496
Nr opisu: 0000023241
Tytuł oryginału: Modele ekonometryczne w projektowaniu struktury przestrzennej kopalni
Tytuł w wersji angielskiej: Econometric models used for design of a spatial structure of mine
Autorzy: Henryk** Przybyła.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 11, s. 42-47
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: produkcja górnicza ; wynik ekonomiczny ; kopalnia węgla ; model ekonometryczny ; prognozowanie produkcji ; planowanie produkcji
Słowa kluczowe angielskie: mine production ; economic result ; hard coal mine ; econometric model ; production forecasting ; production planning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


151/496
Nr opisu: 0000021394
Tytuł oryginału: Morfologiczne i dyfuzyjne algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu w układzie wizyjnej analizy składu ziarnowego
Tytuł w wersji angielskiej: Morphologic and diffusive algorithms of image pre-processing in the picture size analysis system
Autorzy: Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 9, s. 39-46, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: analiza obrazu ; segmentacja obrazu ; materiał ziarnisty ; przetwarzanie obrazu ; przestrzeń 3D ; dyfuzja anizotropowa
Słowa kluczowe angielskie: image analysis ; image segmentation ; granular material ; image processing ; 3D space ; anisotropic diffusion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


152/496
Nr opisu: 0000018613
Tytuł oryginału: Niezawodno¶ć i wła¶ciwo¶ci procesu eksploatacji spalinowej lokomotywy podwieszanej LPS-90 PIOMA
Autorzy: Jacek** Czaplicki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 3, s. 21-26, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: lokomotywa górnicza ; lokomotywa podwieszana ; lokomotywa Pioma ; niezawodno¶ć techniczna ; analiza eksploatacyjna
Słowa kluczowe angielskie: mining locomotive ; hanging locomotive ; Pioma locomotive ; technical reliability ; maintenance analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


153/496
Nr opisu: 0000018174
Tytuł oryginału: Nowe rozwi±zanie w przyrz±dzie do wyznaczania oporów urabiania
Tytuł w wersji angielskiej: New solution applied in tester for determination of coal resistance to cutting
Autorzy: Witold Biały, Jerzy* Mizgała.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 2, s. 23-30, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: opór urabiania ; POU-BM/1 ; urabialno¶ć węgla ; kombajn górniczy
Słowa kluczowe angielskie: workability resistance ; POU-BM/1 ; coal workability ; mining heading machine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


154/496
Nr opisu: 0000022441
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody sterowania górniczych maszyn przepływowych z wykorzystaniem sterowników przemysłowych
Tytuł w wersji angielskiej: Up-to-date control methods of mining fluid-flow machines using industrial controllers
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 10, s. 21-26, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: odwadnianie kopalni ; układ napędowy maszyny ; maszyna przepływowa ; pompa wirowa ; silnik indukcyjny ; sterowanie maszyn± ; sterownik PLC ; sterownik Simatic ; analiza matematyczna ; układ mikroprocesorowy ; model symulacyjny ; program komputerowy
Słowa kluczowe angielskie: mine dewatering ; machine drive system ; fluid-flow machine ; centrifugal pump ; induction motor ; machine control ; PLC controller ; Simatic controller ; mathematical analysis ; microprocessor chip ; simulation model ; computer program
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


155/496
Nr opisu: 0000021393
Tytuł oryginału: Propozycja regułowego modelu bazy wiedzy o jako¶ci węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Proposal of a knowledge base formulary model about coal quality
Autorzy: Agnieszka* Gornig.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 9, s. 32-38, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć węgla ; baza wiedzy ; zawarto¶ć popiołu ; warto¶ć opałowa ; węgiel energetyczny ; optymalizacja
Słowa kluczowe angielskie: coal quality ; knowledge base ; ash content ; calorific value ; steam coal ; Oracle
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


156/496
Nr opisu: 0000020827
Tytuł oryginału: System ł±czno¶ci bezprzewodowej dla szybu peryferyjnego na przykładzie KWK JAS-MOS
Tytuł w wersji angielskiej: Wireless communication system for a peripheral shaft at the example of the JAS-MOS mine
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, A. Paszek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 7, s. 5-10, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system ł±czno¶ci ; transmisja bezprzewodowa ; bezprzewodowa sieć komputerowa ; most bezprzewodowy ; transmisja sygnału ; ł±czno¶ć telefoniczna ; ł±czno¶ć alarmowo-rozgłoszeniowa ; technologia VoIP ; system telekomunikacyjny kopalni
Słowa kluczowe angielskie: communication system ; wireless transmission ; wireless computer network ; wireless bridge ; signal transmission ; telephone communication ; alarm-broadcasting communication ; VoIP technology ; telecommunication system of mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


157/496
Nr opisu: 0000019989
Tytuł oryginału: Wielopoziomowe zasilacze przekształtnikowe w układach zasilania maszyn górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Multilevel power converters used in supply systems of mining machines
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 6, s. 39-45, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zasilacz przekształtnikowy ; przekształtnik wielopoziomowy ; przekształtnik matrycowy ; zasilanie maszyn górniczych
Słowa kluczowe angielskie: power converter ; multilevel converter ; matrix converter ; supply of mining machines
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


158/496
Nr opisu: 0000021392
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci dynamiczne systemów manometrycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Dynamic properties of the methane monitoring system
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, A. Rej.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 9, s. 13-18, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: pomiar metanu ; czujnik metanu ; wła¶ciwo¶ci dynamiczne ; metanomierz ; pomiar czasu ; system monitorowania
Słowa kluczowe angielskie: methane measurement ; methane sensor ; dynamic properties ; methane detector ; time measurement ; monitoring system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


159/496
Nr opisu: 0000019025
Tytuł oryginału: Wpływ obliczeniowej warto¶ci impedancji transformatorów zasilaj±cych wysokowydajne kompleksy ¶cianowe na warto¶ci minimalnych pr±dów zwarciowych
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of computational impedance value of transformers for powering of high-efficiency coal face systems on the values of minimum short-circuit currents
Autorzy: Piotr** Gawor, Andrzej* Wiaterek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 4, s. 23-31, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: pr±d zwarciowy ; sieć elektroenergetyczna ; sieć kopalniana ; transformator ; impedancja ; maszyna górnicza
Słowa kluczowe angielskie: minimum short-circuit current ; power network ; mine network ; transformer ; impedance ; mining machine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


160/496
Nr opisu: 0000020831
Tytuł oryginału: Wpływ zmian parametrów nadawy na fluktuacje gęsto¶ci rozdziału węgla w osadzarce
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of changes of feed parameters on fluctuation of separation density of coal in a jig
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, D. Kowol.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 7, s. 33-43, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: nadawa ; wzbogacanie miału węglowego ; osadzarka ; czujnik pływakowy ; rozdział węgla ; gęsto¶ć rozdziału ; wzbogacanie grawitacyjne
Słowa kluczowe angielskie: feed ; cleaning of coal smalls ; jig ; float sensor ; coal separation ; distribution density ; gravity beneficiation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


161/496
Nr opisu: 0000019988
Tytuł oryginału: Wspomaganie eksploatacji maszyn i urz±dzeń górniczych z wykorzystaniem komputerowych systemów CMMs
Tytuł w wersji angielskiej: Computer-aided operation management of mining machines and devices by means of the CMMS systems
Autorzy: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski, J. Konderla.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 6, s. 29-39, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; utrzymanie ruchu ; efektywno¶ć ekonomiczna ; CMMS ; komputerowy system wspomagania
Słowa kluczowe angielskie: mining ; maintenance ; economic efficiency ; CMMS ; computer support system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


162/496
Nr opisu: 0000020828
Tytuł oryginału: Zastosowanie telefonii VoIP w lokalnych systemach ł±czno¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Use of VoIP telephony for local communication systems
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 7, s. 11-16, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: telefonia komputerowa ; telefonia internetowa ; system ł±czno¶ci telefonicznej ; ł±czno¶ć w kopalni ; technologia VoIP ; protokół transmisyjny ; protokół H.323 ; programowanie ; Kopalnia Węgla Kamiennego JAS-MOS
Słowa kluczowe angielskie: computer telephony ; internet telephony ; tele-communication system ; communication in mine ; VoIP technology ; transmission protocol ; H.323 protocol ; programming ; JAS-MOS Hard Coal Mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


163/496
Nr opisu: 0000014981
Tytuł oryginału: Analiza dyspozycyjno¶ci ci±gu technologicznego na przykładzie ¶cian 02b i 106 prowadzonych w KWK Staszic
Tytuł w wersji angielskiej: Availability analysis of a process engineering line with an example of the longwalls 02b and 106 at the coal mine Staszic
Autorzy: Marek Jaszczuk, P. Więcek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 9, s. 5-10, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ci±g technologiczny ; dyspozycyjno¶ć ; zbiornik szybowy ; ¶ciana wydobywcza
Słowa kluczowe angielskie: technological line ; availability ; shaft bunker ; longwall
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


164/496
Nr opisu: 0000011806
Tytuł oryginału: Błędy instrumentalnych metod pomiaru parametrów jako¶ciowych węgla
Tytuł w wersji angielskiej: The errors of instrumental measuring methods of quality coal parameters
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 3, s. 5-10, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć węgla ; pomiar jako¶ci ; radiometria ; bł±d pomiaru
Słowa kluczowe angielskie: coal quality ; quality measurement ; radiometry ; measurement error
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


165/496
Nr opisu: 0000013292
Tytuł oryginału: Charakterystyki statyczne złożonego układu technologicznego wzbogacania węgla jako obiektu sterowania
Tytuł w wersji angielskiej: Static characteristics of a complex technological coal preparation system as an object to be controlled
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 6, s. 5-9, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: układ wzbogacania węgla ; wzbogacalnik węgla ; osadzarka ; flotacja ; układ sterowania ; charakterystyka statyczna
Słowa kluczowe angielskie: system of coal enrichment ; coal washer ; jig ; flotation ; control system ; static characteristics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


166/496
Nr opisu: 0000016189
Tytuł oryginału: Iskrobezpieczne elementy nowego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego HETMAN
Tytuł w wersji angielskiej: Intrinsically safe components of the new alarm-broadcasting system Hetman
Autorzy: K. Brzeski, J. Dzierżko, Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 nr 11, s. 19-24, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalnia głębinowa ; system alarmowo-rozgłoszeniowy ; czę¶ć iskrobezpieczna ; system HETMAN
Słowa kluczowe angielskie: deep mine ; alarm broadcasting system ; intrinsically safe part ; HETMAN system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


167/496
Nr opisu: 0000021517
Tytuł oryginału: Komputerowy tester analogowych ł±czy abonenckich
Tytuł w wersji angielskiej: Computer test equipment for analogue exchange lines
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, I. Sobieraj.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 8, s. 5-10, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ł±cze abonenckie ; ł±cze analogowe ; CLIP ; tester ; stanowisko badawcze
Słowa kluczowe angielskie: exchange line ; analogue line ; CLIP ; tester ; test stand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


168/496
Nr opisu: 0000016191
Tytuł oryginału: Kopalniany system telekomunikacyjny KST
Tytuł w wersji angielskiej: Mine telecommunication system KST
Autorzy: Antoni Wojaczek, P. Wojtas.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 nr 11, s. 25-32, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalnia metanowa ; system telekomunikacyjny kopalni ; eksploatacja systemu technicznego ; wdrożenie systemu
Słowa kluczowe angielskie: methane mine ; telecommunication system of mine ; exploitation of technical system ; implementation of system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


169/496
Nr opisu: 0000016193
Tytuł oryginału: Kreatywno¶ć, innowacyjno¶ć, przedsiębiorczo¶ć Razem czy osobno ?
Tytuł w wersji angielskiej: Creativity, innovativeness, enterprise Jointly or individually?
Autorzy: Henryk** Przybyła, M. Przybyła.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 nr 11, s. 42-45, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; kreatywno¶ć ; innowacyjno¶ć ; przedsiębiorczo¶ć
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; creativity ; innovativeness ; entrepreneurship
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


170/496
Nr opisu: 0000012002
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci wykorzystania narzędzi komputerowych w gospodarce remontowej kopalń węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Chances of use of computer tools for repair management in hard coal mines
Autorzy: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 4, s. 42-51, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalnia węgla kamiennego ; zarz±dzanie utrzymaniem ruchu ; gospodarka remontowa ; urabianie węgla ; CMMS ; system komputerowy ; wdrożenie systemu
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mine ; maintenance management ; repair economy ; coal workability ; CMMS ; computer system ; implementation of system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


171/496
Nr opisu: 0000016722
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci zastosowania narzędzi komputerowych w serwisowaniu maszyn górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Application opportunities of computer tools to provide service of mining machines
Autorzy: Witold Biały, Magdalena* Rozmus.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 12, s. 32-39, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: maszyna górnicza ; utrzymanie ruchu ; naprawa serwisowa ; system komputerowy w kopalni ; CMMS
Słowa kluczowe angielskie: mining machine ; maintenance ; service repair ; coal mine computer system ; CMMS
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


172/496
Nr opisu: 0000021501
Tytuł oryginału: Optymalizacja produkcji jednego zakładu i grupy zakładów wzbogacania węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Optimization of production in a single preparation plant within the group of the plants
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 8, s. 18-29, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; wzbogacanie węgla ; przedsiębiorstwo pojedyncze ; grupa przedsiębiorstw ; układ technologiczny ; maksymalizacja produkcji ; optymalizacja systemu
Słowa kluczowe angielskie: mining company ; coal enrichment ; single enterprise ; enterprises group ; technological system ; production maximization ; optimization of system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


173/496
Nr opisu: 0000020479
Tytuł oryginału: Optymalizacja struktury selektywnej układu flotacji z dwoma flotownikami
Tytuł w wersji angielskiej: Application of selective structure of a flotation system including two flotation machines
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 8, s. 30-38, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: flotacja węgla ; flotownik przemysłowy ; optymalizacja procesów ; flotacja selektywna
Słowa kluczowe angielskie: coal flotation ; industrial flotation machine ; process optimization ; selective flotation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


174/496
Nr opisu: 0000014978
Tytuł oryginału: Porównanie efektów wzbogacania w układzie technologicznym przy różnych formułach sprzedażnych węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of coal preparation effects in a process engineering system for various sale formulas of coal
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 9, s. 27-37, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; sprzedaż węgla ; węgiel kamienny ; węgiel energetyczny ; przeróbka mechaniczna węgla ; model symulacyjny ; formuła sprzedażna
Słowa kluczowe angielskie: coal enrichment ; coal sale ; hard coal ; steam coal ; coal mechanical beneficiation ; simulation model ; sale formula
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


175/496
Nr opisu: 0000010979
Tytuł oryginału: Symulacyjne badania wibracyjnej segregacji materiału ziarnistego dla potrzeb kalibracji wizyjnego układu analizy składu ziarnowego
Tytuł w wersji angielskiej: Simulating tests of the vibratory segregation of grainy material for needs of calibration of the visual size analysis system
Autorzy: Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 1, s. 37-43, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: materiał ziarnisty ; segregacja wibracyjna ; wizualna metoda analizy ; przeno¶nik ta¶mowy ; symulacja komputerowa
Słowa kluczowe angielskie: granular material ; vibratory segregation ; visual analysis method ; belt conveyor ; computer simulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


176/496
Nr opisu: 0000015938
Tytuł oryginału: Urz±dzenia dyspozytorni metanometrycznych w zakładach górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Mine methane control room devices in mines
Autorzy: Antoni Wojaczek, J. Cuber.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 10, s. 14-21, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie gazowe ; monitoring zagrożeń ; zakład górniczy ; dyspozytornia metanometryczna ; wyposażenie technologiczne
Słowa kluczowe angielskie: gaseous hazard ; hazard monitoring ; mining plant ; methane control room ; technological equipment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


177/496
Nr opisu: 0000014979
Tytuł oryginału: Warto¶ć produkcji węgla przy różnych parametrach odniesienia w formułach sprzedażnych
Tytuł w wersji angielskiej: Production value of coal by various reference parameters in the sale formulas
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 9, s. 37-46, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: produkcja węgla ; cena węgla ; formuła sprzedażna ; parametry jako¶ciowe ; warto¶ć produkcji ; zakład przeróbki węgla ; węgiel energetyczny ; układ technologiczny przeróbki węgla
Słowa kluczowe angielskie: coal production ; coal price ; sale formula ; quality parameters ; production value ; coal preparation plant ; steam coal ; coal preparation technological system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


178/496
Nr opisu: 0000017349
Tytuł oryginału: Wpływ oddziaływania zasilaczy przekształtnikowych górniczych maszyn transportowych na elektroenergetyczny układ zasilania kopalni węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of converter power supply systems designed for mine transport machines on power lines in a hard coal mine
Autorzy: Zygmunt** Szymański, Andrzej* Wiaterek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 12, s. 5-11, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalniana sieć elektroenergetyczna ; sieć SN ; maszyna wyci±gowa ; zasilacz prostownikowy ; wentylator kopalniany ; model symulacyjny ; model matematyczny ; Matlab/Simulink
Słowa kluczowe angielskie: mine power network ; MV network ; hoisting machine ; power supply rectifier ; mine ventilator ; simulation model ; mathematical model ; Matlab/Simulink
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


179/496
Nr opisu: 0000015939
Tytuł oryginału: Wpływ warunków o¶wietleniowych na segmentację obrazu w systemie wizyjnej analizy składu ziarnowego
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of lighting conditions on picture segmentation in the size analysis video system
Autorzy: Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 10, s. 21-29, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: algorytm segmentacji ; segmentacja obrazu ; skład ziarnowy ; analiza wizyjna ; rejestracja obrazu ; bł±d ; stanowisko badawcze
Słowa kluczowe angielskie: segmentation algorithm ; image segmentation ; grain composition ; visual analysis ; image registration ; error ; test stand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


180/496
Nr opisu: 0000011127
Tytuł oryginału: Wspomagane komputerowo badania symulacyjne stanów przej¶ciowych maszyny wyci±gowej
Tytuł w wersji angielskiej: Computer-aided simulation of hoisting machine transients
Autorzy: K. Jaracz, Dariusz* Paszek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 1, s. 19-25, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: maszyna wyci±gowa ; stan przej¶ciowy ; model matematyczny ; lina no¶na ; lina wyrównawcza ; Matlab/Simulink ; badanie symulacyjne
Słowa kluczowe angielskie: hoisting machine ; transient state ; mathematical model ; hoisting rope ; balance rope ; Matlab/Simulink ; simulation test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


181/496
Nr opisu: 0000021518
Tytuł oryginału: Wybrane problemy przeł±czania systemu telekomunikacyjnego na przykładzie kopalni PNIÓWEK
Tytuł w wersji angielskiej: Select issues relating to exchange of in-plant communication system exampled at Pniówek mine
Autorzy: W. Malicki, H. Lojza, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 8, s. 11-17, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system telekomunikacyjny kopalni ; telefon iskrobezpieczny ; modernizacja systemu ; abonencki układ liniowy ; likwidacja ; wdrożenie systemu ; UTI ; Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek
Słowa kluczowe angielskie: telecommunication system of mine ; intrinsic safe phone ; system modernization ; subscriber linear system ; liquidation ; implementation of system ; UTI ; Pniówek Hard Coal Mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


182/496
Nr opisu: 0000016721
Tytuł oryginału: Wyniki badań do¶wiadczalnych sił dynamicznych w zazębieniu kół o niestandardowym uzębieniu
Tytuł w wersji angielskiej: Results of experimental research of dynamical forces in non-standard gear teeth wheels
Autorzy: Jarosław Joostberens, Andrzej Norbert Wieczorek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 12, s. 20-26, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: koło zębate ; uzębienie niestandardowe ; siła dynamiczna ; pomiar siły ; stanowisko badawcze
Słowa kluczowe angielskie: gear wheel ; nonstandard teeth profile ; dynamic force ; force measurement ; test stand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


183/496
Nr opisu: 0000010978
Tytuł oryginału: Zagadnienia sterowania jako¶ci węgla
Tytuł w wersji angielskiej: The problems of coal quality control
Autorzy: S. Arad, Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 1, s. 5-11, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: węgiel kamienny ; jako¶ć węgla ; zawarto¶ć popiołu ; wilgoć ; warto¶ć opałowa ; mieszanka węglowa ; węgiel energetyczny ; kontrola jako¶ci ; optymalizacja
Słowa kluczowe angielskie: hard coal ; coal quality ; ash content ; moisture ; calorific value ; coal blend ; steam coal ; quality control ; optimization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


184/496
Nr opisu: 0000013293
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie danymi dla systemów monitorowania zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Data management for monitoring systems of natural hazards in hard coal mines
Autorzy: Marek Sikora, D. Cała.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 6, s. 21-28, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: analiza danych ; analiza eksploracyjna ; odwadnianie kopalni ; CO2 ; klasyfikacja zagrożeń ; predykcja ; algorytm indukcji reguł ; Modlem ; grupowanie danych ; algorytm k-means ; model liniowy
Słowa kluczowe angielskie: data analysis ; exploratory analysis ; mine dewatering ; CO2 ; classification of hazards ; prediction ; rule induction algorithm ; Modlem ; data clustering ; k-means algorithm ; linear model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


185/496
Nr opisu: 0000016331
Tytuł oryginału: Zastosowanie logiki rozmytej do wspomagania dyspozytora przy monitorowaniu powietrza kopalnianego
Tytuł w wersji angielskiej: Application of fuzzy logic to support mine air monitoring by mine control room operator
Autorzy: Tomasz Grychowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 nr 11, s. 12-18, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kopalnia węgla kamiennego ; monitoring powietrza ; wspomaganie decyzji ; logika rozmyta ; atmosfera kopalniana ; baza wiedzy ; algorytm rozmyty ; system ekspertowy ; funkcja przynależno¶ci ; predykcja ; symulacja komputerowa
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mine ; air monitoring ; decision support ; fuzzy logic ; mine air ; knowledge base ; fuzzy algorithm ; expert system ; membership function ; prediction ; computer simulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


186/496
Nr opisu: 0000013294
Tytuł oryginału: Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy wydzielania się dwutlenku węgla w pomieszczeniach stacji odwadniania kopalń węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Use of exploration methods for analysis of carbon dioxide emission in the rooms of hard coal mine drainage stations
Autorzy: Marek Sikora, D. Krzykawski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 6, s. 29-40, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: odwadnianie kopalni ; CO2 ; zagrożenie aerologiczne ; predykcja zagrożeń ; system monitorowania ; metoda analityczna ; Modlem ; algorytm k-means ; algorytm indukcji reguł
Słowa kluczowe angielskie: mine dewatering ; CO2 ; aerological hazard ; hazard prediction ; monitoring system ; analytical method ; Modlem ; k-means algorithm ; rule induction algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


187/496
Nr opisu: 0000020478
Tytuł oryginału: Zastosowanie modelu całkowitego wrażliwo¶ci do okre¶lania struktury sterowań układu technologicznego przeróbki węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Application of a complete model of sensitiveness designed to determination of control structure in the coal preparation technological process
Autorzy: Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 8, s. 38-46, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: układ technologiczny przeróbki węgla ; struktura sterowania ; analiza wrażliwo¶ci ; węgiel kamienny ; formuła sprzedażna ; optymalizacja
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation technological system ; control structure ; sensitivity analysis ; hard coal ; sale formula ; optimization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


188/496
Nr opisu: 0000014334
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza uszkodzeń stojaków i siłowników długotrwale eksploatowanych stojaków obudowy zmechanizowanej typu Fazos 15/31-Oz i Glinik 08/22-Oz
Tytuł w wersji angielskiej: Failures of propos of the FAZOS 15/31-Oz and GLINIK 08/22-Oz powered roof supports after long-time operation
Autorzy: Grażyna** Ober.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 43 nr 3, s. 20-25
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: element hydrauliczny ; obudowa górnicza ; sekcja obudowy zmechanizowanej ; analiza uszkodzeń
Słowa kluczowe angielskie: hydraulic component ; mining support ; powered roof support ; failure analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


189/496
Nr opisu: 0000009217
Tytuł oryginału: Analiza wpływu niedokładno¶ci wzbogacania węgla na uzyskiwane efekty ekonomiczne
Tytuł w wersji angielskiej: A study on the influence of coal preparation inaccuracy on the economical effects
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 6, s. 34-43, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; wzbogacanie grawitacyjne ; mechanizacja górnictwa
Słowa kluczowe angielskie: coal enrichment ; gravity beneficiation ; mining mechanization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


190/496
Nr opisu: 0000009273
Tytuł oryginału: Analiza wpływu niedokładno¶ci wzbogacania węgla na uzyskiwane efekty ekonomiczne w warunkach mieszania nadaw
Tytuł w wersji angielskiej: An analysis of the coal preparation inaccuracy influence on the economic effects in conditions of mixing the feeds
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 8, s. 29-43
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; układ technologiczny ; efekty ekonomiczne ; nadawa
Słowa kluczowe angielskie: coal enrichment ; technological system ; economic effects ; feed
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


191/496
Nr opisu: 0000010581
Tytuł oryginału: Analiza wrażliwo¶ci układów technologicznych przeróbki węgla dla różnych formuł sprzedażnych
Tytuł w wersji angielskiej: Study on sensitivity of technological systems of coal preparation for different sale formulas
Autorzy: Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 11, s. 31-37, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: układ technologiczny ; przeróbka węgla ; formuła sprzedażna ; analiza wrażliwo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: technological system ; coal preparation ; sale formula ; sensitivity analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


192/496
Nr opisu: 0000007828
Tytuł oryginału: Integracja i zarz±dzanie danymi pochodz±cymi z systemów monitorowania zagrożeń i procesów technologicznych w kopalniach węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Integration and management of data from the hazard and process monitoring systems in hard coal mines
Autorzy: Marek Sikora.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 2, s. 43-48, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system komputerowy ; zarz±dzanie danymi ; system monitorowania ; proces technologiczny ; kopalnia węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: computer system ; data management ; monitoring system ; technological process ; hard coal mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


193/496
Nr opisu: 0000009272
Tytuł oryginału: Kompatybilno¶ć elektromagnetyczna zaspołów separacji iskrobezpiecznej w systemach ł±czno¶ci telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej
Tytuł w wersji angielskiej: The electro-magnetic compatibility of intrinsically-safe separation in the telephone and alarm-broadcasting communication
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 8, s. 18-22, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kompatybilno¶ć elektromagnetyczna ; separacja iskrobezpieczna ; ł±czno¶ć telefoniczna ; dyrektywy Unii Europejskiej
Słowa kluczowe angielskie: electromagnetic compatibility ; intrinsically-safe separation ; telephone communication ; EU directives
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


194/496
Nr opisu: 0000010703
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody sterowania i automatyzacji pracy kopalnianych stacji wentylatorowych
Tytuł w wersji angielskiej: New control and automation methods of mine fan station operation
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 12, s. 15-19, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: stacja wentylatorowa ; analiza matematyczna ; układ sterowania ; Matlab/Simulink
Słowa kluczowe angielskie: fan station ; mathematical analysis ; control system ; Matlab/Simulink
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


195/496
Nr opisu: 0000010702
Tytuł oryginału: Optymalizacja struktury i sterowania procesów ci±głych na przykładzie procesu technologicznego flotacji
Tytuł w wersji angielskiej: Optimization of the continuous process structure and control, on the example of flotation process
Autorzy: Krystian** Kalinowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 12, s. 5-9, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: flotacja ; proces technologiczny ; proces ci±gły ; automatyzacja ; sterowanie
Słowa kluczowe angielskie: flotation ; technological process ; continuous process ; automation ; control
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


196/496
Nr opisu: 0000009215
Tytuł oryginału: Urz±dzenia ł±czno¶ci alarmowo-rozgłoszeniowej zakładów górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Alarm-broadcasting communication equipment at mining plants
Autorzy: Antoni Wojaczek, J. Cuber.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 6, s. 29-33, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: mechanizacja górnictwa ; system alarmowo-rozgłoszeniowy ; zakład górniczy
Słowa kluczowe angielskie: mechanization of mining ; alarm broadcasting system ; mining plant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


197/496
Nr opisu: 0000009271
Tytuł oryginału: Urz±dzenia ł±czno¶ci dyspozytorskiej w zakładach górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Dispatcher's communication equipment at mining plants
Autorzy: Antoni Wojaczek, J. Cuber.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 8, s. 11-17, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: ł±czno¶ć dyspozytorska ; zakład górniczy ; proces technologiczny
Słowa kluczowe angielskie: dispatch communication ; mining plant ; technological process
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


198/496
Nr opisu: 0000008643
Tytuł oryginału: Wpływ rozrusznika tyrystorowego na dynamikę rozruchu przeno¶nika ta¶mowego
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of a thyristor starter on starting dynamics of belt conveyor
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2004 R. 42 nr 4, s. 19-26, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: rozrusznik tyrystorowy ; przeno¶nik ta¶mowy ; dynamika rozruchu
Słowa kluczowe angielskie: thyristor starter ; conveyor belt ; starting dynamic
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


199/496
Nr opisu: 0000006280
Tytuł oryginału: Badania zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez iskrobezpieczne zasilacze impulsowe
Tytuł w wersji angielskiej: Study on electromagnetic disturbances generated by intrisically-safe impulse feeder
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 10, s. 33-39, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia elektromagnetyczne ; zasilacz impulsowy ; zasilacz iskrobezpieczny
Słowa kluczowe angielskie: electromagnetic disturbances ; switched-mode power supply ; intrinsically-safe power supply
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


200/496
Nr opisu: 0000006349
Tytuł oryginału: Centrale telefoniczne ł±czno¶ci ogólnozakładowej zakładów górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Telephone exchanges of plant-wide communication system
Autorzy: J. Cuber, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 11, s. 37-42, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: centrala telefoniczna ; ł±czno¶ć w kopalni ; wyrobisko podziemne
Słowa kluczowe angielskie: telephone switchboard ; communication in mine ; mine working
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


201/496
Nr opisu: 0000006348
Tytuł oryginału: Gotowo¶ć prawna w Polsce w zakresie możliwo¶ci stosowania dyrektywy Wspólnoty Europejskiej ATEX 100 A
Tytuł w wersji angielskiej: Legal readiness in Poland for application of the european community directive ATEX 100A
Autorzy: Jerzy** Fr±czek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 11, s. 28-36, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: dyrektywa ATEX ; normalizacja
Słowa kluczowe angielskie: ATEX directive ; standardization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


202/496
Nr opisu: 0000006279
Tytuł oryginału: Kompatybilno¶ć elektromagnetyczna - aspekty formalno-prawne
Tytuł w wersji angielskiej: Electromagnetic compatibility - provisions of procedural law
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 10, s. 26-32, bibliogr. 48 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: kompatybilno¶ć elektromagnetyczna ; EMC ; aspekt prawny
Słowa kluczowe angielskie: electromagnetic compatibility ; EMC ; legal aspect
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


203/496
Nr opisu: 0000001416
Tytuł oryginału: Media transmisyjne w sieciach komputerowych
Tytuł w wersji angielskiej: Transmission media in computer networks
Autorzy: Andrzej** Grzywak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 2, s. 27-36, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: sieć komputerowa ; media transmisyjne
Słowa kluczowe angielskie: computer network ; transmission media
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


204/496
Nr opisu: 0000001418
Tytuł oryginału: Metoda wyznaczania zastępczego współczynnika oporów ruchu łańcucha zgrzebłowego i urobku węglowego w przeno¶niku ¶cianowym
Tytuł w wersji angielskiej: A method for determining resistance coefficient of scraper chain and raw coal movement on longwall conveyor
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 2, s. 5-12, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: łańcuch zgrzebłowy ; przeno¶nik ¶cianowy ; urobek górniczy
Słowa kluczowe angielskie: scraper chain ; face conveyor ; winning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


205/496
Nr opisu: 0000001413
Tytuł oryginału: Modele ekonometryczne w ocenie procesów górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Econometric models for evaluating mining processes
Autorzy: Henryk** Przybyła, Anna** Kijewska.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 1, s. 26-32
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: model ekonometryczny ; wydobycie dobowe ; koszt jednostkowy ; model stochastyczny
Słowa kluczowe angielskie: econometric model ; day output ; unit cost ; stochastic model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


206/496
Nr opisu: 0000006347
Tytuł oryginału: Monitoring i sterowanie maszyn w zakładach wzbogacania węgla
Tytuł w wersji angielskiej: Monitoring an control of machinery at coal preparation plants
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 11, s. 11-21, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wzbogacanie węgla ; sterowanie maszyn± ; monitoring
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation ; machine control ; monitoring
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


207/496
Nr opisu: 0000001417
Tytuł oryginału: Nowoczesne układy zasilania i sterowania górniczych maszyn transportowych napędzanych energooszczędnymi silnikami zintegrowanymi
Tytuł w wersji angielskiej: The new power supply and control systems of mining transport machines driven by energy-saving motors
Autorzy: Zygmunt** Szymański, S. K¶ciuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 2, s. 13-19, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: układ zasilania ; układ sterowania ; maszyna transportowa ; maszyna górnicza ; silnik napędowy
Słowa kluczowe angielskie: supply system ; control system ; transportation machine ; mining machine ; drive system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


208/496
Nr opisu: 0000001415
Tytuł oryginału: Rozwój przeno¶ników ta¶mowych i ich systemów do roku 2010 odpowiadaj±cy zwiększonej koncentracji wydobycia
Tytuł w wersji angielskiej: Development of belt conveyors and their forms up to the year 2010 to satisfy the increased output concentration
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 1, s. 5-12, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: przeno¶nik ta¶mowy ; koncentracja wydobycia ; odstawa urobku
Słowa kluczowe angielskie: belt conveyor ; concentration of coal extraction ; run-of-mine transport
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


209/496
Nr opisu: 0000001414
Tytuł oryginału: System telekomunikacyjny DGT Millenium
Tytuł w wersji angielskiej: Telecommunication system type DGT Millenium
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz, Z. Filipiak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 1, s. 17-26
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system telekomunikacyjny ; DGT Millenium
Słowa kluczowe angielskie: telecommunication system ; DGT Millenium
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


210/496
Nr opisu: 0000007125
Tytuł oryginału: System wspomagania pracy stacji geofizycznej - Hestia
Tytuł w wersji angielskiej: Geophysical station supporting the "HESTIA" system
Autorzy: Marek Sikora.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 12, s. 15-19, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: system wspomagania pracy ; system komputerowy w kopalni
Słowa kluczowe angielskie: work support system ; coal mine computer system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


211/496
Nr opisu: 0000006278
Tytuł oryginału: Wykorzystanie wspomagania komputerowego do wyznaczenia eksploatacyjnych prędko¶ci urabiania kombajnu bębnowego
Tytuł w wersji angielskiej: Use of computer assistance to determine he operating speeds of drum-type cutter-loader
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 10, s. 7-15, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: wspomaganie komputerowe ; kombajn górniczy ; urabianie węgla
Słowa kluczowe angielskie: computer aided ; mining machine ; coal workability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


212/496
Nr opisu: 0000007124
Tytuł oryginału: Zagadnienia regulacji ekstremalnej w produkcji mieszanek węgla
Tytuł w wersji angielskiej: The problems of extreme control in producing of coal blend
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 12, s. 5-8, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: mieszanka węglowa ; wydajno¶ć systemu ; osadzarka
Słowa kluczowe angielskie: coal mixture ; system efficiency ; jig
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


213/496
Nr opisu: 0000006350
Tytuł oryginału: Zasady zasilania urz±dzeń telekomunikacyjnych kopalń w ¶wietle nowych przepisów
Tytuł w wersji angielskiej: Power supply rules of mine telecommunication equipment in the light of new code
Autorzy: Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2003 R. 41 nr 11, s. 43-46, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Słowa kluczowe polskie: telekomunikacja w kopalniach ; zasilanie bezprzerwowe ; zakład górniczy ; przepisy prawne
Słowa kluczowe angielskie: telecommunications in mines ; uninterrupted power supply ; mining plant ; legal regulations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


214/496
Nr opisu: 0000000757
Tytuł oryginału: Badania parametrów transmisyjnych zespołów separacji iskrobezpiecznej
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, A. Kowalski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 9, s. 51-57, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


215/496
Nr opisu: 0000000755
Tytuł oryginału: Dynamiczny model procesu wzbogacania miału węglowego
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 1, s. 28-33, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


216/496
Nr opisu: 0000000690
Tytuł oryginału: Modele symulacyjne w systemach dyspozytorskiego monitoringu i sterowania
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 12, s. 18-24, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


217/496
Nr opisu: 0000000750
Tytuł oryginału: Modyfikacja klasyfikacji pokładów węglowych pod względem urabialno¶ci
Autorzy: Witold Biały.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 5, s. 11-15, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


218/496
Nr opisu: 0000000758
Tytuł oryginału: Nowoczesne układy diagnostyki górniczych maszyn transportowych zasilanych z układów przekształtnikowych
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 9, s. 81-86, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


219/496
Nr opisu: 0000000752
Tytuł oryginału: Okre¶lenie trajektorii ziaren urobku odspojonego organem urabiaj±cym kombajnu ¶cianowego w aspekcie przebiegu procesu ładowania
Autorzy: Marek Jaszczuk, S. Tomaszewski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 4, s. 5-9, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


220/496
Nr opisu: 0000000711
Tytuł oryginału: Opory urabiania jako funkcja długo¶ci linii odspajania (skrawania)
Autorzy: Witold Biały.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 12, s. 13-18, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


221/496
Nr opisu: 0000000749
Tytuł oryginału: Przepływowe sprzęgła wodne do napędów wysoko wydajnych ¶cianowych przeno¶ników zgrzebłowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 11, s. 21-29, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


222/496
Nr opisu: 0000000753
Tytuł oryginału: Regulacja predykcyjna procesu flotacji węgla
Autorzy: Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 3, s. 18-22, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


223/496
Nr opisu: 0000000754
Tytuł oryginału: Symulacyjna metoda ci±głej identyfikacji grawitacyjnego procesu wzbogacania węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Andrzej** Ziębik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 2, s. 23-32, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


224/496
Nr opisu: 0000000686
Tytuł oryginału: System sterowania kolejek podwieszanych i sp±gowych SSLKSP-1A jako zastosowanie sieci LonWorks w górnictwie
Autorzy: S. Czyrwik, J. Feru¶, Adam Heyduk, M. Langhammer, Kazimierz** Mi¶kiewicz, K. Szebesta.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 12, s. 30-35, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


225/496
Nr opisu: 0000000756
Tytuł oryginału: ¦wiatłowodowe czujniki temperatury na bazie wielomodowych ¶wiatłowodów włóknistych
Autorzy: Tadeusz Pustelny.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 1, s. 34-39, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


226/496
Nr opisu: 0000000747
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci kopalnianych kabli telekomunikacyjnych w zakresie częstotliwo¶ci ponadakustycznych
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 11, s. 39-44, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


227/496
Nr opisu: 0000000748
Tytuł oryginału: Wpływ rozmieszczenia noży na dynamikę pracy głowicy urabiaj±cej
Autorzy: Witold Biały.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 11, s. 29-38, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


228/496
Nr opisu: 0000000751
Tytuł oryginału: Wspomaganie komputerowe doboru górniczych łańcuchów ogniowych do ¶cianowych przeno¶ników zgrzebłowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 4, s. 10-19, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


229/496
Nr opisu: 0000000687
Tytuł oryginału: Wybrane własno¶ci czasowe protokołu LonTalk stosowanego w sieci ATUT-NET
Autorzy: Adam Heyduk, Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 12, s. 25-29, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


230/496
Nr opisu: 0000000713
Tytuł oryginału: Zastosowanie procedur optymalizacyjnych w obliczeniach wytrzymało¶ciowych obudów zmechanizowanych
Autorzy: Józef** Markowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 12, s. 5-8, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


231/496
Nr opisu: 0000002202
Tytuł oryginału: Analiza ruchu nowych generacji bezlemniskantowych obudów ¶cianowych
Autorzy: Grażyna** Ober.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 3, s. 16-20, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


232/496
Nr opisu: 0000001821
Tytuł oryginału: Budowa przeno¶ników ta¶mowych zapewniaj±ca energooszczędn± odstawę urobku węglowego
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 11, s. 11-19, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


233/496
Nr opisu: 0000001336
Tytuł oryginału: Czy monitorowanie kombajnów ¶cianowych pozwoli zwiększyć wydobycie ze ¶ciany?
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 9, s. 35-39, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


234/496
Nr opisu: 0000001820
Tytuł oryginału: Dwuparametrowe sterowanie procesu produkcji mieszanki węglowej
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 11, s. 36-43, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


235/496
Nr opisu: 0000001333
Tytuł oryginału: Dynamiczny model procesu wzbogacania miału węglowego
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 10, s. 23-28, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


236/496
Nr opisu: 0000001817
Tytuł oryginału: Integralne bezpieczeństwo z punktu widzenia telekomunikacji w gónictwie stosownie do dyrektyw europejskich
Autorzy: Jerzy** Fr±czek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 12, s. 19-24, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


237/496
Nr opisu: 0000001819
Tytuł oryginału: Komputerowy system kontroli jako¶ci i bilansu produkcji w Zakładzie Wzbogacania Węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Agnieszka* Kowal, T. Cierpisz, D. Głowacki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 11, s. 44-52, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


238/496
Nr opisu: 0000001902
Tytuł oryginału: Nowe energooszczędne organy urabiaj±ce kombajnów ¶cianowych przeznaczone do urabiania węgli ¶rednio i trudno urabialnych
Autorzy: Marian** Dolipski, Marek Jaszczuk, Piotr Cheluszka, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 8, s. 72-77
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


239/496
Nr opisu: 0000001335
Tytuł oryginału: Odporno¶ć systemów ł±czno¶ci na zakłócenia elektromagnetyczne na przykładzie pomiarów w ZG Rudna
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 9, s. 151-155, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


240/496
Nr opisu: 0000001822
Tytuł oryginału: Prawidłowo¶ć doboru ¶rednic organów urabiaj±cych kombajnów ¶cianowych w ¶wietle badań eksploatacyjnych
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 11, s. 5-10, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


241/496
Nr opisu: 0000001331
Tytuł oryginału: Prawo telekomunikacyjne w odniesieniu do kopalnianych systemów telekomunikacyjnych
Autorzy: Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 10, s. 46-50, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


242/496
Nr opisu: 0000001330
Tytuł oryginału: Problemy synchronizacji w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych
Autorzy: J. Cuber, Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 10, s. 51-57, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


243/496
Nr opisu: 0000002203
Tytuł oryginału: Przeci±żenie dynamiczne sprzęgieł podatnych podczas rozruchu przeno¶nika ¶cianowego z silnikami dwubiegowymi
Autorzy: Marian** Dolipski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 3, s. 5-15, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


244/496
Nr opisu: 0000002394
Tytuł oryginału: Przegl±d modeli matematycznych wzbogacania grawitacyjnego i przesiewania węgla
Autorzy: Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 1, s. 27-34, bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


245/496
Nr opisu: 0000001818
Tytuł oryginału: Sieci oparte o protokół TCP/IP w rozproszonych systemach wizualizacji i sterowania
Autorzy: Rafał Cupek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 12, s. 10-18, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


246/496
Nr opisu: 0000001904
Tytuł oryginału: Stan realizacji rz±dowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000
Autorzy: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 8, s. 7-10, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


247/496
Nr opisu: 0000001815
Tytuł oryginału: Stanowisko do badania parametrów transmisyjnych zespołów separacji iskrobezpiecznej
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, A. Lobermajer.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 12, s. 30-36, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


248/496
Nr opisu: 0000001903
Tytuł oryginału: Sterowanie elektrohydrauliczne zestawień obudowy zmechanizowanej wymogiem nowoczesnego górnictwa
Autorzy: Marek Jaszczuk, J. Krodkiewski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 8, s. 14-19, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


249/496
Nr opisu: 0000001332
Tytuł oryginału: Wpływ rozruchu ¶cianowych przeno¶ników zgrzebłowych na spadki napięć w sieci elektroenergetycznej
Autorzy: Aleksander** Lutyński, J. Rosikowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 10, s. 29-33, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


250/496
Nr opisu: 0000002087
Tytuł oryginału: Współczesne systemy napędowe wysoko wydajnych ¶cianowych przeno¶ników zgrzebłowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 6, s. 18-26, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


251/496
Nr opisu: 0000001337
Tytuł oryginału: Wybrane problemy bezpieczeństwa eksploatacji urz±dzeń elektroenergetycznych w zakładach górniczych
Autorzy: W. Boron, Piotr** Gawor, M. Mazur.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 9, s. 16-22, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


252/496
Nr opisu: 0000001816
Tytuł oryginału: Wykorzystanie Internetu w efektywnym zarz±dzaniu przedsiębiorstwem górniczym
Autorzy: Anna** Kijewska, Henryk** Przybyła.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 12, s. 25-29, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


253/496
Nr opisu: 0000001814
Tytuł oryginału: Wykorzystanie sieci neuronowej do badania wpływu wydobycia na sejsmiczno¶ć w kopalniach węgla kamiennego
Autorzy: Stanisław** Kowalik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 12, s. 37-40, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


254/496
Nr opisu: 0000001334
Tytuł oryginału: Zagadnienia projektowania komputerowych systemów monitoringu i sterowania w zakładach wzbogacania węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 9, s. 190-196, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


255/496
Nr opisu: 0000005503
Tytuł oryginału: Automatyczne sterowanie procesu produkcji mieszanki węgla z zastosowaniem popiołomierza radiometrycznego
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 1, s. 29-34, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


256/496
Nr opisu: 0000079241
Tytuł oryginału: Budżetowanie - system zarz±dzania kosztami
Autorzy: Henryk DĽwigoł.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 2, 27-33
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


257/496
Nr opisu: 0000005502
Tytuł oryginału: Dynamika zmian zawarto¶ci popiołu w odpadach w badaniach eksperymentalnych flotacji węgla
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 1, s. 35-40, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


258/496
Nr opisu: 0000079242
Tytuł oryginału: Element skutecznego zarz±dzania
Autorzy: Henryk DĽwigoł.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 2, s. 33-41
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


259/496
Nr opisu: 0000000222
Tytuł oryginału: O obliczaniu pr±dów zwarciowych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych
Autorzy: Andrzej** Cholewa, Piotr** Gawor.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 12, s. 11-16, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


260/496
Nr opisu: 0000003970
Tytuł oryginału: Pasywna i aktywna redukcja obci±żeń dynamicznych w przeno¶nikach ¶cianowych
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 3, s. 12-18, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 1916


261/496
Nr opisu: 0000005506
Tytuł oryginału: Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji naturalnej budynków mieszkalnych
Autorzy: Henryk** Foit, Piotr Lubina.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 2, s. 36-39, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


262/496
Nr opisu: 0000003971
Tytuł oryginału: Stabilizacja zawarto¶ci popiołu w mieszance węgla z zastosowaniem popiołomierza wykorzystuj±cego logikę rozmyt±
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 6, s. 14-20, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


263/496
Nr opisu: 0000003962
Tytuł oryginału: Sterowanie elektrohydrauliczne zestawami obudowy zmechanizowanej wymogiem nowoczesnego górnictwa
Autorzy: Marek Jaszczuk, J. Krodkiewski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 8, s. 27-32, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


264/496
Nr opisu: 0000003968
Tytuł oryginału: Sytuacja polskiego przemysłu maszyn górniczych
Autorzy: Marian** Dolipski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 6, s. 5-8
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 1916


265/496
Nr opisu: 0000005505
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów ruchowych kombajnu chodnikowego na jego obci±żenie dynamiczne
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 2, s. 5-9
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


266/496
Nr opisu: 0000000223
Tytuł oryginału: Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji układu technologicznego produkcji mieszanki węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Stanisław** Kowalik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 12, s. 5-11, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


267/496
Nr opisu: 0000003974
Tytuł oryginału: Zastosowanie analizy wrażliwo¶ci w zagadnieniach tworzenia struktur sterowania układu na przykładzie układu technologicznego wzbogacania węgla
Autorzy: Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 6, s. 27-32, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 1916


268/496
Nr opisu: 0000005111
Tytuł oryginału: Automatyczna regulacja procesu flotacji węgla w Zakładzie Wzbogacania Węgla Kopalni "So¶nica"
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, T. Cierpisz, S. Król, Jarosław Joostberens, E. Piwowar.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 7, s. 7-14, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


269/496
Nr opisu: 0000005012
Tytuł oryginału: Badania energochłonno¶ci procesu urabiania poprzecznymi głowicami urabiaj±cymi kombajnu chodnikowego
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr** Sobota, Rajmund* Mann.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 3, s. 5-9, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


270/496
Nr opisu: 0000005091
Tytuł oryginału: Komputerowe systemy dyspozytorskiej kontroli i sterowania w zakładach przeróbki węgla - aktualny stan i perspektywy
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, T. Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 4/5, s. 109-114, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


271/496
Nr opisu: 0000005090
Tytuł oryginału: Kontrola procesów transportowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 4/5, s. 153-160, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


272/496
Nr opisu: 0000004959
Tytuł oryginału: Nowoczesne przeno¶niki ta¶mowe
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 1, s. 8-13, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


273/496
Nr opisu: 0000005144
Tytuł oryginału: Ocena wpływu uszkodzeń spoin na wytężenie sp±gnicy obudowy zmechanizowanej
Autorzy: Józef** Markowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 6, s. 37-41, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


274/496
Nr opisu: 0000005092
Tytuł oryginału: Potrzeby i możliwo¶ci monitorowania zagrożeń stwarzanych przez pr±dy bł±dz±ce w zakładach górniczych
Autorzy: Piotr** Gawor.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 4/5, s. 103-109, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


275/496
Nr opisu: 0000004958
Tytuł oryginału: Symulacja układu sterowania procesem wzbogacania węgla w cieczach ciężkich
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, A. Lampert.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 1, s. 26-31, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


276/496
Nr opisu: 0000005093
Tytuł oryginału: Systemy kontroli ruchu załogi w kopalniach
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 4/5, s. 87-93, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


277/496
Nr opisu: 0000004957
Tytuł oryginału: Wpływ prowadnic skipów na trwało¶ć prowadników linowych
Autorzy: Alfred** Carbogno, A. Meder, J. Krawczyk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 1, s. 31-44, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


278/496
Nr opisu: 0000004999
Tytuł oryginału: Wrażliwo¶ć układu urabiania kombajnu chodnikowego na ubytki noży na głowicy urabiaj±cej
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 2, s. 5-8, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


279/496
Nr opisu: 0000024270
Tytuł oryginału: Analiza obci±żenia przeno¶nika ¶cianowego w zależno¶ci od położenia i prędko¶ci posuwu kombajnu ¶cianowego
Autorzy: Marek Jaszczuk, K. Augustyniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 1, s. 25-30
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


280/496
Nr opisu: 0000024396
Tytuł oryginału: Często¶ci drgań własnych w wysokowydajnych przeno¶nikach zgrzebłowych
Autorzy: Marian** Dolipski, M. Lasek, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 7, s. 10-15
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


281/496
Nr opisu: 0000024271
Tytuł oryginału: Dobór optymalnej mocy napędu górniczej maszyny wyci±gowej
Autorzy: Jerzy** Antoniak, Krzysztof** Krykowski, H. Grzenia.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 1, s. 5-12, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


282/496
Nr opisu: 0000024306
Tytuł oryginału: Korekta obci±żenia organów urabiaj±cych kombajnów ¶cianowych Cz. 1: Zmiana warto¶ci ¶redniej siły skrawania na nożach promieniowych wynikaj±ca ze zmienno¶ci relacji grubo¶ci skrawu i podziałki skrawania
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 4, s. 23-28, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


283/496
Nr opisu: 0000024264
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci aplikacji silników reluktancyjnych ł±cznikowych synchronicznych (SRM) w napędach maszyn górniczych
Autorzy: Krzysztof** Krykowski, Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 2, s. 25-30, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


284/496
Nr opisu: 0000024500
Tytuł oryginału: No¶no¶ć graniczna sp±gnicy obudowy zmechanizowanej
Autorzy: Józef** Markowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 12, s. 16-21, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


285/496
Nr opisu: 0000024360
Tytuł oryginału: Ocena efektywno¶ci wykorzystania kombajnów ¶cianowych
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 31-37, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


286/496
Nr opisu: 0000024359
Tytuł oryginału: Podstawowe założenia i elementy reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002
Autorzy: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 38-42
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


287/496
Nr opisu: 0000024397
Tytuł oryginału: Przeci±żenia pojedynczego zespołu napędowego w trzysilnikowym przeno¶niku ¶cianowym
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Rajmund* Mann.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 7, s. 5-9
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


288/496
Nr opisu: 0000024476
Tytuł oryginału: Rozruch przeno¶nika zgrzebłowego Rybnik-80 z użyciem wył±cznika rozruchowego typu OW-0142R
Autorzy: Aleksander** Lutyński, J. Rosikowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 11, s. 26-31, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


289/496
Nr opisu: 0000024357
Tytuł oryginału: Rozwój metod projektowania i badań obudów zmechanizowanych w Polsce
Autorzy: Walery** Szu¶cik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 71-77, bibliogr. 86 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


290/496
Nr opisu: 0000024305
Tytuł oryginału: Sprzęgła hydrodynamiczne o regulowanym przepływie cieczy roboczej stosowane w napędach ¶cianowych przeno¶ników zgrzebłowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak, E. Spintzyk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 4, s. 29-39, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


291/496
Nr opisu: 0000024356
Tytuł oryginału: Sylwetka Profesora Zwyczajnego dr inż. Włodzimierza Sikory
Autorzy: Walery** Szu¶cik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 78-79
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


292/496
Nr opisu: 0000024263
Tytuł oryginału: Symulacja komputerowa statycznych badań stanowiskowych obudów zmechanizowanych
Autorzy: Józef** Markowicz, Ewa* Nahorniak, Stanisław** Szweda.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 2, s. 19-25, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


293/496
Nr opisu: 0000024265
Tytuł oryginału: Wpływ dawek odczynników flotacyjnych oraz zagęszczenia nadawy na rozkład współczynnika prędko¶ci flotacji węgla
Autorzy: Krystian** Kalinowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 2, s. 44-46, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


294/496
Nr opisu: 0000024395
Tytuł oryginału: Wpływ luzów w poł±czeniach przegubowych mechanizmu prostowodowego bezlemniskatowej obudowy ¶cianowej na szeroko¶ć nie zabudowanej ¶cieżki stropu wyrobiska
Autorzy: Grażyna** Ober, Stanisław** Szweda.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 7, s. 36-42, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


295/496
Nr opisu: 0000024307
Tytuł oryginału: Wpływ struktury układów napędowych na obci±żenia dynamiczne w przeno¶nikach ¶cianowych
Autorzy: Marian** Dolipski, M. Lasek, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 4, s. 12-17
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


296/496
Nr opisu: 0000024477
Tytuł oryginału: Wpływ strzelania wstrz±sowego na pobór mocy i energochłonno¶ć procesu urabiania kombajnem w ¶cianie
Autorzy: Tadeusz* Giza, Włodzimierz** Sikora, J. Borycz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 11, s. 9-13
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


297/496
Nr opisu: 0000024358
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia rozwoju koncentracji produkcji węgla
Autorzy: Włodzimierz** Sikora.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 52-59, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


298/496
Nr opisu: 0000024361
Tytuł oryginału: Wykorzystanie procedury studium dynamiki maszyn dla potrzeb rozwoju polskich kombajnów chodnikowych
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 27-31
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


299/496
Nr opisu: 0000024362
Tytuł oryginału: Wysokowydajne przeno¶niki ta¶mowe w górnictwie węgla kamiennego
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 7-14, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


300/496
Nr opisu: 0000024310
Tytuł oryginału: Zagadnienia sterowania w produkcji mieszanek węgla energetycznego i koncentratów koksowych
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 3, s. 36-41, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


301/496
Nr opisu: 0000069353
Tytuł oryginału: Zmechanizowany kompleks ¶cianowy do pokładów cienkich
Autorzy: J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania, T. Mazurkiewicz, S. Orchel.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 14-20, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


302/496
Nr opisu: 0000026424
Tytuł oryginału: Algorytm komputerowo wspomaganego doboru zabezpieczeń kopalnianych sieci niskonapięciowych
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Andrzej** Cholewa, Sergiusz Boron.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 39-43, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


303/496
Nr opisu: 0000026547
Tytuł oryginału: Analiza przebiegu procesu skrawania nożami promieniowymi kombajnów ¶cianowych. Cz. 1: Teoretyczna weryfikacja zależno¶ci okre¶laj±cej głęboko¶ć skrawu
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 9, s. 14-19, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


304/496
Nr opisu: 0000026546
Tytuł oryginału: Analiza przebiegu procesu skrawania nożami promieniowymi kombajnów ¶cianowych. Cz. 2: Wpływ zmiennej geometrii skrawania na warto¶ć siły skrawania
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 9, s. 20-23, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


305/496
Nr opisu: 0000026420
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia z zastosowania układu SKCP-1 do monitorowania pracy obudowy zmechanizowanej
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 69-72, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


306/496
Nr opisu: 0000026411
Tytuł oryginału: Informatyczne wspomaganie systemu budżetowania monitorowania i kontroli w górniczych podmiotach gospodarczych
Autorzy: Henryk** Przybyła, Tadeusz* Burak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 174-176
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


307/496
Nr opisu: 0000026405
Tytuł oryginału: Komputerowe sterowanie procesu wzbogacania węgla w cieczach ciężkich - do¶wiadczenia przemysłowe
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, T. Cierpisz, J. Rozmus.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 2, s. 26-36, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


308/496
Nr opisu: 0000026410
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie opracowania optymalnego harmonogramu robót górniczych w kopalni
Autorzy: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Zdzisław* Kosiński.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 177-179
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


309/496
Nr opisu: 0000026417
Tytuł oryginału: Metoda wyznaczania optymalnych warto¶ci parametrów rozdziału procesów przeróbczych
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Joachim Pielot.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 101-105, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


310/496
Nr opisu: 0000026379
Tytuł oryginału: Moc zwarciowa kopalnianych sieci rozdzielczych 6 kV jako kryterium zasilania kompleksów ¶cianowych dużej wydajno¶ci
Autorzy: Andrzej** Cholewa, Piotr** Gawor, Florian** Krasucki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 1, s. 28-33, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


311/496
Nr opisu: 0000026422
Tytuł oryginału: Modelowanie obci±żenia głowicy urabiaj±cej w kombajnie wysięgnikowym
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 48-49
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


312/496
Nr opisu: 0000026415
Tytuł oryginału: Modelowanie procesów przeróbki w kategoriach zbiorów rozmytych
Autorzy: Anna* Walaszek-Babiszewska, M. Majnusz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 113-116, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


313/496
Nr opisu: 0000026633
Tytuł oryginału: Niektóre wskaĽniki niezawodno¶ciowe wentylatorów głównych na przykładzie stacji wielowentylatorowych kopalni rudy miedzi
Autorzy: Józef** Sułkowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 11, s. 38-44, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


314/496
Nr opisu: 0000026413
Tytuł oryginału: Niezawodno¶ć systemów iskrobezpiecznych w aspekcie dokonywanych zmian w normowaniu
Autorzy: Jerzy** Fr±czek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 124-127, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


315/496
Nr opisu: 0000026493
Tytuł oryginału: Nowa generacja zwalniaków elektrohydraulicznych
Autorzy: Sylwester** Markusik, F. Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 8, s. 44-48
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


316/496
Nr opisu: 0000026418
Tytuł oryginału: Nowoczesne energooszczędne silniki napędowe kopalnianych lokomotyw elektrycznych
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 92-95, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


317/496
Nr opisu: 0000026450
Tytuł oryginału: Nowoczesne napędy ¶cianowych przeno¶ników zgrzebłowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 4, s. 5-21, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


318/496
Nr opisu: 0000026495
Tytuł oryginału: Nowoczesne trendy w mechanizacji wydobycia z cienkich pokładów węgla w KWK "Dębieńsko"
Autorzy: Jerzy** Antoniak, J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 8, s. 5-13
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 1916


319/496
Nr opisu: 0000026425
Tytuł oryginału: O potrzebie i zasadach tworzenia ekspertowych systemów oceny bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej w zakładach górniczych
Autorzy: Piotr** Gawor.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 29-32, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


320/496
Nr opisu: 0000026631
Tytuł oryginału: Okre¶lenie charakterystyki wentylatora swobodnego
Autorzy: Kazimierz** Biernacki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 11, s. 59-63, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


321/496
Nr opisu: 0000026378
Tytuł oryginału: Przeno¶nik zgrzebłowy jako obiekt sterowania
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 2, s. 11-15, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


322/496
Nr opisu: 0000026630
Tytuł oryginału: Rozwój normalizacji w zakresie przeciwwybuchowo¶ci powodowany wprowadzaniem nowej dyrektywy Unii Europejskiej
Autorzy: Jerzy** Fr±czek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 12, s. 7-11, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


323/496
Nr opisu: 0000026421
Tytuł oryginału: Sieć komputerowa jako element rozproszonych układów sterowania maszyn i urz±dzeń górniczych
Autorzy: Adam Heyduk, Florian** Krasucki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 55-59, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


324/496
Nr opisu: 0000026416
Tytuł oryginału: Sterowanie procesu wzbogacania węgla w cieczach ciężkich - symulacja komputerowa
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 109-113, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


325/496
Nr opisu: 0000026414
Tytuł oryginału: Struktury regulacji procesu flotacji węgla przy jednoczesnych zmianach dawek odczynników flotacyjnych i natężenia powietrza
Autorzy: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 117-120, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


326/496
Nr opisu: 0000026463
Tytuł oryginału: Użytkowe znaczenie wielko¶ci łańcuchów stosowanych w ¶cianowych przeno¶nikach zgrzebłowych
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 3, s. 10-15, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


327/496
Nr opisu: 0000026412
Tytuł oryginału: Warunki jakie stawia współczesne zarz±dzanie systemom informatycznym
Autorzy: Henryk** Przybyła, Anna** Kijewska.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 170-173, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


328/496
Nr opisu: 0000026632
Tytuł oryginału: Wentylatory pomocnicze w kopalniach węgla, rozszerzenie zakresu stosowania
Autorzy: Andrzej** Frycz, Jan** Drenda, Marian** Kolarczyk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 11, s. 45-49, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


329/496
Nr opisu: 0000026423
Tytuł oryginału: Wielomianowe wygładzanie przebiegów czasowych w trybach off-line i on-line
Autorzy: Władysław** Zapała.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 44-47, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


330/496
Nr opisu: 0000026419
Tytuł oryginału: Wpływ automatycznej regulacji resztowego napięcia wstępnego łańcuchów na przebieg rozruchu wysokowydajnego przeno¶nika zgrzebłowego
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 73-75
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


331/496
Nr opisu: 0000026426
Tytuł oryginału: Wpływ rzeczywistego obci±żenia pr±dowego górniczych przewodów oponowych na proces ich nagrzewania
Autorzy: Sergiusz Boron.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 23-25, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


332/496
Nr opisu: 0000026548
Tytuł oryginału: Wpływ warunków pracy i konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej na rozkład nacisków pomiędzy sp±giem a sp±gnic±
Autorzy: Józef** Markowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 9, s. 9-13, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


333/496
Nr opisu: 0000026380
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na obci±żenie kombajnu w oparciu o wyniki pomiarów parametrów pracy kombajnu zrealizowanych za pomoc± rejestratora RPK-1
Autorzy: Marek Jaszczuk, J. Sobczyk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 1, s. 9-27, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


334/496
Nr opisu: 0000026464
Tytuł oryginału: Zakłócenia w układach sterowania produkcji mieszanek węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 3, s. 28-33, bibliogr. 2 poz
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


335/496
Nr opisu: 0000026381
Tytuł oryginału: Zapotrzebowanie mocy w przodkach ¶cianowych w aspekcie intensyfikacji i koncentracji produkcji
Autorzy: Włodzimierz** Sikora.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 1, s. 5-8, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


336/496
Nr opisu: 0000026494
Tytuł oryginału: Zdolno¶ci rozruchowe przeno¶nika zgrzebłowego
Autorzy: Marian** Dolipski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 8, s. 22-30, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


337/496
Nr opisu: 0000026549
Tytuł oryginału: Znaczenie parametrów techniczno-ruchowych kombajnu chodnikowego w aspekcie wydajno¶ci urabiania
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 9, s. 5-9, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


338/496
Nr opisu: 0000034930
Tytuł oryginału: Analiza przej¶ciowych procesów nagrzewania górniczych przewodów oponowych
Autorzy: Sergiusz Boron.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 34-36, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


339/496
Nr opisu: 0000034922
Tytuł oryginału: Analiza przepływu informacji w rozproszonym systemie sterowania kombajnu ¶cianowego
Autorzy: Florian** Krasucki, Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 120-123, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


340/496
Nr opisu: 0000034990
Tytuł oryginału: Analiza symulacyjna efektów wzbogacania w układach stabilizacji gęsto¶ci cieczy ciężkiej
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Joachim Pielot, W. Cie¶lak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 8, s. 16-21, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


341/496
Nr opisu: 0000034925
Tytuł oryginału: Aspekty techniczno-ekonomiczne modernizacji układu napędowego maszyny wyci±gowej
Autorzy: Tadeusz** Glinka, Eugeniusz** Kałuża.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 86-91, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


342/496
Nr opisu: 0000034839
Tytuł oryginału: Automatyzacja procesu wzbogacania węgla w cieczach ciężkich
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, T. Cierpisz, J. Rozmus.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 2, s. 13-17, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


343/496
Nr opisu: 0000035099
Tytuł oryginału: Charakterystyki podporno¶ciowe wybranych zestawów obudowy zmechanizowanej
Autorzy: H. Gorczyński, Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 9, s. 21-25, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


344/496
Nr opisu: 0000034989
Tytuł oryginału: Diagnostyka i atest komputerowy ¶cianowego przeno¶nika zgrzebłowego
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 8, s. 28-31, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


345/496
Nr opisu: 0000034923
Tytuł oryginału: Energetyczne i utylizacyjne aspekty procesu odwadniania kopalń węgla kamiennego
Autorzy: Roman* Pilorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 102-104
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


346/496
Nr opisu: 0000035100
Tytuł oryginału: Komputerowe badania wpływu zróżnicowania podziałek ogniw wzdłuż konturu łańcuchowego na pobór mocy silników w przeno¶niku ¶cianowym
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 9, s. 15-20, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


347/496
Nr opisu: 0000035098
Tytuł oryginału: Konfiguracja sieci sejsmometrów jako komputerowej sieci przemysłowej - nowoczesny system sejsmiczny
Autorzy: Tomasz* Cisek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 9, s. 33-36, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


348/496
Nr opisu: 0000034927
Tytuł oryginału: Kryteria bezpieczeństwa rażeniowego przy dotyku po¶rednim w pobliżu urz±dzeń trakcji elektrycznej dołowej
Autorzy: Piotr** Gawor.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 73-76, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


349/496
Nr opisu: 0000034928
Tytuł oryginału: Napięcia dotykowe w sieciach kopalnianych wykonanych z kabli górniczych ekranowanych
Autorzy: Piotr** Gawor, Andrzej** Cholewa.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 68-72, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


350/496
Nr opisu: 0000034907
Tytuł oryginału: Okre¶lenie maksymalnej szeroko¶ci zabioru kombajnu ¶cianowego ze względu na warunki stropowe
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 4, s. 16-20, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


351/496
Nr opisu: 0000034840
Tytuł oryginału: Podstawy doboru układu noży na organach urabiaj±cych kombajnów ¶cianowych Cz. 2
Autorzy: Jerzy* Chodura.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 2, s. 32-35, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


352/496
Nr opisu: 0000035101
Tytuł oryginału: Porównanie napędów do długich górniczych przeno¶ników ta¶mowych
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 9, s. 5-14, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


353/496
Nr opisu: 0000034919
Tytuł oryginału: Przyczynek do zmiany algorytmu automatycznego sterowania prędko¶ci± posuwu kombajnu ¶cianowego
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 139-143, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


354/496
Nr opisu: 0000034921
Tytuł oryginału: Sterownik zasilacza lokomotywy kopalnianej napędzanej silnikiem pr±du stałego
Autorzy: Aleksander** Fręchowicz, Brunon** Marek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 126-128
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


355/496
Nr opisu: 0000034929
Tytuł oryginału: Wpływ oporu izolacji doziemnej i uziemienia ochronnego na bezpieczeństwo rażenia elektrycznego przy podwyższonym napięciu zasilania maszyn górniczych
Autorzy: Florian** Krasucki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 60-62, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


356/496
Nr opisu: 0000034924
Tytuł oryginału: Wybrane problemy racjonalizacji gospodarki elektroenergetycznej kopalń węgla kamiennego
Autorzy: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Tadeusz** Kaczmarczyk, Edward** Lawera, Antoni** Przygrodzki, Bogusław** Teichman, W. Zyk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 96-99, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


357/496
Nr opisu: 0000034917
Tytuł oryginału: Wybrane problemy zasilania kopalnianych central telefonicznych
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek, Piotr** Gawor.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 150-153, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


358/496
Nr opisu: 0000034926
Tytuł oryginału: Zagadnienia normalizacyjne bezpiecznego stosowania urz±dzeń optycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Autorzy: Jerzy** Fr±czek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 78-80, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


359/496
Nr opisu: 0000034814
Tytuł oryginału: Zależno¶ć wyników produkcyjnych ¶cian strugowych od zastosowanej technologii urabiania
Autorzy: Jerzy* Chodura.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 1, s. 9-16, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


360/496
Nr opisu: 0000034906
Tytuł oryginału: Zależno¶ć zainstalowanej mocy przeno¶ników zgrzebłowych od parametrów ¶ciany
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 4, s. 31-35
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


361/496
Nr opisu: 0000034920
Tytuł oryginału: Zastosowanie sterowników mikroprocesorowych SIMATIC S5 w układach sterowania maszyn górniczych i trakcji dołowej
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 129-132, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


362/496
Nr opisu: 0000034880
Tytuł oryginału: Zmienno¶ć zawarto¶ci popiołu w składnikach mieszanki węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 3, s. 20-25, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


363/496
Nr opisu: 0000032947
Tytuł oryginału: Analiza rozkładu temperatury w wybranych typach górniczych kabli i przewodów oponowych
Autorzy: M. Bogacki, Sergiusz Boron.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1995 R. 33 nr 3, s. 15-20, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


364/496
Nr opisu: 0000032964
Tytuł oryginału: Badania dołowe wpływu wybranych czynników na podporno¶ć robocz± zestawów obudowy zmechanizowanej w ¶cianie o wysokiej koncentracji produkcji
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1995 R. 33 nr 4, s. 20-27, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


365/496
Nr opisu: 0000033011
Tytuł oryginału: No¶ne liny wyci±gowe o powierzchniowym styku drutów
Autorzy: Alfred** Carbogno, S. Mateja, T. Wieczorek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1995 R. 33 nr 6, s. 31-41, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


366/496
Nr opisu: 0000032885
Tytuł oryginału: Nowe rozwi±zania w zakresie mechanizacji lokowania skały płonnej w wyrobiskach ¶cianowych kopalń
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1995 R. 33 nr 2, s. 29-40
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


367/496
Nr opisu: 0000032965
Tytuł oryginału: Problematyka ładowania urobku organami urabiaj±cymi ¶cianowych kombajnów bębnowych Cz. 1: Analiza warunków pracy organu wyprzedzaj±cego
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1995 R. 33 nr 4, s. 10-13, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


368/496
Nr opisu: 0000032993
Tytuł oryginału: Problematyka ładowania urobku ¶limakowymi organami urabiaj±cymi ¶cianowych kombajnów węglowych Cz. 2: Analiza warunków pracy organu urabiaj±cego pozostał± przy sp±gu warstwę węgla
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1995 R. 33 nr 5, s. 12-15, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


369/496
Nr opisu: 0000033054
Tytuł oryginału: Przeno¶niki ta¶mowe nowej generacji dla kopalń węgla kamiennego o trudnych warunkach naturalnych i o dużej koncentracji wydobycia
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1995 R. 33 nr 8, s. 5-13, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


370/496
Nr opisu: 0000033010
Tytuł oryginału: Stanowisko do badania procesów skrawania skał
Autorzy: Marian** Dolipski, Włodzimierz** Sikora, Tadeusz* Giza, Piotr** Sobota, Piotr Cheluszka, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1995 R. 33 nr 6, s. 23-30, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


371/496
Nr opisu: 0000043272
Tytuł oryginału: Analiza celowo¶ci stosowania sterowania elektrohydraulicznego zestawami obudów zmechanizowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 3, s. 12-15, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


372/496
Nr opisu: 0000043433
Tytuł oryginału: Analiza możliwo¶ci wykorzystania energii traconej w niektórych procesach technologicznych przemysłu węglowego za pomoc± hydraulicznych maszyn wirowych
Autorzy: Maciej* Zarzycki, Jan** Dębiec, Jan** Rduch.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 9, s. 24-29
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


373/496
Nr opisu: 0000043255
Tytuł oryginału: Analiza możliwo¶ci zwiększenia zabioru organów urabiaj±cych kombajnu ¶cianowego
Autorzy: Jerzy* Chodura.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 2, s. 24-29, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


374/496
Nr opisu: 0000043256
Tytuł oryginału: Analiza oceny stopnia szkodliwo¶ci i minimalizacji hałasu przemysłowego generowanego w procesie technologicznym przeróbki mechanicznej węgla kamiennego
Autorzy: Tadeusz** Zakrzewski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 2, s. 7-13, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


375/496
Nr opisu: 0000043625
Tytuł oryginału: Analiza wpływu wybranych parametrów cieplnych i konstrukcyjnych na obci±żalno¶ć ekranowanych kabli górniczych
Autorzy: W. Boroń, M. Bogacz, Sergiusz Boron.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 12, s. 12-14, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


376/496
Nr opisu: 0000043379
Tytuł oryginału: Dobór podporno¶ci wstępnej obudowy zmechanizowanej z wykorzystaniem komputerowego systemu pomiarowego SKCP-1
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 87-89, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


377/496
Nr opisu: 0000043435
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia eksploatacyjne krajowych przeno¶ników ¶cianowych
Autorzy: Włodzimierz** Sikora, Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 9, s. 11-17
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


378/496
Nr opisu: 0000043375
Tytuł oryginału: Komputerowe projektowanie kopalnianych niskonapięciowych sieci zamkniętych
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Florian** Krasucki, Andrzej** Cholewa.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 99-102, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


379/496
Nr opisu: 0000043378
Tytuł oryginału: Komputerowe systemy sterowania procesów przeróbki mechanicznej węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, T. Cierpisz, D. Głowacki, T. Puczyłowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 90-93, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


380/496
Nr opisu: 0000043480
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie doboru zabezpieczeń elektroenergetycznych kopalnianych sieci 6 kV
Autorzy: Andrzej** Cholewa, Władysław Gluza.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 10, s. 19-23, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


381/496
Nr opisu: 0000043624
Tytuł oryginału: Komputerowy model symulacyjny procesów przeróbki mechanicznej węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, Joachim Pielot, W. Cie¶lak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 12, s. 8-11, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


382/496
Nr opisu: 0000043385
Tytuł oryginału: Koncepcja modelu informatycznego zarz±dzania w górnictwie
Autorzy: Józef* Bendkowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 33-36, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


383/496
Nr opisu: 0000043316
Tytuł oryginału: Kryterium celowo¶ci stosowania danego ¶rodka technicznego w okre¶lonych warunkach górniczo-geologicznych
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 4, s. 24-26, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


384/496
Nr opisu: 0000043377
Tytuł oryginału: Mikroprocesorowy układ sterowania silnika trakcyjnego zasilanego z tranzystorowego ł±cznika pr±du stałego
Autorzy: Zygmunt** Szymański, Joachim Pielot, Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 94-98, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


385/496
Nr opisu: 0000043271
Tytuł oryginału: Monitoring polityki przemysłowej sektora paliwowo-energetycznego
Autorzy: Józef* Bendkowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 3, s. 7-10, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


386/496
Nr opisu: 0000043235
Tytuł oryginału: Obci±żenie wysięgnika kombajnu chodnikowego z głowic± poprzeczn±
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 1, s. 14-18
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


387/496
Nr opisu: 0000043434
Tytuł oryginału: Optymalizacja długo¶ci ¶ciany ze względu na kryterium minimalizacji technicznych kosztów uzyskania tony węgla kamiennego
Autorzy: Marek Jaszczuk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 9, s. 21-24, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦. sygn. P.1916


388/496
Nr opisu: 0000043387
Tytuł oryginału: Perspektywy rozwoju zastosowań sieci komputerowych w górnictwie
Autorzy: Andrzej** Grzywak, Andrzej Kwiecień.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 21-25, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


389/496
Nr opisu: 0000043399
Tytuł oryginału: Podstawy doboru układu noży na organach urabiaj±cych kombajnów ¶cianowych Cz. 1
Autorzy: Jerzy* Chodura.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 7, s. 19-25
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


390/496
Nr opisu: 0000043384
Tytuł oryginału: Problemy iskrobezpieczeństwa w sieciach komputerowych
Autorzy: Jerzy** Fr±czek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 37-41, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


391/496
Nr opisu: 0000043376
Tytuł oryginału: Projektowanie dołowej trakcji elektrycznej ze wspomaganiem komputerowym
Autorzy: Zygmunt** Szymański, Adam Heyduk.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 103-106, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


392/496
Nr opisu: 0000043422
Tytuł oryginału: Rozproszone systemy sterowania i zarz±dzania procesami technologicznymi
Autorzy: Andrzej** Grzywak, Andrzej Kwiecień.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 8, s. 29-38
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


393/496
Nr opisu: 0000043314
Tytuł oryginału: Selektywne wybieranie węgla kamiennego i skał otaczaj±cych
Autorzy: Włodzimierz** Sikora, Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 4, s. 7-17, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


394/496
Nr opisu: 0000043398
Tytuł oryginału: Skutki tłumienia drgań w strugu węglowym
Autorzy: Marian** Dolipski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 7, s. 25-28, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


395/496
Nr opisu: 0000043234
Tytuł oryginału: Stabilizacja jako¶ci mieszanki węgla energetycznego
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 1, s. 25-32, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


396/496
Nr opisu: 0000043383
Tytuł oryginału: Stan aktualny i warunki budowy elektronicznych układów ł±czno¶ci telefonicznej w kopalniach
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 47-50, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


397/496
Nr opisu: 0000043381
Tytuł oryginału: Struktura i wewnętrzna transmisja danych modułowego mikrokomputerowego układu sterowania kombajnu ¶cianowego
Autorzy: Aleksander** Fręchowicz, Adam Heyduk, Florian** Krasucki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 72-78, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


398/496
Nr opisu: 0000043380
Tytuł oryginału: System kontroli ci¶nienia w podporach obudowy zmechanizowanej SKCP-1
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 84-87
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


399/496
Nr opisu: 0000043424
Tytuł oryginału: Systemy dyspozytorskiej kontroli procesów wzbogacania węgla
Autorzy: Stanisław** Cierpisz, T. Cierpisz, D. Głowacki, T. Puczyłowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 8, s. 14-19, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


400/496
Nr opisu: 0000043374
Tytuł oryginału: Systemy wizji komputerowej w górnictwie?
Autorzy: Henryk Palus.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 114-116, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


401/496
Nr opisu: 0000043382
Tytuł oryginału: ¦rodki ł±czno¶ci do kierowania akcjami ratowniczymi w zakładach górniczych
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 51-54, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


402/496
Nr opisu: 0000043623
Tytuł oryginału: Wibroakustyczne monitorowanie stanu technicznego kopalnianych wentylatorów głównego odpowietrzania
Autorzy: Tadeusz** Zakrzewski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 12, s. 25-31, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


403/496
Nr opisu: 0000043423
Tytuł oryginału: Wspomaganie systemami komputerowymi procesów zarz±dzania w górnictwie węgla kamiennego
Autorzy: Józef* Bendkowski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 8, s. 20-23, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


404/496
Nr opisu: 0000043386
Tytuł oryginału: Zmiany w zarz±dzaniu przemysłem węglowym a ewolucja systemów informatycznych
Autorzy: Henryk** Przybyła, Anna** Kijewska, Tadeusz* Burak.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 29-33
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


405/496
Nr opisu: 0000043315
Tytuł oryginału: Zużycie noży jako czynnik generowania pyłu w czasie urabiania kombajnami
Autorzy: Tadeusz* Giza.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 4, s. 21-24, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


406/496
Nr opisu: 0000044894
Tytuł oryginału: Gło¶nomówi±ca ł±czno¶ć lokalna w procesie urabiania złóż
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 5/6, s. 33-35, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


407/496
Nr opisu: 0000044897
Tytuł oryginału: Koncepcja mikrokomputerowego układu zabezpieczeń diagnostyki i rejestracji przebiegu pracy kombajnu ¶cianowego
Autorzy: Adam Heyduk, Florian** Krasucki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 5/6, s. 16-20, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


408/496
Nr opisu: 0000044935
Tytuł oryginału: Koncepcja modernizacji układu sterowania kombajnu ¶cianowego w oparciu o 16-bitowy jednoukładowy mikrokomputer NEC PD 78310
Autorzy: Aleksander** Fręchowicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 5/6, s. 12-15
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: Psl. sygn. P.1916


409/496
Nr opisu: 0000044879
Tytuł oryginału: Maszyna zmęczeniowa i badania lin stalowych dużych ¶rednic na zginanie
Autorzy: Alfred** Carbogno, J. Pardubicky, P. Slivecka.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 2, s. 24-37, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


410/496
Nr opisu: 0000044893
Tytuł oryginału: Metody identyfikacji i predykcji procesu wydzielania metanu dla celów automatycznej regulacji przewietrzania
Autorzy: Marian* Błachuta.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 5/6, s. 39-42, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


411/496
Nr opisu: 0000044877
Tytuł oryginału: Metodyka oceny stateczno¶ci ładowarek kopalnianych
Autorzy: Jan** Orlacz, A. Szostak, A. Semenczenko, B. Ignatow.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 2, s. 12-15, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


412/496
Nr opisu: 0000044896
Tytuł oryginału: Mikroprocesorowy układ doboru podporno¶ci wstępnej zestawów obudowy zmechanizowanej
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 5/6, s. 25-28, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


413/496
Nr opisu: 0000045122
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci uzyskania wysokiej koncentracji przy zastosowaniu maszyn produkcji krajowej
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 8, s. 70-76, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


414/496
Nr opisu: 0000044990
Tytuł oryginału: Ocena efektywno¶ci skrawania pojedynczym nożem
Autorzy: Jerzy* Chodura.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 7, s. 12-17, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


415/496
Nr opisu: 0000045124
Tytuł oryginału: Problemy urabiania pokładów cienkich i ¶redniej grubo¶ci
Autorzy: Jerzy* Chodura.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 10, s. 27-32, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


416/496
Nr opisu: 0000044895
Tytuł oryginału: Problemy zasilania i automatyzacji elektrycznych napedów maszyn górniczych w ¶cianach o wysokiej koncentracji wydobycia węgla kamiennego
Autorzy: Florian** Krasucki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 5/6, s. 28-32, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


417/496
Nr opisu: 0000045125
Tytuł oryginału: Stan napięcia łańcuchów w przeno¶niku wysokowydajnym
Autorzy: Marian** Dolipski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 10, s. 21-23
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


418/496
Nr opisu: 0000044988
Tytuł oryginału: Stan naprężeń i odkształceń w wielowarstwowych linach wyrównawczych urz±dzeń wyci±gowych wielolinowych
Autorzy: V. Ropaj, Alfred** Carbogno.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 7, s. 36-43, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


419/496
Nr opisu: 0000045123
Tytuł oryginału: Stan polskiego górnictwa węgla kamiennego w aspekcie przodków o wysokiej koncentracji produkcji
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 8, s. 65-69, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


420/496
Nr opisu: 0000044875
Tytuł oryginału: Warunki redukcji liczby noży na organach urabiaj±cych kombajnów ¶cianowych
Autorzy: Jerzy* Chodura.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 3, s. 13-18, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


421/496
Nr opisu: 0000044878
Tytuł oryginału: Wpływ krzywoliniowo¶ci przeno¶nika zgrzebłowego na przebieg jego rozruchu
Autorzy: Marian** Dolipski, Tadeusz* Giza, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 2, s. 19-23
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


422/496
Nr opisu: 0000044989
Tytuł oryginału: Wrażliwo¶ć trzysilnikowego przeno¶nika ¶cianowego na rozdział mocy
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 7, s. 28-36, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


423/496
Nr opisu: 0000044874
Tytuł oryginału: Wyrównywanie obci±żeń napędów w strugach węglowych
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 3, s. 19-23, biliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


424/496
Nr opisu: 0000044876
Tytuł oryginału: Zabezpieczenie strugów węglowych przed przeci±żeniem
Autorzy: Marian** Dolipski, K. Gatnar, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1993 R. 31 nr 1, s. 22-27, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


425/496
Nr opisu: 0000052470
Tytuł oryginału: Analiza próbkowania w pomiarach ci±głych materiałów uziarnionych
Autorzy: Anna* Walaszek-Babiszewska.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 9, s. 15-18, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


426/496
Nr opisu: 0000052492
Tytuł oryginału: Analiza zmienno¶ci obci±żeń napędu głównego i pomocniczego przeno¶nika zgrzebłowego oraz kryteria automatycznego ich wyrównywania
Autorzy: Marian** Dolipski, Florian** Krasucki.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 4/5, s. 22-25
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


427/496
Nr opisu: 0000052494
Tytuł oryginału: Automatyczne wyrównywania obci±żeń elektrycznych napędów ¶cianowego przeno¶nika zgrzebłowego
Autorzy: Florian** Krasucki, A. Szczurek.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 4/5, s. 26-28, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


428/496
Nr opisu: 0000052477
Tytuł oryginału: Badania modelowe zdolno¶ci ładowania urobku organem bębnowym kombajnu ¶cianowego
Autorzy: Jerzy* Chodura.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 3, s. 13-18, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


429/496
Nr opisu: 0000052467
Tytuł oryginału: Często¶ci drgań własnych w strugach do węgli twardych
Autorzy: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 12, s. 29-38
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


430/496
Nr opisu: 0000052471
Tytuł oryginału: Do¶wiadczalne badania obci±żeń dynamicznych sprzęgieł podatnych w krzywoliniowym przeno¶niku zgrzebłowym
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Piotr Cheluszka, Jan** Osadnik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 11, s. 25-33
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


431/496
Nr opisu: 0000052473
Tytuł oryginału: Efekty doboru i stabilizacji gęsto¶ci rozdziału w procesie tworzenia mieszanek koncentratów węglowych
Autorzy: Stanisław** Cierpisz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 7, s. 40-42, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


432/496
Nr opisu: 0000052479
Tytuł oryginału: Eksploatacja lin wyci±gowych i prowadniczych w szybie II KWK "Zabrze-Bielszowice"
Autorzy: Alfred** Carbogno, A. Meder.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 1, s. 31-44, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


433/496
Nr opisu: 0000052474
Tytuł oryginału: Etapy studium dynamiki maszyny ¶cianowej
Autorzy: Marian** Dolipski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 7, s. 38-39, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


434/496
Nr opisu: 0000052463
Tytuł oryginału: Linie wi±zkowe w kablowych sieciach elektroenergetycznych 6 kV kopalń węgla kamiennego i ich zabezpieczanie od zwarć doziemnych
Autorzy: Edward** Lawera, Józef** Trynkiewicz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 8, s. 20-24, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


435/496
Nr opisu: 0000052491
Tytuł oryginału: Mikrokomputerowy układ racjonalizuj±cy prace silników przeno¶ników ta¶mowych typu "Gwarek"
Autorzy: Aleksander** Fręchowicz, Roman* Pilorz.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 4/5, s. 28-31
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


436/496
Nr opisu: 0000052480
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci zastosowania sprzęgieł wysoko podatnych w napędach przeno¶nikowych i zespołach strugowych
Autorzy: Sylwester** Markusik.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 1, s. 17-20, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


437/496
Nr opisu: 0000052464
Tytuł oryginału: Obci±żenia dynamiczne w przeno¶niku wysokowydajnym po zerwaniu łańcuchów
Autorzy: Marian** Dolipski.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 9, s. 31-34
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


438/496
Nr opisu: 0000052478
Tytuł oryginału: Opory przesuwania przeno¶nikow zgrzebłowych
Autorzy: Józef* Suchoń.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 2, s. 34-39, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


439/496
Nr opisu: 0000052461
Tytuł oryginału: Pneumatyczne wyci±gi szybowe Cz. 1
Autorzy: Alfred** Carbogno.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 8, s. 35-44, bibliogr. 42 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916


440/496
Nr opisu: 0000052465
Tytuł oryginału: Pneumatyczne wyci±gi szybowe Cz. 2
Autorzy: Alfred** Carbogno.
¬ródło: -Mechaniz. Automatyz. Gór. 1992 R. 30 nr 9, s. 19-27, bibliogr. 42 poz.
p-ISSN: 0208-7448
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1916