Wynik wyszukiwania
Zapytanie: COMPUT METHODS MATER SCI
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000136371
Tytuł oryginału: Decoupled homogenization of hyperelastic composite with carbon black inclusion
Tytuł w wersji polskiej: Niesprzężona homogenizacja kompozytu hipersprężystego z wtr±ceniami sadzy
Autorzy: Martyna Poręba-Sebastjan, Wacław Ku¶.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2020 vol. 20 no. 1, s. 15-21, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: homogenizacja niesprzężona ; algorytm ewolucyjny ; kompozyt ; materiał hiperelastyczny
Słowa kluczowe angielskie: decoupled homogenization ; evolutionary algorithm ; composite ; hyperelastic material
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/29
Nr opisu: 0000128130
Tytuł oryginału: Application of the immune algorithm IRM for solving the inverse problem of metal alloy solidification including the shrinkage phenomenon
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie algorytmu immunologicznego irm do rozwiazania odwrotnego zadania krzepnięcia stopu metali z uwzględnieniem zjawiska skurczu
Autorzy: Adam Zielonka, Edyta Hetmaniok, Damian Słota.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2018 vol. 18 no. 1, s. 1-10, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: stop dwuskładnikowy ; algorytm immunologiczny ; skurcz metalu ; krzepnięcie
Słowa kluczowe angielskie: binary alloy ; immune algorithm ; material shrinkage ; solidification
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/29
Nr opisu: 0000118027
Tytuł oryginału: Numerical model of thin metal film heating using the boundary element methods
Autorzy: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2017 vol. 17 no. 1, s. 12-17, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/29
Nr opisu: 0000117998
Tytuł oryginału: Optimization of carbon based flat structures topologies by using parallel computing
Autorzy: Wacław Ku¶, A. Mrózek.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2016 vol. 16 no. 3, s. 163-168, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: struktura płaska ; grafen ; algorytm memetyczny ; optymalizacja
Słowa kluczowe angielskie: flat structure ; graphene ; memetic algorithm ; optimization ; parallel
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/29
Nr opisu: 0000109592
Tytuł oryginału: Real-time evolutionary optimization of metallurgical processes using ARM microcontroller
Autorzy: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Ł. Sztangret.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2016 vol. 16 no. 1, s. 20-26, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/29
Nr opisu: 0000097716
Tytuł oryginału: Hybrid parallel evolutionary algorithm in optimization of 2D grapehene-like materials
Tytuł w wersji polskiej: Hybrydowy równoległy algorytm ewolucyjny w optymalizacji grafenopodobnych materiałów
Autorzy: A. Mrozek, Wacław Ku¶, T. Burczyński.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2015 vol. 15 no. 1, s. 103-110, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: modelowanie nanoskalowe ; materiały węglowe ; algorytm ewolucyjny ; minimalizacja metod± gradientu sprzężonego ; obliczenia równoległe ; potencjał AIREBO
Słowa kluczowe angielskie: nanoscale modelling ; carbon materials ; evolutionary algorithm ; conjugate gradient minimization ; parallel computing ; AIREBO potential
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/29
Nr opisu: 0000097714
Tytuł oryginału: Idea of the optimization strategy for industrial processes
Tytuł w wersji polskiej: Idea strategii optymalizacji dla zastosowań w przemy¶le
Autorzy: Wacław Ku¶, Waldemar Mucha.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2014 vol. 14 no. 1, s. 13-19, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/29
Nr opisu: 0000091017
Tytuł oryginału: Optimization in multiscale thermoelastic problems
Autorzy: Adam Długosz.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2014 vol. 14 no. 1, s. 86-93, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/29
Nr opisu: 0000095185
Tytuł oryginału: Solution of the inverse continuous casting problem with application of the invasive weed optimization algorithm
Tytuł w wersji polskiej: Rozwi±zanie odwrotnego zagadnienia odlewania ci±głego przy zastosowaniu optymalizacyjnego algorytmu inwazji chwastów
Autorzy: Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2014 vol. 14 no. 2, s. 114-122, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: sztuczna inteligencja ; algorytm ewolucyjny ; algorytm IWO ; zagadnienie odwrotne odlewania ci±głego
Słowa kluczowe angielskie: artificial intelligence ; evolutionary algorithm ; IWO algorithm ; inverse continuous casting problem
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/29
Nr opisu: 0000099127
Tytuł oryginału: Effect of friction on failure localization in sheet metal formability tests
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ tarcia na położenie miejsca pękania blachy w próbach tłoczno¶ci
Autorzy: D. Lumelskyy, J. Rojek, J. Marczewska, R. Pecherski, Marek Tkocz, Franciszek** Grosman.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2013 vol. 13 no. 1, s. 43-48, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


11/29
Nr opisu: 0000083685
Tytuł oryginału: Identification of interface position in two-layered domain using gradient method coupled with the BEM
Tytuł w wersji polskiej: Wykorzystanie metody gradientowej i MEB do identyfikacji kształtu granicy między podobszarami w dwuwarstwowym niejednorodnym obszarze ciała stałego
Autorzy: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2013 vol. 13 no. 2, s. 264-268, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: wymiana ciepła ; zagadnienie odwrotne ; metoda gradientu ; metoda elementów brzegowych ; obszar dwuwarstwowy ; obszar niejednorodny
Słowa kluczowe angielskie: heat transfer ; inverse problem ; gradient method ; boundary element method ; two-layered domain ; non-homogenous domain
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/29
Nr opisu: 0000083623
Tytuł oryginału: Parallel identification of voids in a microstructure using the boundary element method and the bioinspired algorithm
Tytuł w wersji polskiej: Równoległa identyfikacja pustek w mikrostrukturze z wykorzystaniem metody elementów brzegowych oraz algorytmu inspirowanego bilogicznie
Autorzy: Wacław Ku¶, Radosław* Górski.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2013 vol. 13 no. 2, s. 251-257, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: obliczenia równoległe ; algorytm inspirowany biologicznie ; mikrostruktura porowata ; pustka ; identyfikacja ; metoda elementów brzegowych ; mikromechanika ; homogenizacja numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: parallel computing ; bioinspired algorithm ; porous microstructure ; void ; identification ; boundary element method ; micromechanics ; numerical homogenization
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/29
Nr opisu: 0000078357
Tytuł oryginału: Finite element simulation of self-heating effect and thermal fatigue of viscoelastic polymer composites
Autorzy: Andrzej Katunin.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2012 vol. 12 no. 4, s. 244-249, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/29
Nr opisu: 0000082671
Tytuł oryginału: Physical simulation of thermomechanical processing of new generation advanced high strength steels
Tytuł w wersji polskiej: Symulacja fizyczna obróbki cieplno-plastycznej nowej generacji stali wysokowytrzymałych
Autorzy: Adam Grajcar, R. Kuziak, Wojciech** Ozgowicz, Klaudiusz Gołombek.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2012 vol. 12 no. 3, s. 115-129, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: symulacja fizyczna ; obróbka cieplno-plastyczna ; stal AHSS ; stal TRIP ; stal bainityczna ; stal wysokomanganowa ; stal wielofazowa ; austenit szcz±tkowy
Słowa kluczowe angielskie: physical simulation ; thermomechanical processing ; AHSS steel ; TRIP steel ; bainitic steel ; high manganese steel ; multiphase steel ; retained austenite
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/29
Nr opisu: 0000078528
Tytuł oryginału: Computer modelling and analysis of effective properties of composites
Tytuł w wersji polskiej: Modelowanie komputerowe i analiza własno¶ci zastępczych kompozytów
Autorzy: Piotr Fedeliński, Radosław* Górski, Grzegorz Dziatkiewicz, Jacek Ptaszny.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 1, s. 3-8, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: metoda elementów brzegowych ; kompozyty ; homogenizacja ; reprezentatywny element objęto¶ciowy ; komórka elementarna ; własno¶ci efektywne
Słowa kluczowe angielskie: boundary element method ; composites ; homogenization ; representative volume element ; unit cell ; effective properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/29
Nr opisu: 0000083619
Tytuł oryginału: Identification of stochastic material properties in multiscale modelling
Tytuł w wersji polskiej: Identyfikacja stochastycznych parametrów materiałowych w modelowaniu wieloskalowym
Autorzy: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 4, s. 524-530, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: modelowanie wieloskalowe ; parametry materiałowe ; identyfikacja parametrów ; modelowanie stochastyczne
Słowa kluczowe angielskie: multiscale modelling ; material parameters ; parameters identification ; stochastic modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/29
Nr opisu: 0000066386
Tytuł oryginału: Modelling of microscale heat transfer in cylindrical domains
Autorzy: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 2, s. 337-342
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/29
Nr opisu: 0000079572
Tytuł oryginału: OPTIM - library of bioinspired optimization algorithms in engineering applications
Autorzy: Wacław Ku¶, Adam Długosz, Tadeusz* Burczyński.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 1, s. 9-15
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/29
Nr opisu: 0000081295
Tytuł oryginału: The resources occupancy in resource - constrained multi project scheduling problem
Tytuł w wersji polskiej: Zajęto¶ć zasobów w harmonogramowaniu projektów w ¶rodowisku wieloprojektowym
Autorzy: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 2, s. 290-296
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie w ¶rodowisku wieloprojektowym ; zajęto¶ć zasobów
Słowa kluczowe angielskie: Theory of Constraints ; multi-project scheduling ; resources occupancy
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/29
Nr opisu: 0000066387
Tytuł oryginału: Two-temperature model of microscopic heat transfer
Autorzy: Ewa Majchrzak, Jolanta Poteralska.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 2, s. 330-336
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/29
Nr opisu: 0000069742
Tytuł oryginału: Neural network-based prediction of additives in the steel refinement process
Tytuł w wersji polskiej: Predykcja dodatków stopowych w procesie rafinacji stali z wykorzystaniem sieci neuronowych
Autorzy: Tadeusz Wieczorek, M. Kordos.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2010 vol. 10 no. 1, s. 16-24, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/29
Nr opisu: 0000058729
Tytuł oryginału: Determination of mechanical properties of the weld zone of tailor-welded blanks
Autorzy: Joanna* Rojek, Monika Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2009 vol. 9 no. 1, s. 153-158, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/29
Nr opisu: 0000057522
Tytuł oryginału: Finite difference model of short-pulse laser interactions with thin metal film
Tytuł w wersji polskiej: Model różnicowy oddziaływań termicznych lasera o krótkim impulsie na warstewkę metalow±
Autorzy: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2009 vol. 9 no. 2, s. 316-321, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/29
Nr opisu: 0000057521
Tytuł oryginału: Identification of cast steel latent heat on a basis of thermal and differential analysis
Tytuł w wersji polskiej: Identyfikacja utajonego ciepła krzepnięcia staliwa na podstawie analizy termicznej i różniczkowej
Autorzy: Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2009 vol. 9 no. 2, s. 195-199, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/29
Nr opisu: 0000058020
Tytuł oryginału: Parallel evolutionary optimization in multiscale problems
Autorzy: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2009 vol. 9 no. 2, s. 347-351, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/29
Nr opisu: 0000050702
Tytuł oryginału: Concurrent and upscaling methods in multi scale modelling - case studies
Autorzy: Ł. Madej, Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński, M. Pietrzyk.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2008 t. 8 nr 1, s. 1-15
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/29
Nr opisu: 0000050703
Tytuł oryginału: Immune and evolutionary shape optimization in forging
Autorzy: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2008 t. 8 nr 2, s. 79-85
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/29
Nr opisu: 0000040818
Tytuł oryginału: Application of the coupled boundary element method with atomic model in the static analysis
Autorzy: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2007 vol. 7 no. 1, s. 284-288
p-ISSN: 1641-8581
Słowa kluczowe polskie: modelowanie wielozakresowe ; metoda elementów brzegowych ; model atomu ; analiza statyczna
Słowa kluczowe angielskie: multiscale modelling ; boundary element method ; atomic model ; static analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


29/29
Nr opisu: 0000040716
Tytuł oryginału: Modelling and numerical simulation of unbounded hydro-bulging of laser welded tubular blanks
Autorzy: Monika Hyrcza-Michalska, Joanna Lisok, Szymon* Sikorski.
¬ródło: -Comput. Methods Mater. Sci. 2007 vol. 7 no. 3, s. 333-336
p-ISSN: 1641-8581
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie