Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INŻ MOR GEOTECH
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/39
Nr opisu: 0000133676
Tytuł oryginału: Dostojny Jubilat Profesor zwyczajny, wielokrotny Doctor Honoris Causa Eugeniusz Dembicki i jego ¶cisłe relacje ze ¶l±skim o¶rodkiem geotechniki
Autorzy: Joanna Bzówka, M. Gryczmański, J. Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2019 R. 40 nr 6, s. 307-309
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: Dembicki Eugeniusz ; działalno¶ć naukowo-badawcza ; geotechnika
Słowa kluczowe angielskie: Dembicki Eugeniusz ; scientific-research activities ; geotechnics
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/39
Nr opisu: 0000132650
Tytuł oryginału: Wpływ temperatury na ¶ci¶liwo¶ć mieszaniny gruntu drobnoziarnistego i popiołu lotnego
Autorzy: Karolina Knapik-Jajkiewicz, J. Kocon.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2019 R. 40 nr 1, s. 28-31, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: mieszanka gruntowo-popiołowa ; ¶ci¶liwo¶ć ; wpływ temperatury
Słowa kluczowe angielskie: soil-fly ash mixture ; compressibility ; temperature influence
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/39
Nr opisu: 0000127604
Tytuł oryginału: Infrastruktura transportowa - referat generalny
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2018 R. 39 nr 3, s. 161-165, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: infrastruktura transportowa ; budownictwo komunikacyjne ; wzmocnienie podłoża ; nasyp drogowy ; materiał odpadowy ; mieszanina popiołowo-żużlowa ; zużyte opony
Słowa kluczowe angielskie: transport infrastructure ; road engineering ; soil strengthening ; embankment ; waste material ; ash-slag mixture ; scrap tire rubber
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/39
Nr opisu: 0000124025
Tytuł oryginału: Projektowanie uszczelnienia dna wykopu wykonanego w technologii jet grouting
Tytuł w wersji angielskiej: Design of jet grouted excavation bottom plugs
Autorzy: G. Modoni, A. Flora, S. Lirer, Maciej Ochmański, P. Croce.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2018 R. 39 nr 2, s. 83-99, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: wykop ; uszczelnienie dna ; jet grouting ; projektowanie ; ci±gło¶ć ; bezpieczeństwo ; prawdopodobieństwo
Słowa kluczowe angielskie: excavation ; bottom plug ; jet grouting ; design ; continuity ; safety ; probability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/39
Nr opisu: 0000121994
Tytuł oryginału: Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego "Analizy i do¶wiadczenia w geoinżynierii", Gliwice, 5 kwietnia 2017
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2017 R. 38 nr 3, s. 143-144
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: geoinżynieria ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: geoengineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/39
Nr opisu: 0000121993
Tytuł oryginału: Zautomatyzowany model numeryczny służ±cy do kontroli procesu dr±żenia tunelu tarcz± EPB
Autorzy: Maciej Ochmański, Joanna Bzówka, G. Modoni.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2017 R. 38 nr 6, s. 290-304, bibliogr. 44 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: dr±żenie tunelu ; tarcza EPB ; podłoże gruntowe ; model numeryczny
Słowa kluczowe angielskie: tunnel boring ; EPB shield ; subsoil ; numerical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/39
Nr opisu: 0000106025
Tytuł oryginału: Jak należy porównywać efektywno¶ć zastosowania georusztów wykorzystywanych do stabilizacji ziaren kruszywa niezwi±zanych chemicznie? Cz. 2
Autorzy: Jacek Kawalec, C. D. Hall.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2016 nr 2, s. 92-97
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/39
Nr opisu: 0000109284
Tytuł oryginału: XVI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice, 5-6 maja 2016
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2016 nr 5, s. 315-316
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/39
Nr opisu: 0000103479
Tytuł oryginału: Analiza zjawiska rozchodzenia się drgań powodowanych przez udarowe wzmacnianie podłoża gruntowego
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 247251, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/39
Nr opisu: 0000101206
Tytuł oryginału: Analizy numeryczne tunelu ze sklepieniem wstępnym wykonanym w technologii iniekcji strumieniowej
Autorzy: Maciej Ochmański, Joanna Bzówka, G. Modoni.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 406-413, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: tunel ; iniekcja strumieniowa ; analiza numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: tunnel ; jet injection ; numerical analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/39
Nr opisu: 0000098966
Tytuł oryginału: Jak należy porównywać efektywno¶ć zastosowania georusztów wykorzystywanych do stabilizacji ziaren kruszywa niezwi±zanych chemicznie? Cz. 1
Autorzy: Jacek Kawalec, C. D. Hall.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 1, s. 33-39
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/39
Nr opisu: 0000105708
Tytuł oryginału: Koncepcja autorskiego stanowiska do badań gęsto¶ci objęto¶ciowej gruntów niespoistych oraz analiza efektywno¶ci suszenia w kuchence mikrofalowej
Tytuł w wersji polskiej: The conception of own test site to research on minimum and maximum bulk density of cohesionless soils and efficiency analysis of drying in the microwave
Autorzy: M. Grymowicz, Małgorzata Jastrzębska.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 885-881, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: grunt niespoisty ; gęsto¶ć objęto¶ciowa ; stanowisko badawcze ; zagęszczanie gruntu ; suszenie gruntu
Słowa kluczowe angielskie: cohesionless soil ; bulk density ; experimental stand ; soil compaction ; soil drying
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


13/39
Nr opisu: 0000101456
Tytuł oryginału: Polska Norma a Eurokod - porównanie toku projektowego turbiny wiatrowej pod k±tem zestawienia obci±żeń od wiatru i analizy posadowienia
Autorzy: Marcin* Ćwirko, Małgorzata Jastrzębska.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 536-541, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: elektrownia wiatrowa ; polska norma ; Eurokod ; odnawialne Ľródła energii ; turbina wiatrowa ; posadowienie
Słowa kluczowe angielskie: wind power plant ; Polish standard ; Eurocode ; renewable energy sources ; wind turbine ; foundation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/39
Nr opisu: 0000098573
Tytuł oryginału: Przewidywanie ¶rednic kolumn iniekcyjnych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych
Autorzy: Maciej Ochmański, Joanna Bzówka, G. Modoni.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 2, s. 94-106, bibliogr 43 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: wzmocnienie podłoża ; iniekcja strumieniowa ; kolumna iniekcyjna ; ¶rednica kolumny ; predykcja ; sztuczna sieć neuronowa
Słowa kluczowe angielskie: soil strengthening ; jet injection ; jet grouting column ; columns diameter ; prediction ; artificial neural network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/39
Nr opisu: 0000101191
Tytuł oryginału: Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na prekonsolidację otoczenia gruntowego
Autorzy: Piotr* Kanty, Sławomir Kwiecień, Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 437-441, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/39
Nr opisu: 0000101462
Tytuł oryginału: Wpływ modyfikacji warunków gruntowych na redukcję drgań w podłożu gruntowym oraz zwiększenie wydajno¶ci podczas pogr±żania grodzic metod± wibracyjn±
Autorzy: A. Jaroń, Małgorzata Jastrzębska.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 389-395, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: grodzica stalowa ; pogr±żanie ; metoda wibracyjna
Słowa kluczowe angielskie: sheet pile ; pile driving ; vibration method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/39
Nr opisu: 0000101207
Tytuł oryginału: Wybrane techniki wzmacniania słabego podłoża gruntowego w budownictwie komunikacyjnym
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 416-423, bibliogr. 73 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: wzmocnienie gruntu ; konsolidacja gruntu ; kolumna kamienna ; kolumna DSM ; kolumna iniekcyjna
Słowa kluczowe angielskie: soil strengthening ; subsoil consolidation ; stone column ; DSM column ; jet grouting column
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/39
Nr opisu: 0000101476
Tytuł oryginału: Wybrane wła¶ciwo¶ci fluidalnego popiołu lotnego przeznaczonego do wzmacniania podłoża gruntowego
Autorzy: Karolina Knapik.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 413-416, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; wzmocnienie podłoża ; mieszanka popiołowo-gruntowa
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; soil strengthening ; fly ash-soil mixture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/39
Nr opisu: 0000101911
Tytuł oryginału: Wykorzystanie kryterium stateczno¶ci Hilla w analizie deformacji nasypu na podłożu górniczym
Autorzy: Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 266-271, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/39
Nr opisu: 0000101208
Tytuł oryginału: XV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa Gliwice - Szczyrk, 7-8 maja 2015
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 4, s. 641-642
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/39
Nr opisu: 0000101463
Tytuł oryginału: Zastosowanie nietypowych konstrukcji wsporczych pod instalacje fotowoltaiczne oraz sposoby optymalizacji ich posadowienia na przykładzie ¦l±skiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Autorzy: Bartosz* Piotrowicz, Małgorzata Jastrzębska.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 497-500, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: fotowoltaika ; ogniwo fotowoltaiczne ; tracker ; posadowienie ; ¦l±ski Ogród Botaniczny ; konstrukcja wsporcza
Słowa kluczowe angielskie: photovoltaics ; photovoltaic cell ; tracker ; foundation ; Silesian Botanical Garden ; supporting structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/39
Nr opisu: 0000092953
Tytuł oryginału: Badanie no¶no¶ci pojedynczej kolumny kamiennej formowanej w technologii wymiany dynamicznej Wyniki badań polowych
Autorzy: Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2014 nr 4, s. 302-305, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: wzmocnienie podłoża ; wymiana dynamiczna ; no¶no¶ć gruntu ; obci±żenie kolumny ; badanie polowe
Słowa kluczowe angielskie: soil strengthening ; dynamic replacement ; bearing capacity ; column load ; field test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/39
Nr opisu: 0000092956
Tytuł oryginału: Propagacja drgań powstaj±cych podczas wbijania pali
Autorzy: Marian Łupieżowiec, Stefan Pradelok.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2014 nr 4, s. 291-295
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/39
Nr opisu: 0000095877
Tytuł oryginału: Wspomnienie o doc. dr. inż. Bogdanie Kawalcu, prof. WST w Katowicach (1939-2014)
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2014 nr 6, s. 634-635
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: Kawalec Bogdan ; wspomnienie po¶miertne
Słowa kluczowe angielskie: Kawalec Bogdan ; obituary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/39
Nr opisu: 0000093554
Tytuł oryginału: XIV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk, 8-9 maja 2014
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2014 nr 4, s. 332-333
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/39
Nr opisu: 0000088876
Tytuł oryginału: Badania polowe kształtu wbijanych kolumn kamiennych z wykorzystaniem metody elektrooporowej
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Sławomir Kwiecień, Piotr* Kanty.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2013 nr 4, s. 523-527, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: kolumna kamienna ; badanie polowe ; kształt kolumn kamiennych ; tomografia elektrooporowa
Słowa kluczowe angielskie: stone column ; field test ; shape of the stone columns ; resistivity tomography
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/39
Nr opisu: 0000089177
Tytuł oryginału: XIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk, 9-10 maja 2013
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2013 nr 4, s. 328-329
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: Wydział Budownictwa ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: Faculty of Civil Engineering ; building engineering ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/39
Nr opisu: 0000079178
Tytuł oryginału: Badania polowe kształtu kolumn formowanych metod± wymiany dynamicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Field research on column shapes formed with the use of dynamic replacement method
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, s. 426-432, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: wymiana dynamiczna ; kolumna wbijana ; podłoże budowlane
Słowa kluczowe angielskie: dynamic replacement ; driven column ; construction subsurface
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/39
Nr opisu: 0000110126
Tytuł oryginału: Modelowanie rozchodzenia się drgań powodowanych konsolidacj± dynamiczn± w ujęciu MES
Tytuł w wersji angielskiej: Modelling of the propagation of vibration caused by dynamic consolidation by FEM analysis
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, s. 352-357, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: geotechnika ; drgania ; MES
Słowa kluczowe angielskie: geotechnics ; vibrations ; FEM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/39
Nr opisu: 0000075841
Tytuł oryginału: Wady i zalety aparatu bezpo¶redniego ¶cinania i aparatu trójosiowego ¶ciskania w badaniach słabego gruntu spoistego obci±żanego cyklicznie
Tytuł w wersji angielskiej: Disadvantages and advantages of a direct shear apparatus and a triaxial apparatus in tests carried out on feeble cohesive soil subjected to cyclic loading
Autorzy: Małgorzata Jastrzębska.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, s. 344-348, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: słaby ił ; obci±żenie cykliczne ; aparat trójosiowy ; aparat bezpo¶redniego ¶cinania
Słowa kluczowe angielskie: feeble clay ; cyclic load ; direct shear apparatus ; triaxial apparatus
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/39
Nr opisu: 0000080328
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia zastosowania iniekcji strumieniowej
Tytuł w wersji angielskiej: Selected problems of the application of the jet grouting technique
Autorzy: Joanna Bzówka, Anna* Juzwa, Lidia* Wanik.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, s. 514-519, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: iniekcja strumieniowa ; kolumna iniekcyjna ; podłoże gruntowe
Słowa kluczowe angielskie: jet injection ; jet grouting column ; subsoil
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/39
Nr opisu: 0000079181
Tytuł oryginału: Wymiar fraktalny i pudełkowy w opisie geometrii kolumn iniekcyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Fractal dimension and box dimension in the description of jet grouting columns geometry
Autorzy: Lidia* Wanik.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, 432-434, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/39
Nr opisu: 0000080323
Tytuł oryginału: XII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk, 10-11 maja 2012
Autorzy: Joanna Bzówka.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 5, s. 637-638
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0867-4299
Słowa kluczowe polskie: konferencja naukowa ; budownictwo
Słowa kluczowe angielskie: conference ; building industry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/39
Nr opisu: 0000068702
Tytuł oryginału: Stabilizacja podłoża z wykorzystaniem georusztów
Autorzy: Jacek Kawalec.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2010 nr 4, s. 523-531, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/39
Nr opisu: 0000068703
Tytuł oryginału: Warianty posadowienia budynku ho-telowego w okolicach Warszawy i w Gdańsku
Autorzy: Małgorzata Jastrzębska, J. Hodor.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2010 nr 4, s. 501-506, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


36/39
Nr opisu: 0000062583
Tytuł oryginału: Metodyka okre¶lania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w terenie wysokogórskim
Autorzy: Maciej* Gryczmański, Andrzej** Soczawa.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2006 nr 2, s. 87-93, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/39
Nr opisu: 0000062584
Tytuł oryginału: Stany graniczne w projektowaniu geotechnicznym
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 2006 nr 6, s. 350-357, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/39
Nr opisu: 0000020163
Tytuł oryginału: Wały przeciwpowodziowe w ujęciu geotechnicznym
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 1999 nr 2, s. 82-87, bibliogr. 49 poz.
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/39
Nr opisu: 0000089306
Tytuł oryginału: Modelowanie wybranych problemów geotechnicznych metod± elementów skończonych z wykorzystaniem programu obliczeniowego CRISP'93
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Inż. Mor. Geotech. 1998 nr 3, s. 122-126
p-ISSN: 0867-4299
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie